Kommentar

Fastholder mødres magtmonopol

Før forældreansvarsloven blev vedtaget i 2007 boede 90 pct. af alle børn hos deres mor, hvilket gav anledning til store konflikter, fordi mange mødre ubegrundet forhindrede børnene i at se deres far. Det er der nu rettet op på.

Før forældreansvarsloven blev vedtaget i 2007 boede 90 pct. af alle børn hos deres mor, hvilket gav anledning til store konflikter, fordi mange mødre ubegrundet forhindrede børnene i at se deres far. Det er der nu rettet op på.

Bo Tornvig

11. juni 2009

Sisse Fallinge fra Barnetstarv.dk skubber i kronikken den 29. maj gang i en debat om forældreansvarsloven (FAL). Men Sisse Fallinge kalder fælles forældremyndighed for "tvangsægteskaber", og udnytter således svage kvinder i et metaforisk forsøg på at dæmonisere mænd og fædre.

Før FAL i 2007 fik mødre automatisk fortrinsret til børnene og bopælsretten, som naturligvis ikke er barnets tarv. Det har man forsøgt at rette op på med FAL. Sisse Fallinge taler også om "konfliktfyldte skilsmisser", men dengang såvel som nu behøver der hverken at være tale om en konflikt eller en skilsmisse - men om den reelle forvaltning af FAL.

Sisse tænker derved igen ikke på barnets tarv, men på forældrene. Børn er sådan set ligeglade med, om deres forældre er gift eller ej. At læne sig op ad skilsmisser udelukker desuden alle de børn, der ikke har/eller har haft gifte forældre, hvad med dem? Barnets tarv handler om alle ca. 1.2 millioner børn. Sisse Fallinge overser derved et par hundrede tusinde børn.

En anden dagsorden?

Sisse Fallinge mener, at børn tvinges til at leve i konflikter. Familiestyrelsen evaluerer løbende FAL senest 3. juni, hvorved dataindsamling foretages men disse tal er dags dato ikke offentliggjort, derved er Sisse Fallinges 'ulven-kommer-retorik' ikke andet end løse, udokumenterede påstande.

Før FAL kom i 2007 boede 90 pct. af alle børn hos deres mor, hvilket gav anledning til store konflikter, fordi mange mødre ubegrundet forhindrede børnene i at se deres far. Hvis Sisse Fallinge har ret i sin påstand om, at der stadig er konflikter, hvad fortæller det os så? Enten skal loven strammes endnu mere i forhold til konfliktskabende mødre - eller også skal børn og fædre ikke have nogle rettigheder?

Sigrid Riise, Danmarks mest kendte sundhedsplejerske mener, at årsagen til, at de konfliktfyldte situationer får lov til at udvikle sig, skyldes, at mødrene signalerer, at de er usikre på, hvordan de skal løse konflikten.

"Fædrene udstråler en ro, som børnene kan mærke, og derfor har fædrene sjældent de samme problemer som mødre," siger Sigrid Riise.

Med den viden - hvis vi skal se på barnets tarv - må vi konkludere, at fædre faktisk burde få fortrinsret til børnene og bopælsretten.

Enten har Sisse Fallinge fra Barnetstarv.dk ikke kendskab til børns tarv, eller også har hun en helt anden kønspolitisk dagsorden, som i virkeligheden handler om at fastholde mødres magtmonopol på børnene - ved at dæmonisere fædre.

Hvis det er det sidste, giver hendes køns-ensidige mediehetz rigtig god mening ... ellers gør den ikke.

Dennis Johansen er grundlægger at Netværksgruppen Dadman og formand i Mande Empowerment Revolution

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Fra artiklen:

Siden drabet har Farhad Margaie været under forvaring på psykiatrisk hospital. Det skal han også være fremover, idet retten gav ham en anbringelsesdom på ubestemt

Han beholder dog tilsyneladende forældremyndigheden, men såfremt han umyndiggøres på grund af sindsyge, er der al mulig grund til at antage at denne alligevel fratages ham.

