Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
4. juli 2009

Hvor er udenrigsministeren?

Pelle Dragsted, medarbejder i Enhedslisten

Enhedslisten har siden søndagens militærkup i Honduras opfordret udenrigsministeren til at tage afstand fra kuppet og gøre det klart, at Danmark aldrig vil anerkende den højreorienterede kupregering. Men Per Stig Møller, som ellers ikke plejer at være bleg for at udtale sig kontant, har været >helt tavs. Det er vigtigt, at kuppet i Honduras fordømmes overalt. Det er kun få år siden, at Latinamerika var plaget af højreorienterede militærdiktaturer. Den tid vil vi ikke tilbage til. Danmark yder bistand til Honduras og har derfor et særligt ansvar for at bidrage til at den afsatte præsident genindsættes. Så kom nu udenrigsminister.

Læserquiz

Ib Jensen, Søborg

Som hvilken dyreart, formerer medlemmer af Dansk Folkeparti sig?

a. dræbersnegle

b. kaniner

c. rotter

Løsning kan sendes til Ole Hyltoft, midlertidig adresse: c/o Kenneth Plummer, TV-Byen.

Mummespil for masserne

Nis Rasmussen, Hundested

Hvornår toner regeringen mon rent flag og kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade?

Hvornår holder mummespillet op?

Hvorfor siger regeringen ikke rent ud, at den foretrækker et Danmark, der er delt op i et A-hold og et B-hold?

De fattige og pøblen kan så tage til takke med nedslidte kommuneskoler, faldefærdige offentlige sygehuse og alenlange ventelister, mens de rige og velbjærgede kan købe sig til kvalitet i den private sektor og lukrere på sygeforsikringer og andre sikkerhedsnet af privat karakter.

Sig dog, at I ønsker ét Danmark for de initiativrige og ressourcestærke og et andet for de besværlige, de uformående og de uformuende.

Hold dog op med at postulere omsorg for de svageste, når I i virkeligheden mener: lad os slippe for at blive mindet om dem i tide og navnlig utide. Med andre ord, hver mand klarer sit, mens fanden eller politiet tager resten.

Naturligvis kan man ikke sige sådan i klartekst. Så flygter vælgerne jo i stimer. Det er alligevel for groft! (De fleste går jo trods alt stadig rundt med en lille, forknyt socialdemokrat inderst inde). Skønt alle ved det, er det stadig ikke helt stuerent og politisk korrekt at sige den slags højt.

Men det nærmer sig!

Så derfor: Siddende regering - jeg kan sgu ikke få mig selv til at skrive 'kære' - sig dog tingene som de er: At I ikke ønsker velfærdstaten bevaret, som vi kender den. Slut med solidaritet og sammenhængskraft. Ja tak til egoisme og profitskabende amokløb.

En ond leder

Preben Hammer Jensen, Knivkær

I en ellers udmærket leder 1. juli om Bernie Madoff skriver burch, at »naturligvis er nogle mennesker onde af natur«. Det forstår jeg slet ikke. Er de mennesker genetisk udvalgte til ondskab, er de besatte af onde ånder? Vågner de om morgenen med den ene tanke, at i dag vil de være nogle ondskabsfulde sataner? Hvad er det for en måde at tænke og tale og skrive om mennesker ?

Dannebrog

Ole Kløcker, København V

Vi har et afbrændt Dannebrog stående hjemme hos os. Det har stået der et stykke tid. Men nu er det helt forsvundet i røg - og der er ikke noget Dannebrog mere.

Det eneste, der er tilbage, er DF's misbrugte version af det, der engang var et nationalflag. Et Dannebrog der kunne vises med stolthed, men her midt i en politisk mentalkrise er gået aldeles tabt i tidens ryggesløse misvisninger. Et sørgeligt historisk hærværk !

Hvis interesser tjener engelske skolebøger til Zimbabwe?

Robert Phillipson, professor og Tove Skutnabb-Kangas, dr.phil.

Nick Archer, britisk ambassadør i Danmark, skriver i Inf. den 1. juli, at Storbritannien støtter Zimbabwe med ca. 8,7 mio. kr. til skolebøger. Disse bøger er sikkert på engelsk og stammer fra britiske forlag eller deres datterselskaber i Afrika. Pengene er derfor til stor gavn for den britiske lærebogsindustri.

Men African Academy of Languages (ACALAN), støttet af afrikanske regeringer via den Afrikanske Union, ønsker indlæring på afrikanske sprog som første led i modersmålsbaseret flersproget undervisning. UNESCO anbefaler det samme, med enighed blandt verdens fagfolk.

