Kronik

Et forbud mod prostitution er en falliterklæring

Kriminalisering af sexkøb ville være i modstrid med radikale kerneværdier som frisind og tolerance
Havde formålet med forbuddet været at hjælpe de prostituerede, havde man vel også interesseret sig for, hvordan et forbud har påvirket de prostituerede i Sverige og Norge.

Havde formålet med forbuddet været at hjælpe de prostituerede, havde man vel også interesseret sig for, hvordan et forbud har påvirket de prostituerede i Sverige og Norge.

Martin Oeser

Debat
7. august 2009

Sidst i juni kunne man læse i en række aviser og på nettet, at både Socialdemokraterne og De Radikale ville arbejde for et forbud mod købesex og dermed lægge sig på linje med SF og Enhedslisten. Artiklerne citerede Marianne Jelved således:

»I partiet har der været uenighed om spørgsmålet, men der er en bevægelse i gang, og jeg tror, at vi vil sige ja til et forbud mod købesex.«

Margrethe Wivel, radikalt medlem af Københavns Borgerrepræsentation, bakkede hurtigt op på sin blog:

»Jeg stiller derfor resolutionsforslag om dette ved vores landsmøde i september og regner med massiv opbakning.«

Det er Marianne Jelved, Margrethe Wivel og andre velkomne til at mene, men der er også gode grunde til at mene, at de tager fejl. Disse og andre prominente radikales udtalelser kan let give det indtryk, at en forbudspolitik er så godt som vedtaget, men det er langt fra tilfældet.

Disse spekulationer ligner forsøg på at kapre partiets linje, i hvert fald i medierne og vælgernes bevidsthed, men linjen er ikke lagt endnu. Og er det overhovedet en fornuftig linje?

Godt nok allierer vi os værdipolitisk med det store S og de populære medie-darlings SF, men kan radikale virkelig gå så meget på kompromis med egen politik?

Et sexkøbsforbud harmonerer meget dårligt med mange radikales opfattelse af partiets værdipolitiske ideologi - det lugter lidt af formynderi. De partimedlemmer, der vægter det 'liberale' mindst lige så højt som det 'sociale' i socialliberalisme, er ikke parate til at give afkald på de grundlæggende demokratiske - og ikke mindst radikale - kerneværdier: frisind og tolerance. I kraft af den sidste tids medieprofilering kunne man let komme til at tro, at partiet var ved at sælge ud af sine liberale værdier.

Men et parti, der lancerer en tillidsreform med sloganet »Vi tror, du kan selv« har altså en holdning til formynderi og kontrol. Disse værdier sælger man ikke bare ud af, fordi emnet er seksualpolitik. Eller fordi man vil have indflydelse i en kommende S-SF-regering. Ikke uden en kamp.

Der er vist bred enighed om, at interne stridigheder ikke er sunde for politiske partier, især ikke når kampene raser i medierne. Men spørgsmålet her er tvær- partisk, og de værdier, der står på spil, er vigtigere end partistruktur. Frisind er trods alt ikke forbeholdt det ene parti, hellere ikke den ene politiske fløj, og hvis det kræver nye alliancer at forsvare og bevare det, så er dette vigtigere i det lange løb, end hvem der får magten, og hvem de kommer til at dele den med.

Hvordan virker forbuddet?

Debatten om kriminalisering af sexkøb er præget af ubesvarede spørgsmål.

Hvordan har forbuddet virket i Sverige, hvor sexkøb har været forbudt i 10 år? Hvor godt går det i Norge, hvor forbuddet trådte i kraft i år? Føler de prostituerede at det har hjulpet dem, eller at de nu er endnu mere udsatte?

Der hersker mange forskellige opfattelser og fortolkninger af de få tilgængelige undersøgelser. Og desværre har mange politikere dannet sig en mening uden overhovedet at have snakket med dem, det handler om, eller kigget på de sparsomme undersøgelser, der findes.

Havde man i de undersøgelser kunnet konstatere, at et forbud gav prostituerede bedre forhold, så kunne det måske have været grundlag for en værdipolitisk debat omkring frisind kontra det sociale sikkerhedsnet. Men når det oven i købet ser ud til at gøre forholdene for de prostituerede væsentligt værre, så er det ganske svært at se, hvilke argumenter der ligger til grund for et sexkøbs- forbud ud over moralske.

I forbudsretorikken bliver prostitution præsenteret som et socialt problem. Afspejler dette syn hele virkeligheden eller blot en lille delmængde af en række subkulturer, der sammen udgør fænomenet prostitution? I stedet for at håndtere fællesbetegnelsen 'prostitution' som en pærevælling af sociale problemer, bør de særskilte problemer håndteres gennem målrettede tiltag, der differentierer mellem fredelige og frivillige aktiviteter på den ene side og misbrug og tvang på den anden. Det er svært at se et sexkøbsforbud som nødvendigt, gavnligt, eller etisk forsvarligt.

Fortalere for kriminalisering af sexkunder har ikke gjort nok for at begrunde deres sag. Når de ønsker en lovgivning, der vil indskrænke borgerrettigheder, så er det dem, der har bevisbyrden. Vi andre er ikke forpligtet til at præsentere en alternativ sag. Vi er ikke forpligtet til at erkende modstandernes opfattelse af problematikken prostitution eller medgive, at noget burde gøres, i hvert fald ikke før man bedre forstår, hvad der er på spil. For at forsvare borgerrettigheder behøver vi ikke andet end vores skepsis og vores vilje til at stille spørgsmål.

Verdens ældste erhverv - en livsstil og en levevej - er under anklage. Som fortalere for frisind påtager vi os opgaven, at forsvare det. Ikke fordi vi selv er særlige tilhængere af prostitution eller har grund til at tro, at den er et bedre erhverv end så mange andre. Men kun fordi dens skyld ikke er bevist, og indtil da må vi regne den for uskyldig. Som demokratisk samfund er vi forpligtet til at lade enhver tvivl komme den - og de mennesker, der deltager i den - til gode.

Når man ikke kan bevise, at et flertal af prostituerede tager skade af deres erhverv, er vi som demokratisk samfund forpligtet til at antage, at de fleste, der frivilligt vælger erhvervet, har det godt nok med deres valg af levevej, dvs. at de ikke har det væsentligt dårligere end folk i andre erhverv. At nogle har det skidt, enten som følge af arbejdet, noget ved siden af eller noget i forvejen, er ikke en særlig egenskab ved prostitution: Det kan man konstatere hos folk i alle erhverv, dog uden at dette lægger op til forbud. Man forbyder ikke handel med aktier på grund af stress, frisørfaget pga. farlige kemikalier eller elitesport pga. fare for tidlig nedslidning.

