Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
1. december 2008

Et åbent sind?

Pernille Vigsø Bagge MF, SF's ligestillingsordfører

Steen Schapiro fra Seksualpolitisk Forum efterlyser i Information den 25. november et åbent sind i forhold til prostitutionsdebatten. Til det vil jeg gerne spørge: Har du selv et åbent sind, når du bevidst prøver at sammenblande, at jeg er SF's kirkeordfører og ligestillingsordfører - velvidende at de to intet har med hinanden at gøre? Det fremmer ikke debatten at gå efter kvinden i stedet for bolden.

Lad dog være med at prøve at lave karaktermord på navngivne personer og i stedet holde fokus på den meget vigtige debat om forholdene for mennesker i prostitution.

Og er det med et åbent sind, at du tirsdag den 2. december er oplægsholder ved konferencen om prostitution på Københavns Universitet? En ren propagandakonference i videnskabelige fåreklæder, hvor man ikke har et eneste oplæg om fordelene ved et forbud mod købesex.

Det er dybt beklageligt, at modstanderne til et forbud mod købesex insisterer på at grave sig selv ned i en dyb skyttegrav, så vi kun kan råbe højt og skingert til hinanden.

Lad mig én gang for alle slå fast, at SF's prostitutionspolitik intet har at gøre med fordømmende seksualmoral. SF ønsker at gennemføre et forbud mod købesex sammen med en række sociale tiltag som kan beskytte og hjælpe de prostituerede. Den politik er affødt af vores menneskesyn samt en omfattende kontakt med prostituerede og de organisationer, som arbejder med prostitution.

Faldende intelligens

G. Petersen, Hornslet

Økonomer fastslår, at det bedst kan betale sig at give skattelettelser til de højestlønnede. Det tror vi på, uden at spørge os selv hvilken lønkategori økonomerne selv tilhører. Helmuth Nyborg har vist alligevel en pointe!

'Særlige domstole'

Ulla Jessing, Virum

Pia Kjærsgaard er utilfreds med Højesterets afgørelse - at PET's beviser mod tuneseren er ikke overbevisende nok for at sende ham i fængsel. Alligevel ønsker hun at anbringe ham i Sandholmlejren, og hun kan tænke sig, at man opretter 'lukkede domstole'. Det var hendes mening i debat med Margrethe Vestager i DR2, den 27. november.

I forbindelse med det rystende forslag om 'lukkede domstole' i Danmark må man tænke tilbage på Hitlers magtovertagelse 1933 i Tyskland. For at lukke munden på domstole fra Weimar-tiden var en af hans første handlinger at oprette 'Særlige domstole', som nazister benyttede for at dømme Hitler-modstandere til fængsling på ubestemt tid i KZ-lejre.

Hvad vil Pia Kjærsgaard opnå med 'lukkede domstole?

Dobbelt-op på naturen

Troels Lund Poulsen (V), miljøminister

Hvis man skal tro oppositionen er alt gået i fisk på miljøområdet siden 2001. Intet er godt - alt er galt. Magen til hykleri skal man lede længe efter. Indsatsen er fordoblet siden 2001.

Jeg har været en tur i arkiverne og tallene afslører, at VK-regeringen bruger det dobbelte på at udvikle og genoprette vores vand og natur, end den tidligere regering gjorde. Før brugte Miljøministeriet 223 millioner kroner om året på vand og naturindsatsen - i dag bruger vi 360 millioner. Hvis vi regner Fødevareministeriets bidrag til bl.a. økologi og miljøvenligt landbrug med, så er tallene 439 millioner kroner om året i 1993-2001 mod 965 millioner pr. år i 2002-2007.

Altså mere end dobbelt så meget!

Oplysningen må smage surt på oppositionens skarpe tunger, der igen og igen kritiserer regeringens indsats. Kritikken bygger bevidst på fejlagtige myter om regeringens politik - de glemmer at fortælle, at vand- og naturindsatsen var den halve under SR.

Regeringen har rettet op på den tidligere manglende prioritering af naturindsatsen og populært sagt ønsket en dobbelt-op.

Det betyder, at vi gennemfører danmarkshistoriens største genopretningsindsats; vi rejser mere skov og skaber mere ny natur; vi etablerer Danmarks første nationalparker; vi beskytter meget mere natur mv. Og det betyder, at det i dag går den rigtige vej på rigtig mange områder.

