Kommentar

Er man uskyldig indtil det modsatte er bevist?

Udlændinge på tålt ophold skal ikke have de samme rettigheder som udlændinge på lovligt ophold. Problemet er, at Den europæiske menneskerettighedskonvention blev udfærdiget lang tid inden, man havde de nye former for terrorudfordringer, vi står over for i dag
Debat
12. december 2008

For opnåelse af en fyldestgørende behandling af problemstillingen vedrørende udviste udlændinge på tålt ophold, er det vigtigt at diskutere nødvendigheden af administrative udvisninger samt overvågning af de øvrige udviste.

Der kan indledningsvis fastslås, at PET er yderst tilbageholdende med at anvende denne sanktionsform. Denne påstand kan bekræftes i de få antal sager, hvori PET har gjort nytte af sanktionsformen. Dette i sig selv indikerer, at PET anvender administrative udvisninger, når alt andet retsforfølgning vil forøge risikoen for terror mod landet.

Der kan desuden som følge af islamisternes adfærd sås tvivl om, hvorvidt grundsætningen den anklagede er uskyldig indtil det modsatte er bevist, kan anvendes i sager, hvori landets sikkerhed er reelt truet af islamister. PET som landets sikkerhedsvogter er som følge af den aggressive form for terror forpligtet til at handle hurtigt, konsekvent og målrettet for at afværge samt forebygge islamisternes terrorhandlinger. Det kræver en hidtil ny og konsekvent revurdering i brugen af rettigheder, såsom retten til fair rettergang i sager vedrørende landets sikkerhed. Man kan sammenligne muligheden for administrative udvisninger som nødret, der kan medvirke til afværgelse af terrorhandlinger. Som led i PET's varetagelse af landets sikkerhed er det vigtigt, at islamisterne ikke misbruger demokratiske grundsætninger for at søge ly for retsforfølgelse og dermed fortsætte deres skadelige virksomhed.

Nye terrorformer

Ud fra et juridisk perspektiv er det da kontroversielt at tale for en evt. fratagelse af dele af Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). Når der alligevel i denne artikel tales for sådan en fratagelse, er det på baggrund af karakteren af islamisternes adfærd. Det tidspunkt, hvori EMRK blev udfærdiget, havde man ikke taget højde for den nye form for terror, vi står over for i dag.

Sikkerhedsvogter

Der tages deslige hensyn til de udviste, idet de ikke udvises til deres hjemlande, hvori de kan risikere forfølgelse. Forfølgelse i hjemlandet er konsekvensen af deres voldelige holdninger. Dette i sig selv skal vække bekymring, da man i vestlige lande giver fanatikerne ly til at sprede budskaber, som totalitære regimer finder skadeligt for deres samfund.

Som en garant for opretholdelse af et højt niveau af retssikkerhed, kan der formentlig gives støtte til ideen om særlige domstole med hjemmel i loven, hvori man fortroligt behandler disse sager. Dog skal beslutningen om oprettelse af disse domstolene ikke på nogen måder hindre PET til at udføre sin pligt med hensyn til beskyttelsen af landets sikkerhed.

Ikke slippe for straf

PET's virke som landets sikkerhedsvogter, skal være determinerende for vurdering af parternes troværdighed. Debatten, der har fundet sted, har været mangelfuld, fordi man har undladt at undersøge de administrativt udvistes troværdighed.

Den anden gruppe udlændinge, der er på tålt ophold, er en gruppe mennesker, der som følge af deres skadegørende handlinger har fået en udvisningsdom. Sanktionen i straffesager skal svare til den skadegørende handling den pågældende har begået. Deslige skal sanktionen have en præventiv effekt på de øvrige borgere. Nødvendigheden af klare regler, der administrer disse menneskers ophold i landet, skal afklares i de tidligere nævnte øjemed, sanktionen har.