Frivillige valg

Indtil vi ved med sikkerhed, hvordan det hænger sammen med stress eller skader i en bestemt branche, må vi antage, at myndige borgere som regel træffer de beslutninger, der bedst tjener deres egne interesser. Vi kan konstatere, at dette ikke altid er tilfældet, og derfor er vi også forpligtet til at tilbyde hjælp, bistand og rådgivning - samt acceptere, når der bliver takket nej til disse. I tilfælde, hvor den ene borgers valg truer andres sikkerhed, frihed eller velvære, har vi et ansvar for at gribe ind.

Men uden sikker viden kan vi kun formode, at den største del af prostitutionen præges af frivillige valg. At formode det modsatte og udpege den ene part i en sexhandel til offer for en forbrydelse svarer til umyndig- gørelse, hvis denne part ikke har bedt om hjælp eller beskyttelse.

Den mistillid til, at de prostituerede har truffet et frit og selvstændigt valg, hænger ikke godt sammen med sloganet »Vi tror, du kan selv«.

Kampen for indførelse af et forbud har mange bekymrende aspekter. Et argument, der ofte lyder, er, at det vil »sende et signal«. At bruge lovgivning som propaganda virker i bedste fald useriøst og i værste fald som kynisk magtmisbrug. Intentionen er ikke at komme et problem til livs, men at skabe et politisk korrekt image. Det er en falliterklæring fra en lovgivende instans og, endnu værre, undergravende for samfundets sammenhængskraft: Man gør samfundet stuerent på overfladen, mens man udstøder en underklasse, blot fordi den ikke opfylder, hvad en veluddannet elite opfatter som kriterierne for normalitet.

Forskelsbehandling

Et andet bekymrende aspekt er den forskelsbehandling, forslaget lægger op til. Man vil kriminalisere den ene part i en frivillig handel, mens man gør den anden part til uskyldigt og umyndigt offer. Magen til absurditet skal man lede længe efter: Man må sælge en ydelse, men ikke købe den. Hos forbudsfortalere hedder begrundelsen, at man ikke ønsker, at kriminalisere de prostituerede, at man foretrækker, at hjælpe og ikke retsforfølge dem.

Det er diskutabelt, hvorvidt denne forskelsbehandling egentligt skåner de prostituerede. At stemple dem som hjælpeløse ofre er også en dom, der forringer deres vilkår for at bestemme over eget liv. Under alle omstændigheder er en sådan forskelsbehandling uforenelig med ligestilling.

Man giver kunden hele ansvaret og hele skylden, mens yderen ikke regnes for at eje en fri vilje.

Det tredje bekymrende aspekt er ligegyldigheden med konsekvenserne og advarslerne fra de prostituerede i vores nabolande. Havde formålet været hjælp, havde man vel også interesseret sig for, hvordan et forbud har påvirket de prostituerede i Sverige og Norge.

Som stiftere af gruppen Radikalt Frisind repræsenterer vi en kerne af Radikale, der stadig går ind for frisind, tillid og tolerance. En kerne, der håber og satser på, at vores parti ikke sælger ud af sin rolle som forkæmper for disse værdier.

Vi tror stadig, du kan selv.

Linda Kristiansen er medlem af De Radikales hovedbestyrelse og folketingskandidat i Ringstedkredsen. Phil Nice, musiker, er radikal kandidat til kommunalvalg i Næstved. Begge er stiftere af gruppen Radikalt Frisind

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Claus Oreskov

Tak fordi I stædig kæmper for frisindet, imod heksejagt hetz og kriminalisering af folks sexliv! Kirken har forsøgt i 2000 år uden, at det lykkedes at udrydde ”skørlevnet”, og jeg tror ikke det vil går bedre med det politiske korstog, og anden moralsk kvababbelse.

Inger Sundsvald

Det er mærkværdigt som man har travlt med at sidestille prostitution med et job som alle mulige andre.

Nej, man forbyder ikke frisørfaget eller elitesport. Enhver virksomhed får besøg af arbejdstilsynet. Der er bestemmelser om hvor højt der skal være til loftet, og det bliver påset, at enhver maskine har den afskærmning der er påbudt, og at giftige kemikalier bliver håndteret forskriftsmæssigt. Uddannelserne ruster selv en rengøringsassistent om hvordan rengøringsmidler skal håndteres og i hensigtsmæssige løfteteknikker.

Elitesportsfolk har et hav af rådgivere og læger til disposition og bliver puslet om med rigtig kost o.s.v.

Hvad har en prostitueret på gadeplan? De kan søge ly i f.eks. Reden, når de er sultne og udmattede. I Radikalt Frisind vil man først have sikker viden, før man vil overveje at tage ”friheden” fra nogen. Og indtil da ”formoder” man, at ”størstedelen” af de prostituerede er det af frit valg.

Hvad med ”mindstedelen”? Hvad vil man gøre for dem? Og hvem foranstalter mon denne undersøgelse? Regeringen?

Inger: Jamen jeg synes da også de prosttueredes arbejdsforhold skal under arbejdstilsynets regulering og kontrol. Ikke flere ludere der står og fryser i regnen! 8 timerreglen skal overholdes etc.
Men det har jo ikke så meget med spørgsmålet om krimallisering af sexkunderne at gøre. Det sidste handler om moral eller dobbeltmoral: det er 'hæleren' der er kriminaliseres ikke den der tilbyder de 'varme varer'

Inger Sundsvald

Hvorfor bruger man så det argument med frisører og elitesport?
….
Rend mig i ”frisindet”!

Claus Oreskov

Det interessant er jo – at hvis en gift mand binder sin kone op på et kors, gennem pisker hendes skælvende kvindekrop, og slutter af med at stikke en lygtepæl op i røven, på det villige ofre, så hører det under privatlivets hellige fred. Hvis en anden mand køber sig til 10 minutter i missionær stillingen, så skal han kriminaliseres! Og det er kun retfærdigt, syntes nogen, for sådan noget udenomsægteskabeligt hor.

Flemming Leer Jakobsen

Eminent skrevet, Phil Nice & Linde Kristiansen.

Et andet aspekt er jo også, at et forbud imod købesex i Danmark ikke løser kvindehandelen.

For at bekæmpe den må der tilføres velstand i de områder, som idag leverer kvinder til denne handel.

"Feministerne" har åbenbart brug for en let sejr for at holde sammen på tropperne & de havde udset sig et forbud imod købesex igennem manipulation.

Det lader indtil videre til, at dette heldigvis ikke lykkedes.

Samtidigt må "feministerne" holde op med at kategorisere "dem som ikke er med os er imod os".

Der findes mange, som trods alt gerne vil have bedre forhold for alle uanset køn.

