Læserbrev

Fælles front mod motorveje

Debat
30. december 2008
Motorvejene bliver flere og flere - og det opfordrer til øget bilisme. Hvis vi skal stoppe denne udvikling, skal jyder, sjællændere og andet godtfolk stå sammen om en bevægelse mod denne udvikling. ARKIV

Motorvejene bliver flere og flere - og det opfordrer til øget bilisme. Hvis vi skal stoppe denne udvikling, skal jyder, sjællændere og andet godtfolk stå sammen om en bevægelse mod denne udvikling. ARKIV

Palle Hedemann

For 100 år siden udtalte Henry Ford: "For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje."

Man må sige, han har fået ret. Fordi de regerende politikerne ikke har modarbejdet denne udvikling.

Skal denne udvikling vare ved?

Det er vi efterhånden mange i dette land der ikke synes af hensyn til naturødelæggelse, CO2-udledning og ringe fremkommelighed. I alt fald er udsigten til en betydelig øgning af transport i form af personbiler og lastbiler skræmmende, som følge af udbygning af motorvejsnettet, (Ballerup-Frederikssund, omkring Silkeborg, Vejle-Århus, over Fyn, omkring Hovedstaden m.fl.), hvilket fremgår af regeringens nylige offentliggjorte trafikhandlingsplan.

Stå sammen

Ganske vist er der også lagt op til betydelige investeringer i jernbanedriften, som dog primært er til fornyelse af signalsystemet, hvilket ikke giver flere togafgange - men dog forhåbentlig tog til tiden. Derudover skal der investeres i højhastighedstog med to stop mellem Aalborg og København (Århus og Odense), som hovedsagelig vil konkurrere med indenrigsfly. Begge investeringer vil kun i ringe grad lokke bilister over i tog. For at kollektiv transport kan blive et reelt alternativ til daglig pendling i bil kræves der hyppige afgange og stop ved lokale stationer evt. åbning af nye stationer. Det er den erfaring fra det virkelige liv, mange af os har gjort.

Den eneste måde denne mangeårige udbygning af motorvejsnettet kan standses på, er at der opbygges en folkeopinion mod flere motorveje. Først derved bliver det spiseligt for politikerne at 'slå bremsen i'. Det indebærer at etablering af motorveje ikke betragtes som en lokal sag, hvor man først reagerer, når motorvejsplanerne nærmer sig egen baghave. Det er et fælles anliggende, uanset hvor i landet der planlægges motorveje.

I Jyder Mod Overflødige Motorveje har vi igennem 15 år forsøgt at sætte fokus på de mange motorvejsplaner - primært i Jylland. Stærke kræfter arbejder på etablering af endnu flere motorveje end i regeringens forslag - stort set uden protester.

På Sjælland er der nu også (lokale?) protester mod motorvejsplanerne. Tænk hvis alle motorvejsmodstandere kunne forenes og udtrykke modstand mod motorveje uanset hvor i landet det måtte være. Jeg vil opfordre alle motorvejsmodstandere og motorvejsramte til at stå sammen og tilmelde sig en organisation - også selv om man ind imellem benytter en eksisterende motorvej.

Den, der tier, samtykker!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der har eksisteret en børnelærdom, siden jernbanens gnnembrud, blandt politikkere som sagde at udbygning af infrastruktyren gav udvikling i provinsen. En læresætning som aldrig har bevist sin værdi. Tvært imod visr erfaringerne fra både Noge, Færøerne og Jylland at bedre veje bare gør det nemmere at komme væk, og dermed øger metroliseringen, og afvikler det lokale miljø i provinsen = ingen købmand.
Så den jyske trafikmafia har opnået det stik modsatte af hvad de ønskede, men det får dem jo nok ikke til at skifte holdning.

Dorte Sørensen

Erik Balle Povlsen hvad bygger du din antagelse på?
I mine øjne virker det hovedløst at forslå en ny motorvej parallelt med den nye Frederikssund S-bane. Her var der netop mulighed for at udbygge den kollektive trafik til glæde for trafiktætheden på vejnettet og til nedbringelse af vor CO2-udledning.

