Kronik

Der findes ingen Gud

... så hold op med at bekymre dig og nyd livet
En annoncekampagne fra The Christian Party har provokeret de britiske ateister, der har startet en modkampagne.

En annoncekampagne fra The Christian Party har provokeret de britiske ateister, der har startet en modkampagne.

Andy Rain

Debat
11. marts 2009

At dømme ud fra passagerernes ansigtsudtryk er en tur med Londons metro, eller the tube, som londonerne kalder den, ikke altid en lige opmuntrende affære. Men med den dårlige luft, de lange køer, forsinkelser, småskubberier, et stressende tempo og en måske stadig lidt for frisk erindring om terrorbomberne i 2005 er det måske heller ikke så underligt, hvis man bliver en smule misfornøjet.

Men det er der nu ingen grund til. I hvert fald ikke, hvis man skal tro det glade budskab, der i disse dage møder en, når man rejser med de offentlige transportmidler i London. Her kan man nemlig på undergrundsstationerne og på siden af de velkendte dobbeltdækkerbusser se plakater med påskriften: "Now stop worrying and enjoy your life".

Anledningen til plakaterne er, at The Guardian-skribenten Ariane Sherine, efter at have set et bibelcitat på siden af en af Londons busser, som udmalede de pinsler, der ventede en ateist som hende i helvede, startede en ateistisk modkampagne. Og i sammenslutning med The British Humanist Association og med hjælp fra Richard Dawkins, evolutionsbiolog, hardcore ateist og forfatter til den internationale bestseller Illusionen om Gud, er det da også lykkedes hende at indsamle en masse penge til den gode sag. Resultatet er ophængningen af et stort antal plakater med kampagnens parole: "There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life".

Ethvert opgør med religionens fordømmende og undertrykkende sider har uden tvivl sin berettigelse. Vi har i dag, måske mere end nogensinde, brug for en genuin religionskritik. Spørgsmålet, som jeg her kort vil tage op, er imidlertid, hvad de engelske ateisters parole siger om den form for religionskritik, som deres kampagne er udtryk for, og som i høj grad dominerer samtiden, men også, og måske mere væsentligt, om, hvad parolen om at nyde livet, da Gud sandsynligvis ikke eksisterer, siger om tidsånden.

En forpligtelse

Hjælp til at indkredse disse spørgsmål lidt nærmere kan man hente hos den afdøde franske psykoanalytiker Jacques Lacan. Lacan er nemlig ikke alene overordentlig optaget af nydelse og den rolle, nydelse spiller i det moderne samfund. Han har også en yderst interessant udlægning af det diktum om Guds ikke-eksistens, som de engelske ateister forstår deres opfordring til nydelse i forlængelse af. Ligesom disse ateister forbinder også Lacan opfordringen til nydelse med påstanden om Guds ikke-eksistens. Men på en noget anden måde. For tilskyndelsen til nydelse er for Lacan ikke, sådan som den er for de engelske ateister, udtryk for frigørelse.

Der er for Lacan snarere tale om en forpligtelse. At Gud ikke eksisterer, betyder ifølge Lacan nemlig ikke, at "alt er tilladt" hverken i Dostojevskijs pessimistiske eller i den af de britiske ateister fremførte optimistiske udlægning.

Tværtimod, hævder Lacan, er konsekvensen af Guds ikke-eksistens, at "alt er forbudt". Hvordan skal det nu forstås? Det har den slovenske filosof og Lacan-elev Slavoj Zizek følgende bud på. Samtidens opfordringer til nydelser er udtryk for, at hvis Gud ikke eksisterer, så har vi ikke alene lov til, men vi bør faktisk, som det også fremgår af de britiske ateisters parole, nyde livet, underforstået: Ellers har vi jo netop ikke frigjort os fra Gud. Det fremgår tydeligt af, at disse ateister jo langtfra er de eneste, der i dag tilskynder os til at nyde livet, faktisk bombarderes vi i det moderne samfund konstant med sådanne (op)fordringer, tænk blot på Coca-Colas allestedsnærværende slogan: Enjoy!

Man kan også formulere dette træk ved samtiden således, at mens vi før Guds død, under åget af en 'protestantisk etik', skulle nyde at gøre vores pligt, har vi i dag med Guds død i stedet pligt til at nyde. Men der er imidlertid endnu en tvist. Denne nydelse, som vi altså ikke er frisat til, men snarere forpligtet på, rummer nemlig samtidig sin egen form for afholdenhed. For da substansen i al virkelig nydelse som bekendt er exces, og da excesser jo som oftest er farlige, ja de kan i sidste instans måske ende med at true selve det liv, der skal nydes, så er al reel nydelse i dag forbudt, medmindre den samtidig er berøvet dens (livs)truende substans. Denne balancegang mellem hedonisme og askese, denne paradoksale blanding af overskridelse og afholdenhed, ser man ifølge Zizek på forbilledlig vis eksemplificeret i en lang række af samtidens nydelsesmidler, der netop samtidig er berøvet deres excessive substans, som for eksempel koffeinfri kaffe, sukkerfri sodavand, alkoholfri øl, fedtfri fløde, osv.

En slags undertrykkelse

I den her skitserede optik er de britiske ateisters (op)fordring til at nyde livet ikke udtryk for vores frigørelse fra religionen, men tværtimod udtryk for en langt mere subtil og langt mere generel form for undertrykkelse, idet undertrykkelsen netop gør sig gældende lige præcis dér, hvor vi tror os allermest frigjorte, nemlig i vores jagt på nydelse. Set i denne optik er konsekvensen af "at der sandsynligvis ikke findes nogen Gud" altså noget mindre entydig, end de engelske ateisters hurra-optimistiske opfordring til "ikke at bekymre sig og bare nyde livet" antyder.

Dette siger imidlertid også noget om den form for religionskritik, som de engelske ateisters parole er udtryk for. Nemlig en i bedste fald naiv og i værste fald ureflekteret indstilling, der består i at tro, at vi slipper af med Gud, bare fordi vi hævder, han ikke eksisterer. Eller som Zizek formulerer det et sted: "Den moderne ateist tror, at han ved, at Gud er død; hvad han ikke ved, er, at, ubevidst, forsætter han med at tro på Gud. Det der karakteriserer moderniteten er ikke længere det velkendte billede af den troende, der hemmeligt nærer dyb tvivl om sin tro og er optaget af overskridende fantasier; i dag har vi tvært-imod et subjekt som fremstiller sig selv som en tolerant hedonist dedikeret til jagten på fornøjelse og hvis ubevidste er det sted hvor forbuddene findes: Det, der undertrykkes, er ikke ulovlige begær, men selve forbuddene. 'Hvis Gud ikke eksisterer, så er alting forbudt' betyder, at desto mere du opfatter dig som en ateist, desto mere domineres dit ubevidste af forbud, som saboterer din nydelse".

Men nu er de britiske ateisters, skal vi sige mindre reflekterede, tilgang, jo heldigvis langtfra kendetegnende for al religionskritik, så hvis læseren da ikke helt har mistet interessen for religionskritik, vil jeg her afslutningsvis benytte lejligheden til at gøre opmærksom på et alternativ. Til april udkommer der på Forlaget Anis en antologi med titlen Religionskritik efter Guds død, som jeg er medredaktør på og bidrager til. Denne antologi har netop som sit eksplicitte ærinde at præsentere en radikal anden type religionskritik end den, de engelske ateisters overfladiske parole om, "at vi godt kan holde op med at bekymre os og nyde livet, fordi Gud ikke eksisterer", repræsenterer.