Sagen er indlysende, idet disse mennesker skulle udvises af landet, såfremt de ikke risikerede forfølgelse. Konsekvensen af manglende mulighed for udvisning skal derfor ikke medføre, at man reelt slipper for at straffes, og dermed opnår samme rettigheder som udlændinge på lovligt ophold. Den præventive effekt af sanktionen vil således være værdiløs, såfremt straffen ikke fuldbyrdes så effektivt som muligt.

Tålt ophold dækker behørigt over de udvistes situation, navnlig den at deres tilstedeværelse kun skyldes manglende mulighed for fuldbyrdelse af udvisningsdommen. Disse udlændinge på tålt ophold kan ikke (læs: skal) opnå de samme rettigheder som udlændinge på lovligt ophold. Derfor vil en forpligtelse vedrørende dagligt ophold på asylcentret ikke kunne ligestilles med en dobbeltstraf, der i så fald vil tilsidesætte forbuddet mod dobbeltstraf i EMRK. Det er blot en foranstaltning, der har det formål at give myndighederne det fornødne overblik over de udvistes færden og handlinger. Det er vel kun retfærdigt, idet disse mennesker er på tålt ophold.

Soheil Mohammadi er stud.jur.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jamen jeg er da helt enig.

Er man uskyldig til det modsatte er bevist?
Til en hver tid: ja.

Nej Jens2200N , Stein Bagger har et problem i forhold til uskylds-formodningen fordi han praktisk taget er taget på fersk gerning, har udvist kulpøs
adfærd ved sin flugt og er SIGTET .

De to Tunesere er ikke sigtet eller tiltalt og der er ikke foretaget nogen bevis-bedømmelse ved domstolene.
Alligevel udtaler visse "politikere" sig som om det er en juridisk fastslået kendsgerning at de overhovedet havde kvalificeret forsæt til at begå noget som helst .

Selv en PET wanna-be som Soheil Mohammadi
burde kunne indse at man ikke forsvarer den demokratiske retsstat mod ekstremister ved at afskaffe den.

@Peter
Hvorfor tror du at formålet er at forsvare den demokratiske retsstat? Der kunne jo også tænkes et andet formål.

@ Søren Andersen :
Personligt er jeg af den opfattelse at sharia-loven
har en pointe i hvad man skal gøre ved voldtægtsforbrydere, men ikke i hvordan man beviser det .
@ Stig Larsen :
Det siger jeg jo egentlig heller ikke at jeg tror ..

Per Holm Knudsen

Soheil Mohammadi: "Forfølgelse i hjemlandet er konsekvensen af deres voldelige holdninger."

Det gælder muligvis for nogen, men ikke for alle.

Det der virkelig undrer mig er at de mennesker der er administrativt udvist og på tålt ophold ikke er navnebeskyttede. Hvorfor bliver både navn og adresse offentliggjort, - ønsker man at gøre dem til skydeskiver?

@Per: rigtig, for mange kan forfølgelse i hjemlandet være en følge af deres demokratiske holdninger, se bare Bonnichsen

@Pia: så ville der jo ikke være mulighed for syndebukke og offerlam til din navnesøster... Jeg savner de dage hvor politiet og venner holdt tæt kæft om verserende sager istedet for at skulle medie-gejl præsentere sig som pro-aktive og politisk-korrekte overfor regeringen.

Karin Bennedsen

Interessant! En stud. jur. med et muslimsk navn, der plæderer for at indføre retstilstande, som man sikkert kan finde magen til i mellemøstlige lande.

thomas andersen

@Karin : Soheil Mohammadi kommer med en god sober juridisk analyse af en problemstilling som der i pressen stort set kun har været værdiladte og forenklede holdninger til. Du reagerer på samme måde som pressen uden at tage stilling til hvad han skriver med dine fordomme om muslimer. For mig at se har han nogle pointer som der ikke har været meget frem, og så gør det for mig ingen forskel om han er muslim eller ej.