Artiklen omtaler politikerne som årsagen til biltrafik og motorvejsudvidelser. Forkert. Det er vælgerflertallet - de omtalte stærke kræfter - der ønsker det sådan. Befolkningen er ikke blevet lokket eller narret ind i deres biler. De har selv valgt det, og lader sig ikke lokke til at ændre adfærd. Det hjælper fedt at modstandere mod motorveje går sammen i flok, når flokken udgør et mindretal.

Vælgerflertallets monopol på politisk magt, kaldes vist nok for "den demokratiske retfærdighed". Hvad det så ellers er for noget....

Lennart Kampmann

hehe, som københavner kan jeg fuldt ud tilslutte mig at der ikke skal laves flere motorveje i Jylland. Spild af penge, næ lad os københavnere få flere af de bekvemme motorveje som de hader i Jylland, så laver vi Jylland om til nationalpark og holder os væk. Måske vil der blive god plads til ulve, bjørne og europæisk bison.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

mine ironi-tags kom ikke med.

(ironi)

(/ironi)

Steen Rasmussen

Den fremherskende trafikkulturs selvforherligende flertalstyranni lever op til forestillingen om det demokratiske flertals individualiserede ret til i fællesskab at smadre landskabet, forpeste luften, fylde omgivelserne med løsrevne, omfarende og farlige stålsarkofager, ændre de klimatiske forudsætninger for kendte livsformer, og skide alt og alle et stykke i fremskridtets og vækstens hellige navn. Ethvert begrænsende tiltag over for denne selvdestruktive adfærd bliver i flertallets selvforståelse til terror. Selv den mindste smule isoleringsskum i røven på en af disse gigantiske firhjulstrækkere er at sammenligne med fundamentalistisk, totalitær samfundsundergravende virksomhed, også selv om der ikke sker andet, end at giganten standser før den kommer i gang.

Spørgsmålet om den herskende ordens legitimitet fortrænges omhyggeligt fra den selvdestruktive ordens opmærksomhed med henvisning til de allerede nedskrevne love, som om den selvdestruktive og lovsikrede adfærd var legitimeret alene ved at være vedtaget af de mentalt dovne flertalstyranner. Civil ulydighed, nytårsløjer og en kæp i hjulet på de flommefede og misforståede demokraters fremfærd er hvad der er brug for.

Lad os markere det nye år, Israels 60 år lange tradition for statsterror med lidt andre former for nytårsløjer. Lad os påkalde den illegitime selvretfærdige vrede med lidt løjer. Lad dem bruge ordet terror som betegnelse for disse løjer, og lad det banke tilbage i hovedet på dem selv som det adækvate udtryk for deres eget flertalstyranni og aldeles illegitime fremfærd. En dåse Pu-skum i et byggemarked koster ikke mere end 30 kr., og kan standse ca. 40 firhjulstrækkere med bare et lille trut i udstødningsrøret på hver. God fornøjelse!

Lennart Kampmann

@ Steen Ole Rasmussen

Så du ønsker at koble Israel og dansk bilpolitik sammen som en nytårsspøg?

Usmageligt, hvis du spørger mig. (What are the odds?)

med venlig hilsen
Lennart

Steen Rasmussen

@ Lennart

Din smag, i kraft af hvilken koblingen mellem Israels statsterror og den fremherskende trafikkulturs selvforherligende flertalstyranni fremstår som usmagelig, tilhører ifølge min smag det flertalstyranni, du så højlydt og ærligt går ind for, dog under andre betegnelser.

Du har ret i, at hvis den gode smag skal kvalificeres alene ved flertalsafgørelser blandt de i mine øjne alt for selvfede, ja så er oddsene for at min skulle blive kvalificeret som den gode så godt som nul.

Sædvanligvis fremfører jeg ikke terror eller magt i sig selv som særligt gode argumenter for noget som helst. Når jeg argumenterer mod den gældende trafikkultur og de herskende succeskriterier, så forsøger jeg normalt at påpege, at der er tale om selvnegerende succeskriterier, dvs. jeg prøver på at appellere til en lidt mere rationel form for rationalitet end den herskende. Men nu er det jo nytår, så kan vi lige så godt lave lidt løjer ud af det også. Og lidt konflikt kan i praksis bringe energi ind i debatten. Lidt lovbrud, lidt provokation og opmærksomhed omkring den herskende orden og lidt refleksion omkring legitimiteten heraf har aldrig været helt af vejen. Det kan i magtlogisk forstand være med til at få bevægelse ind i et emne. Mogens Glistrup var aldrig blevet Mogens Glistrup, hvis ikke han havde skrevet sit ulydige runde nul på sit skattekort.

