Kommentar

Indvandring dræner statskassen

Det er ikke et under, at indvandringen koster det danske samfund mange penge hvert år med alle de skatterkroner, der bliver brugt til blandt andet sprogskoler, socialforvaltninger, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle og tolke med mere
Debat
1. september 2009

Et interessant spørgsmål er: Hvad koster indvandringen egentligt? Eftersom mange statistikker ikke oplyser om religion og etnisk oprindelse, er det vanskeligt at få klare svar.

Så hvem har egentligt ret? Dansk Industri (DI) som den 7. juli fremlagde analysen, at havde det ikke været for indvandrerne, ville Danmark have oplevet en markant grænse for økonomisk vækst og velstand i det nye årtusind? Eller Velfærdskommissionen, som nåede frem til, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt tre gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne, og en total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040 (refereret i Børsen den 1. december 2005). Ifølge beregninger foretaget af den uafhængige institution Dream for Cepos er indvandringens pris til Danmark, at indvandringen fra mindre udviklede lande (Irak, Somalia, Tyrkiet, Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan osv.) har været en kæmpe underskudsforretning. Dream når frem til, at der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige finanser for tre ud af fire indvandrergrupper. For indvandrere fra mindre udviklede lande lyder det negative nettobidrag på 29.600 kroner pr. år. For efterkommere fra mindre udviklede er tallet 29.000 kroner pr. år.

Seks tiltag

Det er vel egentligt ikke så svært at forstå, hvorfor store grupper af indvandrere er så dyre for samfundet. Her kommer i uprioriteret rækkefølge, hvad der bliver brugt skattekroner på: kontanthjælp, Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen, specialundervisning, sprogskoler, domstolene, der behandler separationer, skilsmisser, faderskabssager og andre civile sager, domstolene, der behandler straffesager, involverer beneficeret advokat samt anklager, advokater, der har sager med f.eks. familiesammenføring, hvor der gives retshjælp, børnekidnapningssager, socialforvaltningerne, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle, tolke, danskkurser, handicappede og integrationskonsulenter.

På den baggrund hedder svaret på manglende arbejdskraft vist ikke fortsat indvandring, men:

1. Udsættelse af efterløn og pensionsalder.

2. Omskoling fra fag med ledighed.

3. Opkvalificering af den del af gruppen på overførselsindkomster, som det er realistisk at satse på.

4. Opsøgende arbejde over for hjemmegående indvandrerkvinder.

5. Holdningsbearbejdning til ansvarlighed.

6. Fem måneders social værnepligt Endelig vil legalisering af aktiv dødshjælp reducere behovet for plejepersonale.

Lone Nørgaard er lektor, cand.mag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Til Lone Nørgaard
Din økonomiske analyse er pænt sagt utiltalende,
dit menneskesyn horribelt - og hvorfor har du forøvrigt gemt dit forslag om aktiv dødshjælp til indvandrere fra ikke vestlige lande under punkt 6????

Konen går tilsyneladende ind for eutanasi - jeg troede at Nürnberg processen havde sat en stopper for den slags, men der kan man bare se.

I betragtning at hun starter med at sige at man ikke ved hvad det koster er det nogle meget håndfaste (og dyb usympatiske)konklusioner hun kommer med en slags dansk 'endlösung'
.Desuden savner jeg en bereginng af hvad indvandringen bidrager med økonomisk som jo Dansk Industri påpeger.
Hendes argumentation hænger jo ikke sammen. Første påstår hun at indvandring koster det dansk samfund dyrt og derfter argumenterer hun for at et stop for indvandring vil betyde indskrænkninger i velfærden. Hvad mener hun egentlig?

Heinrich R. Jørgensen

Lone Nørgaard er et fremtrædende medlem af Giordano Bruno Selskabet, og en af hovedkræfterne bag koordineringen af de mange aktiviteter, i form af kampagner, artikler, karaktermord og meget andet, der hovedsageligt er rettet mod muslimer i Danmark.

Lone Nørgaard er også tilknyttet Jyllandspesten, ligesom så mange andre af de ledende personer tilknyttet Giordano Bruno Selskabet og deres søster-organisationer - Trykkefrihedsselskabet, Kvinder for Frihed, Dansk Front, Den Danske Forening, Dansk Folkeparti med desværre mange flere.

Er det muligt at få nogle lings, der kan dokumenter alle de tal der bliver smidt op i luften??

Hendes oplistyning i følgende er lidt ulødig:

Det er vel egentligt ikke så svært at forstå, hvorfor store grupper af indvandrere er så dyre for samfundet. Her kommer i uprioriteret rækkefølge, hvad der bliver brugt skattekroner på: kontanthjælp, Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen, specialundervisning, sprogskoler, domstolene, der behandler separationer, skilsmisser, faderskabssager og andre civile sager, domstolene, der behandler straffesager, involverer beneficeret advokat samt anklager, advokater, der har sager med f.eks. familiesammenføring, hvor der gives retshjælp, børnekidnapningssager, socialforvaltningerne, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle, tolke, danskkurser, handicappede og integrationskonsulenter.