@Soheil: er ikke enig med dig i at dem på talt ophold nok er her fordi de afvises af deres hjemland fordi de er eftersøgt for terrorisme. Det er der selvfølgelig en reel mulighed for, men man kan lige så godt argumentere for at de ikke kan vende tilbage fordi de går imod det regime de er flygtet fra. Det må nok undersøges fra gang til gang. Dermed ikke sagt at du kan have ret i at de vestlige lande på den her måde kan fungere som skjulesteder for terrorister.

Svend Erik Sokkelund

@ Karin Bennedsen

Kan man så sige, dit navn er lutheransk? Det giver ingen mening, vel. Soheil Mohammadi er et arabisk navn. For så vidt kan han i princippet være kristen.

Er der noget moderne menneske, der tror på den gamle vrøvlesætning? Sandheden er, at man er skyldig - selv om det modsatte er bevist, hvis det først har væet i pressen.
Hvad pressen gør af ondt, kan den end ikke selv vaske af. Tii tider ved at skrive usandheder om en mistænkt. Til tider ved slet ikke at ville skrive om en person, der ikke lige falder i tråd med avisens/ eller radio-/TV-stationens målgruppe.
Eksempler der masser af. Falske anmeldelser om voldtægt, invest, padofæli er de almindeligste. Jeg har som journalist gennem 50 år overværet masser af justitsmord (man behøver ikke at have dræbt nogen, for at blve offer for jurstitsmord!).
Jeg tillader at bruge min egen situation og netop 'Information' som eksempel.
18. juli 2007 beskyldte to skribenter i 'Information' mig for at være holocaustbenægter. Skønt jeg klarti 'Information 1. august 2007 dokumenterede det modsatte, har jeg siden kun hørt om de falske anklager. Ikke om min dokumenterede benægtelse.
Da jeg tog til genmæle på den eneste måde, en forfatter har 100% til rådighed, nemlig i sine bøger, i det tilfælde den senest "Søren Kam - Hitlers danske yndling" (Bogans Forlag, 3. oktober 2008) besluttede den samlede danske presse at undlade at anmelde eller omtale bogen.
(At mit netværk er så stort, at den trods blacklisting' i pressen sælger fremragende ,kommer ikke presse-sortlistningen ved)
Nej, hold op med al den hellige-hælden-vand-ud-a-ørerne.
Et menneske er skyldig, UANSET, hvad retten siger. 'Folkedomstolen'/pressen/gadens parlament har dømt.

I min kommentar herover er 'incest' desværre ved en slåfejl blevet til 'invest' - men fejlen er måske, at der også skule have stået et 'og'

Erik H,

folkedomstolen ja måske, men grundprincippet består.

Hans Jørgen Lassen

Soheils indlæg er en gang meningsløst sludder, og jeg tvivler på, at han/hun er stud. jur., alene på det grund af det ubehjælpsomme sprog.

Men hvad siger han/hun egentlig?

For det første, at PET er yderst tilbageholdende med hensyn til administrative udvisninger. PET kan ikke udvise nogen som helst, heller ikke administrativt.

For det andet sammenlignes disse udvisninger med nødret. De har ikke noget som helst med nødret at gøre. Nødret handler, groft sagt, om indgreb, der skal foretages hurtigt for at afværge en overhængende fare, også selv om indgrebet normalt ville være ulovligt. Der er jo altså ikke tale om en overhængende fare, eftersom tuneseren stadig er på fri fod, og før det havde været under overvågning i længere tid.

For det tredje mener Soheil tilsyneladende, at fordi PET vogter landets sikkerhed, så skal man blindt tro på PET. Der er ikke historisk belæg for, at man har god grund til at tro på PET.

Endelig, og det er jo det mest afslørende, så ved Soheil tilsyneladende ikke, at efter dansk straffelovgivning er også forberedelser til strafbare handlinger i sig selv strafbare.

Det vil sige, at man kan bare anklage tuneseren for disse forberedelser, og så vil han blive straffet, også selv om forberedelserne ikke har ført til et resultat.

MEN det kræver selvfølgelig beviser af en vis lødighed.