Mads Peter Karlsen er cand.theol., ph.d.-studerende på Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, og i øjeblikket på studieophold på Middlesex University i London

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

diskussionen mellem Lennart og Catlow illustrerer vist, hvad jeg mener.

Lennart Kampmann

Som Hans Hansen så pænt påpeger det, så har jeg faktisk et nuanceret billede af ateister - i modsætning til en hel del "religiøse" grupperinger der vil se med rædsel på tanken om jeg skulle repræsentere dem og deres vildfarelser i troen - her i denne debat, hvad jeg da så heller ikke gør.

Men prøv engang at svare på dette enkle spørgsmål.

Jeg påstår at USA blandt andet har en særdeles negativ kontakt med væsener fra planet A der har Ateisme med kujonagtig blasfemi som der officielle religion.

Det er er enkelt spørgsmål, Lennart.

Tror du at jordiske ateister kan finde på at hylde disse himmelske blasfemiske ateister som deres frelsere og længe savnede"STOREBROR" ? (se 1984 af Orwell) -

Jeg tror nemlig (desværre) at der vil gå præcis 24 timer på ateisternes schweiziske præcions kuk--ur efter at en sådan race fremtræder som "First Contact" for jordens samlede folk på verdenstransmitteret TV , hvorefter diskussionen vil begynde om religion nu skal forbydes.- med henvisning til den nye situation.

Med Muhammedtegningsforløbet i klar erindring.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen,

jeg er ikke uenig med hvad du mente, blot med hvad du skrev ;-)

Lennart Kampmann

Jeg har faktisk deltaget på troens side i en heftig debat for et par år siden, hvor ateister gjorde udlæg til at likvidere religion - som sådan.

Men den debat er long time gone - jeg og en anden debattør vandt den på troens vegne - på trods af at de ateistiske debattører fik lov til at føre megen svinsk tale og gjorde diverse personlige udfald.

Så der er ikke noget nyt under solen heller ikke i denne debat.

Jeg ser frem til dit svar på mit enkle spørgsmål, som du kan læse længere oppe ad siden - !

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Du skriver:
"Jeg påstår at USA blandt andet har en særdeles negativ kontakt med væsener fra planet A der har Ateisme med kujonagtig blasfemi som der officielle religion."

Er du sikker på at det ikke er en udbrydergruppe fra Scientology du er tiltrukket af?

Jeg tror at hvis du mener ovennævnte er sandt, så vil jeg gerne sælge dig aktier i IT-Factory A/S.

Jeg tror at du får dine ideer til verden udenfor denne klode fra film og ikke fakta. Jeg har selv nydt disse podcast om astronomi "http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast161/Audio/" samt "http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Audio/", og efterlader linksene i håb om at du vil blive tiltrukket af dem og lytte til dem. Det er en større omgang - grundlæggende astronomi 2 gange 45 gange 40 minutter, med en Professor fra Ohio State University. Kort fortalt så indeholder astronomi det bedste af det hele: idehistorie, opfattelse af tid, empirisk teoridannelse, matematik, fysik og overvældende vidder, der får sanserne til at gå amok, når man kigger op på nattehimlen. Hvis du en gang har betragtet en stjernehimmel uden lys, så ved du hvad jeg mener. Jeg ser blot himlen uden at bilde mig ind at den tilhører gud eller nogen, du vil nok kalde den for guds værk. Uagtet dette vil både du og jeg kunne værdsætte det visuelle indtryk som sublimt.

Ud over astronomien vil jeg anbefale Walter Lewin og hans fysik podcast fra MIT. Mest som yderligere materiale i retning af hvad man kan beregne og forudsige i verden. Med sådan et arsenal af viden under bæltet må de fleste "præster" se sig ude af stand til at snyde dig. Du ved nemlig bedre.
"http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-01Physics-IFall1999/VideoLectures/"

Hvis vi endelig skal tale om at være på teisternes eller ateisternes side, så må jeg melde mig på fornuftens side. Det må være tilfredsstillende for dig at have "vundet" over ateisterne, men blev du klogere og kom du nærmere gud/sandheden?

I takt med at vores mentale evner stiger samlet set, får vi mennesker mindre behov for at kalde vores uvidenhed for guds domæne. Måske en dag kommer gud og beder om at måtte læse lidt i vores lærebøger.

Hvad har muhammed-tegningerne nu med noget at gøre (ups, jeg skrev hans navn med småt - om tre timer brænder der illegale kopier af Information i Pakistan)

Med venlig hilsen
Lennart
PS: Jeg kunne naturligvis ikke lade debatten være særligt længe, jeg ved det.

Lennart

Må også indrømme den har en vis humoristisk værdi, men jeg har ingen aktier i IT-Factory A/S at sælge ud af, og af en eller anden grund har jeg ikke rigtig lyst til at købe dine ;-)

Vil dog gerne i kontakt med de der væsner fra planet A. Måske kan jeg sælge dem noget andet,

Lennart Kampmann

@ Hans Hansen

Bare rolig, det ville ikke være "mine" aktier. Bare nogle med en underskrift på (Bagger, Jensby, vælg selv)

Desuden er jeg mere bekymret for afbrændingen af illegale kopier af Information i Pakistan om nogle timer, fordi jeg skrev profetens navn med småt, og glemte at ære hans døde moder samtidig.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Det er ok at forlade debatten,

At jeg føler / mener at det er vigtigt / rigtigt at bibeholde TROEN på Gud her på kloden - er en af årsagerne til at jeg vælger at debattere.

Jeg debatterer altså ikke for "gamet" eller "kampens" skyld. men det danske sprog er lidt fattigt og min udtalelse om at vinde debatten kan nemt misforstås.

Nå til sagen, jeg har læst dit svar og forstår det.

1. Du svarer ikke på mit spørgsmål om ateisterne vil se disse nævnte himmelske blasfemiske ateister som frelsere eller som den længe savnede "Storebror" !

Hvorfor ikke - for nu er jeg snart så tæt på at begynde at påstå, at det nu er bevist at ateister så sandelig bare er græs på Guds fodboldbane - fordi de ligesom græs ikke kan / vil / tør / forholde sig til sådant et vigtigt TEORETISK spørgsmål på GUDs fodbold-stadion. - ?

2, Dine astronomiske betragtninger er sympatiske men jeg er langt forbi at tro på især astronomiske løgne af enhver slags. - Ej heller IT factory aktier har min interesse. Men der er nok andre læsere der kan have glæde af dine links.

3.Som du selv sagde det igår kan diskussioner mellen religiøse / ateister være berigende - også for religiøse. Vi er så glade for "boldtræning på græs".

Og så til det andet hovedemne -

4. Muhammedtegningerne - er et af de bedste eksempler på kujonagtig blasfemi som jeg kender.

I stedet for at angribe den muslimske tro direkte angriber muhammed tegningerne - profeten Muhammad - og det må jo da siges at være kujoneri og blasfemi på en og samme tid ihvertfald såvidt muslimernes opfattelse.

Der må konstateres dobbelt kujoneri fordi man kujonagtigt dækker sine sine groft stødende blasfemiske muslimske tegninger ind under Ytringsfriheds-paragraffen.

