Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
2. december 2008

Polen er arrogant

Carl Bloch, medlem af De Grønne

Stemmeret til de polakker, der døde under Anden Verdenskrig. Hemmelige amerikanske torturbaser. Aftale med USA om opstillingen af et missilskjold. Og nu senest obstruktion af klimaaftalen.

Jeg har fået nok af de arrogante polakker. Hvis det stod til mig, så blev Polen smidt ud af EU. De truer sammenhængskraften.

Evalueringer skal ikke betroes enhver

Tim Knudsen, professor ved Institut for Statskundskab, KU

Jeg ønsker frem over kun at blive undervisningsevalueret af de studerende, som jeg selv har valgt til det, og som jeg kan lide. Jeg ønsker fremover kun at blive anmeldt af venlige anmeldere, jeg selv har valgt. Jeg ønsker kun at få mine artikler bedømt af 'peers', som jeg selv har valgt.

Jeg ønsker fremover at få lov til selv at udvælge de bedømmelsesudvalg, der skal bedømme mine stillingsansøgninger og mine afhandlinger.

Jeg ønsker ligestilling med Københavns Universitets magthavere, der - efter mange års tøven - endelig er nået frem til et evalueringssystem, hvor de ifølge Universitetsavisen nr. 14, 2008, selv kan vælge, hvilke 'rygklappere' de vil evalueres af.

Om planloven

Svend Auken, MF, Socialdemokraterne

David Rehling (DR) har i en glimrende leder den 26. november i Information taget afstand fra VKO flertallets ugennemtænkte forslag om at fjerne planlovsbestemmelserne om maksimumstørrelser for butikker og krav om placering af butikscentre i bymidterne. En yderligere koncentration af detailhandlen i store eksterne centre vil føre til større CO2-udledninger fra trafikken og ramme de mange danskere, der ikke har bil. Man kunne tilføje, at en sådan ændring af planloven ville tømme bymidterne for liv (som det er tydeligt for enhver i vore nabolande - intet er så dødt som en svensk købstad i weekenden) og yderligere trække landet skævt.

DR glemmer dog at nævne den meget restriktive planlov, som blev gennemført i SR-regeringen. SR loven satte væsentligt strengere krav om end den nugældende lov, hvad angår butiksstørrelser. Men derudover var det et krav i loven, at behovet for yderligere butikskapacitet skulle indgå i den forpligtende regionsplanlægning (som i dag er afskaffet sammen med amterne). V og K hadede den lov, og så snart de fik magt i 2002 begyndte de at underminere den. Heldigvis lykkedes det at bremse den totale ophævelse af planbestemmelserne ved at et bredt flertal tilsluttede sig detailhandelsudvalgets forslag og indgik en aftale med VK regeringen. VKO kan derfor ikke ophæve de gældende detailhandelsbestemmelser i planloven uden tilslutning fra os. Og vi siger nej.

Men der er stadig brug for den mere fremsynede SR lov (som så meget andet på miljøområdet), og jeg håber at et nyt flertal vil tage affære.

Statens sikkerhed

Ib Jensen, Søborg

Nu må det være nok! Danmarks svar på KGB og STASI, PET, har fået for vide beføjelser. Den demokratiske stat er ikke i sikkerhed længere. Efter at have læst om Amer Saeed i Information 29. november vil jeg opfordre Information til at oplyse navn og partitilhørsforhold på samtlige folketingspolitikere, der har stemt for terrorloven. Samt til at interviewe samme personer om deres motiver. Et særligt fokus bør rettes mod deltagende socialdemokrater. Om politikere fra V, K og DF ved vi, at de ikke interesserer sig for demokrati.

Ambitiøs investering i trafik i Hovedstadsregionen

Pia Adelsteen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Trafikken sander til i Hovedstadsregionen. I Dansk Folkeparti vil vi investere både i veje og i kollektiv trafik. Vi ønsker at prioritere en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund og en ny fjordforbindelse ved Roskilde Fjord, og vi ønsker at investere i S-togtrafikken til Farum, Hillerød og Frederikssund.

En motorvej til Frederikssund vil afhjælpe de store trafikale problemer og give erhvervslivet en lettere adgang til motorvej. Frederikssundsmotorvejen vil være en vigtig faktor, når det nye erhvervsområde og ny by ved St. Rørbæk igangsættes.

Og for at færdiggøre projektet bør der naturligvis investeres i en ny Fjordforbindelse ved Roskilde Fjord. Den eksisterende forbindelse ved Frederikssund er i dag mere belastet end den firesporede Øresundsbro.

Dansk Folkeparti prioriterer overhalingsspor på Hillerød-, Farum- og Frederikssund- s-togsstrækningerne. Vi vil også gerne se på muligheden for at kombinere transportløsninger såsom metro og letbane, der kan bruge dele af S-togsnettet. Det vil give flere tog og bedre betjening.