PS. Når Soheils fuldstændig rablende indlæg alligevel bliver modtaget så positivt her, tror jeg ikke, det skyldes, at læserne er totalt idioter - men at de ligger under for en omvendt racisme. Når en araber siger sådan noget, så skal man nødvendigvis klappe ukritisk.

Hans Jørgen Lassen

Klaus skriver:

"Glimrende analyse, sikre argumenter. "

Ingen analyse, ingen argumenter.

Lauritzen skriver:

"De fornuftigste ord, der er skrevet i denne avis om denne problematik."

En gang usammenhængende sludder uden argumenter og uden juridisk basis.

Lauritzen skriver videre:

"Det er heldigvis svært at dømme nogen, for det de ikke endnu har gjort"

Nej, det er ikke svært. Hvis en person helt klart forbereder en terrorhandling, anskaffer sprængstoffer, sonderer terrænet, laver skitser over målet etc., så vil vedkommende uden videre blive dømt. Danmark har nogle af verdens strengeste strafferegler angående forsøg på forbrydelser. Det er slet ikke nødvendig med speciel terrorlovgivning.

Thomas skriver:

"Soheil Mohammadi kommer med en god sober juridisk analyse af en problemstilling "

Nej, indlægget er hverken godt, sobert, juridisk eller analytisk. Der er specielt intet som helst juridisk i indlægget; Soheil aner tydeligvis ikke en skid om jura.

Karin Bennedsen

@Svend Erik Sokkelund

Du har helt ret. Det giver ingen mening at betegne Soheil Mohammadis navn som muslimsk eller noget som helst andet.

Men jeg vil holde fast i min undren over de retstilstande han plæderer for, og som ikke hører hjemme i en demokratisk retsstat, men sikkert ikke er usædvanlige i mere autoritære stater.

Hvis kampen mod terror forleder magthaverne til at forringe retssikkerheden for mennesker, der opholder sig i Danmark, med eller uden statsborgerskab, og begynder at benytte sig af politistatsmetoder, så går vi terroristernes ærinde, da nedbrydningen indefra af de demokratiske systemer jo netop er et af deres mål.

Søren Kristensen

Hvis Soheil Mohammadi har erhvervet sin juridiske grundopfattelse på et dansk universitet, har Bertel Haarder tydeligvis et problem.

Soheil Mohammadi: "Forfølgelse i hjemlandet er konsekvensen af deres voldelige holdninger."

Mon dog. Når de risikerer forfølgelse i deres hjemland, hænger det sikkert mere sammen med, at de - nu - er stemplet som kriminelle på et tvivlsomt og helt ubevist grundlag af de danske myndigheder (PET).

Per Holm Knudsen

Erik Haaest: "I min kommentar herover er 'incest' desværre ved en slåfejl blevet til 'invest' - men fejlen er måske, at der også skule have stået et 'og'"

"padofæli" gik heller ikke for godt ;-D

Inger Sundsvald

?

Inger Sundsvald

"De to Tunesere er uskyldige, fordi de er Tunesere og ekstremister."

Godt det ikke er dig der sidder som dommer i danske retssale.

En gang igen er jeg glad for at den Danske Grundlov i Afsnit 1, Art. 1 definerer sig selv territorial og ikke gennem statsborgerskab eller ethnicitet og at alle interpretationerne om Grundlovens gyldighedsområde følger denne territoriale tanke.

Det sætter en stopper i det idioti at Danske retsgarantier og des lign. "naturligvis" kun gælder for Danskere.

Inger Sundsvald

Thomas Holm
Jeg tænkte netop i de samme baner. Det ser netop ikke ud til, trods alt, at DF har det store held med at lave om på Grundloven. Og heller ikke EF-domstolens love.

"Forfølgelse i hjemlandet er konsekvensen af deres voldelige holdninger." Citat fra artiklen af Soheil Mohammadi (stud.jur.)

Det undrer mig at en stud.jur. i Danmark intet aner om at i Danmark straffer man altså voldelige handlinger, ikke holdninger. Man straffer også selve forberedelsen til de voldelige handlinger.

