Læserbrev

Der skal forureningsafgift på brændefyring

12. januar 2009

Når miljøregnskabet for brændeovne (inkl. brændekedler og -fyr) sættes under lup, fremstår forureningen fra landets ca. 600.000 brændeovne som et alvorligt miljø- og sundhedsproblem.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser og Force Technology står landets brændeovne for ca. 90 pct. af forureningen med giftige tjærestoffer, ca. 60 pct. af den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening (fine partikler) og ca. 50 pct. af den ekstremt farlige dioxinforurening. Brændeovne er derved en af de dominerende kilder til skadelig luftforurening i Danmark. Og selv nye miljømærkede (svanemærkede) brændeovne forurener på et plan, hvor miljømærket kommer til at ligne vildledende markedsføring.

Kedelig dødsstatistik

Hjerte- og karsygdomme, luftvejslidelser og lungekræft er kendte og veldokumenterede effekter af forureningen fra brændeovne. Ifølge Miljøprojekt 1235 fra Miljøstyrelsen er antallet af dødsfald grundet forureningen fra brændeovne af samme størrelsesorden som antallet af trafikdræbte. I dette estimat er dog ikke taget højde for, at røg fra brændeovne er koncentreret i villaområder og har et højt indhold af især giftige tjærestoffer og dioxiner samt ultrafine partikler, hvorfor antallet af dødsfald undervurderes. Sygdom og død forårsaget af partikelforureningen fra brændeovne koster hvert år samfundet et milliardbeløb.

Forureningen fra brændeovne kan nedbringes ved afgiftsmæssigt at sidestille brændefyring med andre opvarmningsformer. Afgiften skal ligge på brugen af brændeovnen. Hvis der f.eks. indføres en årlig miljøafgift fra 2011 på 25.000 kr. for at anvende brændeovne i byer, så vil brændefyringen og forureningen hurtigt aftage. Afgiften kunne så halveres, hvis der påmonteres et effektivt partikelfilter på skorstenen. Dette ville samtidig sætte skub i udvikling og produktion af effektiv røggasrensning til private skorstene. Afgiften vil gøre de miljørigtige alternativer til brændeovne økonomisk attraktive, dvs. fjernvarme, varmepumper, energirigtig adfærd og isolering mv.

Men selv om effektive partikelfiltre på skorstenene afhjælper en stor del af forureningen fra brændeovne, så ændrer partikelfiltrene ikke ved, at der kan opnås den dobbelte varmegevinst ved i stedet at afbrænde træet på store kraftvarmeværker (og bruge varmepumper), hvor der foretages en effektiv røggasrensning, før røgen udledes i stor højde.

Derfor er der behov for politisk handling, der reducerer brugen af brændeovne og indfører partikelfiltre på skorstenene. Miljøafgifter er det oplagte virkemiddel.

Det er på høje tid, at vi gør op med Stenalder-tanken om, at vi absolut skal have tipi-bål i stuen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Staten mangler tilsyneladende indtægter og beskatningssobjekter i finanskrisens og den økonomiske recessions dystre skygge,
og nu sender den så nogle af sine eksperter ud i felten for at bane vejen for en skat på brændeovne.

Hvad bliver det næste? Skat på cykler og plæneklippere?

Indfør gerne partikelfilter-påbud, men spar os dog for uærlige spin-argumenter som dette med "den dobbelte varmegevinst ved afbrænding på kraftvarmeværker"
en masse træ som ellers bare ville ligge og rådne op i skove og i haver bliver i dag brugt af private, som supplerende opvarmning i tusinder af hjem,
især af de mange medborgere som bor langt ude på landet og i ydderområderne og hvor en økonomisk ansvarlig fjernvarmeforsyning ikke er en realistisk mulighed i overskuelig fremtid.

Søren Kristensen

"Der findes en ny energiteknologi bag fjernvarmenet
tet der skaber ren energi og reducerer varmeudslip
og forurening op gennem skorsten."

Hvad består den af og hvordan virker det?

Det lyder selvfølgelig død-alvorligt med disse tal, men hvis man afskaffede alle brændeovne i private hjem, hvad ville man så vinde ?

Kan f. eks følgende 3 spørgsmål besvares ?
:
1) hvor meget ville det årlige dødstal falde i Danmark ?

2) hvor meget ville den forventede levealder stige i Danmark?

