Kommentar

Ingen lov om biobrændstoffer, tak

Danmarks internationale klimaforpligtelser burde ikke inkludere biobrændstoffer
Debat
6. april 2009

Mens regeringen med den ene hånd skriver under på investeringer i infrastruktur, der vil øge energiforbruget til vejtransport (og dermed CO2-udledningen), vil den anden hånd skrive under på krav, der tvinger benzinselskaberne til at tilsætte biobrændstoffer i benzinen fra næste år for at nedbringe transportsektorens CO2-udledninger.

Det er fortvivlende, at Klima- og Energiministeriet vil fremsætte dette lovforslag om, at biobrændstoffer skal udgøre 5,75 pct. af brændstofanvendelsen til landtransport allerede fra 1. januar 2010 (stigende til 10 pct. i 2020), mens den bæredygtighed, der i debatten bruges til at retfærdiggøre dette krav, overhovedet ikke er inden for rækkevidde.

Regeringen nærer en nærmest blind tiltro til de af EU foreslåede bæredygtighedskriterier. Men den mængde biobrændstoffer, der skal bruges for at imødekomme målsætningerne, vil umuligt kunne produceres bæredygtigt.

Den store fare for klima og miljø ligger i ændringer i arealanvendelsen. Og de i lovforslaget så højt besungne EU-bæredygtighedskriterier stiler ikke krav om, at der skal tages højde for indirekte ændringer i arealanvendelsen, når den samlede CO2-beregning skal foretages.

Forfalsket billede

Produktionen af biobrændstoffer kræver dyrkningsjord - enten fra eksisterende landbrugsjord eller jomfruelig jord. Når skov ryddes eller tidligere uopdyrket jord opdyrkes, iltes kulstof, som er organisk bundet i jorden, og det frigives til atmosfæren som CO2. Produktionen af biobrændstoffer risikerer således at bidrage massivt til de emissioner, de er tiltænkt at skulle reducere. At kvægavlere fortrænges fra deres jorde til fordel for biobrændstof-produktion, og derved tvinges til at finde andre græsgange, er et eksempel på indirekte ændringer i arealanvendelsen. Der er mange andre eksempler. Når bæredygtighedskriterierne ikke medregner indirekte ændringer i arealanvendelsen, får man derfor et forfalsket billede af CO2-gevinsten.

Emissionsproblemet er endda kun et enkelt af den endeløse række af miljømæssige og sociale problemer, som produktionen giver anledning til. De færreste lande - om overhovedet nogen - har lovgivning og kontrolapparater til at overvåge disse problemer.

Eksport af problemer

Den danske regering er i gang med at fastsætte en målsætning for anvendelse af biobrændstoffer, som kun kan opfyldes, hvis en stor del af biobrændstofferne importeres fra tredjeverdenslande. I lovforslaget erkendes det da også, at emission af klimagasser og andre miljøproblemer i vid udstrækning vil finde sted i udlandet.

Tænkepause?

Det, vi ser ske ude i verden, er netop også, at store jordarealer omlægges som reaktion på den forventede efterspørgsel fra EU. Jorden gøres endda til objekt for yderligere spekulation for store virksomheder og jordbesiddere og endda nationer, som ser deres fordel i at opkøbe jord på andre kontinenter med henblik på at dyrke biobrændstoffer. Dette til skade for både klimaet, miljøet og fødevareproduktionen. Vi finder det uværdigt, at Danmark deltager i denne kolonisering af andre landes jordressourcer.

Vi noterer os, at der i teksten til lovforslaget kun fokuseres på de (uendeligt små) klimafordele i Danmark. Hvad hjælper det, at der findes denne mikroskopiske klimafordel i Danmark, hvis der samtidig sker en langt større udledning i de lande, der skal lægge jord til?

NOAH opfordrer til, at opfyldelsen af Danmarks internationale klimaforpligtelser ikke inkluderer biobrændstoffer. Der eksisterer reelle og effektive muligheder for at nedbringe CO2-udledningen fra transportsektoren på anden vis. Se f.eks. NOAH's 10 forslag til hvordan Danmark kan vise vejen til en ansvarlig klimapolitik på persontransportområdet. Biobrændstoffer kan ikke være en del af en ansvarlig klimastrategi.