Hvor er "femninisterne" iøvrigt henne i debatten om fattigdomsydelserne som 450-timers reglen & starthjælpen, som belaster ikke kun kvinderne men hele familier ?

Claus Oreskov

@Flemming Leer Jakobsen.
”Et andet aspekt er jo også, at et forbud imod købesex i Danmark ikke løser kvindehandelen.
For at bekæmpe den må der tilføres velstand i de områder, som idag leverer kvinder til denne handel”

Det er en rigtig god betragtning, men problematikken indeholder også andre aspekter. Givet er det, at dårlige sociale forhold fremmer prostitution men, der er også andre fristelser, der kan formå nogen til at vælge, at sælge seksuelle ydelser. I Rusland har jeg mødt unge piger der mente, at det var en plausibel måde at komme ud at se verden på, og nogle havde allerede prøvet dette. Problemet er bare, at de kan ryge i hænderne på mafia gutter der ikke vil betænke sig, at udnytte dem til sidste mulighed. Mange russiske ludere er endt i Istanbul og Cario og hvis nogen tror at det er bedre end København så..? Mente man noget med støtten til disse unge, så skulle man først af alt, skaffe sig et overblik, ikke statistisk (fri os for mere statistik) men sociologisk, gennem kvalitative samtaler med: pigerne selv, bagmændene (som oftest kommer fra samme landsbyer som pigerne) og ligeledes undersøge det sociale miljø. Dernæst skulle man have kortlagt ruter, udveksling af piger og penge samt andre tjenester, mellem de kriminelle i de respektive lande, som er implicerede. Et sådan overblik, anser jeg for et ubetinget must, før man overhoved kan gå i gang med at diskutere hvad man skal stille op! Og ligeledes hvordan man bør lovgive, og hvordan man kan hjælpe med, at forbygge der hvor bagmændene ( og bagkvinderne) samt pigerne kommer fra. Et sådan storstilet humanistisk projekt ønsker moralisterne ikke, for dem er det nok at fordømme sex og stigmatisere udøverne af denne gamle sport!

Inger Sundsvald

Det er helt utroligt hvad man kan få kørt af, af fantasier og løgne i denne slags debatter. Hustrumishandling hører til ”privatlivets hellige fred”, og ”feministerne” er fraværende i debatter om ”450-timers reglen & starthjælpen”. Det vil jeg gerne se dokumentation på.

For nu at være lidt konstruktiv: - Hvad skulle der så være i vejen for at regeringen, eller ”Radikalt Frisind” f.eks. fremlagde forslag til ”arbejdsregler” og ”arbejderbeskyttelsesregler” for prostituerede? Hvad med en mindsteløn og badeforhold?

Vi oplever i disse år, at der indføres et gennemkontrolleret og detailstyret arbejdsmarked, med regler og minuttyranni på alle hylder. Ikke en ble kan skiftes, uden at det skal dokumenteres og kontrolleres.

Ikke en pille kan sælges, uden at det først at dokumenteret, at den ikke skader brugeren. Men ”Radikalt Frisind” kræver omvendt bevisførelse, før de har tænkt sig at fratage nogen deres frie ret. De kræver dokumentation (!?!)

”De svage” i samfundet kontrolleres især, og systemet går forud for mennesket, også her, forklædt som ”frihed” og ”frisind”.

Hvad med at kontrollere de allersvagestes arbejdsvilkår?

Inger Sundsvald

Jeg ved godt, at det ikke har den store interesse at deltage i denne slags debatter for de mest fornuftige og respekterede mænd her på netavisen. Derfor ved jeg ikke hvad de mener, for de er helt fraværende.

Det ER også temmelig håbløst, og det kan godt være at vi såkaldte ”feminister” der også regner os for ”humanister” må kæmpe vores egen kamp. Men det ville være velgørende med bare et enkelt indlæg i ny og næ fra den kant. Hvad mener I?

Måske skal jeg tilføje, at jeg ikke personligt har nogen fast mening om forbud mod hverken køb eller salg at seksuelle ydelser. Der mangler, også i min opfattelse, oplysning og virkelighedsnære undersøgelser på området.

Claus Oreskov

@Inger Sundsvald. Jeg ved godt, at det ikke har den store interesse at deltage i denne slags debatter for de mest fornuftige og respekterede mænd her på netavisen."

Hvorfor mon? Du har selv sagt det, idet du implicit stigmatisere de mænd der deltager i debatten som: ufornuftige og urespektable. Så meget mere respektere jeg, de mænd der tør deltage i debatten, også med upopulære synspunkter, for de stemples straks som brugere af købesex. Dobbelt moralen, og ambivalensen har kronede tider når snakken er om erotik, det er ganske vidst. Ingen ville derimod mistænke en fortaler, for frie fixe rum, for at være junke.

Inger Sundsvald

Jeg har rigtig meget brug for at se nogle fornuftige og respektable holdninger og støtter, fra nogen som JEG anser for værd at lytte til, og ikke kun de sædvanlige ”Tordenskjolds soldater”.
Tillad mig at have denne holdning og disse ønsker.

Per Holm Knudsen

Tak for et godt og yderst sagligt indlæg, det kunne puritanerne i SF godt lære noget af, hvis de vil!

Inger: Respektable holdninger? Det er vel dem der er enig med dig du tænker på? Det er jo taknemmeligt at udnævne personer du ikke er enige med som 'ikke respektable' - hvad med at argumenter for dine holdninger i stedet for? Med en omskrivning af PH- vil jeg sige 'rend mig i respektabiliteten!'

Inger, der er familiejournalen. :P

"Der findes mange, som trods alt gerne vil have bedre forhold for alle uanset køn."

Det er jo præcis det der skal fokus på, frem for symptombehandling. Uligheden er markant i vores samfund, selvom det måske ikke er så synligt som det var tidligere, så er det stadig et stort problem, da den sociale arv formidles.

Kun tåber mener man kan løse samfundsproblemer med forbud og kriminalisering. Dem der ikke vil tage ved lærer af af de utallige eksempler af diverse og ikke mindst den sidste regerings ynkelige forsøg på at forbyde alt fra knive til hunde, er simple ignorener!

Mascha Madsen

Vi mangler fortsat at høre de utallige tilfredssrillede ludere argumentere for sig selv, I stedet for potentielle kunders lovprisning af mulighederne for at købe sig til orgasme og udløsnig I et vildt fremmed menneske...!

Mascha Madsen

Vi mangler fortsat at høre de utallige tilfredssrillede ludere argumentere for sig selv, I stedet for potentielle kunders lovprisning af mulighederne for at købe sig til orgasme og udløsnig I et vildt fremmed menneske...!