Fejlagtige påstande

Kim Øllgaard, Varde

I interviewet i Information med Sherry Jones den 27. november fremsættes de sædvanlige fejlagtige påstande om islam som fredens og ligestillingens religion.

Hun påstår, at Muhammed ønskede fred, men blev tvunget til at kæmpe. Det er ikke rigtigt. Muhammed valgte at føre såkaldte razziaer mod anderledes tænkende for at fremme islam. Mens han boede i Medina, fordi han ikke kunne komme igennem med sine idéer om islam i Mekka, stod han som en ægte røverhøvding for plyndring af karavaner til og fra Mekka for at svække Mekkas indflydelse.

Og da han havde indtaget Mekka og fik sine idéer tvunget igennem, måtte man enten underkaste sig eller flygte (evt. dø).

Godt nok blev jøder og kristne accepteret, men kun hvis de anerkendte islams overhøjhed. Således blev to jødiske stammer fordrevet og en trie massakreret, fordi de ikke ville acceptere islam. (Læs J.P Asmussens bind om Islam i Politikens Verdens religioner p. 113-15).

Hvad angår kvinders 'ligestilling', som Sherry Jones også er inde på, bliver det i Koranen fastslået, at mænd er over kvinder - og derfor må slå kvinder.

AFR-regeringen: Et sogneråd?

Stig Petersen, Kokkedal

Engang var sognerådet den magtfaktor, almindelige mennesker måtte affinde sig med. Det afstak retningslinjer og regler, som småfolk måtte finde sig i at leve op og ned til. Ofte var sognerådets regler i modstrid med Folketingets lovgivning. Men det havde samme småfolk ingen mulighed for at gennemskue.

Men så havde man jo en central regering, der var vel oplyst og et folketing, der med betydelig energi og indsigt, satte sognerådene på plads. - Og det gjorde Folketinget. Med andre ord: 'På Tinge' kunne man regne med en vis indsigt.

I landets centrale regering sad der folkelige repræsentanter, der benyttede sig af den ekspertise og det kolossale overskud, man heldigvis kan benytte sig af, når man med et 'fingerknips' kan få ekspert- og sekretærbistand.

Man havde kort sagt SOGNERÅD og REGERING.

Nu har vi ingen sogneråd mere, ... - og dog ... men hvor er REGERINGEN?

Spørgsmål til en vis mand

Steen Obel, Nibe

I P1's 'Orientering' den 27. november hørte jeg igen (igen!) en økonom - denne gang økonomisk vismand Jan Rose Skaksen, som udtalte sig i forbindelse med halvårsberetning fra de økonomiske vismænd - fremsætte den uargumenterede påstand om, at en sænkning af topskatten vil få mennesker, som betaler topskat, til at arbejde mere.

I den arbejdsverden hvor jeg færdes - og hvor jeg møder mange ansatte, som betaler topskat - er det min klare opfattelse, at topskatteydere arbejder meget. Mange mener sågar, at de arbejder for meget.

En del giver udtryk for, at hvis topskatten bliver reduceret, vil deres reaktion på det være at gå ned i tid, fordi de med deres lønniveau har rigeligt med penge men sparsomt med tid.

Derfor spørger jeg: hvad har økonomerne (herunder Jan Rose Skaksen) at have deres påstand i?

Jeg ville ønske, at en økonom ville svare mig og forhåbentlig revidere min opfattelse af, at økonomers menneskeopfattelse begrænser sig til homo economicus, som udelukkende lader sine handlinger motivere af penge.

Fogh kopierer radikal politik

Bente Dahl (R), MF, fødevareordfører

Som noget helt nyt er statsministeren blevet grøn med politiske visioner om at ville fremme en ny grøn fødevaresektor, der skal skabe flere fødevarer i verden og samtidig forbedre miljøet.

Som radikal er jeg rigtig glad for den udmelding. Anders Fogh Rasmussen kommer nemlig Det Radikale Venstre i møde på væsentlige punkter i vores grønne politik. Det er på tide, kunne man mene. Men det er bedre sent end aldrig, vil jeg sige.

