Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
12. juni 2009

Konservative imod menneskerettigheder

Ole Thorbek, Værløse

Lene Espersen fra de konservative er utilfreds med, at befolkningen diskuterer relevansen af monarkiet. Ifølge menneskerettighederne er alle mennesker født lige og frie. Men kongen eller dronningen er født med privilegier, som ingen andre borgere nyder godt af. Eksempelvis kan regenten begå en hvilken som helst forbrydelse, uden at vedkommende kan retsforfølges eller straffes, idet regenten er straffri. Dette er i fundamental modstrid med menneskerettighederne. Hvordan kan de konservative i 2009 støtte et politisk system, der bryder med al menneskerettighedstænkning?

Uvidende 'ekspert'?

Jesper Morville, Charlottenlund

EU-'eksperten' Marlene Wind (MW) udgyder sig i Information (9. juni) om JuniBevægelsens dårlige valgresultat ved EU-Parlamentsvalget. Hendes konklusion er, at "det er et udtryk for at, de her bevægelsers tid er forbi".

MW overser åbenbart, at Folkebevægelsen mod EU havde et meget tilfredsstillende valg og gik frem fra 5,2 pct. til 7,2 pct. af stemmerne. Og ikke kun valgresultatet, men også de to bevægelsers mål adskiller dem fra hinanden, hvad MW kunne have orienteret sig om, hvis hun havde ulejliget sig med at læse deres respektive valggrundlag og -materialer. At hun uden smålig skelen til Folkebevægelsens fremgang og til den sejr, dette er for den konsekvente og demokratiske EU-modstand, over en kam erklærer bevægelsernes tid for afsluttet, må få en til at spørge: Er hun talblind eller ordblind? Eller er hun faktisk så uvidende, som hendes alt for hyppige udgydelser i medierne lader ane?

Dansk krig mod FN

Lars Weiss, BR- og folketingskandidat (S)

Anført af Dansk Folkeparti forsøger VKO-blokken sig dagligt med undergravende mistænkeliggørelse af Forende Nationer på samme måde, som den europæiske højrefløj i 1920'erne og -30'erne med held nedbrød Folkeforbundet.

Verden blev belært og er af forståelige grunde blevet klogere siden, sådan da. FN med underorganisationer står trods alt stærkere i dag; en fortjeneste Danmarks nuværende regering ikke har del i. Bl.a. for at tækkes Dansk Folkeparti og dets foragt for menneskerettigheder fejer VK-regeringen gang på gang med uhørt arrogance FN's vurderinger af bordet med deltagelsen i Irak-krigen på falske præmisser som foreløbigt højdepunkt.

Senest har integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) afvist advarslen fra FN's flygtningshøjkommissariat, UNHCR, mod hjemsendelse af afviste irakiske asylansøgere til livsfarlige dele af hjemlandet med denne overbevisende argumentation: "UNHCR kritiserer altid Danmark."

Sagt af en politiker, som indtil hun demonstrerede sin politik i praksis, blev dyrket som den sande liberale kvinde, bæreren af frihedens fakkel, også af en naiv venstrefløj - og af Information .

Den koketterende og frygtløse præstedatter og vicepolitimester hos Rigspolitiet (med ansvar for landets vejskilte) var i årevis den personificerede erstatning for det såkaldte 'Højskole-Venstre', som synes forsvundet - måske druknet i bunkerne af ansøgninger om offentlig bistand til deres liberale skoler.

Sokrates skyldig

Per Diepgen, Halskov

Ligesom utallige andre i samme situation, hvoriblandt senere hovedpersonerne i Jesusmyten. Sokrates ville være martyr, akkurat som Kaj Munk søgte døden ved fremmedhånd (Inf.'s artikel "Sokrates var skyldig i alle anklager" 9. juni). Eller modstandsmanden foran martyrpælen i Ryvangen - Ordnung muss sein! Eller Mogens Fog der, ligesom Helmuth Moltke i Berlin, i Shellhuset diskuterede med forhørslederen om systemernes berettigelse. I dag kalder man de folk 'forførere' og ville have værnet om Hamsun og Rørdam. Kulturen må blive fattig, når vi med simpel lovlogik dræber, ikke bare Sokrates og andre 'skyldige martyrer', men Sokrates-begrebet; den sokratiske fødselshjælp for vestlig humaniora og oplysning.