Mascha Madsen

Du ku vel starte en underskrifts indsamling.

Inger Sundsvald

Jesper Wendt siger:
Inger, der er familiejournalen. :P

Det er i så fald et gammelt nummer du har fået fat i Jesper. Helt præcist august 2009.

Men jeg har ikke forandret mening siden.

Inger Sundsvald

Der tager du fejl, Torben. Det fører til meget godt for mig.

Inger Sundsvald

Har du forandret mening, Torben?

Brian Pietersen

***Et forbud mod prostitution er en falliterklæring***

æhm nej, tværtimod.

robert jensen

Som artiklen påpeger virker det åbentlyst urimeligt at man kun vil straffe kunden.

Ud fra en simpel utilitaristisk synsvinkel bør man også medregne de lidelser en straf vil påføre kunderne, der vel også er en slags (skattebetalende) mennesker, der har krav på en ordentlig behandling fra samfundet.

I sverige er straffen vistnok op til et halvt års fængsel.

Inger Sundsvald

For tre år siden udtalte jeg mig heller ikke hverken FOR eller IMOD et forbud. Jeg udtalte mig til fordel for dem, der ikke vælger det selv, de handlede og de misbrugte, og det gør jeg også i dag.

For tre år siden var der ikke flere hundrede kommentarer i disse debatter, det kommer der nemt i dag, men jeg har ikke tænkt mig at deltage. I har jo allerede en færdig mening om både prostitution og om hvad mine holdninger er.

Inger Sundsvald

Der er rask væk den holdning, at jeg og andre kvinder/feminister ikke kun er nypuritanske, religiøse og sexforskrækkede. Vi beskyldes også for at ville kastrere mænd og nægte dem enhver form for sex, af ren og skær ondskab.

Nogle kan ligefrem se sig selv om godgørenheden selv, ved at de støtter de fattige prostituerede, næsten som en slags ulandshjælp. Og de ser så rationelt på det, at så længe de selv er i gang, slipper kvinderne for de brutale, der ikke er så flinke og søde som de selv er – ja de kan ligefrem bilde sig selv ind, at den prostituerede nyder det med lige netop dem – og måske er hun ligefrem lun på dem.

De kan overhovedet ikke se det som voldtægt, og jeg tænker af og til på, om de også ville opfatte prostitution som et helt almindeligt erhverv, hvis det det drejede sig om handlede mænd, der blev tvunget til sex med bøsser på bordeller med ”ordnede forhold”.

De såkaldt respektable mænd huserer på nettet, og jeg skal da lige love for at der er nogle ynkelige eksemplarer imellem. Læs f.eks. dette:
http://www.manfo.dk/node/198

Også her på information.dk er der af og til de mest rabiate kvindehadere, som de fleste (respektable mænd) ikke kunne drømme om at sige imod, uanset for misogyne de fremstår.

Og hvis du vil vide det, Torben, så har jeg kontaktflade til tidligere prostituerede, der i dag er ødelagt, både af at blive misbrugt som børn, men også fysisk og psykisk af ”erhvervet”. I øvrigt et besynderligt spørgsmål, i stil med hvis jeg spurgte dig om du havde prøvet det selv, for at måtte udtale dig.

Det bliver så min sidste kommentar i dag.

Anne Rasmussen

Toben med SIO mener du bordelejerne - bare lige for at præcisere det for andre. SIO repræsenterer bordelejere og sexkunder og ikke ret meget andet.

SIO repræsenterer en absolut minoritet og deres agenda er ikke de prostitueredes ve og vel men bordelejernes - hvilket vel egentligt er ganske klart når det er en bordelejer, der sidder i toppen og udtaler sig. Med andre ord en arbejdgiver, der gerne vil udtale sig på vegne af de prostituerede og tjene penge på andres prosttiution men som ikke gider bøvlet med ansættelser.

Så hvorfor er det lige, at Inger skal kontakte dem?

SIO er en absolut minoritet - en lille isoleret gruppe, der kun interesserer sig for sig selv og absolut ingen andre og da slet ikke dem, der sidder med skaderne efter et liv i prostitution. Eller den majoritet af udenlandske kvinder, der er blevet importeret til Danmark for at arbejde på gaderne i København, Odense og Århus og på bordellerne over hele landet. De danske prostituerede er i mindretal, og er godt på vej til at blive en parantes - en kuriositet i dansk prostitutionsindustri.

Næh - dem der skal lyttes til og kontaktes, er de tidligere prostituerede som Alice Viola fra Svanegrupperne, Kompetencecenter Prostitution, og lle de andre overlevere som har udtalt sig om branchen og de skader de har fået af at være i den, både de danske og de udenlandske, som alle siger det samme - nemlig: Forbyd sexkunderne.

Martin Haastrup

Jeg er bange for at man skyder sig selv i foden mht. kriminalisering af købesex. Jeg er bange for at det som skulle være en social - og psyko-social opgave ender med at blive en opgave for ordensmagten - på den måde.

Jeg er ikke tilhænger af prostitution - og jeg tror ikke på at nogen kvinder vælger dette som 'erhverv' frit - jeg tror de vælger det af nød - fordi de ikke kan andet, kender andet osv.

Imidlertid har min bevidstheds-psykoterapeutiske empiriske opfattelse mindre betydning i praksis for den enkelte som har et andet bevidsthedsniveau end jeg personligt - og udfra sit eget ståsted 'vælger frit og fordi vedkommende nyder at give kærlighed til fremmede'. - Mindre betydning i praksis, fordi mangfoldigheden, og friheden for den enkelte er det vigtigeste i denne sag.

Nemlig friheden til at definere og udleve hvad den frihed (og moral) indebærer i praksis uden at det gør andre fortræd i et demokratisk samfund.

Retten til at være forskellig, retten til at udleve sine egne forestillinger om hvad 'frihed' og moral er - sålænge den ikke gør andre fortræd.

Det der sker med en kriminalisering af købesex er at nogen trækker en - deres definition af frihed (og moral - det gode liv - det rigtige liv - sundhed ) ned over hovdet på alle. Gør det til en lov.

Uanset hvor gode intentioner man måtte have til at begynde med, er jeg alvorligt bange for at man skyder sig selv i foden og dem man gerne ville hjælpe - med en kriminalisering.

At politiet skal igen igen ud og agere sociale dyneløftere - sorry udtrykket - det kom helt af sig selv - må egentlig også være ressourcespild. Var det ikke bedre at bruge ressourcerne på at vise de såkaldt prostituerede den imødekommenhed at lade dem selv vælge hver især?