Ok, for hurtigt, men så videre her:

Er det kun indvandrer der får kontanthjælp eller også Danskere?
Er det kun indvandrer der får specialundervisning eller også Danskere?
Er det kun indvandrer der benytter domstolene, der behandler separationer, skilsmisser, faderskabssager og andre civile sager eller også Danskere?
Er det kun indvandrer der kommer i domstolene, der behandler straffesager eller også Danskere?
Er det kun indvandrer der involverer beneficeret advokat samt anklager eller også Danskere?
osv., osv.

Mange af de ting hun oplister er ikke lavet rent og skært for indvandrer, men først og fremmest for Danskere. Så det er ikke en ny totalafgift, men kun en udvidelse af det allere eksisterende.

Heinrich R. Jørgensen

Reel oplysning om relevante emner er altid velkommen - uanset hvad...

Man skal dog ikke forvente reel oplysning fra Lone Nørgaard. Hun går derimod ind for koordineret propaganda.

En oplysning, jeg gerne deler med andre.

Det lyder næsten som neglet fra et gammelt Anders And blad, at et firma der hedder Dream laver en virkelig undersøgelse for nogle, der kun interesserer sig for den højeste økonomiske sandhed, men det er sikkert reelt nok.

Jeg har også tit tænkt på de mange ældre, syge og nedslidte, som dræner statskassen med deres triste uafsluttede liv, isoleret i egne boliger, kunstigt holdt oppe og uden muligheder for selv at kunne bevæge sig på gaden, mens samfundet drænes for væsentlige økonomiske ressourcer til medicin, folkepension, ældrecheck, varmetilskud, boligsikring, tillægsprocenter og batterier til høreapparater, rollatorer, handicapkørsel, madudbringning, større træk på hospitalsvæsen samt hjemmesygeplejersker og ditto hjælpere straks man hiver i snoren til det offentlige.

Og eftersom de ikke bidrager positivt jvnf seneste opgørelse foretaget af Sleep instituttet, og endda ofte gemmer på hemmelige summer, som i stedet kunne kanaliseres over i livsbekræftende merforbrug, så kunne ledige indvandrere og deres AK 81 venner med fordel motiveres til at udføre aktivistisk dødshjælp. Mange lader til at have været i praktik inden for området i et stykke tid, og nogle er måske efterhånden også begyndt at sigte lidt bedre. Og så ville mange studiestartende være glade for et sted at bo. En ren win win situation.

@Henrik Wagner

Det er faktisk plotet i filmen "Hvordan kommer vi af med de andre" se den og få et godt og tankevækkende grin ...anvendt ytringsfrihed

Selv om man i første omgang jo bliver vildt chokeret over indholdet i Lone Nørgaards artikel, så må man jo ikke lukke øjnene for, at den udtrykker mange af de fobier, der præger den mere letpåvirkelige del af VKO's vælgere, og som sådan kan og bør artiklen ikke afvises som uvigtig - men derimod kan den være til inspiration for opsamling af fakta til imødegåelse af disse forskruede fordrejninger af virkeligheden... :-) man kan jo ligeså godt øve sig på fremtidens debatbillede

Chris David Bonde Henriksen

Det er nok rigtigt at man kunne foretage en fordeling af nettoudgifter for én indvander i forhold til en "gammeldansker", som ville vægte mere for den første gruppe, men hvor stor procentdel af de samlede udgifter på det sociale og sundhedsmæssige område, vi taler om er meget usikkert.

Det ville være ønskeligt, hvis vi kunne få nogle tal på bordet - o g henvisninger. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til "Dream for Cepos".

Det er forunderligt at anvende en passus om aktiv dødshjælp. Skal dette kun gælde mennesker af udlandsk herkomst?

Inger Sundsvald

Det er jo ikke tit jeg er enig med Chris Henriksen, men her er jeg enig i at det er yderst luftige tal og ”problemer” der henvises til. Også at det er absurd at aktiv dødshjælp skal sættes i kontekst med ” social værnepligt” og indvandrere.

Hvad jeg ikke forstår er, at det skulle hjælpe på integrationen at tælle og dele os alle op i etniske grupper og at beregne den eventuelle ”kostpris” på hver især.

Hvad med at bruge ressourcerne på at inkludere med uddannelse m.v., i stedet for til statistikker og regnedrengenes forsørgelse?