Det er et dog et generelt princippielt problem at et familiemedlem skal ansøge om forældremyndigheden før den kan overdrages.

Nanna
Det er glædeligt at høre at du i stedet for en tilbagerulning, hellere ser en videreudvikling af loven, og hvor meningen naturligvis skal være en forbedring for børn og voksne.

Det skal nævnes at den gamle lov kunne fratage forældremyndigheden fra hvem som helst (næsten altid faderen) uanfægtet at forældren var erklæret ubetinget egnet, hvilket heller ikke er acceptabelt.

Det ville være fedt, hvis vi kunne komme videre med en egentlig snak om disse fordele og ulemper vedr. FAL, istedet for at skulle bruge al tiden på fastholdelse af køns-monopoler.

Nanna Gersov

Hans

Det ville være fedt, hvis vi kunne komme videre med en egentlig snak om disse fordele og ulemper vedr. FAL, istedet for at skulle bruge al tiden på fastholdelse af køns-monopoler.

Ja, helt bestemt!

OK - her er så et par forslag, for ikke at tage for emner op på en gang:

Voldsbegrebet forældrene imellem, dækker over et par lussinger, helt ud til omfattende psykisk og fysisk vold, med drab som den ultimative magtanvendelse.

Det er klart at loven skal skelne mellem disse, for ikke at virke mod hensigten af FAL, hvor drab skal medføre tab af forældremyndigheden, og hvor omfattende psykisk og fysisk vold skal være genstand for en nærmere undersøgelse før en beslutning træffes, og hvor et almindeligt mindre slagsmål ikke skal kunne medføre tab af FMH.

Der bør være udvidede muligheder for uvildige konfliktløsningsprojekter, med sanktionsrettighed til anbefaling ved en retssag. Statsforvaltningen skal ikke kunne bruge anbefalinger fra LOKK alene fordi denne ikke er uvildig.

Dennis Johansen

familiedomstol og deleordningener i udgangspunktet vil løse langt de fleste konflikter.

En komplet liste af forslag til lovændringer er dette forum nok ikke egnet til.

I den forbindelse vil jeg henvise til
Tanker om forældreansvarsloven

Som så vidt jeg er orienteret d.d. er det eneste konkrete stykke arbejde der er forelagt retsudvalget.

En ting vi er nødt til at holde for øje er at der ikke findes nogle nemme løsninger. Alle løsninger (lovgivninger) som vil afstedkomme ændringer i folks adfærd vil ALTID møde kritikere, uanset hvordan loven ser ud. Nævn mig én lov som alle er tilfredse med. Det eksisterer ikke.

Men der vil uundgåeligt være en årerække hvor loven vil bane vejen for en ny kultur, uanset hvad loven bliver ændret til. Eller ikke bliver ændret til...

Nanna Gersov

Hans

Voldsbegrebet forældrene imellem, dækker over et par lussinger, helt ud til omfattende psykisk og fysisk vold, med drab som den ultimative magtanvendelse.
Det er klart at loven skal skelne mellem disse, for ikke at virke mod hensigten af FAL, hvor drab skal medføre tab af forældremyndigheden, og hvor omfattende psykisk og fysisk vold skal være genstand for en nærmere undersøgelse før en beslutning træffes, og hvor et almindeligt mindre slagsmål ikke skal kunne medføre tab af FMH.

Ja, det er meget vigtigt at se differentieret på vold som du gør her. Det er en meget fornuftig måde at stille det op. Generelt skal vold ses som den ulovlige handling det er men på en realistisk måde selvfølgelig.

Jeg tror meget på signalværdien ved at der står noget klart om, at vold og drab betyder tab af rettigheder. Jeg tror på den forebyggende effekt.

Det skal ikke kunne betale sig ot benytte vold, trusler eller drab til at opnå rettigheder.

