Læserbrev

Miljøministerens fortvivlede naturspin

Troels Lund Poulsen har ikke ret i, at miljøet under VK-regeringen er i bedre stand end under SR-regeringen.

Troels Lund Poulsen har ikke ret i, at miljøet under VK-regeringen er i bedre stand end under SR-regeringen.

Debat
9. december 2008

Troels Lund Poulsen (v) har i diverse medier startet en efterårsoffensiv mod SR regeringen og mig for 'hykleri' på natur og miljøområdet.

"Vi gør meget mere for naturen og miljøet end SR regeringen så 'Auken er en grov hykler'" lyder miljøministerens groteske påstand. Væk er tidligere tiders V-myter om 'Aukens miljøimperium' og anklager om overforbrug, TLP distancerer sig tilmed fra statsministerens Herningtale med den usædvanlige selvkritik af V's hidtidige miljøindsats. Hvem har ret? Har de sidste syv år i virkeligheden været gyldenår for natur og miljø som miljøministeren siger? Eller 'fodslæbende' som statsministeren siger? Bevillingerne i det ikke særligt store miljøministerium er siden 2001 skåret ned med 30 pct., og medarbejderstaben er reduceret med 600 årsværk. Den ufinansierede kommunalreform er gået hårdt ud over den lokale naturbeskyttelse. Naturbevillingerne i den særlige 'miljømilliard' som har givet lidt flere penge på miljøministeriets budget (og som TLP bryster sig af) er ulykkeligvis blevet opvejet af meget store nedskæringer på naturindsatsen i Fødevareministeriet og udhulet af de voldsomme prisstigninger på landbrugsjord - bl.a. skabt af VK regeringens jordskattelettelser til landbruget. Derfor er naturindsatsen i praksis faldet. Mange projekter 'hænger' og bevilgede penge er ikke blevet brugt. Samtidig er landbrugets brug af sprøjtegift (som skulle falde) steget med 18 pct., og antallet af økologiske landbrug er på kraftigt retur. Den længe bebudede pesticidhandlingsplan er aldrig kommet, og de lovede 15.000 ha. sprøjte og ugødede beskyttelseszoner langs søer og vandløb er blevet til et fald på 4.000 ha. 80 pct. af de naturtyper og 60 pct. af de dyr og plantearter som Danmark skal yde særlig beskyttelse ifølge Habitatdirektivet, er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser i 'dårlig tilstand'. Jeg tror kun at det er den nuværende miljøminister, der kan se noget opløftende i det billede. Værst er imidlertid katastrofen med den igangværende oppløjning af tusindvis af hektar værdifulde naturområder som følge af regeringens hovedløse beslutning om at ophæve EU's braklægningsordning uden at gøre sig de katastrofale konsekvenser klart og uden effektive modforanstaltninger. Dermed er den skyld i den 'største naturskandale i henved 20 år' - der vil gøre det endnu dyrere at leve op til EU's strenge krav på miljøområdet. Her har jeg så ikke nævnt de øvrige forsyndelser: Stoppet for udbygning med VE fra 2004 - 2008, eller at CO2 nu stiger (hvor det skulle falde), eller at trafikpolitikken er ude af kontrol, eller at én mio. mennesker dagligt udsættes for alvorlig luftforurening, eller at miljøbistanden til ulandene næsten er skåret væk (undtagen når Danmark kan få billige CO2-kvoter i stedet). Seneste påfund er VKO-flertallets ønske om at forringe planloven og tillade nye mammutbutikscentre. Næste gang er det vel beskyttelsen af kysterne der er truet. Statsministeren har ret. VK's miljøpolitik dur ikke.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvad miljøministeren og de øvrige AFR-svende siger og gør, har længe lignet panik før lukketid.
Jeg fatter ikke, at Dansk Folkeparti gider vente på lukketid. Begynd dog at se jer om efter bedre samarbejdspartnere end AFR-kollapserne.
Hvis det passer, at et land har den regering, det fortjener, står det skralt til med dette land.
DF behøver ikke vente på valg fo at finde bedre fodslaw på venstrebenet.

Haarst:
Nu er DF jo ikke dem der ligefrem har været fremme i skoene vedrørerende miljøspørgsmål. De har konsekvent været efterslæbende. Så mon kke tingene tilstand passer dem fint?

Steen Rasmussen

Braklægningsordningen er vedtaget og ophævet igen på EU-plan. Ville Auken have forhindret ophævelsen på EU-plan, evt. indført en national i stedet, for egne nationale midler, hvis han kunne? (Nej, Aldrig!)

De andre forhold, som remses op, ville hver især være nok til at understrege Fogh-regeringens hykleri. Danskerne ved det, og er fløjtende bedøvende lige glade/sure!

Men, og, igen og igen, den hellige økonomiske vækst vil aldrig frivilligt blive tilsidesat af hverken socialkammerater, Fogh-regering eller det overnationale EU-monster, som vores lille nation har deponeret sin sande vilje hos. Hensynet til den slipstrøm af problemer, der flyder efter den økonomiske vækst, vil aldrig kunne få de troende til at tvivle på meningen med den økonomiske vækst. Tværtimod, så er man med finanspakker og subsidier til de mest destruktive økonomiske aktiviteter parat til at sætte selve markedet ud af kraft verden over, alene for at redde markedet, det frit galoperende overforbrug og den fritsatte tabende vindermentalitet.

