Kronik

Klimaet ud af Connies spin

En svag klimaaftale i København er højst sandsynligt langt værre end slet ingen aftale, og det er tydeligt, at regeringen med Connie Hedegaard har skabt sig et grønt alibi for at dække over sin manglende handling på klimaområdet. Et nyt rødt flertal vil derfor skabe mulighed for en klimapolitik med reelle ambitioner
Regeringen har med Connie Hedegaard (K) skabt sig et grønt alibi for at dække over sin manglende handling på klimaområdet, mener Enhedslistens Per Clausen.

Regeringen har med Connie Hedegaard (K) skabt sig et grønt alibi for at dække over sin manglende handling på klimaområdet, mener Enhedslistens Per Clausen.

Jens Nørgaard Larsen

Debat
23. marts 2009

Klimaforskere appellerer i stigende grad samstemmende til beslutningstagere verden over; vi er på vej mod klimaets såkaldte tipping point, en slags jordklodens point of no return, hvorfra vi umuligt kan rette op på planetens klima.

Det er med andre ord på tide at trække i nødbremsen. 2.000 forskere bekræftede i forrige uge budskabet; klimakrisen er langt værre, end vi tidligere har turdet forestille os. Her i avisen har det heller ikke skortet på advarsler. Overskrifter som 'Klima-alarm fra alle sider', 'Svag klimaaftale kan gøre mere skade end gavn' og 'Regeringens grønne trafikplan er kulsort' tegner et billede af, at det er på tide at handle. Regeringen tøver, og oppositionen har låst sig fast i en række utilstrækkelige forlig.

Det er, som om det alvorlige budskab ikke rigtig trænger igennem til toppen af dansk politik. Det politiske system er ikke gearet til at reagere på en trussel, der på så fundamental vis sætter spørgsmålstegn ved, om vores måde at leve på kan fortsætte.

Det er altså meget begrænset, hvad der sker i den virkelige verden. På trods forskernes formaninger om, at vi omgående må standse udledningen med CO2, fyrer vi stadig lystigt med tonsvis af fossil energi.

Hvis vi skal handle i overensstemmelse med forskernes advarsler og opfordringer, skal hver verdensborgers CO2-udledning bringes ned på maksimalt to tons. For at give plads til udvikling i ulandene, bliver lande som Danmark nødt til at begrænse sin CO2-udledning endnu mere. Det er altså nødvendigt for et uland at udlede mere end de to gennemsnitlige tons CO2 pr. indbygger, hvis disse lande skal have mulighed for vækst.

Kombineret kriseløsning

Vi befinder os i en krisetid, hvor klimakrisen truer vores fremtid på kloden, som vi kender den, og hvor den økonomiske krise truer tusindvis af danskeres hverdag og arbejdsliv.

Den økonomiske krise har bragt stigningen i CO2-udledninger til et midlertidigt stop, men det er ikke en holdbar klimapolitik, at udledningerne kun reduceres, hvis verden kastes ud i dyb økonomisk recession med massearbejdsløshed. I bedste fald vil krisen forsinke opvarmningen en anelse, i værste fald har det overhovedet ingen betydning, da det er meget større omstillinger, der skal til.

Løsningen på klimakrisen og på den økonomiske krise skal samtænkes. At sætte gang i de omfattende omstillinger af samfundet vil have en positiv indflydelse på beskæftigelsen og ikke mindst på Danmarks konkurrenceevne. Det er sund logik at gå foran som nation og stå som et stærkt forbillede for, hvordan det er muligt at løse klimakrisen og samtidig bevare et stærkt samfund med en høj velfærd.

Global aftale vigtig

Manglende national handling bliver ofte undskyldt med, at nationale tiltag intet forslår, hvis vi ikke indgår en global aftale, der forpligter alle lande. Dette understreger, at en ambitiøs klimaaftale i København er altafgørende. Forhandlingerne op til topmødet er imidlertid allerede nu ved at bryde sammen.

EU kan ikke internt blive enige om egne målsætninger og tøver samtidig med at garantere bistand til ulandene, så de kan få finansiel støtte til at nå deres forpligtelser. Uden finansiering vil ulandene under ingen omstændigheder indgå i en aftale, og uden ulandene vil ilandene også trække sig.

