Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
9. juni 2009

Cepos er ikke neoliberal propaganda

Martin Ågerup, director i Cepos

I en kommentar 29. maj skriver Ida Willig, at Cepos angiveligt skulle være "et neo-liberalt reklamebureau" og "ikke eksperter, ikke frittænkende debattører, og de laver ikke videnskab".

Dette er ikke korrekt. Cepos' medarbejdere har ekspertviden på meget højt niveau inden for de områder, de udtaler sig om. Når Cepos ofte citeres, er det fordi journalisterne finder, at vores oplysninger faktuelt er korrekte og synspunkterne fagligt set holder.

I modsætning til, hvad Willig påstår, bedriver Cepos forskning. Vi publicerer i videnskabelige tidsskrifter og på universitetsforlag, tilvejebringer løbende ny forskningsbaseret viden - ofte i samarbejde med universitetsforskere. Og eksterne anerkendte forskere inviteres til kritisk at granske vores metoder og resultater.

Willig kritiserer, at Cepos blev inviteret til at deltage i en radiodebat for nyligt med KL's formand. Deltagelsen var affødt af en ny Cepos-analyse af de kommunale driftsudgifter. Jeg gav udtryk for det synspunkt, at det er problematisk, hvis regeringen vælger at belønne kommunerne med ekstra milliarder, fordi de i årtier har forsømt at vedligeholde deres bygninger. Er dette blot neoliberal propaganda? Slet ikke. Synspunktet bygger på et solidt og almindeligt anerkendt teorigrundlag, som økonomer kalder for 'moral hazard'.

Cook it Raw

Svend Skafte Overgaard, ph.d. i historie

Det er godt vi har kok og restauratør Bo Jacobsen til at koge og kritisere. Senest (Inf. 3. juni) har han kritiseret Informations reportage (29. maj) fra den gastronomiske event 'Cook it Raw' . Jacobsen er harm over begejstringen for 'det nye nordiske' og en manglende kritisk sans."Mad er mad - og ikke kunst," lyder overskriften. Denne genkommende debat er mere aktuel i tider med tydelige brud. Som nu. Og som i 1970'erne da nouvelle cuisine serverede de fine råvarer i al nøgenhed. Også her var kritikerne fremme. Der er imidlertid ingen tvivl om, at nouvelle cuisine har spillet en afgørende rolle for gastronomien gennem de sidste 30-40 år. Det nye nordiske køkken markerer sammen med den molekylære gastronomi det største skred siden. Maden er med sine konventionsbrud til at give oplevelser, der er med til at sætte spørgsmålstegn ved krop, sanser og identitet. Altid bundet til den prosaiske sult og fordøjelse, er mad muligvis ikke kunst.

Men den nye nordiske gastronomi er med til rykke i hjerne og hjerte på en måde, der ellers er kunsten beskåret. Det kommer til udtryk i reportagen fra 'Cook it Raw', der gør genren ære. Og Historiens dom? Ikke alt holder om 20 år, men lige nu rykker det. Og det er meget værd.

Tak for dommen

Sissel Bergfjord, København

"Kvinde, du ødelægger din og din partners karriere, ved at vente med at få børn til du er i 30'erne," skriver Karsten Egtved (KE) i gårsdagens Information. Tak for sparket tilbage til fordums tider, den har vi virkelig brug for at få skåret ud i fladpandet pap.

Hvem definerer, at kvindens udskydelse af moderskabet skyldes, at hun skal nå at få én eller to uddannelser? Kunne det tænkes, at kvinden venter med at få børn, indtil hun har mødt en (tilpas ansvarlig) mand, i stedet for at halse ud i nattelivet og få et par skud i underlivet. Er det ikke i ligeså høj grad manden, der først vil have karriere og få løbet hornene af sig, inden han vil have børn? Synes KE, at det er helt på sin plads, at kvinden klarer ærterne selv, bliver enlig mor og så ordner karrieren bagefter?

Hvis erhvervslivet ser det som en hæmsko, at kvinderne ikke har fået børn mens de studerede, så er de nogle chauvinister.

