Kronik

Kampen mellem Øst og Vest

Det er ikke underligt, at Osama bin Laden har erklæret krig mod Vesten, når hans land konstant er under angreb, skriver dagens kronikør i et åbent brev til bin Laden
Det er ikke underligt, at Osama bin Laden har erklæret krig mod Vesten, når hans land konstant er under angreb, skriver dagens kronikør i et åbent brev til bin Laden
Debat
22. august 2009

Kære Osama bin Laden!

Åh, Øst er Øst, og Vest er Vest,
og ingensinde skal de tvende
mødes
Før Jorden og Himlen tager
plads ved Guds store Dommersæde
Men der gives hverken Øst eller
Vest, hverken Grænse,
Slægt eller Folk
Når to stærke mænd ansigt til
ansigt står, om så de kom fra
hver af Klodens ender

I The Ballad of East and West fra 1889 skrev Rudyard Kipling om mødet mellem Øst og Vest ved the North West Frontier. Afghaneren Kamal møder den unge, engelske officer. Øst og Vest skal tilsyneladende aldrig mødes. Historien ender dog med, at Øst og Vest mødes alligevel. Og helt i Kiplings ånd sker det ved, at afghaneren bøjer sig for briterne. Men det var digt. Virkeligheden var en anden. Det lykkedes aldrig englænderne at tvinge afghanerne ind under Union Jack.

Du har erklæret De forende Stater og Vesten krig. Ikke underligt. Dit muslimske Mellemøsten er under angreb. I har måttet tåle Vestens ydmygelser og overgreb igennem årtier. Vi har aldrig taget hensyn til almindelige mennesker i den muslimske verden. For at fremme vore interesser har vi allieret os med udvalgte, undertrykkende eliter.

Efter Den anden Verdenskrig har De forenede Stater, i konkurrence med USSR, gang på gang interveneret i mellemøstlige forhold.

Efter Murens fald og USSR’s kollaps overtog amerikanerne (i samarbejde med Israel) banen alene. De forenende Stater tiltog sig retten til at sætte dagsordenen. En ret baseret alene på magt.

Den amerikanske intervention har været præget af arrogance, kynisme og selvretfærdig. Det er ikke tilfældigt. Den er nedarvet. De oprindelige nordamerikanske kolonier blev grundlagt af fanatiske, religiøse fundamentalister, der mente sig bedre end andre. En tro, som de har bevaret indtil i dag. Deraf arrogancen og selvretfærdigheden.

De forenede Stater er en retsstat. Det fremgår af deres forfatning. Ikke desto mindre er De forenede Stater grundlagt på en endeløs række af traktatbrud. Grådigheden overvandt juraen. Deraf kynismen. På deres vej ødelagde kolonisterne den storslåede natur. De udslettede mennesker rent fysisk eller fratog dem under slaveriets åg deres menneskelighed. Vold blev, med nogle få hæderlige undtagelser, en del af den amerikanske kultur. Deres modstandere var svage og underlegne og sejrene lette. Undtagen i opgøret mellem Nord og Syd. Selv om amerikanerne skrev religionen ud af forfatningen, forblev de religiøse referencer en indbygget del af amerikansk politik. De henter deres moralopfattelse i de kristne tekster men formulerer den i tilsyneladende neutrale, juridiske termer. Men rækker juraen ikke, griber de til våben.

Offer for egen arrogance

Kære Osama bin Laden!

Som civilisation er Den muslimske Verden stort set blevet skrevet ud af vores Verdenshistorie op gennem det meste af det tyvende århundrede. Derfor stillede vi ikke spørgsmål til vores egen indblandingspolitik. Dine trosfæller i Mellemøsten har lidt under vores indblanding. De døde, de kvæstede, de forpinte, de fortvivlede og de fordrevne bevidner dette.

Du har så taget kampen op mod den vestlige indblanding. Ikke kun mod de vestlige lande selv, men også mod deres stedfortrædere og allierede i Mellemøsten.

Med beskedne midler har du opnået store resultater. En del af en effektiv militær strategi består i at svække ens modstandere. Det har du i sandhed formået. Med en snes soldater, fire kaprede fly og en investering på et par hundrede tusinde amerikanske dollar fik du efter den 11. september 2001 lokket din værste modstander ud i en række stærkt omkostningskrævende operationer. Dine modstandere har på få år ofret uhyrlige ressourcer for at beskytte deres territorier og på håbløse felttog i Mellemøsten og Centralasien. Du har med en beskeden indsats stækket verdens stærkeste magt. De forenede Stater har i dag nået grænsen for sin militære formåen, og økonomisk er de svækket i en sådan grad, at de næppe mere alene bliver i stand til at sætte dagsordenen for verden.

Amerikanerne er blevet ofre for deres egen arrogance.

Jeg er fuldt vidende om, at man ikke kan føre krig uden at tilføje sagesløse civile tab. Døde som kvæstede. Men målet må ikke være at ramme de uskyldige civile. Jeg ved godt, at det var europæernes og amerikaners foretrukne måde at føre krig på under Den anden Verdenskrig. Men det ændrer ikke ved det forhold, at det er uanstændigt. Selvfølgelig måtte der forekomme tab af sagesløse civile, da du gik efter symbolerne på den amerikanske, økonomiske, militære og politiske imperialisme – Twin Towers, Pentagon og Capitol – og sendte dine soldater i krig. Det må jeg acceptere.