En svag klimaaftale i København er højst sandsynligt langt værre end slet ingen aftale. Ved at forpligte os til for lidt, gør vi mere skade end gavn på jordens klima.

Hvis det ikke lykkes at nå frem til en ambitiøs aftale i København, og ingen lande har turdet gå foran, vil udviklingen kun gå én vej - mod en forværring af klimakrisen. Derfor er det nødvendigt ,at vi som tidligere foregangsland og som vært for klimatopmødet viser lederskab og på eget initiativ når frem til ambitiøse, nationale løsninger allerede i dag.

Connieficering

Trægheden i det det danske politiske system er et faktum. Connieficeringen har bredt sig.

Regeringen har med Connie Hedegaard skabt sig et grønt alibi for at dække over sin manglende handling på klimaområdet. Hedegaard og hendes ministerium er et godt brand, der plejer regeringens nyfundne grønne image. Klimaministeren udstråler handling og skaber tillid. Oppositionen er blevet fanget ind i dette spin.

Ud fra en idé om at være 'ansvarlige' har SF og Socialdemokratiet indgået en række forlig med regeringen om Danmarks klimapolitik.

Forhandlingsvilligheden passer regeringen fremragende. På denne måde pacificeres S og SF på nogle helt afgørende politikområder, mens regeringen fremstår som konsensusskabende.

Energiaftalen og trafikforliget er gode eksempler på, at oppositionen ikke har fået andet ud af sin forhandlingsvillighed end lange, røde næser.

I energiaftalen blev SF og S lovet et ambitiøst udspil for at sætte gang i energi-renoveringer af den samlede bygningsmasse. Det aflyste regeringen for i stedet at indgå en aftale med Dansk Folkeparti om at give pengene til renoveringer i bred forstand. Det dækker på den måde over alt fra samtalekøkkener til nye badeværelser og carporte. Puljen er blevet for lille og mangler i høj grad øremærkning.

På lignende måde har SF og S ladet sig lokke med i et trafikforlig, som Information meget rammende kaldte "kulsort". Ambitionen om at flytte trafikken fra veje til skinner har ganske enkelt ikke afspejlet sig i den endelige udformning af forliget. Eksperterne er rørende enige om, at de ambitiøse ord endnu en gang har været varm luft.

Det er efterhånden tydeligt for hele oppositionen, at connieficeringen ikke har indbygget ansvarlighed. S og SF bliver ikke mere ansvarlige af at lade sig snyde af Connie Hedegaard og den øvrige regering. Det er derimod nødvendigt, at oppositionen står sammen om at formulere en alternativ politik på klimaområdet.

Nyt rødt flertal

Der tegner sig nu et nyt rødt flertal i dansk politik. På klimaområdet har det fået oppositionspartierne til at vende sig mod hinanden for at formulere fremtidens klimapolitik. Der skal nu formuleres et reelt og ambitiøst alternativ til regeringens politik.

I dag lukker Enhedslisten op for konkretiseringen af oppositionens fælles intentioner ved at lancere en omfattende klimaplan, der viser vej til, hvordan Danmark kan reducere sit CO2-udslip med over 90 procent i 2040. Ifølge denne plan kan hver enkelt danskers udledning af drivhusgasser reduceres fra 12 tons i dag til mindre end et ton om 30 år.

Klimaplanen er Enhedslistens udspil til en drøftelse med Socialdemokraterne og SF af, hvor det er muligt at finde fælles fodslag i oppositionen. At der skal sættes en dato for, hvornår Danmark skal være helt fri for fossile brændsler er noget, hele oppositionen kan samles om. Men for at bidrage til at diskussionerne ikke kun handler om målsætninger, men også om konkrete midler, indeholder Enhedslistens klimaplan 64 konkrete forslag til, hvordan de ambitiøse målsætninger kan nås.

Det er vigtigt at slå fast, at omstillinger af energisystemet, transport og landbruget, samt nedbringelse af det samlede energiforbrug er teknisk muligt og inden for rækkevidde, hvis der er politisk vilje og flertal. Kollektive løsninger er nødvendige. Hver enkelt danskers indsats for at spare på energien forslår kun, hvis de store tunge omstillinger også hjælpes igennem politisk.

