Kronik

Der findes ingen Gud

... så hold op med at bekymre dig og nyd livet
En annoncekampagne fra The Christian Party har provokeret de britiske ateister, der har startet en modkampagne.

En annoncekampagne fra The Christian Party har provokeret de britiske ateister, der har startet en modkampagne.

Andy Rain

Debat
11. marts 2009

At dømme ud fra passagerernes ansigtsudtryk er en tur med Londons metro, eller the tube, som londonerne kalder den, ikke altid en lige opmuntrende affære. Men med den dårlige luft, de lange køer, forsinkelser, småskubberier, et stressende tempo og en måske stadig lidt for frisk erindring om terrorbomberne i 2005 er det måske heller ikke så underligt, hvis man bliver en smule misfornøjet.

Men det er der nu ingen grund til. I hvert fald ikke, hvis man skal tro det glade budskab, der i disse dage møder en, når man rejser med de offentlige transportmidler i London. Her kan man nemlig på undergrundsstationerne og på siden af de velkendte dobbeltdækkerbusser se plakater med påskriften: "Now stop worrying and enjoy your life".

Anledningen til plakaterne er, at The Guardian-skribenten Ariane Sherine, efter at have set et bibelcitat på siden af en af Londons busser, som udmalede de pinsler, der ventede en ateist som hende i helvede, startede en ateistisk modkampagne. Og i sammenslutning med The British Humanist Association og med hjælp fra Richard Dawkins, evolutionsbiolog, hardcore ateist og forfatter til den internationale bestseller Illusionen om Gud, er det da også lykkedes hende at indsamle en masse penge til den gode sag. Resultatet er ophængningen af et stort antal plakater med kampagnens parole: "There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life".

Ethvert opgør med religionens fordømmende og undertrykkende sider har uden tvivl sin berettigelse. Vi har i dag, måske mere end nogensinde, brug for en genuin religionskritik. Spørgsmålet, som jeg her kort vil tage op, er imidlertid, hvad de engelske ateisters parole siger om den form for religionskritik, som deres kampagne er udtryk for, og som i høj grad dominerer samtiden, men også, og måske mere væsentligt, om, hvad parolen om at nyde livet, da Gud sandsynligvis ikke eksisterer, siger om tidsånden.

En forpligtelse

Hjælp til at indkredse disse spørgsmål lidt nærmere kan man hente hos den afdøde franske psykoanalytiker Jacques Lacan. Lacan er nemlig ikke alene overordentlig optaget af nydelse og den rolle, nydelse spiller i det moderne samfund. Han har også en yderst interessant udlægning af det diktum om Guds ikke-eksistens, som de engelske ateister forstår deres opfordring til nydelse i forlængelse af. Ligesom disse ateister forbinder også Lacan opfordringen til nydelse med påstanden om Guds ikke-eksistens. Men på en noget anden måde. For tilskyndelsen til nydelse er for Lacan ikke, sådan som den er for de engelske ateister, udtryk for frigørelse.

Der er for Lacan snarere tale om en forpligtelse. At Gud ikke eksisterer, betyder ifølge Lacan nemlig ikke, at "alt er tilladt" hverken i Dostojevskijs pessimistiske eller i den af de britiske ateister fremførte optimistiske udlægning.

Tværtimod, hævder Lacan, er konsekvensen af Guds ikke-eksistens, at "alt er forbudt". Hvordan skal det nu forstås? Det har den slovenske filosof og Lacan-elev Slavoj Zizek følgende bud på. Samtidens opfordringer til nydelser er udtryk for, at hvis Gud ikke eksisterer, så har vi ikke alene lov til, men vi bør faktisk, som det også fremgår af de britiske ateisters parole, nyde livet, underforstået: Ellers har vi jo netop ikke frigjort os fra Gud. Det fremgår tydeligt af, at disse ateister jo langtfra er de eneste, der i dag tilskynder os til at nyde livet, faktisk bombarderes vi i det moderne samfund konstant med sådanne (op)fordringer, tænk blot på Coca-Colas allestedsnærværende slogan: Enjoy!

Man kan også formulere dette træk ved samtiden således, at mens vi før Guds død, under åget af en 'protestantisk etik', skulle nyde at gøre vores pligt, har vi i dag med Guds død i stedet pligt til at nyde. Men der er imidlertid endnu en tvist. Denne nydelse, som vi altså ikke er frisat til, men snarere forpligtet på, rummer nemlig samtidig sin egen form for afholdenhed. For da substansen i al virkelig nydelse som bekendt er exces, og da excesser jo som oftest er farlige, ja de kan i sidste instans måske ende med at true selve det liv, der skal nydes, så er al reel nydelse i dag forbudt, medmindre den samtidig er berøvet dens (livs)truende substans. Denne balancegang mellem hedonisme og askese, denne paradoksale blanding af overskridelse og afholdenhed, ser man ifølge Zizek på forbilledlig vis eksemplificeret i en lang række af samtidens nydelsesmidler, der netop samtidig er berøvet deres excessive substans, som for eksempel koffeinfri kaffe, sukkerfri sodavand, alkoholfri øl, fedtfri fløde, osv.

En slags undertrykkelse

I den her skitserede optik er de britiske ateisters (op)fordring til at nyde livet ikke udtryk for vores frigørelse fra religionen, men tværtimod udtryk for en langt mere subtil og langt mere generel form for undertrykkelse, idet undertrykkelsen netop gør sig gældende lige præcis dér, hvor vi tror os allermest frigjorte, nemlig i vores jagt på nydelse. Set i denne optik er konsekvensen af "at der sandsynligvis ikke findes nogen Gud" altså noget mindre entydig, end de engelske ateisters hurra-optimistiske opfordring til "ikke at bekymre sig og bare nyde livet" antyder.

Dette siger imidlertid også noget om den form for religionskritik, som de engelske ateisters parole er udtryk for. Nemlig en i bedste fald naiv og i værste fald ureflekteret indstilling, der består i at tro, at vi slipper af med Gud, bare fordi vi hævder, han ikke eksisterer. Eller som Zizek formulerer det et sted: "Den moderne ateist tror, at han ved, at Gud er død; hvad han ikke ved, er, at, ubevidst, forsætter han med at tro på Gud. Det der karakteriserer moderniteten er ikke længere det velkendte billede af den troende, der hemmeligt nærer dyb tvivl om sin tro og er optaget af overskridende fantasier; i dag har vi tvært-imod et subjekt som fremstiller sig selv som en tolerant hedonist dedikeret til jagten på fornøjelse og hvis ubevidste er det sted hvor forbuddene findes: Det, der undertrykkes, er ikke ulovlige begær, men selve forbuddene. 'Hvis Gud ikke eksisterer, så er alting forbudt' betyder, at desto mere du opfatter dig som en ateist, desto mere domineres dit ubevidste af forbud, som saboterer din nydelse".

Men nu er de britiske ateisters, skal vi sige mindre reflekterede, tilgang, jo heldigvis langtfra kendetegnende for al religionskritik, så hvis læseren da ikke helt har mistet interessen for religionskritik, vil jeg her afslutningsvis benytte lejligheden til at gøre opmærksom på et alternativ. Til april udkommer der på Forlaget Anis en antologi med titlen Religionskritik efter Guds død, som jeg er medredaktør på og bidrager til. Denne antologi har netop som sit eksplicitte ærinde at præsentere en radikal anden type religionskritik end den, de engelske ateisters overfladiske parole om, "at vi godt kan holde op med at bekymre os og nyde livet, fordi Gud ikke eksisterer", repræsenterer.