PET har åbenbart ment, at det er strafbart at se en selvmordsvideo, købe en bil, som måske, måske ikke skulle bruges til en evt. flugt som man kan læse om i Rune Lykkebergs artikel andet steds her på siden.

Og gad vide om Soheil Mohammdi overhovedet ved, at mange af de udenlandske statsborgere er dømt for hvad jeg vil kalde for bagateller; en er bl.a. dømt for at have været vagt for pushere på Christinia....og fik en udvisningsdom oveni...

Og sagt: Hvis man klart forbereder en aktion, f.eks. et bankrøveri mm, så kan man straffes - og vil man blive straffet for denne planlægning - hvis det kan bevises. Og det er op til domstolene at gøre dette, ikke politikerne....

@ Sundsvald,

EU-Domstolen laver ikke love. Den opfordrer kun ret så entydigt og ihærdigt regeringer til at venligst overholde de love som de enkelte lande igennem og ved magt af deres egne demokratiske processer har vedtaget som nationale love. Ligesom Danmark med VKO på pæneste demokratiske facon vedtog loven som EU-domstolen nu ønsker vedholdt og som DF'erne piver over.

Hans Jørgen Lassen

Thomas skriver:

"Den opfordrer kun ret så entydigt og ihærdigt regeringer til at venligst overholde de love som de enkelte lande igennem og ved magt af deres egne demokratiske processer har vedtaget som nationale love."

Nej, det er forkert. EF-domstolen afgør, om de enkelte landes lovgivning og retspraksis er i overensstemmelse med EU's principper som udtrykt i traktaterne, direktiver og forordninger.

"EU-Domstolen laver ikke love."

Jo, i realiteten gør den. For den anlægger en meget fri, dynamisk fortolkning af EU's principper. En fortolkning, der går langt ud over, hvad der nogen sinde på demokratisk vis er vedtaget.

HJL,

det er en domstols opgave at fortolke loven. Hvordan den gør det er absolut op til den selv, for der hersker siden magtens tredeling. Parlamenter beslutter, regeringer udfører, domstole fortolker. Ret basalt. Bare fordi nogle ikke kan lide fortolkningen, så betyder det ikke at fortolkningen ikke gælder. Rockere og kriminelle bryder sig jo heller ikke om hvordan loven bliver fortolket over dem.

Hans Jørgen Lassen

Thomas,

du tager ganske enkelt fejl. EF-domstolen fungerer på en anden måde end en dansk domstol.

En del af dansk ret er i øvrigt også dommerskabt, eller var det, for efterhånden er det meste blevet kodificeret, altså formaliseret som nedskreven lov.

Men EF-domstolen forholder sig langt mere frit til sit retsgrundlag (traktater, forordninger og direktiver) end en dansk domstol gør. Så frit, at der i realiteten bliver tale om lovgivning.

Det er din interpretation og modstandernes. Som det er din ret til at pive over. I min interpretation og fortalernes har de gjort et godt stykke arbejde.

Sidebemærkning: Du henviser til den gamle tvist mellem "common law" som Englænderne kalder detog Napoleonsk lov. Englænderne overtog det jo fra det Danske ting-ret-system.

Hans Jørgen Lassen

"Det er din interpretation og modstandernes. "

Nej, det er ikke en interpretation. Det er en kendsgerning, som du kan få verificeret i enhver bog om EU-retten.

Jeg kan f.eks. henvise til Sørensen og Nielsens: "EU-retten" og Neergaard og Nielsens: "EU Ret".

Nej, jeg henviser ikke til forskellen mellem "common law" og napoleonisk lov. EU-retten har ikke meget med common law at gøre, men er noget helt for sig selv.

Det ændrer dog stadigt intet ved det faktum at VKO-regeringen selv implementerede direktivet til gældende Dansk lov.

Hans Jørgen Lassen

Thomas skriver:

"Det ændrer dog stadigt intet ved det faktum at VKO-regeringen selv implementerede direktivet til gældende Dansk lov."

