Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
4. juni 2009

Ligeret eller stigmatisering?

Freja Nordam, Viborg

Den 7. juni 2009 skal vi igen til stemmeurnerne, dels for at vælge vores repræsentanter til EU-Parlamentet, dels for at deltage i en folkeafstemning om Grundloven.

Som transkønnet kvinde bliver det morsomt igen at troppe op med valgkort, der ikke passer til den fysiske fremtoning, men afslører mig som Hr. Xxxxx Freja Nordam Xxxxxxx. Især morsomt, fordi folkeafstemningen angiveligt handler om ligeberettigelse...

Afstemningen får et næsten komisk, når man efterfølgende betænker at ændringen af loven næppe får nogen betydning, før hovedparten af de, der kan stemme på søndag, er blevet til støv. Af disse to årsager vil jeg anbefale at man stemmer blankt.

Liste N's orientering

Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Professor Søren Hein Rasmussen må som tidligere kommunist betragte alt til højre for sit gamle parti som 'højreorienterede' (Inf. 30. maj). Det må være forklaringen på, at han taler om 'højrefløjsgrupper' i Folkebevægelsen mod EU.

Den eneste gruppe, der med en vis ret kan karakteriseres således, er Dansk Samling. Så det er gådefuldt, hvilke højreorienterede hjemmesider, der ifølge professoren skulle kunne forskrække venstrefløjen.

At disse 'højreorienterede grupper' skulle have fået mere magt i Folkebevægelsen er også vrøvl. De ikke-socialistiske grupper i Folkebevægelsen har ikke kunnet hindre, at bevægelsen - stik imod dens eget valggrundlag - har ladet sig indlemme i EU-Parlamentets venstresocialistiske gruppe.

Så dumme som Enhedslisten åbenbart er, var kommunisterne ikke i min tid i Folkebevægelsen. Vi sad i tværpolitiske parlamentsgrupper.

Det er også vrøvl, at Folkebevægelsen skulle være 'nationalistisk'. Jeg brugte i mine 10 år i parlamentet mange kræfter i udvalget for eksterne økonomiske forbindelser, hvor jeg førte en ensom kamp mod EU's protektionisme. Ingen andre danske medlemmer (bortset fra en fra Venstre, der sad der for at varetage landbrugets interesser) var nogensinde tilstede i dette vigtige udvalg.

I sin bog Sære Alliancer (1997) 'forudså' Søren Hein Rasmussen, der stod på Jens-Peter Bondes side, at "Folkebevægelsen fortsatte sit ensomme ridt mod solnedgangen". Nu vil valget på søndag måske vise, at Folkebevægelsen overlever i EU-Parlamentet, mens JuniBevægelsen glider ud.

Total forvirring hos S

Kenneth Kristensen Berth, europaparlamentskandidat for Dansk Folkeparti

Det er helt umuligt at vide, hvad Socialdemokraterne efterhånden mener. I Folketinget har partiet givet håndslag på, at man står bag den stramme, danske udlændingepolitik. I Europa-Parlamentet har man støttet opholdsdirektivet, forslag om en solidarisk udlændingepolitik, der skulle forpligte bl.a. Danmark til at tage imod flere asylansøgere og en suspendering af Dublin-konventionen, så Danmark ikke længere kan returnere asylansøgere til det første EU-land, de er indrejst i.

Og nu vil partiets europaparlamentarikere Britta Thomsen så ifølge Information den 30. maj til at lempe udlændingepolitikken i Danmark og kritiserer som et ekko af 80'erne og 90'erne tonen i debatten.

Britta Thomsen er godt nok kommet på god afstand af sine vælgere i Danmark, selv om hun er den danske europaparlamentariker, der har det fjerdedårligste fremmøde i Bruxelles og Strasbourg.

Det er utroværdigt over for vælgerne, at Socialdemokraterne har en holdning til udlændingepolitikken i Danmark, mens partiets europaparlamentarikere gør alt for at torpedere den stramme danske udlændingepolitik i EU.

Tempelrensning

Knud Held-Hansen, Aalborg SØ

Kristendemokraterne har med tilfredshed noteret, at flere danske biskopper lægger afstand til kirkeminister Birthe Rønn Hornbechs (V) udtalelser om, at præsten Per Ramsdal fra Brorson Kirke driver politik i kirken med de afviste asylansøgere, han huser. Præst og menighedsråd har 'blot' undladt at låse kirkedøren for mennesker i nød.