Vi står i en situation, hvor politikere igen og igen hævder eksistensen af bæredygtige biobrændstoffer, selv om bæredygtighedskriterierne er svage og endnu ikke vedtaget. Der findes end ikke en skitse for, hvordan kontrollen af den påståede bæredygtighed skal foregå.

Er der mon ikke behov for en tænkepause? Det mener NOAH. Vi mener, at det er nødvendigt at indføre et moratorium for alle målsætninger, økonomisk støtte og andre tilskyndelser til produktion og import af biobrændstoffer. At blåstemple en lov om biobrændstoffer - og endda yde finansiel støtte til videreudvikling af denne teknologi - er et alvorligt skridt i den forkerte retning.

Bente Hessellund Andersen og Safania Eriksen er den del af miljøbevægelsen NOAH's Landbrugs- og Fødevaregruppe

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tjae d'herrer fruentimmere. I har jo fat i den lange ende. Lobbykraturet her til lands har det generelt vanskeligt med objektive data. Så gi' dem, hvad I kan trække...

Niels-Holger Nielsen

Den danske klimapolitik er syg til døden. Landbrug, transport og opvarmning kan kun klimareformeres for langsomt. Særinteresserne og kapitalens musketered er på kollisionskurs med planetens klima. Vores forbrug koloniserer hele verden og sviner alt til. Det vil særinteresserne ikke forstå. Hvad kan almeninteressen udrette?

Niels-Holger Nielsen

Og så lige dagens nyhed: Climate warning as Antarctic ice bridge shatters, http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/climate-warning-... , fra The Independent.

Niels-Holger Nielsen

Climate change is too big an issue to leave to the experts

"Lord Stern takes to task leftwing critics who view climate change as a hobbyhorse of western elites. But he has little to offer to dampen this view when he ridicules lay views on the matter ("Taxi drivers ... People cutting hair"). Perhaps unwittingly, he rather exemplifies such an elitist view by insisting that we should above all listen to scientists when debating climate change. It is one thing to consult experts where they have expert knowledge to offer. It is another thing to leave it to them when deciding what to do.

Climate change is, indeed, such a huge issue that we cannot afford to leave it to elites and scientists. Now that the issue has arrived high on the political agenda, we should not try to push it back into technocratic circles.
Dr Reiner Grundmann
Birmingham "
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/apr/06/nicholas-stern-climate...
( http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/30/climate-change-nichola... )

Nu ved vi jo osse', at den amerikanske administration har meldt ud, at ville gå efter udfasning af fossile brændstoffer.

Vi mangler stadig en forståelig udmelding angående skibstrafikken herhjemmefra fra Klimaministeren. At det ikke skulle være muligt at pålægge branchen alvorlige begrænsninger af bl.a CO2-udledningen med henvisning til, at det skulle være et internationalt anliggende, er kort og godt ikke tilstrækkeligt for en Klimaminister.

Mange andre brancher er allerede mødt med krav - og det kan skibsfarten med al mulig grund også mødes med. Ikke mindst i lyset af, at udledningen ligger på samme niveau som resten af nationen. Så i lighed med bio-brændstofferne skylder Klimaministeren snart nogle fornuftige forklaringer og ikke den undervurderende sludder for en sladder, som befolkningen har oplevet fra den kant.

Vi ser derfor frem til andet end spin-volapyk, når det drejer sig om det danske bidrag til fremtiden rent klimamæssigt. Og således at høre nærmere om reelle initiativer på området, fremfor retrospektivt at høre om, hvad Klimaministeren har diskuteret med de mest ihærdige lobbyister...

Med venlig hilsen

Niels-Holger Nielsen

A pro pos om eksperters begrænsning og klimakampen:
China’s Grand Plans for
Eco-Cities Now Lie Abandoned
http://e360.yale.edu/content/feature.msp?id=2138