Når børn i Afrika møder ny kundskab i skolen, har de behov - hele vejen igennem uddannelsesforløbet- for brug af et sprog, som de kender og forstår; ligesom som børn i de vestlige lande. ACALAN ønsker, at bistandsorganisationer som (in)direkte promoverer engelsk, fransk eller portugisisk som undervisningssprog begynder at handle efter disse anbefalinger, dvs. støtte undervisning, bøger og læreruddannelse på afrikanske sprog. Engelsk skal i flere år kun undervises som fremmedsprog. Kun ved at nytænke afrikanske skolers sprogpolitik kan en større del af befolkningen deltage i fattigdomsbekæmpelse og demokratisering.

Iran vs. Saudi-Arabien

Aksel Gasbjerg, Hillerød

Man undrer sig og spørger: Hvorfor denne stærke medieeksponering af Iran? Hvorfor trækker undertrykkelsen i Saudi-Arabien aldrig lige så hadefulde overskrifter? Hvorfor ser man ikke myrdede palæstinensere lige så detaljeret som den iranske pige, der blev skudt? Hvorfor sættes der ikke spørgsmål ved legitimiteten af valg i Egypten lige som tilfældet i Iran? Hvorfor fokuseres ikke på kvindeundertrykkelsen i f.eks. Kuwait lige som i Iran?

Det skulle vel ikke være fordi Saudi-Arabien, Israel, Egypten og Kuwait allerede er under USA's dominans og dermed uden for kritisk journalistisk rækkevidde? Skyldes mediefokuseringen på Iran USA's ønske om indflydelse snarere end objektive kriterier?

Informations kønsrollesyn?

Vibeke Bøgh, København S

Mærkeligt, hvad Information vil med al den spalteplads, de to bagstræberiske kvinder har fået i denne uge (interview med Lone Nørgaard 29. juni og med Kit Louise Strand 1. juli).

Hvorfor er det netop nu relevant med en serie om 'kønnenes kamp' og hvorfor præsenteres emnet i en genre, der bliver mikrofonholder for de pågældende kvinders private meninger og skildringer af deres private livsforløb som frelsere af deres egne børn og med synspunkter, der intet nyt er i?

Det har undret mig, at de to journalister ikke har udbedt sig valide undersøgelser om børnenes tarv i forskellige situationer eller i øvrigt en grundig argumentation om de andre debatemner, der berøres. Det har undret mig, at journalisterne bare gengiver synspunkter om private løsninger på problemer f.eks. om børns trivsel - problemer der er vigtige samfundsanliggender. Den snævre individuelle synsvinkel falder fint i tråd med regeringsflertallets ideologi, men en ordentlig kritisk og debatterende avis bør naturligvis grave væsentligt dybere.

Samfundsmæssige problemer - hvad enten det gælder kønsroller eller børnevilkår - bør naturligvis løses på et samfundsmæssigt plan. Når stadigt færre pædagoger i de seneste mange år har skullet passe stadigt færre børn, er det oplagt, at børn ikke bør tilbringe 10 timer om dagen i institution, men løsningen på det er selvfølgelig bedre bevillinger til børneområdet. Den trængte børnefamilies situation løses naturligvis heller ikke generelt ved, at moderen bliver hjemmegående, men f.eks. ved at begge forældre får nedsat arbejstid.

Hvis Information vil fastholde dele af en mangeårig trofast kvindelig læserskare må kønsrolledebatten kvalificeres betydeligt i forhold til dette makværk.

DF vs. DR

Marianne Nicopia, Odense M

Hvad mon Isak Winkel Holm har tilfælles med Jonas og Katrine Winkel Holm?

Har DR mon stillet sig det spørgsmål?

Rigtige ministerier tager da backup

Flemming Sørensen, Roskilde

En sags akter er igen er forsvundet i et af de danske ministerier.

Information har ønsket aktindsigt i aftalen om takster til privathospitaler og har fået at vide, at »sagen er bortkommet«. I Information 1. juli på side fem citeres ministeriet for at have udtalt, at man vil vende tilbage, når det lykkes at finde de akter, som er ... forsvundet i forbindelse med »en større omlægning af ministeriets journalsystem«.

Det var dog en søforklaring af dimensioner, der må belønnes som den tåbeligste udtalelse i lang tid. Enhver virksomhed - og regeringen driver jo Danmark og ministerierne som 'virksomheder' - sørger da for at have sikkerhedskopier af alle vigtige dokumenter ved løbende at tage backup specielt af vigtige dokumenter. Og i sær når systemer skal omlægges. Udtalelsen tyder åbenbart på, at Sundhedsministeriet må anses for at være elektronisk tilbagestående? Hvad nok ikke er tilfældet. Kør nu den backup og find filerne!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her