Med venlig hilsen til dig også. Steen

martin sørensen

Flere motorveje er irelevant, og unødventigt samfunds spild. af gode resurser. jeg vil ikke afvise at der på enkelte steder kan forekomme flaskehals problemer der kræver en udbygning af motorvejes kapasiteten, blot konstatere tørt at vi ikke udnytter den nuværnde kapasitet i nær nok grad.

hvilket billede viser sig for vores øjne hvis vi siger kl 7:00 greve motorvej, mandag morgen. ?.

Jo en bil, en chaffør ko fanger mod ko fanger i en endeløs kø, med en bil en chaffør.

selve vores afgifts system på biler er ulogisk og nærmest tåbeligt, vi belønder de bil ejere med at kunne købe større og mere foruendede biler forudsat at den bil de køber har reduceret transport kapasiten med ca 250%. jo det er da sikkert "smart" at biler uden bagsæde, de skal beløndes det er et udtryk for en fortids holdning fra en forsil fortid hvor den forsile logik regeredede, landet med forsile tåbeligheder.

Var der bare 2 passaserer i gennemsnt i den endeløse kø af biler i hveranden bil men samme antal personer der skal frages. ja så ville fremkommeligheden øges med flere 100% farten ville kunne sættes op fra de nuværnde gns ca 50 km/t til ca 100 km/t mens trafik sikkerheden samtidiigt ville øges propiosionelt.

Det er vores forsile begrebs verden der er skruet forkeret sammen, vi ser en kø på motorvejen og automatisk så er det samfundes skyld at køen nu bremser os i vores hellige fremførsel på vejen.

Løsningen er ikke flere mortorveje eller veje nej.
indfør markdes økonomi på vej systemet og løs probemet mens vi samtidigt tjæner penge til samfundes drift. helt enkelt så er roadpricing en skat på den plads som du fylder i det samlede vej systemet. en helt retfærdig skat, for er det rimeligt at samfundet skal betale flere milliarder kr blot fordi at vi brugere af systmet ikke forstår at udnytte det matriel som systemtet har til sin fulde kapasitet. exembelvist så vil der ofte være næsten frit eller langt mere fremkommeligt, på samme vej kl 4:00-6:30 og i perioden 12:00-14:30 hvorfor og hvilken grund gør skal du så precist skal køre i den anden periode hvor vejen er overbelastet,

hvorfor skal lastbiler exembelvist altid køre ind og laste i dagtimerne, giver det mening at gøre dette i et overbelastet vejsystem ?, kunne lastbilerne ikke med fordel betale en extra skat for at køre i dagtimerne på de belastede veje. nu var den plads næsten fri og de personer der skal laste lastbilerne ja de møder nu også på andre tider, der igen giver plads på vejen.

exembel på et intelegent roadpricing, der beskatter efter 4 paremetger. med 10 forskellige pris zoner i systemet er løsningen

1: offenlige kørsels alternativer. jo bedre offenlige kørsels alternativer jo højere zone pris på vejen.

2: tætheds afgift, du betaler din fair pris for den plads som din bil fylder på vejen jo større bil jo højere pris.

3: jo flere biler jo højere pris.

4: din bils co2 udslip afregens pr km, jo højere co2 udslip jo dyre zone pris.

Afgiften sammensættes som en lagkage afgift.
dvs 0-50 øre pr km for offenligt kørsels alternativ.+ 0-50 pr km for tætsheds afgift +0-50 øre for bil størelse + 0-50øre pr km for gram co2 udslip pr km.

dvs køre du i en stor hummer 4 hjuls trækker midt i kbh, for at blære dig med dit co2 monster, ja pris 50 øre for kørsels alternativer.+ 50 øre for tæthed i trafikken. 50 øre for bilens størrelse og 50 øre for bilens co2 udslip. =2.5 kr/km

Versus at køre i en. el bil i vestjylland

offenligt kørsels alternativ. =10 øre.(grund takt).
plads på vejen 10 øre (grund takt)
tætheds afgigt 0 øre
co2 udslip 10 øre (grund takt)

= 30 øre pr km

og lad os nu afskaffe alle andre afgifter på bilerne, kun eventuelt en lille grøn grund afgift.