Mads Peter Karlsen er cand.theol., ph.d.-studerende på Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, og i øjeblikket på studieophold på Middlesex University i London

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Gorm Petersen

Hvori består inkonsekvensen ?

Du er vel enig i at den effektive rejsehastighed går mod uendelig når der måles tid mellem passage af kilometersten ?

De partikler der rammer jorden med nær lyshastighed vides at leve for længe i forhold til deres normale levetid.

Deres ure går derfor for langsomt set med vore øjne.

Det må betyde, at kilometersten opsat fra jordoverfladen og op til atmosfærens grænse må fremstå som opsat med for korte indbyrdes afstande set med partiklernes "øjne".

Da de betragter deres egne ure som gående med normal hastighed, må den effektive rejsehastighed være større end lysets (i og med de sammenholder den målte tid mellem passage af kilometersten, med deres viden om de indbyrdes afstande kilometerstenene er placeret med).

Her kan du ikke gøre energiregnskabet til et problem. Disse partikler (kan ikke huske hvad de hedder) findes faktisk i den virkelige verden.

Lennart Kampmann

@ g. petersen

inkonsekvensen består i at du ikke kan skelne mellem hastighed og acceleration.

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Altså LK:

De pågældende partikler kan gennemløbe hele rejsen fra atmosfæretop til jordoverflade uden nogen som helst acceleration, hvis de ikke støder ind i noget undervejs.

Deres henfaldstider svarer til at de medbragte en tidsindstillet bombe som burde have forhindret dem i at nå jorden før den eksploderede.

Vores forklaring på at de rent faktisk når jorden er, at deres ur går for langsomt.

Deres forklaring er, at deres ur går med normal fart, men at atmosfærens tykkelse er reduceret. Meterstokke og dermed også kilometerstenenes indbyrdes afstande er skrumpet.

Deraf fremgår, at hvis de måler deres effektive rejsehastighed ved at måle tidsforskellen mellem passage af kilometersten, og dividerer denne tidsmåling op i kilometerstenenes påstemplede værdi, kommer de til en hastighed højere end lysets.

Konklusion: Effektiv rejsehastighed i et system uden acceleration målt ved at måle tid mellem passage af kilometersten kan give hastigheder højere end lysets.

Effektiv rejsehastighed målt med denne simple detektor, giver en gammeldags newton-verden med hastigheder over lysets og vandremasse = hvilemasse.

Det er først når man indfører den mere komplekse 2 detektor måling (egen målestok plus eget ur) at det mere komplekse verdensbillede opstår - hvor eksempelvis hastighedsstigninger medfører reduceret hastighedsstigning plus ekstra masse.

Og lad så være med at snakke om acceleration. Dette eksempel foregår i et rent inertialsystem (da jordens tyngdefelt ikke spiller nogen rolle).

Lennart Kampmann

Jo da, jordens tyngdeacceleration påvirker en masse der er på vej ind mod planetens centrum. Den bliver accelereret.

Kom igen: initial hastighed, masse, højde over Jordens overflade.

Det er en om'er

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Nu bliver det snart pinligt:

Jordens tyngdeacceleration har ingen betydning for partikler nær lyshastigheden.

Hvis du i vacuum - fjernt fra alle planeter lader en bil køre hen ad vejen ved hastighed nær lysets, vil meterstokke placeret langs vejkanten forekomme forkortede set fra bilen.

Følgelig må afstanden mellem kilometersten også være forkortet set fra bilen.

Hvis man fra bilen beregner hastigheden ved at måle tiden fra een kilometersten passerer bilen, til den næste kilometersten passerer bilen, kommer man til en hastighed højere end lysets.

Hvis bilen selv medbringer en meterstok (der jo fremstår længere end de forkortede meterstokke der ligger i vejkanten) og måler tiden fra en kilometersten passerer den ene ende af meterstokken og til den passerer den anden ende af meterstokken, kommer man til en hastighed under lysets.

Summa summarum:

Egne ure plus egne meterstokke: Hastighed altid under lyset. Dette kaldes 2-detektor målingen.

Egne ure plus fremmede meterstokke (kilometersten i vejkanten) kan give hastigheder over lysets. 1-detektor måling.

Fordi mennesket via sanser fremstår som 2-detektor væsner (øjet har meget mere end 2 detektorer) har vi ophøjet 2-detektor definitionen til en slags "virkelighed".

Den langt simplere 1-detektor måling, hvor man måler tid mellem passage af kilometersten er dels mere relevant som "effektiv rejsehastighed" og bringer fysikkens love over på en særlig simpel form - den newtonske.

Du kommer INGEN vegne ved at snakke om acceleration. Alt foregår i et perfekt inertialsystem.

Hans Jørgen Lassen

petersen og Lennart:

Hvor kommer I fra, og hvor skal I hen?

Kunne I ikke bare anstille en praktisk prøve?

I tager hver jeres cykel, aftaler betingelserne, og ser så, hvem der kommer først?

Gorm Petersen

Indrømmer vi er kommet langt fra emnet - håber LK er ude og tjekke og vender tilbage (masser af pædagogiske eksempler på speciel relativitetsteori på nettet).

Jeg ville have været videre til noget mere grundlæggende omkring virkelighedsopfattelse.

Lennart Kampmann

Hm lad os se på det pinlige:

GP:Jordens tyngdeacceleration har ingen betydning for partikler nær lyshastigheden.

Hmm, vi vil kunne beregne at det har den alligevel, men det er en lille påvirkning.

GP: Hvis du i vacuum - fjernt fra alle planeter lader en bil køre hen ad vejen ved hastighed nær lysets, vil meterstokke placeret langs vejkanten forekomme forkortede set fra bilen.

Når bilen kører, sker fremdriften vha. dæk, der ruller? Er der ingen rullemodstand? Hvordan får vi ilt til forbrændingen i motoren? Hvor meget ilt skal vi medbringe? Hvor stor er højeste hastighed denne bil kan opnå? Hvordan er vejens beskaffenhed?
Vi er enige om at meterstokkene "forekommer" korte - de er altså ikke blevet kortere end de ellers var.

GP: Følgelig må afstanden mellem kilometersten også være forkortet set fra bilen.

Nej, afstanden er ikke forkortet. Tiden du tilbagelægger mellem kilometersten er konstant, hvis du ikke ændrer hastighed. Du ser dem som forkortede, men de er udenfor din bil, hvor tiden går anderledes.

GP: Hvis man fra bilen beregner hastigheden ved at måle tiden fra een kilometersten passerer bilen, til den næste kilometersten passerer bilen, kommer man til en hastighed højere end lysets.

Nu er det jo bilen der passerer kilometersten og ikke omvendt. og man får den samme kilometertid, da man ikke accelererer. Men hvis du kan bevæge dig en kilometer hurtigere end 1/300.000 sekund, så giver jeg sodavand. Husk en meter udenfor er ikke det samme som en meter indenfor.