Men din kampagne rettet alene mod civile er ikke fair. Angrebene i Madrid og London havde således udelukkende til formål at ramme civile og vise, at du kunne udfordre os på vores hjemmebane. Ren terror. Du kunne have valgt materielle mål for dine europæiske aktioner. Angreb, som ikke havde kostet menneskeliv. Eller du kunne have rettet dine angreb mod de ansvarlige. Altså vore ledere og deres håndlangere. Som en tak for sidst. Vi dræber dine trosfæller uden hensyn til skyld eller ikke skyld. Vore ledere magter end ikke at udtrykke ærlig medfølelse med de mange sagesløse, hvis liv de har ødelagt. Uden tvivl fordi de er kolde i deres hjerter. Det kunne derfor – i overført betydning – være sundt for vore egne ledere at føle krigen på egen krop. Så kunne de tænke over, hvad de selv har været med til at iværksætte af ulykker hos jer.

Vilkårlig terror svækker

Som ideologisk, religiøs kriger har du en indlysende god sag, når du bekæmper vestlig indblanding i Mellemøsten. Som militær og politisk strateg er du et geni. Som åndelig leder har du med få og simple midler inspireret utalte tusinder til at ofre deres liv for din sag og skabt sympati for dine ideer blandt millioner. En bedrift forbeholdt en mand med usædvanlige evner. Men du tager fejl, når du tror dig i stand til gennem terror at nå dine politiske mål her i Vesten. Den vilkårlige terror svækker din sag. Muslimer i Mellemøsten lader sig jo ej heller kue af vore væbnede angreb mod jer på jeres hjemmebane. Tvært om.

På grund af sin styrke har De forenede Stater gennem årtier kunnet dominere sine omgivelser med politiske og økonomiske midler og påstå, at de ville freden og en international retsorden. Dog. I samme øjeblik politiske og økonomiske midler ikke slog til, og De forenede Stater ikke kunne nå sit mål med almindeligt accepterede, legale midler, valgte de volden. Helt i overensstemmelse med traditionen fra kolonitiden.

Krigsretorik virker

Kære Osama bin Laden!

Mit land har også valgt krigen. Vi har bekæmpet dine trosfæller i Irak og slås nu i Afghanistan. Vore ledere fører sig frem med en barsk krigsretorik. Forståeligt. Det giver dem mulighed for at fremstå som viljefaste, hvilket det kniber med i den hjemlige politik. Og det virker. Befolkningen støtter dem. Ikke underligt da krigen for de fleste er uden omkostninger. De lever fjernt fra krigen. Det er ikke dem, der lever i frygt for bomber og missiler. Krigen foregår tusinder af kilometer borte.

Derfor vil krigen fortsætte lang tid endnu. Magtskiftet i Washington D.C. ændrer ikke ved dette. Den nye amerikanske præsident er begavet, vidende, visionær og empatisk. Men han er stadigvæk amerikaner. Også han forfægter amerikanske værdier og amerikanske interesser. Om end på en mere afdæmpet og sympatisk måde end hans umiddelbare forgænger. Han har forpligtet sig til at forblive og kæmpe i Afghanistan, indtil du og dine kampfæller er besejret. Du vinder. Præsidenten er fortid om senest otte år. Og til den tid vil der stadig blive kæmpet i Centralasien.

Som Kipling skrev i sin vise fra 1889 var der afghanere, som valgte at gå i britisk tjeneste. Det var imidlertid ikke ensbetydende med, at de underlagde sig britiske værdier. De var bare opportunister. Sådan var det dengang, og sådan er det i dag.

Værdier, eller de normer, som tilsiger, hvad vi opfatter som værende rigtig og forkert, er ikke én gang givne. De afhænger af tid, sted og omstændigheder. Dine værdier er grundet på en fremmed kultur, og jeg forstår dem ikke. Det kan man heller ikke forlange. Lige så lidt som jeg kan forlange, at du skal forstå mine vestlige værdier.

Derfor er det nok bedst, at vi adskiller tingene. Vestlige værdier i Vesten – mellemøstlige værdier i Mellemøsten. I er velkomne her i Vesten under forudsætning af, at I accepterer vore værdier. Ligesom vi naturligvis skal acceptere jeres værdier, når vi besøger jer.

Med venlig hilsen
Claus Wittenburg

Claus Wittenburg er kandidat i statskundskab og samfundsfag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jan henrik wegener

Så kan man jo spørge om ikke en stor del af debatten her i landet er vendt fuldstændigt på hovedet!
Her snakkes om "kære" og tales ret forsonende og forstående om en person der står bag ikke så lidt(har BL "ret i substansen" men er bare "gået lidt for vidt?). Så er det svært ikke at sammenligne med andre debatter. Hvis det danske politi skulle vise sig at f.eks.uddele nogle øretæver for meget, er forståelsen da tit meget mindre! Selvom interne danske, europæiske eller amerikanske forhold ikke er nævnt er det da tankevækkende at lovlige (efter love der kan diskuteres og bliver det) fremstilles som den rene ondskab ("nazisme"?), mens selvmordsbombere kun går lidt for langt? Skal sidstnævnte mon gøres til æresborgere i vore samfund?

Må det være tilladt at anbefale Claus Wittenburg at læse tråden 'Information er ukritisk over for 11. september' f.eks fra side 11 og frem - inden han næste gang skriver brev til Osama bin Laden.

Osama bin Laden gjorde sikkert meget forkert og ondt - før han døde - men den 11.september-angrebet 2001 og London bomberne i 2005 var ikke Osama bin Ladens og Al Qaedas værk.

Her er Linket: .
http://www.information.dk/183629?page=11