Nanna Gersov

Hans

Statsforvaltningen skal ikke kunne bruge anbefalinger fra LOKK alene fordi denne ikke er uvildig.

i mangel af bedre kan de nok være nødt til det. Men man kunne tilstræbe at det mere blev praksis, at vold blev anmeldt til politiet.

Der burde oplyses mere om, at politiet faktisk er gode til at tage sig af voldsofre, sørge for beviser og sørge for at offeret fx kommer på krisecenter.

Dennis Johansen

Forebyggelse af fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn kræver viden om området og mod til at handle. I bogen ”Overgreb mod børn” kan professionelle få et overblik over emnet. De kan også få inspiration til, hvordan man kan arbejde tværfagligt med forebyggelse og behandling.

Det Kriminalpræventive Råd har arbejdet med disse problematikker og har gennem flere år udarbejdet boget "Overgreb mod børn - Ser du noget gør du noget"

Den kan hentes hér:
Overgreb mod børn - Ser du noget? Gør du noget?

Jeg havde møder med Det Kriminal Præventive råd i 2005 hvor vi havde dialog om de punkter der manglede i den tidligere udgave - f.eks. psykisk vold, dette kom man rimeligt godt efter i denne udgivelse fra 2007.

Desuden synes jeg at det er interessant at se i retning af FN's Børnekonvention:

Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige
forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk
vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse,
herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers
varetægt.
FN's Konvention om Barnets Ret, artikel 19, punkt 1.

Der kan egentlig ikke være så meget at tage fejl af - de store organisationer hár gjort et stort fodarbejde.

Nanna

Hvis en uvildig organisation som LOKK har bemyndigelse til at indgive anbefalinger der til tages til efterretning af statsforvaltningen, falder hele korthuset sammen, især fordi den kritisable status quo regl tilsyneladende stadig bruges.

Ved den lejlighed nævnte jeg oprettelsen af uvildige konfliktløsningsprojekter som erstatning, og for at forhindre at interessegrupper får noget at skulle have sagt.

LOKK bør udelukkende tage sig af krisesager, og ikke tillades at blande sig i forældremyndighed for at undgå at de påvirker retspraksis, hvilket er uacceptabelt fordi deres medvirken, afgør børnenes bopælsadresse allerede før en undersøgelse er begyndt, og helt uden løftet bevisbyrde.

Med andre ord, kun vold mod barnet bør automatisk kunne berettige til barnets ophold på et krisecenter, ikke når volden udelukkende er rettet mod den anden forældre, såfremt der ikke er tale om vold af særlig farlig karakter.

I det hele taget er selve reglen om status quo, ikke fleksibel nok, idet den ikke tager hensyn til barnets gamle adresse, men udelukkende den adresse hvor den potientiel bortførende forældre anbringer dem, stadig før bevisbyrden om vold er løftet.

Der burde oplyses mere om, at politiet faktisk er gode til at tage sig af voldsofre, sørge for beviser og sørge for at offeret fx kommer på krisecenter.

Det er de uden tvivl i flere tilfælde, men også statsadvokaturene (politiets anklagere) kan ses i en sammenhæng, hvis grundliggende struktur medfører at fejl ikke tilstrækkeligt opdages, men dette er nok for meget at komme ind på her.

Dennis Johansen

i mangel af bedre kan de nok være nødt til det. Men man kunne tilstræbe at det mere blev praksis, at vold blev anmeldt til politiet.

Ja, vold er under det strafferetslige system. Det er *IKKE* noget for purunge nyuddannede kid i statsforvaltningerne at tage stilling til!

Med hensyn til hvad man kan " blive nødt til "...
så har jeg lavet en lille undersøgelse om "faren ved at køre i røde biler" og konklusionen blev at det er MEGET farligt. Så derfor konkluderer jeg at det er farligt at køre i bil...!

Ja, jeg mener, jeg havde ikke lige tid til at undersøge de blå biler også... Så vi må jo nøjes med de resultater vi har...

Kan du se pointen ?

Sider