Jeg er 36 og venter mit første barn. Tak for dommen over, hvordan jeg har forfejlet at prioritere mit liv.

Legetøjsvalg

Kåre Fog, Veksø

Artiklen om børns legetøjsvalg i Information 5. juni er ikke ok. Den baserer sig på teorien om, at børns væremåde udelukkende konstrueres af sociale påvirkninger. Den citerer Becky Francis og Grethe Kragh-Müller, som begge er erklærede socialkonstruktivister. De burde vide bedre. Masser af forskning giver evidens for, at børns legetøjsvalg hovedsagelig bestemmes af hormonpåvirkninger på hjernen og ikke afhænger af forældrenes holdninger. Hvis rhesusaber får lov at vælge menneskelegetøj, vil hanaber vælge biler, og hunaber vælge dukker - det kan umuligt forklares af sociale påvirkninger. Toårige drenge er i deres valg af legetøj ikke modtagelige for sociale påvirkninger fra piger eller fra voksne pædagoger.

Talrige undersøgelser af børns legetøjsvalg viser at på det punkt er forskellen mellem kønnene meget større end variationen inden for hvert køn. Det er i lodret modstrid med, hvad Francis hævder.

Det er ikke okay at eksperter på et bestemt felt simpelt hen vender det døve øre til forskningsresultater, som de ikke kan lide. Den attitude er uforenelig med at drive videnskab.

Francis og Kragh-Müller kan således ikke regnes som videnskabelige forskere, men kun som ideologiske bannerførere for en teori der stemmer meget dårligt med virkeligheden.

Metroen på Assistens Kirkegård

Susanne Guldager, landskabsarkitekt

Hvad har parker og metrostationer til fælles? Nej vel? Snarere er de hinandens modsætning. Men Københavns Kommune kender ikke forskel. Torben Gleesborg, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, skriver i et læserbrev 2. juni, at den del af Assistens kirkegård, som er tænkt omdannet til metrostation, er udlagt til park. Underforstået så gør det ikke noget. Det er den gamle historie. Parkareal tillægges ikke værdi, men betragtes som reserveareal i forhold til byfunktioner.

På Assistens kirkegård placeres metrostationen bag den karakteristisk kirkegårdsmur på arealer, der har været brugt som kirkegård i århundreder. Gravfreden forstyrres, ligrester graves op og en bevaringsværdig bygning flyttes uden forståelse for kirkegården, som et enestående kulturmonument.

I en tid, hvor de økonomiske interesser og kortsigtede gevinster prioriteres forud for kulturværdierne - og hvor vigtige beslutninger træffes uden offentlighed i beslutningsprocessen - er det særligt vigtigt at skærpe opmærksomheden i forhold til de sårbare offentlige rum, som i vor tid er blevet overladt til fælles brug og beskyttelse. Det er naturligvis også muligt at finde en anden løsning, hvis viljen er der. Men hvor er viljen?

Går du ind for hustrumishandling?

Søren Blaabjerg, Hørning

Denne helt unødvendige og utidige afstemning (og med den helt bevidste skjulte dagsorden at lokke folk til at møde op og stemme til EU-valget) var en lodret hån mod vælgerbefolkningen i stil med at stille et spørgsmål som: "Går du ind for hustrumishandling?".

At så mange alligevel bed på krogen siger et og andet om den massive almindelige fordummelse, der, blandt andet med sladderpressens hjælp, har fundet sted igennem de seneste mange år.

Her er for resten et par væsentligt mindre trivielle temaer, som man passende kunne sende til folkeafstemning (men nok 'klogeligt' undlader): 1. Mener du, at man bør kunne opnå højtlønnede og prestigefulde embeder kvalificeret ved, at ens mor eller far har haft overdraget det samme embede på lignende favorable vilkår? 2. Mener du, at man bør kunne opnå prestigefulde titler med dertil hørende livsvarig statsløn uden arbejdsmæssige forpligtelser kvalificeret ved at være født af eller blive gift med indehavere af på lignende vis lignende priviligerede personer?

