Kronik

Politisk mobning af fremmede

Politikerne har travlt med at give medierne skylden for befolkningens stigende frygt for, at bandekrigen skal udvikle sig til deciderede raceuroligheder. Men frygten skyldes ikke medierne, men er en konsekvens af det syv-årige regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti og en fortsat politisk mobning og stempling af den muslimske minoritet
'Islam går som en pest gennem Europa,' sagde Mogens Camre i en tv-debat. Claus Hjort Frederiksen afviste dengang på Venstres vegne, at udtalelser som denne ville skade integrationen. Regeringen har siden 2001 brugt mange kræfter på at benægte sammenhæng mellem negativ retorik og hate speeches og social og etnisk utilpassethed.

'Islam går som en pest gennem Europa,' sagde Mogens Camre i en tv-debat. Claus Hjort Frederiksen afviste dengang på Venstres vegne, at udtalelser som denne ville skade integrationen. Regeringen har siden 2001 brugt mange kræfter på at benægte sammenhæng mellem negativ retorik og hate speeches og social og etnisk utilpassethed.

Palle Hedemann

Debat
24. juli 2009

En større del af befolkningen er ifølge Politiken bekymret for, at den såkaldte bandekrig, der jævnligt tæller drabsofre, udvikler sig til deciderede raceuroligheder (eller omskrevet til nutidsdansk etniske uroligheder). Både politi, kommunikationseksperter og politikere har travlt med at afvise scenariet og er tilbøjelige til at pege på medierne som ansvarlige for den øgede frygt i befolkningen. Man henviser herunder til rockernes såkaldte talsmand, Jønkes, hyppige optræden i medierne bl.a. med udbredelsen af det såkaldte sjakal-manifest, der lufter en række primitive fordomme om indvandrerungdommen ikke mindst på Nørrebro. I Hells Angels sjakalmanifest beskrives indvandrerunge generelt som arabere, der terroriserer børn og unge, angriber ældre i flok og optræder aggressivt.

Meget betegnende er Jønkes optræden i medierne med disse fordomme især populær i Dansk Folkepartis vælgersegment, hvad der ikke får politikere som eksempelvis Det Konservative Folkepartis integrationsordfører Kim Bencke til at standse op og overveje den høje pris, hans parti og regeringspartiet Venstre har betalt, og åbenbart fortsat er parat til at betale, for det tætte samarbejde med netop Dansk Folkeparti. Venstres udenrigspolitiske ordfører Søren Pind er tværtimod på sin blog i Berlingske Tidende tilbøjelig til erklære sig enig i Hells Angels og Jønkes statements og henviser bl.a. til den brug, som politiet i Los Angeles angiveligt gjorde af den amerikanske gren af Hell Angels i dets bekæmpelse af 'hippier' i slutningen af 60'erne. »Alt i alt må jeg sige, at beskrivelsen ikke er meget af vejen,« erklærer Søren Pind.

Glemte mellemregninger

Søren Pind »gider ikke forholde sig til mellemregninger« og roser Hell Angels manifest for at være skrevet af »folk, der ved, hvad der rammer«. Når en udenrigspolitisk ordfører fra regeringspartiet Venstre stiller sig på samme tankemæssige platform som Hells Angels og leger med tanken om at bruge Hells Angels i bekæmpelsen af unge indvandrere, så er det i sig selv et udtryk for det skred hen imod fremmedfjendtlighed i regeringspartiet Venstre, der har fundet sted siden 2001. Og når programredaktører på familieorienterede programmer finder det betimeligt og som en del af den almindelige underholdning at invitere Jønke i studiet for at delagtiggøre en større del af den danske befolkning i HA´s stærkt fremmedfjendtlige synspunkter, så er sådanne afgørelser i sig selv udtryk for den erodering i den politiske opinion hen imod fremmedfjendtlige holdninger, som et over syvårigt regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti har fremkaldt. Linien fra at lukke et parti ind i den politiske varme, hvis leder åbent erklæret opfatter titusinder af muslimske indvandrere som stående på et lavere civilisationsstadium og til Jønkes optræden en del år senere i et familieprogram med lignende synspunkter, skal man som kyklopen Polyfemos i historien om Odysseus være blindet for ikke at kunne se.

Forskelsbehandling

Tilbage i 2005 var vi tolv forfattere, der her i avisen advarede imod det stærkt fordomsfulde sprogbrug, som ikke mindst med Dansk Folkepartis entré på den politiske scene ved regeringens højre side var blevet indvandrere og især den muslimske minoritet til del. Sprogbrugen var et symptom på en forholdsvis udbredt forskelsbehandling af såkaldte etniske danskere og nydanskere på arbejdsmarkedet og i social-skole-og uddannelsessystemet, men også i den mindre gennemsigtige sfære for social accept. Men sprogbrugen er i sig selv et dynamisk felt, for så vidt som ord har det med at skabe det, som de udsiger. Hvis man tilstrækkeligt mange gange fortæller et bestemt udsnit af en befolkningsgruppe, som de unge med indvandrerbaggrund på Nørrebro og Vesterbro og lignende bydele, at de befinder sig på et lavere menneskeligt niveau end resten af befolkningen, at de m.a.o er dummere end de fleste og deres holdninger er uacceptable, alene fordi de på den ene eller anden måde tilhører en anden 'kultur' end den danske, så kan man ikke fortænke dem i at opleve sig som ekskluderede, som 'udskud' og udvikle et modsætningsforhold til det danske samfund, herunder danske politikere og myndigheder.

