Kronik

Religionskritikere skal droppe den skingre tone

Hvis vi religionskritikere vil nå vores mål - et åbent sind og et åbent samfund - bør vi ikke adoptere den samme skingre tone som vores modstandere: de religiøse fundamentalister
Debat
28. august 2009
I vores del af verden har vi, som noget særligt, ret til at håne og latterliggøre religionen, men det er ikke frugtbar religionskritik, for den lukker oftest døren for dialog. Frugtbar kritik, derimod, åbner døre i stedet for at lukke dem, så det er den vej, vi skal gå, skriver dagens kronikør.

I vores del af verden har vi, som noget særligt, ret til at håne og latterliggøre religionen, men det er ikke frugtbar religionskritik, for den lukker oftest døren for dialog. Frugtbar kritik, derimod, åbner døre i stedet for at lukke dem, så det er den vej, vi skal gå, skriver dagens kronikør.

Rizwan TABASSUM

»Gud er død«, proklamerede Nietzsche i sit filosofiske digterværk Således talte Zarathustra (1886). I Nietzsches optik var dette et glædeligt budskab, da den livs- og kropsfornægtende kristendom længe nok havde udtømt det jordiske liv for positive, sunde værdier og skabt en mennesketype, der ikke magtede at give sit liv mening eller skaberkraft. Dette menneske stod ikke inde for noget i denne verden, mente han. Det skabte ingen nye værdier, men ventede mageligt på belønning i det hinsides.

Imidlertid fik Nietzsches litterære profet, Zarathustra, problemer, da han skulle forkynde budskabet om Guds død. Pøblen tyssede på ham og ville hellere underholdes af en linedanser. Og på samme måde mødte Nietzsches bog i begyndelsen mest tavshed og skuldertræk, eftersom datidens bedste borgere ikke engang gad hidse sig op over den. >

I eftertiden har det som bekendt vist sig, at det er Nietzsche, der er død, ikke Gud. Mens Nietzsche døde i 1900, rablende sindssyg, nyder Gud stadigvæk voldsom opmærksomhed og blander sig effektivt i det dennesidige: I storpolitik og lokalpolitik; i aids-bekæmpelsen i Afrika og biologiundervisningen i USA; i etiske spørgsmål f.eks. abort, aktiv dødshjælp og organdonation; og ikke mindst i seksualiteten og beklædningens symbolværdi over hele verden.

Men samtidig som verdensreligionerne i dag står stærkt i nationale og internationale værdikampe, opruster også religionskritikerne og spidser deres penne. Disse penne kan både skrive og tegne, så der er lagt i ovnen til flere bitre sammenstød i fremtiden. Hvis vi religionskritikere vil nå vores mål - et åbent samfund og et åbent sind - vil jeg imidlertid anbefale, at vi ikke adopterer den samme skingre tone, som vore modstandere, de religiøse fundamentalister.

Vi bør undgå en skarp og uforsonlig opdeling mellem 'de religiøse' og 'ateisterne', da dette let fører til dannelsen af en slags ateistisk fundamentalisme med tilsvarende dogmer og arrigskab over for kættere. Og vi ønsker vel ikke en dag at måtte stille hinanden de inkvisitoriske spørgsmål: Er du med i klubben, eller er du udenfor? Er du ægte ateist, eller er du skabsreligiøs?

Hån er destruktiv

I vores del af verden har vi, som noget særligt, ret til at håne og latterliggøre religionen. Vi har frihed til og mulighed for at erklære religiøse mennesker eller grupper for naive og formørkede og til at tegne deres guder og helte, som vi vil. Det pædagogiske problem i udøvelsen af denne ret er blot, at hån og afstandtagen meget sjældent overbeviser nogen som helst om noget som helst. Kun det vi elsker, forandrer sig. Når vi spotter, trækker den bespottede sig tilbage i sig selv, forsvarer sig eller går til modangreb. Når noget, der er sandt for mig, hånes af en person, der end ikke prøver at forstå mig, så er min første reaktion at hade vedkommende eller i hvert fald udelukke dialog med hende. >

Frugtbar kritik, derimod, åbner døre i stedet for at lukke dem. Frugtbar kritik er ikke nedgørende, men hermeneutisk indlevende, dvs. at den først forsøger at forstå, hvad religion er, og hvad den betyder for millioner af mennesker verden over, for derefter at stille de rigtige spørgsmål og lave de rigtige vittigheder.

