Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
16. december 2008

Henning Bechs fortielser

Nanna Kinch, København S

Henning Bech har i en påtale i Information den 13. december læst mit læserbrev (Inf. 9. december) uden at læse det.

Når jeg kritiserer hans konference om prostitution, er min anklage først og fremmest, at han postulerer en neutralitet, han ikke lever op til. Når han inviterer sin meningsfælle Nanna Godtfredsen i kraft af hendes ekspertviden som mangeårig gadejurist, giver det ingen mening samtidig at afvise de mangeårige erfaringer fra Redens arbejde på gadeplan - hvis det altså i denne sammenhæng er 'gadeerfaringen', der er det væsentlige.

Når han inviterer sin meningsfælle Marie Heinskou samt den prostituerede Cecilie til at diskutere feminisme, hvorfor så ikke også f.eks. en tidligere prostitueret med et negativt syn på branchen - hvis det altså i denne sammenhæng er 'feminismen', der er det væsentlige.

Når Henning Bech i sit fokus og sine invitationer i den grad selv er drevet af sin egen ideologiske overbevisning giver det ingen mening at anfægte andre debattørers manglende neutralitet.

Næste skridt?

Ib Jensen, Søborg

Nu afventer vi, at Brian Mikkelsen og PET anbringer en forvildet muslim i en brændende Rigsdag.

I den efterfølgende afhøring vil det afsløres, at forbryderen er under indflydelse af Hans Jørgen Bonnichsen og Frank Grevil, som begge vil blive klynget op i nærmeste lygtepæl.

Hvor er busserne henne?

Bente Dahl, MF for Radikale Venstre og forbrugerordfører

Regeringen kom for godt en uge siden med en trafikplan, hvor der er sat 150 mia. kr. over 12 år af til at få den gennemført. Spis brød til, vil jeg sige på jysk. Af de 150 mia. er de 60 mia. kr. allerede afsat til Femernbroen og de nye byggerier på Metroen i København. Så er der 90 mia. kr. tilbage. Af de 90 er de 30 mia. allerede aftalt til at skulle bruges til reparationer af jernbanens signalsystemer, som er forældede og ikke vedligeholdte gennem mange år.

Så er der 60 mia. kr. tilbage, som skal bruges hen over 12 år. Altså fem mia. kr. om året.

Bare for at få klarhed over hvilke beløb, vi taler om - skrælle de lag af som regeringens bryster sig med, og som ikke er nye penge.

De fem mia. kr. skal bruges til investeringer i tog og motorveje. Ikke en bus er tænkt med ind i den plan. Begrundelsen fra regeringen er, at buskørslen er regionernes ansvar. Men hvor får regionerne deres penge fra? Regionerne har ikke ret til at udskrive skat. Pengene er bevillinger fra staten. Så staten har bestemt en aktie i busdriften.

Det er helt nødvendigt at tænke busdriften ind i den øvrige kollektive trafikplanlægning. Folk skal kunne komme frem til toget - og fra toget og hjem igen. Busserne skal medtænkes. Det kommer regeringen ikke uden om. Nu vil vi altså ikke høre flere dårlige undskyldninger for ikke at tage fat i substansen, så befolkningen kan få en ordentlig offentlig trafik. En trafik, der fungerer både i by og på land.

Urealistiske skattelettelser

Niels H. Hansen, Kruså

Såfremt Dansk Folkeparti går med til regeringens mål om lettelser i mellem- og topskat uden, at der gives meget klækkelige forbedringer til de laveste indkomster, må vi betragte dem som vindbøjtler og tvetungede væsner, der kun går efter magtpositioner.

Enhver med blot lidt økonomisk indsigt vil kunne se, at denne regering med sine skattelettelser til høje indkomster vil efterlade gigantiske økonomiske huller i velfærdssamfundet, som skal rettes op af efterfølgende regeringer. Alle argumenter (mest fiktive) om skattelettelser til de bedst stillede kan skydes ned én for én, hvorfor der stort behov for, at så mange som muligt fortsætter debatten indtil skatteforhandlingerne er afsluttet.

Alle ønskes hermed en god jul, og forhåbentlig et godt nyt valgår, hvor det så er muligt at vælge personer med en lidt bedre moral og forståelse for velfærdssamfundets sammenhæng.

Bankkrisen er en systemfejl

Ole Thorbek, Værløse

Staten har stillet enorme skattefinansierede milliardbeløb til rådighed som garanti for bankerne, og alligevel fungerer kreditformidlingen ikke, hvilket fører til fallitter for virksomheder og enkeltpersoner og belaster statens økonomi.

