Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
24. juni 2009

Hvor henter Sennels sin viden

Nikolai Lang, cand mag, kampagneleder for 10trin.dk

Nicolai Sennels har efter en debat med mig i Deadline søndag haft behov for at tilføje en bemærkning i et læserbrev i Information i går. Debatten handlede om min undersøgelse af danskeres forventninger til integrationen, som er baseret på 1.000 telefoninterview med et repræsentativt udvalg af befolkningen, to fokusgrupper, en række faginterview og en sociologisk analyse i samarbejde med analyseinstituttet Catinét.

I læserbrevet fremfører Sennels tre anklager mod undersøgelsens resultater, hvortil jeg gerne vil svare følgende: Det er korrekt, at jeg er nervøs. Det er også korrekt, at jeg er så menneskeligt umoden, at jeg naivt troede, at Sennels mente, hvad han sagde, da han i debatten roste projektet og erklærede sig enig i selve undersøgelsens resultater. Men det er ikke korrekt, at jeg har været kampagnemager for de Radikale. Hvis Sennels har hentet dén viden det samme sted, hvor han henter sine øvrige fakta om integrationen, forstår jeg bedre, hvorfor hans vidtløftige teorier er så langt væk fra virkeligheden i Danmark.

En umoden tilsvining

Trine Stauning Willert, Ølsted

Nicolai Sennels (NS) skriver i et læserbrev i gårsdagens Information, at Nikolai Lang (NL) er nervøs og menneskeligt umoden.

Jeg finder det mere umodent, at NS har brug for at kommentere NLs fremtræden og karakter frem for resultaterne af hans arbejde.

I Deadline den 21. juni påstod NS, at over halvdelen af de indsatte i danske fængsler er muslimer. Dagen før havde Deadline dementeret et udsagn fra Geert Wilders, som påstod, at over 70 pct. af de indsatte i Danmark er muslimer. Det korrekte tal er 19 pct. NL oplyste, at de 19 pct. udgør 800 personer ud af ca. 300.000 i Danmark med muslimsk baggrund. Ifølge NL bør medier og politikere fokusere mere på det store flertal ikke-kriminelle indvandrere. NS kommenterede ikke, hvorfor han mener, det er vigtigere at fokusere på de kriminelle som også er muslimer.

Jeg synes i høj grad NS udstiller sin egen nervøsitet og umodenhed ved at undgå dialog med personer han er uenig med (NL) eller bange for (muslimer) og ved at fremføre en udokumenteret opfattelse af, hvad en perfekt muslim er.

Man kan kritisere NLs valg af slogan for at bruge betegnelsen muslim essentialistisk. Til NLs forsvar kan siges, at han blot overtager retorikken fra den offentlige debat og vender den på hovedet for at skabe opmærksomhed. Som sådan er NLs projekt vellykket!

Til NS vil jeg sige, at vi stadig er mange som ønsker at forsvare retten til forskellighed, både i tro, (medie)fremtræden og karakter, og vi frygter en ensretning, hvor der kun findes én tilladt tro og væremåde nemlig et ikke-nervøst, modent, selvsikkert overmenneske.

Ubegrundet nedvurdering

Bertel Haarder, undervisningsminister (V)

Bent Liholm har sikkert ret i meget af det, han skriver i Informations kronik 15. juni om problemer med drengenes kønsidentitet. Men hvorfor skæmmer han sine egne argumenter med en række uafklarede og ubegrundede nedvurderinger af Niels Egelund, socialdemokrater i almindelighed og undertegnede, der ifølge Bent Liholm ikke kan se ud over det »tidstypiske og trendprægede«

Er Bent Liholms meninger ikke stærke nok til, at de kan stå selv

Rammer plet

Birthe Marchant, Virum

Tak til Katrine Lassen for synspunktet »Sygemeldte mangler talerør« i Inf. i går.

Endelig et indlæg, der 100 pct. rammer hovedet på sømmet. Er selv en, der bliver jaget rundt i bedste (misforstået ) mening. Ro, forudsigelighed og håb er en kur der virker. Pres medfører kun udsættelse af helingsprocessen eller i værste fald forværre tilstanden. Håber lovgivere læser og tage dit indlæg til sig. Skriv videre.

Brown omgår demokratiet

Henrik Ræder Clausen, DF

Det har været rystende at følge med i forhandlingerne om Irlands garantier i forbindelse med Lissabon- traktaten, som EU-eliten jo meget gerne vil have dem til at vedtage. Ikke bare prøver de stadig at få en traktat igennem, der er forkastet ved tre folkeafstemninger. Specielt den britiske regering har kæmpet desperat for at undgå den folke afstemning, der med stor sikkerhed ville kaste traktaten i affaldsspanden. Udfordringen for Gordon Brown og hans såkaldte Labour- regering er, at briterne vil af med både traktat og regering, men at han har lovet sine kære venner i EU, at han vil gøre det yderste for at få den igennem. Og som vi også så det i Danmark, tæller loyaliteten til vennerne højere end respekten for de borgere, der i sin tid har haft tillid til Brown og hans skandaleramte regering. Men hvad er det for et demokrati, hvor lederne kæmper så hårdt for at undgå at følge borgernes mening

Hvis Gordon Brown havde ære skabt i livet, ville han gøre det indlysende: Begå politisk selvmord ved at udskrive nyvalg. De Konservative ville så udskrive den stærkt ønskede folkeafstemning om Lissabontraktaten, så briterne kunne gøre de europæiske demokratier en stor tjeneste ved at aflive den. Derefter kunne vi gå i gang med at reformere og slanke EU, så det kan komme under reel demokratisk kontrol. Demokrati betyder nemlig folkestyre ikke embedsmandsvælde.