GP: Hvis bilen selv medbringer en meterstok (der jo fremstår længere end de forkortede meterstokke der ligger i vejkanten) og måler tiden fra en kilometersten passerer den ene ende af meterstokken og til den passerer den anden ende af meterstokken, kommer man til en hastighed under lysets.

Det der er problematisk er at du antager at du kan få din bil til at køre med (tæt på) lysets hastighed. Du har ikke energien til at drive den frem med sådan en hastighed. Skulle du nå lysets hastighed vil øget acceleration blot blive omsat til masse. Men som du rigtigt kommer frem til bevæger du dig ikke hurtigere end lyset.

GP: Egne ure plus fremmede meterstokke (kilometersten i vejkanten) kan give hastigheder over lysets. 1-detektor måling.

nej, det giver en fejlslutning, da du ikke bruger en meterstok der er en meter lang i en verden hvor dine ure går med en hvis hastighed, der svarer til at en meter skal være en meter lang. Jeg kunne jo bare tegne dig en meterstang, der var 50 cm lang og kalde den en meter, så ville du nemt kunne komme til at køre hurtigere.

Du kan ikke bare begynde at bevæge dig hurtigere, uden at accelerere.

Du skal holde dig til de tilladte 130 km/t på motorvejen ;)

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Lennart - har du forstået at hvis du måler den tid der går mellem at et ydre punkt i vejkanten passerer de 2 ender hos en meterstok du selv medbringer, og dividerer tiden op i det tal der står på meterstokken (1 meter) får du een værdi for hastighed - en værdi der altid er lavere end lysets.

OG

Hvis du i stedet måler den tid der går fra et bestemt punkt på bilen passerer den ene ende af en meterstok i vejkanten (som synes kortere end 1 meter) til den passerer den anden ende af meterstokken, og dividerer tiden op i det tal der står på meterstokken i vejkanten (1 meter) kommer du til en hastighed der kan være højere end lysets ???

Hvis ja må du også kunne forstå, at den effektive rejsehastighed vi alle beregner når vi måler tiden mellem passage af kilometersten kan blive meget højere end lysets.

Hvis ja, kan du prøve at sætte tal ind, og du vil opdage, at den simpleste måling - en-detektor målingen af effektiv rejsehastighed - genskaber det simple newton-univers helt ned til sidste decimal.

Her bliver den manglende hastighed ikke konverteret til masse og e=mc2 gælder ikke.

Lennart Kampmann

The work expended accelerating an object from rest to a relativistic speed is:
E(kin) =( (mass times c squared) / (Squareroot of (1-(v/c)squared)) - mass times c squared. c is the speed of light. v is the relativistic speed.
The equation shows that the energy of an object approaches infinity as the velocity v approaches the speed of light c, thus it is impossible to accelerate an object across this boundary.

Du kan ikke blande de to systemer: Set udefra gælder "udefra"-tiden og "udefra"-meteren og man observerer at du bevæger dig tæt på lysets hastighed. Set indefra gælder "Indefra"-meteren og "Indefra"-tiden og du observerer at du bevæger dig tæt på lysets hastighed. Det er relativt og deri ligger jo en forklaring på hvorfor det kaldes relativitetsteori.

Som anført i ligningen for den kinetiske energi kan du ikke accelerere over lysets hastighed.

Beklager.

MEN, der er den mulighed at universet udvider sig hurtigere end lyset, men det finder du ikke ud af for du kan ikke komme til at se det ;( pga. lysets hastighed i universet.

Vil du stadig prøve?

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

LK:

"Du kan ikke blande de to systemer: Set udefra gælder "udefra"-tiden og "udefra"-meteren og man observerer at du bevæger dig tæt på lysets hastighed. Set indefra gælder "Indefra"-meteren og "Indefra"-tiden og du observerer at du bevæger dig tæt på lysets hastighed. Det er relativt og deri ligger jo en forklaring på hvorfor det kaldes relativitetsteori."

GP: Nu er vi næsten enige og kan komme videre. Analogien mellem "uendelig" hastighed og lysets hastighed er velkendt. Hensigten er ikke at ændre på relativitetsteorien men at undersøge tolkninger.

At se nærmere på hvorfor 2-detektor målingen er mere "valid" end den 1-detektor måling man bruger, når man måler tid mellem kilometersten.

Hvorfor klassisk 2-punkts måling af hastighed skulle være mere korrekt end "den effektive rejsehastighed mellem Berlin og Rom målt i kilometerstens passager pr. sekund".

Men de bliver først i morgen - hvis de andre ikke brokker sig over at vi kører for langt væk fra emnet.

Hvad er virkelighed - hvad er bare en "matematisk maskine" ?

Du har formentlig bemærket at tiden ikke er en rigtig dimension - at teorien dækker over en matematisk "maskine" som har et problem med heltal.

Da det er en "uendeligheds til endeligheds" konverter umuliggør den at rum og tid kan være kvantiserede. Eksempel: 3 cyklister passerer fysikeren. De synes at køre ved siden af hinanden med nær lyshastighed.

Spørger vi den midterste cyklist får vi at vide, at han er i færd med at overhale cyklisten til højre med sådan ca. lyshastigheden. Han kan også fortælle, at han selv er i færd med at blive overhalet af cyklen til venstre for sig med sådan ca. lyshastigheden.

Hvor gemmer vi al den dynamik ? m.a.o. fysikeren i rabatten skal kunne måle de 3 cyklers hastighed med så stor præcision, at han skal kunne regne ud hvordan det ser ud med den midterste cyklists briller. Uanset hvor tæt de kommer på lyshastigheden.

Det kræver at rumtiden er kontinuerlig i en uendelighed nedad - dynamikken må gemmes i dybden (decimaler efter kommaet). Det passer bare ikke så godt med, at rumtiden er scenen for en aktør (energi) der synes at virke i "hop". Det har givet problemer gennem historien (division med nul f.ex)

Den effektive rejsehastighed har ikke brug for denne fordybning - og måske kunne man en dag besvare spørgsmålet: "Hvis lysets hastighed er den højeste - hvad er så den næsthøjeste."

Lennart Kampmann

@ g. petersen

nu blander du Heisenbergs ubestemthedsprincip med ind i denne debat.

Hvorom alting er så kan vi jo måle på det lys cyklisterne afgiver og se hvem af dem der har den største rød/blå forskydning. Så har vi en hastighed relativ til vores position.

med venlig hilsen
Lennart

Lennnart kampmann

Jeg havde nok tænkt mig at stoppe med at debattere på denne side bl.a under indtryk af det pludseligt opståede DF- agtige debatniveau fra din side.

Men skæbnen har blandet sig.

(Skæbne kan i nogle tilfælde være som en SMS eller E-mail fra Gud og andre tilfælde er skæbnen ikke givet af Gud - som i situationer hvor et menneske er udvalgt af den amerikanske New World Order konspirations til at være indespærret offer i et World Trade Center tårn i den direkte TV livetranmitterede sending af New Worlds Orders terrorbegivenheds-event ved World trade Center og Pentagon den 11. september 2001.)

( Husk nu denne enkle regel - hvis det er godt er det fra Gud -
- er det ikke godt er det skabt af onde mennesker
Eksempel - Mennesker skaber krige osv osv.)