Som sagt, jeg, man, vi, kan være nok så socialt, og psykoterapeutisk klog og hive statisstikker og empirisk materiale op ad lommen en masse - det er fint at man er opmærksom på problemerne og søger at imødekomme dem - at prostitution ikke altid er den frie kærlighedsdrøm udlevet som nogen andre gerne vil give indtryk af - på den anden side behøver det heller altid at være det ufri helvede og misbrug som andre mener.

Uanset, må det, i et demokratisk samfund, være den enkeltes ret til at bestemme for sig selv, og frit vælge, uanset hvor ufrit andre, jeg, vi, du mener denne måde at udleve sin sexualitet på måtte være - så er folks opfattelser og bevidsheder forskellige. Det er denne forskellighed, mangfoldighed som, uanset mine egne holdninger til sagen vejer tungest. Enhver har ret til at definere og udleve for sig selv, det som han/hun mener er frihed og moral - sålænge det ikke skader andre eller truer samfundet som helhed.

Hvordan vil man håndhæve forbuddet? Er prostitution virkelig et så massivt og samfundstruende problem at det retfærdiggør en kriminalisering? Og ville ressourcerne med at håndhæve et forbud ikke være bedre brugt på et andet mere imødekommende differentieret sociale - psykoterapeutisk om ønsket - tiltag.

Tilslut - man skal passe meget på ikke at misbruge den psykotereapeutiske metode, indsigt og erkendelser. Bevidsthed er lag - hvad der er rigtigt for den ene er måske det mest ødelæggende for den anden - vi er forskelllige som mennesker og den ret er - uanset mine indsigter og erkendelser, moral og friheds-opfattelse - den vigtigeste.

Selvom jeg ikke selv drikker alkhol, eller går med piger... 8-) forbyder jeg ikke andre at gøre det - på trods af mange skader sig selv derved.

Jeg efterlyser rummelighed, sand sund empati og ægte tolerance. Man kan godt være kritisk indstillet overfor prostitution i det hele taget - ja ligefrem modstander af det - og samtidig modstander af et forbud.

Jeg er og var heller ikke kvindehader/undertrykker fordi jeg ikke støttede et forbud mod burkaer.

Jeg har respekt for og tillid til at det enkelte menneske selv kan, vil og bør og må, i fuld frihed og i sit eget tempo, finde vejen til sin egen frihed og moral - uanset om den strider med min eller andres samme - sålænge de ikke gør nogen fortræd ved det.

Jeg tror ikke på at man kan kriminalisere til en sundere verden, en bedre verden - det var noget aqndet hvis der var tale om småbørn og voksnes misbrug, vold, vnarøgt osv. De er ikke store nok til at kunne bestemme selv. Det er de fleste prostituerede. Selvom jeg udfra en teoretisk og også temmelig emprisik opfattelse mener at de ikke vælger i frihed - så er de store nok til at bestemme selv. Om de vil udleve deres sexualitet på den måde eller ej. Det er deres ret at have frihed til dette valg. Denne ret fratages dem nu i et omsorgsfuldt æriende at deres medsøstre osv.

Jeg er bange for at man gør sig selv og sine medsøstre en bjørnetjeneste. Tak.

Anne Rasmussen

Toben dit elskeværdige menneske, hvad kalder du så personer som Michael Dons Nørgaard: http://www.bt.dk/krimi/levede-af-at-saelge-flere-hundrede-kvinder

Eller de her to berygtede svindlere Henrik og Bo Madsen.
http://avisen.dk/kendte-svindlere-aabner-bordel-i-villakvarter_148036.aspx

Og Susanne Møller fra SIO er faktisk også bordelejer + flere fra SIO - det er ikke uden grund, at de har oprettet Kliniklauget - vel Toben.

Tusind tak fordi I kæmper for et mangfoldigt rummeligt samfund med plads til forskelligheder.

Mennesker er meget forskellige. Det der er rigtig for den ene, kan virke helt forkert for en anden. Sexarbejdere er mindst lige så gode og forskellige mennesker, som alle andre i samfundet.
At betragte dem vi ikke kan identificere os med eller forstå som ”problemer” er lavt og snæver synet.
At begynde at lovgive efter, hvad flertallet kan identificere sig med, er en ”falliterklæring”.

I stedet for tiltag, som skaber mere lukkethed, var det bedre at se på tiltag, som kunne skabe mere åbenhed. Få kendskab til dem, som trives mindre godt og deres problemer samt, hvad der evt. kan få dem til at trives bedre.

Signalerer at vi er et samfund med plads til forskelligheder, hvor vi respekterer og hjælper hinanden. Også selv om vi ikke altid kan identificere os med hinanden.

Anne Rasmussen

Lars Olsen I stedet for al den teoretiske snak om mangfoldighed som som regel dækker over, at visse for enhver pris og på bekostning af andres ve og vel, vil have lov til at gøre som det passer dem, skulle du måske - som jeg har opfordret til mange steder efterhånden - læse Alice Violas brev "Jeg var den lykkelige luder".
http://webmagasin.kvinfo.dk/jeg-var-den-lykkelige-luder

Når du har læst det brev, vil du - måske - forstå, hvorfor hverken jeg eller andre, der kender disse overlevere - jeg kender rigtigt mange efterhånden og der kommer flere og flere til - ikke gider høre om den slags vidtløftig snak om mangfoldighed. De her kvinder sidder med forfærdelige psykiske problemer, depressioner og fysiske sygdomme og de begår selvmord på grund af din "mangfoldighed". Det ved vi, der følger dem på nært hold.

Hvis folk vil have forskellighed kan de melde sig ind i en swingerklub og få deres mangfoldighed dækket der. Det er der sådan set overhovedet ingen der forbyder dem.

Toben: Alice Viola repræsenterer flere overlevere end SIO nogensinde har kunne samle sammen - til trods for SIOs meget brede definition af begrebet "sex arbejder". og til trods for SIOs løfter om gratis medlemskab og anonym tilmelding. Sjovt forøvrigt, at de nu pludselig kun skulle tale på vegne af de "faste" prostituerede i Danmark.

"Hvis du har viden om dette forhold, bør du gå til politiet. Det er jo rufferi." Ja Toben, det er det. :-)

Egenligt ret sært at ingen af jer har udtalt jer om de bordelejere, der står nævnt i de links jeg har bragt ovenover - men det er måske fordi de er mere reglen end undtagelsen i den branche - en del af den mangfoldighed I arbejder så kraftigt på at bibeholde.

Driftige mennesker, der kan sørge for et righoldigt udvalg af kvinder i alle farver og størrelser, så kunderne har noget at vælge imellem.
Ahhh det er det, der menes med mangfoldighed.
Et mangfoldigt udvalg af kvinder.

