Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
23. maj 2009

Vor tids slavehandel

Pernille Høxbro, EU-kandidat (K)

Trafikken med kvinder fra fattige lande til prostitution er vor tids slavehandel, sågar bliver nogle kvinder brændemærket - nøjagtig som i slavetiden. Det kræver et langt, sejt træk at gøre op med kvindehandlen. Konservative vil, via EU, kæmpe på tre fronter:

For det første skal vi øge politisamarbejdet. Her snærer EU-forbeholdene igen og begrænser dansk politis muligheder for at arbejde tæt sammen med udenlandske kolleger om et problem, der i den grad overskrider landegrænserne.

For det andet skal vi hjælpe kvinderne meget bedre - f.eks. med beskyttelsesprogrammer, hvis de vidner mod bagmænd.

For det tredje skal vi gøre det mere attraktivt at blive i f.eks. afrikanske lande. Mindre landbrugsstøtte i EU og mere frihandel er nogle af redskaberne. Vi skal også øge udviklingshjælpen, og det er vigtigt, at vi hjælper afrikanske kvinder til en selvstændig indtægt, f.eks. ved at give såkaldte mikrolån til frisørsaloner og små butikker.

Vi skal have gjort op med nutidens slavehandel!

Dan Jørgensen i helikopter til Bruxelles?

Nikolaj Villumsen, København N

Ellers virker det helt absurd, at de fem danske socialdemokrater i EU-Parlamentet blot har 300.000 kr. tilovers fra fem års EU-rejsepenge, når Folkebevægelsens Søren Søndergaard har sparet over 600.000 kr. sammen på blot to år fra samme rejsepulje. Enten er Dan Jørgensen ikke så grøn, som han påstår, eller også er han ikke så ivrig for at betale rejsepenge tilbage til EU, som han lovede at være under sidste valgkamp.

Farlige tendenser

Johannes Lebech, medlem af og kandidat til Europa-Parlamentet for Radikale Venstre

Venstres spidskandidat Jens Rohde vil sætte hegnspæle op for EU, genindføre grænsekontrollen, og understreger, at han hellere vil samarbejde med de danske parlamentarikere end med de udenlandske medlemmer i Europa-Parlamentets liberale gruppe, hvor Venstre sidder.

DF's Morten Messerschmidt siger på plakater: "Giv os Danmark tilbage", som om nogen havde taget det fra os. Sammen med konservative kandidater fisker de i rørte vande og afviser Tyrkiets optagelse i EU. En chauvinistisk og nationalistisk tendens har listet sig ind i valgkampen til Europa-Parlamentet.

Er det den økonomiske krise, der resulterer i en defensiv og populistisk tendens til at satse på det nære og nationale? Netop i krisetider er det vigtigt at fastholde et stærkt europæisk samarbejde. De europæiske lande må ikke forfalde til protektionistiske tendenser og opgive den åbenhed og vilje til solidaritet og samarbejde, der er karakteristisk for EU.

EU for undertrykkelse

Villo Sigurdsson, Lejre, og Ole Thorbek, Værløse

Åbent brev til partierne i forbindelse med valget til EU-Parlamentsvalget den 7. juni:

Den kurdiske oprørsorganisation, PKK, står på EU's liste over terrororganisationer. Men hvorfor støtter EU ikke ganske enkelt kurdernes kamp for frihed? Den colombianske oprørsorganisation, FARC, står også på EU's terrorliste. Men hvorfor insisterer EU ikke helt selvfølgeligt på, at det eksisterende voldelige regime i Colombia skal erstattes af demokrati?

Efter hvilken metode afgør EU, om EU støtter undertrykkelse og vold eller menneskerettigheder, frihed og demokrati? Hvad vil I gøre for at forhindre, at EU støtter undertrykkelse og vold på bekostning af hensynet til menneskerettighederne?

Lad de klassiske kompetencer råde

Line Busk, formand for Ingeniør-foreningens Kvindeudvalg

Videnskabsminister Helge Sander udtaler ofte, at det er kompetencerne, der skal tælle, når forskningsstillinger og midler fordeles. Men hvorfor er der så kun 10 pct. kvinder på professorniveau?

Det kunne være værd at tjekke, om det så er kvalifikationerne, der styrer? Og om løsningen kunne være at anonymisere forskningsansøgningerne?

Her er videnskabsministerens på linje med de holdninger, der styrer optagelserne ved en række klassiske orkestre i USA. Her siger man, at det er kompetencerne, der råder. Men et forskningsprojekt har vist, at hvis prøverne foregik anonymt med en skærm mellem musikeren og bedømmelsespanelet, så øgede det kvindernes chance for at blive ansat i orkestret!

Kritikerne vil sige, at forskningsmiljøet i Danmark er så småt, at forskningsrådene alligevel kender ansøgerne, så anonymisering hjælper ikke. Men ved vi det, før vi har prøvet?

De forskningsprojekter, hvor ansøgeren har et godt netværk og kan påvirke forskningsrådene, har altid en større sandsynlighed for at opnå støtte. Her kan man så spørge, om det er kvalifikationerne, der er afgørende? Jeg glæder mig til at se ministerens forslag til retningslinjer for ansøgning af forskningsmidler. Forslaget her er så oplagt, at ministeriet sikkert allerede selv har fundet på det.

Lorteland

Karsten Paarup, Skals

Jeg har tilmeldt min gamle mor på 90 år til Nej-Tak til reklamer igen i april. Så flytter hun på plejehjem, og så skal jeg fri mig vel gøre det hele en gang til. Hvorfor skal man ikke i stedet melde til, hvis man vil have lov til at leve materialistisk og liberalt.

Jeg troede, at samfundet blev indrettet, så det passer til borgerne og ikke erhvervslivet.

