Klumme

Censurens pest

Generaldirektør og ledelse har knæsat et farligt princip i DR
Pia Kjærsgaard har i årevis som partileder sanktioneret drastiske udtalelser også fra sit partis ekstremistiske medlem af EU-Parlamentet, Mogens Camre.

Pia Kjærsgaard har i årevis som partileder sanktioneret drastiske udtalelser også fra sit partis ekstremistiske medlem af EU-Parlamentet, Mogens Camre.

Casper Christoffersen

Debat
27. juni 2009

I Lasse Jensens fortrinlige program Mennesker og medier fik sagen om Pia Kjærs- gaards udtalelse om at indvandrere formerer sig som ......, der i virkelighedens korrekte form lød: formerer sig som ....... endnu en drejning, denne gang i tragikomisk retning. Derfor én gang til. Men tag ikke fejl, det er en slem sag.

Historien begyndte, som mange husker, med at en sprogforsker interviewet i et sprogprogram til illustration af politikeres og andres brug af animalske nedsættende metaforer henviste til Pia Kjærsgaards udtalelse: indvandrere formerer sig som rotter. Det eneste gale med eksemplet var at det var forkert. Sådan har Pia Kjærs- gaard ikke sagt. Programværten greb ikke ind, hvilket man dårligt kan bebrejde vedkommende. Dels fordi udtalelsen jo står for den interviewedes egen regning, da vedkommende var over 18; dels fordi programværten ganske givet ikke fandt udtalelsen i åbenbar modstrid med den politiske virkelighed og med almen viden om forholdene i jernindustrien.

Med andre ord: det ligger inden for rimelighedens grænser at antage Pia Kjærsgaard som ophav til en udtalelse om at indvandrere formerer sig som rotter. Hendes og hendes partis tilkendegivelser gennem tiden er af en sådan beskaffenhed at det endog er nærliggende, at Pia Kjærsgaard kan have sagt at indvandrere formerer sig som rotter. I årevis har hun som partileder sanktioneret drastiske udtalelser også fra sit partis ekstremistiske medlem af EU-Parlamentet, Mogens Camre. Dennes sprogbrug opviser hyppigt paralleller til den klassiske antisemitiske begrebsverden med anvendelse af udokumenterede groft nedsættende generaliseringer, samt af sammensværgelsespåstande om en særlig befolkningsgruppes kollektivt skumle hensigter. (Se samlingen af citater på www.humanisme.dk/hate-speech/mogens_camre.php) For eksempel at muslimerne kun venter på at blive mange nok - de formerer sig jo som skadedyr (!) - til at kunne fortrænge de rigtige danskere. Eller slå dem ihjel som Camre direkte skrev i en taletekst til pressen. Her er ligheden med det berygtede falsum om jødernes hensigter: Zions Vises Protokoller - med udgangspunkt i en fransk pamflet fabrikeret af zarens hemmelige politi - lysende klar. Det behøver ikke være en efterligning, men er arketype.

Hellere kaniner

Partiets ledende folk med Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard i front har hen ad vejen sanktioneret disse og lignende udgydelser fra Camre. Dertil kommer at Pia Kjærsgaard som medlem af Fremskridtspartiet har hørt både sin partileder og et fremtrædende medlem anvende rottemetaforen for indvandreres formeringsevne, uden at Pia Kjærsgaard, så vidt vides, tog afstand fra udtalelserne. Sagen, det der udløste balladen, var den enkle, at Pia Kjærsgaard har sagt at indvandrere ikke formerer sig som rotter, men som kaniner. Også kaninen regnes i store mængder som skadedyr. Men domstolene mener ikke at det slet så alvorligt at blive sammenlignet med en kanins erotiske formåen, som det er at blive beskyldt for at parre sig som rotter.

Ole Hyltoft - næstformand i DR's bestyrelse udpeget af Pia Kjærsgaard - var der som et søm efter sprogudsendelsen med det grimme citat af den partiformand, han skylder sit ben og at nogen overhovedet gider høre på ham, og sagde bøh til generaldirektør Plummer. Ikke alene fik Plummer som en pryglet skolebladsredaktør udtalelsen dementeret og slettet af genudsendelsen af den pågældende udsendelse, men slettede også dementiet. Ifølge Hyltofts krav måtte der ikke være spor på spor tilbage. Intet skulle minde om at nogen fejlagtigt havde sagt at Pia Kjærsgaard havde sagt at indvandrere formerer sig som rotter. Borte skulle tage det. Udtalelsen er pr. generaldirektoralt diktat pr. næstformand Hyltoft, i syvende led for tid og evighed slettet. Ingen skulle kunne slå tilbage og høre, hvad sprogforskeren sagde, og hvad der var grundlag for den panik der udløste den Hyltofts anfald. Under hele historien gjorde bestyrelsesformand Michael Christiansen ikke vrøvl, hvad der fortæller at Christiansen er enig med Ole Hyltoft og i fremgangsmåden. Den konstatering falder ikke ud til bestyrelsesformandens fordel. Om nogen nærede forventninger.

