Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens Information
Debat
31. august 2009

Viljen til at forske

Hans Beksgaard, formand for professionshøjskolelærerne i DM og Line Hjarsø, formand for Lærerstuderendes Landskreds

225 millioner kroner i år. 2010: 0 kroner.

Hvilken dansk organisation eller forening lever under disse vilkår? Ingen forhåbentlig, men det præger i høj grad dagligdagen på landets professionshøjskoler. Her ved man ikke endnu - knap fire måneder før årsskiftet - om man næste år får del i de globaliseringsmidler, der skal styrke kvaliteten, reducere frafaldet og efteruddanne personalet.

I forlængelse af regeringens finanslovforslag vil vi derfor henlede opmærksomheden på professionshøjskolerne. Under de seneste valgkampe er der ikke den sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog eller lærer, det ikke er synd for. Opmærksomheden er stor, men den daler jo længere vi kommer fra et valg.

Nu er det tid til handling. Søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne steg med henholdsvis 18 og 21 procent i sommer. Det skriger på en forhøjelse af de 225 millioner kroner, området bliver tilført i dag. Ellers er det slut med forskning og udvikling.

Professionshøjskolerne bliver ofte kritiseret for manglende forskning og udvikling. Men vi hører ofte fra vore kolleger og medstuderende rundt i landet, at viljen til at forske og udvikle virkelig er til stede. Men tiden er ikke til det, og usikkerheden for, hvad der sker næste semester skaber et dårligt arbejds- og studiemiljø.

Hvor dumt kan det blive

Klaus Illum, Fur

Forhåbentlig kunne jeg (som ikke er læge) ikke tjene mange penge ved at iklæde mig hvid kittel, stetoskop og diktafon og som lægelig charlatan stille mig op på en hospitalsgang og udstede beroligende sygdomsprognoser til patienterne. Hvis jeg tilmed frarådede patienterne at tage den af lægerne ordinerede medicin, ville jeg forhåbentlig blive smidt på porten.

Men Bjørn Lomborg (som ikke er klimatolog) tjener mange penge ved som videnskabelig charlatan at udstede beroligende klimaprognoser og tilmed at fraråde politikerne at gøre det, som klimatologernes prognoser tilsiger dem. Han bliver ikke smidt på porten, men bliver stående på finansloven.

Det er klart for mange, at Dansk Folkepartis paroler i vidt omfang udspringer af uvidenhed om forholdene i denne verden. Men at DF nu med henvisning til Lomborg erklærer sig som 'klimaskeptikere' er dog mageløst. De ved ikke det mindste om klimatologi, men erklærer sig skeptiske med henvisning til Lomborg, som heller ikke ved noget derom. Det kan man da kalde uvidenhedens politik. Eller det rene pjatteri om en dødsensalvorlig sag.

Jeg håber, at det en dag kommer frem i offentlighedens lys, hvem der - ud over Thøger Seidenfaden og >Anders Fogh Rasmussen - har promoveret Lomborg.

DF kender ikke religionsfrihed

Morten Bro, Broager

Det er absolut komisk at høre DF gejle en stemning op, fordi muslimer nu får en ny moské. Der findes i forvejen moskeer, synagoger o.l. i Danmark, men DF har åbenbart ikke lært, at vi har religionsfrihed! 'De skal indordne sig'. Jo, men man skal vel ikke >være kristen, blot fordi man bor i Danmark?

DF ender med at 'sejre sig selv ihjel', men dagen nærmer sig gudskelov.

Misforstået demokratiopfattelse

Karsten Lauritzen, integrationsordfører for Venstre

Signe Vedel Pedersen (SVP) stiller i en påtale den 25. august en række spørgsmål på baggrund af, hvad SVP kalder for »idiotiske udtalelser«. Det er ikke min opgave som politiker at afgøre, om Rigspolitiet har foretaget en korrekt juridisk vurdering. Jeg er ikke jurist, og kan kun opfordre de uenige til at påklage afgørelsen til Integrationsministeriet, som er rekursmyndighed. Hvis vi alligevel skal gå lidt ind i juraen, så påpegede jeg blot, at afgørelsen efter min opfattelse ikke stred imod forvaltningsloven, jvf. paragraf 8, stk.2.: »Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt. (ret til bisidder), gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.«

Udover forvaltningsloven - som i høj grad er kodificering af løbende udviklede retsgrundsætninger og retspraksis, gælder der en retsgrundsætning om ret til en bisidder, der dog ligeledes hjemler mulighed for Rigspolitiets vurdering.

Jeg har på intet tidspunkt påstået, at hverken forvaltningsloven eller retsgrundsætninger viger for økonomiske hensyn. SVP spørger også, om jeg er den rette mand på jobbet og mener, at jeg er ansat til at sikre hendes rettigheder. Jeg er ikke dommer, men folkevalgt ved et demokratisk valg. Jeg er som liberalt meget optaget af retssikkerhed og demokrati, men det er ikke det samme som, at jeg skulle være ansat til at varetage SVP's interesser. Ved valg bliver jeg løbende vurderet, og jeg er derfor den rette mand på jobbet, så længe vælgerne ønsker det.

Jeg er godt klar over, at min vælgerbase formentlig ikke skal findes hos SVP og hendes venner fra RUC, men også hun må respektere demokratiske valg.