Konsekvenser afvises

Allerede i 2005 var problemet åbenlyst, og det var i horisonten til at få øje på, hvilke konsekvenser en fortsat politisk mobning og stempling af den muslimske minoritet i almindelighed og indvandrerungdommen på Nørrebro, Vesterbro og lignende områder i særdeleshed kunne få. Dengang afviste Claus Hjort Frederiksen på Venstres og regeringens vegne og Pia Kjærsgård på Dansk Folkepartis vegne i en tv-diskussion med forfatteren Kirsten Thorup og undertegnede, at udtalelser som Mogens Camres - »Islam går som en pest gennem Europa« - ville skade integrationsbestræbelserne, og at den fortløbende negative omtale af den muslimske minoritet havde nogen nævneværdig betydning for den etniske atmosfære i det danske samfund. Den indlysende sammenhæng imellem negativ retorik og hate speech og social og etnisk utilpassethed blandt grupper af indvandrerunge er der gennem årene brugt meget politisk energi på et benægte. Når politikere i en slags desperation nu peger på medierne, som de ansvarlige for den øgede frygt i befolkningen, så er det kun en bekvem måde at undvige den kendsgerning på, at medierne et langt stykke hen ad vejen afspejler den politiske atmosfære i landet. I en politisk atmosfære, hvor en fast etableret samarbejdspartner med regeringen jævnligt udtrykker mistillid til islam og den muslimske minoritet i Danmark, vil medierne naturligvis være åbne for en lignende mistillid. Den politiske mistillid har været med til at skabe modsætninger og spændinger i forhold til majoritetskulturen i Danmark og ghettostemninger blandt en mindre del af indvandrerungdommen. Som det er er kendt fra England og USA har man med baggrund i en klar fornemmelse af at være uønsket skabt egne gruppetilhørsforhold i en slags mini-parallelsamfund med særprægede regler og æreskodekser. Ansvaret for overskridende social, eller decideret kriminel, adfærd, ligger naturligvis hos den enkelte indvandrerunge, der må svare for sig selv i forhold til straffeloven, men det danske politiske establishment har et stort ansvar for de etnisk betonede spændinger og parallelsamfund, der er opstået gennem det seneste årti. I Danmark er man først lige begyndt at ane konturerne af dette ansvar og at tage det på sig. Der er brug for helt andre signaler i retning af dialog og et inkluderende værdisæt, hvis det danske samfund på længere sigt vil undgå konflikter med etniske over- og undertoner som dem, vi er vidne til for øjeblikket. Den amerikanske præsident Obama har allerede anvist vejen, ad hvilken danske politikere kunne gå. Et ord som ligeværdighed hører med til at betræde denne vej og det at indgyde de marginaliserede indvandrerunge en tro på, at de har en betydning for et nyt og etnisk flerstrenget Danmark. En markant positiv ændring i den politiske retorik kan naturligvis ikke stå alene, en gennemgribende social og politimæssig indsats er også afgørende, men den er med til at skabe en horisont for en helt nødvendig ændring i forholdet imellem det danske samfund og de marginaliserede indvandrerunge.

Stig Dalager er forfatter

Kronikken er skrevet som sidste artikel i bogen 'Ansøgning om at være menneske -artikler og essays i opposition 2001-2009', som udsendes til efteråret.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Politikerne har travlt med at give medierne skylden for befolkningens stigende frygt for, at bandekrigen skal udvikle sig til deciderede raceuroligheder. Men frygten skyldes ikke medierne, men er en konsekvens af det syv-årige regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti og en fortsat politisk mobning og stempling af den muslimske minoritet"

Mon ikke der mere er tale om et både/og end et enten/eller?

At V og K kastede al skam og anstændighed over bord og gjorde et quasi nationalsocilalistisk parti til regeringens støtteparti i 2001 er en kæmpemæssig skandale og udtryk for en næsten ubeskrivelig moralsk deroute.

Til gengæld kan man vel heller ikke ligefrem påstå, at den fjerde statsmagt har gjort sig fortjent til hæder og ære i samme periode. Mon ikke politikere og medier er nogenlunde lige gode om at have skabt den racistiske suppedas danskerne døjer med i øjeblikket?

Abdul Khaleq

Tak til Stig Dalager for en fremragende kronik som sætter spørgsmålstegn til situationen i Danmark vs. indvandrer (læs muslimer).