Vidste man nu med sikkerhed (og det gør man mig bekendt ikke) om muhammed tegneren og hans kulturredaktør bekender sig til den ateistiske tro ville vi den situation så stå med et vaskeægte tilfælde af kujonagtig blasfemisk ateisme ? - Har jeg ret ?

Din sunde fornuft siger, at jeg har ret.

Men mine bemærkninger om muhammed tegningerne relaterer først og fremmest til den muligvis borgerkrigsagtige ballade der bliver mellem ateister og troende, såfremt ateister ser de førnævnte himmelske blasfemiske ateist-aliens som deres frelsere og længe savnede "Storebror" i det tidligere nævnte og udspecificerede "first contact" scenario længere oppe på siden her.

Nåh... det er nogle du har fundet, de skulle også ligge og flyde alle vegne.

Jeg er nu ikke så bekymret om information, den avis skulle vist være uforgængelig. Jeg ved ikke om moderator har prøvet om den i det hele taget kan brænde ;-)

Hvis du skulle få adressen til planet A, ka' jeg sikkert sælge dem nogle bind af de der Scientology folk. De har vist nok lavet en bog der skulle forøge intelligensen, Dianetik eller sådan noget, men jeg har bare ikke rigtigt fundet ud af hvordan den skal tilberedes. Måske glider den nemmere ned, hvis den får et par med kødhammeren

Lennart Kampmann

@ J Catlow

ok da, så tager jeg handskerne af..

Svar til 1. Hvis der skulle være en anden civilisation , der kontakter os og de tilfældigvis er ateister, vil det forekomme naturligt og indlysende at de også er nået frem til den erkendelse. Det vil ikke betyde at de er frelsere (men vi vil nok være temmeligt interesserede i at lære noget om energiudvinding fra dem). Men din planet A er grebet ud af en våd drøm. Jeg er ikke enig i din præmis for spørgsmålet.

Svar til 2. Gå ud af din hoveddør og se op. (hvis det er skyet skal du vente til det klarer op). Hvis ikke det er nok, så lyt til den podcast af Rchard Pogge jeg anbefaler (ok, det er mange minutter, indrømmet, men måske er det nødvendigt.) For den lidt mere avancerede: Tag et billede af stjernehimlen i marts og september (sammenlign nu de halvdele der passer.) Du vil kunne se paralakseforskydningen på de nærmeste stjerner. Alternativt hvis du tvivler på at astronomien har fat i kattens hale, vil jeg anbefale at du tester om en boldtræ virkelig er så hårdt som de lover, ved gentagne gange at slå det mod en følsom kropsdel. Hvis du modtager smerteimpúlser i hjernen er det fordi at battet virkelig var hårdt. "Tro" mig, stjernerne er virkelig langt væk, og vi kan måle afstanden. (og så er jeg slet ikke komme til rød og blå forskydningen i liniespektret.)

Svar til 3. Lige nu træner du ikke, du sidder i omklædningsrummet og vil ikke høre efter hvad træneren fortæller dig ;)

svar til 4. Folk må tage at lære at acceptere at religion og profeter kan udfordres og latterliggøres. Tænk på Monty Python, der ikke kunne få "Life of Brian" gennem censuren i Norge til at starte med. De var dog smarte og brugte det som salgsargument: Så sjov at den er forbudt i Norge.
Var det ikke PH der sagde noget i retning af at den der tager sjov for sjov og alvor alvorligt han har faktisk forstået begge dele lige dårligt?
Satire og karikaturer tjener til at man tænker sig om, ikke at man skal gå på gaden og brænde flag af fra nationer man knap kender eller kan stave til.

Det allerværste er at mure sig inde bag sin tro. At sige du må ikke kritisere det jeg tror på. Så stopper al udvikling og fremgang. Jeg forventer da at blive udfordret på mit synspunkt at gud ikke er. Skal jeg så ud og brænde flag af fordi nogle mener at der er en gud??

Men jeg kan da også sende spørgsmål til dig?

Hvordan ser gud ud, hvor bor han, hvad spiser han til middag?

med venlig hilsen
Lennart

Heinrich R. Jørgensen

Lennart Kampmanns reference til rød og blå forskydninger i linjespektret fik mig til at erindre et tidligere forsøg på at bevise guds eksistens.

Løsning var ganske enkelt at opfinde en religion med tilhørende skaber (a/k/a gud), der forekom plausibel.

Nedenstående er let omskrevet genbrug af et tidligere fremsat forslag.

---

Hvis guds eksistens skal bevises, må vi først afklare hvad det er vi ønsker at bevise eksistensen af. Det må være en universel størrelse, fænomen eller princip, som vi kan observere, men ikke nødvendig forstå eller forklare, men kan opnå enighed om eksisterer.

Principper såsom næstekærlighed og retfærdighed har været forsøgt, dog uden held. Der er desværre en veletableret tradition for uenighed om hvilke principper er "menneskelige" og hvilke der er "guddommelige", og det synes derfor oplagt at princip-sporet må opgives...

Derimod er generel enighed om, at gravitations- eller tyngdekraft synes både universelt gyldigt, og tilstrækkeligt mystisk. Ingen lader til at kunne forstå hvorfor kraften findes eller hvad den skal gøre godt for, men vi kan konstatere at den ér, og hvordan den virker.

Vi kan også konstatere, at gravitationskraften kan forklare universets skabelse og undergang; to emner der alle dage har været populære blandt religiøse tænkere. Vi forstår, at når gravitationskraften har fået samlet al masse, eksploderer det, hvorefter tyngdekraften trækker det tilbage, og når alt atter er samlet, kan en ny cyklus begyndende.

Det virker således logisk, at opfatte gravitationskraften som den universelle skaber, og foreslår hermed dannelse af en ny religion, baseret på dette grundlag.

Denne nye religion har mange fortrin. Det centrale er, at alle bør kunne være enige om den eksistens, og at vi alle ultimativt er underlagt dens enorme magt. Dette element af ydmyg determinisme, som ofte retfærdiggører passivitet og uansvarlighed, optræder ofte hos stærkt religiøse mennesker, og bliver således også tilfredsstillet.

Jeg vil foreslå, at der skabes enighed om at skaber findes, og er begyndelsen og afslutningen, og at enhver afslutning også er en begyndelse, og vice versa, samt at kraften og universet er det eneste der består i al evighed. Også historisk set meget hyppige elementer i religiøs tænkning, så vidt jeg har kendskab til.

At tillægge vores erklærede skaber noget motiv eller højere formål, vil jeg fraråde på det stærkeste. Med basis i religionernes historie, bør vi kunne uddrage den lære, at enhver potentiel mulighed for uenighed og tolkning, ultimativt vil blive gjort til genstand for splittelse og ufred, og uvægerligt vil medføre religionskrige og sidst, men ikke mindst, lange debatter om subjektive tolkninger ingen på nogen måde kan forholde sig objektivt til.

Det må derfor være essentielt, at fastholde er de dogmatiske og uforanderlige temaer i den nye religion er kraftens eksistens og evighed, og at enhver afslutning er en ny begyndelse. Og det må være evident, at enhver afvigelse eller tilføjelse hertil, er kætteri.

Udbredelsen og accepten af den nye religion bør kunne ske hurtigt og effektivt. At der efter århundredes søgen endelig kan påvises en skabende kraft og en religion der synes uafviselig, bør sørge for hurtig accept, straks nogen får kendskab dertil.

