Kommentar

Afliv myterne om førtidspension

Der florerer en masse myter om, at der er kommet flere førtidspensionister, og at arbejdsdygtige mennesker og helbredelige psykisk syge unge tildeles førtidspension. Det er på tide at aflive disse myter
Debat
10. juni 2009

Der florerer i den politiske debat i øjeblikket mindst tre sejlivede myter om kommunernes administration af førtidspensionsreglerne. Ingen af dem har imidlertid bund i virkeligheden, og det vil være katastrofalt, hvis der reguleres i førtidspensionsreglerne på baggrund af dem. Jeg skal hermed gøre mit til at aflive dem én for én;

-Myte 1: Aldrig har der været så mange førtidspensionister.

Her kan man bare gå i gang med at tælle. Det har Beskæftigelsesministeriet gjort for nylig, da ministeren skulle svare på, hvor mange førtidspensionister der var i hvert af årene 2005-2008. Ifølge ministeriet viser tal fra Danmarks Statistik, at antallet af førtidspensionister er faldet fra 250.747 i 2005 til 240.974 i 2008. Altså et fald på 9.773 førtidspensionister over fire år. Tal fra Ankestyrelsen viser ligeledes, at der i gennemsnit for de samme fire år er sket et fald på knapt 500 tilkendelser om året. Antallet af førtidspensionister er altså faldet og ikke steget.

Aldrig været sværere

-Myte 2: Mennesker, som kan arbejde, tildeles førtidspension.

Denne myte har sit udspring i højkonjunkturens mistænkeliggørelse af enhver, som ikke er i fuld fart på arbejdsmarkedet. Det har imidlertid aldrig været så svært at få tilkendt førtidspension, som det er nu.

Loven kræver dokumentation for, at ansøgere til førtidspension har varigt nedsat arbejdsevne i et omfang, så det ikke er muligt, heller ikke ved hjælp af behandling, at blive i stand til at arbejde. Siden 2003 har dette skullet dokumenteres i 12 'elementer' i en såkaldt 'ressourceprofil', som tager bestik af ansøgerens ressourcer og barrierer inden for alt fra uddannelse og arbejdsmarkedserfaring over interesser og sociale kompetencer til egne præstationsforventninger og helbred. Sidstnævnte vægtes helt bevidst på lige fod med de øvrige 11 elementer for at undgå, at diagnoser i sig selv kan give adgang til pension.

Udfyldelsen af profilen sker ved hjælp af samtaler med ansøgeren, en eller flere arbejdsprøvninger og en række læge- og speciallægeundersøgelser. Dernæst underlægges alle oplysningerne en samlet socialfaglig vurdering og en konklusion på, om kriterierne for at få pension samlet set er til stede. Denne udredning kan være endog meget langvarig, hvilket har fået kritikere til at mene, at socialrådgiverne nærmest driver hetz mod ansøgere til førtidspension. Men det skyldes altså kravet om, at nedsættelsen af arbejdsevnen skal dokumenteres. Når ressourceprofilen er klar, sendes den til kommunens pensionstildelingsudvalg for endelig afgørelse. Skulle udvalget være det mindste i tvivl om pensionsberettigelsen, f.eks. fordi behandlingsmulighederne ikke vurderes udtømte, eller der er uforsøgte arbejdsmuligheder, så sendes sagen retur til yderligere afklaring. Der er nemlig intet incitament hos kommunerne til at tilkende pension til nogen, som kan forsørge sig selv.

Ikke kun diagnosen

-Myte 3: Psykisk syge unge, som tildeles førtidspension, kan helbredes.

Der er flere psykisk syge unge, som får førtidspension. I perioden 2001-2006 skete der et markant fald i nye pensionister med f.eks. hjerte-karsygdomme og kræft, mens antallet, hvor psykiske lidelser angives som hoveddiagnose, er vokset med en tredjedel. 39 procent af dem er under 40 år. Men myten om, at de kan helbredes, holder ikke, for den tager afsæt i en fejlagtig forestilling om, at førtidspension tildeles alene på baggrund af diagnoser.

Som jeg var inde på under myte nr. 2, har man for længst forladt diagnoseadgangen til førtidspension. Det betyder, at når der tildeles førtidspension til psykisk syge, hvis hoveddiagnose isoleret set ville kunne bedres med korrekt og langvarig behandling, så skyldes det, at dette er forsøgt uden held. Der vil således altid være en behandlende psykiater, som vurderer, at muligheden for, at arbejdsevnen kan (gen)skabes, er minimal. Ofte er denne vurdering tilmed testet via en eller flere arbejdsprøvninger, som også er faldet negativt ud. Dertil kommer, at disse ansøgere generelt har alvorlige barrierer i ressourceprofilens andre elementer, bl.a. på grund af den langvarige sygdom. Den samlede vurdering bliver derfor, at behandlingsmulighederne er udtømte, at en bedring ikke er sandsynlig, og at arbejdsevnen er nedsat til det ubetydelige. Ellers er man ganske enkelt ikke berettiget til førtidspension.

Med denne gennemgang kan de sejlivede myter og mistænkeliggørelsen af både kommunerne og alle de førtidspensionister, som er sluppet igennem nåleøjet, begraves. Lad os i stedet bruge kræfterne på at forebygge behovet for førtidspension, for eksempel ved at forbedre behandlingsindsatsen over for psykisk syge børn.