Regeringen vil - uden at analysere årsagerne til problemerne - i form af en såkaldt samfundspakke stille ny garanti til rådighed for de private banker. Men hele miseren beror på, at de private banker ikke agerer ud fra samfundsmæssige hensyn, men med henblik på at opnå størst mulig profit til aktionærerne, hvilket for tiden - med katastrofale konsekvenser for kreditformidlingen og hele samfundet - er slået fuldstændigt fejl. Der er simpelthen tale om en grundlæggende markedsøkonomisk systemfejl, fordi spekulative fejlgreb fra bankernes side har så store afledte konsekvenser. Staten skulle hellere etablere et kreditformidlingssystem uden indbyggede systemfejl, og stille garanti til rådighed for en statsbank, der ud fra rent samfundsmæssige hensyn og uden spekulation sikrer den nødvendige og relevante kreditformidling, så vi undgår unødige fallitter og arbejdsløshed. Regeringen lukker øjnene for markedets systemfejl, men det bør ikke hindre oppositionen i - til gavn for erhvervsliv og beskæftigelse - at stille forslag om etablering af en samfundsbank.

Fra utåleligt til bestialsk

Jørn Sørensen, Hinnerup

Et læserbrev fra Bent Nordheim (Inf. 13. december) antyder muligheden af, at sende Pia Kjærsgaard og co. i Sandholmlejren. Det vil da være toppen af bestialitet over for de, der er der i forvejen.

En brat opvågning

Lars Bækgaard, Skørping

Socialdemokraterne vil have statslig indflydelse som modydelse for at tilføre kapital til bankerne. Lene Espersen vil ifølge Informations lederskribent Bent Winther (i Information 13. december) ikke sætte de nødvendige rammer for bankerne. Præmissen for diskussionen er forkert, for den forudsætter, at det er bankernes adfærd, der har skabt krisen.

Forestiller Bent Winther, Socialdemokraterne og regeringen sig, at bankerne vil undlade at yde store lån, når ejendomsmarkedet om nogle år igen kommer på fode? I så fald forudser jeg en brat opvågning, når hele scenariet med voldsomt stigende ejendomspriser og efterfølgende kollaps gentager sig. Bankerne er nødt til at yde lån til markedet på markedets vilkår. Og markedet vil om nogle år forlange stigende lån til at finansiere ejendomsmarkedet.

Naturligvis behøver bankerne ikke at finansiere de vildeste og mest spekulative projekter, men når ejendomsmarkedet igen går op, bliver det svært at skelne mellem gode og dårlige projekter. Og ejendomsmarkedet fungerer på den måde, at priserne stiger for meget i opgangstider - også uden deciderede spekulanters medvirken.

Fremtidige kriser kan kun modvirkes effektivt, hvis vi ændrer ejendomsmarkedets prismekanismer, så vi ikke oplever voldsomme og dækningsløse prisstigninger. Midlet til at opnå dette er en løbende afgift på jordens beliggenhedsværdi. En sådan afgift vil forhindre ejendomspriserne i at stige voldsomt, og den vil sikre, at alle får del i den samfundsskabte værditilvækst. I stedet for en friværdifest for de heldige, vil vi får en krisemodvirkende realværdifest for alle.

Den forkerte Karen Jespersen

Peder Meyhoff, kandidat for Enhedslisten i Favrskov-kredsen

Information bragte et fredags et billede af Karen Jespersen. Men det må være et forkert billede. Eller I har manipuleret det. For det ligner slet ikke den rigtige Karen Jespersen.

Herover i Favrskov-kredsen ved vi nemlig godt, hvordan den rigtige Karen Jespersen ser ud. Hun hang jo i hver anden lygtepæl op til valget sidste år. Og sendte søde lokkende signaler til os. Og det var en helt anden kvinde end jeres Karen Jespersen.

Vores Karen Jespersen var nemlig mindst 25 år yngre, glad og smilende og iklædt lyse pastelfarver. Men jeres billede viser en ældre, sur og bitter kvinde. Hun ser simpelthen så trist ud.

Der kan da umuligt være sket så meget på et år.

Vi bliver naturligvis alle ældre. Og naturligvis må det slide på en minister, at hun altid skal være så gnaven og sur på de fremmede. Men jeg kan alligevel ikke forestille mig at det kan have slidt så meget. Så derfor tror jeg, at I har haft billedet en tur gennem Photoshop. Skam jer!

Men hvis det virkelig skulle være den samme Karen Jespersen, så kan jeg kun opfordre hende til at blive lidt mere positiv. Hvis hun begynder at hjælpe i stedet for at bekæmpe, vil hun nok blive lidt mindre trist. Og så kan vi måske få 'vores' Karen Jespersen igen allerede før næste valgs plakatopsætning.

Respekt?

Kim Borch, Frederiksberg C

Carina Christensen som Kulturminister demonstrerer statsministerens respekt for dette ministerium.

Det samme kan man nu også sige om Justitsministeriet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Den forkerte Karen Jespersen:

Karen Jespersen beviser, at man bliver grim af at tænke grimme tanker.

Per Holm Knudsen

Her er et billede af Den ægte Karen Jespersen

Hvilke tanker skal man så tænke for at komme til at ligne en chimpanse?

Det eneste billede jeg kan finde af Per Holm Knudsen er hans billede på Facebook. Det forestiller en....chimpanse!

Per Holm Knudsen

HB Rasmussen: "en....chimpanse"

Det er nu en BONOBO, og det er selvfølgelig tankevækkende. ;-)