3) Man nævner antallet af trafikdræbte og "milliardbeløb" som parametre - hvordan når man til "milliardbeløb"?

Iøvrigt mener jeg, at hvis man virkelig når frem til, at brændeovne indiskutabelt et et onde, så skal de forbydes med en kompensation for de øgede varmeudgifter ( evt nedsættelse af ejendomsværdiskatten) - mellemløsningen med afgifter på brændeovne er syg.

John Henriksen

"Hjerte- og karsygdomme, luftvejslidelser og lungekræft er kendte og veldokumenterede effekter af forureningen fra brændeovne."

Hold da op, de der brændeovne er godt nok farlige!

Hans Jørgen Lassen

Livet er i det hele taget farligt (man kan dø af det) - der må lægges en klækkelig afgift på livet, så bliver det garanteret meget bedre alt sammen.

John Henriksen

Det er på tide at lægge afgifter på miljørapporter. De forurener simpelthen livet. Hvorfor skal vi høre på den ene alarmklokke efter den anden, der udelukkende har til formål at sikre endnu flere forskningsbevillinger og endnu flere afgifter og endnu et nyt 'innovativt' industriprodukt?

Det er på tide, at vi gør op med tanken om, at det gælder om at leve så længe som muligt, uanset om man så skal forpeste dette så godt som evige liv med evindelige skrækrapporter fra miljøteknikere, der ønsker at sikre deres egen indtjening.

Det er værd at reagere sagligt på det rejste problem. Mig bekendt er partikelforureningen ikke helbredsfremmende for hverken et langt eller kort liv her på jorden og dioxin er en ekstremt farlig og bestandig miljøgift, hvis skadevirkninger på mennesker i al tilstrækkelighed er dokumenteret, hvis nogen ellers gider huske Seveso.

Der er ingen grund til at forringe tilværelsen for nogen - heller ikke for dem, der kan klare sig med et kort liv eller dem, som skal følge efter os.

John Henriksen

Det er jeg ganske enig med dig i, Erik Rolfsen. Men eftersom en hvilken som helst menneskelig aktivitet, måske bortset fra at sove for hermetisk lukkede vinduer, involverer en risiko, så kunne man jo prøve at få en eller anden form for proportion ind i tingene, også når det drejer sig om det hellige, almindelige 'miljø'.

John Henriksen

http://www.dmu.dk/Udgivelser/Arbejdsrapporter/Nr.+200-249/Abstracts/AR21...

"Tidligere undersøgelser viser, at emissionen af dioxin er meget større når der fyres med imprægneret træ i forhold til fyring med rent træ. Dette er en alvorlig kilde til usikkerhed pga. manglende viden omkring ulovlig brug af imprægneret træ som brændsel."

ådan en alvorlig kilde til usikkerhed skal tages meget usikkert - eller alvorligt?

Selvfølgelig skal man fyre med træ, som er lagret, selvfølgelig skal man ikke fyre med imprægneret træ eller malet træ. Det er der altid nogle idioter, der vil gøre, ligesom der altid er nogle idioter, der vil køre overfor rødt, drikke 2 flasker sprit om dagen osv. Skal man så forbyde biler, sprut - og brændeovne?

John Henriksen

Fra artiklen:

"Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser og Force Technology står landets brændeovne for ca. 90 pct. af forureningen med giftige tjærestoffer, ca. 60 pct. af den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening (fine partikler) og ca. 50 pct. af den ekstremt farlige dioxinforurening. Brændeovne er derved en af de dominerende kilder til skadelig luftforurening i Danmark."

Det er jo nogle vældige procentsatser - men de siger ikke en dyt om noget som helst, når man ikke har en forestilling om, hvad det samlede niveau er i forhold til noget andet.

Grunden til de store tal er jo, at man renser røgen effektivt på forbrændingsanstalterne nu - derfor kan man sagtens komme frem til drakoniske tal for brændeovnes forurening. Den slags målinger er så behæftet med et hav af usikkerheder, som naturligvis ikke er så meget som antydet i den skråsikre artikel.

Skal vi så tage afsked med brændeovnen? Jeg bor 1.5 km fra nærmeste asfalterede vej. Jeg fortrænger brug af elvarme - som er eneste varmekilde her udover brændeovnen - med netop vellagret, tørt kvalitetsbrænde. Skal jeg forbydes at gøre det, skal jeg betale en voldsom afgidt for at gøre det?