Hvad, der foregår i Folkekirken, er efterhånden ikke specielt kristeligt. Et profetisk ord om Jesus, "nidkærhed for dit hus skal fortære mig", går Folkekirken ram forbi. Jesus derimod, jog alle - med et uretmæssigt ærinde - ud af helligdommen med ordene: "Der står skrevet: Mit hus skal være et bedehus! Men I har gjort det til en røverkule."

Lakmusprøven på kristendom er: "Enhver ånd som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden" ... og i Brorson Kirke.

Hvad har EL og kumpaner gang i?

Steen Gade, Nyt Europa, MF, SF

Enhedslisten har indrykket annoncer (3. juni), hvor de anbefaler at stemme på Folkebevægelsen og JuniBevægelsen ved valget den 7. juni. Angiveligt for at styrke den politiske klimaindsats. På samme tid løber JuniBevægelsens Jens-Peter Bonde rundt bag scenen for at samle støtte til den ultraliberale Declan Ganley. Rigmanden fra Irland - som har tjent sine penge ved at handle med Pentagon - har som erklæret mål, at de ultraliberale skal sætte sig på 100 pladser i Europa-Parlamentet. Oven i hatten får vi så lige Folkebevægelsen mod EU, som forsøger at kapre stemmer i samme farvand som Dansk Folkeparti. I sidste ende er der ikke nogen forskel på valgplakater med påskriften 'Skal EU bestemme alt?' og plakater med 'Gi' os Danmark tilbage!'. Det er alt sammen stemmefiskeri i selvtilstrækkelighedens og nationalismens farvand. Hvad i alverden er det lige Enhedslisten og kumpaner har gang i?

Danske specialstyrker til Afghanistan

Poul Dahl, tidligere chef for Jægerkorpset og kandidat til EU-Parlamentet (V)

Det fremgår af medierne, at de danske specialstyrker, Jægerkorpset og Frømandskorpset nu skal indsættes i Afghanistan. Ifølge de foreliggende oplysninger, går opgaven ud på at skabe den nødvendige sikkerhed i forbindelse med det forestående valg i Afghanistan.

Uden at kende de nærmere detaljer, er det min vurdering, at der her er tale om en afgrænset, veldefineret og konkret militær opgave, hvor netop vores specialstyrker har de helt rigtige forudsætninger, både når det gælder deres organisation og deres uddannelse. Jeg er også sikker på, at både Jægerkorpset og Frømandskorpset har været inddraget i opgavens formulering og den måde opgaven skal løses på.

Der er altså her tale en opgave, hvor man bruger vores soldater efter de principper, jeg i mange år har efterlyst, når det gælder brugen af vores militære styrker. En opgave, hvor dem, der skal løse den, oven på deres i forvejen topprofessionelle uddannelse og rådighed over det nødvendige moderne udstyr, også har fået den nødvendige tid og indflydelse til at forberede sig bedst muligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at både Jægerkorpset og Frømandskorpset vil løse også denne opgave med succes, og jeg vil håbe, at det kan være med til, at alle danske soldater fremover får de samme gode betingelser for at løse deres opgaver.

Rummelig folkeskole

Hans Houmøller, Rødovre

Jeg må da lige blande mig i ordene, for det er ikke lige så enkelt, som nogle på Bjerget og dets top vil have det.

Der skrives, at der op gennem 90'erne forsøgtes at gøre folkeskolen "mere rummelig", så en bredere gruppe kunne indpasses i normalklasserne for at overflødiggøre specialundervisningen, og at det medførte at udgifterne er steget.

Vi fik aldrig at vide, hvem det var, der ønskede at gøre folkeskolen mere rummelig. Det var (ikke) de lærere, der i den i forvejen kæmpede med at håndtere det klientel, der i forvejen var der - men som vanligt blev dem der havde liv og sjæl i arbejdet ikke spurgt!

Fra min vidvinkel er der slet ikke mærkeligt, at det at integrere specialundervisningselever også fører til øgede udgifter. Det beklagelige er, at hverken journalister og kommunalpolitikere har forstået dette simple faktum.

Det må siges at være 'en ommer', og jeg kan da tilbyde kompetent vejledning som overlærer i den danske folkeskole med 33 års erfaring og mange gode og troværdige kontakter.