Men lad os se hvor dette oplæg vil hen ?

Du - Lennart Kampmann kan ikke og jeg siger det på engelsk med store bogstaver :" YOU CANNOT HANDLE THE TRUTH." for nu at citere Jack Nickolson. (Og du formår heller ikke at citere mig korrekt - som set på side 3)

Hvorfor nu så store bogstaver ?

Jo, - jeg har læst dialogen igen fra side 1 på denne side og det fremgår at jeg får argumenteret for Guds eksistens bl.a på trods af dine forsøg på at sætte fælder på vanlig DF-vis som jeg kender det fra den uges tid hvor jeg studerede på Nyhedsavisens debatsider.
Og da du heller ikke fra dit standpunkt som den ateist -du påstår du er- forholder dig til mine debatindlæg med andet end kendte spor og fastlagte afvisninger af Guds Eksistens er det nærliggende at spekulere på om din virkelige grund til at gide debattere ateisme - religion mod mig er din interesse for at kunne komme til at diskutere astronomi ved enhver lejlighed - fuld respekt for det.

(Universet set i glansbilledbøger er smukt).

Det vil være interessant at finde ud af hvorfor du overhovedet gider diskutere religion på denne side.

Det kan man finde ud af på følgende måde:

Vælg en "tale" fra 1 - 4.

En af talerne vil handle om universet - og har måske / måske ikke den hemmelighed du søger -

En anden af talerne er tavshed -

-og de to andre taler forbliver hemmelige lige nu.

Du har dermed 25 % chance for at finde den tale
- med den hemmelighed om universet du måske søger.

Svarer du ikke - er det din 5 mulighed du så har brugt !

(Kan dette debatindfald frelse debatten fra mere snak om cyklelygter er det giver godt ud.)

Skulle du svare - kan jeg dog først skrive en af disse valgte taler i aften - måske !

Gorm Petersen

Til JC:
Det er ikke LK der har trukket snakken i den lidt fysiknørdede retning - det er faktisk mig - beklager og skal nok se at få det overstået.

Til LK: Det er endnu for tidligt at invitere Heisenberg indenfor, men det er rigtigt at der i sin tid var 2 grupper - Heisenberg og hans mentor Bohr, der troede på heltal (partikler) - og så Schrødinger og hans mentor Einstein der troede på det kontinuerlige (bølger).

Jeg er helt med på den historiske begrundelse for at insistere på, at ur og meterstok bør tilhøre samme bevægelses-system (jagten på æteren m.m. - som forøvrigt er genopdukket i form af virtuelle partikelpar) - men hvorfor egentlig ?

For år tilbage ville jeg lave et undervisningsprogram i anledning af 100-året for den første relativitetsteori. Jeg har tit prøvet at lave simulationer af dette og hint, men pludselig opdagede jeg et system, der overhovedet ikke kunne fungere medmindre der fra første færd var uendelig mange decimaler til højre for kommaet.
Alt andet kan normalt simuleres i heltal - bare man vælger passsende enheder.

For at gøre en lang historie kort. Den "verdenslinie" der udgør den ene ende af min meterstok, har i forhold til resten af universet ikke mere til fælles med den "verdenslinie" der udgør den anden ende af "samme" meterstok end alle mulige andre verdenslinier. En bevæget iagttager vil oven i købet se enderne af meterstokken som den så ud på forskellige tidspunkter. Eneste ukomplicerede aktør i denne rumtid er punktet - ikke det udstrakte legeme.

Hvorfor er den effektive rejsehastighed fra Berlin til Rom målt i kilometersten/sekund ikke lige så relevant - lige så virkelig som klassisk 2-punkts måling af hastighed ? Det er sgu da den, der interesserer den rejsende. Desuden følger den de simple før-Einstein regler for addition af hastigheder.

Hvorfor ikke betragte denne rejse som virkeligheden, og så bruge krudtet på at afsløre hvad det er for en slags perspektiv-effekt der skaber lysets hastigheds konstante natur når den måles ved 2-punkts metoden.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Jeg må med skuffet sind konstatere at du ikke byder ind med noget.

Du vil gerne fortælle om hvad du mener gud er.

Du vil gerne fortælle mig at du er intelligent (mensa - namedropping, lad for øvrigt bare være med det en anden gang, det imponerer mig ikke)

Du vil gerne fortælle mig at jeg må være en DF'er siden jeg ikke står med underkæben nede på brystet i begejstring over dine indlæg.

Men hvis vi skal blive i filmsproget så må jeg opfordre dig til at "show me the money". Dine indlæg er ikke på et højt intellektuelt plan, men på et højt selvindbildt plan, der ikke tåler modsigelser.

I modsætning til det anstrenger jeg mig for at være tålmodig og imødekommende for dialogen (ikke argumenterne) men selv om jeg byder op til dans vil du ikke være med. Nuvel, det er en åndelig tango du ikke vil danse, så må jeg se mig om efter en partner, der kan og vil danse dansen.

Der er ikke noget i det kendte univers der peger på at gud eksisterer. Måske er der plads til gud inde i hjernen eller udenfor det kendte univers.

Som det er nu foregår der et metaforisk stafetløb hvor mennesker, der er overbeviste om at gud er inde i deres hoveder videregiver stafetten til andre der gerne vil se gud. Og man kan få sig selv til at tro på meget hvis man vil.

Jeg tror på at du ikke ved noget om gud alligevel, men har brug for opmærksomheden.

Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ GP
Du skrev:
Egne ure plus fremmede meterstokke (kilometersten i vejkanten) kan give hastigheder over lysets. 1-detektor måling.

Nej, du observerer lyset med lysets hastighed, men der vil forekomme en forskydning i rød eller blå retning. Altså du ser lys, men det er er forandret lys du observerer.

Du kan "se" fænomenet når to stjerne roterer om et fælles midtpunkt. På et tidspunkt vil den ene stjerne være på vej mod dig, mens den anden er på vej væk fra dig. Når du laver en spektralanalyse vil du se at fx. brint-linien bliver delt i to, da den ene stjernes lys rødforskydes og den anden stjernes lys blåforskydes. Når de så bevæger sig tangerende på aksen igen ser du brint-linien som en linie igen.

Din problemstilling minder lidt om den man har når noget falder ind mod et sort hul. Hvordan opleves det at falde ind, i forhold til at se på samtidigt.
(men der er ikke nogen der kommer over lysets hastighed, desværre)

Tak for din fortsatte tålmodighed.

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Bortset fra den effektive rejsehastighed fra Berlin til Rom målt i kilometersten pr. sekund.

Det er faktisk den eneste hastighed, der interesserer den rejsende.

Lorentz-forkortningen får disse kilometersten til at stå meget tæt set med den rejsendes øjne - derfor er det nemt at opnå rejsehastigheder på f.ex. 400.000 kilometersten pr. sekund.

VIL tiøren bare ikke falde oder was ?.

Hvis det kan hjælpe dig, vil jeg gerne beregne præcis hvad den sædvanlige 2-punkt hastighed skal være for at den effektive rejsehastighed bliver netop 400.000 kilometersten pr. sekund.

G Petersen

Min bemærkning om at frelse debatten fra mere snak om cykellygter var ment som en morsomhed , så bliv bare ved !