Bettina Post er formand for Dansk Socialrådgiverforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Har selv været igennem dette system og kan til fulde bekræfte dette billede af virkeligheden.

Ingen,- absolut ingen får i dag bliver tildelt en førtidspension før alle behandlingsmuligheder eller rest-arbejdsevne er fuldstændigt afprøvet, dette sker som regel flere gange og i nogle tilfælde desværre over flere år, hvorefter udtrykket at blive "kørt rundt i en gryde" bl.a. stammer.

Hvis alle jounalister gad at læse og huske denne artikel , kan vi måske en gang for alle få aflivet ovenstående landbytosse myter, der mange gange stammer fra den rene misundelse, forstå hvem der kan...

Der er blot at sige, at ingen normale tænkende ville bytte et godt helbred med en kronisk sygdom, der er for de fleste er så invaliderende at selv banale dagligdags ting er en udfordring.

Værd istedet glad for, at der endnu findes et socialt sikkerhedsnet der også kan og vil samle dig op , hvis det en dag skulle blive din tur! Den tid kan komme før du ved af det!

Flemming Leer Jakobsen

Mange tak, Bettina Post for dit indlæg.

Desværre fejler journalister i deres mangel på kildekritik, når læger udtaler sig uden dokumentation for deres påstande om at psykisk syge kan helbredes.

Morten Birket-Smith er en af dem, som har fået medietid uden at journalister har afkrævet dokumentation for hans påstand om at 90 procent af alle psykiske lidelser kan helbredes.

Jeg tror desværre, at dit indlæg vil gå hen over hovedet på de fleste journalister. Det kræver jo en del research fra dem med studier og atter studier. Og det har de jo slet slet ikke tid til på den måde, som mediecirkuset kører på nu om dage.

Jeg har selv sidste år forsøgt at komme igennem med budskabet om at antallet af førtidspensionister er faldet, men mødte kun tavshed fra journalisterne. Og alle fik budet igennem en pressemeddelelse.
Læs min opgørelse her:
http://www.denmarkonline.dk/varsko-myter-og-fakta-om-fortidspension-2008...

Samtidigt fandt jeg ud at Eva Kjer Hansen, som socialminister i en rapport til Folketinget vildledte om antallet ved at sætte opgørelsen af førtidspensionister til alderen 15-64 år og fik en lille stigning i antallet af førtidspensionister. Men reelt var der tale om et fald på 6 % i alderen 15-66 år.

Se afsløringen Eva Kjer Hansens svindel lige under tabellerne på ovenstående link.

Inger Sundsvald

Ja, man bliver sandelig ”kørt rundt i gryden”. Foruden de lægelige udtalelser skal man svare på alverdens uvedkommende ting i forhold til sygdommen. Bl.a. hvordan ens sexliv fungerer og om hvor mange venner og familie man har i sin omgangskreds.

Når førtidspensionen så endelig er bevilget, anses man for at være blevet rask når man bliver folkepensionist, og den ekstra økonomiske ydelse til nødvendige udgifter i forbindelse med sygdommen bortfalder.

Tak til Bettina Post for dette indlæg.

"Afliv myterne om førtidspension"

Bestemt meget bedre end: Det at aflive førtidspensionerede mytologer.

Hugo Barlach

Hvad dælems har Myten med anliggendet at gøre??!!

Der er levende mennesker i Myten kloden rundt, og det er rent ud sagt pinligt at høre tale om aflivninger i den forbindelse! Venligst hæv niveauet en anelse!

Har Informations interne censur da ingen forståelse for det synspunkt?

En stærkt indigneret social-antropolog

Hugo Barlach

Derudover kan jeg da med sindsro bekræfte, at anliggendet med førtidspensionen aldeles er fraværende i den politiske debat. Der har været tale om en købekraftsnedgang på omkring 30% de seneste år. Men førtidspensionisterne har ingen forkromede organisationer som fortalere. Som LO eller Ældresagen. Og det bærer området præg af med hensyn til den politiske opmærksomhed. Eller rettere manglen herpå.

At overgangen til Folkepension skulle afvikle alle behov i sammenhængen er rent ud sagt vanvittigt!

Der mangler en kvalificeret debat på felltet, Information!

Med venlig hilsen

@Hugo Barlach

Ja - der skal altså meget til før man får en førtidspension, og jeg fik af en eller anden ( mig ukendt ) uforskammet grund - oven i købet slynget en påstand i hovedet om at: Det var overflødigt - for den førtidspension havde jeg allerede fået for omkring tusind år siden.

Men jeg offentliggør da gerne min lidelseshistorie - i ( lettere forskønnet ) digterisk form:

Nedstigningen

I det navnløse mørke går jeg ind
her blæser en vind koldere end
den kolde Nordenvind

Glemte skygger, ondskaben her
på fordærvet brygger

Her er edderorme, intet vil sig forbarme,
jeg stiger ned til de andre arme.

Vælder fra kolde kilder,
glemte Jætter snart mig strengt hilder

Ondt fra svundne tider
frem fra skyggerne glider

Dybere, dybere ned,
til sliddets og kuldens hjemsted,
hvor længe skal dog dette vare ved?

