Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
15. november 2008

Den direkte rute

Anders Johansen, Humlebæk

Ja, så gjorde de det igen, de svenskere: I Nordsverige vil man nu på forsøgsordning lade fly - hold nu godt fast - flyve den direkte vej imellem to byer!

Man anslår, at forsøget vil spare Sverige for udledning af 30 ton CO2 om dagen.

Flytrafikken verden over foregår stadigvæk efter det forældede system med flykorridorer, hvor korridorerne tjener som en slags hovedfærdselsårer for flytrafikken. Systemet er ca. 40 år gammelt, men har sin begrundelse i en forældet teknologi. Men husk, at det er svært at tænke nyt.

CEPOS på støtten

Jesper Petersen, (MF) skatteordfører for SF

Martin Ågerup får desværre min kritik galt i halsen, når han tror, jeg anklager CEPOS for krybe uden om procedurerne for at få sit tilskud fradragsberettiget. Det kan CEPOS sikkert sagtens finde ud af at gøre ordentligt. Men derfor synes jeg altså stadig, det er forkert, at der skal gives skatterabat til Ågerups ultraliberalistiske lobbyklub, fordi den påstås at være almennyttig.

Kritikken skal derfor rettes imod den regering, som accepterer skattebegunstigelse af CEPOS. Den såkaldte forskning i CEPOS har alene til formål at finde liberalistiske konklusioner. Man skal godt nok være kreativt tænkende for at se et politisk-ideologisk projekt som CEPOS som nyttigt for andre end regeringen og minimalstatens tilhængere i Danmark. Regeringen tillader at CEPOS er på indirekte offentlig støtte. Det er det, jeg kalder politisk nepotisme.

Ikke et ord mere om toiletter

Emilie Turunen, Landsformand SF Ungdom

Sådan lyder overskriften på en pressemeddelelse fra Venstre politiske ordfører Inger Støjberg i onsdags. Hun mener, at regeringen har været i sit gavmilde hjørne, da den satte 100 millioner over de næste to år af til renovering af 'uhumske' toiletter. Nu skulle al kritik af regeringen være manet til jorden.

Virkeligheden viser, at 100 millioner langt fra er nok til at udbedre det massive problem, som landets folkeskoleelever mærker hver dag. I Københavns Kommune får man ikke en del af puljen, og man må på grund af regeringens anlægsloft ikke engang selv udbedre uhumskhederne i kommunens daginstitutioner og skoler, selv om pengene er der.

Når Inger Støjberg eksplicit beder danskerne om ikke længere at snakke om uhumske toiletter, inviterer hun til indlæg som dette. De 100 millioner vil ikke løse problemer med, at folkeskoleelever holder sig hele dagen i skolen, fordi de ikke har lyst til at bruge toiletterne. Det kræver snarere en ophævelse af anlægsstoppet og større budgetter til kommunerne, så de reelt kan være aktører i og beskyttere af velfærdssamfundet, i stedet for som nu at være handlingslammede nikkedukker i regeringens antivelfærdsprojekt.

Change?

Peder Hvelplund, Enhedslisten

Vi så det først med ham tømreren fra Nazareth der ville frelse verden. Senere kom Ny Alliance med Naser Khader, der var vor tids JFK. Nu kommer hele virakken om Obama.

Den hvide, vestlige, velstillede middelklasse med hele pressen i baglommen har et umætteligt behov for en frelsende skikkelse, der kan retfærdiggøre, at vi lever i overflod. De dør stadig af sult i Sudan og af krig i Congo, men vi er på vej, vi er de gode og nu bliver alting helt anderledes helt af sig selv.

Ingen forandring kommer af sig selv. Intet er forandret ved at vælge en ny leder. Forandringer opstår nedefra og en virkelig ny leder kan kun vælges på baggrund af, at de grundlæggende vilkår er lavet om. Virkelige forandringer kommer først, når det kommer til et brud med den vækstorienterede kapitalisme. Det kan selv ikke Obama ændre på. Som Scharnberg udtrykte det: "Det nye sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig."

Facts er vigtige for demokratiet

Bo Warming, Nørrebro

Allerede på middelalderens universiteter var der debattører, som gik efter bold ej mand og mente, at "folk har lov at have forkerte meninger, men ikke forkerte facts".

Avisers debatredaktioner skal udvælge underholdende indlæg, men også skelne til saglighed.

Hvis et indlæg påpeger fejl, som avisen har bragt, bør det prioriteres højt at bringe indlægget. Tv kan ikke bringe svarprogram, men for aviser er det overkommeligt at fejlrette pr. åbenhed for debatindlæg.

Lad mig nævne to korte indlæg, som er blevet afvist, og som klart ved sin sandhedssøgning burde have været prioriteret højere end de gængse, snakkesalige meningslæserbreve.

1. Jeg påpegede, at de mange 'uhumske skoletoiletter', der har været vist i medierne, i ingen tilfælde har betydet infektionsrisiko. Alene det faktum, at der intetsteds har været lugt af afføring, beviser dette.

Hvis eleverne tisser ved siden af, så bør man huske på, at urin er aldrig nogensinde har været bakteriespredende her i landet.

2. Islamiske vandhjul omtales som væsentlige mht. udspredning af gavnlig teknologi. Men helt som med decimal og 'arabertal', gælder det, at araberne har været transportører via karavaner og ikke har opfundet de nævnte fornyelser selv. Mesopotamien havde dem og af dem lærte romerne, og udbredelse til bl.a. Frankrig var sket længe før profeten Muhamed fødtes.