Som mit kristne idol, Søren Kierkegaard, sagde: Når man i sandhed vil hjælpe et andet menneske, må man først forstå det, den anden forstår, dvs. møde hende der, hvor hun er, i stedet for at prædike sandheden fra sit eget højere ståsted. Og er det ikke det vi vil, hjælpe?

De fleste religioner prædiker ganske vist selv med stor effektivitet deres ufejlbarlige sandheder fra en ophøjet position. Men dermed får de disciple, og det er ikke disciple, vi vil have. Vi vil, ligesom Nietzsches Zarathustra, have 'medskabere', dvs. partnere i den gerning at slippe erkendelser og handlinger fri fra deres fastfrosne ventepositioner.

Ikke undermennesker

Jeg taler her ikke for, at vi ikke skal yde skarp kritik af de organiserede religioners mange horrible tendenser, f.eks. deres indiskutable sandhedspostulater om alt muligt og umuligt, deres sociale tvangsmekanismer eller deres selvgode foragt for de 'vantro'.

Jeg taler heller ikke for, at vi på det retslige plan skal give efter for krav om begrænsning af f.eks. ytringsfriheden. Slet ikke. Jeg taler derimod for, at vi religionskritikere - som jo er en forsvindende minoritet i denne verden - ikke begynder at beskrive alle religiøse som en slags undermennesker fra middelalderen. Det gør jeg, både fordi det ikke virker, og fordi det ikke passer (og jeg gider ærlig talt ikke opremse den lange liste af religiøse videnskabsmænd, kunstnere, politikere osv., der for længst har bevist, at religiøsitet og intelligens ikke udelukker hinanden).

En frugtbar religionskritik kunne for mig at se f.eks. bestå i, at man så nærmere på den religiøse erfarings beskaffenhed og tog den alvorligt i sin egen ret, samtidig med at man åbent problematiserede den fortolkning, som de fleste religiøse giver af egne erfaringer.

Med hensyn til religiøse oplevelser, eksempelvis oplevelser af vækkelse eller oplysning ved vi jo, at sådanne oplevelser har forekommet i årtusinder inden for alle religiøse traditioner, og at mange af dem udviser de samme træk.

Hvis en person, under bøn eller meditation, oplever en intens gennemstrømning af hvidt lys, gennemlever sin egen død og efterlades i dyb lyksalighed, så vil oplevelsen imidlertid blive fortolket forskelligt: En kristen har muligvis mødt en engel eller en helgen, en buddhist har haft en sambhogakaya, dvs. tilstedeværelsen af en oplyst buddha-krop, og en islamisk sufist har momentant været ét med sin gud, Allah.

Ligesom andre former for 'indre oplevelser' kræver religiøs erfaring nemlig en fortolkningsramme. Religiøse erfaringer ligger hverken inden i os eller uden for os i ren form: De opleves aldrig direkte, men er altid formet af vores personlige opvækst, uddannelsesniveau og omgivende samfund med dets sociale institutioner, normer, værdier og gældende sandheder. Disse rammer udgør den religiøse erfarings fortolkningsmæssige komponenter, og de er kulturelt, sprogligt og historisk konstruerede. For de mange millioner af religiøse, der aldrig har fået mulighed for at at reflektere kritisk over disse rammer, er det derfor mere eller mindre tilfældigt, om det lige netop er Buddha, Kristus eller Muhammed, de møder i deres religiøse oplevelse. De oplever dét, som er normalt dér, hvor de tilfældigvis er født.

Forvandling til religion

At religiøse erfaringer skal fortolkes, betyder dog ingenlunde, at de ikke kan være reelle og vigtige. Det er netop et tegn på dybden i den religiøse erfaring, at den må fortolkes. Erfaringen af kærlighed udlægges og fortolkes også ret forskelligt i forskellige kulturer, men derfor påstår vi vel ikke, at kærlighed er det rene humbug? Når vi ser en solnedgang, tilsætter vi også kulturelle fortolkninger, måske romantiske eller rationalistisk-videnskabelige, men det betyder nu engang ikke, at solen ophører med at eksistere, når vi fratrækker fortolkningen!