Lad dem rejse

Philip Barfred, København V

Så er vi der igen. S og SF udspil om millionærskat har igen fået ulvene (LA, Cepos osv.) til at hyle om hjerneflugt og tab af værdifulde kreative mennesker, uden hvilke Danmark ikke kan klare sig. Lad dem rejse, samfundet har ikke brug for disse asociale samfundstømmere. Der er massere af mindst ligeså kreative, resourcestærke og talentfulde individer til at føre landet videre, som samtidigt har en højere udviklet forståelse for, hvad der kræves for at bevare sammenhængskraften i et samfund. Men måske er ulvene bange for den store utrygge verden derude - uden velfærdsstat som man langsomt kan tømme for værdier.

Opfordring til S og SF

Johs Poulsen,MF, miljø- og kulturordfører, Radikale Venstre

Jeg synes, historien fra Nyrups efterlønsløfter over Jelveds ultimative krav >giver god grund til at sende en opfordring til >Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal: Vær mindre ultimative i jeres udmeldinger. Hav nu is i maven, og lad være med at iklæde jerså > mange > spændetrøjer, som I alligevel skal vikle jer ud af på et tidspunkt. På centrale områder, f.eks. behovet for reformer, > den økonomiske politik - herunder skat - og på spørgsmålet om at få menneskeligheden tilbage på udlændingeområdet skal I jo alligevel ud af >jeres >selvpåførte løftespændetrøjer.

I al fald hvis vi radikal >skal lægge stemmer til den politik, >der skal føres af en ny regering.

Cyklisme

Otto >Jarl, Bagsværd

Erik Møller Andersen har i Inf. 28. august et indlæg om skattefradrag til cyklister. Det er der jo i forvejen. Befordringfradrag på selvangivelsen omfatter også cyklister og befordringer i den offentlige transport. Det er korrekt, at der hver dag kommer mange biler til København. Jeg bor i Bagsværd, og når jeg en sjælden gang i myldretiden om morgenen kører i bil til København, ser jeg en næsten tilsvarende biltrafik ud ad byen. Omvendt om aftenen. Det tyder på, at københavnerne i samme grad er med til at forurene miljøet, som privatbilisterne fra de omkringliggende kommuner.

EU afliver ikke nationalstaterne

Sofie Carsten Nielsen, Nyt Europa

I Nyt Europa medgiver vi gerne, at ja-siden fra tid til anden har trukket påstande og argumenter ind i den hjemlige EU-debat, som burde være forblevet ude på sidelinjen. F.eks. diverse påstande om, at den ene eller anden traktat ikke ville give mere politisk integration. Selvfølgelig har de det, og selvfølgelig har det hele tiden været hensigten. Det har vi i Nyt Europa stået ved, og tilmed anbefalet fra dag ét.

Nej-siden har imidlertid heller ikke ligget på den lade side. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at nationalstaterne med tiden ville blive aflivet af EU? > Nu er tiden efterhånden gået, og nationalstaternes død må siges at være overdrevet. Faktisk forholder det sig sådan, at EU tilmed virker som nationalstaternes beskytter på helt centrale områder.

Tag blot det senere udspil fra EU-Kommissionen, som foreslår etableringen af en fælles database, som redskab i kampen mod skattesvindlere. Et udtryk for mere politisk integration? Ja, bestemt! En trussel mod nationalstaterne? Nej, bestemt ikke. Vi hilser Kommissionens udspil velkommen. Ja, faktisk ønsker vi Kommissionen al mulig held og lykke med den operation, som i sidste ende handler om at bistå medlemslandene med at opsnappe et tabt skattebeløb på svimlende 200-250 milliarder euro - om året.

Orwell'sk

Aksel Gasbjerg, Hillerød

Hvorfor læse Orwell, når man i stedet kan læse PET-kommissionens rapport. Den udadvendte regeringserklæring fra 30. september 1968 kan allegorisk omskrives til 'alle er lige'. Det hemmeligholdte notat af 14. september 1968 kan tilsvarende omskrives til 'alle er lige, men nogle er mere lige end andre'. At man gennem alle årene har administreret efter et hemmeligt notat, men har sagt noget andet udadtil, kan ikke retfærdiggøres hverken juridisk eller politisk, men er ganske enkelt noget Orwell'sk griseri.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Bemærkning til ”Misforstået demokratiopfattelse” af Karsten Lauritzen, integrationsordfører for Venstre

Jeg er som Karsten Lauritzen heller ikke jurist, men jeg tillader mig alligevel at under mig over HVORFOR irakerne ikke måtte have en bisidder med til et så vigtigt møde i deres liv., når Udlændingeloven har den ekstrabeskyttelse , der siger at en asylsøger altid har ret til advokatbistand.
Ligeledes hvis irakerne havde haft en bisidder med så havde Rigspolitiet ikke i dag skulle forsvarer den irakiske delegation mod irakernes klager over at være blevet turet af den irakiske delegation.

Heinrich R. Jørgensen

Gad vide hvilken hvem Karsten Lauritzen har fået til at skrive de første to afsnit i dét indlæg for sig?

At dømme på stilen og den megen jura, må det være en ældre embedsmand med en vis viden om jura.

Det er næppe troligt, at 25 årige Karsten Lauritzen selv skulle have forfattet det skrevne.

De sidste to afsnit, må dog være noget Karsten Lauritzen selv har forfattet.

I svaret til Signe Vedel Pedersen fremstår det som om, at der skulle være sat spørgsmålstegn ved Karsten Lauritzen evne til at varetage interesserne for de vælgere der har stemt på Karsten Lauritzen. Det er naturligvis ikke tilfældet - der er sat spørgsmålstegn ved hans evne til at varetager befolkningens interesser.

Hvorefter Karsten Lauritzen indigneret kommenterer noget der aldrig er blevet stillet spørgsmålstegn ved, men forbigår at de relevante spørgsmål Signe Vedel Pedersen stiller.