Udbredelse derimod, forudsætter en derimod en bevidst markedsføringsstrategi. Essentielt i enhver markedsføring, er et godt slogan, og naturlig et slogan der adskiller den nye religion fra andre.
Et bud kan være "vi har set mørket", da dette står i skærende kontrast til alle de kommende falske religioner, som alle påstår, at have set lyset. Sloganets styrke består således også i den oplagte forklaringsmodel, at de andre religioner netop ikke har fundet et universelt svar, at de netop har spejdet efter det forkerte.

Som bekendt er popkultur meget udbredt på store dele af jordkloden, og her bør det være oplagt at forsøge at lukrere på eksisterende brands og slogans. Her tænkes særligt på "May the Force be with You", som forhåbentligt hurtigt vil blive identificeret med den nye religion. Det er også min observation at mange religiøse mennesker nærer stor interesse for Star Wars universet, og det må derfor formodes at de personer der ønsker at virke som missionærer i den nye religion, vil værdsætte at blive tituleret "Jedi".

De særlige risici ved at lukrere på andres brands, bør vurderes grundigt, for juridiske og økonomiske implikationer. Det er også vigtigt at være bevidst om, ikke at skabe slogans der fejlagtigt kan forbindes med andre. Som eksempel på et dårlig slogan kan nævnes "det begynder og slutter med et brag", da dette ville være et risikabelt budskab; eksempelvis er der stor risici for at blive forvekslet med Ny Alliance.

Ordspil der handler om at være "draget" af den nye religion vil sikkert blive populære. Og en vis pondus og autencitet kan sikkert effektivt skabes med et emblem, naturligvis gerne med en latinsk tekst.

Den matematiske sandsynlighed for, at der findes liv andre steder i universet (dvs. nærværende puls, eller inkarnation blandt vores asiatiske venner, af universet), er enorm; det er oplagt, at betingelserne for liv må være til steder i millioner eller milliarder af solsystemer blandt de ca. 1 milliard galaksers ca. 1 milliard solsystemer, som universet består af.
Religionens styrke er således også, at den objektivt må være den eneste, sande religion, da samme religion også blandt intelligente væsener fra andre solsystemer kan erkendes på samme vis.
Det må være oplagt, at den sande religion må være universel, og altså ikke alene begrænset til Jorden. Skulle vi en dag mødes med intelligente væsener fra en andet solsystem, vil den nye religion oplagt derfor stå meget fordelagtigt. Det skal samtidigt nævnes, at de fleste af klodens øvrige religioner må forventes at blive affærdiget som det rene vås ved samme lejlighed! Vi behøver blot at spørge om de skulle være bekendt med Allah, Jahve, Shiva osv., hvilket næppe vil være tilfældet.

Religioners indhold kan normalt summeres som en samling anekdoter, leveregler og visdomsord. Dette princip bør fraviges, da sådanne umuligt kan have universel gyldighed. For at imødekomme nye medlemmer, der må forventes at have forventninger om bl.a. visdomsord som del af deres religiøsitet, foreslås, at en samling talemåder formuleres, som kompensation for manglende liturgi. Bl.a. "hvad der kommer langsom, forsvinder langsom" og "knald og fald" synes oplagte talemåder, bør let kunne indarbejdes i det daglige sprog.

Det erkendes, at der findes løsninger på adskillige væsentlige udfordringer, førend den nye religion kan etableres og udbredes. Blandt de mere praktiske er spørgsmålene vedr. ophavsret, royalties og antallet af Rolls Royces religionsstiften skal belønnes med.

Lennart Kampmann

@ Heinrich R. Jørgensen

Desværre overser du en lille detalje: Universet udvider sig accelererende, hvilket med vores nuværende viden vil bevirke at det aldrig mere samles. Der venter os tomhed og uendelighed.

Beklager at skulle stoppe din ellers meget fornuftige religion.

med venlig hilsen
Lennart

Heinrich R. Jørgensen

Lennart Kampmann:
"Universet udvider sig accelererende"

Det er det sædvanlige med dig, Lennart! Selv når nogen opfinder en religion der ikke er fedtet ind i mærkværdige dogmer og nonsens, og hvor der er begrundet håb om at videnskabsfolk måske på sigt kunne bekræfte forestillingerne, skal du partout være i opposition. ;-)

At universets udvidelse skulle ske med stadigt større hastighed, har forbigået min opmærksomhed.

J Catlow skriver:

"Vidste man nu med sikkerhed (og det gør man mig bekendt ikke) om muhammed tegneren og hans kulturredaktør bekender sig til den ateistiske tro [...]."

Tegner Kurt Westergaard har den 20. marts 2008 i et interview til The New York Times udtalt:

“I have always been an atheist, and I dare say these events have only intensified my atheism” (Kilde: http://www.nytimes.com/2008/03/20/books/20cartoon.html?_r=2&pagewanted=p...)

Lennart Kampmann

@ Heinrich R. Jørgensen

Du kommer ellers med et rigtigt godt bud på en forenende religion. Men hvad, kan man ikke bare få folk til at tro at universet IKKE udvider sig accelererende, så skulle skidtet virke alligevel ;)

Det bliver spændende at se i de kommende årtier, hvad den mørke energi, der må omgive os, er. Det bliver forhåbentligt revolutionerende som både relativitetsteorien og kvantemekanikken.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Du skriver at du nu tager handskerne af, og jeg vælger at tage dette udsagn positivt, men på den anden side kan jeg lige pludselig svagt huske at Gud hver ENESTE gang når "græsset" tager handskerne af, plejer at sige "Hvem satan er den idiot der har holdt tale for "græsset", Nu snakker det satans "græs" fand'me også om kødhammere og baseboldbats."
Og så er det at Gud plejer - på en god dag "hvor Gud alligevel har tid nok" - lige går hen og henter sin motoriserede Rolls Royce de luxe specialfremstillede plæneklipper og tager en tur på "græsbanen" !
Hvilket så indebærer at hvis du tør tage skyklapperne af (og JEG må ikke anbefale det) kommer til at se Gud.
Og så kan du jo selv spørge Gud hvad GUD mener om feks kødspisere contra Vegetarianere.

Og så til det forjættede spørgsmål du nu har svaret på !

For det første kan jeg afsløre at disse himmelske aliens med deres statsdrevne fastsatte tro på den eneste og sande blasfemiske ateisme - ikke tilfældigvis er ateister.

Guds gode mirakler blev ganske enkelt for meget for den lokale "STOREBROS" regime.

Og Folket lod sig ikke kue af "STOREBROR" og hans SS-overvågningssamfund. Man prøvede med udryddelseslejre og "psykiatriske tilbud" til de allerværste profeter og opviglere.

Indtil Løsningen var klar - en debat i de statsdrevne TV og blad medier om ateisme - en sådan fake debat som den var - kunne nemt arrangeres til at falde ud til fordel for det Ateistiske standpunkt - godt hjulpet af sindssløvende kemikalier i føden som tog alle relligiøse syner og klarsyn ud af folket der blev de ideelle slaver - og som et bivirkningsresultat tabte deres oprindelige sexualpotens så meget at "rumpirater" som Luke Skywalker begyndte at genere "STOREBROR" - IMPERIET ved at indsmugle Viagra der grådigt konsumeres af både mænd kvinder og ja af tilmed teenagere.