Lennart Kampmann

@ GP: Hvis jeg sætter et par meget små hjul på min bil, vil speedometeret fortælle mig at jeg kører meget hurtigt, når jeg drøner ud af Køgebugtmotorvejen med 110 km/t.
Men jeg kommer jo ikke hurtigere frem af den grund.

En tilskuer vil tænke: Det er godt nok nogle små hjul der er på den bil.

Men jeg er doven i dag: 2 minutters google-brug: http://www.wbabin.net/physics/vukelja1.pdf

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ GP

Bare rolig, Einstein havde bare en dårlig dag. Det sker, selv for genier.

Eller som det japanske ordsprog siger: Selv aber falder ned fra træerne.

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Det er nemmere at regne forlæns end baglæns så her kommer et eksempel.

Jeg kører med 2-punkts hastigheden 280.000 km/sek.

Havde der ikke været nogen relativitetsteori, havde jeg hvert sekund passeret 280.000 kilometersten.

Nu findes den desværre og Lorentz-faktoren er rundt regnet 0.2561. Set med mine øjne er der ikke længere 1000 meter mellem hver kilometersten - der er kun 256 meter og 10 cm.

Da 2-punkt hastigheden baseret på tidsmåling af passage af een kilometersten i forhold til min medbragte meterstok stadig er 280.000 km/sek.
må der i løbet af et sekund passere 280.000 / 0.2561 = 1093.234 kilometersten.

Den effektive rejsehastighed fra Berlin til Rom er derfor 1093.234 kilometersten/sekund set med den rejsendes øjne.

Du kan da ikke være så langt fra at tiøren falder.

Kilometersten/sekund svarer til bølgetoppe/sekund ved blåforskudte radiobølger.

Når tiøren falder så prøv at gå tilbage og kig på de tidligere ting - hvorfor 2-punkt hastighed kan tilskrives større virkelighedsværdi end effektiv rejsehastighed.

Lennart Kampmann

@ GP:

Du læste ikke linket, vel?

Einstein postulerer at når:
x-ct=0 (1)
og
x'-ct'=0 (2)

Så kan vi gøre følgende hvis vi antager at der er proportionalitet mellem K og K'

x'-ct' = Lambda (x-ct) (3)

Hvor Lambda er en proportionalitetskvotient
Men det betyder at
0=lambda(0)

Og det er jo meningsløst.

Einstein havde en dårlig dag.

Men tro ikke på mig! Læs det selv og fortæl mig hvor fejlene er, hvis du har tid/lyst. Jeg kunne jo tage fejl ;)

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

GP:

Bare fordi det står på nettet og Einstein skrev det betyder det jo ikke at det er rigtigt. Vi skal jo stille spørgsmålene:

Gud, hvis du virkelig er gud, så fortæl mig hvad du er!

Fortæl mig gud, kan du skabe en sten der er så stor at du ikke selv kan løfte den?

Gud, hvis du virkelig er gud, kan du så overtræde matematikkens love?

med venlig hilsen
Lennart

PS: Einstein skulle måske have taget en vektor fra K til K' i betragtning.

Lennart Kampmann

LK:
"Du vil gerne fortælle hvad du mener Gud er"

Mit svar:
Jeg har al ret til at forsvare / argumentere for Guds eksistens på en debatside der bærer den provokerende og næsten blasfemiske overskrift "Der findes ingen Gud" - jvf. - ytringsfriheds-paragraffen.

LK:
"Du vil gerne fortælle mig, at jeg er må være en DF'er -- -- "

Mit svar:
Personer der som du vil nedværdige dig til at bruge DF-retorik som dette kan studeres på Nyhedsavisen er da sandsynligvis DF'er.

På Nyhedsavisen er det nu blevet så grelt på det seneste at alle fornuftige / moderate / venstreorienterede debattører er forsvundet udelukket af "moderator" der har lukket deres blogs
Nyhedsavisen er nu at regne for DF'territorie / DF-land.
Senest jeg læste lidt derovre på Nyhedsavisen prøvede en af de sidste venstreorienterede bloggere at komme med et indlæg der samlede flere indlæg fra de fleste af de bloggere der er blevet portforbudt på Nyhedsavisen.
Det gav lidt debat den dag - da 5-6 gode mennesker blogged via een blog

For den Informations-læser der ikke ved hvordan DF'erne ytrer sig mod deres debatmodstandere kan bare læse Lennart Kampmanns indlæg mod mig fra side 3, hvor han skriver at "nu tager han hanskerne af".
Sådan cirka ser DF-retorik ud, når det er pænt nok til at passere "moderator" her på Information.

Da rygtet meget længe har gået på Nyhedsavisen om at DFerne prøver at sænke debat niveauet på andre debatforums som Politiken og Information - var det meget skuffende at læse Lennart Kampmanns indlæg på side 3 - efter at han havde smidt handskerne.

Skulle jeg prøve at beskrive DF-retorik -som det kan ses på Nyhedsavisen- med et ord må dette ord være "DEBAT-TERROR" - ud fra devisen afvis din modstanders synspunkter uanset metode og argument - betvivl hans intelligens og provoker ham - provoker og provoker indtil han giver tilbage med samme mønt i samme sprog.
Hvorefter den DF-venlige moderator på Nyhedsavisen dømmer den provokerede debattør ude.
Samme skæbne overgår mærkeligt ikke ofte DF'erne.

Sådan ser debat ud på Nyhedsavisen og GUD forbyde at det nogensinde bliver sådan på Dagbladet Information.

Gorm Petersen

LK:

Det skal jeg gøre ved lejlighed. Min mavefornemmelse siger mig, at du godt ved hvad jeg mener med udtrykkene "kilometersten / sekund" og "effektiv rejsehastighed".

Hvis et rejsebureau ved atmosfæregrænsen skulle sælge de her kortlivede partikler en rejse ned til jordoverfladen, ville partiklerne sige: "Uha da - vi lever ikke længe nok til at nå ned hvis ikke vi rejser med mere end lyshastigheden"

"Prøv nu alligevel " siger sælgeren.

Efter vellykket ankomst siger den ene partikel: "Jeg talte kilometersten - vi rejste langt over lyshastigheden"

Den anden siger: "Vej gjorde vi ej - atmosfærens tykkelse skrumpede - derfor nåede vi frem"

Begge har lige meget ret / tager lige meget fejl. Den "dobbeltsyn" de fleste beskylder kvantemekanikken for, opstod allerede ved relativitetsteorien. Man lod intuitionen tage overhånd da man lod 2-punkts målingen være mere sand end den effektive rejsehastighed.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Du har alt for travlt med at afgøre hvilken politisk observans jeg måtte eller ikke måtte følge. Du glemmer i skyndingen at læse det jeg skriver og respondere på det.

Du har også for travlt med at fortælle mig om din intelligens ved at skulle name-droppe Mensa.

Men du byder ind med et postulat om at der findes en gruppe aliens, der styrer verden og når det synspunkt bliver udfordret fortæller du mig at jeg ikke er i en position hvor jeg må udfordre dit synspunkt.

Så skal jeg påklæbes en politisk etikette, som om der er rigtige meninger forbeholdt bestemte politiske observanser, og anknyttes proletariatet.