Fordi aviser bør være troværdige og gøre demokratiet oplyst, bør sådan nødvendig fejlretning optages

Åh så fast

Vagn Søndergaard, København K.

Statsministeren gentager og gentager: "Dansk udlændingepolitik ligger fast."

Ja, hvor har han dog ret: Der har hele tiden været tale om misvisende vildledning.

Island har sejret sig selv ihjel

Esben Korsgaard Poulsen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Den islandske premierminister skældte for nyligt ud på landets udenlandske ambassadører over, at Islands traditionelle samarbejdspartnere havde været tilbageholdende med at hjælpe landet ud af finanskrisen. Den islandske rente er som bekendt steget til omkring 18 pct., arbejdsløsheden noget tilsvarende og islændingenes privatøkonomi er langt fra sikker. Den ukontrollerede kapitalisme har sejret sig selv ihjel.

Det er tydeligt at se, at både USA og Island - som opererer med et konsekvent frit marked uden skyggen af statslige indgreb - i dag placerer sig i top over de lande, der har størst økonomiske problemer. Behovet for redningspakker er intet mindre end et genialt eksempel på, at man ikke kan lade det frie marked ophidse sig selv yderligere og yderligere og samtidigt se passivt til.

Dette afspejler sig også ved, at de islandske socialdemokrater er gået fra 27 til 48 pct. i meningsmålingerne. Selv om både USA, Island og flere andre lande har spændt ben for sig selv, er der brug for international solidaritet for at komme ud af denne finansielle krise.

'Korrekte' lejesoldater

Jens Gaarde, Odense S

I torsdagens Information den 13. november kan man læse, at Morten Helveg Petersen, forsvarsordfører for Danmarks tidligere mest pacifistiske parti, Radikale, mener, at det kan være fornuftigt at udvide udliciteringen af kamphandlinger til private militære firmaer i danske militære operationer. Hans begrundelse: "Der kan opstå nogle dilemmaer, der er meget afskyelige (...) At der mangler soldater til at løse en bestemt opgave."

Hvad er det for opgaver, som de højt besungne professionelle danske soldater ikke kan klare? Og hvordan vil den danske hærledelse sikre sig, at lejesoldater opfører sig lige så fornuftigt og 'korrekt' som danske soldater?

Mere principielt: Er det i grunden fornuftigt og korrekt - ja lovligt - at indlede krig i andre lande, uden at man selv først er blevet angrebet? Det er vi nogle, der mener, at det ikke er; bl.a. de 26 sagsøgere og ca. 4.000 bi-intervenienter, der har taget initiativ til at sagsøge Anders Fogh Rasmussen for grundlovsbrud i forbindelse med Irakkrigen.

Alternativ til strejker

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

Staten vil så gerne, at sygeplejerskerne bliver lidt længere på deres arbejde på grund af den lange strejkekø. Derfor får sygeplejerskerne nu 100 millioner kroner ekstra til overarbejde, ja, oven i 1,6 milliarder kroner, de allerede har fået.

Selvfølgelig skal der ryddes op efter strejkerne, men det havde være bedre, hvis strejkerne slet ikke havde været der. Og der er allerede et alternativ. Det er Kristelig Fagbevægelses dialogsyn.

Vi fører løsningsfokuserede overenskomstforhandlinger frem for konflikttruende. Hvis det viser sig umuligt at forhandle sig til enighed, bliver uenigheden afgjort af en voldgiftsdomstol, som består af en neutral dommer og repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En ting er de elendige toiletter på skolerne, end anden ting er selve bygningerne hvor toiletterne står i!

Hvor er de 50 milliarder kroner henne, som Venstre Konservative og Dansk folkeparti højt og helligt lovede at skulle bruges til renovering dertil?

Helle Thorning fra Socialdemokraterne sagde at der ikke var råd til ordentlig velfærd, hvis vi også skulle havde de skattelettelser som regeringen ville gennemføre, og hun fik selvfølgelig ret. Vi kunne ikke få begge dele.

De 50 milliarder skulle bl.a fjerne de totalt nedslidte bygningers skimmelsvamp og råddent træværk mm og da skolerne mange steder er så forældrede, nedslidte og direkte sundhedsskadelige ifølge arbejdstilsynet at det eneste ansvarlige er at rive bygningrene ned og bygge nyt.

Her i vores lille kommune fik vi vi heldigvis fået bygget en moderne/tidssvarende skole til 100 millioner (f.eks. med noget så elementært som strøm og IT kapacitet indbygget i væggene, lavenergiruder og korrekt ventilation m.m ), men det var også før skattelettelsene og VKO regimet tid.

Nu er opsvinget helt slut, og tiden hvor vi skulle havde rustet os til fremtiden, bl.a. med nye undervisnings faciliteter tilpasset tidens elementære basiskrav, er forpasset og spildt

Skolerne ser stadig ud som da du gik i skole, og hvis du tvivler på at de er renoverings/saneringsmodne, så kør omkring den nærmeste skole og kig dig omkring.

Du vil blive dybt chokeret over det udbredte forfald og primitive standard, både inde og ude.

I bytte for nye skoler, der er absolut vital for vores fælles fremtid her i landet fik vi i stedet fået købt en eller to fladskærme, der i øvrigt er dybt forældet allerede fra næste år.

Jeg vil kalde det bondefangeri, for vi har vel ikke accepteret den byttehandlen helt frivilligt?

Tillykke til danskerne og deres visionære regering der på 7. år stadig består af Venstre , Konservative og Dansk Folkepari som fast vedhæng.