Kommentar

En kanon om naturen er hul i hovedet

Naturkanonen er et blålys. Regeringen er naturfjendsk. Den danske natur fortjener konkret handling til vandmiljøets og den lille og hidtil vidt udbredte naturs bedste
De sidste vandhuller er snart væk, læbælter og stier i landskabet er fjernet, små moser er fyldt op, våde oaser er drænet. Der er brug for en seriøs indsat for Danmarks natur - og det hjælper en kanon ikke på.

De sidste vandhuller er snart væk, læbælter og stier i landskabet er fjernet, små moser er fyldt op, våde oaser er drænet. Der er brug for en seriøs indsat for Danmarks natur - og det hjælper en kanon ikke på.

Lars Gejl

Debat
3. marts 2009

Venstres miljøminister Troels Lund Poulsen mener, at vi danskere vil føle medejerskab til vores fælles natur og passe bedre på den, hvis vi får den efterhånden meget omtalte naturkanon.

Ministeren mener også, at vi vil få en større viden om og indsigt i vores fælles danske naturarv, bare vi får en kanon.

Mage til afledningsmanøvre med afsæt i hykleri over for vores grønne og våde natur skal man efter min mening lede længe efter.

Da den Venstrestyrede regering i 2001 kom til magten forsøgte den fra begyndelsen at bagatellisere vores viden om naturen og skamskyde engagementet i miljøet.

Den udnævnte den menneskelige grønthøster fra Vojens, Hans Chr. Schmidt, til den øverstbefalende for natur og miljø.

Og den nedlagde et uafhængigt naturråd, som havde eksisteret siden 1917, og ansatte i stedet Bjørn Lomborg til at så tvivl om det, de fleste kunne se med deres egne øjne.

Den nye regering afskaffede også de årlige statusoversigter om miljøets og naturens udvikling, ligesom den skar ned på overvågningen af naturen.

Generelt tog den målrettet fat på at ødelægge forståelsen af det at have en naturarv.

Desuden forsøgte regeringen gennem en hidtil uhørt forkørselsret for landbrug og erhvervsliv at fjerne vores lille natur; de sidste rester af uopdyrket landskab.

Til allersidst indførte regeringen så en kanon.

Forarmet og presset

I syv år har den tilsidesat hensynet til naturen, nu forsøger den Gudhjælpemig at kanonisere den.

Aldrig tidligere i historien er vores natur på så kort tid blevet så forarmet og så presset som i denne regerings tid.

Aldrig har så få mennesker - industrilandmændene - lagt så meget beslag på fædrelandets jord, som det nu er tilfældet med regeringens velsignelse.

Aldrig har vores indre havområder, fjorde, søer og åer taget imod så meget næring som de seneste årtier.

Og så koncentrerer Troels Lund Poulsen sig om en naturkanon. Han burde i stedet handle konkret til vandmiljøets og den lille og hidtil vidt udbredte naturs bedste.

Den naturfjendske regering har fra dag ét ladet kortsigtede erhvervsinteresser gå forud for miljøets ve og vel på det lange sigt.

Forklædt som miljøminister begyndte Hans Christian Schmidt at lukke munden på alle dem, som havde faglig forstand på natur og miljø.

Opgør mod Auken

Ingen måtte vide noget kvalificeret om naturen, for folk, der ved noget, har det med at stille spørgsmål.

Venstres første miljøminister forsøgte i den ånd at stække Danmarks Naturfredningsforening (DN) ved at fjerne foreningens mulighed for at rejse fredningssager.

Danmarks største folkelige naturbevægelse skulle have haft sine tænder trukket ud.

Udnævnelsen af Schmidt var et opgør mod Svend Aukens omhu over for vores fælles natur og miljø.

Udnævnelsen af en miljøminister, der i funktionen kvalificerede sig til senere landbrugsminister, var en hån mod alle naturvenner i dette land.

Hans Chr. Schmidt var med til at bane markvejen for det industrilandbrug, der har resulteret i, at vi i Danmark er naturmæssigt forarmede og står i gødning til halsen.

De sidste vandhuller er snart væk, læbælter og stier i landskabet er fjernet, små moser er fyldt op, våde oaser er drænet.

Lorteland

Og i 2008 blev brakordningen ophævet, så et areal på størrelse med Lolland og Falster blev konverteret fra lærkeland til gylleland.

Landskabets små oaser af natur er gået tabt. Formelt har denne lille natur ganske vist i årtier været beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, men der er reelt ingen til at håndhæve reglerne.

Regeringen har nemlig også sørget for at fjerne amterne, der som regionale miljømyndigheder var garanter for et overordnet hensyn til vores fælles natur og miljø.