Alt kød er her i frygt,
her hviler end ikke benrade trygt.

Dunkelt lys er her, men lyset her
tjener kun til rædslernes fremhævelse
derfor er alt i bævrelse.

Nu synes mig min værste drøm
at have været som sagelighedens strøm.

Dybere, dybere ned, har dette da ingen bund?
vil mere ledt opdukke om korten stund?

Den helligste ed ville jeg bryde,
om jeg denne nedstigning kunne fortryde

Kulden tager til,
edderorme gør med mig som de vil.

En skikkelse pludseligt tårnhøjt foran står
byder velkommen til Hel's forgård.

Hugo Barlach

Hæhø Kim.

Men eftersom du nu har kvædet godt og grundigt, skal jeg undlade at gøre dig kunsten efter. Kender du Rimblik og Hlegrind? For Myten er skam ganske levende heroppe mod Nord endnu. Og fortællingerne flyder såmænd stadig i en lind levende strøm, der ikke fordrer en tilbagevenden til fortiden. Myten er levende, osse' heroppe! Også uden for Forn Sidr. En ganske (efterhånden) beleven forsamling.

Men tilbage til emnet: der er en eklatant mangel på politisk interesse for førtidspensionisterne. Ikke mindst fra oppositionen på et artikuleret niveau. Jeg efterlyser derfor stadig en fornuftig og aktuel italesættelse af sammenhængen fra den kant.

Det er faktisk, hvis du tillader udtrykket, efterhånden "edderbroderemig" træls at være henvist til Dansk Forskelsparti for en almindelig rimelig repræsentation. Det burde oppositionen, bortset fra Enhedslisten som har været parat til at varetage området, tage op i forbindelse med den vækkelse, som handler om at stille Regeringen stolen for døren. Altså SF og Socialdemokratiet. Så er det sagt!

Jeg smug-kopierer lige dit kvad (für ein sicherheits gedulg). Man er er vel antropolog høhø...

Med venlig hilsen

Så lige et godt og erfaringsgrundet råd:

Det: At afvige blot det mindste fra horoskopers anvisninger - fører til en uundgålig nedstigning
i samfundslagene.

@Hugo Barlach

Spørgsmålet er jo bare om det er besværet værd at skaffe de statistiske oplysninger osv. -

da ingen magthavere alligevel agter at ændre på elendighederne.

Hugo Barlach

Jammen, det er du da med til at ændre på, ikke? For: ej blot til lyst, Kim - vel?

Hugo Barlach

Ok Kim! Den sidste bemærkning må jeg nok konstatere, at Informations censur ikke fatter tre meter af. Hermed en opfordring til Information om at tage dén med 'aflivning af myter' alvorligt. Det er ikke en sprogbrug, der trækker 'vand i sandet' udenfor en dansk sammenhæng.

Lad mig lige erindre om, at forhenværende Udenrigsminister "Yffe de France" tilbød Sydafrikanerne at medvirke til 'aflivning af myter' umiddelbart efter, at man i Sydafrika havde indforskrevet en heksediktor til at fjerne fortidens spøgelser fra parlamentsbygningen ved en officiel ceremoni. "Is there anybody out there?"

Det er ikke hensigtsmæssigt at pushe en intern og misforstået dansk sammenhæng i international og slet ikke global sammenhæng. Jeg håber, at Information vil overveje anliggendet. Ellers står jeg da gerne til rådighed med fornuftig vejledning...

Stadig med venlig hilsen

@Hugo Barlach

Jo, men det er nok mere noget med at få førtidspensionsterne selv til at forstå at de bør bruge, blot det mindste overskud af energi, de dog evt. måtte ha' : Til at støtte Enhedslisten ( eller længere til venstre ).

@Hugo Barlach

Eller måske sku' man tilråde, en MEGET bred
regering henover midten - fordi det ser jo ud til
at der som sædvanligt er nogen der fjumrer rundt mht. hvad der er opad og hvad der er nedad på den regnbuebro.

Hugo Barlach

Indtil resten af opositionen reagerer, ja så køber jeg den, Kim. Men det skal ikke afholde mig fra at rette henvendelse til SF og Socialdemokratiet for at få en forklaring på, hvorfor førtidspensionisterne er faldet eklatant udenfor den politiske interesse fra den kant. Det skylder begge partier en fornuftig forklaring på. Sådan er det såmænd...

Tak for indspillet, Kim. Der er en fornøjelse at høre fra en person, der har greb om, hvor vi er rundet fra. Og ikke har problemer med at vedgå det. Men da jeg ikke er en del af Forn Sidr's hildemænd, må jeg desværre nøjes med at respektere dit udgangspunkt peer to peer. Meen, vi nærmer os jo solvhverv, så go' lysfest!...

med venlig hilsen

Hugo Barlach

Forresten Kim, dét at man ikke abbonerer på 'Forn Sidr' behøver under ingen omstændigheder at diskvalificere ens forhold til verden. Heller ikke ikke såfremt man stadig finder et grundlag i Myten. Den ér levende. Og her må man gerne have et forhold til verden, som ikke behøver at være formidlet over nogen form for eksperter eller 'præsteskab'. Man må gerne selv. Og holder man af sin verden, ja så så må man gerne give udtryk for det. Tillige sin bekymring. Det skal der ikke stå hverken journalister eller partier i vejen for.