Tak til Stig Dalager!
Da der var "indvandrer-uroligheder" i Kbh. i foråret 2008, stillede Weekendavisen en hel side til rådighed for Søren Pind, hvor 'journalist' Anna Libak optrådte som ukritisk mikrofonholder.
Søren Pind sagde bl.a., at urolighederne (som vistnok udsprang af politi-chikane) var et udtryk for, at der nu var udbrudt "religionskrig" i Danmark.
Godaw do!
Hvor mange af disse unge rødder havde nogensinde læst i Koranen? Næppe en eneste!
Da sagde jeg – efter 20 år – farvel og tak til denne avis.

Dorte Sørensen

Tak for den Kronik, håber at den kan skubbe debatten væk fra DFs evindelige fremmedfrygt.

Den kronik burde have stået i Ekstrabladet eller Jyllandsposten eller være sendt på TV2 i prime time.
I Information er det bare "prædiken for de frelste" - desværre ...

Men tak alligevel.

Fremmedhadet var ude i offentligheden allerede i 70'erne med Fremskridtspartiets nationalsocialistiske holdninger (det nuværende triumvirat i Dansk Folkeparti, dannebrog og frihedskæmpere) og Søren Krarups pleonastiske "vore børn er vore børn", vendt imod socialdemokratiets (Eva Gredahls) socialpolitik, imod den offenlige "omklamring" af de tilkomne vietnamesere (K.B.Andersen) og ideologisk vendt imod det parlamentariske system (systemskifte). Siden både tillempet og radikaliseret (Camre var i 70'erne lovende socialdemokrat, og Krarup fandt en politisk prædikestol).

Jens Thorning

Det var det neokonservative orakel, livsvarigt æresmedlem af "tænke"-tanken CEPOS, Ekstra Bladets kortvarige chefredaktør - hvis dramatiske afgang formelt blev begrundet med en bizar intern episode - der fandt på at stille spørgsmålet "Hvem er de egentlig?" ca. 1995 og dermed startede kampagnen mod de fremmede, der kulminerede i tegning-angrebet på deres mest udbredte religion.

MEN hvis Cepos IKKE har ret !!! Hvad er så de rigtige tal på; "Hvem er de egentligt"

http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Muslimske_indvandre...

den bog vil jeg gerne læse når den udkommer!

Det er vigtig at læse det der står med småt!!!

Min gamle latinlærere sagde altid at man gradbøjer adjektivet "løgn" på følgende måde:

Løgn - infam løgn - statistik

Læg venligst mærke til at CEPOS IKKE, jeg gentager IKKE, angiver, hvor mange af de adspurgte, der ikke har ønsket af deltage i undersøgelsen.

Det er formentlig et meget stort antal personer der ikke har ønsket af svare på CEPOSs meget tendiøse spørgsmål. Hvis jeg var indvandrer og blev præsenteret for CEPOSs spørgsmål ville jeg i hvert fald meget hurtigt bede spørgeren om at rende og hoppe, og mon ikke de fleste af de adspurgte har reageret på samme måde?

Derfor siger undersøgelsen ikke noget som helst repræsentativt om hvad holdningerne er blandt indvandrerne, men udelukkende noget om de fordomme CEPOS har om indvandrerne...

Undersøgelsen siger derfor først og fremmest noget om de fordomme, der ligger til grund for CEPOSs undersøgelser...

Per Thomsen

Ja ja måske, MEN du svarer ikke på mit spørgsmål - Hvis Cepos tallene er forkerte, hvad er så de rigtige tal?

Jeg har spurgt ALLE de muslimer jeg har kunnet komme til, OG jeg har ikke fået mere end 1 ud af 10 til at udtale explicit demokratisme. OG - resten enten bullshitter, ELLER indrømmer islamisme.

Det er naturligvis heller ikke pålidelige tal, MEN hvad er de rigtige så, FORDI det ER meget nemt at svare på.

Inger Sundsvald

Hans Hansen

Hvorfor er det så vigtigt at afæske enhver muslim sandheden om hvorvidt de er ”islamister”?

Hvor mange ”islamister” tror du der findes i Danmark, og er de til fare for nogen?

Inger Sundsvald

Jeg synes det ligner mobning. Politisk mobning og infamering har ikke været forgæves. Den er sket så konsekvent og vedvarende, at selv nogenlunde fornuftige mennesker og medier er hoppet med på vognen. Efterhånden skulle man tro, at ”islamister” er det største problem i landet.

Inger Sundsvald

Hvorfor er det så vigtigt at afæske enhver muslim sandheden om hvorvidt de er ”islamister”?

Fordi ingen synes at vide det, OG fordi Cepos åbenbart er fyldt med løgn (i.f. Thomsen - se indlægget).

Jeg spørger fordi jeg ikke VED det - hvorfor skulle jeg ellers spørge? men HVIS der er mange nok der ER islamister - udgør de så en fare?