Per Clausen er Enhedslistens klimaordfører i Folketinget

Enhedslistens klimaplan bliver lanceret i dag og kan hentes på klima.enhedslisten.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Et rammende udtryk Connieficering. Desværre har det også lykkedes Fogh Rasmussen af bruge Connie Hedegaards gode navn i hans spin.

Nu ser vi desværre alt for tydeligt resultaternes af Fogh Rasmussens førte miljø og energipolitik. Dels har vi mistet førertrøjen med udvikling og forskning af alternativ energi. Dels er det nødvendigt for fx Dan Jørgensen, som medlem i EU's miljøgruppe, at skrive i dagens avis , at Danmark som et tidligere forgangsland nu bliver kritiseret for ikke at passe godt nok på de danske vandløb, søer og kyststrækninger.

Christian De Coninck Lucas

Jeg er til stadighed dybt rystet over lederes uansvarlighed på dette område. Enten handler de ultra ambitiøst med energi teknologi og internationalt samarbejde eller også må de simpelthen finde sig et job i den private sektor.

Hvor er demokratiet i dette? Overvældende flertal ønsker handling -- YESTEDAY!!!

Kære Per Clausen, jeg låner lige dette citat:

"Det er vigtigt at slå fast, at omstillinger af energisystemet, transport og landbruget, samt nedbringelse af det samlede energiforbrug er teknisk muligt og inden for rækkevidde, hvis der er politisk vilje og flertal. Kollektive løsninger er nødvendige. Hver enkelt danskers indsats for at spare på energien forslår kun, hvis de store tunge omstillinger også hjælpes igennem politisk."

og skal påpege, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt det er teknisk muligt og inden for rækkevidde. I lyset af peak-problemerne for fossile brændsler og den heraf følgende energikrise er der faktisk ikke noget valg. Det er snart slut med den lette adgang til billig og potent energi (olie, gas og kul).

Så der er tale om en omstillingsproces på baggrund af en objektiv nødvendighed, som ikke forholder sig til, hvorvidt det nu er teknisk muligt eller ej. Men man må da håbe, at det teknisk er muligt at forme denne omstillingsproces således, at samfundet kan overleve - ikke mindst følgevirkningerne af klimatiske ændringer.

Se i øvrigt diskussionerne om disse emner her:

http://www.theoildrum.com/

Hvor kan man læse om de 64 forslag?

John Fredsted

Tak til Per Clausen og til Enhedslisten for udarbejdelse og fremlæggelse af deres bud på en klimaplan, som jeg dog (endnu) ikke har læst.

Men skulle (også) denne klimaplan forblive aldeles urealiseret [ikke på grund Enhedslisten manglende vilje, naturligvis, men på grund af det nuværende økonomiske paradigmes inerti af tåbelighed], så er det jo en trøst [ironisk ment, altså], at hente forhåbning i vanvittige ideer om geo-enginerring, som det fremgår af for eksempel følgende udsnit [min kursivering] fra artiklen http://www.newscientist.com/article/mg20127004.200-did-climate-conferenc... :

"Seed clouds to cool the climate

If governments fail to reach a deal on reducing emissions, the option remains to artificially cool the climate. Immediately after the conference in Copenhagen, a small group of climate scientists flew to Edinburgh, UK, where they spent the day discussing the possibility of field testing a proposal to increase the reflectivity of clouds.

The flat sheets of stratocumulus cloud that spread out over the ocean naturally reflect a portion of solar energy out to space. They could be made more reflective by spraying tiny particles of seawater into them, encouraging the formation of smaller water droplets. Clouds that are "doped" in this way should in theory act as sunshades.

Phil Rasch of the US National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado, presented a modelling study that showed seeding about a quarter of the area above the oceans could conceivably reduce temperatures by enough to counter a doubling of carbon dioxide in the atmosphere.
"

Altså: Man fjoller for eksempel rundt med en idé om at manipulere atmosfæren over et område på størrelse med 25% af hele havets overflade. Det er fand'me stort. Hvordan man skal kunne finde økonomiske ressourcer til noget sådant, når man ikke kan blive enige om stort set noget som helst på Bella Centeret - ja, det ved vel kun guderne.