Med venlig hilsen

Verdens ringeste Gode

@Hugo Barlach

Der nu noget af der der skal tages alvorligt, også indenfor den materialistiske historieopfattelse.

bla.a.
Mht.

Et godt og erfaringsgrundet råd:

Det: At afvige blot det mindste fra horoskopers anvisninger - fører til en uundgålig nedstigning
i samfundslagene.

------
Man
Ka' man jo se hvor galt det var ved at gå Kopernikus og Gallilei. Og Hvorledes Tyge Brage
- imod eget bedre vidende- klogeligt forsøgte at sno sig udenom.

Og heller ikke det: At få gødning og jord under neglene og den slags arbejde - adler jo i virkeligheden næppe.

"Det: At afvige blot det mindste fra horoskopers anvisninger - fører til en uundgålig nedstigning
i samfundslagene."

Men der er jo alligevel en begyndende tilbøjelighed til at: Almindeligt hæderligt arbejde bliver belønnet
på nogenlunde passende vis.

Fra en (Landsforeningen af tidl. og nuv. psykiatribrugere ) LAP-pressemeddelse:

"I den officielle dødsårsags-statistik bliver over 150 døde hvert år registreret med den psykiatriske diagnose som dødsårsag, på trods af at diverse eksperter udtrykker, at ingen her i landet dør af deres psykose."

http://lap.rafus.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=417:pre...

----------------------------------
Der er jo en - ofte nævnt - klar overdødelighed og tidlig dødelighed i blandt ( også psykiatriske ) førtidspensionister,men omfanget kan jo ikke læses ud af ovnennævnte - men ovennævte antyder jo at NOGET AF den overdødelighed og tidlig dødelighed måske er en direkte(!) følge af nogle af behandlingsformerne.

Niels Mosbak

Kim Gram

Det var et godt kvad!

Hugo Barlach

Jeg havde keynianske politifolk på min station i Kroatien - de var dødsens rædde for ånderne i træerne om natten, mens ingen kunne kaste troldom på deres "kontingentchief" da han havde en guldtand.

Og det var jo deres virkelighed, som for dem var yderst reel - og det er man jo nødt til at forholde sig til på en imødekommende måde, selv om vi DANSKERE ikke tror på MYTER!

"selv om vi DANSKERE ikke tror på MYTER!"

---

Det ved jeg snart ik' hva' jeg ska' sige til - jeg vil da virkeligt gerne ønske at jeg havde så meget fantasi; at jeg ku' beskrive ting jeg ikke selv havde oplevet.

Niels Mosbak

Kim Gram

Den del af det trives fint - det var mere de der ting, vores rationelle hjerne forbyder os at tro på. ;-)

A' propos anti-psykiatri ( Fra dengang da der var RIGTIGE eksistentialister til ):

Forskellen imellem Den Spanske Inkvisition, og
vor tid og sted's psykiatri, er i det væsentligste:

At den sidstnævnte har droppet: Det religiøse påskud. ( I udøvelsen af sin nuværende egentlige samfundsrolle: Afretningen af samfundsafvigere )

OG det at den førstnævnte (DSI) - lissom Freud og Marx: Mente at voldsomme psykiske problemer - i det væsentligste var påført fra den enkeltes YDRE omgivelser:

Hhv.: Djævle - eller samfundets påvirkninger af hver enkelt op gennem barndommen.

Jeg ved ikke helt hvilken holdning vor tid og steds psykiatri selv har nu om dage, men de synes at have opgivet holdningen med at: Det skyldes påvirkninger fra samfundet.

Så nu er det atter en slags medfødte djævle ( kaldet: DNA-anomalier )- noget medfødt som de kristne før i tiden kaldte noget andet :-(

Nu er økonomiens fremtidige udviklingshistorie her på kloden jo nok temmelig nøje bestemt, så det er jo meget spild af tid at forsøge at påpege hvad man BURDE gøre allerede nu,

MEN slig utopisme er svært hel at undlade: Global fordelingspolitik mht.
fælles: Ejerskab og styring af klodens produktionsmidler og ressourcer, tilsvarende mht. fordeling af goder [ og præster, kunstnere og præsidenter :-) ] osv. - altsammen noget der vil gøre folk flest - mindre knotne på hinanden, med et forventet fald i psykiske lidelser til følge.

Stemningsforbedrende tiltag ( i grundlag: Basis ) - og almindelig jullehygge HELE året osv.

@Hugo Barlach

Det med hvad forskellige former for sprogbrug udtrykker ER jo vigtigt -

Et mere passende slagord er jo så derfor:

Levende førtidspensionister er at foretrække fremfor: Levende førtidspensioner ;-)

Lissom: Levende mennesker jo er at foretrække fremfor: Den levende kapital ( Hvis noget sådant såsom: "Den levende kapital" - da i det hele taget kan være levende "udenfor newspeak" )

Hugo Barlach

Niels Mosbak

Her et citat fra Claude Levi-Strauss (fransk strukturalist og Antropolog) i dansk oversættelse: "Myten er verden, der fortæller sig selv." (lånt fra Guaraní-indianere i Brasilien). Om man så taler sproget, er en anden sag. Jeg har forresten selv besøgt dem...