Søren Nørbak

En smuk kronik, det er dejligt at Stig Dalager bekymre sig så meget om retorik og ønsker meningspoliti i Danmark. Jeg undres dog, hvis Dalager virkelig mener at retorik skaber konflikt hvorfor fortsætter han så med sine hadfulde, ensidige og antisemitiske overfald på Israel? Han burde jo vide at det kun skaber flere konflikter.

Søren

Søren Nørbak, hvis noget er fremmende for antisemitisme er det den infame beskyldning for antisemitisme mod folk, der berettiget kritiserer Israels fremfærd i de koloniserede områder.

De ultra-ortodokse jøder er helt ude i hampen, det VED (næsten) enhver, MEN de er jo ikke de eneste !!!

Espen Fyhrie

Debattørerne opfordres til at holde gemytterne i ro, og udgå personlige opgør. Kronikken omhandler Dansk Folkepartis kommunikationsstrategi, og dennes indflydelse på den af den siddende regering førte politik på udlændinge- og integrationsområdet.

Debatvært
Espen Fyhrie

asger pedersen

Stig Dalager og med ham mange flere gør sig selv en bjørnetjeneste med deres idelige angreb på den førte politik på flygtning- og udlændinge området. Og hvad der er være, de gør de herboende muslimer en ligeså stor bjørnetjenste.

Stig Dalager:
”Allerede i 2005 var problemet åbenlyst, og det var i horisonten til at få øje på, hvilke konsekvenser en fortsat politisk mobning og stempling af den muslimske minoritet i almindelighed og indvandrerungdommen på Nørrebro, Vesterbro og lignende områder i særdeleshed kunne få.”

Inger Sundval:
”Jeg synes det ligner mobning. Politisk mobning og infamering har ikke været forgæves.”
Det er udmærket, men hvad er det i prøver at gøre ved VKO? Er det ikke netop mobning og infamering?

Se det i øjnene, erkend den politiske virkelighed. Politiske partiere som ikke, inden et valg forpligter sig på en meget, meget restriktiv politik overfor indvandring (og modtagelse af flygtninge) med muslimsk baggrund, kan ikke forvente at opnå muligheden for at danne regering. Tillader de det alligevel, efter valget, kan de være sikre på ikke at blive genvalgt. Flertallet af vælgerne / borgerne her i landet har en meget stærk aversion mod yderligere indvandring af personer med muslimsk baggrund. Så stærk, at det har afgørende betydning for hvor krydset sættes.

Spørgsmålet er så om det er en holdning som er blevet dannet udfra en viden om muslimer som er korrekt eller om der tale om en holdning, der er baseret på myter som ikke har forbindelse til virkeligheden.

Den bedste måde, at ændre folks holdning på, hvis den er baseret på myter er vel at punktere disse myter? Og hvis der er hold i myterne om, at muslimerne qua en udbredt islamisme er en art antidemokratisk 5' kolonne, så er det vel det, der skal angribes. Ligesom at det der er til diskussion, hvis myten om islamisme er korrekt, vel ikke er om der skal gøres noget, men hvad der skal gøres?

Jeg er også på det hold, der ikke ønsker, at flere muslimer bosætter sig her i landet. - Men asiater, latinoer osv skal være velkomne, forudsat de kan bidrage positivt til vores samfund. Erfaringen er, at disse grupper hurtigt, dvs på mindre end en generation tilpasser sig til både de skrevne som uskrevne regler her i landet. Hvem har nogensinde hørt om en langtidsledig kineser, argentiner eller vietnameser? Eller om at deres børn har en aggressiv attitude til deres omgivelser? Eller krav om, at der skal tages særlige hensyn til dem?

Mine fordomme, og jeg mener så ikke det er fordomme, men et realistisk skøn, om muslimer er, at 30- 60% af dem
ser sig selv og deres religion som værende os og kristendommen overlegen
qua at islam er en overlegen religion, er dens rette placering ikke bare på linie med andre religioner, men at den er overordnet, også i forhold til ideen om det åbne pluralistiske samfund og individets autonomi; altså at islams love og regler går forud for de love og regler der ellers gælder.
Og jeg mener, at de problemer vi ser med integration af muslimer kan føres tilbage til disse holdninger.

Mine fordomme bygger jeg på flg.:
Da Hizb-but-Thair holdt en demonstration på Sankt Hans Torv var der ca. 2.500 deltager. Det er faktisk ca. 1 % af alle muslimer, der er bosat her i landet. Forestil jer, at 50.000 (1% af befolkningen) mødte op til en klart nazisistisk demonstration. Og at de var repræsenteret i Folketinget. De fleste vil nok mene at det var et problem man var nød til at forholde sig til.

Islamisk trossamfund angiver selv at repræsentere 40.000 herboende muslimer. Islamisk trossamfund er klart bære af nogle holdninger der ikke er forenelige med ideen om det åbne pluralistiske samfund og individets autonomi. Det de siger er noget i retning af; ….,men …..og i en dansk sammenhæng......og så længe der ikke er muslimsk flertal....., men i må respektere islam.