I stedet er den kommunale købmandsfilosofi trådt ind på naturscenen, når der i harmoni med regeringens erhvervsvenlige linje bliver givet tilladelser til flere grise og byggerier i det åbne land.

Venstres miljøministre synes tilsyneladende, at det er godt med så lidt natur som muligt. Det gør det hele meget lettere at overskue.

Det gør det lettere at udpege nogle få nationalparker af navn og sætte dem og resten af naturen i en kanon.

Da Buster Larsen i sin tid i lørdagssatiren "Uha, uha" kaldte Danmark for et "lorteland", anede han næppe en slags profetiens alvor i sit bramfrie udtryk. Men sådan gik det.

Hvert år bliver der spredt så meget gødning fra grise ud i vores landskaber, at det svarer til, at 80 millioner mennesker hver dag året rundt forretter deres nødtørft i det fri.

Og en stor del af næringsstofferne bliver spildt i det vandmiljø, der er Danmarks mest enestående natur i international målestok.

Det er vores sunde og bælter samt lavvandede fjorde og havområder, der er unikke i global sammenhæng. I virkeligheden ligger Danmark ved et kæmpemæssigt delta eller evigt pulserende strømsted mellem Jordens største indhav, Østersøen, og den fiskerige Nordsøen.

Naturen fortjener bedre

Østafrika har sine savanner, Brasilien har sine regnskove, mens Danmark har sin marine verdensarv i vandfuglenes hundredtusindtallige forekomster i havene, bælterne, fjordene og de indre farvande.

Fyld derfor kanonen op med naturvenlig ammunition og sigt mod det horribelt forgældede industrilandbrug, der trækker stadigt dybere og bredere spor i vores fælles natur og vandmiljø.

Det er både fint og godt, at danskerne hylder skønne landskaber som Grenen, Lille Vildmose, Mols Bjerge og Møns Klint.

Men Grenen, Vildmosen og Klinten er for længst fredet og beskyttet.

Disse prægtige områder får det ikke bedre af at blive udstillet i Troels Lund Poulsens poppede og platte kanonmanøvre, der skal bilde befolkningen ind, at regeringen gør noget aktivt for at passe på den danske natur.

Naturkanonen vil få publikums opmærksomhed, ingen tvivl om det.

Men lad os ikke glemme, at den politisk set er blevet ladt af spindoktorer. Kanonen er et blålys. Den danske natur fortjener bedre.

Jan Skriver er naturjournalist

D

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ralph Sylvestersen

Jan Skriver viser her et eksempel på regeringens endeløse spin, igen i den hellige væksts navn. De vindende tabere har i den grad sat dagsordenen i dette land.

" Den danske natur fortjener bedre.", slutter journalisten.

Enig, men det gør den danske befolkningen ikke.

Den har genvalgt Rasmussen og hans slæng to gange og er vist stadig glade for dem.

PS: Der kunne skrives en lignende artikel om det danske velfærdssamfund ... og med samme slutparole. Trist, synes jeg, men befolkningen vil det altså.

Per Jongberg:

"Enig, men det gør den danske befolkningen ikke.
Den har genvalgt Rasmussen og hans slæng to gange og er vist stadig glade for dem."

At folketingets sammensæting uden viden kan tages til udtryk for, hvad befolkningen ønsker, er vist ennoget forenklet måde at anskue tingene på.Når VKO er blevet valgt og genvalgt, har det utroligt meget at gøre med at det borgerlige Danmark har fået et monopol på massemedierne.

Når de fremmedfjendske kræfter i Danmark har en enorm indflydelse i sammenligning med vores nabolande skyldes det jo ikke at danskerne af natur er mere primitive og femmedfjendske end svenskerne og tyskerne. Det skyldes førts og fremmest at den danske presse i mere end ti år har parktiseret end hetz mod indvandrene, den såkaldte "udlændingedebat"...

@ Per Thomsen

Allerede efter de første tre år, kunne befolkningen ved selvsyn se, hvad der var i gang ... undskyld så den anden gang, men at slænget blev genvalgt tredie gang ... så svært er det altså ikke at overskue hvad der sker i Danmark og det behøver man ikke mediers hjælp til.

Jeg holder fast ved at befolkningen (flertallet) får, hvad de ønsker.

Velbekomme.

@ Per Jongberg

Vil du da afvise at medierne har en enorm indflydelse på udfaldet af folketingsvalgene?

Hvem var det der kom med falske beskyldninger om "sortt arbejde" og slagtede Naser Khader, da hans parti stod til at bringe VKOs flertal i fare?

Vil du da afvise at det er markedet og ejerskabet af kapital der afgør hvem der ejer medierne, eller vil du påstå at det er flertallet i befolkningen, der afgør hvem der ejer medierne?