På samme måde kan forskellige religiøse fortolkninger tænkes at pege på noget almengyldigt sandt, f.eks. på eksistentielle grundvilkår eller dybe moralske forpligtelser, der går på tværs af samfund og epoker. Det 'virkelige' og transkulturelle i en religiøs oplevelse kan f.eks. være en intens forståelse af menneskelivets skrøbelighed og forgængelighed, en forståelse, der maner til taknemmlighed og nærvær i det givne øjeblik. Eller det kan være en opløftende følelse af samklang med verden, af altings gensidige forbundethed, en følelse, der maner til næstekærlighed og tilgivelse.

Jeg håber, at den amerikanske filosof, William James, havde ret i, at dette er de ægte religiøse erfaringer, at volden, hadet og selvgodheden kommer sig af religiøsitetens forvandling til 'religion', dvs. til organiserede trossystemer med tilhørende livssynskontrol og mistænksomhed over for 'de andre'. Sådanne systemer er falske og farlige, for de er hovedleverandører af snævre og ekskluderende fortolkninger af vores spirituelle oplevelser.

Når fortolkninger fryser fast, er de blot ideologier, døde skeletter, der ikke længere overskrider vore erfaringshorisonter, men indskrænker dem.

Jonas Jakobsen er ph.d-stipendiat i filosof ved Universitetet i Tromsø

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jonas

"Jeg synes bedre om de herrers religionskritik fordi den er filosofisk underbygget og nuanceret - modsat fx Hitchens. "

Må vi så ikke bede om en UNDERBYGGET og nuanceret kritik af Dawkins fra dig, i stedet for dine uunderbyggede antagelser om hvad han måske mener?

Jonas Jakobsen

Claus Vind og Hans Jørgen:

Det bør for en rutineret læser være meget tydeligt, at jeg ikke postulerer nogen viden om Dawkins i ovenstående citat.

Jeg fremstiller åbent mine fordomme ved at skrive "JEG HAR FORSTÅET DET SÅDAN AT ... " med et SPØRGSMÅLSTEGN bagefter - for at få kommentarer fra de mere indviede.

Efterfølgende skriver jeg "HVIS dette passer..." for tydeligt at markere at jeg ikke VED det.

Det er dårlig debatkultur at fordreje dette til at være en videns-påstand om Dawkins.

Den pågældende fordom - som jeg lægger frem til debat og kritik - bygger bl.a. på interviewet med Christiansen og Sandbeck i sidste lørdags i Politiken. Jeg troede en teolog og en phd vidste hvad de snakkede om, hvilket sikkert var en fejltagelse (-:

Det er da herligt, hvis Dawkins IKKE mener at monoteistisk religion tilhører et lavt udviklingstrin i menneskeartens evolution, der helst skal overvindes for at arten ikke stagnerer, for det er jo et fascistoidt synspunkt.

Følgende citat fra God Delushion mere end antyder dog en forbindelse med sindssygdom (mental forstyrrelse) og religiøsitet:

"Når ét menneske lider af vrangforestillinger kalder vi det sindssyge - når mange mennesker lider af vrangforestillinger kalder vi det religion".

At kalde AL religion for en vrangforestillíng mener jeg er et eksempel på den "skingre tone", nedladenhed og ensidighed, der åbenbart præger de nye ateister.

Jeg holder fast i, at den "nye ateist" Hitchens lægger et ensidigt negativt fokus på religion og religiøse mennesker. Jeg kan ikke forestille mig at Dawkins er meget bedre, men jeg kan jo blive overrasket når jeg kommer længere i min læsning.

I min kronik - hvis indhold vi nærmest ikke har diskuteret - påstår jeg ingenting om den kære Dawkins. Men jeg fraråder enøjet kritik uden indlevelse. Ikke fordi kritikken er forkert, men fordi den ikke hjælper eller udvider horisonten til dem, der har behov for det.

Hitchens prædiker for de allerede frelste, hvilket ikke betyder, at jeg ikke er enig i det meste han siger.