Normalt når der kommer en ny gruppe til et land, så vil man forventer at disse efter en generation danner par med den lokale stamme. Det ser vi ikke muslimerne gøre i nævneværdigt omfang, især ikke pigerne. Årsagen kan naturligvis være mangeartet, men mon ikke forbuddet mod, at en muslim gifter sig med en ikke muslim spiller en afgørende rolle? Og en ting er at der er et sådant forbud. Men når det i vidt omfang efterleves, mon så ikke det er fordi, at der på de indre linier blandt muslimerne er et ganske magtfuldt religiøst politi?

Min påstand, at der findes et religiøst politi, mener jeg underbygges af æresforbrydelser, der indiskutabelt har fundet sted, samt den mobning der har været fra dele af det muslimske samfund mod fx Nasser Khader og Farshad Kholgi.

Bestemte segmenter af befolkningen er overrepræsenteret i forhold til bestemte typer af kriminalitet. Der findes så at sige en slags kriminalitets typens fingeraftryk. Unge muslimiske mænd er stærkt overrepræsenteret når det gælder personfarlig kriminalitet. Det er også en kriminalitets type, der kræver af gerningsmanden, at han ikke ser sit offer som et ligeværdigt menneske. Jeg vil påstå, og heri bekræftes jeg af muslimske venner, at der går en lige linie fra imamers svovl prædikener, som meget ofte er fordømmende i forhold vesterlændinge og vestlig levevis og er tilsvarende glorificerende når det gælder islam og muslimer, ned igennem de enkelte muslimske familier og ud i hovedet på den enkelte gerningsmand, som ganske rigtigt ikke har læst Koranen, men som dog har forstået, at han via sin muslimske baggrund er noget særligt og overlegen i forhold dem, som ikke deler denne religion.

Jeg kunne fortsætte, men det korte af det lange er, at skal jeg ændre holdning så sker det ikke ved skælde ud på VKO, men ved oplyse mig om fakta og ved bidrag med viden. Vel at mærke fakta og viden jeg kan afprøve mod virkeligheden.

De slebne påstande og argumenter, der går ud på at eftervise racisme m.v. hos folk og politikere, der ser problemer hos nogle af de herboende muslimer, og problemer ved en yderligere indvandring af muslimer, virker ikke hvis formålet er, at få et andet politisk flertal og udvirke et, hos den brede befolkning, fx de 60% der ikke vil give asyl til kirke irakerne, andet syn på muslimer. Skal synet på muslimer ændres, så må det ske udfra viden om muslimerne og deres særlige forudsætninger. Og viser det sig, at der i disse særlige forudsætninger er forhold, der kollidere med ideen om det åbne pluralistisk samfund og ideen om individets autonomi, så er det muslimerne der må tilpasse islam så de kan fungere, med og i det samfund de selv har søgt, uanset hvad grunden til at de har søgt det så er. Og i hvert fald så er forholdet ikke, at den herboende stamme har bedt muslimerne om at komme, så pligten til at tilpasse sig, så de kan fungere i det her samfund, er altså hos dem.

Reglerne for nytilkomne i et hvilket som helst samfund kan udtrykkes som: Skik følge eller land fly, og, vil du være i Rom, så gør som Romerne. Som gruppe betragtet, lever de tilkomne borgere med islam som religion, ikke op til de regler.

Er jeg racistisk og / eller chauvinistisk? Muligvis. Men jeg vil så lige gøre opmærksom på, 1) at jeg vil mene nøjagtig det samme, hvis det havde handlet om indvandring af amerikanske højrefløjs kristne eller tyske nynazister 2) at jeg mener at indvandring til det her land er ønskelig, men at tid og antal gør en forskel samt, at det ikke er ønskeligt at en bestemt gruppe som fx muslimer eller latinoer er overrepræsenteret.

asger pedersen

Den bedste måde, at ændre folks holdning på, hvis den er baseret på myter er vel at punktere disse myter? Og hvis der er hold i myterne om, at muslimerne qua en udbredt islamisme er en art antidemokratisk 5' kolonne, så er det vel det, der skal angribes.

Jo . MEN det er nemmere sagt end gjort, FORDI NÅR man fremlægger statistik, SÅ er der STRAKS nogen der råber; løgn løgn - Cepos er fyldt med løgn, OG det ER de måske,

MEN der er INGEN der kan komme med bedre tal på HVORMANGE der er islamister, ELLER de spørger dumt: Hvorfor vil du vide det?

Niels Mosbak

@Asger Pedersen

Politisk mobning af VKO? De har da regeringsmagten og et flertal - hvad taler du om?
At man giver udtryk for at man ikke deler deres - og dit - menneskesyn, kan da næppe være mobning, men meningsudveksling - at det er svært at forsvare racisme, og forfølgelse af anderledes tænkende, eller anderledes troende, det er da et problem som du og VKO har tilfælles, men at I skulle være forfulgte - hvor vil du hen med det?

Hvilket land kommer latinoer fra?