Behøver jeg at tegne det store billede klarere ?

Dit svar taget i betragtning - vil jeg råde ateister til at tænke sig meget grundigt - endda meget grundgt om - inden de bliver nyttige idioter for en meget tænkbar lokal jordisk "STOREBRORs" agenda når debatten om ateisme og religioners eksistensberettigelse tager fart !

(En lokal jordisk "STOREBROR" må da egenlig være en "lillebror" i det regnestykke ?)

Tænk iøvrigt Hvis FN og europæiske lande kunne afstå fra deres aktuelle krav om retten til at forhåne andre religioner.

Så du Jesper Berg indlæg - han har læst at Muhammed - tegneren kalder sig selv ateist.

Nu bliver jeg derfor nødt til at spekulere meget grundigt over - om dette bevis kan betyde, at vi dermed har et vaskeægte tilfælde af " kujonagtig blasfemisk ateisme" på jorden.

Var jeg Ateist ville jeg iøvrigt frabede mig ethvert sektfællesskab med Muhammedtegneren - især inden Muhammedtegningen bliver tørret af i ærmet på jer Ateister !

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Du præsenterer din tro på fin vis. Jeg vil ikke trætte dig med mere, da det er klart for mig at du befinder dig et sted udenfor min pædagogiske rækkevidde.

Du snakker, men det er tomt. Der er ikke substans, blot tro på noget science fiction. Er du sikker på at det ikke er et Scientology kursus du har været på?

Nå men alting har en ende, som shubidua sang, (undtagen det evigt ekspanderende univers) så hav det godt.

Med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Når alt stof er henfaldet til stråling stopper tiden, fordi lys bevæger sig med lysets hastighed, og denne bevægelse er tidløs.

Tid forudsætter at den energi der definerer universets form er masseholdig. Alt - selv sorte huller - formodes på sigt at blive til stråling (Hawkins).

Lennart Kampmann

@ g. petersen

jeg er med på at et uendeligt univers vil betyde at tiden ophører, da der ikke længere "sker noget".

Om der så vil forekomme et nyt univers indeholdt i vores er spændende. Måske vil fraværet af kræfter tvinge intetheden til at udvide sig i form af energi der bliver til masse. Hvem ved?

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Fint nok, men det var alligevel en sjov debat -ikke mindst på grund af dine indlæg.

Men Science Fiction; Nej, det er mine påstande ikke.

Omend at det er nemmest at male fanden på væggen med allerede kendte Science Fiction problematikker / scener.

Jeg kunne også have påstået at denne himmelske blasfemiske ateistiske alien race befandt sig på et stade, hvor de slet ikke var ateistiske, men snedigt tog fordel "af religions indflydelse på mennesket".

Det ville være et scenario præcis som vi kender det her på jorden hvor "STOREBROR" ofte erklærer at netop hans folk er Guds eneste udvalgte folk og at den gamle tro han og Indianna Jones har fundet i ørkenen efter hård arkæologisk søgen er den eneste sande tro og alle andre religioner er forkerte og at deres tilhængere derfor blot er regne som "liv uværdigt til at leve" uagtet at "STOREBRORS" såkaldt "gudgivne" tro's hellige ruller som STOREBROR-præsterne kræver helligholdt hver eneste lørdag blot og kun indeholder paragraffer der giver "STOREBROR" regimet mulighed for at ekspandere og fastholde deres erobringer.

Men en religion,- (der uanset dens kirker og hellige skrifter og præster) - der på ingen måde forsøger at male et sandt billede og Gud og Guds ufattelige nåde og barmhjertighed er ikke at regne for en tro, men som lutter > kujonagtig blasfemisk ateisme <.

Men det ville blive lidt for kedeligt - ikke sandt - og blot ligne et scenario vi kender fra en ofte ubehagelig virkelighed fra avisernes forsider.

Da du er meget interesseret i universet vil jeg råde dig til at gå på You Tube og skrive navne som Bob Lazar og Phil Schneider i søgefeltet.
Bob Lazar har (angiveligt) været med til at undersøge på en eller anden måde erhvervet udenjordiske luftfartøjer også kendt som UFO's eller flyvende tallerkener, med henblik på at bygge og producere sådanne i en jordisk udgave.
Phil Schneider (den gamle løgner ?) har oplevet nærkontakter med en meget uhyggelig alienrace i Nevada der overgår ethvert filmplot fra HOLLYWOOD.

Bliver man ikke bange og beder til Gud når man fatter den grusomme sandhed bag disse beretninger er man enten
A - meget modig
B- meget dum
C- Græs på guds fodboldbane

Hav det godt

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Min påstand nu er at du ikke kommer med noget konkret fordi der er følgende muligheder:

1. Du bliver manipuleret i en sci-fi sekt hvor lederen ikke giver dig lov til at tale frit.
2. Du er patient på den lukkede, men har alligevel tiltusket dig adgang til en computer med netadgang.
3. Du har været bortført af aliens og prøver at advare verden i generelt vage vendinger.
4. Du har puttet for meget element 115 i kaffen
5. Du er 14 år gammel og har alt, alt for meget uovervåget tid for dig selv.
6. Du har ret og alle vi andre er blevet snydt.
7. Loven om euforiserende stoffer bliver overtrådt af dig.
8. Du har ikke noget at byde ind med og finder bare på sjove argumenter for at få opmærksomhed.

Som to skibe der sejler ved siden af hinanden en stund, glider vi nu til hver vores videre rejse med nye kurser.

Måske ses vi på Rubi-Ka? Jeg er neutral.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Velkommen tilbage i debatten på dette sene tidspunkt i debatten hvor maskerne falder såvidt man kan forstå det

Medmindre - selvfølgelig -

1. Du er ikke i virkeligheden en de sande troende ateister, men DF'er
2. og nu har DF'reglementet tvunget dig til at skrive et groft indlæg (af den slags man kender så godt) i et sprog som DF'segmentet kan forstå
3. hvilket man så kan læse her fordi du ikke vil risikere-
4. at blive smidt ud af DF-familien

5. For man kan absolut ikke forestille sig at DU Lennart befinder dig i surrogatfængsel på et lukket Psykiatrisk hospital - du og din forudsigelige ateistiske fantasi kan aldrig blive farlig for "Systemet / STOREBROR" - "De" ved hvor de har dig !

6. En hyppig snifning af element 115 kunne forklare din interesse for Universet da dette stof ofte har bragt dig på din trehjulede cykel til månen og tilbage igen via nærmeste 7-11 kiosk.

7. Helt horrible og skræmmende måneture som så også forklarer din besættelse af at hele universet absolut må følge de astronomiske regler du tror på,
samt din evt. fornægtelse af skræmmende aliens som du altid fortrænger og glemmer at du har mødt- - fra Gud ved hvor !

8. Sandheden præsenter sig ofte bedst med lidt humør og derfor bruger jeg humor - fordi det gør denne "boldtræning på "græs" -lidt sjovere.

Havde du tænkt dig, at jeg skulle kede mig når jeg skriver ?

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Hvad er en DF'er? (Du roder vel ikke rundt på et så lavt niveau at du mener Pia Kærsgaard skal drages ind i denne tråd, eller hvad?)

