Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
13. juni 2009

Nå Helle, hvor er min skat?

Max Genske, Vanløse

Det store tema i dansk politik i det her år har været skattereformen, som blev vedtaget med et snævert flertal den 1. marts.

Det er jo efterhånden et par dage siden, og jeg har gået og undret mig over, når nu Socialdemokraterne og SF blev smidt ud af forhandlingerne, hvor blev deres udspil så af? Og jeg ventede og ventede, og nu er Folketinget så gået på sommerferie, og det er stadig ikke kommet - så hvad nu?

Henrik Sass Larsen har lovet mig (og alle andre der fulgte afslutningsdebatten), at den kommer efter sommer og hvad kan man så forvente sig af den? Vi har alle hørt fuglen synge om skattelettelser kontra velfærd, som nærmest var det socialdemokratiske mantra frem mod sidste folketingsvalg, men den købte vælgerne ikke, så det bliver da interessant at se, hvordan Helle- og Villy-alliancen har tænkt sig at sælge den i ny indpakning denne her gang. Kan Villyeffekten gøre noget?

Tag afstand fra volden

Carsten Ploug Olsen, Odense NØ

Hvis vi skal bevare de mange skønne og ophøjede ting i islam, er det nødvendigt, at islam reformeres.

Muslimer er nødt til at tage afstand fra voldelig jihad, som går ind under det der i islam kaldes 'den lille jihad'. Muslimer er nødt til at forstå, at voldelig jihad er forbudt ifølge Guds love - ligesom al vold er det - se Vandrer mod Lyset (udgivet ved Michael Agerskov).

'Den store jihad', menneskets forædling, er derimod for eksempel et meget positivt element i religionen islam. Når der bruges vold i religiøs sammenhæng, underminerer det på længere sigt en religions legitimitet. Tag afstand fra volden.

Økologisk økonomi

Philip Barfred, København V

Den højt respekterede britiske økonomi-tænketank NIESR (National Institute of Economic and Social Research), bekræfter ifølge avisen The Independent den 11. juni, at den nuværende recession er ovre. Det tyder på, at vi igen får en positiv økonomisk vækst omend meget moderat i forhold til før krisen.

Heldigvis så må vi blot håbe, at de neoliberale mantraer om det frie markeds velsignelser en gang for alle er arkiveret sammen med de andre utopier, der har plaget verden de sidste mange hundrede år og i stedet arbejde mod en mere 'naturlig' økologisk samfundsorden, hvor der gives plads og anerkendelse til alle aktører i samfundsøkosystemet.

Måske det alligevel lysner i Ø - Økologisk økonomi.

EU bør støtte udvandring

Nicolai Sennels, Odense NØ

Europa har millioner af dårligt/ikke-integrerede indvandrere, især fra ikke-vestlige lande. Prisen er høj: Ifølge Nationalbanken koster en ikke-vestlig indvandrer to mio. kr. for den danske stat alene grundet manglende deltagelse på arbejdsmarkedet. Dertil kommer selvfølgelig udgifterne til tolke, specialundervisning, social- og integrationsarbejdere osv. Desuden oplever mange store europæiske byer stigende utryghed og anarki i indvandrertætte områder.

Den eneste win win-løsning er at betale indvandrerne for at udvandre til deres familiers oprindelseslande. At bo i et land, som forstår og respekterer ens kulturelle og religiøse værdier, og med penge nok på lommen til at forsørge familien og starte på en frisk, er bestemt et stort skridt fremad i både livskvalitet og personlig værdighed for den enkelte udvandrer. De europæiske lande vil samtidig opleve en nedgang i etniske og religiøse spændinger her på kontinentet. Endelig vil de udvandrede indvandrere med deres erfaring fra demokratiske velfærdssamfund kunne bidrage konstruktivt til udviklingen modtagelandene - en drøm som forhåbentligt mange flygtninge og indvandrere har.

Med udgangspunktet i Nationalbankens beregninger og EU's enorme udgifter til integration er der penge nok til at betale for denne løsning.

Ytring er én ting - gerning noget andet

Peter Skaarup, MF, næstformand, Dansk Folkeparti

Ulla Jessing mener i Information 10. juni, at jeg er hovmodig, og at jeg har skrevet, at menighedsrådet ikke har 'ret' til at være modstander af regeringens politik.

Det er nu lidt af en overfortolkning og desuden ikke i overensstemmelse med sandheden.

Et menighedsråd består af medlemmer med - forhåbentligt - vidt forskellige meninger og tilgange til tingene, og naturligvis har medlemmerne ret til at mene, hvad de vil.

Men én ting er at mene, noget andet at modarbejde beslutninger, som er truffet af myndighederne, og det er hvad menighedsrådet i Blågårds Sogn passivt gør sig skyldig i, når det gælder accepten af de afviste irakeres besættelse af Brorsons Kirke. Man vasker hænder og overlader i sidste ende ubehagelighederne til politiet.