Og hvem er det egentlig der prøver at påtvinge andre deres holdninger og normer - hvis du tænker på den danske tilstedeværelse i Afghanistan???

Niels Mosbak

@Hans Hansen

I kunne måske begynde med at påvise og dokumentere jeres forvrøvlede påstande, og forholde jer lidt kildekritisk til højreorienterede foretagender, der forfølger et bestemt mål, givet af opdragsgiveren.

Niels Mosbak

Jo tak Mosbak, men så kom da med noget pålideligt statistik, for da heller ikke du kan jo bare lave den selv, og hvem skulle iøvrigt kunne garantere at kilden er pålidelig, alene fordi den er venstreorienteret?

Hvad der undrer mig lidt ved CEPS-studien er, at de først giver 6 svar muligheder (Nej, Uenig, Delvis Uenig, ), som de så fatter sammen til kun to tabelsøjler (Nej/Uenig/Delvis Uenig vs. Delvis Enig/Enig/Ja). Der går noget information tabt der.

Thomas Holm

Jo massere, og derfor er det jo også interessant hvis nogen kunne finde noget bedre end Cepos, hvis det findes, men det er åbenbart ikke så nemt...

Peter Hansen

Jeg synes, at det er et langt vigtigere spoergsmaal at overveje, hvorfor det overhovedet er interessant.

Peter Hansen

Det burde være indlysende, såfremt du er demokratisk indstillet, at kende aktuelle faktorer, hvilket kunne være; hvormange går ind for dødsstraf, hvormange danskere er facister, OG hvormange nydanskere er antidemokrater OSV.

FORDI hvis folk ikke er demokrater, så BLIVER de mobbet.

Men peter Hansen - Jeg kan da godt forstå hvis du er ligeglad, såfremt du sidder i et land uden Æ-Ø og Å

Niels Mosbak

@Hans Hansen

Nu er det jo ikke mig der påstår at muslimer skulle være antidemokrater - som om det har noget med religion at gøre - så jeg skal ikke påvise noget som helst - det må være op til de personer der til stadighed forfølger muslimer at dokumentere uhyrlighederne.

Jørgen Nielsen

Selvfølgelig er der en sammenhæng mellem demokrati-tilslutning og graden af religiøsitet.

Og hvad angår "angrebene" på muslimer, så har det intet med kommunikationsstrategier eller gusten populisme at gøre, men derimod det faktum at en stor del af befolkningen finder det umuligt at ignorere en elefant i en ét-værelses lejlighed.

Denne irritation er DF blevet eksponent for - i et politisk landskab hvori resten af partierne enten har benægtet problemerne, eller ikke har fundet dem interessante.

Man ligger som man har redt...

Niels Mosbak

Nu er det jo ikke mig der påstår at muslimer skulle være antidemokrater - som om det har noget med religion at gøre - så jeg skal ikke påvise noget som helst - det må være op til de personer der til stadighed forfølger muslimer at dokumentere uhyrlighederne.

Nej - men det er der andre der gør, og så er det jo muligt at spørge dem, og de (fx DF) siger ikke det samme som Cepos, faktisk er der femogfirs procent forskel på antallet af muslimer der ønsker shari'a indført, når man ser deres "undersøgelser".

Derfor skal man selv indsamle information, ikke kun vente på andre gør det, og man skal selv vurdere kilden. Og det VED da enhver ældre strisser !!!

Hvis der så ikke er tilstrækkelig information, eller bare at den er svær at finde, og så kommer tusindkroner spørgsmålet (nogle gange):

Hvorfor vil du overhovedet vide det; spørger vedkommende. OG hertil kunne man så svare; Hvad kommer det egentligt den eller den ved, eller spørge om han mon så er klog (fordi den eller den jo ikke vil vide), og det er jo ikke særligt høfligt vel.

Jess M. Nielsen

jeg er adopteret fra Chile, mestizo (indianer-europæer blanding) og ligner en muslim fyr for den fremmede hvide, det er svært at hamle op med de mange intellektuelle højrefløjs folk der udtaler sig her og andre steder, selvom man finder og bruger alle mulige forankrende begrundelser for sine følelsesmæssigt baserede holdninger i fine værdier som man ikke kan være imod som et kulturelt vestligt præget menneske, så er det stadig baseret på racisme, kulturel vurdering sker umiddelbart når synsnerven har opfattet modpartens udseende hvorefter man kategoriserer personen i sandsynlig racemæssig-kulturel gruppe, hvilket sker i store træk med ignorering af en del nuancer efter de største grupper, hvis man ikke er asiat, afrikaner, tamil andet tydeligt er man sikkert muslim selvom man ikke er det, medmindre man får lejlighed til at fremkomme med et opklarende udsagn om sin baggrund som ikke kan fejlfortolkes, man fornemmer tydeligt at der udvikles en del stærke fordomme imod visse grupper der er mest udskældt med dårligst rygte hvilket ikke er helt ubegrundet, man kan ikke undgå at kommentere når man mærker det har indflydelse på en selv at sådan en frygtfuld og hadefuld stemning opstår og udvikles, at der er en del folk der udviser en vis adfærd overfor ens person, at man med jævne mellemrum chikaneres af personer der ønsker at man bekræfter deres og især racefællers fordomme ved at forsøge at provokerer en til at vise aggressiv adfærd i sårethed over at få krænket sin menneskelige stolthed og værdighed med ydmygende og nedladende slet skjulte handlinger og adfærd, der har tydeligvis været en bestemt politisk dagsorden og samfunds stemning i Danmark i de sidste 7½ år med VK Regeringen støttet af DF et Parti præget af national-konservativ højre-populisme, jeg vil ikke sige jeg er helt imod inddæmningen af den hovedsageligt muslimske indvandring, jeg har ikke en uhæmmet kærlighed til alle mulige tredje grupper selvom vi kommer udefra, jeg er sådan set imod både islamisme og racisme, jeg ved at der ofte er en skjult islamistisk dagsorden hos muslimer der ønsker tolerance overfor deres tro, men jeg vil dog kommenterer asger pedersen som provokerede mig:

