Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
9. juli 2009

EU's ulige støtte

Per Jensen, Nordborg

Det er helt ekstremt, hvor hyklerisk landbrugspolitikken er. For at kunne opretholde et håbløst landbrug, så presser man EU-priserne op, og derfor har fattige lande ingen chance for at konkurrere på lige fod. Derefter sender vi så penge til dem i form af ulandsbistand. Det svarer til at stjæle 500 fra dem, og kun sende 300 derned ... Afskaf landbrugsstøtten, og så kan man snakke lige forhold.

Ulige behandling af mindretal

Michael Sandfort,Brønshøj

Ifølge Infomedia blev udtrykket 'sigøjnertyper' anvendt i 78 danske avisartikler i 2008, hvilket i de fleste tilfælde ikke var positivt ment. Set i forhold til årets 947 artikler som indeholdt ordet 'sigøjnere' svarer det til en sigøjnertyper/sigøjnere-andel på 8,2 procent. Tilsvarende blev betegnelsen 'rockertyper' anvendt i 186 artikler i 2008. Idet ordet 'rockere' optrådte i 4365 artikler, svarer det til en rockertyper/rockere-andel på 4,3 procent. Den tilsvarende indvandrertyper/indvandrere-andel var blot 65/15.222 lige med 0,4 procent, for der er generelt stor opmærksomhed på ikke at dæmonisere og stigmatisere denne befolkningsgruppe.

Er det ikke ulighed, når der tages mindre hensyn til sigøjnere og rockere end til indvandrere? >

Krig forurener klode og rum

Finn Ekman, København Ø

Militærets globale ansvar for miljø og klimabelastninger i alle dens former skal indgå som en væsentlig faktor i debatten.

Efterladenskaber, kemiske og biologiske kampstoffer. Sprængstoffer som miner. Uran og fosfor. Olieforurening. Listen er lang.

Materialeforbruget af stål, aluminium, titanium, bly, nikkel og brændstof er enormt.

Vi kender ofrene fra antipersonel miner og landbrugsjord lagt øde af krigens terror igennem generationer. Vi ved hvor store ressourcer der bliver stillet til rådighed for udvikling af nye atomvåben, fly, droner, ubåde, kampstoffer og overvågningssystemer.

Vi kan kun gætte på hvor meget af verdens energiproduktion og materialeforbrug, der går til at holde militarismen kørende.

Det er på tide at få dette diskuteret og sat ind i rette sammenhæng. >

Hidtil er det livet på kloden, der har været truet, Nu er selv rummet foruret.

Intet nyt under solen

Tom Elkær-Hansen, København K

Diverse regeringspolitikere og visse medier har fremført og fremfører, at såvel Politiets Efterretningstjeneste (PET) som diverse toppolitikere »aktivt modarbejdede VKR-regeringens påbud«.

Påbuddets historik er som følger: Den 30. september 1968 forbød den daværende VKR-regering PET at registrere danskere blot på grund af deres politiske virksomhed, hvis denne altså ikke var direkte og åbenlyst ulovlig.

14 dage forinden (14. september) havde samme regering i et ikke almindeligt kendt notat bemyndiget PET til at registrere langt bredere - så bredt, at personer som f.eks. J.O. Krag, Poul Hartling, Hilmar Baunsgaard, Gert Petersen og Bertel Haarder blev optaget i registeret. Hvem snød og har i 40 år snydt hvem? Svaret blafrer - trods eller måske akkurat på grund af den nyudkomne digre rapport om PET's meriter - i vinden.

Kun ét tør fastslås. Befolkningen er i år ud og år ind blevet grundigt vildledt af deres folkevalgte m.fl. - men det er der jo intet som helst nyt i. > > >

Uforklarlige dødsfald i psykiatrien

>Karsten Skawbo-Jensen, formand for Patientforeningen Danmark

Et stigende antal psykiatriske patienter dør pludseligt og uforklarligt. Overmedicinering med stærke antipsykotiske lægemidler mistænkes for at være dødsårsag. Ifølge Dødsårsagsregistret døde 82 psykiatriske patienter i 2001 med psykose som registreret årsag. I 2007 var tallet oppe på 156 tilfælde. Man dør normalt ikke af en psykose, hvorfor det kan synes i bedste fald overfladisk at angive psykose som dødsårsag.

Hver anden patient får flere antipsykotiske midler ad gangen, selv om alle nationale og internationale anbefalinger siger ét middel ad gangen og kun undtagelsesvis to midler ad gangen. Der er fare for skadelige interaktioner mellem de forskellige lægemidler, uden at området dog er undersøgt tilstrækkeligt.

I maj 2008 lovede sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), at de mange uforklarlige dødsfald i psykiatrien skulle undersøges, og i oktober 2008 skrev Sundhedsstyrelsens Anne Mette Dons, at man nu ville se på dødsattesterne fra de mange døde i psykiatrien med tilsynsøjne.

Undersøgelsen skulle vise, om de uforklarlige dødsfald blev indberettet til politiet, og om der blev foretaget retslægelige ligsyn. Desuden kunne nye pludselige, uforklarlige dødsfald i psykiatrien følges op med ligsyn, toksiske undersøgelser og obduktioner.

