Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
26. februar 2009

Forsuret miljø på Kemisk Institut

Søren Peter Iversen

Det er oprigtig talt forstemmende at læse om forholdene på Kemisk Institut på DTU (Inf. 23. februar). Hvordan kan man arbejde kreativt og skabe god forskning i et sådant miljø? Sagen om trivselsundersøgelsen tager prisen for utilstedelig dårlig ledelse. Jeg ser kun et effektivt modtræk: Medarbejderne laver deres egen trivselsundersøgelsen og offentliggør resultaterne. Det er faktisk ikke så svært.

Giv endelig Fogh posten!

Niels H. Hansen, Kruså

Efter fremlæggelse af skattereformforslagene og øvrige ødelæggelser af det solidariske velfærdssamfund, som denne regering udøver, vil jeg gå 100 procent ind for, at statsministeren får jobbet som generalsekretær i NATO. Hvis øvrige ministre mangler anbefalinger til en ambassadørpost i Langbortistan kan man blot henvende sig, og jeg garanterer for, at indholdet svarer helt overens med deres gerninger.

Fogh'bandet uforsvarligt

Morten Sestoft, Østerbro

Siden sit æreløse exit fra Skatteministeriet i 1992 har Anders Fogh ikke vækket min tillid. Nok er hans personlige ambitioner store, men hvis skattereformen bliver resultatet af et smalt forlig, som DF øjensynligt ønsker det, for at VK og han selv kan blive ved magten, vil det afsløre et magtbegær uden fortilfælde. I så fald vil han gå imod et stort flertal i befolkningen og endda i hans eget bagland, der ønsker et bredt og sikkert forlig. Hvis han oven i købet bliver NATO's generalsekretær, så har han spillet højt spil med dansk økonomi midt i en krisetid, hvor usikkerheden om, hvilken Rasmussen landet skal ledes af, er lammende for effektiv krisebekæmpelse. Den slags uansvarlighed er ikke en statsmand værdig, så for Foghs egen skyld bør han ikke få en toppost i NATO.

Lad os bruge ekspertisen

Eva Kjer Hansen, Fødevare-minister

"Luk landbruget nu." Så kontant er budskabet fra Informations lederskribent, der i samme åndedrag kræver Fødevareministeriet nedlagt (19.2). Det er selvfølgelig et synspunkt, som Information er i sin fulde ret til at have. Desværre lader det til, at lederskribenten er blevet så grebet af sit projekt, at han har mistet jordforbindelsen. Resultatet er en uskøn blanding af misforståelser og usandheder.

Lederskribenten glemmer, at Danmark består af kulturlandskaber. Det ville hverken se kønt eller særlig dansk ud, hvis vi nedlagde landbruget og lod markerne gro til. Dertil kommer, at vi alle har brug for mad, og jeg tror ikke, at der er nogen, der springer et måltid over, bare fordi kød og grøntsager nu skal importeres fra udlandet.

En afvikling af landbruget i Danmark er en tåbelig idé. Det ville også have store økonomiske og sociale konsekvenser. Lukningen af slagterierne i Rødding, Holstebro og Esbjerg gjorde det tydeligt, at det ikke bare er landmændene, som ville stå uden job, hvis vi nedlagde landbruget. Det er slagterimedarbejderen, chaufføren, som arbejder på Kohberg brød, og ingeniøren, som er ansat på biogasværket - tilsammen omkring 16 pct. af alle beskæftigede.

Og hvorfor skulle vi opgive den store ekspertise, som vi har i at producere fødevarer? Vi er et forbillede for andre lande. Danmark har en lang tradition for at stille miljøkrav til landbruget. Derfor er miljøbelastningen mindre, når en mørbrad bliver produceret i Danmark, end hvis den var produceret i mange andre lande. Lad os bruge denne ekspertise - det er da en markedsfordel, som vi ikke blot skal opgive.

Revider landbruget nu !

F.Birkholm, gårdejer, Kvong

I Inf. 23/2 gør professor Bent Sørensen nar ad David Rehling: "Importere mad f.eks. fra Eritrea?" og det er netop ét af dansk landbrugs (DL) mange ubæredygtige tiltag. DL køber nemlig mad fra et kæmpeareal i tredielande. Mad til mennesker ? Nej til svin! Økonomisk er DL på kamikazekurs, hvor øvelsen nu går på, at selvom DL aldrig bliver økonomisk bæredygtig (gæld: 318 mia kr.), så er det ikke DL, som skal betale, men skatteborgerne: Eksportstøtten er sat på skinner, bl.a. vi a støtten til Fionia Bank. Øvelsen går på, at jordpriserne skal holdes kunstigt oppe, ellers går DL på røven. Hvem skal betale DLs varmtluftsgæld? Vi andre!