Mottoet er vel noget i stil med følgende: Hvorfor forblive ved det jordnære, og der komme igang med de meget enklere og allerede kendte tiltag til reduktion af CO2 udslippet, når man således ved tilflugt ind i fantasiens verden kan undslippe ansvarets tyngende åg?

Liva Petersen

Skal jeg, udfra jeres kommentarer, udlede at der hersker en konsensus omkring at det er vores CO2 udslip som er skyld i den globale opvarmning?

jf. http://www.thebigagenda.com/channel.php?id=6
Prøv at se "The Great Global Warming Swindle"

Se dette lidt lange indslag om en anden økonomisk model end vækstmodellen:

http://anz.theoildrum.com/node/5223

Det kan anbefales at downloade diasserien og se den sammen med foredraget.

I det samlede billede om bæredygtighed er det ligegyldigt, hvilken rolle vi spiller i relation til klimaforandringer. Måske er vores 'klimaindsats' blot det lille skub, der vælter læsset, men hvad betyder det, når den samlede situation vedrørende bæredygtighed truer menneskehedens tilstedeværelse på kloden?

Klimaindsatsen er derfor blot en del af en større indsats, hvor det vigtigste mål er at afskaffe den fremherskende VÆKSTmodel og iværksætte en omfattende indsats med det sigte at udbedre den allerede skete ødelæggelse af biosfæren.

Klimabenægterne, som i virkeligheden slet ikke taler om klima, men om deres ret til at blive ved med at leve og te sig, som de altid har gjort, laver så meget larm, fordi de godt ved, at de samlede indsatser vedrørende klima og bæredygtighed også vil ramme dem - og det kan de ikke lide.

Men miljøet, biosfæren og de naturlige ressourcer, som er en forudsætning for både deres eksistens og som vi på alle måder er helt afhængige, er helt og aldeles ligeglade med, om de kan lide det eller ej.

Liva Petersen

@ Erik Rolfsen Nissen

"Klimabenægterne, som i virkeligheden slet ikke taler om klima, men om deres ret til at blive ved med at leve og te sig, som de altid har gjort, laver så meget larm, fordi de godt ved, at de samlede indsatser vedrørende klima og bæredygtighed også vil ramme dem - og det kan de ikke lide."

Har du selv undersøgt sagen? Eller tror du blindt på det du hører i TV?

@ Liva Petersen

Jeg har undersøgt sagen, men jeg er ikke meget for at rose mig selv. Der kan rejses tvivl om alt her i verden, men jeg tror ikke en dyt på noget af det, der fremføres i TV, men der fremføres jo heller ikke det, jeg nævner. Og der fremføres for det første ikke en grundig og belysende information om klimaændringer og de problemer, vi kommer til at stå over for - uanset hvad. Og for det andet, så tør ingen i TV eller mainstream-medierne stille spørgsmål ved, om vores adfærd er bæredygtig. Det rører ved de grundlæggende værdier i vækstsamfundet og truer vores selvopfattelse og vores måde, at leve på.

Jeg er rimelig sikker på, at klimaproblemerne er reelle og at vi har en rolle i udviklingen, men jeg er ikke sikker på hvilken rolle og hvor afgørende, den er. Det er det, eksperterne strides om, men hvadenten vores rolle er lille eller stor er konsekvenserne såmænd de samme - en trussel mod menneskeheden.

Jeg mener, vi skal lade forsigtighedsprincippet gælde her. Der står rigtig meget på spil, og selvfølgelig koster det at handle nu, men hvis vi fortsætter med BAU (business as usual), så vil prisen måske ende med at blive helt uoverskuelig.

Jeg behøver ikke at indtage denne efter min egen mening belbegrundede holdning. Jeg kunne godt læne mig tilbage og sige: det er løgn det hele eller rend mig.

Men kendsgerningerne vil ikke ændre sig derved.

Frej Klem Thomsen

@Liva: Længe leve Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

Om ikke andet så for den ekstremt illustrative forskel mellem videnskabsfolk og højrefløjs-tænkere á la Durkin, der når han konfronteres med videnskabelige fakta er tvunget til at ty til det lidet elegante svar: "You’re a big daft cock."