Refererede udtalelsen

Nu kommer det morsomme, som er årsagen til at tage sagen op igen. Lasse Jensen kørte som sagt historien i Mennesker og Medier med programdirektør Mette Bock, en af beslutningstagerne bag DR's ejendommelige adfærd - regulært set censur. Mette Bock forsvarede med generaldirektøren i ryggen dispositionen i den høje stil og med forsikringer om hvor glad hun var for diskussionen, hvad enhver idiot kunne høre var lodret løgn. DR, forsikrede Bock, havde bragt en meget, meget, meget alvorlig fejl, rottemetaforen må ikke forbindes med Pia Kjærsgaard. Og nu kommer det: For at belyse sagen over for lytterne, forklarede Lasse Jensen baggrunden og henviste til den famøse udsendelse, hvor i udtalelsen om at Pia Kjærsgaard har sagt at indvandrere formerer sig som rotter forekom. I den anledning citerede Jensen koldsindigt udtalelsen: altså at der i den pågældende udsendelse af en sprogforsker blev udtalt at Pia Kjærsgaard har sagt at indvandrere formerer sig som rotter . Der skal i den forbindelse ikke mere humoristisk sans end en vandrende pinds for at se komikken. Dér sad Mette Bock med håret i postkassen og kunne jo dårligt nedlægge forbud på stedet med tilbage- og fremadvirkende kraft over for en af landets betydeligste journalister, Lasse Jensen, at denne ikke i professionel sammenhæng måtte sige at Pia Kjærsgaard var blevet citeret i en udsendelse - ganske vist fejlagtigt - for at sige at indvandrere formerer sig som rotter. Lasse Jensens ugentlige udsendelse genudsendes et par gange og er lagt ud på nettet, så alle lyttere og interesserede kan høre Lasse Jensen sige dét, DR's ledelse censurerede ud af den oprindelige udsendelse. Hir, hir! Sådan går det tyranner.

Hyltofts udtalelser

Fniset hører imidlertid brat op, når man, ligeledes på nettet, løber igennem, hvad samme Ole Hyltoft selv i tidens løb har udtalt om indvandrere fortrinsvis med muslimsk baggrund. Ligesom i Zions Vises Protokoller, der ser jødedommen som et politisk parti, en terroristisk verdensbevægelse, opfattes i den Hyltoftske DF-optik, der har bragt et tvivlsomt intellekt vidt:

»Det vigtigste er, at muslimerne - alle muslimer - bekender sig til et skrift, der siger at danskerne er urene og bør udryddes ...« Eller: »De indvandrende muslimer vil for størstepartens vedkommende ikke være danskere, ikke have børn med danskere, ikke tale dansk, ikke have deres børn opdraget dansk. De vil være en stat i staten.« Eller: »Hvis en kolonihavedansker får en afghaner på den ene side af hækken og en pakistaner på den anden side, betyder det at danskeren ikke har nogen at tale med, ikke nogen at drikke en bajer med, ikke nogen at dele sine ungdomsoplevelser med. Ja, ja, en eller to pakistanere i kolonihave-foreningen kan godt glide ind i helheden. Med ikke tredive.«

På samme måde som i antisemitismen afskærer Hyltoft pr. automatik generelt muligheden for sameksistens og ligeværd. I 1930'erne havde han vel skrevet at der ikke burde være jøder i kolonihaven, ellers havde kolonihavedanskeren jo ikke nogen at spise svinekoteletter med. Forestillingen om nogen vil erobre riget ved at danne en stat i staten er som taget ud af protokollerne. Fordi de jo formerer sig som ... eller ... var det vist censuren i DR tillod.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Censuren kan ikke ramme YouTupe

Hør de af DR bortcensurerede udtalelser i Sproglaboratoriet 17/4 og 15/5

http://www.youtube.com/watch?v=n_1NxefQtSI

Tak til martinljung for opload

Glimrende artikel af Georg Metz.

Claus Høyer

Spørgsmål: Hvor er pressens minister ????

Svar 1: I lommen på de skruppelløse medieeksperter

Svar 2: Sympatiserer med de skruppelløse medieeksperter

De burde alle skamme sig.

Dorte Sørensen

Desværre er jeg mere bange for at Lasse Jensen havde ret i sin omtale af sagen i den nyeste Mennesker og medier. Hvor Lasse Jensen var bange for at DR s ledelse spillede flinke fordi de var bange for yderligere nedskæringer i DR. Fx har venstres medieordfører Ellen Trane Nørby lige været ude med forslaget om at fratage DR deres mest lyttede radiokanal P4 . Så nu bliver DR ikke alene truet med at frasælge P2 med kulturstoffet men nu også P4 med det regionale stof.