I takt med at din arrogance når højere og højere skal jeg også høre på en klagesang om de dårlige forhold på Nyhedsavisen.

Tak til g. petersen for at holde en spændende diskusion kørende.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Citat fusk & citaforvrængning & sagsforvrængning -faste elementer i DFernes debatterror- metoder og hvor du bruger dem -.

Hvad angår mine allegorier / postulater omkring at USA har en særdeles negativ kontakt med blandt andet Aliens der kan kendes på deres kujonagtige blasfemiske ateisme / religion. -
På side 2 & 3 giver jeg dig et par navne der kan fortælle mere om sådanne virkelige aliens på You Tube. Nemlig Bob Lazar og Phil Schneider - men alligevel så vender du lidt senere tilbage og latterliggør ikke mindst tanken om overhovedet undersøge påstanden.

Af en person at være der er så interesseret i astronomi som du siger at du er - finder jeg det besynderligt at en sådan astronomi interesse ikke udmønter sig i nysgerrighed omkring UFO's og aliens.

DET regnestykke STEMMER simpelthen IKKE - Lennart Kampmann.

En astronomistuderende - for du vil vel ikke kalde dig selv ekspert - der ikke interesserer sig for beretninger fra millioner af mennesker over hele jorden der har set UFO's i betydningen; bemandede rumskibe fra andre planeter - det er for besynderligt - som sagt - din astronomi-interesse taget i betragtning.

Men måske har du en forklaring på din arrogante afvisning af muligheden for at undersøge vidnesbyrd - og ikke mindst foto's og film samt detaljerede vidneberetninger fra folk der har været ansat i USA's militær og som på trods af risikoen for flere års fængselsstraf står frem som Bob Lazar og fortæller om de Flyvende Tallerkener som han - Bob Lazar har været med til at undersøge i forsøget på at fremstille en jordisk version af den "Flyvende Tallerken" et godt navn - diskosformet som den er.

Tænk engang; Vi taler om mennesker der gør deres borgerpligt på trods af truslen om fængselsstraf for at står frem og fortælle hvad de selv har set af UFO - Diskosformede rumskibe og væsener fra andre planeter.

I Kina sidder kinesiske professorer helt alvorligt og studerer observationer af Aliens og UFO's.

I Danmark lader man konstabel Olsen eller Jensen skrive et forkølet referat når vidner ringer ind til militæret at de har set rumskibe flyve rundt i luften over Danmark

I USA taler man om erhvervet UFO-teknologi der har resulteret i fremkomsten af f.eks natsyns-kikkert-teknologi og computerchips og meget mere.

Tro endelig ikke på hvad jeg fortæller - så UNDERSØG DET SELV - hvis du tror at du kan tåle at se sandheden.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Tak for din kommentar.

Jeg forudsætter altid at jeg ikke er ekspert. Jeg forsøger altid at undersøge det jeg forstår og det jeg ikke forstår. Og når jeg møder noget jeg ikke forstår, stiller jeg mange spørgsmål.

Jeg tror naturligvis at jeg kan tåle sandheden. Ingen frygt her.

med venlig hilsen
Lennart

Catlow

Af en person at være der er så interesseret i astronomi som du siger at du er - finder jeg det besynderligt at en sådan astronomi interesse ikke udmønter sig i nysgerrighed omkring UFO's og aliens.

Men J. Catlow - som interesseret i bl.a. astromoni, og iøvrigt også i sci-fi, har man jo også fået sin andel af morsomme historier, der i mange tilfælde begyndte i folkeskolen, efter at være præsenteret for diverse lerpotte historier med glaspusteri, og medfølgende livgivende tilberedning af specielt en bestemt slags grønsag, der nok berettiget kan siges at hæve intelligensen, bliver man nok i nogle tilfælde immun over for røverhistorier. I hvert fald som andet end underholdning, for hvilket det idag oftes kaldes bullshit.

Jeg har overordenlig svært ved at se forbindelsen mellem ufo'er og astronomi, hvorefter jeg må spørge dig, som måske tilsyneladende har nemmere ved lige nøjaktigt dette, hvorledes sammenhængen skulle vises, med mindre man blander ting sammen som ikke har noget med hinanden at gøre.

Derimod kan jeg godt se den religiøse og ufo'biske tilhøreren samme litterære genre, bortset fra tidspunktet de er forfattet på, men at det kunne tænkes at finde svaret i kvantemekaniken og einsteins (manglene) relativitetsteori, før den nødvendige opfattelse af tid og rum kan sammentrækkes, til en visionær opnåelig afstand, hvilket ikke skulle volde større problemer med mensas nordiske mesterskab i baglommen.

Hans Hansen

Du skriver : "at du ikke kan se forbindelsen mellem UFO*s og astronomi men godt kan se forbindelsen mellem religion og UFO*s."

Millioner af mennesker har berettet om UFO's - Vi har gode beretninger fra tilbage til1700-tallets bondesamfund og før dette.

Men skal jeg bevise UFO.-sagen for nogen ?

Efter disse seneste dages debat er jeg begyndt at tvivle en del på om Jordens indbyggere er parat til at erkende eksistensen af f.eks "aliens med et kujonagtigt blasfemisk
ateistisk / religiøst "trosgrundlag" - (som jeg beskriver "dem" på side 3)

Det ville kun resultere i en ny Muhammedkrise hvor disse blasfemisk ateistiske aliens tro blev grundlaget for at kræve al religion skrinlagt.

Lad os få sandheden på bordet filosofien resulterede i ca. at en video funderet på en filmoptagelse fra 40'erne fra en obduktion af en ægte alien - blev vist på bla TV2 og svensk TV4

Det vægtigste argument mod ægtheden af denne obduktion var at selve opskæringen af "alien-liget" Ikke virkede relevant - medmindre da at man havde flere døde aliens man kunne dissekere senere til videre undersøgelser

Så jeg er efterhånden i den situation at jeg ville være glad for, om jeg kunne få hele sandheden om UFO-sagen serveret på f.eks YOU TUBE - en sandhed jeg ikke nødvendigvis ville gå videre med til "IKKE SØGENDE" .

Set i et religiøst perspektiv bør man altid overveje sin handlinger nøje - for at undgå at man i sjæls-tilstanden efter sin "død" kommer til at blive en af disse millioner der i sjælstilstanden ligger grædende foran himmerigets port medens man bitter fortryder sin hjælp til diktatoriske regimer som en embedsmand - en soldat - en forsker - en opfinder m.m.

Det er forholdsmæssigt bedre at hoppe ud på hovedet i et tomt svømmebassin end at opfinde et våben eller en sygdom som AIDS - .

Ingen kan ikke vide hvor mange Kalashnikovs AK 47 , som er verdens mest funktions-pålidelige militære riffel der i dag dræber på hvor mange forskellige planeter ?

Jeg påstår nemlig, at hvis der er aliens her på jorden - så studerer de med megen interesse - hver eneste patentansøgning og klogt ord der indkommer på patentkontorer - World Wide.
Jordisk INOVATION har i så fald deres allerstørste interesse.
I første prioritetsgruppen blandt mange andre interesser.

Men våbenkonstruktører fra alle tider ligger alligevel foran paradisets port og græder og græder i allerstørste ulykkelighed når de i sjælstilstanden efter deres død forstår deres tåbelighed verd at opfinde våben.