Liva Petersen

@ Erik Rolfsen Nissen

Tak for et seriøst svar :-)
Det var også lidt spydigt af mig at spørge på den måde, jeg var lidt oprevet på det tidspunkt.

Det er en sund indstilling du har til de ting her, synes jeg. Jeg er stort set enig med dig.

"Jeg mener, vi skal lade forsigtighedsprincippet gælde her. Der står rigtig meget på spil, og selvfølgelig koster det at handle nu, men hvis vi fortsætter med BAU (business as usual), så vil prisen måske ende med at blive helt uoverskuelig."

Det synes jeg også du har ret i. Men ville du ikke også mene at forsigtighedsprincippet gælder ift. at æde den "officielle historie" råt? Det er jo ikke fordi jeg benægter at klimaet bliver varmere og at det måske bliver et reelt problem. Men derfra og til at sige, at det er vores CO2 udslip der er skyld i det, er noget af en påstand. Især når de der ikke taler for at det er vores skyld, grundlæggende påstand er at vi simpelthen ikke kan vide om det er det ene eller det andet ud fra de data vi har til rådighed. Vi kan ikke sige det med den teknologi vi har atm..
Fordi, hvis vi faktisk ikke kan sige det med sikkerhed, om det er os eller solen, så er der mange intuitive argumenter der taler for at det er alt andet end vores CO2 udslip der er synderen.

Eksempelvis kan det nævnes at 99,9+% af den totale masse i solsystemet udgøres af solen... Mon ikke den har noget at skulle have sagt? .. Hvis svaret til det er: "Øh, nej.." Så kan man nævne et andet intuitivt argument; nemlig at af den totale mængde drivhusgasser i vores atmosfære, udgør CO2 kun 1.6%! .. og af de 1.6% - som er mængden af CO2 der bliver udledet naturligt+os - udgør den menneskeskabte kun 3%! ...... Hvis vi har en effekt, så kan den virkelig ikke være afgørende.

Når det er sagt, så skal det selvfølgelig ikke betyde at vi ikke skal lade være med at svine så meget på vores planet. Vi skal bare ikke være så uforsigtige at give flere penge til "eliten", så de kan tage røven på os :-)

Jeg vil gerne give penge/betale flere skatter, men så skal de gå direkte til bygningen af flere vindmøller, solenergi-anlæg og bølge-ting, og alle de andre clean-energy-technologies vi har..

@ Frej Klem Thomsen

Ja, det kan jeg godt se ikke taler så godt for anti-manmade-global-warming-concensus-folket... :-) På den anden side, så giver jeg ikke Wikipedia den store credibility pris...

@Liva Petersen

Jeg vil nøjes med at henvise til dette afbalancerede indlæg fra DMI:

http://www.dmi.dk/dmi/timyterivejret.pdf

Jeg forstår ikke helt din hentydning til, at der skal gives penge til eliten. Hvis du dermed mener, at der ikke skal gives midler til forskning i sammenhængen mellem klima (bæredygtighed) og den menneskelige aktivitet på kloden, er jeg lodret uenig. Den økonomiske elite derimod kan meget vel skulle underlægges en stram fordelingspolitik, hvis uligheden skal mindskes (og det skal den).

Jeg vil også gerne igen understrege, at for mig er klimaet kun ET aspekt af den samlede problemstilling vedrørende bæredygtigheden af, hvorledes vi mennesker gebærder os på denne ene klode. Man skal - efter min mening - passe på ikke at komme til at fokusere al sin energi på klimaproblemerne, uanset hvor vigtigt det kan syntes (og den PR-værdi, det har). Utallige andre problemer presser sig på: energiforsyning, vand, overudnyttelse af ikke-fornyelige ressourcer, ødelæggelse af havenes fiskeressourcer, befolkningseksplosion, nedbrydning af biotoper, udryddelse af arter, osv.

Det er det samlede billede, der er bekymrende - ikke om denne eller hin nu har ret vedrørende klimaændringer og deres årsag. Det ser desværre ud til, at den standende debat om menneskets indvirkning på det globale klima helt synker ned i kontroverser, der for den samlede bæredygtighed er helt ligegyldige.

Konspiratorisk kan man også betragte det som en velgennemført afledningsmanøvre, men det vil jeg afstå fra.

