Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
28. januar 2009

Krigsforbrydelser?

Ole Kropp, Bagsværd

Israel påstår vedholdende, at der under bombningerne af Gaza kun er handlet i overensstemmelse med krigens love, som fastlagt i Genèvekonventionerne.

En påstand, man kan have mere eller især mindre tiltro til.

Nu fraråder regeringschefen, Ehud Olmert, at officerer i den israelske Wehrmacht rejser til lande, der har retsregler, som tillader, at man retsforfølger krigsforbrydere for forbrydelser i tredjelande.

Det er jo klart en indrømmelse af, at Israel har udført massive krigsforbrydelser, og altså ført krig i strid med internationale aftaler.

Klaphatte i retten

Pia Rantzau Ala, Snekkersten

I erkendelse af den mulige konsekvens af Dansk Folkepartis bestræbelser på at ophæve magtens tredeling og at indføre bananrepublik i Danmark mener jeg, at det er udtryk for rettidig omhu at udstede forbud mod at dommere bærer klaphat i retten.

Fjendebilleder

Jacob Gjedde, Valby

Bagsidelederen 26. januar: "Men modstanderne af den kristne tro i Danmark vil stadig gerne have, at troende er snotdumme, for så har de et behageligt fjendebillede."

Det er bizart at opleve det debatniveau i min 'informer', for generalisering og tilsvining er ikke særlig konstruktivt, og det er ekstra trist at se det i en leder.

I samme avis står på side 10, at Vatikanet udtaler, at "seksuel afholdenhed er den eneste måde at undgå uønsket graviditet på". Alle undersøgelser viser, at når man udelukkende rådgiver om afholdenhed, stiger antallet af graviditeter i forhold til når der rådgives om prævention.

Et forhold som ateister generelt nævner som værende vigtigt for dem er, at de ønsker at beslutninger skal begrundes med saglige argumenter, ikke med overtro. Vatikanets holdning er et nydeligt eksempel på, hvad der kan få en ateist til at konkludere at religiøse mennesker kan opføre sig mindre fornuftigt.

Religion

Jens Laigaard, Herning

Det gælder stadig, at religion er opium for folket, undtagen de tilfælde, hvor den virker som morderisk amfetamin. Derfor er det sørgelige tider, når en avis som Information 24.-25. januar stiller forsiden samt flere helsider til rådighed for en aggressiv katolsk meningsdanner som Iben Thranholm.

Endnu sørgeligere er det, at avisens leder 26. januar tager Thranholm til følge, hænger ateisterne op blandt fjendebillederne på væggen og udtrykker det fromme håb, at danskerne "så det som en udfordring at omgås religionen", da dette "ville berige samfundet og kulturen".

For min del vil jeg gerne udtrykke håbet om, at danskerne fortsat og i stigende grad vil vende ryggen til al religion og se virkeligheden uden dope og filter.

I foret på kraftværkerne

Søren Tafdrup, Søborg

Vicedirektør Lars Aagaard fra elværkernes interesseorganisation, Dansk Energi, får i sit læserbrev i Information 26. januar atter spalteplads til sin uendelige række af anprisninger af EU's CO2-kvotesystem. Det er "den størst tænkelige klimapolitiske succes i den industrialiserede verden", mener Aagaard.

Kvotesystemet har i årevis belønnet de danske kraftværksselskaber med omkring halvanden mia. kr. om året for deres CO2-udledning. Pengene er taget fra forbrugerne under påskud af, at de skulle gå til en såkaldt omkostningseffektiv reduktion af CO2-udledningen. Varen, CO2-reduktionen, er ikke leveret. Men pengene er leveret, lige ned i foret på kraftværkerne. Intet under, at Aagaard er glad for det.

Til og med er det så viseligt indrettet, at Lars Aagaard og ligesindede kan gøre grin med dem, der skulle få lyst til at spare på strømmen. Det skal man sandelig ikke ulejlige sig med, for hvis man gør det, skal Aagaards kraftværker nok sørge for at pumpe tilsvarende mere CO2 ud i atmosfæren! Sådan fungerer den "størst tænkelige klimapolitiske succes" nemlig.

Alternativ til kvotehandel

Per Clausen, Energiordfører for Enhedslisten

Det passer simpelthen ikke, når Dansk Energis Lars Aagaard hævder, at CO2 kvotesystemet lægger et loft over CO2-udslippet. Dette loft omgås i dag så let som ingenting ved hjælp af investeringer i projekter i Kina, hvor CO2-reduktionen forsvinder i tågerne. Tværtimod kan man sige, at CO2-kvoterne sikrer en bund under, hvor lavt CO2-udslippet kan blive. Kvotesystemet har skabt en situation, hvor de mennesker, der sparer på energien og CO2-udslippet må se på, at dette kun fører til mere forurening andre steder.

