Kronik

Alle mand - og kvinder - på barrikaderne

1. maj kan ikke mere bare være arbejdernes internationale kampdag, hvor arbejderen ses som den hvide, mandlige, industriarbejder. 1. maj er nu en international kampdag for at skabe mangfoldighed og ligestilling på arbejdsmarkedet og i samfundet
Demonstration mod prostitution af kvinder i anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2009. Kronikørerne mener, at kvinder skal hjælpes ud af prostitutionen, og kunderne skal tilbydes hjælp til at komme ud af deres besættelse af sexkøb.

Demonstration mod prostitution af kvinder i anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2009. Kronikørerne mener, at kvinder skal hjælpes ud af prostitutionen, og kunderne skal tilbydes hjælp til at komme ud af deres besættelse af sexkøb.

Mikkel Møller Jørgensen

Debat
1. maj 2009

160 år er der gået siden den første grundlov i 1849. I de forløbne år har den politiske kamp stået mellem at udvide og begrænse demokratiet. Vi vil styrke og nyorientere demokratiet, som også må bygge på ligestilling mellem mænd og kvinder for at forene den enkelte borgers aktivitet og skabelse af det fælles velfærdssamfund.

Vores vision er, at lovgivningen og de demokratiske institutioner som rettesnor og refleks arbejder ud fra en ligestillingstankegang. Fra alle aktører og på alle niveauer for at skabe et Danmark, hvor 'alt er lige delt og alle lever helt'.

Hvis vi ikke arbejder ud fra denne vision, triumferer 'de kolde hjerter'. Den nuværende regering og dens støtteparti bygger på en filosofi, som resulterer i en mangel på generel omsorg. Det betyder, at de kolde hjerter er begyndt at få overtaget i dagligdagen. Der er talrige eksempler:

At voldtagne kvinder ikke får myndighedernes opbakning til at finde og straffe gerningsmændene.

At danske mænd i stigende omfang benytter prostituerede, som i mange tilfælde er tvangsudskrevet af deres bagmænd til at trække på gaden og ført hertil som slaver.

At de fleste danske mænd har slået sig til tåls med uligelønnen som udtryk for et eksistensvilkår for kvinder.

At børnefamilier arbejder mere og mere og også i stigende omfang på skæve tidspunkter på døgnet - og at de ikke kan få tryg børnepasning, når de har behov.

At kvinder og mænd på arbejdsmarkedet i meget stigende omfang går ned med stress - ikke blot af arbejdet og dets omfang, men fordi de ikke kan få livet til at hænge sammen.

Hvorfor og hvorfra kommer denne ulighed, og er den nødvendig i et samfund, der hidtil har været stolt af sit velfærdsniveau?

Regeringen arbejder for en frigørelse, så borgeren bliver frigjort fra statens indblanding i deres liv. En sådan frihed ønsker vi ikke ubetinget, da vi mener, at staten skal tilbyde såvel rammer som økonomisk hjælp til borgerne - hvorfor skal vi ellers have en stat?

Det spanske modstykke

Et modstykke er udviklingen i Spanien. Her har der været en fornyende udvikling af demokratiet, som indledtes med Francos død i 1975. En proces, der bestemt også har haft mange barrierer - især fra den katolske kirke og andre højrekræfter.

I 2004 mistede de borgerlige magten efter 13 års regering. Sammen med fagbevægelsen forberedte socialisterne og dets leder, José Luis Rodríguez Zapatero, et valggrundlag baseret på ligestilling mellem mænd og kvinder, samt en offensiv indsats for at undgå vold.

Zapateros arbejde er gået ud på at skabe et nyt socialdemokratisk projekt - et rummeligt ligestillingsprojekt. Projektet fik navnet 'borgerdrevet socialisme' - El socialismo cívico. Vi kan også kalde projektet: De varme hjerters triumf.

Det betyder, at staten påtager sig at garantere alle borgere de samme muligheder. Det gælder også, selv om den enkelte borger oplever sig selv sat i en ulige og uretfærdig situation, som borgeren også må gøre sit til at komme ud af - med statens hjælp. Staten forventer også, at borgeren bliver aktiv i det offentlige rum og udøver dyd - virtú - dvs. kæmper på fællesskabets vegne for kollektiv lighed, frihed og sociale ideer.

Zapateros tankegods har et kraftigt feministisk ståsted, og det gav sig udslag i den allerførste lov, som hele den spanske kongres godkendte i 2004, kønsloven. Denne lov har understøttet udvikling af en ny spansk 'ånd', der er bygget på retfærdighed.

Lovkompleksets indhold er f.eks. specialiseret støtte til kvinder, der har været udsat for vold - eksempelvis økonomisk hjælp til at kunne genetablere sig. Arbejdsrettigheder til kvinder, så de kan få hele livet til at hænge sammen. Særlige programmer for dømte voldelige mænd.

