Læsetid: 2 min.

'Ny' vismand?

Den nye vismand er igen en mand; endda endnu en mandlig neoklassisk økonom, da man ikke har haft modet til at bevæge sig uden for egne rækker
Debat
20. december 2008

Spørgsmålet om 'nye' vismænd blev rejst her i efteråret, hvorfor Det Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte 'vismænd', udelukkende består af mandlige økonomer? Hertil svarede 'overvismanden' Peter Birch Sørensen, at han sandelig ikke havde noget problem med at pege på en kvindelig vismand i fremtiden, hvis bare hun var dygtig nok. Så fik de kvindelige økonomer på landets højere læreranstalter den at bide spids på.

I tirsdags fik vi så en ny vismand, og her måtte landets kvindelige økonomer erfare, at de stadigvæk ikke er dygtige nok, idet den nys udnævnte vismand er af den velkendte slags: en mand i 50'erne og med de rette kvalifikationer, forstås. Så kvindeøkonomerne må tage sig sammen, må de, hvis de har ambitioner om at blive 'vismand' i fremtiden.

Og hvori består så den nye vismand, professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsens, kvalifikationer? Han har udmærket sig ved at have skrevet en meget benyttet lærebog i neoklassisk makroøkonomi sammen med - ja, gæt en gang - Peter Birch Sørensen.

Bekræfte hinanden

Så alt er ved det gamle: den ene neoklassiske økonom afløser således den anden i formandskabet, der sidder fortsat fire neoklassiske økonomer (m) i formandskabet, der kan bekræfte hinanden i, at de repræsenterer den højeste økonomiske sagkundskab, og der derfor ikke er nogen saglige grunde til at søge efter kandidater uden for egne rækker. Det kan man jo vælge at betragte som en kvalitetssikring.

Lad os alligevel kaste et blik på, hvad den neoklassiske sagkundskab, når frem til af væsentlige resultater med hensyn til bl.a. årsager til arbejdsløshed. Her giver den lærebog, som Birch Sørensen og Whitta-Jacobsen har skrevet en udmærket nøgle til forståelse af, hvorledes formandskabet analyserer tilpasningen på arbejdsmarkedet, og hvorfor 'vismændene' gang på gang anbefaler bl.a. en afkortning af dagpengeperioden og en fjernelse af efterlønnen som universalmidler mod arbejdsløshed. I deres lærebog drager de således nedenstående konklusioner vedrørende årsager til arbejdsløshed:

Ifølge den makroøkonomiske model med fagbevægelse gælder følgende:

- Arbejdsløshed er en uundgåelig konsekvens

- Mere generøs arbejdsløshedsunderstøttelse vil resultere i højere strukturel arbejdsløshed

- Mere markedsmagt (dvs. højere organisationsprocent) i arbejdsmarkedet vil indebære højere strukturel arbejdsløshed (min oversættelse fra lærebogen, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles, s. 382).

Egne rækker

Disse ret entydige konklusioner burde give fagbevægelsens økonomer (m/k) noget at fundere over inden næste møde i Det Økonomiske Råd. Her kunne fagbevægelsen passende stille det spørgsmål, hvilken model og hvilke forudsætninger formandskabet benytter sig af for at nå så negative konklusioner vedrørende fagbevægelsens og dagpengesystemets indflydelse på arbejdsløsheden. Et mere nuanceret sammensat formandskab ville formentlig have givet mere nuancerede konklusioner.

Når der nu blev skiftet ud i formandskabet, så er det ærgerligt, at formandskabet, der i øvrigt er selvsupplerende, ikke havde modet til at bevæge sig uden for egne rækker af mandlige neoklassiske økonomer. Overvismanden kunne således uden at gå på nogen form for fagligt kompromis have udnævnt f.eks. professor Katarina Juselius, Københavns Universitet eller professor Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet. Var det sket, kunne det med nogen større ret være annonceret, at der var blevet udnævnt en ny vismand.

Jesper Jespersen er professor i økonomi på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen Rasmussen

For ikke så længe siden kundgjorde overvismanden i egen høje person, selveste den økonomiske ypperstepræst, en af landets mange gode og højtbetalte selvbestaltede smagsdommere, at vi snart ville komme op på en arbejdsløshed på ca. 100 000 danskere. http://www.information.dk/168929

Det var en god nyhed for denne profet, for som det lå implicit i hans betragtninger, så er lønarbejderne til for markedet, og markedet har brug for arbejdsløsheden, ellers får arbejderne for meget magt i forhold til arbejdsgiverne, vismændene og de traditionelt velstillede storforbrugende svin, der har haft held med at overbevise sig selv og de fleste andre om at deres overforbrug er vejen ud af ethvert problem.