Nu er jeg ikke helt med. Hvilket direktiv taler du om?

Hvis jeg skulle have været uopmærksom, beklager jeg.

@ Thomas Holm.

EF-domstolen er en markedsdomstol. Dens kompetenceområde er EU´s første søjle : ”det frie marked”. Den er hverken en forfatningsdomstol eller en menneskerettighedsdomstol.

EF-domstolen har indenfor de sidste år afgivet en række opsigtsvækkende love. Domme der i flere medlemslande anses for at falde udenfor EF-domstolens kompetenceområde (det frie marked) og at være udtryk for en selvstændig lovgivende domstolspraksis udenfor demokratisk kontrol og mandat.

I Tyskland forberedes der således sag ved Den tyske Forfatningsdomstol bl.a på initiativ af den tidligere tyske Forbundspræsident Herzog om EF-domstolens lovgivende domstolspraksis strider imod Den tyske Forfatning.

En af disse domme var Metoch-dommen, hvor det blev fastslået, at undladelse af at givet ophold til en illegal indvandre, der giftede sig med en EU borger i et andet land, var konkurrenceforvridende i forhold til ”det indre marked” på grund af arbejdskraftens frie bevægelighed.

Det er korrekt at den danske regering har tiltrådt direktivet om arbejdskraftens frie bevægelighed, men ingen absolut ingen – hverken danske eller udenlandske politikere eller jurister eller nogen i EU systemet op til Kommissionen – vidste eller kunne vide at de dermed havde givet EF-domstolen mandat til lovgivning for illegale indvandre.

Hans Jørgen Lassen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 forpligter den danske stat, for sådan er EU indrettet, men direktivet er ikke, så vidt jeg ved, blevet implementeret i dansk ret.

Alligevel skal danske domstole rette sig efter det.

Og, som Svend skriver, så vidste ingen, hvilken rækkevidde EF-domstolen ville tillægge dette direktiv.

I realiteten har Danmark afgivet sin suverænitet i fuldstændig ubestemt omfang.

http://www.euo.dk/dokumenter/ft/euu/dagsorden/2002_03/48/

http://www.euo.dk/dokumenter/status/alle/status_20010257/

Vedtaget. Iblandt andre: for DF: Morten Messerschmidt.

Og det hele ligger også i forskellen mellem den Nordiske opfattelse af at parlementet står højest i staten (intet over, intet ved siden af Folketinget) og den mere sydlige, som f.eks. Tyskland, hvor stærke kontrolinstanser som f.eks. forfatningsdomstole har ret til at pifte parlamenter og regeringer til hæls når de forbryder sig mod gældende lov.

Det bliver pånere endnu: For det var, mens Anders Fogh Rasmussen sad på formandsposten for EU for fem år siden, at direktivet 2004 skråstreg 38 blev undfanget med Bendt Bendtsen i spidsen for forhandingerne.

Så VKO piver højlydt over et direktiv som de selv var med til at udarbejde i EU og som de selv lavde til gældende Dansk lov...

Hans Jørgen Lassen

Thomas, at et direktiv er vedtaget i EU, er ikke det samme som, at det er implementeret i Danmark.

Et direktiv er, som det fremgår af ordet, en retningslinje, altså netop et direktiv. Og medlemsstaterne har så pligt til på et tidspunkt at implementere denne retningslinje i national lov.

Hans Jørgen Lassen

Dertil kommer, at rækkevidden af direktivet på aldeles udemokratisk vis fastlægges af EF-domstolen, som går meget vidt for at sikre kapitalismens frie udfoldelse.

Nu er kapitalismen ikke verdens bedste system, men ligesom demokratiet bedre end alternativerne.

Og domstole skal være udemokratiske. Der er ikke noget værre end en dommer der hele tiden skeler til vox populi for at være sikker på at blive genvalgt ved at kun udgive populære domme. Som kan ses ret så hyppigt i USA, hvor dommere til valg bræger med hvor mange de har dømt til døden eller hvor "soft-on-crime" deres mod-kandidat er da han ikke dømmer hårdt nok.