Jeg tvivler ikke på, at man kan opgøre folks nytteværdi på forskellig vis og strides om valget af metoder, hvis man ellers gider det. Jeg hæfter mig derfor ikke ved nogle eksakte tal eller undersøgelsers kvalitet, men fik dog det indtryk, at man vil anvende nogle ’opgjorte’ omkostninger angående første generation af ”indvandrere fra mindre udviklede lande”, muligvis fra områder med større andele af flygtninge fra krig, nød og elendighed, til at påvise, at indvandring som sådan ikke er en del af svaret på den fremtidige mangel på arbejdskraft med ændringer i demografi og fravær af oliemilliarder.

Hvis dette er essensen minder det om kreativ talgymnastik, og så kan økonomer i øvrigt strides om hvor meget det hjælper, hvis Lone Nørgaard og ligesindede helt undlader at gå på pension eller omskoler sig til mere produktive erhverv samt skruer op for hanen med deres økonomiske gevinster omkring dødshjælp.
Bedre integration og udnyttelse af de potentielle ressourcer, der pt befinder sig i landet er vel under alle omstændigheder en god ide også set med økonomiske briller, og her har det ikke vist sig at være tilstrækkeligt med løfter om højere straffe og økonomiske sanktioner.

selvfølgelig giver befolkningsgrupper med beskæftigelse på under 25% økonomisk underskud.
Det er så spændende hvor mange generationer disse grupper vil give underskud.

Bjarne Thyregod

Fra indenrigsministeriet:

Beskæftigelsesfrekvensen – der er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen, der er i arbejde – er for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande steget fra 45 pct. i 2001 til 55 pct. i 2007, hvilket svarer til, at 42.890 flere er kommet i arbejde i perioden.

Bjarne Thyregod

Indvandrerne fra flere ikke-vestlige lande havde store stigninger i beskæftigelsen fra 2007 til 2008, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Især indvandrere fra Afghanistan og Somalia kom i øget omfang i beskæftigelse i 2008. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra Afghanistan steg fra 47 til 54 pct., mens den steg fra 35 til 41 pct. for indvandrere fra Somalia. Beskæftigelsesfrekvensen er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i alderen 16-64 år, der er beskæftiget.

Indvandrere fra Somalia har tidligere haft væsentligt lavere beskæftigelsesfrekvenser end indvandrere fra andre ikke-vestlige lande. I 2005 var fx kun 20 pct. af indvandrerne fra Somalia i beskæftigelse. Den er nu højere end for indvandrere fra Libanon og på linie med indvandrere fra Irak.

@bjarne

enig i at vko fik sat gang i integrationen på arbejdsmarkedet.

nu skal du lægge mærke til min formulering.
Jeg refererer til de indvandrergrupper som er hårdest ramt af arbejdsløshed for at få pointen igennem.
Feks somaliere ligger omkring de 25%. Palæstinensere og libanesere er oss der omkring.

Men selv med dine tal er det vel indlysende at regnestykket ikke går i plus?

I hvilke samfund er det, at man begynder at prissætte hvilke mennesker der er rentable?

Prissætning kan bruges til at dokumentere integrationsbestræbelsernes virkning og til at fastsætte en økonomisk smertegrænse for yderlig indvandring...
Det er vel ikke så urimeligt?

Ja, nogle vil sikkert rose VKO for den tidligere internationale højkonjunktur, og medgive at kommunerne skal have skylden for alt, hvad der ikke er lykkedes som man selv lovede det i 2001.
Nogle kunne måske have troet, at den samlede kriminalitet ville være faldet nogenlunde i takt med høje beskæftigelsesrater, men dette har øjensynligt ikke været tilfældet. Dette endda på trods (el. delvis pga?) de økonomiske sanktioner, man indførte og de højere straffe, man hævdede skulle skaffe mere tryghed, lov og orden.

Det har nyligt været fremme i overskrifter, at indvandrere har været bedre til at holde på deres jobs under finanskrisen, men så trækker det måske ned i næste opgørelse, fordi de nu ’stjæler’ arbejdet fra gammeldanskerne, som derved tjener mindre i det samlede regnskab?

Angående integration og historik gennem mange år, som vel har været baggrund for disse cost/benefit overvejelser om krigsflygtninge m.fl. og ikke bare fingeren ud af vinduet på en tilfældig dag i en given høj/lavkonjunktur - så blev det for få år siden nævnt, at mange af de mest ressourcestærke Somaliere ret tidligt forlod landet og dette har formodentligt været et mønster blandt andre grupper og deres efterkommere, når unge kunne opleve at selv lange phd studier var vejen til at køre taxi, foruden den daglige polemik og landets officielle politik med at stuve indvandrere sammen i særlige kommuner og bebyggelser.

Angående artiklen her, så er tal for nogle segmenter af indvandrere/flygtninge et ringe argument for at afvise indvandring over en kam i forbindelse med svar på fremtidige udfordringer.