Der kan være en tendens til at opfatte Myten som et religiøst indspil, hvilket ikke yder sammenhængen tilstrækkelig retfærdighed. Mest p.g.a. den universitære forholden sig til den (f.eks. den teologiske, men i lige så høj grad den mekanisk logiske). Men selvfølgelig kan man have en holdning til Myten, uanset om man er specialist eller ej. Fordi man kan have en holdning til verden under alle omstændigheder. Jeg har f.eks. den holdning, at man burde passe bedre på den, end de gældende magtforhold for øjeblikket præsterer.

Kim Gram

Du har jo fat i nogle skarpe pointer, viser det sig, når man nærlæser kommentarerne. Og en vis ydmyghed overfor sammenhængen alligevel. Og det er faktisk ikke til at stå for. Så dig er jeg ikke direkte urolig for, kan jeg tilføje ;-)...

Man kan også nikke genkendende til den irrationelle tilbagetrækning, som man kan mødes med, hvis man ikke er fuldt ud genkendelig i forhold til "normal"-matricen.

Forresten deltog jeg også i bestræbelserne i forbindelse med anti-psykiatrien. Og har måttet konstatere et unødvendigt fald i tolerancerne indenfor psykiatrien. Men der er forskel på psykiatrien frontforskning og så de metoder, der driver Statshospitalerne m.v. Og der kán nemlig rejses fornyet kritik af den sidste. Alene debatten omkring fikseringer, elektro-chock'ene og umyndiggørelserne viser med al tydelighed, at målene går i den forkerte retning for tiden.

Men jeg kan stadig ikke se, hvorfor intolerancen også skulle ramme førtids-pensionister. De fleste hár været på arbejdsmarkedet - og ville gerne bridrage til det på vilkår, der ikke forudsætter fornyet nedslidning. Og til en løn, der ikke var udtryk for diskvalificering! Udhulingen af købekraften, der især går til de basale udgifter i et moderne samfund, finder jeg ligeledes er en bekvem politisk overseelse, som savner repræsentation fremdeles i den såkaldte "røde" del af dét politiske spektrum.

Endelig en (omend tragisk), så dog fornøjelig tråd.

Med venlig hilsen

@Hugo Barlach

Ja - det sker tit at AL mytologi opfattes som : Bare religion, men det passer ikke at AL mytologi
bare er religion

- for faktisk er det jo ikke AL mytologi
der bare går ud på at kneppe med lig.

Altså set ud fra Lenins synsvinkel: Han påpegede jo at: Al religion er nekrofili

----

Dvs. At de som omtaler deres erotiske oplevelser som: Det var en nærmest religiøs oplevelse - ikke nødvendigvis mener noget positivt med det.

Hint:

Læs: Lewis Caroll: Alice i eventyrland -

og derefter Lenins genspejlingsteori.

--

Det har også meget at gøre med det Barlach jo sagde: At mange ( både her i landet og enkelte ude i verden ) jo fortolker tingene på ikke- standardiseret officiel dansk vis

Mao.: Hvis de udmeldinger man af til ka' møde her i landet, der taler om: Den arbejdende kapital -
er alvorligt ment - så skal man da for så vidt blot være stolt over at være førtidspensioneret.

Mao.: Hvis de udmeldinger man af til ka' møde her i landet, der taler om: Den arbejdende kapital -
er alvorligt ment - så skal man da for så vidt blot være stolt over at være førtidspensioneret.
Lissom nordens mytologi.

Og det er derfor at Esbjerg hedder Esbjerg.

Hugo Barlach

Tjae Kim.

Men den ér ikke pensioneret - Myten. Eller verden.

Er det mon forestillingen om, at man som art (mennesket) i begejstringen for fornuften, et flygtig begreb ganske vist, ikke behøver at vise en respekt for sit øjeblikkelige adobtionsprojekt: "Verden" (som vi går ud fra, at der kun er en enkelt til rådighed af slagsen af - og som alene derfor fordrer en anden respekt, end dén en liberal arkaisk fornuft kan begrænse sig til at føle sig forpligtet overfor)?

Næh, verden udenfor den europæiske fornuft har absolut noget at lære en arrogant og selvcentreret erkendelsesindsats som den europæiske at tage mere højde for.

Tænk f.eks. på Arthur Shopenhauer's insisteren på at lægge sine forelæsninger (kritisk filosofi) på samme tid som Hegel's (datidig dialektisk mainstream-filosofi). På trods af uligheden i interessen. Det var ingenlunde tilfældigt. Og betænk i samme åndedrag Schopenhauer's introduktion af asiatisk filosofi i en europæisk sammenhæng. Samt ikke mindst hans opfordring til at overveje: 'hvem kontrollerer kontrollanten?'.

Jeg kan love dig, at der ikke er en eneste liberal tænker, der har overvejet dén sammenhæng for sine linier ind i en moderne realitet. Motiverne bagved dén disposition, sætter Schopenhauer ind i en sammenhæng, som ofte undervurderes selv af idehistorien nu om stunder. Under alle omstændigheder har tænkningen på disse breddegrader (omend i reservater) ikke været villig til at lade magten overladt til en uimodsagt disposition. Deraf magtfilosofien (Nietzsche, Faucault m. flere...