Investeringerne i miljø, de midler der ofres af den økonomiske vækst, med det erklærede formål at afbøde nogle af de utilsigtede bivirkninger ved væksten, vil aldrig kunne neutralisere vækstens grundlæggende destruktive virkninger. Auken går ikke til roden. Han tør ikke anfægte troen, troen på at væksten er løsningen på vækstens problemer. Han orienterer sig, som om det er et spørgsmål om at maksimere væksten for at få råd til at tage hensyn til de utilsigtede virkninger ved den. Han er blind for det selvforstærkende i hans måde at løse problemerne på. Han vil med sin logik skabe nogle større problemer, for at få råd til at tage sig af dem, der allerede er opstået, men går på den måde ind for at lave endnu flere.

Hans imperium, uanset hvor lille og symbolsk det var eller er blevet, har aldrig været og bliver aldrig andet end et dække over det egentlige problem, religiøsiteten, det urealistiske i forestillingen om, at vi, som tilhører de rigeste 14 % af verdens befolkning og lægger beslag på 80 % af verdens absolut begrænsede ressourcer, kan forbruge os ud af verdens mangelsituation og de problemer vort forbrug skaber.

Finanskrisen har gjort mere godt for miljøet end tusind af Aukens miljøimperier ville kunne have gjort. Den økonomiske vækst og nedtur falder hos de storsvinende, og koblingen mellem vores økonomiske vækst og den menneskeskabte miljøpåvirkning er der stadig, lige som den har været hele tiden. Miljøpåvirkningen falder, fordi det går ad helvede til for os, de tabende vindere.

Vi skal have noget mere krise. Vi har ikke råd til andet. Reduktion af den perverse og destruktive økonomiske aktivitet er nødvendig. Der er ikke råd til den tabende vindermentalitet, som Stein Bakker kun er symbol for.

Tænk sig at Ernest & young (selv udråbt som en af verdens førende investeringsrådgivere og revisionsfirmaer) udråbte IT-fabrikken til Danmarks førende vækstfirma en uge før direktøren, Stein Bakker klædte fabrikken, bestyrelsen for fabrikken Danmark og selv samme investerings og rådgivningsfirma af til knoglerne. Man hører Tom Waits for sig, der synger, kom bare ind, tag skindet af, lad mig drikke dit blod og du kan frit danse rundt i dine knogler.

Det skal nok gå. Men de tabende vindere forstår ikke hvorfor. Det kræver da også en syg humor at more sig over udviklingen. Men hellere denne underlige glæde over det virkelige absurde teater, end fortsat dyrkelse af den tabende vindermentalitet. Auken græder over sit imperium, men burde nyde det perverst konstruktive i alt det absurde i stedet for. Verden er vidunderlig på sin helt egen perverse måde. Hvis man hænger sin tro på en højere retfærdighed på forestillingen om respekten for og anerkendelsen af egne små imperier, er man dømt til at gå ned i græmmelse. Glæden er absurd som verden selv.

Ralph Sylvestersen

Ja, om det er FOGH FACTORY eller AUKENs kommer ud på et. "Tabende vindere", fint udtrykt Steen.

FRIVILLIGHED FORSLÅR SOM EN BEKENDT HERRE ET VIST STED.

Som med nationalparker og Gudenåens genopretning således med naturskovene som ikke er omfattet af den lovmæssige beskyttelse man burde forvente.

VKO skal fremdeles presses som udtrykt af S.A.
Den tidligere miljøminister fortjener hverken dæmonens eller ikonens maske som taber eller vinder eller nogen hybrid af samme. Tiden finder sine egne tabere og kun defaitister og arabiske strubesnittere i snabelsko på eller uden for de skrå brædder gider blæse i dommedagsbasuner.

Indtil da kan vi kun erindre den regerende politiske misalliance mellem det tilfredse og det tilbageskuende Danmark om, hvad det lige præcis er den forsynder sig imod i naturspørgsmål.

Tillad mig derfor at føje til Svend Aukens uhyggeligt lange liste den beslutning flere grønne organisationer har truffet i forbindelse med statens indkøb af træ:

"... miljøministeren anerkender i sin vejledning træindustriens egne cetifikater, der ..... er udviklet af træindustrien alene. Modsat FSC forbyder disse ...ikke at skove konverteres til plantager, at gamle naturskove fældes, at der plantes genmanipulerede træer .....Anderkendelsen af træbranchens egne certifikater medførte i april i år at NEPTENTHES sammen med WWF og IWGIA i protest VALGTE AT TRÆKKE SIG FRA MILJØMINISTERENS STYREGRUUPPE FOR OFFENTLIGT INDKØB AF TRÆ". (Skov og Folk 4/2008).

Artiklen i bladet føjer til at modsat lande som Storbritanien, Belgien, Holland, Tyskland og Frankrig har Danmark en frivillig ordning som Nepenthes dokumenterer ikke virker - hensigten ufortalt.

Denne miljøminister har gjort mest for at ødelægge miljøet med sin evindelige landbrugspolitik.

Og hans naturkanon - skrot det.

sørg hellere for at bringe de ødelagte naturområder på benene igen, for nogle er det for sent men noget kan nås endnu.

som andre har foreslået brug en genopretningskanon.

Hvem er Troels Lund Poulsen?