Ikke en myte

Maria Iversen, ekstern lektor og frivillig i flere psykiatriske brugerforeninger

Bettina Post skriver i Inf. 9. juni om at aflive myterne vedr. førtidspension. Men jeg mener faktisk ikke, at myte nummer tre er en myte. Mange psykiske syge bliver parkeret på førtidspension tiltrods for, at al viden fra tidligere studier af behandling viser, at en stor del af de mennesker med angst, OCD, enkeltfobier og depressioner faktisk kan blive så raske, at de kan fungere normalt og hermed passe et job, såfremt de får den rette behandling. Problemet i det danske samfund er i stedet, at disse psykisk syge ikke tilbydes den rette behandling, og når de søger om det ved kommunen modregnes gæld o.l. Mange kan derfor heller ikke få tilskud til behandling, som ofte koster mellem 750-1.350 kr. for 45 minutter. En cost-benefit-analyse, som blev fremlagt på Christiansborg i 2006 fastslog, at det ville være bedre for både de psykiske syge og samfundet (specielt økonomien), hvis disse personer fik den rette behandling i stedet. Af en eller anden grund vil samfundet hellere tabe disse mennesker helt, hvilket er meget i stil med, hvad vores regering gør i forbindelse med et års sygedagpenge til alvorligt syge, som endnu mere fastlåser de uheldige mennesker.

Stuerenhed

Poul Olsen, Frederiksberg

I Information 10. juni skriver Claus Schou, at "Nyrup fik uret" i hans påstand, at DF aldrig blev stuerent.

DF er ingenlunde blevet stuerent, nogen har blot taget svineriet ind i stuen.

Information kan blive bedre

Lave K. Broch, cand.scient.pol.

Information er på mange måder en rigtig god avis. Jeg glædes ofte over at læse den. Men to ting har i år skuffet mig. Det ene er, at Information ikke gav slutresultatet fra FN's konference mod racisme (Durban II) nogen større synlighed og dette på trods af avisens forudgående massive kritik af konferencen og ønske om dansk boykot. Det andet er Informations påstand om, at Folkebevægelsen mod EU minder om DF en uge før EU-valget (30. maj). Uden at sætte sig ind i hvad Folkebevægelsen mod EU stemmer i EU-Parlamentet og hvad Folkebevægelsen mod EU's hovedbudskaber er, så når man til en konklusion. Jeg forventer mere af Information. Det er fint, at I vil provokere, men jeg håber ikke, I mister jeres dybde og seriøsitet - for der er brug for en avis med jeres traditioner.

Bisphenol A i sutteflasker

Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten

En række EU-eksperter slår i Information den 10. juni fast, at hensynet til det indre marked og den fri konkurrence i EU skal have større vægt end hensynet til små børns sundhed. Derfor fordømmer de det folketingsflertal, der har vedtaget Enhedslistens forslag om at forbyde anvendelsen af bisphenol A i sutteflasker. Efter min opfattelse er det EU-reglerne, der er absurde. Det burde altid være muligt at tage større hensyn til miljø, sundhed, dyrevelfærd og lønmodtagerrettigheder end til kemikalieindustriens muligheder for at tjene penge. Sådan er det ikke i dag. Alligevel har et flertal i Folketingets valgt at udfordre EU's grænser og forsøge at omsætte miljøgaranti og forsigtighedsprincip i resultater, der kan gavne befolkningen. Det er en sejr for Enhedslisten EU-politik, hvor vi hele tiden forsøger at flytte grænserne for, hvordan vi kan sikre bedre vilkår for mennesker og miljø, samt begrænse EU's magt.

Ingen interesse for bachelorer

Nils Wiese, næstformand og uddannelsespolitisk ordfører i DSF

I Information 10. juni promoverer Helge Sander (V) igen sin idé om, at flere unge skal forlade universitetet efter bachelordelen. Det er en besynderlig kampagne fra ministerens side. For allerede den dag i dag kan alle studerende forlade universitetet med en bachelorgrad. Arbejdsmarkedet er bare ikke interesseret i at ansætte dem i nævneværdig grad.

Frem for fortsat at koge suppe på den pind, skulle ministeren hellere bruge sine kræfter på at løse de alvorlige problemer på universiteterne. Kvaliteten af undervisningen er for ringe på mange fag. Der er studerende, som kun modtager fire timers regulær undervisning på deres kandidatstudier - resten er nærmest selvstudie. Hver tredje studerende falder fra som en konsekvens af dårligt studiemiljø, ringe undervisning og mangel på vejledning. Samtidig peger hver tredje underviser på, at de færdiguddannede kandidater er blevet ringere uddannet efter den nye universitetslov trådte i kraft. Det burde få alarmklokkerne til at bimle for en ansvarlig minister.

Løkkelig uvidenhed

Ib Jensen, Søborg

Selv om over 30.000 unge er arbejdsløse, går en ung mand rundt i Græsted i uvidenhed herom. Han må nemlig ikke kende til begrebet ungdomsarbejdsløshed for sin far. Når sønnen indimellem hører om, at andre unge ikke har råd til brød, spørger han:

"Jamen, hvorfor spiser de ikke bare kager, far?".

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her