Medens våbenkonstruktører er levende hører de til en udvalgt elite. Beskyttet på - og "om-hændertaget" på enhver måde.
Der er tidskrifter aviser og medier med argument-rækker som opildner dem til mere innovation, medens at omhyggelig planeret "småt og stort debatfyld" sørger for hver eneste dag at antyde / sidestille / reducere livet som menneske til et engangstilfælde.

Fordi at bl.a våbenkonstruktører og diktatorer der forstår sjælens eksistens er og bliver impotente våbenkonstruktører og diktatorer; der ikke længere kan opfinde metoder til at dræbe og tyrannisere.

Derfor bliver tanken om sjælens eksistens ofte modarbejdet præcis som religion bliver det. Uafbrudt - i stort og småt tankegods - i alle medier.

Alle disse innovative mennesker skulle nødig få kvababbelser når der skal skydes taleban bamser i Afghanistan eller opfindes nye våben.
Behøver jeg at henvise til Israels brug af de nye wolfran DIME bomber brugt mod civile.

(Wolfram - ellers pacifistisk anvendt i glødepærer -som EU apropos vil forbyde - ?)

Eller USA der stolt har Opfundet "alle bombers moder" (ægte STOREBROR-Nyspog) om en alm. bombe med en sprængkraft som en atombombe - naturligvisTestet og Brugt på USA's militær øvelseslegeplads i -rigtigt gættet - Afghanistan.

Hvad reducerer svinske våben mennesket til ?
Nogen vil morsomt svare "dødt kød".
Men det rigtige svar er ORK-soldater / nyttige idioter !

Bob Lazar - der undslap militærets klo for ikke at forske videre i erhvervet UFO*teknologi har sikkert frelst sin sjæl - fordi han handlede som han gjorde.

Alligevel flyver der idag jordiske objekter rundt på himlen -Højst Sandsynligt - baseret på erhvervet UFO-teknologi.

Måske kunne man allerede idag erstatte oliebaseret lufttransport med UFO-teknologiens fremdriftsmetoder.
Men da ikke før at USA holder hele jorden i et JERNGREB af et overvågningssamfund (kaldet New World Order) sammen med de lokale diktatorer.

Religion kunne i sin sande form advare mennesket mod alle former for forkerte handlinger - men hvilken religion er sand idag ?

Religioner består ofte af lutter redigeret religiøst citatfusk således at alle tiders diktatorers kan beholde deres magt over de troende masser.
Men religion kan stadig udlægges godt af den gode præst.

Og det kan blive ved indtil dommedag.
Som givet kommer hurtigere med et dræbende våben i sin hånd end uden,

Religion og UFO-sagen og Astronomi hænger derfor sammen som ærtehalm - på alle leder og kanter.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Jordens beboere er ikke klar til din visdom. De er nok heller ikke værdige. De stemmer jo dansk folkeparti og generelt uoplyste og gemene.

Lad dem blot fordrive tiden i deres uvidenhed, der tilsyneladende giver dem masser af lykke.

Hør heller ikke efter når du møder nogle der vil tale dig fra at tro på ufoer. Det er sikkert en konspiration for at få dig til at opgive troen.

Lad ikke fakta forvirre dig!

med venlig hilsen
Lennart

Catlow

Næ... jeg er ikke interesseret i bevisførelse der ikke beviser andet end en aktuel specifik tankegang. Personligt kan det ikke påvirke mig på anden vis end et trækning omkring den ene mundvig, med mindre det er åbenlyst morsomt.

Jeg kan dog også lide dine synspunkter omkring de mange religiøse fortolkninger der på ingen måde kan udgøre en gudelig mening hvis den optræder som øverste ansvarlige myndighed.

Alligevel er der et genremæssigt kvantespring fra astronomi til røverhistorier hvorefter det er op til den enkelte at afgøre rimeligheden.

Er der ikke et "Lys" herinde, der gider at fise afsted
med sin egen fart.
Jeg tør ikke, min masse er vist for stor, så jeg tåler næppe accellerationen.
Beam me up.

Lennart Kampmann

Dem der er mensa* nok vil forstå sandheden i det jeg skriver, hvad enten det tager form som allegorier / postulater eller antydninger - m.m

Dem der er vidende om UFO- sagen vil forstå det når jeg med en udtalelse her på siderne rammer en sandhed i UFOsagen - en sagsvinkel de ikke selv har tænkt på -

(som f.eks at evt. tilstedeværende Aliens (forudsat at aliens eksisterer - naturligvis ! ) her på jorden er 100 % interesseret i menneskets innovation - patentansøgninger på opfindelser og kloge ord.)

Dem der er religiøse vil forstå hvorfor det er vigtigt at opretholde troen på den Gode Gud og sjælenes reinkarnering - også uden at have læst mine indlæg -
(Har mine indlæg bestyrket nogen i troen er det kun godt.)

Der er en mening med livet - sjælen og det næste evige liv - på trods af den snart overalt endeløse mainstreaming af det både synlige & usynlige (erkendelige) budskab om at der ingen sjæl er - intet evigt liv er og at der ingen Gud er.

Jeg er ikke så hovmodig, at jeg tror at jeg kan overbevise - alle !

Hans Hansen

Hvis UFO-sagen og religion stadig blot er fiktion for dig - kunne man forledes til at tro at det er din skæbne at blive overrasket på emnerne en dag - højst sandsynligt fordi at du selv søger sandheden om henholdsvis UFO-sagen og religion.

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Om Mensa lige vil det det oplagte forum til at forstå dit univers, skal jeg lade være usagt. Hvad der forekommer mig oplagt er at medlemmer af Mensa burde være i stand til at udfordre dine synspunkter.

Min største forhindring for at forstå din tro er min fornuft. Men hvis jeg suspenderer den kan jeg måske lokkes over på den anden side.

Indtil det sker, er jeg nødt til at opholde mig i det rationelle univers.

Det skal dog ikke være et angreb på din virkelighed. Vores tilgang til forståelsen af universet divergerer og vi savner en fælles referenceramme.

Hils L Ron eller hvad lederen nu hedder næste gang du får en chance for at tale med ham.

med venlig hilsen
Lennart

Gorm Petersen

Nattens poesi.

Stil dig under den stjerneklare himmel - tag en gigantisk megafon for munden og brøl ud i det "tomme" univers.

"Jeg er universets eneste bevidsthed og vilje".

Heldigvis sikrer den manglende atmosfære mod, at eventuelle små grønne mænd på en fremmed klode kommer til at høre på dette kulturradikale vrøvl.

Apropos Lennert Kampmanns seneste indlæg ville det da være fornøjeligt om certificerede mensa'er ville argumentere mod f.eks Skandinavisk UFO Informations (SUFOI) ofte gentagede, men tyndbenede påstande om at forekomsten af UFO's kun er lutter indbildning - hallucinationer på trods af millioner af vidner fotos og filmdokumentation.

Men jeg bør egentlig ikke anbefale nogen at undersøge UFO-sagen medmindre man er parat til at acceptere en stor spildtid i det studie.

Læser man 100 sider om UFO-sagen er måske kun 1 side af de 100 tæt på (hele) sandheden.

