Kronik

SF bør fastholde modstanden mod den brutale retspolitik

Øvelsen burde gå ud på at få Socialdemokraterne trukket i retning af SF's, de radikales og Enhedslistens retspolitik. Et retspolitisk knæfald vil være Villy Søvndals første alvorlige fejlvurdering
Debat
25. april 2009

Dansk Folkeparti har igennem flere år sat en retspolitisk dagsorden, hvor det primitive svar på kriminalitet, vold og mulig terror konstant var højere straffe og mere overvågning og aflytning. Partiet har ikke forsømt den mindste mulighed for at koble kriminalitet og fremmedhad sammen. De højere straffe er blevet suppleret med en høj tillægsstraf i form af udvisninger af indvandrere, der dømmes. I terrorlovene kan udvisning ske administrativt uden de garantier, som borgere i en retsstat har krav på. Det seneste skud fra partiets vindue er kravet om at få nedsat den kriminelle lavalder.

Brutaliseringen af retspolitikken har været Dansk Folkepartis største succes. Skiftende stats- og justitsministre har været udsat for et systematisk pres for hele tiden at stramme straffeskruen og udbygge overvågningssamfundet - den nye statsministers åbningstale er i denne sammenhæng ingen undtagelse. Dansk Folkeparti fik her forsøgt serveret endnu en retspolitisk luns af det, der er tilbage af retsstaten.

Dansk Folkepartis retspolitiske afpresning af regeringen rejser to spørgsmål:1. Virker medicinen?

2. Er de demokratiske omkostninger for store?

Svaret på de to spørgsmål er: Nej, medicinen er virkningsløs. Og ja, retsstaten udhules.

Tendensen til øget kriminalitet og opbygning af en overvågnings- og politistat er markant. Men hvorfor siger regeringen så ikke stop? Fordi Dansk Folkepartis populistiske retspolitik er blevet en eksistensbetingelse for regeringen. Enten støtter du forbryderne, eller også støtter du den brutale retspolitik. De, der siger andet, er i det regi slet og ret fjolser. Når for eksempel bandekriminaliteten udarter, hedder det sig, at det alene skyldes, at retspolitikken er for slap. Med slagordet "nultolerance" iscenesættes en ureflekteret påstand om, at den, der ikke vil være med til skrappere sanktioner, er tilhænger af de konkrete forbrydelser.

Ikke et ord om straffenes effektløshed, ikke et ord om forebyggelse eller kausalitet. Det kunne se ud, som om V og K gradvist har internaliseret Dansk Folkepartis retorik i sin egen tænkning og dermed forladt tidligere begreber om borgerlig anstændighed og domstolenes uafhængighed.

Klar til kompromis

VK-regeringens retspolitik er bestemt alene af Dansk Folkeparti. Desværre ser det ud til, at frø fra nultolerancens tidsler er føget over hegnet.

Socialdemokraterne har desværre også kopieret centrale dele af Dansk Folkepartis retspolitik, mens SF, Radikale Venstre og Enhedslisten hidtil har forsvaret en reflekteret rets- og forebyggelsespolitik. Den vedtagne udtalelse fra SF's hovedbestyrelse (se faktaboks) viser, at SF ikke vil gå på kompromis med grundlæggende retsprincipper.

Men noget tyder på, at SF's retspolitik også er ved at skride. Villy Søvndal kom for nylig til at gå ind for minimumstraffe for våbenbesiddelse i forbindelse med bandepakken. En mindstestraf for våbenbesiddelse vil fratage domstolene muligheden for at vurdere sagens undskyldende omstændigheder som for eksempel, når Bendt Bendtsens ministerchauffør handler efter ministerens instruktion. Hammeren skal bare falde.

Kritikken af mindstestraffe kommer masser af steder fra, ikke mindst fra dommere og beskikkede advokater. Nu kunne man sige, at der er minimumstraf i andre tilfælde, f.eks. ved overlagt drab. Men der er vi i strafferammernes høje ende. Der har aldrig før været indført minimumstraf i straffesystemets lave ende. Har SF mistillid til domstolene ligesom Dansk Folkeparti? Og tror nogen, at indførelse af minimumstraffe vil ændre noget som helst for dem, der bærer våben? Spiller for eksempel opdagelsesrisikoen ikke nogen rolle her?