Den spanske kongres vedtog i 2005 endnu en lov, der tillader homoseksuelle at gifte sig og adoptere børn på samme måde som heteroseksuelle.

Loven for ligestillingsgaranti i den sociale og arbejdsmæssige sfære blev vedtaget i 2007. Her indgår bl.a. elementer som:

-Paritet i valglisterne og i de organer, der har at gøre med offentlig beslutningstagen.

-Udligning af den historiske og uretfærdige diskrimination, som kvinder oplever på arbejdsmarkedet i form af manglende adgang til arbejde, manglende beskyttelse under barsel, manglende ligeløn osv.

-Forbud mod sexchikane.

-Positiv diskrimination af det underrepræsenterede køn.

Ny tilgang til kønspolitik

Vi er klar til at arbejde målrettet med kønspolitikken i Danmark. Vi har udarbejdet nogle ligestillingspolitiske mål, som den nuværende politiske situation har skabt, og som groft kan inddeles i tre overordnede kategorier:

-Arbejdsmarked (ligeløn, den kønsmæssige arbejdsdeling, pension og barsel).

-Struktur og metode (organisering af ligestillingsindsatsen og mainstreaming).

-Udnyttelse og vold (prostitution, trafficking, partnervold og voldtægt).

Der er omkring 20 procents gennemsnitlig forskel mellem kvinder og mænds lønninger - også livslønnen. Vi skal have udviklet ærlige og sammenlignelige lønstatistikker. Vi skal genindføre videnscenter for ligestilling med en ombudsfunktion. Hvis vi skal bryde barriererne i det kønsopdelte arbejdsmarked, kræver det et stort og grundigt opgør med stereotyper og vanetænkning inden for uddannelses- og jobvejledning af børn, unge og voksne - og udvikling af kønsbevidste metoder.

Vi vil gå så langt som at indføre kønsbestemte kvoter i A/S-bestyrelser samt mål for udvikling og ansættelse af kvindelige ledere.

Der skal laves mere oplysning om barselsfonden. Fædre skal have adgang til egen og betalt 12 ugers barselsorlov. Mor og far skal hver have fem betalte omsorgsdage om året. Til dette formål kan der udvikles en fond i den private sektor.

Der bør udvikles et uafhængigt videnscenter for ligestilling, der i kraft af sin ekspertise også fungerer som ombud på kønsdiskriminations- og ligestillingsområdet.

Regering og folketing skal have undervisning i ligestillingsvurdering og mainstreaming.

Vi overvejer at indføre et forbud mod købesex og senere evaluere, om det har haft den ønskede virkning - at ramme bagmændene og dermed den medfølgende kriminalitet, sundhedsfare og udnyttelse. Kvinderne skal hjælpes ud af prostitutionen. Kunderne skal tilbydes hjælp til at komme ud af deres besættelse af sexkøb.

Sexarbejdere er et internationalt fænomen, og de krydser ustandseligt grænserne - ofte ufrivilligt, da de står i gæld til deres bagmænd. Vi vil sikre, at de sexarbejdende kvinder kan få midlertidigt ophold i Danmark. Dansk politis indsats på området skal forøges og koncentrere sig om bagmændene.

Vold skal straffes uden at give 'kæresterabat'. Voldsudøverne skal behandles, og der skal gives psykologisk hjælp til kvinder og børn.

Voldtægtsforbrydere skal straffes, derfor skal myndighederne udvikle ekspertise og afsætte ressourcer til at efterforske dette område.

På arbejdernes internationale kampdag er det vigtigt at gøre status og fremlægge perspektiver. Socialdemokraterne vil sammen med den øvrige opposition i Folketinget sætte alle sejl til for at vælte den nuværende regering. Ved at erobre regeringsmagten kan vi skaffe os øget indflydelse i det internationale arbejde med ligestilling - lige fra FN, det nordiske samarbejde, EU m.fl.

Vi kan udvikle os til en fremtidssikret nation ved at omdanne Danmark til et land, hvor vi tager demokratiet og kønsligestillingen alvorligt. Vi ser frem til en fornyet nation, der har gjort op med hykleriet og har indledt handlinger, der fæstner os til det grundfjeld, som de fleste gerne vil stå på: Lighed, retfærdighed og hjælpsomhed - og kærlighed mellem begge køn.

Julie Rademacher er ligestillingsordfører(S), og Jane Korczak er næstformand i 3F

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Ligestilling og kvoter

”Den hidtidige integrationspolitik har skabt flere problemer, end den har løst. Kvoter vil være et effektivt middel til at rette op på uligheden.”
Af MIRA SKADEGAARD THORSEN

http://politiken.dk/debat/kroniker/article705143.ece