Hans Jørgen Lassen

"domstole skal være udemokratiske"

Nej, det skal de da ikke, og det er de heller ikke i Danmark. Det viser sig blandt andet ved, at især Højesteret ofte inddrager forarbejder i deres overvejelser. Det vil sige, at de tager hensyn til, hvad folketingets intentioner (og vi antager, at folketinget er en demokratisk institution) forud for lovgivningen har været.

Hvornår har du stemt til hvem der er medlem af Danmarks Højesteret?

Og denne skelen til Folketinget er i modsætning til Magtens Tredeling, hvor domstolene skal være uafhængige af Folketingets meninger og intentioner, og frie til at sparke Folketinget på plads hvis det da skulle være. Men igen, det er denne Danske idé om at der ikke er noget over eller ved siden af Folketinget.

Hans Jørgen Lassen

"Og denne skelen til Folketinget er i modsætning til Magtens Tredeling, hvor domstolene skal være uafhængige af Folketingets meninger og intentioner"

Folketingets meninger og intentioner er grundlaget for Højesterets domme.

Hvad skulle de ellers dømme ud fra?

Så er der lige grundloven som en korrektion, når det er ved at gå helt galt. Men det er meget, meget sjældent, at Højesteret henholder sig til grundloven.

Og i 1940 sked folketinget og det samlede retssystem på grundloven med kommunistloven og udøvelsen af samme.

Hans Jørgen Lassen

Ja, det er jo rigtigt, Lauritzen,

Og vi var mange, der allerede i 1972 frygtede, at det ville gå sådan. At EU ville blive demokratiets fallit og kapitalens sejr.

Sådan blev det, og sådan er det.

@ Thomas Holm.

Det er korrekt at magtens tredeling er en af forudsætningerne for demokrati, men hvordan tredelingen i praksis skal gennemføres, er der ingen facitliste på. Demokratierne har arrangeret sig forskelligt og man kan påvise fordele og ulemper ved de forskellige udformninger, men den ene form er ikke mere korrekt en den anden - mere demokratisk end den anden. Magtens tredeling findes ikke i absolut form, hvilket dine henvisninger til USA demonstrerer.

Det er aldeles ukorrekt og du har fuldstændig misforstået magtens tredeling, når du hævder: ” hvor domstolene skal være uafhængige af Folketingets meninger og intentioner, og frie til at sparke Folketinget på plads hvis det da skulle være”.

Domstolene skal dømme efter den lovgivning og de intentioner, der ligger i lovgivningen (bemærkningerne til lovgivningen) og det gør danske domstole selvfølgelig også. Hvad skulle de ellers dømme efter? Domstolene er ikke en stat i staten. Det er det de to øvrige parter i magtens tredelingen skal sikre.

@ Thomas Holm.

” Nu er kapitalismen ikke verdens bedste system, men ligesom demokratiet bedre end alternativerne”.

Jeg er enig bortset fra, at du bruger kapitalismen i bestemt ental. Der findes forskellige former for kapitalisme. Kapitalismen i USA er ikke den samme som f.eks. i den skandinaviske model. Det afhænger helt af, hvad der vare –og markedgøres.

Med den struktur EU har fået, hvor der kun findes en domstol, EF-domstolen for ”det frie marked”, og hvor den har fået eller tiltaget sig retten til at definere, hvad ”det fire markedet” er, så bliver EU´s forfatning til ”det frie marked” og EF-domstolen til forfatningsdomstol og ” det frie marked” bliver til altings målestok i EU.

Det er politisk helt legitimt at være tilhænger af CEPOS-samfundet, men vi er nogle stykker, der mener at både det danske og det europæiske samfund skal udvikles på helt andre præmisser.

Derfor skal EF-domstolen stækkes.

@P.L.
"De rettigheder og pligter, der tillægges borgerne, gælder kun for danske statsborgere."