Lovgivning er, som Ulla Jessing skriver, ganske rigtigt menneskeskabt, men det betyder ikke, at den ikke skal følges, for det skal den, lige indtil den er ændret af Folketinget på demokratisk vis. Der er ikke tale om et tag selv-bord, hvor alle kan gå og 'vælge' mellem de forskellige love og sige: "Den her kan jeg godt lide, den overholder jeg" eller "den lov er jeg ikke enig i, så den blæser jeg en lang march".

Jeg går ikke ud fra, at Ulla Jessing er anarkist, men anarkisme ville være konsekvensen af at lade følelserne råde, sådan som hun indirekte anbefaler - og så hersker kun én lov, nemlig junglens, hvor den stærkeste vinder.

Min retsfølelse er krænket

Jens Jørn Pedersen, Fredericia

For nogle dage siden hørte jeg i radioen et interview med Peter Skaarup angående retsfølelse.

I denne uge er der rettergang med Stein Bagger. Væsentlige elementer er 'for egen vinding' og 'bevidst'.

Man taler preevaluerende og præventivt om 6-12 års ubetinget fængsel.

Fhv. vicestatsminister og politibetjent Bendt Bendtsen ser ud til 'bevidst' at have udnyttet sin position til opnåelse af goder (egen vinding) også bestyrelsesposter (vellønnede).

Implementeringen af offentlig IT lider af budgetoverskridelser på mange millioner. Hvem tjener på disse overskrivelser? Vi taler om offentlige midler. Er det bevidst?

Overforbruget i Forsvaret er mange mio., der vanskeligt kan redegøres for. Hvem har ansvaret? Offentlige midler! Er det bevidst?

Angående Stein Bagger taler vi om private midler. Med hensyn til Bendt Bendtsen, IT og Forsvaret taler vi om offentlige midler. Hvem har ansvaret? Er der personlig vinding? Var det bevidst?

Min retsfølelse er umådelig krænket.

Hvis Frederik var til fyre ...

Sarah Glerup, København S

... så skulle der være indført ligestilling i kongehuset: Den førstefødte arver uanset køn, og regentens ægtefælle får titel af konge eller dronning. Hvad sidstnævnte angår, er der imidlertid fortsat ikke frit valg på alle hylder.

For 'gift' kan man her til lands kun blive med én af modsatte køn - til forskel fra i Norge og Sverige, der har gjort ægteskabet kønsneutralt.

Hvis Frederik var til fyre, ville han ikke få en ægtefælle men en registreret partner, og det udløser mig bekendt ingen kongetitel. I stedet for et domkirkebryllup måtte han nøjes med en borgerlig vielse. Og hans børn ville principielt være født uden for ægteskabet, der er forbeholdt heteroseksuelle, og altså ikke kunne arve tronen uanset køn.

Må vi bede om reel ligestilling, tak - mellem konger og dronninger, konger og konger og alle andre danske par.

Drop det diskriminerende skel mellem ægteskab og registreret partnerskab og lad kærlighed frem for køn være betingelsen for at blive gift.

Ligegyldige jobsøgningskurser

Mogens Sørensen, København K

Så har vi da endelig fået en debat om de jobsøgningskurser, som ledige tvinges til at deltage i. Vi har i tv-avisen på DR hørt om dem, der skulle tage en Facebook-agtig test om, hvilken fugl de lignede mest, senere om dem, der i 10 uger ikke fik noget undervisning, men blev sat til at lægge syvkabalen på computeren. Her har 3F heldigvis været ude med riven, det er også fint nok, men en ting undrer mig: Sådanne fupkurser er blevet holdt i offentligt regi i flere år, helt siden den asociale lovgivning blev indført i Nyrup-regeringens tid, og det uden at fagforeningerne mælede et muk. Hvordan kan det være?

I forbindelse med hele sagen siger beskæftigelsesministeren, at hun vil holde øje med, om de virkelig får folk i arbejde med deres kurser, hun tror endda, at de fleste gør det. Så vil jeg lige fortælle ministeren, at jeg i min tid i systemet havde en sagsbehandler, der med rene ord sagde, at det ikke var meningen, at aktiveringen skulle skaffe job.

På et debatforum på internettet har jeg endda senere debatteret med en repræsentant for systemet, der sagde det samme. Hvad er ministerens holdning til det?

Men jeg håber sandelig, at de sidste dages mediebevågenhed og 3F's kritik medfører, at vi får lukket det fidusmageri, der kaldes jobkurser - uanset om det er i offentligt eller privat regi.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Bemærkning til ”Nå Helle, hvor er min skat?” af MaxGenske.
Jeg glæder mig også til at se S og SF fællesskatteudspil og håber på at det bliver godt og solidarisk.
Den med både skattelettelser og bedre velfærd ,som Fogh Rasmussen lovede vælgerne i valgkampen 2007 har jo vist sig ikke at holde en meter.