Bjarne Thyregod

Det var måske svært at læse Peter, men beskæftigelsen for Somaliere lå omkring 41% I 2008 som jeg skrev.
Og for Libanesere /Palæstinensere var den lige under 40%.

Omkring indvandring er der vel i øvrigt noget, der hedder forsørgerkrav ved familiesammenføringer samt bestemmelser for særlige jobs etc.?

@bjarne

de tal du opgiver passer ikke.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Sjov at følge debatten.

Noget der måske kunne være intressant, at krydder tallene med, er at skille indvandre og flygtninge. Det giver måske ikke de pæne tal for flygtninge, men ville måske bringe tallene op for indvandre.
Når man så vil sammenligne på flygtninge, så bør de vel ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med erhvervs aktive, men ses på med det filter, at flere af flygtningene har krigsskader, enten fysisk eller psykisk. Se bare på hvor mange af de danske soldater, der vender hjem fra tjeneste, der bære rundt på en eller anden følgevirkning af hvad de har ses, oplevet, været udsat for eller måske udsat andre for.

Jeg så for mange år siden, en svensk undersøgelse af kriminalitet bland indvandre, kigger man på de nøgne tal, så virker det umidelbart som om det er en voldsom overrepræsentation af indvandre i kriminal statistiken, men hvis man så filtrere den igennem social klasser, så ligner tallet pludselig de "indfødtes" tal.

statistik er en herlig ting, alt efter hvad man vil have ud af den, kan man få tallene til at tale for sin sag.

Abdullah Jensen

Ja, der er naturligvis stor forskel på indvandrere og flygtninge, men man kan forstå at Nørgaard forventer gode fremtidige afkast på flygtninge, for ellers må alle indvandrere afvises ved grænsen.
Det er vist i øvrigt sin sag at opnå familiesammenføring efter gældende regler (indkomst, beskæftigelse, bankgarantier) og næppe dem, som befolker socialforvaltningens venteværelser.

Angående indvandrer kriminalitet bliver der også i Danmark lavet opgørelser med korrektioner for socioøkonomiske forhold (beskæftigelse!) etc. Du kan evt. læse denne:

http://blog.politiken.dk/engelbreth/2008/03/03/hvad-er-indvandrerkrimina...

peter jensen:

"Hvis det er fakta, så benægter a fakta!"

@bjarne henrik sune

Ej hvor er I naive.
Statistik fra danske erhverv bør man da se som et partsindlæg.
Det danske erhvervsliv har deres projekter at gøde.

Hvilket man også ser spille ind ved vurderingen af udgifterne til indvandringen.

Dybest set synes jeg ideen om at kunne beregne, hvad nogen koster staten er dybt usympatisk, særligt når man mener at kunne beregne gennemsnit af nogle tilsyneladende arbitrært valgte grupper.
Lone Nørgaard laver for mig et fuldstændigt vanvittigt kollaps idet hun siger
"Et interessant spørgsmål er: Hvad koster indvandringen egentligt? Eftersom mange statistikker ikke oplyser om religion og etnisk oprindelse, er det vanskeligt at få klare svar."

Siden hvornår har der været lighedstegn mellem invandring, religion og etnicitet? Det giver jo ingen mening at sige at disse faktorer er uoplyste - hvorfor skal de oplyses?

Dette ligner en god gammeldags heksejagt som vi blot skal kigge lidt til højre i dansk politik for at finde i fuldt flor.

Her er "partsindlægget" fra Danmarks Statistik:

- ”Især indvandrere fra Afghanistan og Somalia har øget beskæftigelsen”

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR125.pdf

Jeg mangler stadig at forstå, hvordan gældende regler for indvandring malker de offentlige kasser i stor stil. Måske en ideologisk interesseorganisation ikke er helt så uvildig, som nogle gerne vil tro, og baserer deres undersøgelser på tidligere gældende forhold, ligesom Nørgaard lader til at fremskrive historik vedr. flygtninge på fremtidige grupper af indvandrere.

Selvforsørgelse er en betingelse, også for at EU-borgere kan få deres familier til Danmark efter reglerne om fri bevægelighed. Først efter 5 år opnås samme ret til sociale ydelser, uanset skattebetalinger undervejs.

Forsørgelseskrav blev i øvrigt strammet i 1998, hvor retten til at få forældre til landet blev fjernet. Når man søger familiesammenføring, må man ikke 1 år forud for tildelelsen have modtaget kontanthjælp eller andre offentlige ydelser under Loven om aktiv socialpolitik eller ydelser under Lov om integration af udlændinge i Danmark. Desuden stilles der krav om bankgarantier etc.

@wagner
og hvis vi indregner de mange offentligt financierede aktiverings og beskæftigelse projekter lander vi omkring de 25% for visse grupper.

