Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
26. november 2008

Nej til uansvarlig finanslov

Niels I. Meyer, Hørsholm og Ole Thorbek, Værløse

Regeringens og DF's finanslov lever ikke op til den økonomiske situation, hvor der kan forventes en hurtigt voksende arbejdsløshed. Ved udsigten til økonomisk krise bliver forbrugerne mere forsigtige, så de sparer penge op i stedet for at bruge dem. Det gælder også ved eventuelle skattelettelser. Derimod vil et tiltrængt økonomisk løft for lavindkomstgrupper manifestere sig i en øget efterspørgsel, der fremmer beskæftigelsen.

Herudover vil et stærkt tiltrængt løft i de offentlige investeringer, især i sundhedssektoren, det kollektive transportsystem, bygningsrenovering og vedvarende energi bidrage til, at vi kan undgå en vækst i arbejdsløsheden. Men regeringen og DF vil åbenbart hellere bruge flere penge på dagpenge og til kompensation for tabte skatteindtægter forårsaget af den stigende arbejdsløshed. Det er helt uansvarligt. På den baggrund er det eneste ansvarlige, oppositionspartierne kan gøre, at stemme imod den uansvarlige finanslov. Herved vil det også stå klart for alle, at det ene og alene er regeringen og DF, der er ansvarlig for den voksende arbejdsløshed og fattigdom; og for at en række helt nødvendige opgaver forbliver uløste.

SF på herrens mark

Peder Hvelplund, Enhedslisten

Ida Auken (IA) fra SF skriver i et indlæg den 22. november, at Troels Lund Poulsens største 'bedrift', har været ophævelsen af braklægningsordningen. IA påpeger ganske berettiget, at det har været en katastrofe der har resulteret i, "at op mod 20 pct. af Danmarks lysåbne natur forsvandt i løbet af meget kort tid". Derfor undrer det, at SF sammen med resten af Folketingets partier undtagen Enhedslisten, har givet Eva Kjer Hansen mandat til at gøre afskaffelsen permanent. For de erstatningsarealer som SF ønsker, ved vi alle hvor ligger. På Herrens Mark.

Grøn befordring

Poul Struve Nielsen, Trekroner

Hans Peder From (Inf. 24. november) ønsker befordringsfradraget, som han kalder en omvendt grøn afgift, fjernet. Nu er det jo sådan, at alle pendlere har det samme fradrag, uanset hvilke transportmidler de bruger mellem hjem og arbejde. Befordringsfradragets rolle er at fremme mobiliteten, som vi ikke kan undvære på arbejdsmarkedet. Det er ikke omvendt grønt. Tværtimod. Det bliver mere og mere grønt proportionelt med, at den kollektive transport fremmes på bekostnings af privatbilismen. Folk skal ikke straffes for at pendle men motiveres til at tage toget eller bussen og lade bilen stå. Det er grøn befordring at bevare fradraget, gøre det dyrere at køre i bil, billigere at køre i tog og bus samt give togpendlerne bedre service med flere afgange, bedre tog og større regelmæssighed.

EU-skandale

Søren Søndergaard, medlem af EU-Parlamentet, Folkebevægelsen mod EU

Vicekabinetschef ved EU-Kommissionen, Kristian Schmidt, forsøger i Information at bortforklare EU's skandaløse regnskab den 21. november. Det sker ved at gøre en stor forskel ud af, om der er tale om 'bedrag' eller bare 'spild'.

Denne ordleg ændrer intet ved kendsgerningerne. Hvad angår de såkaldte samhørighedsfonde, skriver Revisionsretten i sin seneste årsberetning: "På grundlag af et stikprøveskøn konkluderer Retten, at mindst 11 pct. af det samlede godtgjorte beløb, ikke skulle have været godtgjort."

Alene på dette område er det altså næsten 35 mia. kroner, som aldrig burde være blevet udbetalt.

Naturligvis skal rige lande støtte fattige. Men at Danmark skal sende enorme beløb ned til Bruxelles, for at de så kan sende nogle af dem retur til at støtte skibakker på Bornholm, det er ikke bare latterligt. Det er en åben invitation til både 'spild' og 'bedrag' med skatteborgernes penge.

Vicekabinetschefen kan kalde det, hvad han vil. Jeg kalder det en skandale!

Dostum

Jørgen Hagmund, Køge

Til Per Stig Møller.

Under dit nylige besøg i Afghanistans udtalte du i anledning af Hamid Karzais ønske om at indlede forhandlinger med taleban, at sådanne samtaler kunne påbegyndes, såfremt taleban anerkendte Afghanistans forfatning og nuværende politiske system, men føjede du til - hvis mullah Omar dukkede op, skulle han øjeblikkelig arresteres og fængsles. Han dukker nu nok ikke op, men din retfærdighedssans er tiltalende. Derfor rejser sig naturligt det spørgsmål: "Hvordan stiller Danmarks Udenrigsminister sig til en person som generalstabschef Abdul Rashid Dostum?"