integration er noget man skal have mulighed for ved at have lignende eller samme adgang til at deltage i samfundslivet, uddanne sig og arbejde, omgås personer fra andre grupper, finde accept og bekræftigelse som person, noget som er sværere hvis man er fra en udskældt gruppe, der er nødt til at være en vis grad af tilpadsning hos værten også, hvilket der har været i negativ retning, dette er ikke længere et etnisk og kulturelt homogent samfund hvor man er alene med sine egne som for 30-40 år siden, man er nødt til at offentliggøre kodebogen for hvad man forventer af nye borgere, hvordan skal man ellers forstå et andet samfund af folk med en anden kultur-mentalitet dannet på en anden baggrund, oplevelse af livet, opfattelse og indstilling til tilværelsen end sin egen, hvilket man nok har forsøgt med kanonerne, en følelse af overlegenhed overfor andre er vist noget alle har i en eller anden form overfor nogen, hvad angår Hizb-ut-Tahrir så er modparten DF og deres opbakning, hvad angår kvinder opfordrer hvide mænd vel ikke ligefrem deres hvide kvinder til søge forhold til brune og sorte mænd, det er uvidenskabeligt som mange af de påstande alle fremsætter, men jeg har observeret at de fleste blandede forhold er mellem en hvid mand og en brun eller sort kvinde, gerne asiater (helst) og afrikanere, min gæt er at blandede forhold mellem hvide kvinder og brune eller sorte mænd udsættes for mere racistisk motiveret chikane og hvide kvinder ved at de taber social status ved det og de resikerer et dårligt forhold til familien, nu gider jeg ikke spilde mere tid, mit håb er et regeringsskifte med en vis marginalisering af DF selvom dette kan øge racistisk motiveret vold fra frustrerede der mener at deres holdninger ikke længere kommer til så kraftfuldt udtryk som de vil have, mit håb er en debat-dialog med nuancer, hvor alle vinkler belyses, hvor det ikke kun er flertallet der får lov til at bruge ytringsfriheden til at give udtryk for deres verdensanskuelse, jeg ved selvfølgelig at de derer i Regering nu og i mange år fremover vil være presset til at tage hensyn til DF og deres mange tilhængere man bare det de ikke har så meget direkte indflydelse på stort set alt vil være skønt, for mig en frihedens dag den dag det skifter.

Jørgen Nielsen

Jess M. Nielsen:

Du mener altså at de kognitive processer du postulerer, vil ophøre ved et regeringsskifte?

Måske er din bøf med de indvandrere som via deres adfærd, ikke deres race, har akkumuleret en naturlig skepsis hos dine dine medborgere?

Jørgen Nielsen

Og mig bekendt har muslimske indvandrere præcis de samme rettigheder som alle andre statsborgere. At de så vælger ikke at benytte dem, og sidde og surmule på sidelinien, må vel strengt taget være deres egen hovedpine.

At DF skulle være HuTs modpart er jo et absurd postulat. At sidestille et demokratisk valgt borgerligt-liberalt parti med en fascistisk terrorvenlig bevægelse hvis erklærede mål er verdensherredømmet og global feminin trældom, er jo helt ude af proportioner. Og det bliver ikke mere sandt af at mediedarlingen Villy Søvndal ytrer det.

Man savner forne tiders venstrefløj, som besad både moral, intelligens og integritet. I dag er den jo totalt forsumpet i følelsesporno, relativisme og kulturelt selvhad.

Jo - MEN det ER da ikke sjovt/rimeligt, når man bliver bedømt på noget ANDRE har gjort !!! Man MÅ spørge om det nu også er en god ide, fordi ellers VIRKER det forkert.

OG selvom det ER langt ude i hampen, at sammenligne DF og HUT, så KUNNE man måske godt se (visse) ligheder, MED nogle MERE moderate muslimer end lige HUT (så... måske) ? Fordi SÅ slemme er DF jo heller ikke.