Vi skal både investere i veje og kollektiv trafik. Og det skal gå hurtigt, hvis ikke Hovedstadsregionens skal gå i stå, ligesom trafikken.

Kom nu med en afstemning

Lene Kattrup, Ganløse

Jeg kan ikke rigtig bestemme mig til, om jeg finder det tragisk eller morsomt. Men i denne tid finder man i vores aviser annoncer fra Europa-Nævnet, som er et nævn, vores politikere har nedsat til at fremme debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union og Europa. Nævnet har nogle økonomiske midler, som det efterlyser modtagere til. Det er jo set før - især i EU sammenhæng. Der er flere puljer, men især ydes der støtte til privatpersoner og projekter, der kan fremme deltagerdemokrati. Der spørges i annoncen: "Hvilken retning tager udviklingen i Europa" og "Hvordan fremmes deltagerdemokrati".

Jeg finder, at svaret ligger lige for. Hvis man fra politisk side gerne ser en demokratisk udvikling i Europa, og hvis man finder, at det ville være en god ting at fremme deltagerdemokratiet i EU, så var det en rigtig god idé at se at få afholdt den afstemning om Lissabon-traktaten, som på udemokratisk vis blev aflyst.

Ingen hemmelige domstole

Peter Skaarup, MF, næstformand og rets- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Carsten Ploug mener i Information den 28. november, at jeg og Dansk Folkeparti ønsker 'hemmelige' domstole. Det er nu ikke tilfældet. De danske efterretningstjenester får af og til oplysninger på den meget klare betingelse, at kilden eksempelvis ikke må afsløres, da denne ellers risikerer livet. PET og FE har således både pligt og ret til at beskytte deres kilder, uden hvilke organisationerne heller ikke virker særlig effektivt. For at sikre de af efterretningstjenesterne mistænkte terrorister en fair retssag og samtidig hjælpe efterretningstjenesterne, hvis mulighed for at få hemmelige informationer fra terrorceller er mildest talt begrænsede, er det blevet besluttet at sikre grundlag for at indføre særligt clearede dommere og advokater, som kan agere under særligt ansvar for at holde tæt. Der er således intet kafkask over dette tiltag, derimod en god chance for at afværge terror og samtidig forbedre retssikkerheden selv for udenlandske statsborgere mistænkt for terroraktiviteter i Danmark.

Forskånet

Jacob Borup Nørløv, Frederiksberg C

Efter at have læst interviewet med Connie Hedegaard i Inf. 29.-30. november, kan der spores en vis lighed mellem vores klimaminister og vores integrationsminister. Begge syntes at være i en situation, hvor de egentligt ikke kan gøre så meget end at rette ind efter andre af Fogh-regeringens ministrer. Det, der skåner Connie Hedegaard, er, at hun har ministeriet, der skal fremme det gode og i sidste ende planetens overlevelse samtidigt med, at Statsministeren har skånet hende for at blive underlagt et formørket menneskesyn fra personer som Karen Jespersen og hendes åndsfæller i DF. Desværre skåner det ikke samtidigt miljøet.

Forudsigeligt

J.Z. Maarup, Odense SØ

"Dobbelt-op på naturen," skriver miljøminister Troels Lund Poulsen i et læserbrev i Inf. 1. december. Hvor er det forudsigeligt, det ministeren argumenterer med. Hør lige her: Når oppositionen klandrer Venstre for at bruge for få penge på et område, hvis kvalitet er faldet under denne regering (og der er mange eksempler), så er standardsvaret at "oppositionen har ikke andre svar på problemerne end øgede udgifter". Det har vi dæleme hørt ofte - især fra Claus Hjort Frederiksen. I læserbrevet fra miljøministeren binder han hele sin argumentation op på, at VK-regeringen "bruger det dobbelte (af det beløb, som den tidligere regering brugte) på at udvikle og genoprette vores vand og natur ..." Det skriger til himlen af utroværdighed og igen ved vi, hvor vi har Venstre.

Hvor er de?

Jens Bak-Andersen, Stouby

Alle de mennesker, der så tappert engang forsvarede ytringsfriheden. Hvor er de henne?

Hans Jørgen Bonnichsen har brug for dem.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Pia Adelsteen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

"Trafikken sander til i Hovedstadsregionen"

Mig som troede at det meste var asfalt...

Heinrich R. Jørgensen

Jens Bak-Andersen:
"Alle de mennesker, der så tappert engang forsvarede ytringsfriheden. Hvor er de henne?"

Der er såmænd ikke langt borte. De fleste er på nakken af Hans Jørgen Bonnichsen.

Per Holm Knudsen

@ Peter Skaarup
"for at indføre særligt clearede dommere og advokater"

Og hvem skal så cleare dommerne og advokaterne? Det skal efterretningstjenesterne vel sagtens - og så bliver det netop Kafkask og har intet med en tredeling af magten at gøre!

Ingen skal kunne dømmes på beviser vedkommende ikke selv kender, sådan er det!