Vismandens vise betragtninger er fostret inden for en tradition, der er nært beslægtet med dem, hvis teoridannelse danner grundlag for Europastatens slagne vej mod en tilstand af fuldendt institutionaliseret monetarisme. I forlængelse af denne udvikling besluttede arbejdsministrene (med vort eget symbol blandt sig, Hjorten ved skovsøen) i ministerrådet at indføre en generel arbejdsuge på 48 timer på Europamonsterniveau, med mulighed for at forlænge op til 65 timer for de enkelte lande, altså med en slags opt-out mulighed, lige som den John Major fik igennem på Storbritanniens vegne i 1993, og som resulterede i at 3,2 million brittere nu arbejder mere end 48 timer om ugen og en halv million mere end 60 timer om ugen.

Fagforeningernes indflydelse skal tilsidesættes med sådanne generelle bestemmelser, inden for hvilke den enkelte arbejdstager alene overtager ansvaret for at forhandle med sin arbejdsgiver om arbejdstid.

Grænsen for hvornår der er tale om overtidsarbejde skubbes også generelt fremad, hvilket betyder, at det der betegnes som frit valg med hensyn til arbejdstid og fleksibel arbejdstid får den fordel for arbejdsgiverne, at de slipper for at betale overtidsbetaling i de perioder, hvor der er tryk på produktionen og brug for flere hænder end der er ansat.

Udviklingen har virkeligt konsekvenser for, hvor mange der kan være beskæftiget, dvs. der er udsigt til at vismanden får sækken fuld af arbejdsløse. Tænk bare på, at når der nu allerede mangler arbejde til alle der ønsker 40 timers arbejde om ugen, hvor mange vil der så være arbejde til med en 65 timers arbejdsuge?

Man kan altså forvente en gigantisk stigning i arbejdsløsheden, hvis ministerrådet får sine planer igennem i sidste ende på trods af den modstand, der meldte sig i parlamentet for et par dage siden.

Dem der virkeligt har brug for bare 40 timer, kan med sikkerhed ikke få det. For dem der vil arbejde 65 timer om ugen, de har allerede taget det hele

Nu tilhører jeg ikke dem, der mener, at lønarbejde er meningen med livet. Faktisk mener jeg, det skal begrænses til det absolut nødvendige, netop fordi vi for længst har overskredet det stadie, hvor øget produktion og forbrug er en forudsætning for et bedre liv.

Men det skal fordeles demokratisk, det arbejde der er. Og det skal ikke være lovligt at producere og forbruge jorden væk under fødderne på os alle sammen, bare fordi man ikke kan finde på andet at lave.

Ralph Sylvestersen

"Ny løn" og "Ny arbejdstid" - enerådende afsporet egoisme.

Den fossile æra lakker mod enden og oplevelsesindustrien vil blive afløst af en "overlevelsesindustri". Alm. husholdningsøkonomi vil vinde indpas og dagens makroøkonomi vil være et levn fra globaliseringsfesten.

Det er heldigvis begrænset hvor megen skade der kan forvoldes med en roehakker.

Thomas Bolding Hansen

"- Mere markedsmagt (dvs. højere organisationsprocent) i arbejdsmarkedet vil indebære højere strukturel arbejdsløshed (min oversættelse fra lærebogen, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles, s. 382)."

Arbejdsløshed er ikke noget ukendt fænomen i USA, slet ikke når man tager dem med som hutler sig gennem tilværelsen på må og få, med småjobs, til en mindsteløn der til for ny lig var 5.25 dollars i times, nu er den steget til 7.5 dollars, så vidt jeg husker.

Med andre ord, strukturel arbejdsløshed er en del af et hvilket som helst samfund.

De samme Neoklassisistiske teoretikere er dem som har bragt os de sidste mange finanskriser, på grund af deres tro på at markedet klarer sig selv og bare det lige får lov til at udfolde sig frit og uhæmmet, så bliver alle problemer løst - VÅS!

Thomas Bolding Hansen

Forresten, et must read til alle som interesserer sig for det her er George Soros nyeste bog:

The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means.

Den kan fås på Amazon.co.uk marketplace for 84 kroner med porto.

Hvorfor i alverden skulle "ekstremister" fra hoejre og venstre sidde i det oekonomiske raad?

Der er vist (alt for) rigelig plads til dem, i de sandkasser, der kaldes universiteter og "taenketanke". I hvertfald, kan man konstater, fylder de meget i landskabet i forhold til deres antal. Desuden er deres synspunkter og argumenter almindeligt kendte.

Ydermere; de liberale og marxistiske ideologier i deres "naesten" rene former, forstaaet som oekonomiske teorier, der afspejler, og er operationelle, i den virkelige verden, har vist til overflod, selv bevist at de er nul og nix.

Jeg har i hvertfald stadig tilgode, at blive praesenteret for bare en succes historie fra den kant.

Vismand lyer som det, det er: Ypperstepræst - som kan udlægge teksten om den sande lære.
Kors i r...., en flok klamhuggere.