Men deraf tillige en europæisk overvejelse, der ville tale selv magten midt imod! Dette perspektiv kan man ikke fravriste den europæiske tænkning heller. Og sådan er det såmænd...

At en sådan tænkning for tiden på et erhvervsstyret universitet er blevet undervurderet, bør ikke være overset. Men netop de rating-fikserede tandløse uniteter' har her et anliggende, som burde kunne re-aktualisere den tænkning, som man præsterer. Især på humaniora. Ikke mindst fordi universiteterne i vid udstrækning har mistet den kritiske sans og forskning. Og samtidig har erkendt et tab i forskningsuafhængigheden.

Og ovenpå den smøre til overvejelse på især humaniora, kan jeg så genkende en portion af tilsvarende perspektiver i dine kommentarer, Kim. Og som jeg allerede har givet udtryk for, er det en ren fornøielse' at høre fra dig, når du lader tankerne få frit løb. Man kan nemlig godt have et forhold til såvel substans som nutid, selvom man ikke umiddelbart kan underbygge med de mest akceptable akademiske citater. Men når jeg lytter til dig, forekommer en del af dine pointer ikke efterladt i Vertigo.

Håber du har glæde af anerkendelsen...

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Hov, jeg glemte lige at nævne, at Friedrich Wilhelm Nietzsche gjorde opmærksom på, at "Gud er død".

Altså at der er en overvejelse, som går på, at den europæiske tænkning har et efterslæb i forhold til dét udspring, der hævder en kristen fundering. Men Europa har altså en overvejelse omkring verden som helhed, der langt overskrider det kristne indspil i historisk sammenhæng. Altså et kulturelt tilknytningsforhold, som overskrider kirkeretternes (1200-tallet) uforenlige forhold til sin egenhændigt udnævnte rival (Myten). Deraf den vanvittige forestilling om, at Myten skulle være synonym med 'løgn' i en politisk korrektheds terminologi. Intet har mindre på sig kort og godt. Som også åbningen overfor resten af klodens overlydsfilosofi siden har gendrevet som indadvendt (introvert). Og som en moderne global verden har understøttet en utvivlsom andel i.

Vestens (økonomiske, logik-fikserede og praksis-centrerede ingeniørmæssige) filosofi står nu med en klar deficit overfor i forhold til de konkrete miljømæsige, energimæssige og klimamæsige udfordringer, vi står overfor. Omend vi som befolkninger i en spin- og lobby -orienteret verden ikke har en reel indflydelse på, i hvilken retning de nuværende arkaiske magtforhold udspiller en art arrogant suverænitets kramper. Det 21-århundrede har et opgør med disse arkaiske magtforhold i en verden, der næppe begynder forfra, men snarere stiller krav til en fortsat indsats i relation til at begribe, at moderniteten altid er undervejs og at verden ikke begribes baglæns alene.

Så er det lige sagt...

Stadig: Verdens ringeste Gode

@Barlach

Vertigo ? Ingen grund til det - det er nemlig ofte let at "oversætte" imellem (noget) mytologi og videnskab:

To digte der stort set handler om det samme:

------------------------------------

Kapitalen

Kapitalen samles på hænder få,
og forrentes med tidens gang,
grundet det lider vi små,
og kender næsten kun trang,
for intet kommer ud af luften blå;
trods vore drømmes vide fang,
må vi knokle for de meget få,
til lyden af trommens slavesang.

------------------------------

Drøpner
( Cost of Production )

Hver niende nat
forrentes den skat.
Tror Odin at
intet galt er fat?
Ringbæren' bør vide:
Andre må grundet Ringen lide,
for intet kommer af intet:
Andetsteds i Altet,
råbes: Vagt i Gevaltet.

---------------------------------------
Drøpner = Ringen = Odins ring.
som der jo på "mystisk" vis kommer 8 kopier af,
hver niende nat.

----------------

Mht.: Hvem der kontrollerer kontrollanten ? - er spørgsmålet oftest uden megen betydning for proletariatet - fordi når proletariet gør oprør - er det mindre for at komme frem til et eller andet
skildret "utopia", men mere fordi nøden driver dem til at gøre op med det nuværende. ( Fra en situation hvor der omtrent ikke er mere at kunne miste )

Hugo Barlach

Det er jo dét jeg har forsøgt at sige, Kim: du har har skisme fat i nogle af de lange ender...

Rigtig god Nat (en Jættekvinde af de allermest kærlige), når man er en fattigrøv: ref.: Victor Hugo - Les Miserable: "Væk ikke de ulykkelige, thi søvnen er måske Deres eneste udfrielse."

Viva la Revolucion los miserablos del Mundo.

Snakkes

Hugo Barlach

Retelse:

Skulle være: "Viva la Revolucion de los Miserablos del Mundo...

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Eller noget i den retning...

Nå pyt, du har fanget den, er jeg ikke i tvivl om.