Aflytning

Men det er ikke den eneste tidsel. Det skal være nemmere at få en retskendelse om telefonaflytning til at omfatte en bredere kreds. Et lovforslag om at udvide aflytningskendelser til ikke som nu at følge en persons kendte telefonnumre, men blot personen og dermed de telefoner, vedkommende kan tænkes at benytte, er på vej. SF ser ud til at gå med, måske for at mindske uoverensstemmelserne med Socialdemokraterne, som vil mindske deres uoverensstemmelser med DF. Det påstås, at den teknologiske udvikling har medført, at besværet med at indhente retskendelser skulle være en bureaukratisk hindring for politiets efterforskning, fordi mistænkte køber nye telefoner og taletidskort for at undgå aflytning. Det lyder meget smukt, men det passer ikke. Vanskeligheden består i at identificere de nye taletidstelefoner, ikke i at skaffe retskendelser. Retskendelser kan enten skaffes fremadrettet eller på efterbevilling, og der er ikke noget væsentligt besvær med at indhente en retskendelse om aflytning af en ekstra telefon.

Reelt går forslaget ud på systematisk at aflytte de ikke mistænkte personers telefoner, vedkommende taler med, for at få kortlagt hele samtalemønstre og derigennem finde de nye telefoner. Derved udvides kredsen af ikke-mistænkte, der aflyttes, markant. Der er i forvejen hjemmel til at afsige kendelser, der giver mulighed for at identificere de telefoner, der anvendes inden for et bestemt geografisk område. Her aflyttes ikke, men ad den vej kan man finde de nye telefoner. Politiets statistik viser, at under 20 procent af de mistænkte, der får aflytningskendelser imod sig, dømmes.

Konsekvensen af den nye lov bliver en dramatisk udvidelse af personkredsen af ikke-mistænkte, der udsættes for systematisk aflytning. Det vil med garanti svække retssikkerheden, men næppe øge efterforskningens effektivitet. Problemet er rent teknisk. Et teknisk problem må nu engang løses teknisk.

Meningen med dommerkendelserne er, at politiets jurister skal vurdere, om de retlige betingelser i retsplejeloven er opfyldt. Vi har ikke noget tag-selv-bord til politiets aflytning af borgere. Kontrollen sikrer, at begrundelsen er tilstrækkelig. Den efterfølgende retlige godkendelse er enkel. Det er ikke svært at finde en politi-betjent, der helst selv ville bestemme, om der skal aflyttes eller ej. Mistanken skal være begrundet, og den skal handle om overtrædelse af en tilstrækkelig alvorlig paragraf i straffeloven. En udvidelse til personkredsen er skandaløs, fordi der er 15-20 ikke-mistænkte pr. mistænkt.

Hvis man måler på antal af aflyttede pr. mistænkt, vil forslaget med garanti indebære en voldsom stigning.

Markant kovending

Hvis SF ændrer retspolitik, står vi over for en markant politisk kovending. Er motivet taktisk begrundet i ønsket om frontforkortning over for regeringen og Dansk Folkeparti i den kommende valgkamp, er det for sølle.

Dansk Folkeparti har tilsyneladende udset sig netop retspolitikken som det strategiske indsatsområde over for SF fra nu af. Det vil være betydeligt bedre at samles om en demokratisk orienteret, reflekteret retspolitik.

Øvelsen burde gå ud på at få Socialdemokraterne trukket i retning af SF's, de radikales og Enhedslistens retspolitik. Et retspolitisk knæfald vil være Villy Søvndals første alvorlige fejlvurdering. Vi er mange, der mener, at vi skal have en ny regering, fordi vi også skal have en ny politik, herunder en retspolitisk genopretning.

Derfor, kære Villy - du kan godt stå fast. En anstændig retspolitik, der bygger på uafhængige domstole og grænser for myndighedernes indgreb over for borgerne er fundamentale værdier i fremtidens demokratiske samfund.

Mikael Hertig er direktør, cand.scient.pol. og suppleant til SF's Hovedbestyrelse

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mikael Hertig:

”Et retspolitisk knæfald vil være Villy Søvndals første alvorlige fejlvurdering”

Mikale Hertig har her begået en meget sympatisk og fornuftig kommentar, men det er desværre kun al for tydeligt, at hovedregning ikke hører til Hertigs spidskompetencer.