Om så de sidste stumper, enge, heder, moser, overdrev blev dyrket, ville DL aldrig blive bæredygtigt. Og alligevel breder 'den grønne landbrugsørken' sig. Læhegn ryddes, brakmarker genopdyrkes, beskyttet natur opdyrkes/drænes, vandhuller tilkastes, markveje og diger forsvinder. Biodiversiteten ødelægges på de få pletter natur, vi har tilbage. Kursen må lægges om. At fordoble arealet af økologi vil hjælpe. Men kun lidt. Langt bedre vil det være at føre 25 pct. af den usleste landbrugsjord tilbage til naturtilstanden. At genetablere afvandede søer, gensno vandløb, hæve vandstanden i enge og moser. At sørge for at andre 25 pct. blev drevet ekstensivt - fx med afgræsning uden gødskning. Reducere husdyrbestanden med minimum 50 pct. Så der kom harmoni mellem antal kontra areal, foder og gylle. Det ville hjælpe naturen, klimaet, DLs fremtid og vore skattekroner.

Finansieringsmyten

Frank Aaen, Enhedslisten

Hvad med finansieringen? Det spørgsmål kommer hver gang fra de borgerlige, når venstrefløjen fremsætter progressive forslag, der koster penge. På denne måde videreføres myten om, at venstrefløjen er økonomisk uansvarlig, mens de borgerlige har styr på finanserne. Men det forholder sig lige omvendt. Regeringens skattestop og skattelettelser har lænset statskassen for 40 mia. kr. alene i 2009, og de seneste tal tyder på et statsunderskud på 23 mia. kr. i år.

Med regeringens nye udspil til skattereform, der er underfinansieret med 12,7 mia. kr. i 2010 og en eskalerende økonomisk krise, vil statsunderskuddet eksplodere. Og det vil være en rambuk for yderligere nedskæringer i velfærden i de kommende år. I Enhedslisten tager vi ansvar for velfærden. Derfor indebærer vores skatteudspil 55 mia. kr. i ekstra indtægter om året. Så er der penge til progressiv politik uden et hul i statskassen - og uden at der tages fra almindelige indkomster.

Hvorfor skulle NATO kunne?

Per Dørup Jensen, Ålborg Øst

USA har 43.000 tropper i Afghanistan, men det går jo ikke så godt, så supermagten vil sende yderligere 17.000. Men militærdelen kan ikke stå alene. Der skal også udvikling til, understreger Obama retorisk. Og var der ikke også noget om, at det militærindustrielle kompleks mere end nogen anden finansierede Obamas valgkampagne? Sovjetunionen havde 120.000 mand i Afghanistan, udviklede landet, byggede skoler, hospitaler og bekæmpede den daværende reaktionære mujahedin, som USA i øvrigt trænede og massivt oprustede med våben.

Så medmindre NATO er overbevist om, at det var USA's støtte, der fremtvang USSR's nederlag, hvordan skulle en langt mindre NATO-hær så kunne udrette, hvad den Røde Hær ikke kunne? Uanset at NATO har 'de bedste intentioner', som Sovjet også havde, så er organisationen jo ikke kun oppe mod Taleban, men først og fremmest militsens store baglandsstyrke, bestående af millioner af fattige bønder, der opfatter NATO som besættere og ikke befriere. Tilsvarende, hvis Danmark blev invaderet, ville den danske befolkning helt sikkert understøtte modstandsbevægelsen og forsvare landet med næb og kløer.

Ideologisk varmechok

Jeppe Christensen, Århus V

Med regeringens udspil til en skattereform må sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og regeringen bogstavelig talt siges at være gået ideologisk sukkerkold. Ved at foreslå afgiftsstigning på sodavand, is, chokolade og tobak - heldigvis ikke øl og spiritus - ledes tankerne tilbage til 90ernes afgiftspolitik. En politik, VK altid har stillet sig imod, indtil nu, hvor reguleringspolitik åbenbart er det eneste måde at forlænge danskernes gennemsnitslevealder. Sundhed gennem regulering er en ideologisk og politisk falliterklæring for regeringen, der virkelig har brug for et ideologisk sukkerchok, hvis de skal vågne op.

Dæmp retorikken

Claus Høyer, København S

Når man hører landets justitsminister bruge floskler som: 'Vi burer dem inde', 'Vi piller fjererne af dem', 'Vi hiver dem ud af deres biler' og 'Politiet puster dem i nakken' bliver man bekymret for hendes virkelighedsopfattelse.

Det er jo rystende, at vores retsvæsen er blevet så unuanceret. Hensynet til ofrene bliver skamløst brugt som bulldozer for krav om hårde straffe. Al kriminologisk forskning og erfaring viser, at det netop IKKE gavner med lange fængselsstraffe - og slet ikke det vanvittige forslag fra DF om '3 strikes - out': Livstid ved tredje forbrydelse. Hold nu op med at fodre den stemmeslugende svinehund. Prøv at lytte lidt til fornuft. Som politiker må og skal man - ja man har pligt til at - holde hovedet koldt og netop ikke lade sig rive med af stemningen. Lytte til eksperterne, for hvorfor betaler vi ellers milliarder af kroner til at uddanne disse mennesker.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her