Lars Erik Sørensen

Jeg synes det er ærgerligt at et indlæg om et væsentligt emne ikke tages alvorligt af kommentatorerne. Ironiske og nedladende kommentarer er ikke opbyggende for diskussionenen. Ingen af de indlæg der negligerer problemets karakter eller omfang dokumenterer eller sandsynliggør at problemet har et omfang så vi roligt kan lade det ligge.
-Det gør min oplevelse af lugten af røg i parcelhuskvarteret når jeg vil lufte ud inden natten heller ikke.
-Når jeg derud oplever, at stuetemperaturerne hos et stort flertal af de der har brændeovn og fyrer i den langt overstiger min komforttemperatur, må jeg forestille mig at der er et problem det er værd at tage seriøst.

-i håbet om et fortsat god og opbyggende diskussion.

Steen Rasmussen

Artiklens overordnede betragtninger omkring effekten af brændeovnene virker som et slemt slag i ansigtet på dem, der mener at private brændeovne skulle være en del af løsningen på at CO2- problematikken.

De forskellige forsøg på at gå i rette med sandhedsværdien af artiklens budskaber er her i tråden, på en måde som man genkender i så mange andre tråde, udtryk for misforståede demokraters tendens til at ophøje sig selv til overordnet smagsdommer på de felter, hvor de ikke ejer den kompetence, der gør dem hver at forholde sig til.

Demokraterne tror de kan vedtage en videnskabelig sandhed, der er bedre og mere videnskabeligt forpligtende end den videnskabelige, men diskvalificerer blot den demokratiske debat. Retten til at tilsidesætte faglig kompetence på et område i demokratiets navn, dvs. retten til at vedtage den ønskede udgave af sandheden hævdes af de misforståede demokrater, som tilsyneladende ikke forstår, at demokratisk debat, der ikke formår at tage udgangspunkt i og respektere viden, der er kvalificeret i kraft af videnskabelige kriterier for sandhed, er lige så uforpligtende og idiotisk, som den form for erklæret videnskabelig sandhed, der er kvalificeret af det politiske system og mediernes helt legitime og demokratiske og kommercielle ønsker omkring sin egen bekvemmelighed.

De formår ikke at skelne mellem hvad der meningsfuldt lader sig debattere demokratisk og hvad der tilhøre det videnskabelige system at afgøre: ”Vi gider ikke høre mere om de problemer, vi laver for os selv. Vi gider ikke betale videnskaben for at fortælle os, at vi slår 400 mennesker ihjel omkring os om året, når vi fyrer op i ovnen. Alle de problemer vi laver for hinanden og os selv, og som ikke kan ses med det blotte øje, fordi de kun kan dokumenteres med store empiriske og videnskabelige undersøgelser, der både bygger på instrumentelle og statistiske metoder, dem gider vi ikke forholde os til. De er en smerte i røven. Og i øvrigt er man allerede gammel nok til at dø, lige så snart man er født, så hvor er problemet? Vi vil have lov til at skyde løs på naboen lige ind til det er 100 % sikkert at han elle hun er død af det. Og selv om vi har slået vores nabo ihjel, så er der ikke nogen der skal hænge os op på noget som helst, før der findes 100% sikkerhed for at det netop var røgen fra vores skorsten der slog huan ihjel! Så kom ikke her!”

At de videnskabelige metoder og den officielle udgave af problemerne med private brændefyr så spiller fallit over for nogle sider af tilværelsen, der komplicerer problemerne lige så meget, det er noget helt andet. Mange ejere af et brændefyr kan ikke nære sig for at putte alt muligt lort ind i den. Træ med plastikmaling og imprægnering, køkkenaffald, pvc, gamle stinkende kødben, osv. lugter der af i de danske villakvarterer. Dokumentationen for virkningerne heraf mangler, fordi disse lovbrud trods alt sker for usystematisk, til at de kan dokumenteres rigtigt. Og når bønderne varmer deres kæmpe store stuehuse op ude på bøhlandet med korn i deres stokerfyr, der officielt er beregnet til træpiller, så er der tale om lige så perverse former for adfærd. Der kan godt nok føres dokumentation for den formastelige adfærd i en eller anden grad, men det kræver en indsats, som hurtigt kunne gøre politikere og beslutningsdygtige institutioner ufatteligt upopulære. Landbrugets energikonsulenter har derfor i mange år kunnet køre rundt der ude på landet og fortælle bønderne, at så længe EU sikrede at der var overproduktion af korn inden for EU's grænser, så var der absolut ikke nogen grund til at holde på varmen, for så vil man kunne varme huset op med en brøkdel af hvad det ville koste med olie, hvis bare man havde et pillefyr/stokerfyr. I øvrigt er der også den skattetekniske fordel ved at fyre med sit eget korn, som består i at den indtægt man går glip af ved ikke at sælge det afbrændte korn, den slipper man for at skulle betale skat af. Og da man alligevel skulle have købt olie eller træpiller til fyret, og da denne udgift skulle betales over den private husholdning med penge som først var blevet beskattet, ja så er gevinsten ved at brænde sit eget korn af i husholdningen fantastisk. Det gør de så der ude på landet. Selvglade og overbevist om at hvad der er godt for den enkelte, det er godt for alle.