Hertig har åbenbart så ganske glemt Søvndals knæfald for den militaristiske udenrigspolitik. Hertig har ligeledes glemt Søvndals knæfald for den højrepopulistiske retorik på udlændingeområdet.

Og sådan kan man i princippet i en rum tid blive ved med at gøre opmærksom på søvndalistiske knæfald, som Hertig let og elegant springer hen over, når han i overskriften hævder, at den seneste fejlvurdering er den eneste…

Mikael Hertig

Nu har jeg personligt ingen pligt til at være enig med Per Thomsen i alt muligt, som han anser for at være knæfald. Mig bekendt vendte SF sig meget klart mod krigen i Irak.

Som jeg oplever retspolitikken og udlændingepolitikken, er øjeblikkets direkte sammenhæng klar for de fleste, men næppe for Per Thomsen, som åbenbart leder efter et mindretalsparti uden politisk indflydelse, han kan føle sig vel tilfreds med at sympatisere med.

Jeg er medlem af SF, hvad der også fremgår af kronikken, som skal forstås på den baggrund.

Per Thomsen har sin frie ytringsfrihed til at synes og skrive, som han vil, og til at synes, at alt, hvad SF foretager sig.

Om det har noget med hovedregning at gøre, kan man have sin tvivl om. Per Thomsen optræder her på disse sider med et stort udlændingepolitisk engagement. Omdrejningstallet er højt, men hastigheden er lav. Hvad med at koble ud og skifte til et højere gear?

Mikael Hertig

Næstsidste afsnit: Der burde have stået

"Per Thomsen har sin frie ytringsfrihed til at synes og skrive, som han vil, og til at synes, at alt, hvad SF foretager sig, er forkert, og til at registrere fejl og føre dem ind i sit bogholderi."

Mikael Hertig:

"Per Thomsen optræder her på disse sider med et stort udlændingepolitisk engagement"

Ja, det er jo ikke ligefremt noget man kan beskylde hverken SF, Mikael Hertig eller Villy Søvndal for. Her er holdningen som bekendt den, at personer med en minoritetsbaggrund, der tilhører lovlige politiske organisationer, der mener noget andet end SF, med formandens ord bare kan "skride ad Helvede til"...

Mikael Hertig

Vi slutter her. Per Thomsen er helt igennem utroværdig. Jeg skriver en kronik om et tema, og så skal man skældes ud for, at den ikke handler om tovværket, kulimporten, biavlen på Grønland, sporvogne på Færøerne etc

Mikael Hertig:

”Vi slutter her. Per Thomsen er helt igennem utroværdig. Jeg skriver en kronik om et tema, og så skal man skældes ud for, at den ikke handler om tovværket, kulimporten, biavlen på Grønland, sporvogne på Færøerne etc"

Synes du ikke selv den kommentar er lidt for letkøbt, Mikale Hertig?

I overskriften forholder du dig eksplicit til hvor mange fejltagelser Villy Søvdal har begået, og det er lige præcis det samme, jeg også forholder mig til i min kommentar til din kronik. Jeg tager mig simpelthen den frihed at gøre dig opmærksom på at du ikke kan være ret god til at tælle når du hævder, at Villy Søvndals seneste fejltagelse også er den eneste.

Jeg forholder mig med andre ord på en meget direkte og eksplicit måde til det der står i din tekst, og taler således ikke om noget helt andet, sådan som du påstår, med formuleringen om at jeg skulle tale om ” tovværket, kulimporten, biavlen på Grønland, sporvogne på Færøerne etc".

På den måde følger du på glimrende vis din formands eksempel, og erstatter saglig politisk diskussion med tom retorik og populisme.

I øvrigt er jeg jo langt fra den eneste der er kritisk overfor dit partis amokløb mod højre. Der er som bekendt også en lang række af dine partifæller, der bestemt ikke bryder sig om udviklingen, og ligesom jeg mener at SF er godt til på vej til at sætte sin troværdighed fuldstændig over styr.

Din partifælle Mads Strarup skrev eksempelvis for et stykke tid siden i artiklen med overskriften ”I dag SF'er, i morgen...”:

”SF handler i rørte vande, og i iveren efter vælgertække er intet for helligt, hverken politiske kæpheste og retsprincipper.”