I mine øjne en hel forkert retning . I stedet burde P2 styrkes så der igen blev ansat folk med specialviden om de forskellige områder inden for det kulturelle stof. Fx burde Alfabet genindføres så lytterne igen fik mulighed for at få litteraturstoffet formidlet af fagfolk. Det er en udsendelse jeg personligt savner meget, da den mange gange har været en øjenåbner for mig, der absolut ikke er en læsehest inden for skønlitteraturen.

Georg Metz:

”Dennes (Mogens Camres) sprogbrug opviser hyppigt paralleller til den klassiske antisemitiske begrebsverden med anvendelse af udokumenterede groft nedsættende generaliseringer, samt af sammensværgelsespåstande om en særlig befolkningsgruppes kollektivt skumle hensigter.”

Efter disse opløftende og kloge ord fra Georg Metz, glæder man sig over sin avis indtil man når til Andreas Relsters artikel med overskriften ”Så snakker vi ikke mere om det”, hvor man kan læse følgende:

”Politisk kommentator Erik Meier Carlsen mener ligeledes, at den tilgang, hvor man med slet skjulte 2. verdenskrigsreferencer prøver at ekskludere folk politisk har vist sig at være en kæmpe fejltagelse.”

Så har dagbladet Information ligesom dækket sig ind, eller hvad?

Bruno Lundkvist

Glimrende Monsieur Metz. Det er beskæmmende at se højrefløjen (ultraliberalisterne Venstre, Cepos mfl. ) køre løs med afmonteringen af den velfærdsstat baseret på etisk moralke værdier blive undermineret daglig. Venstre og Cepos skaber større og større ulighed - flere rige og flere fattige- mens DF går til åbentlys angreb på et af de få kritiske medier, DR, som kan påpege nogle af de største urimeligheder. Hvilken symbiose! Men hvad med Danmark og dets omdømme? Det er efterhånden ren Berlusconi.
Tak til Metz for den fortsatte fokus på urimelighederne.

Hugo Barlach

Nåja Metz - men få lige fyret op under kedlerne under den problematik, som foreskriver, at Regeringen forholder sine perspektiver for befolkningen på spin-princippernes vilkår.

Eks: Bistands-indsatsen, som søges underlagt Regeringens aggressive udenrigspolitik i underdanighed for den kommende NATO generealsekretærs vilkår på posten. Altså at man underlægger bistanden en, i Regeringens mærkværdige forståelse, højere sags tjeneste.

Jeg mente jo, at bistanden i sig selv var udtryk for den absolut højeste sag, men nu har den kommende NATO-generalsekretær jo meldt ud, at NATO bør have en stærkere social bias. Hvilket jo står i direkte modsætning til hans tid som Statsminister her til lands. Hvor den sociale indsigt var erstattet med det liberalistiske credo: egennytten.

Han har med andre ord ikke lært en tøddel i forhold til forestillingen om, at man kan forelægge befolkningen hvad som helst, blot det er grundigt spinbelagt i artikulationen. Men fortsætter med at presse på i forhold til at gøre den militære indsats til et ideologisk anliggende. Hvor man kan underordne bistandsbevillingen (ca. 15 milliarder!) sine ideologiske kæpheste. Udenom en offentlig debat!

Søgte man om mandat til en særskilt bevilling af den størrelse til den form for trafik, ville man formentligt have befolkningens vijle imod sig. Men det forestiller man sig så at kunne omgå ved en intern omstrukturering af bistandsindsatsen.

Die dumme Dänen. Eller har vi kigget dem ud alligevel...

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Med andre ord: der ér en spinbesat indstilling, som forfølger de politiske udsagn. Hvad holder i byretten? Men kaniner eller rotter, så er den sammenhæng naturligvis på vej imod det vanvittige allerede ved begyndelsen af nellemværendet. Men det er så heller ikke de politisk desperate udsagn, som handler om at gendrive befolkningens skepsis ved uafbrudt at udtale sig i medier, som har politiske chefer, rent ud sagt.

Det drejer sig jo grundlæggende ikke om politikernes samtale med sig selv formidlet over medierne, men snarere om hvad befolkningen igennem en kritisk bevidsthed får tilgået af synspunkter, der mangler fornuft, ikke sandt?

Så lad lige evnerne dvæle lidt længere ved initiativet bagved blokpolitikken Georg, vil du?...

Stadig med særdeles venlig hilsen

Hugo Barlach

rettelse: "hvad befolkningen igennem en kritisk bevidsthed får tilgået af synspunkter, der IKKE mangler fornuft, ike sandt?" Beklager...

Fed artikel forresten Monsør.

Christian Olesen

Tak Metz!
Om man siger kaniner eller rotter er jo et fedt, det er den stank der opstår, fra dem der siger det, der er slem.
Men forbryderen i denne tragedie landet har oplevet i 7-8 år, er en vis Hr. AFR's sygelige trang til magt, fordi han altid har haft et så stort mindreværd, at manden var parat til at bruge DF for at komme væk hjemme fra gården, gav mulighed for et så SORT afsnit i Danmarkshistorien, et afsnit med et parti der kun overlever på andres ulykke og elendighed, fy for fanden!