Tillykke til landets kvinder

Jacob Borup Nørløv, Frederiksberg C

Tillykke med ja'et til ændring af tronfølgeloven, nu har vi fået cementeret, at der er ligestilling i dette land. Og så gider vi i øvrigt heller ikke høre mere om det.

Komplet uegnede til højere embeder

Nis Rasmussen, Hundested

Her umiddelbart efter EP-valget springer flere ting i øjnene. Det mest frapperende rent lokalt er nok valget af de konservatives Bendt Bendtsen og Venstres Jens Rohde.

Fælles for de to borgerlige opportunister er vel i grunden, at de begge har vist sig komplet uegnede til højere embeder. Bendtsen har jo i den grad udvist manglende dømmekraft i sin tid som erhvervsminister, hvor han ganske ukritisk lå i med kapitalen via utallige golf- og jagtture, og stadig ikke kan forstå, at han overhovedet har gjort noget galt.

Rhode kan ud over rollen som tidligere tågehorn for sit parti smykke sig med en farverig, men komplet uduelig og katastrofal rolle som direktør for TV2-radio, der efterfølgende måtte lukkes.

Wow! Det er virkelig topfolk, vi her sender ud.

Dette er altså, hvad vi kan berige Det europæiske Fællesskab med: Parlamentarisk affald fra de moralsk set mest anløbne og inkompetente hylder i det danske folkestyre.

Velbekomme og god fornøjelse!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Arne Dalsten

Martin Tågehorn
Hvad er det der sker for Information?
Jeg har det helt fint med at divergerende, modstridende ja sågar antifolkelige synspunkter bliver refereret og får redaktionel plads.
Så man ved hvad man er oppe i mod. f.ex.
Men at Cepos og Tågehornet citeres så flittigt og får så meget opmærksomhed finder jeg intimiderende.
Det værste er at udsagnene står totalt uimodsagte, ingen journalister tør gå til benet og spørge om, (her kommer et eksempel!)

Citat:
Cepos' medarbejdere har ekspertviden på meget højt niveau inden for de områder, de udtaler sig om. Når Cepos ofte citeres, er det fordi journalisterne finder, at vores oplysninger faktuelt er korrekte og synspunkterne fagligt set holder.
Citat slut.

Her burde den kvikke journalist spørge:
"Hvorfor fanden forudsagde de der medarbejdere med ekspertviden på meget højt niveau ikke at vi snart ville ramle ind i en økonomisk krise?"
Liberalistisk økonomi var jo en vinder helt frem til første halvdel af 2008.
Fordi: de anede ikke en skid om hvad der foregik.
Kort sagt, de der eksperter var ikke en krone værd!

Vi venter spændt på endnu flere faktuelle oplysninger og synspunkter fra CEPOS!
Held og lykke med at finde en ny krystalkugle!

Espen Fyhrie

Jeg kan oplyse at indlægget fra Cepos' director Martin Ågerup er et læserbrev, og at han altså ikke er blevet interviewet af en journalist fra Dagbladet Information. Alt hvad som står i indlægget står således for forfatterens egen regning.

Debatvært
Espen Fyhrie

Hugo Barlach

Tak for gendrivelsen, Espen.

Det er ikke uvæsentligt, at det står frit for den enkelte at opfatte artiklen. f.eks. som et forsøg på at tilrane sig en art objektiv pondus, når der nu er tale om et subjektivt liberalt partsinlæg på Cepos' egne vegne. Men det forekommer nu heller ikke mig, at artiklen har ordet i sin magt...

Det tjener imidlertid til Information's troværdighed at gøre opmærksom på, at artikeln bærer præg af at ville beslaglægge Bladhuset's redaktionelle linie på vegne af egne interesser. Der kunne være Informations uafhængighed på færde, ja...

Med venlig hilsen

Per Holm Knudsen

Martin Ågerup skriver: Cepos' medarbejdere har ekspertviden på meget højt niveau inden for de områder, de udtaler sig om.

Lyt til den højst besynderlige Cepos-chef Mads Lundby Hansen og døm selv om dette rablende vanvid er udtryk for "højt niveau".

Per Holm Knudsen
Chef-Ceposchefananlytiker