Jazz i Information

Tom W. Petersen, Frederiksberg

Gennem mange år har jeg kritiseret Information for at negligere den såkaldt klassiske musik, og jeg er meget glad for, at den nu behandles seriøst.

Så jeg forstår særdeles godt jazzviolinist Kristian Jørgensens, og utvivlsomt mange andres frustrationer (Inf. 20.5.). Men jeg kan ikke have nogen sympati for, at Jørgensen argumenterer for sin sag ved at mistænkeliggøre den klassiske musik.

Kære Jørgensen, argumentér for at få jazzen opprioriteret, men gør det ikke ved at angribe andres musik. Det er ikke en værdig debatform.

Tag den økonomiske ulighed alvorlig

Poul Erik Skov Christensen, formand for 3F

Det er nogle interessante betragtninger, indenrigs- og socialminister Karen Ellemann kom med i avisen den 20. maj.

Fattigdom kan ikke gøres op i kroner og ører, mener ministeren. Og det kan være rigtig nok, at fattigdom ikke udelukkende kan gøres op i penge, men det er bare utrolig letkøbt. Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere børn er ramt af fattigdom. Omkring 45-50.000 børn lever i dag i fattigdom. Det er 12-15.000 flere end i 2001, og det svarer til en stigning på omkring 40 procent. Det må ministeren da forholde sig til.

Kære Karen Ellemann. Du er altså nødt til at tage den økonomiske ulighed alvorlig. Du kalder dig for et ansvarsmenneske. Og du vil stå klar med et velfærdssamfund i verdensklasse. Hvis du virkelig mener dette, kan du ikke lukke øjnene for fattigdom i Danmark. Så må du forholde dig til realiteterne og handle derefter.

Et velfærdssamfund bør ikke have 173.000 fattige borgere. Et velfærdssamfund bør ikke presse folk over på så lave offentlige ydelser, at de er ude af stand til at skabe en anstændig tilværelse for sig selv og deres børn. Der skal konkret handling til. I 3F vil vi bl.a. arbejde for at sætte en fattigdomsgrænse. Hvad vil du gøre som socialminister?

Drop planerne om tjæresand

Henrik Pedersen, kampagnechef, Greenpeace

Greenpeace havde besøg af tre canadiske kritikere, der fortalte om den mest beskidte og ressourcekrævende måde at udvinde olie på: Olieudvinding fra tjæresand. En industri, som Statoil siden 2007 har været på vej ind i. Udvinding af olie fra tjæresand har enorme klima-, forurenings- og sundhedsmæssige følger. Statoil har ikke dokumenteret, at deres projekt løser problemerne. På generalforsamlingen i Stavanger i tirsdags kunne koncernchef Helge Lund ikke vise et eneste konkret tiltag, som ville gøre deres tjæresandprojekt bedre end andres.

Statoil vil med damp og kemikalier udvinde olie fra dybereliggende tjæresandslag - en langt mere energikrævende og CO2-belastende metode end ved overfladeudvinding. Statoil har endnu ikke anvist løsninger på problemet med den enorme svovlforurening og giftige affald fra renseprocessen.

De seneste analyser viser, at hvis vi skal holde stigningen i den globale middeltemperatur under to grader, er konklusionen at 3/4 af reserverne af kul, olie og naturgas skal forblive i jorden. Hvis Statoil skal tages alvorligt som et ansvarlig olie- og energiselskab, skal de holde fingrene væk fra tjæresand.

For tidligt og for meget

Jytte Nørtoft Jensen, Silkeborg

Jeg har et noget ambivalent forhold til det friske 'Go' Morgen Danmark'på TV 2 - i særdeleshed de muntre unge værter og den omfattende madlavning, vi bliver præsenteret for så tidligt på dagen.

En lidt overdimensioneret 'peptalk' til en befolkning, der dårligt nok er vågnet op til en hverdag, der for de flestes vedkommende ser noget anderledes ud.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Til indlægget af Line Busk: lad de klassiske kompetencer råde.

Hvorfor er der kun 10 pct. kvinder på professorniveau, spørger du. Underforstået: Det skyldes ganske givet diskrimination.
Men mig bekendt er diskrimination ikke forklaringen. Kvinder er i gennemsnit mere interesserede end mænd i stillinger der indebærer meget social kontakt, og mindre interesserede i stillinger der drejer sig om en abstrakt og teoretisk verden. Kvinder er i gennemsnit mindre interesserede end mænd i overhovedet at søge professorstillingerne.
Det er muligt at der af og til forekommer stillingsopslag, der er skræddersyede til bestemte mænd. Men derudover er der ikke belæg for at der foregår kønsdiskrimination ved behandling af ansøgninger.
Dit eksempel med personer der spiller bag et forhæng, er selektivt udvalgt. Som højtuddannet ved du givetvis, at i et enkelt studie kan der forekomme afvigelser fra fifyt-fifty, som skyldes ren statistisk tilfældighed.
Der findes imidlertid publiceret et metastudie hvor man har inddraget over 100 af den slags studier af mulig kønsdiskrimination, f.eks. fiktive ansøgninger skrevet af enten Joan McKay eller John McKay. Det samlede resultat, især hvis de foreliggende tekster etc. indeholder mange oplysninger, er at der ikke er nogen væsentlig afvigelse fra fifty-fifty vurdering af hhv. Joan og John. Det tyder på at hvis der ude i den virkelige verden sker en forskellig vurdering af Joan og John, så skyldes det faktiske forskelle i evner, psyke og adfærd, ikke diskrimination på grund af navnet.
Kilde:
J. Swim (1989): Psychological Bulletin 105: 409-429.
Omtalt s. 44 i den udmærkede bog af Kingsley R. Browne (2002): Biology at work: Rethinking sexual equality. Rutgers University Press.