Og så fik du oven i købet hul på den med ringene. Dem er der nu flere af. En afskyelig form for flertydighed, som den logiske fordring har det ganske svært med. Med sit absurde krav om entydighed. Altså en parade imod nytænkning. Et for tiden elendigt skjul for suverænitetsfordringen, hvis interne forhold er under beskydning, når Verden vender sig imod en teknologisk forståelses overgreb på al anden kompetence i sammenhængen.

Næh, der er i alvorlig grad behov for en inddragelse af anden kompetence i begyndelsen af det 21. århundrede, end forsøget på at definere Verden i forhold til det 20. århundredes logiske begejstring. Og samtidige tab af begrebet om det sociale. Hvilket den nye Indenrigs- og Socialminister's håbløse ideologiske vanetænkning i relation til Venstre's ideologiske tovholder (Hjorten) allerede har vist svaghederne omkring.

Meen, hvaffor' skulle det holde anden erkendelse tilbage, vel? Så videre i sporet, Kim.

Nåmen, vi nærmer os Solhverv. Så jeg står lige af en periode. Ha' det...

Hugo Barlach

Altså: hvaffor' skal førtids-pensionisterne deltage uforholdsmæssigt i betalingen for forrykkelsen af skalaen imellem rig og fattig? Socialdemokratiet? SF? De Radikale? Må vi få en forståelig forklaring?

Med venlig hilsen

@Barlach

Så må vi heller skrive noget ærkehedensk om hjorte ( og enhver antydning af samkøring/synkretisme imellem trosretninger,
er helt tilfældig og så ganske utilsigtet fra min side )

-----------------

Hjorten
( Fra Solsangens Saga )

Sols hjort ser jeg fare fra Syd,
Hans fødder rører Jorden,
Hans hovede rører Himmelen.

( jeg ved ikke helt hvem det er der kaldes Sol's Hjort, men han synes at være en i verdenshistorien ( forbigående bifigur ) en næsten ukendt skikkelse - måske er det en oldgammel forudsigelse om vor nuværende indenrigs- og socialminister ).

++++++++++++++++++++++++++++

Man kan så sige at det gode ved at befinde sig på førtidspension, er at man så er helt fri for at sku' forsvare sig imod Rindalister ( men det er for så vidt også det absolut eneste gode ved det )

-------------------------------------------------

Mjød

Trællene spørger: Hvad
skal Skjaldeskabet nytte?

Trællehoveder måtte trille
for Skjaldeskabets skyld, og
de triller sikkert endnu.

Som en Slange søgte jeg
Skjaldeskabet, som en Ørn
bjærgede jeg mit bytte.

God var Gunlød, men
Mjøden lyste med en
stadigt mere forjættende glød.

Glødende var Karrene, det
lokkende lys fra al
fremtids Skjaldeskab.

--------------------------

Nu vil jeg godt undskylde hvis jeg på mindste måde, og ganske selvuforskyldt - sku' være kommet til at begå noget ,der kunne antyde noget som helst - som kunne tolkes som et misforhold
mht. lødighed blandt hhv. toppen og bunden i det Danske samfund. Men ingen brokerier herfra
( Og kvæderier KAN jo godt tjene til andet end blot sådanne drillerier ). Og ovenævnte Hjort er jo i øvrigt valgt på fuld demokratisk vis.

Undskyld - jeg havde overset at Hjorten er den ideologiske tovholder i Venstre.

Niels Mosbak

Hugo Barlach

"Hov, jeg glemte lige at nævne, at Friedrich Wilhelm Nietzsche gjorde opmærksom på, at "Gud er død"."

Og Guds død tilskrev han menneskene, der søgte at bevise Guds eksistens.
Hvorefter han holdt mere af dyr end af mennesker - så røg han osse på pension - og de der pensionerede ham, omklamrede hans skrifter, og brugte dem i sammenhænge, der aldrig var tænkt.
For hvad gjorde han - forsøgte at redde en kørehest fra pisken.

Og hvad kan vi så lære af det - man er tosset hvis man forsøger at beskytte de svageste....

"Hov, jeg glemte lige at nævne, at Friedrich Wilhelm Nietzsche gjorde opmærksom på, at "Gud er død"."

---------

Efter at have gjort opmærksom på det, svigtede Nietzsche på det allergroveste - derudi at han ikke klart og entydigt nok gjorde opmærksom på at:

Og derfor har vi jo så "kun" Det Kommunistiske Manifest at sætte vor lid til.

Tilføjelse:

Det Kommunistiske Manifest bør jo vælges fordi det lever - og mindre vælges - bare af den grund at gud er død.

@Hugo Barlach

Spørgsmålet er jo bare om det er besværet værd at skaffe de statistiske oplysninger osv. -

da ingen magthavere alligevel agter at ændre på elendighederne.
---

Og for (undtageslesvist ) at se nøgternt på det

( den socialdemokratistiske illusion )

ARGUMENTER for/imod det og det - giver kun
mening blandt klassekampfæller - udenfor det
er vi i en verden hvor kun hensynet til kapitalens tarv råder ( og det altsammen: Mere og mere globaliseret )

Og så Abdullah der har befundet sig fikseret på sikringen i otte år ! Det kan KUN skyldes at psykiaterne forveksler ham med et horoskop -
for moderne vesterlandske psykiatere ser selvfølgeligt helst at hver og alle mennesker må og kan færdes mere frit end horoskoper kan.