Steen Rasmussen

Andet afsnit skulle lyde således:
De forskellige forsøg på at gå i rette med sandhedsværdien af artiklens budskaber er her i tråden, på en måde som man genkender i så mange andre tråde, udtryk for misforståede demokraters tendens til at ophøje sig selv til overordnet smagsdommer på de felter, hvor de ikke ejer den kompetence, der gør dem værd at forholde sig til.

Steen Ole Rasmussen

"Mange ejere af et brændefyr kan ikke nære sig for at putte alt muligt lort ind i den. "

Din konklusion må vel så være at :
Brændeovne forbydes ved lov.
Incl. brændeovne med partikelfiltre.

Jeg siger bare: I så fald velkommen til fagre nye verden hvor staten sørger for alt og at alle har det godt, selv i en periode hvor verden evt. er havnet i en alvorlig energi-/politisk krise med en oliepris på 300 dollar og med svigtende/ustabile forsyninger af kul, naturgas og olie.

Bare synd at alle brændeovnene til den tid er forbudt ved lov og forlængst er skrottet.

I USA, hvor man går mere op i partikelforurening end co2, er brændeovne allerede forbudt i nybyggeri. Endvidere er dieselbiler nærmest ikkeeksisterende. Selv lastbiler kører på benzin, der har en langt renere forbrændning.

Det er interessant at observere, at vores ensidige fokus på det påståede co2 problem, giver os et markant ringere miljø.

Erik Willadsen

Mit hus som ligger på landet er varmet op med brænde. Jeg har svært ved at tro at nogle alternativer, når man medregner etableringen, ville være miljømæssigt bedre.

Dertil ville det være et stort velfærdstab for mig at miste arbejdet med brændet, og den særlige varme som en brændeovn giver. Det er svært at kvantificere livsglæde og derfor vil den slags ofte tabe til rationelle argumenter. Men jeg tror man kan sammenligne det med madlavning. Hvis man forbød private komfurer og istedet lavede nogle offentlige maduddelingssteder så kunne man både spare en masse energi og samtidig kontrollere kalorie- og vitaminindtaget hos befolkningen. Det ville givetvis øge gennemsnitslevealderen, men det ville næppe øge livsglæden.

Steen Rasmussen

Der er nogen, der tror, jeg har konkluderet noget. Det har jeg ikke!

De former for lovbrud, jeg nævner, tror jeg et flertal af danskere også vil være med til at fordømme moralsk. Så loven er sådan set i orden også i demokratisk moralsk forstand. Spørgsmålet retter sig så mod den enkelte, om han eller hun gider rage uklar med sin nabo og bede vedkommende om at opføre sig ordentligt osv. Eller om vi skal invitere storesøster stat til at bruge den udøvende magt over for de formastelige. Det skal man nok i princippet, og måske også lidt i praksis. Men sådan som politiet har det lige nu, så burde de have nok af andet at tage sig til!

At brændeovne som anvendes lovligt ude på landet skulle være et problem, det forekommer mig at være en lille smule overdrevent. Og der tror jeg for øvrigt også at sagvidenskaben ville give mig ret. Det forholder artiklen sig i øvrigt slet ikke til. Den handler bare om generelle muligheder for at lægge afgift på brændeovne, og der vil jeg så mene at det er at skyde små fugle med lidt for store kalibrer.

Men inde i byen, hvor der i forvejen er ganske billig fjernvarme, der kan jeg ved grød ikke se hvorfor man skal brænde hverken tørt brænde eller køkkenaffald af for varmens skyld. Hvis man skulle bruge brænde her, så skulle det ske i fjernvarmeanlæg. Men det var så bare min holdning.