Hilsen Jonas

William Jansen

Der skrives: Frugtbar kritik er ikke nedgørende, men hermeneutisk indlevende, dvs. at den først forsøger at forstå, hvad religion er, og hvad den betyder for millioner af mennesker verden over, for derefter at stille de rigtige spørgsmål og lave de rigtige vittigheder.

WJ: ...og hvordan kritiserer man så lige frugtbart, hermeneutisk indlevende, forstående et koran-vers som dette:

Sura 24:2:

Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer, når det drejer sig om Guds religion, hvis I tror på Gud og på den yderste dag! Lad en gruppe af de troende være vidne til deres straf!

Jeg spørger i oprigtig nysgerrighed.

Jonas Jakobsen

WJ: Godt spørgsmål!

Jeg mener man skal kritisere sådanne doktriner / forestiller / skriftsteder lige på og uden svinkeærinder og falsk høflighed.

Jeg i flere artikler kritiseret kristne doktriner a la syndsforladelsen som moralsk absurde og har ingen problemer med direkte dissekering af religiøs dogmatik.

Det jeg mener med hermeneutisk indlevelse er, at man FØRST bør prøve at finde et eller andet respektabel eller godt ved den, man gerne vil kritisere. Hvis man først opnår en vis fortrolighed og gensidig respekt med f.eks. en muslim, vil vedkommende muligvis høre på din kritik af det pågældende koranvers.

Hvis du BEGYNDER med at kalde islam for pervers vrangforestilling, slutter dialogen vel?

Mine pointer er, som det fremgår i kronikken, mest af pædagogisk observans.

Jonas Jakobsen

PS: der er jo også smukke ting i koranen og muslimske traditioner som man kunne gøre til udgangspunkt for en kritisk dialog

Jonas Jakobsen

WJ: i sidste del af det citat fra min kronik du benytter skriver jeg jo netop at man bør BEGYNDE med indlevelse "for derefter at stille de rigtige spørgsmål og lave de rigtige vittigheder"

hermed mener jeg KRITISKE spørgsmål og vittigheder, f.ek.s spørgsmål angående fornuften eller retfærdigheden eller meningen i skriftsteder som dét du citerer.

Hilsen Jonas

William Jansen

Iøvrigt hvis du ønsker et opgør med 'enøjet kritik uden indlevelse' ville det så ikke være smartest at starte med at tage et opgør overfor religiøse mennesker der enøjet og uden indlevelse kritiserer (hetzer, smæder, truer, myrder) folk der ikke deler deres religiøse overbevisning.

Altså hvis der er nogen der er gode til 'enøjet kritik uden indlevelse' så er det da religiøse mørkemænd.

William Jansen

@ Jonas:

Jeg forstår at din pointe er mest af pædagogisk observans, og jeg praktiserer den også i min omgang med religiøse individer.

Men meget af religions-debatten foregår ikke med ens umiddelbare næste. Det meste af religionsdebatten er et virvar af stemmer der forholder sig til abstrakte størrelser, mens hele verden (potentielt) lytter med.

Vi kan ikke afvente at vi har etableret et gensidigt respektfuldt forhold til hver eneste potentielle lytter før vi tager fat på det virkelige tunge skyts som f.eks. Sura 24:2.

Hvordan forestiller du dig at vi når frem til en sønderlemmende Koran-kritik (som er på sin plads), når mange af verdens muslimer ikke har forudsætninger for at forstå hvor vi kommer fra? Er det realistisk at prøve at gøre den forståelse universel før vi begynder på den berettigede gennem-hakning af Koranen?

Jeg kan ikke se at din pointe har relevans udenfor den direkte omgang med med-mennesket.

Hans Jørgen Lassen

Jeg har forstået det sådan at Dawkins har fremlagt synspunktet ,at religiøse mennesker lider af en slags mental forstyrrelse grundet en genetisk fejl, der hæmmer artens udvikling.

Hvordan er du nået til denne forståelse? Du må jo have et eller andet forholdvis solidt grundlag for en så voldsom antagelse?

Er du nået frem til den ved det, du kalder hermeneutisk indlevelse?

Jonas

"Jeg fremstiller åbent mine fordomme ved at skrive “JEG HAR FORSTÅET DET SÅDAN AT … ” med et SPØRGSMÅLSTEGN bagefter - for at få kommentarer fra de mere indviede.