Forkert, det siger Grundloven ingen steder. Den siger næsten altid 'alle' eller 'ingen', uden hensyn til nationalitet eller lign. Må jeg specielt henvise til §70:

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Afstamning indeholder også nationalitet, ethnicitet og hele det andede palaver der kommer over fra højre.

@Svend W.,

nu kan jeg ikke fordrage CEPOS. De ser for meget på kapitalismen og liberlismen og glemmer mennesket. Etik og moral er ikke opgørelig i kroner og øre, og dermed et fremmedord for dem. Hvorimod jeg har det, grundet et uddannelse i bioteknologi og genetik, meget med at tænke over hvad jeg kan gøre, men ikke vil gøre.

Og jeg ser Metock-dommen ikke ud fra et frit-markeds-synspunkt, men ligesom dommerne delvis også medtog i deres dom, udgående fra Menneskerettighedskonventioners § 8.

Og hvor mange domstole vil du have? Husk lige på at Metock-sagen jo løb hele vejen op igennem det irske retssystem indtil de nåede EU-retten. Så der har været adskillige dommere, domstole og domme involveret, ikke kun en.

EF-domstolens fornemste opgave er at sikre arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed, herunder også arbejdskraftens frie bevægelighed, når man bevæger sig fra et medlemsland til et andet, herunder også at sikre, at familie-medlemmer (uanset hvordan de måtte være kommet ind i EU) følge med familien. Punktum.

Medlemslandene har pligt til så hurtigt som muligt at gennemføre de direktiver, som EU-Kommissionen og EU-Parlamentet vedtager, og som Minister-Rådet også vedtager. Punktum.

Længere er den ikke...

Og ja, danske domstole skal underlægge sig EF-domstolens afgørelser; det var en klar betingelse for at stemme 'ja' til bl.a. Amsterdam-traktaten, hvor det bliver slået fast, at vel er der det såkaldte
subsidiaritetsprincip (nærhedsprincip), men også at EF-domstolen mm. står over dansk lov. Altid. Punktum. Og sådan er det.

Og det ved danske politikere også godt....

@ Thomas Holm.

Det er er helt klart, at ikke alene du men mange med dig har misforstået EF-domstolen funktion og ikke ser Metoch-dommen udfra et frit markeds synspunkt.

Problemet er, at det er det område EF-domstolen har sin kompetence på. Og hvis EF-dommerne har lagt Menneskerettighedskonventioners § 8 til grund for dommen har de klart overskredet deres kompetenceområde.

Menneskerettighedsspørgsmål bedømmes og afgøres af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der er helt uafhængig af EU.

” Og hvor mange domstole vil du have”. Det antal domstole, der er nødvendig og hvis EU medlemslandene beslutter at EF-domstolen skal have udvidet sit kompetenceområde til også at omfatte menneskerettighederne, så må medlemslandene beslutte det efter de gældende beslutningsregler EU, men EF-domstolen skal ikke egenhændigt kunne påtages sig denne kompetence.

@ Karsten Aaen.

” at vel er der det såkaldte subsidiaritetsprincip (nærhedsprincip), men også at EF-domstolen mm. står over dansk lov. Altid.”

Undskyld jeg skriver det, men det er det rene sludder og vrøvl.

Ef-domstolen kompetenceområde er i følge EU: Det Europæiske Fællesskab (EF), Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) hvoraf sidstnævnte ikke længere eksisterer.

EF-domstolen har ingen kompetence på anden ( sikkerheds og udenrigspolitik) og tredje (politi og retsligt samarbejde i kriminalsager) søjle.

Men ved Amsterdam-traktaten blev ” fri bevægelighed for personer” overført fra søjle tre til søjle eet af hensyn til arbejdskraftens frie bevægelighed og det er EF-domstolens udlægning af sidstnævnte, der per automatik bliver til EU lov og derved får EF-domstolen ikke kun en fortolkende rolle men en lovgivende rolle.

Sider