Det Radikale Venstre har i årevis haft en ambitiøs plan for grøn vækst. Det har længe været vores målsætning at gøre Danmark grønnere. Vi vil være verdens førende bæredygtige fødevareproducent.

Danmark skal producere de sundeste, mest velsmagende og mest bæredygtige fødevarer. Derfor vil vi styrke alle led i den økologiske produktionskæde fra marken til markedet og alle led i videnskæden fra forskning til forbrugerinformation.

Derfor vil vi investere mere end 13 milliarder kroner over de næste 16 år, og vi vil forbedre lovgivningen. Det vil vi, så eksporten af økologiske fødevarer inden 2023 udgør omkring tre milliarder kroner, eller fem-syv gange så meget som i dag.

Derfor byder vi Anders Fogh Rasmussen velkommen i den grønne klub.

Nu ved han, at vi har planerne. Og når Dansk Folkeparti igen ikke vil være med, ved han, at der står andre klar til at gennemtrumfe en grøn dagsorden. Det er bare om at komme i gang, Anders Fogh.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Svennevig Christensen

Hvad er det dog for en verden miljøminister Troels Lund Poulsen lever i?

Nu skal vi også lægge øre til, at en VK regerings miljøminister mener at miljøindsatsen kan måles på hvor mange penge man bruger. Siden 2001 har skiftende miljøansvarlige og ministre ellers tudet os ørene fulde om at "det er ikke et spørgsmål om hvor mange penge man bruger på miljøet, men alene et spørgsmål om hvordan man bruger pengene" - sådan har det lydt hvergang VK regeringen blev anklaget for at have skåret ned på miljøindsatsen.

Nu har ministeren vha. af en folk regnedrenge og kreativ bogføring regnet sig frem til nogle tal der skal dokumentere, at hans regering har brugt flere penge på miljøet end SR regeringen gjorde.

Hvis det skulle være sandt, at VK miljøministeriet og Fødevareministeriet har brugt flere penge på at forbedre miljøet siden 2001, så er det ikke kun tale om en miljøskandale, men også en økonomisk skandale af de helt store.

Enhver der har fulgt blot lidt med i hvad der er foregået i miljø- og fødevareministeriet siden 2001 ved at ministeren taler usandt.

En af dem som har fulgt rigtig godt med er Keld Hansen. Han har undersøgt landbruget og dets ødelæggelser og hans seneste bidrag kan læses i en kronik i Berlingske Tidende http://www.berlingske.dk/article/20081128/kronikker/712170011/

Han ved og vi andre ved, at intet på miljøets område er rettet op under VK regeringen tværtimod og det gælder på alle målbare områder.

Heinrich R. Jørgensen

Hvis Troels Lund Poulsen selv tror på sine konklusioner, eller sine kreative regnskabsanalyser, må han være stærk kandidat til at være regerings mindst begavede minister.

Helt enig i Kurt Bertelsen Christensens detaljerede kommentar om samme emne.

Kvindehad især og disrespekt overfor det enkelte menneskes trang til frihed og selvbestemmelse

Pernille Vigsø Bagge´s forbud imod prostitution vil ødelægge livet for rigtig mange prostituerede. Derfor er det hykleri med al din "godhed" som du mener ligger bag dit i virkeligheden moralske korstog. Hvordan det?

Jo, fordi fakta er at dit forbud, hvis det bliver realiseret, reelt vil medføre at de prostitueredes materielle kår bliver dramatisk forværret. Din snak om massive sociale og økonomiske hjælpeforanstaltninger vil aldrig, i den virkelige verden, slå igennem til kvindernes fordel. Desværre.

Derimod vil din krig, imod prostitution og kvinders ret til selv at råde over egen krop og egen seksualitet, føre til misantropiske krav om at staten (mænd) skal udøve formynderisk kontrol over kvinder for at ”beskytte” alle kvinder, tilvejebringe masser af ”hjælp” fra frivillige organisationer og enkeltpersoner der skal overvåge kvinder alle vegne og sørge for at ingen kvinder fristes til ... (sagde du at dit forbud intet har med moral at gøre?!) med det resultat at mænd får endnu mere kontrol over kvindernes liv!