Og det har Mads Strarup jo helt ret i. øjeblikket høster SF en hoben stemmer med den nye hæmningsløst populistiske kurs, men det er ikke en udvikling, der holder på den lange bane. Man kan ikke i længden reproducere et politisk parti ud fra mottoet:

I dansk politik skal man altid være Villy til at skifte holdning…

Mikael Hertig

Letkøbt. Næh. Du skriver, jeg ikke kommer ind på fx integrationspolitikken. Alligevel har jeg beskrevet de strafferetslige udvisningstiltag. Vi har hver sit ærinde.
Jeg føler, du misbruger mit.

Per Thomsen

Kære Mikael Hertig

Du skriver

"Vi har hver sit ærinde. Jeg føler, du misbruger mit."

Jeg vil gerne understrege, at mine kommentarer ikke har været rettet mod din person eller dine personlige motiver, som givetvis er rigtige og sympatiske.

Min kommentarer er rettet mod den ekstreme højredrejning SF er i gang med at foretage. Jeg bringer mine kommentarer i forbindelse med din artikel, fordi du netop forholder dig til ændringerne i SFs politik. Hvis det giver dig en oplevelse af at være misbrugt, beklager jeg meget. God første maj i øvrigt.

Venlig hilsen

Per Thomsen

Per Thomsen

@Mikkel Kaels
Jeg antager, at det primært skyldes, at jeg siger nogle ubekvemme sandheder, og at jeg sætter fingeren på nogle ømme punkter. I dit tilfælde er det jo tydeligt, at du ikke bryder dig specielt meget om, at der er nogen der retter en saglig og meget relevant kritik af højredrejningen i dit parti.

Henning Ristinge

Smukt formuleet Mikael - jeg håber at i kan få banket enhver ide om minimumstraffe ud af hovedet på partiet - det hører ikke hjemme i SF - man kan måske overveje at skærpe en straf for visse forseelser - men straffenes udmåling bør man altid overlade til domstolene.

Fingrende væk fra domstolene!

Inger Sundsvald

Som én af dem som stort set er enig med Per Thomsen, men af og til uenig, kan jeg ikke genkende, at det skulle være ”ufatteligt belastende at diskutere med” ham. Per Thomsen sætter i den grad fingeren på nogle ”ømme punkter”, som det ville klæde SF at forholde sig til.

Jeg er ikke ”ret ligeglad” med i hvilken retning SF bevæger sig. For mig ville det i den grad være i orden, hvis SF undlod verbalt at sende nogen ”ad Helvede til”, og lod domstolene afgøre hvilken straf der skulle udmøntes, hvis rockere og ’bander’ render rundt og svinger med skydevåben på Nørrebrogade.

Mit håb er, at SF i en regering vil kunne presse Socialdemokraterne til noget i retning af R og EL.

Som jeg ser det, så vil den demokratiske stemmeoptælling mellem SF+R+EL kunne give S baghjul og tvinge S væk fra deres usympatiske højredrejning. Det er i virkeligheden kun et spørgsmål om hvad SF vil, i demokratiets og anstændighedens navn. Måske skulle de tænke lidt over dét, og dermed gøre sig selv en tjeneste.

Per Thomsen

@Inger Sundsvald
Tak for de pæne ord.

Per Thomsen

@Mikkel Kaels
Jeg har bemærket at du har en noget særpræget debatstil, Mikael Kaels.

I stedet for at forholde dig til indholdet i min argumentation, synes du i langt højere grad at være interesseret i at rette ad hominem angreb på undertegnede. Du kalder mig for utroværdig, og en belastning, at folk er ligeglade med mine holdninger, og jeg ved ikke hvad.

Samtidigt har du meget lidt at sige om højredrejningen af dit parti, og den politiske substans.

Er det også sådan man diskuterer politik internt i SF?

Per Thomsen

Nu kom jeg så lige til at forveksle Mikkel Kaels og Mikael Hertig, nok fordi i har den samme accent. De må i undskylde begge to...

Mikael Hertig

Kære Inger Sundsvald!

Det står dig frit for at vurdere, om der er overensstemmelse mellem kronikkens indhold og dine intentioner.

Men overskriften opfordrer til at holde fast på kritikken af en brutal retspolitik.

Modsat Per Thomsen henleder jeg samtidig opmærksomheden på, , at der på trods af hans påstande er kritik af en brutal udlændingepolitik i den.

Måske er vi et mindretal i SF. Men vi er der, og vi har lov til at være der.