Anne Rasmussen! Jeg syntes det er fint, at du gør opmærksom på dem, som ikke trives med det. Dit eks. er specielt, da kvinden gjorde det for at blive lykkelig. Jeg tror stadig de fleste går det for at tjene penge uden forventninger om, at det gør dem lykkelig.

Jeg forstår bare ikke, hvor du vil hen med det og hvordan du vil hjælpe sexarbejderne? Dit eks. viser der er behov for mere åbenhed, information og vejledning. Det kan vi kun være enige om.

På den anden side virker det ikke som om, du er særlig modtagelig overfor åbenhed eller tiltag, som kan hjælpe sexarbejderne. Du har et fastgroet sort/hvid billede af andre. Som om de skal generaliseres og passe i en kasse. Jeg ved ikke, hvorfor generalisering er så vigtigt for dig. Det behøver du heller ikke fortælle.

Anne Rasmussen

Lars Olsen: Mit billede af prostitutionsbranchen er farvet af, at jeg har samlet erfaring sammen fra det meste af verden - og de erfaringer er temmelig entydige. Jeg har ikke begrænset mig til lille Danmark men set på hvad og hvilke erfaringer man har gjort sig med henholdsvis fri og hel legalisering af hele branchen ud fra håbet om, at det ville fjerne de negative elementer så som kvindehandel, stigma, fysiske/psykiske problemer, dårlige arbejdsforhold, alfonser, kriminalitet, gadeprostitution, børneprostitution etc. - henholdsvis forsøg på en kontrolleret og overvåget prostitutionsbranche - et forbud mod prostitution - altså hvor man kriminaliserer de prostituerede og lader kunderne gå fri og til sidst den nordiske model.

Erfaringerne har været ganske klare - en legalisering har - kontrolleret eller ej - ikke fjernet noget som helst af de mange negative problemer, der er forbundet med prostitution. Derimod er det blevet klart, at politi og myndigheder har fået vanskelligere ved at gennemskue branchen. Stigmaen er på ingen måde blevet mindre, skaderne fysiske som psykiske er på ingen måde blevet mindre - gadeprostitution er ikek blevet midnre - kriminaliteten er ikke blevet mindre - tværtimod - volden er ikke blevet mindre, - ingen af de negative aspekter er blevet mindre.

Ved et forbud mod prostitution - altså hvor man målrettet går efter de prostituerede - rammes de endnu hårdere - ikke alene får de ingen økonomisk hjælp til at komme ud af branchen - de er jo kriminelle! - men det hindrer heller ikke hverken kvindehandel eller kriminaliteten i at florere, da der stadig er lige så stor en efterspørgsel efter nyt, for kunderne slipper jo for straf - eller volden - kvinderne kan ikke gå til politiet og anmelde en voldelig kunde, hvilket kunderne udmærket godt ved.

Det kan de til gengæld ved den nordiske model, hvor de prostituerede er lovlige men deres kunder bestemt ikke er det. Det har faktisk betydet, at antallet af prostituerede er svundet ind, og det er ikke så attraktivt at importere kvinder til Sverige, forid indtjeningen og kundegrundlaget er kraftigt svundet ind og etableringsudgifterne for store. En kvindehandler brugte udtrykket NO-GO country om Sverige i en samtale svensk politi aflyttede mellem to kvindehandlere.

Hvad endnu bedre er, at de prostituerede uden risiko kan melde en voldelig kunde til politiet - og det ved de. Sverige har ikke engang 1/3 del af antallet af prostituerede i forhold til Danmark - til trods for at Sverige har næsten dobbelt så mange indbyggere i forhold til DK.
Og det er altså ikke fordi de er "gået under jorden" - de har ingen grund til at gå under jorden for det er stadig ikke de prostituerede, der er de kriminelle - desuden har svensk politi og de sociale myndigheder ikke fundet nogen tegn på, at nogen skulle være gået under jorden.

Så min erfaring er farvet af mange års undersøgelser og studeren af andre landes erfaringer - OG erfaringer og udtalelser samlet fra dem, der ved allerbedst - nemlig de tidligere prostituerede fra det meste af verden.

Anne Rasmussen

Ja det er de rene jubelscener Seksualpol Forum liner op fra New Zealand - og de nævner ikke et eneste sted de mange illegale bordeller eller at man faktisk ikke har noget overblik over branchen.
Eller den voldsomme gadeprostitution, der er blevet et alvorligt problem eller børneprostitutionen - volden bliver nedtonet og bagatelliseret men fakta er, at den er der og at de prostituerede ikke mener at der kan gøres noget ved den- ugly mugs har altid været der og vil altid være der - den er en fast del af miljøet.

Fakta er også, at der stadig bliver myrdet prostituerede - at der uhindret kan købes ubeskyttet sex - at de udenlandske kvinder fra særligt Thailand og Kina i stor stil bliver importeret af asiatiske organiserede bander der ejer og driver bordeller med forfærdelige arbejdsforhold - at politiet har store problemer med at undersøge forholdene på bordellerne.
Alt dette ser man intet om på seksualpol forums side men det er fakta om New Zealands prostitutionsbranche.

http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/6118887/Black-market-brothels-...

"A Waikato Times investigation has uncovered Hamilton's thriving illicit sex trade, with at least four black market brothels allegedly offering sex for money outside the law.

Revelations that men are also paying for unprotected sex in unregulated brothels in the city have appalled public and sexual health experts, who are "hugely concerned".

Commercial sex industry sources say city and immigration authorities have failed to stop the sex trade, which they say includes women working here illegally."

http://www.nzherald.co.nz/prostitution/news/print.cfm?c_id=612&objectid=...

"The number of foreign prostitutes in Auckland has jumped in the last three years, as young Chinese students look for a fast way to make money.

A study shows a 25 per cent increase in foreign sex workers since prostitution was decriminalised by the Prostitution Reform Act in 2003.

One of the authors, nurse specialist Bronwyn Schofield, said that "probably two-thirds" of the 38 non-resident sex workers she had interviewed over two years after the act were Chinese women. "

http://www.ofcanz.govt.nz/sites/default/files/Organised-Crime-in-NZ-2010...

"Violence may not be common in parlours, but it exists nonetheless. NZPC were aware of a few incidents of sex workers being raped in parlours.
Street workers were generally seen as being at most risk of violence. There was considerable concern among many informants over the two street-based sex workers murdered in Christchurch since the PRA. The violence was very visible:

The violence is there, even in daylight. We were setting up at 10am for an event and a girl was getting thumped by a client. Workers are still putting their necks on the block every time they get into a car. (NGO)
It's worse. There are more rapes. The other night there was a girl running up saying she'd just been raped. I'd say it's happening every night, but they don't report it. Rape is either up, or I'm just hearing more about it now. (NGO – youth)"

Hentet fra Justitsministeriets PRAudvalgs rapport: 4 Welfare, health and safety

Og mere læsestof her:

http://www.nzherald.co.nz/prostitution/news/article.cfm?c_id=612&objecti...