Før i tiden har kriminalisering af prostitution endda medført et forbud imod mandlig homoseksualitet! Hvad mon din krig imod usædelighed ydermere vil kunne medføre af nye uhyrligheder? Læs mere herom ved at klikke på:

http://www.just-well.dk/prostitution.htm

Per Holm Knudsen

LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge efterlyser mindre skinger debat i hendes personlige krig mod voksne menneskers m/k frie ret til at dyrke sex mod betaling. LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge skulle måske lige høre sig selv i DR/Debat om Hvor er venstrefløjens frisind?

LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge har osse svært ved at forstå, at vi er nogen stykker, der har mere end svært ved at høre forskel på hendes korstog mod prostitution og anden kirkelig moralsk missioneren. Personligt opfatter jeg LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge, som Indre Missions genopstandne Olfert Richard.

LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge mangler stadig at forklare, hvad det er, der gør betaling for en seksuel ydelse så forskellig fra enhver anden betalt håndværksmæssig ydelse?

LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge mangler også at forklare, hvorfor hun ikke vil have prostitution som sådan forbudt?
Hendes forslag om bagvendt bevisbyrde er et dybt skred i retssikkerheden. Det svarer til at straffe mennesker, der køber franskbrød, fordi der findes bagere, der får mellunger.

Og endelig så er LIGGEstillingsordfører Pernille Vigsø Bagge selv skyld i hele den forplumring, der er i debatten, når hun konstant blander menneskehandel og prostitution sammen og kalder prostitution for menneskehandel.

Virker det ikke lidt for ikke at sige overordentlig barokt, at kvinder skal straffes for at have sex med denne mand?

Vi er ret mange på venstrefløjen der spørger os selv, hvor fanden bevæger SF sig hen, det var engang et frisindet parti!

Per Holm Knudsen

Læs denne perssemeddelelseSeksualpolitisk Forum: Skarp kritik af KFUK-Redens syn på prostitution

Alene det at give statsstøtte til en kirkelig organisation til at arbejde med prostituerede er som at lade sultne ulve vogte gæs!

Per Holm Knudsen
Per Holm Knudsen

Konference om prostitution/Sociologisk Institut

Formålet er at afprøve argumenterne for kriminalisering af købesex i Danmark og drøfte andre mulige opfattelser af købesex
På konferencen vil førende internationale og danske prostitutionsforskere, eksperter og debattører fremlægge ny viden om prostitution. Der vil være anderledes vinkler og perspektiver. Og der vil være en kritisk drøftelse af de velkendte forbuds- og kriminaliseringsmodeller, som herhjemme fremføres af organisationer som Reden og Kvinderådet, og af politikere som SFs Pernille Vigsø Bagge og socialdemokraten Mette Frederiksen. De forskellige prostitutionskonferencer, der i de senere år har været afholdt i Danmark, har stort set udelukkende repræsenteret synspunkter om kriminalisering af købesex og fremlagt ubegrundede fordomme. De har desuden kun i meget ringe omfang givet taletid til sexarbejdere og prostituerede, og ikke inddraget deres erfaringer og perspektiver. Denne skævvridning vil vi gerne rette op på med konferencen den 1.-2. december.

Dobbelt-op på naturen
Troels Lund Poulsen (V), miljøminister

Det kunne være rart med lidt dokumentation. Det kan jo kun glæde enhver god sjæl, at miljøet er blevet bedre:

- at pesticidforureningen er faldet
- at partikelforureningen i byerne er faldet
- at der er færre farlige kemikalier i omløb
- at klimaindsatsen er godt i gang
- at vandmiljøet er blevet bedre
- at naturen ikke plastres til med motorveje og storcentre og grimme, grimme provinsbyudkanter
- at der er mindre gift i maden
- at skovplantningen er godt igang
- at der smides færre giftige batterier ud
- at affald ikke flyder i naturen og alle andre steder
- at bilismens skader er under kontrol
- at Danmark er i front på miljøområdet
- at Danmark er verdensmester i vedvarende energi
- at der afsættes så rigelige ressourcer til alt dette
- at det har prioritet over alle andre politikområder
- at regeringen er comitted på sagen

for at også kommende generationer kan få et nogenlunde ordentligt liv på denne klode.

Så hjælper det jo ikke meget, at dem som anholdes for forbrydelser er dem, som forsøger at vise, hvilke problemer, vi står i (kulskib på vej til Enestedværket).