John Henriksen

Jeg kan forstå, at det ikke er tilladt at anfægte debatindlægget eller artiklen. Så tager man ikke problemet alvorligt.

Problæemet er jo, at indlægget ikke tager læseren alvorligt. Hvis jeg har to høns, og 50% af dem ikke lægger æg, så går det nok, men hvis jeg har 5000 høns, og 50% af dem ikke lægger æg, så har jeg et alvorligt problem.

Jeg spørger om, hvad det er for et niveau, som 100% udgør af de tre typer forurening i indlægget - sammenlignet med niveauer andre steder.

Er alle debatindlæg om miljøproblemer nødvendigvis en fundamental sandhed? Det ser sådan ud. Måske skulle Jyllandsposten overveje at få nogle tegnere til at tegne nogle miljø-Muhammeder ... det ville også være en meget større udfordring end at tegne en usynlig mand.

Søren Kristensen

Hvis man for alvor vil spare miljøet for CO2, i forbindelse med boligbebyggelser, skulle man hellere forbyde opførelse af fritliggende enfamiliehuse. Der er nemlig masser af energi at spare i at koble husene sammen til række- eller klyngehuse. Men det passer sig dårligt i et frit land, hvor de fleste helst vil have, en masse ydervægge, deres egen have - og en brændeovn, hvis det passer dem.

mona blenstrup

Det er dejlgt at skove sit brænde selv, fantastisk oplevelse at færdes i skoven i vinterhalvåret.
Ren fred og idyl.

Og rent træ kan aldrig have indflydelse på hverken det ene eller det andet skadelige.

Og jeg synes at formynderiet går for vidt.

Så længe der skal flyves på ferie flere gange årligt, at politikere flyver til og fra landet og i landet, så længe er det svært at få øje på det rimlelige i at blande sig i vores fyringsmetoder.

Men man kunne jo også forbyde motordrevne haverdskaber, så kunne søndagsstilheden brede sig i alle villakvartererne.

Michael Gudnæs

Hysteriet blandt levebrødsbekymrene truer os alle med at sabotere vores livskvalitet. Slap dog af, og prøv at forstå at der er en bredere virkelighed i dette - som i så meget andet - end det I tror I kan læse ud af jeres tabeller og måleværdier. Intet virker mere afslappende og restituerende end at sidde foran en flammende ild i en brændeovn og nyde den uhæmmede varmestråling sammen med sine nærmeste. Folk som forfatterne blandt denne idiotiske artikel burde selv prøve det, de så hånligt omtaler som stenalderlivet, og på egen krop og sjæl fornemme ildens nærende, beroligende og livsforlængende kvaliteter. Ellers er jeg bange for at de to herrer vil dø en tidlig og trøstesløs død efter en klam karriere som selvfede livs-allergikere og bedrevidende tal-aber. For nu at sige det med Bjørn Lomborg: Cool it, guys!

Hans Jørgen Lassen

Personligt elsker jeg at kløve brænde, den mest pragtfulde og meningsfulde form for motion for en voksen mand.

Og med ilden har man kontakt tilbage noget, der ligger dybt i ursjælen.

Der er ikke noget så åndsforladt som at skrue på en radiator! Næh, at passe ilden, omhyggeligt og nænsomt, det er der noget ved. Det er kvalitetstid.

John Henriksen

Kære Erik Willadsen og Hans Jørgen Lassen -

som talt ud af mit tastatur. Omgang med træ er karakterdannende. Det samme gælder desværre ikke omgang med statistikker og måleresultater.

@Lars Erik Sørensen

Helt enig. Jeg bor i en tætbefolket, villabebygget forrstadskommune til København med rigtigt mange brændeovne, hvilket kan lugtes. Jeg har med udgangspunkt i artiklen skrevet til min kommunes tekniske forvaltning og spurgt dem, hvorledes de sikrer, at de regler DER ALLEREDE ER på området, overholdes og håndhæves. Det har jeg gjort, da ingen af de ovennævnte indlæg stiller afgørende spørgsmålstegn ved artiklens beskrivelser af de mulige miljømæssige følgevirkninger ved denne form for rumopvarmning.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig, at problemet ikke er af samme omfang i et tyndt befolket landområde. Men også at de gældende regler rent faktisk også gælder her.

Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105319