Eller for nu at give et eksempel, der skærer det hele ud i pap og bøjer det i neon: Vil du da afvise at Silvio Berlusconi ejer massemedierne i Italien, og at det er den primære årsag til at han hele tiden bliver genvalgt på trods af alle skandalerne og de mange eksempler på magtfordrejning fra hans side?

Jens Thorning

Borstet fra det, så er alene idéen om en Natur"kanon" en grov fornærmelse mod Naturen og en uhyggelig frememdgørelse af den Virkelighed, VKO simpelt hen er ved at afskaffe.

Christian De Coninck Lucas

Totalt ubrugeligt Natur spin a la Olielobby serveres nu dagligt på Christiansborg. God Appetit.

Og desværre har Per Jongberg en god pointe. Danskerne har stemt Fogh, Bush & Co ind igen og igen med røven og friværdien -- begge er nu virklelig tyndslidte og klarsynet er forhåbentlig på vej tilbage.

Jeg selv gav regeringen min stemme en gang (sikkert i en chok tilstand), så fandt jeg ligesom ud af hvor det ville ende, og det var så det.

Peder Størup

I de seneste 10 - 15 år er der sket en dramatisk tilbagegang af udyrkede arealer - derfor har naturen brug for langt mere end en naturkanon - se eksempler på naturødelæggelser på www.naturbeskyttelse.dk

Det er min ummidelbare vurdering, at skal vi alene nå den sammen elendige naturtilstand for den landbaserede natur som midt i 90erne skal der gives mindst 250 tusinde hektar landbrugesjord tilbage til naturen. Og skal der ske en fremgang af bioddiversiteten, skal der ligges mindst 150 tusinde hektar dertil. Bliver de 400 tusinde hektar udtaget nu, er der en lille chance for at vi vil se en bedring af biodiversiteten inden for de næste 10 - 15 år.

Vurderingen er lavet på baggrund af luftbilleder og de forandringe der er registreret i landskabet.

Med venlig hilsen

Peder Størup
www.naturbeskyttelse.dk

Kurt Svennevig Christensen

Fremragende artikel - det gøres ikke bedre.

Mona Blenstrup

Hvor jeg glædes ved at læse alle indlæggene.

Det industrielle landbrug skal bekæmpes med allemidler. Det skaber kun forarmelse både blandt mennesker, dyr og natur.

Læg lige mærke til det sidste skud: Biogas.

Her mener regeringen og landbrugts mafia at man kan komme gyllens dårligdomme til livs og undgår at bruge fossile brændstoffer i større mængde i fremtiden.

Men netop produktionen af biogas er en miljøbelastning.

Og målet er ikke at få bedre anvendelse af den eksiserende gylle. Der skal nemlig produceres endnu flere svin i Danmark, det er hovedformålet.

Og nu det store hovednummer: biogassen skal sendes til Tyskland, hvor prisen er bedre og dermed bliver produktionen af biogas mere rentabel:
Det stod at læse i dag på www.landbrugsavisen.dk

Først salgtesvin, så smågrise og nu gassen.

www.sickpigs.dk er anbefalelsesværdig læsning om industrilandbrugets brutale fremfærd.

"Og den nedlagde et uafhængigt naturråd, som havde eksisteret siden 1917, og ansatte i stedet Bjørn Lomborg til at så tvivl om det, de fleste kunne se med deres egne øjne."

Den slags slipper man jo ikke afsted med, hvis befolkningen tænker sig om og diskuterer tingene i de små hjem.
- men den slags fordybelse er næppe foreneligt med de fremherskende tv-vaner. Hvem har tid til at reflektere, når X-Faktor også skal passes.

Mona Blenstrup

Jeg synes nu også at den samlede presse har et ansvar for formidlingen. Der skal jo skrivers og tales samt produceres relevant materiale.

Men heldigvis findes der engagerede miljøjournalister, som bliver hørt.

Alimindelige dødelige må kæmpe for at få læserbreve antaget, når mde omhandler miljøkritik.

Så hvordan skal den almindelige primært byboer kunne få øje på problemerne i naturen, hvis ikke denne viden når dem?

I øvrigt mener jeg, at Information bør skærpe tonen i debatten om bæredygtighed.

(Frit efter Cato, men knap så destruktivt).

I øvrigt mener jeg, at Information bør skærpe tonen i debatten om bæredygtighed.

(Frit efter Cato, men knap så destruktivt).

Peter Jespersen

Ja - en kanon om naturen er hul i hovedet - rent faktisk lige så meget hul i hovedet som regeringens tidligere kanon'er - et komplet spild af ressourcer.