Og hvis man virkelig ønsker at se hvor slemt det står til i New Zealand kan man få en ide om det her: http://ingenkendersandheden.blogspot.dk/p/new-zealand.html

Der er da også tale om en stramning af loven nu, da det har vist sig, at den almindelige borger i bla. Auckland og Christchurch som en konsekvens af PRA loven er blevet taget som gidsler af prostitutionsbranchen og det har bevirket, at butiksindehavere og boligejere nu kraftigt har opfordret politikerne om at få prost.branchen fjernet fra nærområdet. Og de prostituerede og deres kunder er ikke velkomne længere hverken i butiksområder eller boligområder.

Det er hvad New Zealand har opnået med sin legalisering. Det skriver Seksualpol. forum bare intet om. Så deres troværdighed kan absolut diskuteres.

Inger Sundsvalds væsentligste argument mod at betragte prostitution som et ganske almindeligt erhverv på linie med alle andre synes at være, at arbejdstilsynet eller andre offentlige myndigheder ikke har opstillet detaljerede regler for erhvervets udøvelse.

Der er mange andre erhverv som er i en lignende situation. Fx er der ikke opstillet særlige regler for at arbejde som spindoktor.

Det kan vel tages som et udtryk for statens umyndiggørelse af borgerne, at nogle kan få den opfattelse, at kun aktiviteter, som eksplicit sanktioneres eller reguleres af det offentlige, er acceptable.

Anne Rasmussen:
Jeg forstår stadig ikke, hvad du vil med dine generaliseringer?
Det billede du tegner indikere, at hvis du en gang har taget betaling for at give en seksuel oplevelse til en anden, er du ikke mere et menneske, men et skadet objekt.

Derved bliver de reelt stemplet for livet som et skadet objekt og ikke et menneske med egen personlighed. Dit billede får andre til ubevidst, at vende dem ryggen og skubbe dem fra sig. Også selv om det f.eks. er 20 år siden.

Den mest uhyggelige side af generaliseringer efter laveste er, at det minimerer deres mulighed for andet job, hvis de efter en periode ønsker andet. De er stemplet. Derved er det letteste for dem at fortsætte, selv om de har lyst til andet. Det fastholder myten: ’’én gang luder, altid luder”!

Urimeligt! Specielt fordi de ikke selv ønsker at blive stigmatiseret ud fra andres sort/hvide billeder af dem.

Der findes ingen færdig super model for området. Du brænder for den svenske model og søger efter alt, som kan forsvarer denne. Det skal du nok finde. Andre taler for andre modeller, den vi har eller modernisering af den. Alle modeller har positive og negative sider.

Den svenske model har også positive effekter for sexarbejderne. Sandsynligvis slipper de for, at betale skat og moms. Er de synlige for myndighederne, har de ingen kunder. Så kan kunderne spores gennem sexarbejderen. Der er sikkert heller ikke mange, som ønsker at blive registreret som et problem, der lokker andre til at blive kriminelle.

Står jeg som arbejdsgiver og skal vælge mellem at ansætte en tidligere sexarbejder fra henholdsvis Sverige og Danmark, er der en afgørende forskel mellem de 2.
De begge skal kæmpe mod at blive sat i forbindelse med menneskehandel, kriminalitet og rockere. Det kan de sandsynligvis godt. De har begge tjent penge på at give andre en seksuel oplevelse. At give andre en oplevelse de savner, er der intet negativt ved.
Herudover har den svenske lokket andre til at blive kriminelle. Hvordan har hun det med det? Skiftede hun hele tiden identitet og sted for at undgå at kunderne kunne spores gennem hende?

Personlig vil jeg hellere være kriminel end den der lokker andre til at blive kriminelle.
Sex er privat for de fleste. Noget man ikke snakker åbent om. For de fleste er kriminalisering en god undskyldning for, at være helt lukkede omkring det. Sexarbejderne mister kunder, hvis de er åbne om det.

Kriminalisering er bekvemt, for alle udenfor. Det registrerbare dykker. Åbenheden forsvinder.
Det ingen hører om, har ingen ondt af. Sexarbejdere regnes ikke for ret meget. Det er jo dem, som lokker andre til at blive kriminelle.

Vil man gøre det lettere for sexarbejdere at komme ud af prostitution, skal der satses intensivt på, at de bliver accepteret som mennesker med individuelle personligheder. Kæmpe mod den stigmatisering de udsættes for. De kan være mindst lige så gode og velfungerende, som andre i samfundet. Det er stejlt op ad bakke og det hjælper specielt ikke, at blive generaliseret, som et skadet objekt eller forbundet med menneskehandel, kriminalitet og rockere, som de ingen indflydelse har på.

Anne Rasmussen

Lars Olsen: "Den mest uhyggelige side af generaliseringer efter laveste er, at det minimerer deres mulighed for andet job, hvis de efter en periode ønsker andet. De er stemplet. Derved er det letteste for dem at fortsætte, selv om de har lyst til andet. Det fastholder myten: ’’én gang luder, altid luder”! "

forstår du slet ikke, at det stempel ikke forsvinder - at det IKKE er forsvundet i noget land med legalisering og forsøg på normalisering af prostitutionsbranchen. Til trods for, at visse stater i bla. Australien har brugt penge på at forsøge at gøre det mere acceptabelt i samfundet med prostitution, at der selv efter 10 - 12 års normalt arbejde med fagforeninger osv. i både Tyskland og Holland stadig ikke er acceptabelt at være prostitueret.
i Tyskland dækker de sig ind med et deltidsjob i en helt anden branche fordi de ikke vil stå registreret som prostitueret.
I Holland gemmer man sig i sin egen lejlighed - med mindre man er importeret udenlandsk prostitueret og ikke selv har noget valg - og sælger sex sort, både fordi man ikke vil stemples som prostitueret, ikke betale skat og ikke være underlagt en bordelejer.

Og så er der jo dukket endnu et eksempel op i medierne, der desværre bekræfter, at det er mennesker, der har alvorligt brug for hjælp, der er i prostitution. Det er et emne, man er begyndt at undersøge men noget kunne tyde på, at de såkaldte frivillige prostituerede i flere tilfælde, har alvorlige problemer med bordeline/adhd.

http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/article1807032.ece

Der står mere om problemet generelt her: http://www.alive.dk/Nyheder/Samfund/2011-03-ADHD-piger-tiltrukket-af-sex...

http://www.essortment.com/borderline-personality-disorder-symptoms-treat...