@Liva Petersen

Jeg vil nøjes med at henvise til dette afbalancerede indlæg fra DMI:

http://www.dmi.dk/dmi/timyterivejret.pdf

Jeg forstår ikke helt din hentydning til, at der skal gives penge til eliten. Hvis du dermed mener, at der ikke skal gives midler til forskning i sammenhængen mellem klima (bæredygtighed) og den menneskelige aktivitet på kloden, er jeg lodret uenig. Den økonomiske elite derimod kan meget vel skulle underlægges en stram fordelingspolitik, hvis uligheden skal mindskes (og det skal den).

Jeg vil også gerne igen understrege, at for mig er klimaet kun ET aspekt af den samlede problemstilling vedrørende bæredygtigheden af, hvorledes vi mennesker gebærder os på denne ene klode. Man skal - efter min mening - passe på ikke at komme til at fokusere al sin energi på klimaproblemerne, uanset hvor vigtigt det kan syntes (og den PR-værdi, det har). Utallige andre problemer presser sig på: energiforsyning, vand, overudnyttelse af ikke-fornyelige ressourcer, ødelæggelse af havenes fiskeressourcer, befolkningseksplosion, nedbrydning af biotoper, udryddelse af arter, osv.

Det er det samlede billede, der er bekymrende - ikke om denne eller hin nu har ret vedrørende klimaændringer og deres årsag. Det ser desværre ud til, at den standende debat om menneskets indvirkning på det globale klima helt synker ned i kontroverser, der for den samlede bæredygtighed er helt ligegyldige.

Konspiratorisk kan man også betragte det som en velgennemført afledningsmanøvre, men det vil jeg afstå fra.

John Fredsted

@Erik Rolfsen Nissen: Tak for linket til dmi-artiklen. Jeg har gemt den og vil så bestemt læse den ved lejlighed.

Mit indlæg kom to gange. Det er ikke fordi det skal ses i stereo eller fordi jeg vil understrege mine pointer ved (unødgi) gentagen.

Det er snarere min utålmodighed med computerens langsomhed, der er slået igennem i unødig tastetrykning.

@John Fredsted
Desværre kan jeg ikke se en dato på den kilde i DMI, jeg henviser til, men ellers er det vist OK.

Niels-Holger Nielsen

@Erik Rolfsen Nissen

Nederst på hver side af den af dig anviste kilde står der november 2005. Egil Kaas er en forsigtig og omhyggelig mand, så hvad han mente i 2005 (to år før IPCC-AR4, som er klart overhalet af virkeligheden) er givetvis en undervurdering af alvorligheden og tidshorisonten i klimakatastrofen. For nylig hørte jeg Egil Kaas i et eller andet radioprogram (Orientering?) klart og tydelig udtale at alt ser værre ud end AR4s vurderinger (ca. fra 2005, men først offenliggjort i november 2007), så selv Egil Kaas har lagt tilbageholdenheden på hylden og erkendt sin pligt (som klimavidenskabsmand) til at råbe alarm!

@Liva Petersen

For min skyld må du tro lige det du vil. Du skal bare være klar over, at 92% af alle klimavidenskabsfolk er enige om, at der finder en ganske alvorlig, menneskabt opvarmning af jorden sted. Heraf kan man udlede, at dine argumenter for at det ikke skulle forholde sig således er ganske irrelevante og bygger på, at du ikke ved noget om klimavidenskab og derfor forsøger at begribe sagen intuitivt. Det er ofte en god måde, at forsøge at forstå ting på, fx. i og om hverdagen som man jo har massive erfaringer med. Med klimaforandringer går den bare ikke. Som du sikkert har oplevet masser af gange i dit liv, så kan temperaturen (vejret) godt udvise en forskel på 10 grader C, eller mere, inden for et døgn, mens jordens gennemsnitstemperatur i de sidste 200 år blot er steget med 0,8 grad C. Desværre er denne temperaturforandring ikke jævnt fordelt på hele kloden, men finder først og fremmest sted ved polerne, hvor iskapperne er begyndt at smelte. Hvis du ønsker (?) at vide sandheden om den globale opvarmning, så må altså sætte dig ind i klimavidenskaben og dens resultater. Hvis du ikke anser dette for nødvendigt, så er du desværre en af de utallige, som udgør en hindring for at vi kan gøre noget ved problemet før det når en størrelse, hvor vi hverken kan gøre fra eller til. Det er de barske kendsgerninger om den sag. Til sidst et godt råd: Hvis det skulle forholde sig således, at du faktisk ikke ønsker at vide noget om denne skæbnesvangre udvikling, som vi er midt i, så skulle du nok overveje at undlade at deltage i diskussionen.