Stem blankt

Anders Johansen, Humlebæk

Hver gang, der er valg her i landet, kommer der opfordringer fra almindelige borger om at stemme blankt. Nu senest i avisens weekendudgave i forbindelse med afstemningen om tronfølgerrækken. Lad det én gang for alle stå klar, at man kan IKKE stemme blankt i Danmark. Ikke udfyldte stemmesedler regnes for ugyldige stemmer på samme måde som forkert udfyldte stemmesedler, og opgøres således ikke separat. Derfor kan enhver, herunder også folketingspolitikerne, tolke 'proteststemmer' som 'kvaje/fejlsstemmer', og nytten af førstnævnte er således lig nul.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Wedel-Brandt

I Information har der gennem nogen tid været en del debat om prostitution i Danmark. De fleste indlæg har gået på, at forbyde prostitution eller kriminalisere prostitutionskunder. Jeg finder debatten voldsomt unuanceret.
Når der skrives, at prostitution medfører psykiske lidelser (depressioner, PTSS osv.), og det bruges som argument til at forbyde prostitution (eller prostitutionskunder), hvor er så forslaget om at forbyde pædagoger, lærere, buschauffører, taxichauffører, hjemmehjælpere, sygeplejersker og socialrådgivere? Alle disse grupper er jævnligt udsat for trusler og for at blive krænket i udøvelsen af deres erhverv. Alligevel har ingen foreslået at afskaffe erhvervene. Altså kan det ikke skyldes en medmenneskelig omsorg, der gør, at der foreslås et forbud.
Jævnligt hører man også om sorte penge i miljøet, men jeg har heller ikke hørt nogen foreslå, at man skal forbyde bygningshåndværk, grønthandlere, bagere, pizzeriaer og autoværksteder, selv om det er kendt og ofte afsløret, at der i disse brancher er problemer med moms, skat, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der arbejder ved siden af den offentlige ydelse. Altså kan det heller ikke være en omsorg for samfundets indtægter, der er grunden til at foreslå forbud.
Der tales rigtig meget om trafficking, tvang og ophold under slavelignende forhold. Dette er modbydeligheder, som kun kriminelle kan gå ind for. I en sag for nogle år siden, var en ung kineser kommet til Danmark på et studievisum, men arbejdede på en kinesisk restaurant. Han fik ikke egentlig løn, da han skyldte bagmændene en stor sum for at komme til Danmark. Han opholdt sig altid i restauranten og måtte sove på stole. Jeg husker ikke, at nogen foreslog at forbyde restaurationsbranchen eller at forbyde fok at gå på restaurant. Ikke engang et forslag om at forbyde at frekventere kinesiske restauranter kom frem. Altså skyldes det heller ikke hensyn til de, der lever under slavelignende forhold, der gør, at man vil gøre op med prostitution.
Der har underligt nok heller ikke været nogen, der foreslog at forbyde pornografi, selv om jeg da vil mene at sex er sex - uanset om det foregår på en massageklinik eller i et studie foran et kamera
Tilbage er der kun bornerthed og nypuritanisme. Sex er et af de basale behov i livet. Det rangerer lige over behovene for mad og drikke, søvn og varme.
Endelig ville et forbud i Danmark formentlig betyde, at de nordtyske eroscentre ville blive besøgt lidt oftere. Og her ville man jo så kunne argumentere på samme måde, som det sker, når forslag om højere afgifter på tobak, alkohol og sukker afvises med, at så vil forbrugerne tage til Tyskland og foretage deres indkøb, og staten vil miste indtægter. Kunne man ikke sige det samme om prostitution? I virkeligheden handler det vel om at regulere erhvervet, så de lyssky elementer bliver siet fra, og der kommer ordentlige forhold for sexarbejderne.

Tom W. Petersen

Kære Ole Wedel-Brandt
Det ville være godt for debatten om disse emner, hvis alle debatdeltagerne var lige så klare i deres hoveder som du.
Præcis hvorfor det er bedre at man er f. eks. kassedame eller rengøringskone er netop det, der skal gøres klart. Det er for nemt at sige, at sådan er det bare, for det synes de fleste.
Først når vi har gjort os dette klart, er det muligt at diskutere erhvervet prostitution (alene ordet!!) uden alle de tåger af fordomme, der hele tiden lægger sig i vejen for reel argumentation og hindrer forståelse og dermed rationel håndtering af dette erhvervs problemer.