Derfor er der et akut behov for at udvikle alternative systemer til CO2-kvoterne og kvotehandlen.

Oppositionens miljøsvigt

Henrik Nørregaard, Svendborg

Med rette anklager oppositionspartier VK-regeringen for at den ikke gør nok for at reducere CO2-udledningen.

Men når samme partier så af hensyn til arbejdspladser foreslår flere penge til udbygning af motorveje, hvilket giver øget privat transport - og den private transport er en af de helt store CO2-udledere, der nødvendigvis må mærke indgreb, hvis CO2-udledning skal reduceres - klinger deres anklager hult.

At politik er for vigtig en sag til at overlade den til politikerne er en kendt sag, men når ikke en gang oppositionen kan holde sig sagen for øje, er der endnu mere grund til bekymring.

'An Error in Chemistry'

Mikael W Bræstrup, Frederiksberg

Det er søndag aften, og jeg slapper af med fredagens Paradokstillæg, men da jeg når til spiritusklummen "Alt over 17" er jeg ved at få kaffen og den tilhørende rom (almindelig Captain Morgan Spiced, der er ikke noget særligt at fejre i aften) galt i halsen ved at se Espen Fyhrie forsøge at bilde Informations læsere ind, at man kan opløse et par sukkerknalder i en sjat whisky!

Så skal de da stå i blød natten over, ligesom de gule flækærter i madklummen ved siden af. Som straf burde redaktionen tvangsindlægge den formastelige til at nærlæse Faulkners fortræffelige novelle An Error in Chemistry, inklusive engelsklærerforeningens noter.

Intet nyt under solen

Carsten Kofoed, København N

Kør krigsmaskinen i garagen.

Nu er Forsvaret også i økonomiske problemer. Hele 2,4 milliarder kroner mangler. Det er især krigene i Irak og Afghanistan, som har kostet kassen. Men mens den økonomiske krise raser, og folk fyres ud i usikkerhed, så tegner der sig et sikkert folketingsflertal for at opruste. Danmarks såkaldte internationale og fredsskabende engagement er vigtigt, siger ikke mindst regeringen.

Men der var altså fred i Irak, indtil blandt andet Danmark startede den FN-stridige og på løgn baserede aggression. Det samme var tilfældet i Afghanistan, hvor et helt folk nu bøder for, at landet husede dem, der angiveligt stod bag 11. september. Dette 'internationale engagement' har været ren og skær krig og har kostet over en million irakere og afghanere livet.

Angrebskrige og besættelser er ikke forsvar af Danmark, men kriminel statsterror. Fred og demokrati udbredes heller ikke med F-16 fly og klyngebomber. Ikke én øre mere til krig.

Indsamling kontra militær

Aase Bak-Nielsen, Nibe

Danskere gav i lørdags frivillige bidrag på ca. 72 mio. kr. til fattige børn i Afrika. Det er hårdt tiltrængt og flot! Det svarer ca. til halvanden dags danske militærudgifter.

Liberalisme og demokrati

Curt Sørensen, professor emeritus

Henrik Gade Jensen forsvarer CEPOS' historieforfalskning ved at gentage den (Inf. 23. januar). Men det er en kendsgerning, at liberalismens klassiske tænkere gennemgående var modstandere af demokrati. Hverken Thomas Hobbes eller John Locke var demokrater. Edmund Burke stemplede demokrati som "det mest skamløse i verden", den franske Benjamin Constant advarede mod demokrati, den italienske Giuseppe Mazzini erklærede, at demokrati var lig med social revolution, og vores hjemlige Orla Lehmann proklamerede i 1860, at magten ikke tilkommer almuen, men "de begavede, de dannede, de rige".

I praksis bekæmpede liberalismen - lige som konservatismen - også længe demokratisering. Ser vi bort fra Skandinavien og England (vigtige undtagelser naturligvis) så var en stor del af den borgerlige opinion og indflydelsesrige politikere og eliter på kontinentet endnu i mellemkrigsårene indædte modstandere af demokrati og tilhængere af højreautoritære eller nogle steder fascistiske regimer. Dette ændrede sig først afgørende i og med aksemagternes nederlag i Anden Verdenskrig. Så blev den borgerlige opinion pludselig demokratisk. Under den kolde krig fortrængte den helt, at den nogen sinde havde været antidemokratisk. Og i dag skrives historien så om.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her