Det er ret sjov at se dig vride rundt for at få indvandring til at fremstå som en overskudsforretning.
Selvfølgelig er der ikke overskud på et par generationer.
Vi kan så bare håbe på overskud en gang i fremtiden.

peter jensen,

Det er muligt du synes det er sjovt, men jeg har nu ikke til hensigt at eller ville sætte overskudstal på hidtidige flygtninge/indvandrere. Jeg forklarer blot, at man ikke alene sammenblander flygtninge/indvandrere, men også nuværende love og samfundsforhold med nogle tidligere. Og så henviste jeg uden at konkludere til officielle tal fra Danmarks Statistik, som hævdes at være forkerte og et partsindlæg. Hvad det angår virker de trods alt mere troværdige på mig end nogle ideologiske interesseorganisationer.

Hvis man vil bevise, at nuværende og fremtidig indvandring er en underskudsforretning, bør man ikke tage afsat i regler og forhold fra eksempelvis 1980’erne, men i det gældende og det er her jeg ikke rigitg forstår, hvordan man malker de offentlige kasser i stor stil.

Uanset disse sammenblandinger og mærkværdige fremskrivninger med udgangspunkt i flygtninge fra ikke-vestlige lande som afvisning af (uddannet) udenlandsk arbejdskraft, så fremgik det fra dst vedr. dit håb for fremtidige generationer, at:

- ”Efterkommere fra ikke-vestlige lande har en beskæftigelsesfrekvens på 66 pct. De har dermed en væsentligt højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvor beskæftigelsesfrekvensen er 56 pct. Gruppen af efterkommere fra ikke-vestlige lande består fortrinsvis af personer under 30 år, hvorfor en væsentlig del fortsat er under uddannelse. Derfor er det ikke muligt at drage sikre konklusioner om deres integration på arbejdsmarkedet.”

Det er sjældent at man ser en så ensidig og dårligt argumentered artikel. Jeg kan næsten ikke tro at Information vælger at publicere den. Nørgaard nævner kun det hun definierer som costs og ikke de benefits der kommer af at mange mænnesker lever af at administrere og undervise invandrare. Hvor mange arbjder der f x i udlændingenævnet? Jeg selv er svensk pdh med et udmærket arbejde i Sverige. Jeg bor i Danmark pga kærlighed. Idag begynder jeg på et af disse sprogcenter som N. synes er en unødvendig udgift. Det gør jeg fordi jeg vil gærne bli en del af det danske samfund. Eller ska jeg hellere lade være? Og tage min gode svenske løn, som jeg bruger i Danmark, med mig og hellere skride ad H til?

Det er blevet moderne at udregne alt efter hvad det koster; kan man egentlig det? Er et menneskeliv ikke egentlig ubetaleligt, uanset hvor uperfekt det er? Jo, er svaret herfra.

Må jeg ikke minde Lone Nørgaard og andre om, at mange flygtninge (og såmænd også indvandrere, også dem der blevet danske statsborgere med tiden) lider af diverse sygdomme, f.eks. so n følger af dårlig levevis, for lidt motion, for usund og fed mad, og ikke mindst følger af krig og forfølgelse mm. - også kaldet PSTD. (post traumatisk stress disorder). Det tærer på folks psyke konstant at være på vagt overfor alt og alle, og begivenheder i nuet f.eks. en hylende sirene eller en hund, der gøer, kan udløse minder om lignende begiven-hede, ofte fra for lang tid siden. Ikke godt.

Mange af de her indvandrere kan så ikke arbejde pga. PTSD eller pga. diabetes eller andre sygdomme. Mange af dem tilkendes så førtids-pension. Mange af dem kommer igennem det; mange gør ikke.

Mht. til det som der bruges penge på, er det vist en misforståelse, at der ydes retshjælp? Man kan få fri proces til at føre en sag, ligesom alle i det her land kan få gratis retshjælp i enhver større by.

Og danskkurser er altså det samme i dag som sprogskoler; alle skal igennem et 18 måneder
langt integrationsprogram mm.

Mht. læger og hospitalsvæsenet, ja så bruger lægerne da også tid på indvandrerne og flygtninge. Alt andet ville da stride mod deres lægeløfte.

Ang. socialforvaltningerne, tjah, jeg ved ikke helt, hvad Lone Nørgaard mener her? Mener hun mon familie-enheden under socialforvaltningerne i kommunerne, eller mener hun flere sags-behandlere. Og ja, flygtningene og indvandrerne er på kontanthjælp; danskerne er det også.

Rachel Henderson

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til den læge, der er indvandret fra Bosnien, som hjalp mig med at få behandlet mit læderede knæ på skadestuen.

Jeg vil også gerne sige tak til den buschauffør, der er sikh, og som ventede på at jeg kom løbende for at nå bussen, og som kørte mig hele vejen til arbejde i morges.