På den anden side set: Det er ikke godt for noget menneske at blive forvekslet med horoskoper -
for vore nuværende magthavere har ingen respekt overhovedet overfor horoskoper.

Hugo Barlach

Tak for kommentarerne, begge to. Og håber at vi kan summe videre i anden anledning.

Med venlig hilsen

@Hugo Barlach

Tja - prøv at ombytte ordene: Menneske og horoskop - i teksterne ovenfor ( så fordufter det meste af ironien ). Man kan jo komme "lidt" i tvivl om hvilken af delene psykiaterne helst ser.

Hugo Barlach

P'tjaeh...

Psykiatrien har sammen med sin søstervidenskab psykologien en lang række uafklarede forhold. Ét ganske væsentligt af dem handler om, at man forstiller sig, at 'normalmennesket' indstiller sin personlighedsdannelse i 30 til 35 årsalderen. Det interessante i den forbløffende sammenhæng handler direkte om, at man går ud fra, at der er tale om en konfigurering, som så skal kunne danne udgangspunkt for behandlingsindsatsen. Altså at der er mekaniske vilkår, som forsøges gjort gældende her ved indgangen til det 21-tyvende århundrede, når det drejer sig om at friholde normen som reservat.

Og dén går naturligvis ikke, når man i filosofi- og al anden historie gør normen til genstand for kritik. Kort fortalt har mennesket overlevet et hav af epokale normer, der ikke fremstår som sammenlignelige.

Der er med andre ord tale om epokale nedslag i det menneskelige potentiale, som søges forklaret udenom den rækkevidde, som kulturforskning peger på i antropologisk regis. Normer er under konstant forandring. Om det er horoskober, kristendom eller andet, som gøres til grundvilkår, ja så begår man samme brøler om og om igen. Nemlig at binde det menneskelige intellekt til en begrænset epokal normforståelse.

At der optræder andre forslag i perifærien af enhver epokes normbegreber, som rækker ind i den kulturelle dannelsesproces, bliver ganske enkelt sat uden for døren, når konfigurerings-forholdet lægges fast. Man overser helt enkelt at konfigureringen skulle have petentiale til at række længere end epoken.

Myten er et glimrende eksempel. Den fremstår diskvalificeret, uanset at den rækker bagom den historisk lokale epoke (eks.: kristendeommen). Og søges gjort til et overstået historisk fænomen. Men Myten er levende og slet ikke noget, man kan henvise til fortiden.

Dens indbyggede potientialer smides klart ud med badevandet. Hvor "Gud" i den nærmeste historie afløstes af videnskaben i relation til, hvor man kan søge auroritet eller 'dømmekraft', bliver det dermed allerede nu muligt at forudsige, at der står nye autoritetsforhold på spring i fremtidens kulisser. Og naturligvis kan man da tage det forhold i betragtning i nærværende nutid, når man ser på den gældende "rationalitet". Den komer heller ikke til at holde evigt. Så din kritik af psykiatrien er så legitim, som man kan ønske sig.

Desværre kan der siges uendelig meget mere i den forbindelse. Heraf min tidligere opfordring til at fortsætte kritiken, når emnerne fremkalder opgør med den mekaniske forståelse af konfigureringen af dét udviklingspotentiale, som udgør menneskets fremmeste overlevelsesmulighed. Vi har opfattet verden anderledes end nu - og det kommer til at ske igen. Men ikke i horoskopernes deterministiske forstand. Hverken potentiale eller fremtid er tabubelagte, med mindre man lader epoken skræmme til tavshed overfor den momentant gældende autiritetsform. Så naturligvis er dine betragtninger ikke at opfatte som et rodet komsammen af tilfældigheder. Det har jeg da opdaget....

Og! Man kan altid være Verden bekendt. Den er jo en langt mere solid konstant end historisk momentane autoritetsforhold. Og det er grundsynspunktet i opfattelsen af Myten som gangbart moderne indspil til en frustreret modernitet, som bekymrer sig mere om sig selv end om sine omgivelser. Kortsigtet som den er.

Giver det mening, Kim?

@Hugo Barlach

Mening? Lige et kort svar på det med myters evt. gyldighed i forhold til vor tid og sted's ( officielle )
(natur)videnskab:

-----------------------

( plukket fra et svar på en anden tråd )

@Morten m. fl.

Du nævner bla .a følgende:

1) Underholdende fortællinger om guder og helte

2) Dybere åndelige værdier

3) Den moderne verden

4) Rollespil

------

Lige et forslag herfra ( Som bla.a. skyldes
at jeg er temmeligt sikker på at der virkeligt foregår
rejser tværs igennem tid og rum - på flere måder end
vor tids ( officielt ) godtagne videnskab vil indrømme er muligt og sker ),
så forslaget er: Prøv at lade være med at SKELNE
særligt skarpt imellem de fire foreteelser ( og meget andet ):

Tingene er indeholdt i hinanden.

--------------------------------

Det med skarpe skel's ( mulighed/umulighed ) skal man også huske på - når man m/k vil have samfundsstatistiske svar på spørgsmål såsom
de som indledningsartiklen tager op.

Sider