Lytter man til foredrag om UFO- Sagen er billedet det samme, - regn kun med at et minut af de 60 pr. time vil indeholde ord der kommer tæt på (hele)sandheden.

Leder man efter fotobeviser på YOU TUBE er det ligeledes kun en af måske 250 der kan kaldes en næsten 100 % sikker UFO - i betydningen bemandet rumskib fra denne - eller en anden klode.

Der ER meget sorteringsarbejde forbundet med UFO-sagen; så er man ikke dedikeret til emnet bør man hellere tage sig en lægeuddannelse eller lignende.

Troels Heeger

Jeg undskylder, hvis linket allerede er blevet postet i kommentarfeltet. Men her udbreder den engelske filosof Roger Scruton - uden at føle behov for at inddrage den sludrevorne slovener, Slavoj Zizek - sig om forskellen på den gamle og den nye humanisme, hvoraf den sidste er ansvarlig for den platte busreklame:

http://spectator.org/archives/2009/03/10/the-new-humanism

www.konflikten.dk

J Catlow

Jammen jeg har jo allerede ved flere lejligheder udtalt ønsket om et møde med disse væsner fra planet A. Hvis du har deres adresse vil jeg hjertens gerne sludre lidt med dem.

Jeg kunne måske lige nævne til Lennart at der nok vil gå et stykke tid før Catlow kan hilse L Ronnieboy, fordi han bortgik til de evige mystiske jagtmarker for en hel del år siden.

Lennart Kampmann

@ Troels Heeger

Tak for gode links. Særligt fandt jeg det første spændende og rammende og må tilstå at jeg føler varmest for de gamle humanister.

@ Hans Hansen
Det er bare jagtmarker du og jeg ikke kan se. Hvis man har evnen og virkelig vil, kan man nok se dem.
Jeg har også på fornemmelsen at det er en lukket klub der får lov til at lære sandheden at kende.

med venlig hilsen
Lennart

Hans Hansen

Der findes masser af påstande om aliens på nettet - men de er og forbliver kun påstande; indtil aliens afslører deres eksistens uigenkaldeligt for jordens folk og fortæller sandheden om sig selv - om det da nogensinde sker.

J Catlow

Det ved jeg Catlow. Som du husker er jeg også en inkarneret sci-fi læser. Alligevel holder jeg en sund distance til enmet; uidentificerede flyvende objekter, m.f. for hvilket det gælder sålænge de forbliver uidentificerede.

Det er nu engang sådan jeg er skruet sammen Catlow, indtil nogen eller noget overvinder min virkeligshedsopfattelse, hvilket kræver en hel del ;-)

Lennart Kampmann

Fordi man lader sig underholde af Science Fiction, behøver man ikke lade sig overbevise.

med venlig hilsen
Lennart

UFO-sagen er bygget på vidneudsagn fra millioner af virkelige mennesker samt fotos og film / video dokumentation samt "fundne" genstande fra disse begivenheder.

Dokumentationen tager fart omkring 1700-tallet.

Tidligere dokumentation om aliens og UFO's må anses for at være opbevaret utilgængeligt eller gået tabt.

Dokumentation om UFO-'sightings tidligere end 1700-tallet ses i malerier men oftest kun som skyer der ligner diskosformede rumskibe eller lignende.
Feks som "solen" der farer afsted over himlen i en "Apollo-space-rumkapsel".

Har folkloren dengang talt om UFO's og aliens, men uden at have papir og blæk at meddele sig til fremtidens mennesker på - er det kun logisk at nogle kunstmalere under indtryk af folkesnakken og måske egne observationer har malet disse UFO'-lignende objekter som man kan finde i nogle fortidige malerier.
Mange af disse bedste malerier må dog anses for at være gået tabt - muligvis under censurlignende begivenheder.

Mensaen Erich von Daniken har i sine bøger berettet om hulemalerier, med motiver der kunne tolkes til være "UFO-relaterede motiver" !

Lennart Kampmann

@ J Catlow

Dokumentationen for dine påstande er mildest talt spinkel, og de fremtrædende personer du nævner lider tilsyneladende alle under den skavank at de anklages for pseudovidenskab.

Carl Sagan sagde det måske bedst: "Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser".

Det er tillokkende at tro på historierne. Vores menneskelige sind vil så gerne fortælle historier og vi har så svært ved at acceptere at der ikke er en overordnet meningsfyldt udviklingshistorie som vi bliver placeret i af en meningsdannede fortæller.

Videnskaben handler om at opstille testbare hypoteser, så vores intellekt ikke kommer i vejen for ny forståelse af universet. Vi ved ikke alt, og hver gang vi finder at vores hypotese ikke passer, er vi jo glade, for så kan vi endelig blive klogere ;)

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Du skriver:
"Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser"

Mit svar:
Carl Sagan vrøvler; men det er en flot udtalelse !
For Ekstraordinære påstande / sager kun kræver helt almindelige beviser, og disse beviser har man !

Beviserne består af millioner af vidneudsagn fotos film-video og anden dokumentation

Beviser der på en normal mensa*planet ville overbevise retten og få rettens dom for at der på grund af bevisstillingen ergo må findes UFO's i betydningen : bemandede rumskibe fra evt. andre kloder i Universet.

Det er sådan at bevisbyrden fungerer i en retsal - bortset fra her på kloden hvor ignoranter og sagssabotører og andre personer med obskure interesser gør alt for at bortvise denne kolossale bevismængde, der normalt ville få "forbryderne" dømt i enhver anden type sag -

Du skriver:
"At de fremtrædende personer jeg nævner, alle beskyldes for pseudovidenskab"

Mit svar:
De før nævnte ignoranter og sags-sabotører og personer har mange useriøse beskyldninger i skrivebordsskuffen for at forhindre at der opstår passende opmærksomhed omkring UFO-sagen.-

Årsagen kan man gisne på - men sandheden er formentlig den at jordisk producerede UFO's med usynligheds-stealth-egenskaber er tænkt til at blive rygraden i den jordiske "STOREBRORS" fremtidige overvågningssamfunds-regime.

Mit kvalificerede gæt er at "STOREBROR" i USA allerede har en langt større flåde af disse "UFO's" end de fleste UFO- sags-teoretikere tror / kan fatte for nærværende.

Tænk på det næste gang du ser på det "tomme" himlenhvælv..

@ J Catlow

Nu du nævner mensa igen, så kommer jeg til at tænke på en mensa kvinde jeg talte med for nogle år siden. Hun sagde noget nær det dummeste jeg længe havde hørt, Viser bare at intelligens og klogskab ikke har en dyt med hinanden at gøre.

Hun kunne ikke tale med "almindelige" mennesker, fordi hun ikke kunne komme ned på deres niveau. Så har jeg hørt klogere bemærkninger fra evnesvage ;-)

Forresten Catlow, har du selv mødt de der væsner vi taler om.

----------------

@Lennart... ;-)

Lennart Kampmann

Jeg er nået dertil hvor jeg nu er mere nysgerrig for at finde ud af hvilken rolle J Catlow skal spille i den fremtidige verden.
Bliver han en af guds løjtnanter, sådan som for eksempel jehovas vidner tror det skal være?

Er han OT3?

Hvad vil han fortælle os om det?

Med venlig hilsen
Lennart

Sider