Undersøgelsen har nu løbet i knap ni måneder, og vi venter på et resultat - eller blot et foreløbigt resultat. Det er vigtigt, at der så hurtigt som muligt kastes lys på anvendelsen af polyfarmaci - altså anvendelse af flere antipsykotiske lægemidler på samme tid, så fremtidige medicinrelaterede dødsfald i psykiatrien kan begrænses. >

Bagstræbere

Inge Henningsen, Frederiksberg og Anne Folke Henningsen, Nørrebro

Vi har med undren set hvilke røster fra fortiden Information har valgt som de to første i serien 'Kønnenes kamp' (interview med Lone Nørgaard 29. juni og Kit Louise Strand 1. juli).

På den baggrund udskriver vi en konkurrence blandt avisens læsere: Hvilke anakronismer (m/k) optræder i de næste artikler?

Send e-mail med to gæt til: bagstraeb@gmail.com.

Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og den heldige og dygtige vinder vil modtage et eksemplar af bogen Kvinden som ung Pige, Hustru og Moder .

P.S. Vi forbeholder os ret til at se bort fra besvarelser modtaget efter offentliggørelse af seriens næste artikler, så skynd jer!

Hvorfor raser Søren Krarup?

Svend Auken, MF, S

Søren Krarup (SK) er ikke ligefrem underforsynet med ringeagtsytringer. Hans foretrukne form for samtale viser sig på det smukkeste i hans omtale af mig. »Svend Auken er falsk, demagogisk, skinhellig og groft uanstændig«.

Sådan. Men hvorfor raser SK? Han kan ikke komme til rette med lignelsen om den barmhjertige samaritan som netop bl.a. handler om 'os' og de 'fremmede'. Jesus spørger: >Hvem var den overfaldnes >medmenneske? Og svaret er netop den fremmede, udlændingen, den foragtede, manden fra Samaria - og ikke 'vores egen præst og hans hjælper'. De gik blot forbi den nødstedte.

Trods SK kan jeg godt lide udsagnet »en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu«. Det er også meget karakteristisk netop det citat, der >er udgangspunktet for en prædiken af Johannes Møllehave om vores forhold til udlændinge. Professor P.G. Lindhardt tog det med i sin bog med udvalg af Møllehaves bedste prædikener i anledning af Mølleahaves 50 års fødselsdag.

Men de to er vel også falske, demagogiske, skinhellige og groft uanstændige?

Vi står styrket efter EU-valget

Ditte Staun og Rina Ronja Kari, talspersoner for Folkebevægelsen mod EU

Ole Riisgaard (SF) har nærmest skrevet en nekrolog over Folkebevægelsen (Inf. 29. juni). Han mener, at tiden er ude for nej-bevægelser, og at EU må diskuteres ud fra en højre/venstreopfattelse.

Men reelt gik vi frem over hele landet og fik 7,2 pct. af stemmerne ved EU-valget - heriblandt fra en del SF'ere. Megafons exitpoll viser, at vi har godt fat i de yngre vælgere. 30 pct. af vores vælgere under 39 år, mens 19 pct. var over 60 år.

Og hans drøm om, at for eller imod ikke er relevant at diskutere, holder heller ikke.

Riisgaard har måske glemt, at SF stadig er imod euroen. Det tror vi ikke, hans vælgere har glemt. Euroen viser, at det giver mening at forholde sig til EU's opbygning. I euroland er der ensidigt fokus på prisstabilitet, som overskygger andre hensyn som beskæftigelse og vækst. EU's øvrige grundlag ser ikke bedre ud.

Og SF's ønske om en højre/venstre-diskussion rykker ikke ved, at EU's traktater er rammerne om SFs arbejde i EU-parlamentet. Selv hvis SF kunne samle et flertal i parlamentet, er det umuligt at afskaffe EU's rejsecirkus, EU's toldunion, EU's støtte til A-kraft eller at prioritere sundhed og miljø over det indre marked. De forhold beskyttes af traktatgrundlaget.

Vi forstår ikke, at SF's ledelse vil sælge holdninger på EU-området. Men vi er sikre på, at det vil styrke Folkebevægelsen yderligere. Vi støtter internationalt samarbejde, der sikrer reelt demokrati og er til gavn for miljøet, velfærden og freden.

Udlicitering

John Ekebjærg Jakobsen, Valby

Lars Løkke ville udlicitere sundhedsvæsenet - til overpris.

Søren Pind vil udlicitere bekæmpelsen af bandekrigen - til Hells Angels. >

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Ang. ”Bagstræbere”

Kære Inge og Hanne
Jeg håber ved grød at det bliver nogen i en helt anden boldgade, som modvægt til denne gang biologiske ”genudredning”. Gerne nogen som ved hvad de taler om m.h.t. kultur og miljø og læringsproces.

Jeg så også gerne interviews med f.eks. Gretelise Holm og Hanne Vibeke Holst, som nogle af de fremmeste kvinderettighedsforkæmpere. Det ville måske bringe humøret en tak i vejret, for begge kan da fortælle et par sandheder, som man ikke lige går og tænker over til hverdag, på en både ironisk og selvironisk måde, i stedet for disse sødsuppekogere.

Ros til Svend Auken for hans stilfærdige tilbagevisning af Krarups tilsvining.
Men det er nok spild af tid ...

Inger Sundsvald

Det kunne ellers være interessant, sådan rent videnskabeligt, at vide hvad der foregår i hovedet på Søren Krarup og hvorfor han raser.