Jørgen Nielsen

Hans Hansen:

Livet er ikke, og har aldrig været, retfærdigt, det er vi da helt enige om. Men at konstruere en fortælling om at det skulle være DF der står bag de uundgåelige slag og gnidninger vi alle oplever på grund af andre menneskers smålighed, misundelse etc. er for søgt. Dette foregår på alle kontinenter indenfor alle kulturer, og er naturligvis beklageligt, men stadig en del af livets barske vilkår - ikke DFs partiprogram.

Sammenligninger er jo altid interessante, men i dette tilfælde virker det mere som en permanent, manisk propaganda kampagne fra oppositionen, beregnet til at sætte DF i bås med nazier, islamister etc - og det ER ude af proportioner.

Niels Mosbak

Hans Hansen

Når medlemmer af DF tillader sig offentligt at sige, at muslimer er "pest over Europa" og andre artigheder, så vil jeg tillade mig at gøre opmærksom på, at vi i Europa havde pest i middelalderen, samt i 1930 - 1945 - den sidste pest havde nøjagtig samme holdninger til "anderledes mennesker" (jøder) hvis nogen skulle have så kort en hukommelse, at de har glemt SS-runerne og dødningehovedet på kasketemblemet.

Og det endte med døden for millioner af mennesker, men det startede ikke med udryddelseslejre - det startede med at "politikere" talte "problemet" op, nøjagtigt ligesom det foregår i dag.

Der blev talt til den "indre svinehund" og det virker, jf. Jørgen Nielsens kommentarer, også i dag.

Og så føler I jer forfulgte - I som forfølger andre, og prøver at relativere og undskylde jeres slet skjulte racisme - udtrykt af et parti der ikke har anden politik end fremmedhad.

Niels Mosbak

Og så føler I jer forfulgte - I som forfølger andre, og prøver at relativere og undskylde jeres slet skjulte racisme - udtrykt af et parti der ikke har anden politik end fremmedhad.

NEJ Mosbak... det er kun noget du SELV forstiller dig. MEN, det er rigtigt - AT dem der selv har forfulgt, VED hvad forfølgelse ER !! OG det ER da bedre (i det mindste) !!

MEN Mosbak, det er HELT sikkert, AT der er NOGEN der vil forfølge, det HAR du ret i, OG det er sikkert FORDI der er noget ANDET i vejen. Derfor ER det (meget) forkert, HVIS du tror at JEG forsvarer Mogens Camre !!!

Niels Mosbak

Jørgen Nielsen

Selvfølgelig kan DF ikke gå ud og postulere holocaust mod muslimerne - det gjorde jeres politiske forgængere heller ikke - de startede såmænd med deportationer, som også er forslået af nogle af DF'erne.

DF's dehumanisering af muslimer, deres forargelse over internationale konventioner, der forhindrer deres fjernelse af andre mennesker fra dansk territorium, fængsling på mistanke, der ikke tåler domstolsprøvelse, er blot trædesten på vejen -
"den veldefinerede arabiske offerrolle" - tænk sådan beskrev man også jøder i det 3. rige - som om de, uanset hvor de kom fra i verden havde specifikke "jødiske" træk.

Det er da direkte flovt, at man skal lægge øre til sådanne ting i dagens Danmark - men de dukker jo op ind imellem, også når DF'ere i drukkenskab vedkender sig deres politiske arv.

Heinrich R. Jørgensen

Niels Mosbak:
"også når DF'ere i drukkenskab vedkender sig deres politiske arv."

Uha, uha, pas nu på at Morten Messerschmidt ikke også forlanger din ytringsfrihed begrænset ;-)

Niels Mosbak

Ja Mosbak - offerroller. HVAD mærkeligt er der ved at NOGLE (noglegange) indtager offerrollen, FORDI det ER der jo MANGE der allerede HAR prøvet !!!

DERFOR spørger jeg: - Hvormange DREJER det sig om ??? OG det gør jeg FORDI jeg gerne vil VIDE det; MEN (måske) ved DU det... ?

Jørgen Nielsen

Mosbak:

Du lider vist i alvorlig grad af hvad henrik Dahl Benævner "venstrefløjs-psykosen". Alt er baseret på "fornemmelser" og fordrejninger. Dine "indikative eksempler" er så pinligt ringe, at man krummer tæer helt op til knæene.

At et dansk borgerligt-liberalt parti med 10 % af vælgerbefolkningen bag sig, skulle være ved at lade op til et folkemord (eller noget der bare minder om det), er en tvangstanke og et politisk "argument" der fremføres igen og igen af en venstrefløj uden visioner og gennemslagskraft.

Og mig bekendt er Messerschmidt forlængst frikendt for de latterlige, fabrikerede beskyldninger et par løgnagtige SFU´ere og et sensationsliderligt BT fremsatte. Men din fløj har jo som regel kun respekt for retssystemet når det handler i jeres favør.