Vi mangler ikke flere motorveje nej vi mangler modige politikere der tør beskatte bilen for det som den faktisk koster samfundet afregnet pr km.

Lennart Kampmann

@ Steen Ole Rasmussen

Måske er det ikke helt fair af mig at inddrage smag, da den jo som bekendt ikke kan diskuteres, men jeg har ikke forstået hvad man opnår ved at stikke en kæp i hjulene på bilejerne. Lige som jeg ikke forstår hvorfor man bliver i bedre humør af at smadre et busstoppested eller lign.

Hate the game, not the player - som de plejer at sige på den anden side af det store hav.

Som jeg ser det, handler det om at opnå en form for selvretfærdighed, ved at kunne sige:"...men så smadrede jeg også bussen/...men så fik jeg hans bil til at holde stille, etc.". Men det er jo tomt at være selvretfærdig på andres bekostning. Man har ikke opnået andet end at gøre sig selv til udøveren af vold - man har fortsat voldens spiral.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ martin sørensen

Det er rart at se at du går ind for regulering gennem økonomiske midler.

Jeg er på mange måder enig i at det er paradoksalt at bilejerne belønnes for at købe store biler. Den seneste udgave af ejerafgiften er et skridt i den rigtige retning, f.s.v.a. at få flere miljøvenlige biler på gaderne.

med venlig hilsen
Lennart

Steen Rasmussen

@ Lennart

Distinktionen mellem hvad der er smag og sag kan selv defineres som et spørgsmål om god smag eller saglighed. At gå efter bolden kan være sagen, men personen kan også være sagen. Det giver ikke særligt meget mening generelt at forlange saglighed frem for smag. Kun specifikt, konkret giver det mening, dvs. begrundet kan man tale om en ”fairness” her.

Hvis man ikke kan argumentere for baggrunden for det at give den omtalte fede bærme af selvretfærdige storsvinende og storforbrugende danskere fuckfingeren, når de i det store hellige demokratiske flertals navn holder på deres vedtagne ret til at smadre de fælles naturligt givne livsforudsætninger med sine perverse forsøg på at opnå personlig succes i almindelig økonomisk forstand, ja så er det meningsløst at provokere dem.

Sagen er den dårlige smag, de selvfedes manglende evne til at se sig selv. Selvfølgelig er det fair at tale om det, netop fordi de selv helst vil tale om en forskel, som ikke er der! Som om det ikke var deres smag for succes der var problemet!
Spørgsmålet om den herskende ordens legitimitet fortrænges omhyggeligt fra den selvdestruktive ordens opmærksomhed med henvisning til de allerede nedskrevne love, som om den selvdestruktive og lovsikrede adfærd var legitimeret alene ved at være vedtaget af de mentalt dovne flertalstyranner. Det er dette spørgsmål som her eksplicit er rejst, konkret og specifikt. Det er herudfra man skal se begrundelsen for den civile ulydighed, nytårsløjerne og den kæp i hjulet på de flommefede og misforståede demokraters fremfærd.

Med venlig hilsen Steen

Inger Sundsvald

Som én af dem som rent faktisk bor i Frederikssund må jeg udtrykke min forundring over den motorvej langs med jernbanen. Det er ikke vejen fra Frederikssund til København som er problemet, som jeg ser det, og som jeg hører det, men derimod den ’flaskehals’ det er med Kronprins Frederiks Bro til Hornsherred.

Her bor der mennesker, som kun kan komme på arbejde i egen bil. Offentlig transport er et par busser som kører hver anden torsdag. På begge sider af broen dannes der bilkøer på 10-15 km i myldretiden, og når man endelig er kommet over broen er der ikke nogen afledningsveje.

Parkeringen ved togstationen er elendig, og det er de ældste og mest udtjente tog som kører på strækningen, hvis afgangene da ikke er aflyst.