Jeg skriver mit svar til dig, fordi din præsentation af dit verdensbillede bærer præg af at være uinformeret, alternativt forvansket af for meget konspiratorisk youtubing og ukritisk tankegang.

Fint hvis du tror at Men In Black er en rigtig forklaring på verden, men forvent ikke at der ikke kommer en ateistisk modreaktion på niveau med en muhammed-tegning.

Det du skriver til mig indikerer at du er nødt til at søge professionel hjælp (må man godt skrive det moderator?)

Kan du huske Hale-Bopp? Er du den sidste overlevende fra Heaven's Gate???

Jeg begynder at frygte for hvilket niveau dit næste indlæg vil tage os til.

Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Dit næste indlæg kunne man formode kommer vel til at handle om at Ytringsfriheden for debattører skal hæmmes i situationer -hvor du enten ikke kan klare dig i debatten eller i situationer hvor dit iskolde ateistiske livs-standpunkt ikke kan finde sympati eller forståelse for andre debattører og deres debat-indlægs standpunkter.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Problemet set fra mit synspunkt er at jeg ikke ser situationen som du gør. Det handler ikke om at jeg ikke kan klare mig, det handler om at den teori du præsenterer er så afvigende fra normalitetsbegrebet som jeg oplever det at jeg enten kan trække på smilebåndet eller være dybt bekymret for dit psykiske velfærd. Det handler heller ikke om at jeg er en kold ateist, der ikke kan have følelser. Nej problemet set fra mit synspunkt er at du gennem dine indlæg præsenterer din tro på en måde der kun kan få mig til at drage en konklusion: Du er galt afmarcheret og det skyldes at du labber noget useriøst pseudoreligion i dig og ureflekteret vender dig væk fra diskussionen.

Når du kalder astronomien for løgnagtig, er du jo tåbelig. Du kan kigge op på himmellegemerne og blive klogere. Du har en hjerne for at bruge den, ikke for at fylde den med vås.

Hvis jeg viste dig et grønt blad ville du bare sige at du så en rød cykel.

Brug nu din ytringsfrihed til at blive klogere i stedet for at vente på at verden bliver overtaget af grå aliens. Eller lad være, hvad du nu vil, jeg tvinger dig jo ikke, men noget må jo trække i dig sådan som du kommer tilbage til tråden. For mit eget vedkommende er det en undren over hvilke tåbelig argumenter der kommer om lidt, der trækker mig tilbage. Jeg er bare for nysgerrig; hvor dybt stikker hullet?

Gennemgående prøver jeg at bevare en rolig retorik i disse tråde, men hver gang jeg sender en velovervejet tekst til dig, kommer der en overraskelse tilbage. Min overraskelse fremgår forhåbentligt tydeligt af mit ordvalg.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Ja, Ateister og DF'ere og Frelsens Hær - 3 meget helt forskellige grupper uden nogen som helst forbindelse med hinanden kan som eksempel have en vidt forskellig opfattelse af det du kalder "normalitetbegrebet".

Men nu skiver du altså på en debatside i Dagbladet Information hvor du ikke kan forvente at finde det det højst begrænsede "normalitetsbegreb" du finder på f.eks Nyhedsavisens debatside, hvor bl.a nogle ateister og rigtig mange DFere og sikkert slet ingen fra Frelsens Hær - kan folde sig ud ud i stor stil med deres hver for sig
begrænsede "normalitetsbegreber" og tilhørende meninger.

Information tiltrækker heldigvis mange forskelligartede begavelser ofte på mensa-niveau med hver deres spidskompetancer med tilhørende fagsprog.

Jeg kan bl.a lide at lave lidt sjov med allegorier i en debat om ateisme og religion og jeg argumenter gerne for Guds eksistens.

At du ikke forstår eller sympatiserer med mine allegorier og udtaleser er dit problem, - ikke mit problem og ej heller et problem for de mange læsere af denne side med viden om religion der i modsætning til dig forstår hvad jeg skriver.

Måske kan du bare ikke fatte religion og allegorier og derfor nu disse udfald.

Du skriver at du er overrasket over mine tekster -

Nåh og hvad så ?

Kan du ikke lide de overraskelser som jeg kan finde på tastaturet, så læs ikke mine indlæg fremover.

Det råd kan jeg give dig.

Længere er den debat ikke.

PS : Jeg har aldrig kaldt alverdens indhøstede astronomisk viden for løgnagtig, men jeg har skrevet at jeg for mit vedkommende er helt færdig med (med at lytte til ) astronomiske løgne af enhver slags - og det er som bekendt (også) noget helt andet.

@Catlow

Jeg har aldrig kaldt alverdens indhøstede astronomisk viden for løgnagtig, men jeg har skrevet at jeg for mit vedkommende er helt færdig med (med at lytte til ) astronomiske løgne af enhver slags - og det er som bekendt (også) noget helt andet.

Jeg har lidt svært ved at se de faktuelle astronomiske løgne, idet astronomien forlængest er udviklet nok til ikke at give sig i kast med teorier i som vi engang så det med eksempelvis den flade jord, eller jorden som universets centrum m.v., og udnævne sådanne til eksistentialistisk sandhed.

Det er også kendt at astronomien benævner usikkerhed som teori, og dermed indrømmer eventuel usikkerhed, ganske som næsten al anden videnskab.

I den forbindelse forstår jeg ikke din afslutende bemærkning citeret ovenfor, udover at det naturligvis er dit valg at lytte til hvad du måtte finde rigtigt.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Du er blevet sur og fornærmet fordi jeg ikke falder på halen for din mildest talt spinkle argumentation for at der findes aliens på jorden. Nu prøver du at hæve dig selv op ved at name-droppe Mensa, for så tror du at du er enormt klog. Og så skal dine opponenter "tagges" som medlemmer af dansk folkeparti. Hvem regner du mig for?

Til sidst flæber du et "så kan du bare lade være med at læse mine indlæg" for så har du ryggen fri.

Tag en tudekiks, læs en bog, kom tilbage med noget der indeholde et gram intellektuelt argument og så kan vi fortsætte.

Ellers må jeg sige at du opfylder 7 af mine 8 opstillede muligheder. Altså ikke mulighed nummer 6.

"Jeg kan lide at lave sjov.."
Du kan i hvert fald ikke lave alvor.

Med venlig og dog undrende hilsen
Lennart

Lars Peter Simonsen

Hvem kan tillade sig at sige at Gud ikke eksisterer?At påstå dette er et udtryk for ekstrem arrogance og selvtilstrækkelighed. Derimod kan man sagtens, og bør, kritisere forskellige måder at udllægge, fortolke og praktisere religioner på!

Heinrich R. Jørgensen

Simon Sen:
"Hvem kan tillade sig at sige at Gud ikke eksisterer?"

Ateister høres ofte påstå netop dette. Og fundamentalistiske teister plejer med samme arrogance at insistere på det modsatte.

En sådan samtale tjener naturligvis intet fornuftigt formål, andet en øvelsen i at forfatte smædeskrifter.

Hvilket begge parter dog sikkert ville være uenige i, da de sikkert mener de har pligt til at fortælle sandheden, og at modparten ville forstå og acceptere, hvis blot de lyttede og opgav deres barnlige modvilje og dysfunktionelle logik.