Endvidere vil jeg gerne sige tak til min kæreste fordi han gad slå sig ned i dette land for over 40 år siden, og til min oldemor, som klodsede sin roma-vogn op her.

Kære venner. Jeg tror ikke artiklens forfatter har ment det som andet end en "morbid provokation".

Jeg kender godt selv impulsen - når man bliver irriteret over politisk korrekthed - men nu er den fyret af - hun har fået afløb for sine følelser - og så vader vi ikke mere rundt i det.

Lad os glæde os over at udbruddet af denne form for "endlosung-dæmoni" denne gang kunne passerer, uden det kostede 6 mill. jøder livet.

Troels Ken Pedersen

Er "politisk korrekthed" egentlig ikke "korrekthed", der bliver dikteret fra politisk hold?

I så fald må man vist sige, at Lone Nørgaard er ekstremt politisk korrekt!

DF har trods alt ikke absolut flertal endnu.

Jeg kan ikke helt gennemskue om hun tager pis på den almene (moderat venstreorienterede) politiske korrekthed - eller på de paradokser der kan opstå i modsætningen mellem logisk og følelsesmæssig kommunikation.

Hun skriver jo rent faktisk ikke:

"Folk med en anden hudfarve end hvid, skal udsættes for obligatorisk aktiv dødshjælp uanset om de fejler noget eller ej".

Rent logisk kommer artiklen ikke i nærheden af en sådan påstand - alligevel "føles" det sådan.

Det bedste eksempel på forskel på logisk og følelsesmæssig kommunikation, kommer fra den gratis retshjælp.

En kvinde henvendte sig fordi hun følte sig udsat for drabelige trusler fra det offentliges side.

Hun havde modtaget et brev i kancelli-sprog, der havde indeholdt standardfraser som:

"Dersom de ikke har klaget over nævnets afgørelse inden (....) vil nævnet rent administrativt effektuere (...).

Juristerne kunne berolige den skrækslagne kvinde med, at det var et meget glædeligt brev. Hun havde fået bevilget boligstøtte - den højest mulige endda.

Stig Winther Petersen

Naturligvis koster flygtninge da penge for den danske statskasse. Var det ikke også meningen? Eller er det meningen, at vi skal profitere på flygtninge?

Problemet i debatten er , at der ikke klart skelnes mellem "flygtning" og "indvandrer". Mellem dem som vil overleve og dem som vil leve bedre.

Forvirringen fører til, at man ikke længere skelner mellem

1. mennesker der flygter, fordi de er i fare, og som skal hjælpes til asyl og

2. mennesker, som på vii" skal tjene på dem. Det er indvandrere (= gæstearbejdere) imidlertid !

Sammenblandingen har skadet debatten omkring udlændingepolitikken i over tyve år.

Højrenationalister forvirrer med vilje begreberne, så det bliver nemmere for dem at neutralisere den menneskelige indfølingsevne, som reagerer spontant på flygtninges livssituation.

Der skelnes sjældent i almindelig diskussion mellem disse to helt forskellige grupper. Jeg tror, at pointen hos nogle er at skabe medvind til højrefløjen ved at få det til at se ud, som om flygtninge er indvandrere.

Når højrefløjen bliver presset af argumenter om, at der jo er tale om forfulgte mennesker, er modargumentet, at det tror man ikke på. Flygtninge ses i stedet som indvandrere, som snyder sig ind på falske præmisser, hjulpet af naive hallalhippier, som er forelsket i islam og som vil hjælpe mennesker, som burde kunne klare sig selv.

Således bliver venstrefløjen indirekte også skydeskiven. Mere ekstreme udsagn kammer helt over: Venstrefløjen har åbnet en ladeport for en muslimsk invasion eller flodbølge.

Der er mange, som glæder sig over, at de udlændinge, som kommer til Danmark, ikke længere kommer fra "ulande, hvorfra mennesker er svære at integrere", men fra "lande, der ligger vores egen kultur nærmere. " Mange dukker sig og accepterer, selv om de godt ved at den er gal. Fx en del socialdemokrater. Og nu også SF´ere, som nu hænger fast i det der først var taktik.

Glæden handler jo her i virkeligheden om, at vi ikke længere - som før - hjælper så mange personligt forfulgte mennesker ved at give dem asyl. Vi har i stedet åbnet for indvandring af kvalificeret arbejdskraft, altså af mennesker, som vi har i Danmark lige nu brug for.

De to forhold har imidlertid intet som helst med hinanden at gøre. Det svarer til at glæde sig over, at der foretages færre hjælpsomme operationer på sygehuset, og så har vi til gengæld ansat en ny portner.

Det er jo heller ikke sådan, at flygtninge er nasserøve, fordi de ikke arbejder. Mange flygtninge kan slet ikke passe et arbejde pga. de traumer og trusler, som har givet dem asyl.