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-7138/PIIS...

Bemærk venligst, at jeg ikke påstår at alle prostituerede har ADHD men særligt den sidste undersøgelse der er linket til, viser at det er et alvorligt problem - derfor skal de unge piger og kvinder ikke fastholdes i en branche, der i den grad gør dem endnu mere syg og så samtidig prøve at bilde dem ind, at det er normalt.

Anne Rasmussen:
Du har fuldstændig ret. Seksualitet, kærtegn og afsavn efter det, er stadig et stort tabu emne, som kun få tør forholde sig til.
Socialt netværk har indflydelse på vores trivsel. Afsavn efter socialt netværk forstår de fleste og har sjældent problemer med at snakke åbent om.
Mulighed for fysisk kontakt, kærlig opmærksomhed, kærtegn og sex, betyder også noget for nogle for at trives. Afsavn efter det forstår en del. Men kun få tør forholde sig åbent til det.

Hvad er det som afholder en seriøs debat om det. Afsavn efter det kan have stor indflydelse på trivsel. Ingen tør gøre noget for at skabe åbenhed om det. Hellere vende ryggen til, skubbe det fra sig og tage afstand til det. Det gælder også lande, som har legaliseret det. Tyskere er ikke ligefrem kendte for at være åbne om seksualitet og frisindede.

Nogle gange kan det hjælpe, at sætte sig ind i andres sted. Havde jeg kompetencerne til det, kunne jeg godt forestille mig selv som prostitueret. Ikke pga. det seksuelle. Mere det at give andre noget de virkelig savner. Mærke de har det godt bagefter. Være fokuseret på kvinden og lytte til hende. Fremhæve hendes positive og attraktive sider. Give hende en fornemmelse af, hvor dejligt det er, at blive beundret og begæret. Få hende til at føle sig som en rigtig dejlig kvinde.

Kvinden kan være kørt træt i at finde en, som hun trives med. Mistet troen og lysten efter flere forsøg, som ikke har ført til noget. Føler sig måske mindre attraktiv.
Kvinden kan være i en karriere periode, hvor hun ikke har tid til en kæreste.
Kvinden kan i lang tid have haft en fantasi, som hun godt kunne tænke sig at prøve.
Kvinden kan være i forhold, hvor manden arbejder hele tiden. Når han er hjemme, er han optaget af alt muligt andet end hende. Han har stort set ikke vist kærtegn overfor hende et par år. Hun har snakket med ham uden held. Hun vil ikke skilles fra ham lige nu, da hun på mange andre områder, syntes de har det rigtig godt sammen. Mangler også troen på hun stadig er attraktiv. Får hun troen på det, føler han sig måske tiltrukket af hende igen.

Ingen af kvinderne har det særlig godt med at stille sig ned i en swingerklub halvt afklædte. Internettet kan være tidskrævende og sandsynligheden for de finder en, som er mere optaget af sig selv end dem, er stor. De er heller ikke interesseret i en, som bliver besat af en. Har det bedst med en afklaret relation, hvor de åbent kan fortælle, hvad de vil og han vil kunne forstå dem og give dem det de savner og har brug for.

Kvinderne vælger at lave en aftale med en mand, som har erfaren med at forstå og give dem det de har behov for. De har det meget godt med at betale ham for det. Derved er relation afklaret, som kunde/behandler med dem i fokus.

Hvorfor ønsker nogle, at disse kvinder skal kriminaliseres??? De har ingen negative hensigter overfor andre. Tværtimod. Hvis kvinderne trives bedre, trives deres nærmeste også bedre.

Antages, at jeg er den de betaler for det, hvad vil jeg så ligge vægt på?
For at kunne holde behandlinger og privatliv adskilt, ville det være mest praktisk med et egnet sted og faste vagt tider for behandlingerne.

Det kunne være rart med lidt opbakning og hjælp fra andre. Både med hensyn til det praktiske og hvordan jeg forholder mig til forskellige situationer. Men også alternative muligheder for at bruge min erfaring på andre måder.

Mit umiddelbare største problem er, hvem skal jeg fortælle det til og hvor anonym skal jeg være?
Står jeg frem, får jeg sikkert rigtig mange mandlige fjerner som tænker: ”Der er det svin, som går rundt og knepper vores koner”! ”Ikke nok med det! Han tager også vores penge”!
Mange vil ønske mig hen, hvor ”peberet gror”.
Lige meget, hvad jeg siger, vil de fleste mænd ikke høre på det. De vil komme med alle mulige argumenter mod mig og mine kunder for at få mig til at stoppe.

Hurtigt er jeg klar over det er håbløst at forklare. Selv om jeg ved, at næsten alle kvinder går glade fra den klinik jeg arbejder. De nyder at de kan betro sig til mig, jeg forstår dem og kan give dem fornemmelsen af, at være kvinde. At kvinden trives godt, påvirker også manden positivt og giver dem måske lysten til kærtegn og sex tilbage. Over 35 % i Danmark bor som singler. Jeg har mange singler, som kunder.

Jeg vælger at være anonym for offentligheden. Din beskrivelse af tyskerne, som vælger andet deltidsjob ved siden af, passer mig godt. Det giver mig fleksibilitet til at gøre det i det omfang jeg har det bedst med, uden at stå uden indtægt.

En seriøs konstruktiv debat, var meget lettere, hvis kønsfordelingen af sexarbejdere var lige. Nu er der ikke flest mandlige sexarbejdere. Men flest kvinder. Derfor er det ikke mænd, men flest kvinder, som ønsker prostitution og SIO fjernet fuldstændigt.

Næsten alle har fokus på sexarbejderne. Hvordan sikres de alternative job muligheder. Tryghed, uddannelses muligheder og anerkendelse, er 3 afgørende forudsætninger for det. Selv om de måske ikke selv har lyst til andet lige nu, er det en rigtig god idé, at give dem de bedste forudsætninger for det senere.
Det sikrer frivillighed og de kun gør det i det omfang de har det bedre med det i forhold til andet.

”Pro Mille”, som du henviser til, er model. Har en periode været sexarbejder. Model går ud på at eksponere sig selv. Det ønsker de færreste sexarbejder. Det kan godt være der % vis er lidt flere med ADHD blandt modeller og sexarbejdere end gennemsnittet. Uanset om der er flere indenfor forskellige grupperinger i forhold til andre, er det lidt svært at bruge til så meget.

Åbenhed og tæt samarbejde med myndigheder må være grundlægende forudsætninger. Dem som ønsker andet, skal hjælpes til det. Dem som trives bedre med det end andet, skal sikres tryghed, ordentlige arbejdsforhold, arbejdsmiljø og anerkendelse, som de trives bedst med.