Lennart Kampmann

Ateisten vil jo nok gerne overbevises om guds eksistens, men problemet er at der endnu ikke har været opstillet et testbart eksperiment, der på en neutral måde kan pege os i nogen retning. Formelt set burde man nok kalde mig agnostiker, men det er en lille agnostiker og en lidt større ateist der bebor mit indre. Det ville rart hvis der var en gud, det ville være praktisk at kunne stille nogle spørgsmål, men selvom vi samler alle vore kræfter har ingen af de religiøse endnu formået at præsentere et troværdigt billede af gud.

Så det er ikke udtryk for arrogance fra min side, men derimod ønsket om at finde frem til noget der holder bedre i byretten end det sludder der indtil videre er præsenteret fra de store og små religioner.

Som det er nu er der ikke tegn på at der findes en gud, men det betyder jo ikke at der ikke er en gud. Det forekommer blot overvejende usandsynlig at der er en gud. Hjælp gerne ateisterne på vej med at finde gud, gør det blot med nogle underbyggede forklaringer, istedet for at præsentere "bortført af rumvæsner"-historier.

@ Simon Sen
Det vigtigste vi mennesker har gjort er at betvivle guds eksistens. Menneskets virkelige magt er evnen til at spørge: Hvorfor?

Med venlig hilsen
Lennart

Hans Jørgen Lassen

Simonsen skriver:

"Hvem kan tillade sig at sige at Gud ikke eksisterer? At påstå dette er et udtryk for ekstrem arrogance og selvtilstrækkelighed. "

Det kan jeg tillade mig.

Men jeg foretrækker så afgjort at sige, at al den snak om Gud er det rene sludder. Påstanden om gudernes eksistens er indholdsløst nonsens. Den rene og skære tomhed.

Derfor er agnosticisme i denne sammenhæng en meningsløs holdning.

Det giver ikke rigtig mening at forholde sig skeptisk over for eksistensen af Gud - al den stund begrebet "Gud" er uden noget som helst indhold. Man kan lige så godt betvivle eksistensen af X.

Lennart Kampmann

A propos gud, så har en tysker der leder et større forbund af troende jo netop være i Afrika og opfordret til at man holder op med at bruge kondomer, fordi det strider mod guds vilje.

Hvad fanden ved Ratzinger om det? (Excuse my French)

med venlig rystet hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Når du nu senest forfalder til at bruge argumenter der i retorik og grovhed minder forbløffende meget om den stil og tone man kan finde i den sorte debat på f.eks Nyhedsavisen fra DF'ere, er det nærliggende at antage, at du har lært dele af din retorik et sådant sted.

Som sagt skriver du nu på en side i Dagbladet Information og her kan du ikke tillade at henvise til dine "normalitetsbegreber" som skulle disse være selve "Normen" for den debat der finder sted her.

Som sagt tiltrækker Information mensa'er bl.a fordi begrænsede "normalitetsbegreber" som dine ikke sætter standarden her.

Skulle Information køre debatten efter dine "normalitetsbegreber ville Information så vidt min vurdering hedde "Nyhedsavisen.

Jeg kan betro dig, at jeg har observeret et par debattører her, der fremturer med udtalelser som jeg ikke er enige i og eller fremover gider læse flere synspunkter fra.
Men det får ikke mig - modsat dig til at kalde på moderator (mere eller mindre) og henvise til mine "normalitetsbegreber" der iøvrigt i denne situation spænder højere og dybere og længere end dine.

Nogen råber "Hurra" når Pia Kjærsgård smiler, andre råber "Genialt" når historikeren Søren Mørch holder forelæsning.
Fred være med det, omend tolerance overfor forskelligheder er en dyd som mange DF'ere og nogle ateister har skaffet sig af med og sendt på lossepladsen for længe længe siden.

"Tolerance" forbliver alligevel alfa og omega for at læse denne avis - Dagbladet Information - uden at pive.

Lennart Kampmann

@ Heinrich R. Jørgensen

Du har helt ret mht. agnosticisme. Dog er der sproglige kombattanter, der vil angribe mine udsagn for ikke formelt set at være ateistiske, hvis jeg efterlader gud en teoretisk sandsynlighed.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ J Catlow

du behøver ikke måle kropsdele med mig. Stik Mensa kortet tilbage i lommen og indse at selvom du har taget temperaturen på din hjerne, skal du stadig gøre det grove arbejde det er at underbygge dine påstande.

Lige nu leger du gud, for du stiller dig op og siger at du er den kloge og den mindre kloge skal bare holde kæft og acceptere den kloges indsigt.

Din klogskab gør dig doven! Du tror at indholdet forbedres fordi det kommer fra en 1 procenter???? Er argumentet stærkere fordi det er præsenteret fra en med en IQ på 132 i stedet for 131?

Hvem er arrogant her?

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Det viser mangelende tro på evolution hvis man nægter at tro, at evolution kan udvikle en Gud.

De special-effects vi råder over i dag (laserlysshow på himlen f.ex.) ville have imponeret de mennesker der levede for 2000 år siden.

Hvis der i den ene ende af søen var en mand, der kunne gå på vandet, og i den anden ende havde været rockkoncert anno 2008, var der ikke blevet meget publikum tilbage til vandgængeren.

Tænk på hvad der er sket de sidste 200 år. Hvor mon vi er henne om 200 år ? Eller dobbelt så længe - altså om 400 år ?

Tænk hvis både evolution (lad os håbe pigerne begynder at tænde på nørder) og teknologisk udvikling fortsætter med fuld fart i endnu længere tid. 500 år, 600 år - ja måske 1000 år - 10.000 år, 100.000 år, 1.000.000 år, 10.000.000 år, 100.000.000 år, 1.000.000.000 år.

Hvis der et eller andet sted kommer hul på den byld der hedder tidsrejser, ja så har vi forklaringen på "nænsom og mystisk indblanding i fortiden" (man skal passe på sommerfuglevinge effekten, at skyde sin egen bedstefar, men IKKE på at vise Leonardo Da Vinci en fotografi af Mona Lisa taget på Louvre).

Hvis man ikke tror på Gud betyder det, at man enten ikke tror på evolution, eller tror på at det aldrig vil blive muligt at påvirke fortiden fra fremtiden.

Prøv at søge på ordet "entanglement"

Hans Jørgen Lassen

petersen skriver:

"Det viser manglende tro på evolution hvis man nægter at tro, at evolution kan udvikle en Gud."

En hvaffor en?

Hvad snakker du om?

Hvordan ser sådan et dyr ud?

Gorm Petersen

HJL:
"Det viser manglende tro på Gud hvis man nægter at tro, at Gud kan udvikle en Evolution"

En hvaffor en?

Hvad snakker du om?

Hvordan ser sådan et dyr ud?"

GP: Evolution er en mekanisme, der kræver en række forudsætninger opfyldt for at kunne finde sted. Proteinernes forbløffende egenskaber (fra væsker til materialer der kan sammenlignes med brudsikkert plastic) er nøglen til forståelse.

Der ses sjældnere evolution i f.ex. sand og småsten.

Hans Jørgen Lassen

Fint nok, petersen,

men du svarede jo ikke på mit spørgsmål:

Hvordan ser sådan et dyr ud? Altså, det dyr, som du kalder Gud.

Lennart Kampmann

Det er opmuntrende at Jacob Rasmussen og Hans Jørgen Lassen stadig holder fast i deltagelsen i denne tråd.