Det har sidst det velvillige ISS måttet sande, da de fornylig satte projekter i gang for at benytte denne, troede firmaet, sidste uudnyttede arbejdskraftreserve, som man mente var hos de svært traumatiserede flygtninge.

Vi kan egoistisk set glæde os over at nasse på fremmed nyimporteret arbejdskraft, som vi kan sende hjem igen, når vi har nasset færdig. Det er ok og inden for den almindelige moral. Men når vi egoistisk glæder os over, at der næsten ikke kommer flere flygtninge til landet, som får asyl, så bevæger vi os nærmere det let psykopatiske.

At vi hjælper flygtninge i "nærområderne" i stedet, er et figenblad for denne kolde politik. For hvor mange har vi egentlig hjulpet "derude"?
Fx i Syrien og Jordan, hvor vi selv har været med til at fylde flygtninglejrene med millioner af flygtninge.

Når man går ind på Rønn Hornbechs ministerielle hjemmeside og ser på statistikkerne, så er den store interesse nu rettet mod at skelne mellem såkaldte "indvandrere" fra vestlige og ikke vestlige lande.

Men flygtninge er netop ikke indvandrere, hvorfor skal de officielt betegnes som sådan?

Hvor man før pralede lidt med Danmarks humanitære selvopofrelse, skjules hjælpen til flygtninge (asyl) nu i stedet under betegnelsen indvandring. Flygtninge er nu bare indvandrere, men af den slags som "vi" ikke kan lide, fordi de ikke yder nok. De er næsten altid "ikke vestlige."

Det ser ud som om, det er vigtigere at opretholde en folkelig modvilje mod arbejdsmæssigt ineffektive ofte muslimske "indvandrere" (= flygtninge, der ikke kommer fra Vesten), end at prale med, at man trods alt stadig hjælper nogle få flygtninge med at få asyl.

Der er brug for en gevaldig opstramning af sprogbrugen i udlændingedebatten og i flygtningepolitikken.

Indvandrere er blevet betegnelsen for "brune ikke-danskere", mens danskere er betegnelsen for de "hvide", der taler dansk. Hvide svenskere er således ikke en del af indvandrergruppen.

Man kan i almindelig omdømme ikke blive dansker, hvis man er brun. Der er ved at opstå en raceorienteret skillelinje, som tildækker alle andre forskelle, og som skjuler den lidelse og forfølgelse, som har bragt mange udlændinge hertil.

Begrebsdannelsen nærmer sig stille og roligt den som nazisterne brugte. Der var tyskere, andre nærmest ligestillede ariere og så de "racefremmede."

Det er netop blevet undersøgt og påvist at "indvandrere" er mere kriminelle end danskere. Men indvandrere er jo netop ikke én gruppe. Det er mennesker fra mange forskellige lande, hvoraf nogle generelt faktisk er mindre kriminelle, mens andre nationaliteter er i nogle aldersgrupper på trods af deres generelt højere kriminalitetsrate faktisk har en lavere kriminalitet.

Ligestillingen mellem indvandrer og kriminel trænger ind mange steder, fx i eller sprogbevidste journalisters overskrifter, se fx her hvor en sympatisør med en indvandrerbande betegnes som indvandrersympatisør (!), men de tilsvarende danske kriminelle ikke betegnes danskere, men rockere:

http://avisen.dk/kriminel-indvandrersympatisoer-sigtet-for-drab_111851.a...

Der er nogle indvandrer- og flygtningegrupper, som trækker gennemsnittet op, og det burde man se helt konkret på i stedet for at stemple alle udlændinge - eller alle udlændinge fra "ikke-vestlige" lande.

Det ser ud til at kriminaliteten er størst blandt andengenerationsflygtninge fra Libanon, dvs. blandt palæstinensere og de helt unge fra Irak. Og hvorfor mon så det?

"...Kvindernes lavere gennemsnitlige nettobidrag i den erhvervsaktive alder og længere middellevetid betyder, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 2,4 mio. kr. mere fra det offentlige, end hun betaler, hvis de gældende skattesatser, ydelsesindekseringer, udbredelse af ordninger osv. fastholdes gennem kvindens liv, jf. tabel 13.3. Til sammenligning forventes en gennemsnitlig nyfødt dreng at komme til at betale 0,8 mio. kr. netto til det offentlige gennem sit liv.

Velfærdsrapporten, side 381-382

http://www.velfaerd.dk/fileadmin/template/main/files/udgivelser/Endelig_..."

Ifølge Lone Nørregaards logik, så vil en legalisering af heksebrændinger reducere statens omkostninger til kvinderne.

Heinrich R. Jørgensen

Renë Jansen:
"Ifølge Lone Nørregaards logik, så vil en legalisering af heksebrændinger reducere statens omkostninger til kvinderne."