Du ved naturligvis, at Dostum i årevis er betragtet som en af Afghanistans mest berygtede krigsherrer med utallige mord på samvittigheden. I dag - og mens du var i Afghanistan - er han som omtalt generalstabschef og hævder mange den egentlige magthaver. Uden Dostum ville Karzai ikke holde sig ved magten ugen ud. Skal denne massemorder også arresteres og fængsles efter din opfattelse. Svar udbedes.

Forskning og formidling

Annette Lerstrup, ægyptolog

Selvfølgelig udelukker forskning og formidling ikke hinanden. Tværtimod. Staten har på det nærmeste foræret os en uddannelse, ergo har vi en 'moralsk' pligt til at formidle det, vi har lært og herefter forsket i; uanset om vi er universitetsansatte eller freelancere; uanset om det drejer sig om arkæologi, astrofysik, geologi, middelalderhistorie eller medicin. Sådan er det bare.

Akkreditering

Finn Hansson, lektor, studieleder ved Institut for ledelse politik og filosofi, CBS

Information har bragt en række kritiske artikler om akkreditering af universitetsuddannelserne og flere af de politikere, der vedtog ordningen har fået kolde fødder. Akkrediteringen skulle sikre og udvikle kvaliteten i uddannelsessystemet.

Kritikken fra universiteterne af dette bureaukrati har fået de første politikere til at kræve ændringer. Men de må have sovet i timen; akkreditering er et system, der skal kontrollere opfyldelse af standarder.

Der er intet belæg for at hævde, at dette på nogen måde fremmer kreativitet, nytænkning og det vi ellers forstår ved kvalitet. Akkrediteringen er et kontrolredskab, der skal gennemtvinge den standard for uddannelser, som ligger i Bolognaaftalen.

Et eksempel på det nye bureaukrati er krav om dokumentation for undervisernes forskningskompetence. Her skal indsendes CV'er og publikationslister for de universitetsforskere, som universiteterne har udvalgt og ansat efter en nøje bedømmelsesprocedure.

Akkrediteringsbureaukratiet stoler ikke på at universiteterne har sikret sig ved en faglig bedømmelse at de forsker der skal undervise i deres fagområde har kvalitet.

Vi er godt i gang med at skabe et nyt bureaukratisk kontrolsystem i staten, som har gode muligheder for at få kvalt alle tilløb til nytænkning og kreativitet i universitetsuddannelserne.

Oprydning

Claus Høyer, København S

Alt tyder i skrivende stund på, at Folketinget inden for kort tid vil vedtage den såkaldte 'Tuneserlov'. Dette på trods af indsigelser i samtlige høringssvar; altså de svar der nåede at komme inden for den skandaløs korte frist. Det er et uhyre stort ansvar disse politikere tager på sig, ved at sætte alle indsigelser og advarsler over styr. Jeg vil hævde, at det i den grad tilsidesætte ralle disse advarsler. Så vidt jeg ved, bliver jeg gjort ansvarlig, hvis jeg i stædighed eller mod bedre vidende udfører en handling der pådrager andre lidelse eller tab. Subsidiært, hvis jeg burde vide, at min handling pådrager andre lidelse eller tab, er jeg ansvarlig. Vi lovgiver jo ikke med tilbagevirkende kraft, men mon ikke det eksisterende lovsæt giver mulighed for at retsforfølge de politikere, der i øjeblikket gradbøjer demokratibegreberne til ukendelighed. Men hold da op for et oprydningsarbejde vi står over for. Nøjagtig som på den anden side af dammen. Der er de blot kommet i gang. Det har vi til gode.

SF's seksualmoralske mission

Steen Schapiro, Frederiksberg

SF må gøre op med, hvad de ønsker med deres prostitutionspolitik; skal de udsatte hjælpes og sexarbejderne styrkes socialt - eller er det vigtigste at sende et fordømmende seksualmoralsk signal, på trods af at fakta fra Sverige viser at sexkøbsloven har katastrofale følger for de udsatte?

SF's kirke- og ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge og en ung folketingskandidat har de seneste dage igen udbredt propaganda for at indføre et forbud mod sexkøb på bekostning af sandheden. Tegner de to virkelig partiets SF's interesse? Så har det rykket sig langt væk fra det sociale, intelligente parti, jeg engang kunne stemme på.

Fakta: Ifølge det svenske politi er omfanget af trafficking i Sverige steget de senere år. Ifølge den svenske Socialstyrelse, tyder intet på, at udbud eller efterspørgsel skulle være mindsket. Heller ikke blandt unge - effekten af sexkøbsloven har blot været, at prostitutionen nu foregår i det skjulte, kriminaliseret og stresset. Intet tyder på, at de svenske sexkunder i større stil skulle være kommet til Danmark - og hvorfor skulle de norske så?

Appel til SF: Stop panikken og lyt til fakta med et åbent sind; der er ingen gode eller sociale argumenter for sexkøbsforbudet, ud over personlig moraliseren.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Holm Knudsen

Jeg er helt enig med Steen Schapiro og kunne også godt tænke mig at vide om Pernille Vigsø Bagges og Balder Mørk Andersens usaglige synspunkter virkelig dækker SFs syn på voksne menneskers frie seksuelle valg. De to politikere hører ikke hjemme i SF, Kristendemokraterne ville være et passende sted for dem.