J Catlow giver udtryk for et system hvor den der har den højeste score i en matematisk-logisk intelligenstest besidder en større sandhed end andre. Argumenter er sagen uvedkommende.

g. petersen præsenterer denne "perle": Hvis man ikke tror på Gud betyder det, at man enten ikke tror på evolution, eller tror på at det aldrig vil blive muligt at påvirke fortiden fra fremtiden.

Det må altså betyde at hvis man tror på gud tror man på evolution og evnen til at rejse tilbage i tiden?????

med venlig hilsen
Lennart

Heinrich R. Jørgensen

Lennart Kampmann:
"J Catlow giver udtryk for et system hvor den der har den højeste score i en matematisk-logisk intelligenstest besidder en større sandhed end andre."

Selvfølgelig. Catlows gud påstås at være den højeste intelligens, og skulle endvidere have skabt mennesket i sit billede, hvoraf logisk følger, at de mest begavede mennesker er nærmest gud.

Lennart Kampmann

Hehe, den teori kan vi jo hurtigt se om passer:

Hvis den mest intelligente er nærmest gud, må pavens score være højest. Hvis man kan score højere end ham, er man tættere på gud. IQ testen kan altså bruges til at afvise noget ;)

Hvor blev J Catlow forøvrigt af? Er han henne og få pengene tilbage for sit mensa-kort? (Jeg ved det, jeg kan ikke lade være)

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

LK:
Meget høj IQ er svær at adskille fra psykose - f.ex. evnen til at se ansigter i skyer.

Jeg så en gang et indlæg der argumenterede for, at Einsteins ækvivalens-hypotese (manden i elevatoren) der førte til den generelle relativitetsteori, ikke kunne tilskrives høj IQ, men var udtryk for akut anfald af psykose.

Kvinder beskylder nogen gange mænd for at tænke med et bestemt andet organ, som ikke er hjernen.

Hvis dette andet organ (ganske som hjernen) vokser i fysisk omfang af at blive brugt (til mentale opgaver vel at mærke), får vi en universel løsning til løsning af de til forfængelighed hørende problematikker for den ene halvdel af befolkningen.

Man kan nøjes med at publicere et enkelt (2 eller 3-cifret) tal. Det eneste problem bliver selvfølgelig forholdstallet mellem længde og diameter.

HJL: Gud er forudsætningen for, at der eksisterer noget som helst. Derfor ikke nemt at tegne - heller ikke i dyreskikkelse.

Hans Jørgen Lassen

petersen,

det vil altså sige, at når du tager ordet Gud i din mund - hvad du jævnlig gør - så aner du ikke, hvad du snakker om?

Du kunne lige så godt sige: blah, tblah, blah.

Gorm Petersen

HJL:
"det vil altså sige, at når du tager ordet virkeligheden i din mund - hvad du jævnlig gør - så aner du ikke, hvad du snakker om?

Du kunne lige så godt sige: blah, tblah, blah."

GP: Kan ikke være mere enig ! - Skal vi ikke blive enige om at kalde det "forudsætningen for alt andet" og indse, at det hele handler om hvad man kan lægge i ordet "vilje" ?

JR:

Om tid og rum.

Jeg drøner afsted med en hastighed på 1 sekund i sekundet.

Hvis jeg nærmer mig lysets hastighed skrumper afstanden mellem kilometerstenene i vejsiden. Hvis jeg måler min hastighed ved at måle tiden mellem passage af kilometersten, vil hastigheden ikke gå mod lysets - den vil gå mod uendelig.

Jeg har regnet på det, og det viser sig, at hvis denne simple måde at måle hastighed på (kun een detektor plus et ur plus min viden om den normale afstand mellem kilometersten) betragtes som gyldig hastighed, får vi samme forhold mellem hastighed og acceleration som før relativitetsteorien.

Opfattelsen af at hastigheden går mod lysets kræver en mere kompliceret opstilling - nemlig 2 detektorer plus et ur plus kendskab til afstanden mellem detektorerne.

Hvem var idioten der sagde, at den enkelste løsning var den rigtige ?

Lennart Kampmann

@ g. petersen

Problemet er ikke at du bevæger dig, men at du vil ændre på din hastighed. Det kræver en acceleration, og det er energiforbruget til denne acceleration, der knækker halsen på din model. For at accelerere til en hastighed tæt på lyset kræver det nemlig tæt på uendelige resourcer. Skal du forbi lysets hastighed, skal du have noget der bevæger sig i modsat retning med mere end lysets hastighed og det kan vi ikke. Men finder du ud af det kan du roligt afvente en Nobelpris.

Men lige nu bevæger du dig, du accelererer ikke. (Og dog så udvider universet sig accelerende, men der er tale om uendelig små størrelser så de påvirker dig endnu ikke mærkbart)

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

LK:

Du glemmer at jeg er konsekvent.

Jeg beregner hele tiden min hastighed ved at måle tiden mellem passage af kilometersten. Jeg bruger mit eget ur, og vejbanens meterstokke til beregning af hastigheder.

Når jeg skal beregne acceleration bruger jeg mit eget ur når jeg sammenligner to hastigheder.

Hvor den ydre iagttager vil mene, at min masse stiger mens hastigheden begrænses til lysets, vil jeg selv mene at min hastighed går mod uendelig.

Min motors brændstofforbrug kan derfor ikke bekræfte, at min masse skulle stige når jeg sammenholder med de hastigheder og accelerationer jeg måler på denne simple måde.

At måle hastighed ved at måle tid mellem passage af kilometersten er da en gyldig måde at måle effektiv rejsehastighed på.

Og at kilometerstenenes indbyrdes afstand nærmer sig nul når hastigheden nærmer sig lysets, troede jeg de fleste havde accepteret.

Lennart Kampmann

nej g. petersen du er ikke konsekvent.

Du befinder dig stadig i et Newtonsk univers. Du skal jo accelerere for at øge hastigheden. Men det kræver energi. I starten går det fint, men så begynder din rejse ud i rummet. Der kræver det en fremdrift der kan få dig og dit fartøj op i nærheden af lysets hastighed. Og det er her filmen knækker. Du når aldrig lysets hastighed, for din motor er ikke effektiv nok, og du har ikke brændstof nok.

Hvis du er en ny Werner von Braun når du måske 40.000 kilometer i timen, men der er stadig en faktor 10 i femte potens til forskel op til lysets hastighed.

med venlig hilsen
Lennart

Hans Jørgen Lassen

Kære petersen!

Nu skulle vi jo nødig blive alt for enige ...

"- Skal vi ikke blive enige om at kalde det "forudsætningen for alt andet" og indse, at det hele handler om hvad man kan lægge i ordet "vilje" ?"

1. Jeg benægter kategorisk, at der findes en bestemt "forudsætning for alt andet".
Det vil jeg afgjort betragte som en tankefejl.

2. Jeg har aldrig forstået, hvorfor du blander Gud sammen med spørgsmålet om vilje. Men det er gået op for mig, at det gør du ret konsekvent.
Det er og bliver forskellige materier.

3. Kort sagt, og meget upræcist og nærmest eksempelagtigt: jeg handler af egen fri vilje, når jeg køber en napoleonskage - fordi jeg har lyst til en napoleonskage.
Men hvis fruen truer med forvisning til sofaen, evt. skilsmisse, hvis jeg ikke henter en napoleonskage, så er det ikke frivilligt, at jeg går til bageren.

Sider