Lone Nørgaard vil næppe foreslå genindførelse af hekseafbrændinger. Nogen kunne jo tage hende alvorligt... ;-)

Stig Winther Petersen skriver: "Naturligvis koster flygtninge da penge for den danske statskasse. Var det ikke også meningen?"

Jo netop. Derfor har det været underholdende at se folk prøver at argumentere regnestykket i plus.

Underholdende er det også når Stig Winther Petersen bruger en sprogligt forfejlet avisoverskrift som eneste exempel når han påstår massiv generel fremmedjendtlighed i Dk.

Til slut bruger Stig Winther Petersen sin egen erkendelse af visse indvandrergruppers massive kriminalitet som argument for fortsat indvandring, nu kender vi jo grunden syntes han at argumentere.

Hvis man indser at visse grupper vil gå til i massiv kriminalitet efter indvandring til Dk er det da imo netop et argument for at søge anden løsning end indvandrig til Dk for disse grupper!
Hverken danskere eller indvandrene fortjener en sådan fremtid.

peter jensen, pointen er netop, at det ikke er indvandringen (begge grupper har faktisk størst tilknytning til Danmark), den er gal med, men den igennem mange helt forfejlede integration, hvor man af hensyn til de dårligst uddannede danskere og under indtryk af arbejdsløsheden undgik at sætte massivt ind, som man havde burdet, ikke mindst i betragtning af, at det var en kendt sag, at netop palæstinensere var den bedst uddannede etniske gruppe i Mellemøsten (det positive ved deres status som 'statsløse' og deraf delvis ernæret af verdenssamfundets nådsensbrød); men det var altså ikke en viden, man syntes, man ville drage nytte af i Danmark dengang i 80erne og 90erne.

@peter hansen

dine oplysninger er misvisende.

Mht flygtninge er det jo åbentlyst at det ikke er eller skal være "en god forretning".

Mht indvandring som vi har set den til Dk er påstanden fra venstrefløjen at dette er "en god forretning".
Men tallene viser noget andet, ufaglært arbejdskraft som kom til Dk førte meget ofte til overførselsindkomst på sigt, kontanthjælp eller invalidepension.
Og dette billede gentages i generationer.

Se feks de palæstinensere som palæstinensersærløven omfattede.
De var jo ikke at betegne som flygtninge, derfor særloven.
Statistikken over denne gruppe indvandrere mht arbejdsløshed og kriminalitet er rystende læsning.

Dine påstande om feks palæstinensere er simpelthen urigtige.

"Og dette billede gentages i generationer."

Hvilket ikke er rigtigt, da integrationsbestræbelserne - på trods - er mere succesfulde end deres rygte lyder...

@atkins

hvor får du det fra?

"flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005. "
http://avisen.dk/unge-efterkommere-er-de-mest-kriminelle_6193.aspx

Jeg ved tallene er chokerende og ikke støtter op om mange venstrefløjs mantraer ang indvandring.
Men vi bliver altså ndt til at se virkeligheden i øjenene på et eller andet tidspunkt.

Nu er indvandrere andet end kriminelle. Det er rigtigt at for de unge indvandrere, der ryger ud i kriminalitet er vejen tilbage svær. Der er blevet flere fristelser. Hashmarkedet på Christiania er spredt over hele Sjælland og bandekrigene trækker helt sikkert i visse unge. Men som sagt er der også andre unge end de kriminelle, og disse vil helt sikket blive gode rollemodeller når indsatsen mod den kriminelle del af efterkommerne slår igennem - ingen tvivl om at det er et hårdt arbejde med de der røget ud i kriminalitet.

Men hvis du nærlæser rapporten er der mange lyspunkter:

http://www.dst.dk/publikation.aspx?cid=12444

@atkins

så nu begynder du skovturene ;-)

@atkins

jeg påstår jo intet af det du lister.

Det vi debaterer er alene økonomien omkring indvandring.
Myten jeg angriber er at indvandringen vi har feks set i Dk giver et overskud.

Alene det at ufaglærte kun giver et lille overskud på omkring de over et liv når man ser på skatteindbetaling og brug af offentligeydelser, giver en kraftig indikation på at mht indvandringen til Dk giver regnestykket selvfølgelig ikke overskud.

En overvejende ufaglært indvandring som vi har set den til Dk giver som udgangspunkt kun et lille overskud.
Når vi så lægger familiesammenføring , at over hver femte unge efterkommer er dømt for kriminalitet osv.

Ja så siger det sig selv at myten om indvandringens "gode forretning" ikke hænger sammen.

På den anden sig gør indvandringen at vigtige opgaver og funktioner bliver udført og bestridt har da uvurderlig værdi i sigselv.
Men lad os da se virkeligheden i øjnene frem for at sovse rundt i fejlagtige pynte myter.

Sider