Jeg har fundet nogle sider, der forklarer global opvarmning for den forudsætningsløse:

http://www.panic-stns.co.uk/climate-change-for-dummies.pdf
http://climatechangeeducation.org/
http://www.gwenet.org/
http://hdgc.epp.cmu.edu/teachersguide/teachersguide.htm

venlig hilsen

Niels-Holger Nielsen

@Liva Petersen

"The Great Global Warming Swindle" , som du henviser til er forlængst plukket i stykker af videnskabsfolk og indsigtsfulde journalister/debattører. Se fx. George Monbiot her:
http://www.monbiot.com/index.php?s=%22The+Great+Global+Warming+Swindle%2...

George Monbiot er en af de folk, der har skrevet mest om denne svinestreg fra Channel 4. Hvis du på hans blog søger på de personer, som står bag svinestregen (læs ovenstående artikler) vil du finde resten.

Jeg er ked af at måtte sige det, men "The Great Global Warming Swindle" er uddebatteret for længe siden og tages kun alvorligt af ignoranter, benægtere og svindlere. Hvis man undersøger disse ting nøje, vil man se, at det multinationale oliefirma Exxon (med masser af penge) står bag de betalte provokatører, som nu på mindst tiende år holder gang i løgnehistorierne. Læs fx. her:
http://www.motherjones.com/environment/2005/05/some-it-hot
En gammel artikel fra 2005, men Exxon fremturer med sine betalte lejesvende. Se fx. denne side: http://www.heartland.org/ , som ikke forbavsende også er propagandister for den nyliberalisme, som har bidraget til at drive kapitalismen ud i alle krisers moder, og som først lige er begyndt at udfolde sig, men som snart vil stå i fuld flor.

Angående de links, som jeg henviser til i foranstående indlæg, så glemte jeg lige dette uomgængelige og spritnye dokumen fra den højeste videnskab til de forudsætningsløset:
http://climate.noaa.gov/education/pdfs/ClimateLiteracyPoster-8.5x11-Marc...

Niels-Holger Nielsen

@Liva Petersen

Hvis du skulle støde på flere ammestuehistorier om hvorfor global menneskeskabt opvarmning ikke finder sted, så kan du bla. her:
http://www.newscientist.com/article/dn11462
se et katalog (med tilbagevisninger) over de mest brugte løgne og misforståelser fra klimabenægternes misinformation. Det er nemlig de samme historier, som de puster op igen og igen.

nh

Niels-Holger Nielsen

Dette link:
http://www.noaa.gov/climate.html
stammer herfra:
http://climate.noaa.gov/
som igen stammer herfra:
http://www.noaa.gov/
Så det er altså fra højeste sted i et land, som er verdens suverænt største årsag til den globale opvarmning: USA.

Vi kan eventuelt debattere videre, når du har indhentet det forsømte;-)

venlig hilsen

Niels-Holger Nielsen

Øverste link i foranstående indlæg skulle have været:
http://climate.noaa.gov/education/pdfs/ClimateLiteracyPoster-8.5x11-Marc... , som jo er identisk med min efternøler fra mit andet indlæg.
Undskyld! URLs er sjældent så logisk opbyggede, som de burde være.

Niels-Holger Nielsen

@Liva Petersen
Jeg havde lige overset Frej Klem Thomsens korte henledning til Wikis omfattende artikel om The Great Global Warming Swindle, som du åbenbart har læst? Så er mine anstrengelser vist "Guds spildte ord på Balle-Lars". Så, jeg håber bare at mine henvisninger kan komme andre til gode.

Niels-Holger Nielsen

Gode nyheder til alle! Se denne debat, som jeg har åbnet i forlængelse af Jørgen Steen Nielsens leder i dagens Information:
http://www.information.dk/186759
Must read!!!