Miskundhed

Morten Levy, Frederiksberg C

I et læserbrev i gårsdagens Information (23. juni) forklarer Niels Hansen fra Risskov, at det udmærkede gamle ord miskundhed betyder at sagen er slettet for altid. Der er vist noget rent hjemmebrygget vrøvl, som Niels Hansen når frem til fordi han opfatter mis som en forstavelse. Ifølge Ordbog over det danske sprog betyder ordet barmhjertighed, medynk, mildhed, overbærenhed, og der er ikke noget med en tre-bogstavers forstavelse.

Terror og frihedskamp

Bodil C. Nielsen, Tåstrup

Tak til Thue Kjærhus (TK) for klummen under overskriften »Terror og frihedskamp« i Inf. den 20.-21. juni, hvor han bl.a. skriver: »Nogle betegner oven i købet den danske modstandskamp under besættelsen som identisk med terror. Modstandskampen 1940 og 1945 har imidlertid intet med terror at gøre,« efter at have indledt artiklen med disse ord: »Begrebet terror bruges i dag om alt, der har med organiseret vold at gøre. Når israelerne angriber Hamas, karakteriseres det f.eks. af tv-avisen som statsterrorisme, uagtet israelerne bekæmper en konkret fjende.«

TK skelner mellem frihedskæmpere, der bekæmper konkrete fjender direkte samt forsøger at undgå civile ofre og deres modsætninger f.eks. datidens Schalburg-folk og nutidens Hamas- terrorister, der lader hånt om civile ofre.

Jeg er enig i TKs sonderinger og vil ønske, at mediefolk på dansk tv skriver sig disse ord bag ørerne.

Det var slemt nok under krigen, da den danske befolkning over radioen blev opfordret af den daværende samarbejdsregering til at angive de danske terrorrister, som modstandsfolkene kaldtes i datidens udsendelser.

I en god bog: Mange er kaldede af modstandsmanden, frihedskæmperen og faldskærmschefen Flemming B. Muus kan man læse kapitlet: Forum sprænges i luften: »Før sprængningen havde modstandsfolkene fundet ud af, at arbejdernes middagsstund var mellem 12 og 13. Desuden undesøgtes hele området omhyggeligt, for at få evt. resterende folk ud af Forum, før det sprængtes.«

Det er et tydeligt eksempel på, at modstandsfolkene gik efter fjenden og skånede civile liv.

Iransk rebus

Mogens Lindstrøm, Nibe

I side to-lederen den 22. juni skriver Lasse Ellegaard: »Irans religiøse demokrati er både en selvmodsigelse og en realitet ...« Jeg accepterer dette udsagn, men det rejser spørgsmålet om, hvorfor udsagnet om Israel som Mellemøstens eneste demokrati er så bredt accepteret som tilfældet er. Måske betragtes Iran ikke som hørende til Mellemøsten, men hvis det gør, står man med spørgsmålet: Hvordan fortjener Israel betegnelsen det eneste demokrati

Ny kunst anmelder, tak

Jesper Rasmussen, billedkunstner

Når nu Inf. har en kunstanmelder, der er så markedsfikseret og så ensidigt optaget af magt i form af kunstsalg, gallerier og samlere og når nu finanskrisen helt har vendt op og ned på den dagsorden er det så ikke på tide, at Information skiller sig af med denne anmelder, og ansætter en anden med en mere vedkommende og betydningsfuld dagsorden

Kunstens magtelite

Birgitte Gjøtz Petersen, tilfældigvis kvinde og kunstner

Som i de fleste prestigefyldte og magtfulde områder i samfundet, således også i kunstanmelder Michael Jeppesens undersøgelse af kunstens magtelites top 10 (Inf. 19. juni): er det overvejende mænd (9 ud af 11) sidder på magten. Forudsigeligt, fattigt og frustrerende. Ligestilling Min bare!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Erik Hornstrup

Morten Levy kalder Niels Hansens forklaring af ordet "miskundhed" i et læserbrev i går for "hjemmebrygget vrøvl" og underbygger det med henvisning til Ordbog over det danske Sprog. Nu er den imponerende publikation jo tilgængelig på nettet, og jeg synes den underbygger Niels Hansen. Prøv f.eks. at slå op ikke bare under "miskundhed" men også under "miskund" (en mere oprindelig form), eller slå op under "mis-"; den artikel nævner helt præcist "miskundhed" som et eksempel på et ord med forstavelsen "mis-".
(http://ordnet.dk/ods/).
Gyldendals Etymologisk Ordbog og Politikens Nudansk Ordbog mener også det samme som Niels Hansen.