Efterfølgende skriver jeg “HVIS dette passer…” for tydeligt at markere at jeg ikke VED det. "

Det er altså stadig en uærlig måde at debattere på, du insinuerer en holdning, ovenikøbet baseret på udsagn af to Dawkins kritiske forfattere. (De to degne finder det nødvendigt at nævne, de er loyale i deres citater, det er lige før, man skulle checke den påstand). Du kan så se hvad vås det afføder fra Søren Rehoff, burde du ikke tage et ansvar for det og korrigere ham? Det gjorde du ikke!

"Noblesse oblige":
Du er Ph.D. studerende ved et universitet. Med den status forventes du at kunne lave en kildekritik, gå tilbage til original-kilder og ikke bare nøjes med mere eller mindre loyale eller misforståede gengivelser fra mere eller mindre loyale kritikere. Det er en del af håndværket, du fejler i dit håndværk.

Du gør hverken dig selv eller Universitetet i Tromsø nogen ære med den adfærd.

Du har undladt at svare på en hel del af mine spørgsmål til dig op igennem tråden, det er heller ikke ærligt.

Hans Jørgen Lassen

Jonas skriver:

Den pågældende fordom ... bygger bl.a. på interviewet med Christiansen og Sandbeck i sidste lørdags i Politiken.

Imidlertid står der intet sted i det interview, at religion ifølge Dawkins skulle være en genetisk fejl eller en mental forstyrrelse.

Hans Jørgen Lassen

Jonas skriver, citerende Dawkins:

“Når ét menneske lider af vrangforestillinger kalder vi det sindssyge - når mange mennesker lider af vrangforestillinger kalder vi det religion”.

Tjah, hvis én enkelt person påstod, at Gud havde befalet ham skære forhuden af sit barn, eller et øre, eller en finger eller næsetippen, så ville vi jo nok betragte ham som sindssyg.

Men hvis millioner af mennesker påstår, at de fra gammel tid har en stående aftale med Gud, hvor deres ydelse i henhold til kontrakten (pagten) bl.a. er at skære forhuden af deres drengebørn, ja, så er det ikke sindssyge, men jødedom.

-“Når ét menneske lider af vrangforestillinger kalder vi det sindssyge -
-Når mange mennesker lider af vrangforestillinger kalder vi det religion”

- - Og når en større gruppe mennesker som besatte uden hensyn til samfunds-konsekvenserne forsøger at gøre verden til "et paradis uden religion" kalder vi dem ateister.

"An insane delusion can't be held by a group at all. A person isn't considered insane if there are a number of people who believe the same way. Insanity isn't supposed to be a communicable disease. If one other person starts to believe him, or maybe two or three, then it's a religion.

Det er Robert M.Pirsig, i 'Lila' kapitel 30, der er ansvarlig for dette citat.

Når en person ikke kan fatte noget som andre kan forstå - så tror han, at han er dum.
Måske finder han en anden person der heller ikke kan forstå det som andre finder glæde ved - men de to føler sig stadig dumme.
Men finder de to ulykkelige nu en tredje person der heller ikke kan fatte dette vidunderlige ufattelige har man så en lille gruppe ateister på tre.
Finder de så en fjerde person der heller ikke kan fatte religion - bliver den lille gruppe nu overmodige og vil afskaffe al religion på kloden.

Sådan er det.

Jonas Jakobsen

Claus Vind og Hans Jørgen:

Mit citat fra "God Dilushion" (se ovenfor) underbygger klart den fordom jeg fremsatte: Dawkins lægger op til at religiøse er "mentalt forstyrrede" ved at spille på begrebet "sindsygdom".

Jeg skulle ikke havde skrevet noget om "genetisk fejl", heller ikke i hypotetisk og spørgende form, da jeg ikke havde belæg for dette. Beklager.

Alligevel ser det ud til at Dawkins faktisk relaterer religiøs tro til sin evolutionsteori (memetics), hvor han beskriver religion som en "virus of the mind" og en "epedemi" (kan jeg se på wikipedia)

Uanset om religion er en epedemi eller en "genfejl" er min pointe fuldstændig den samme: den slags "patologisk" sprogbrug har en klang, der minder alt for meget om den religiøse fundamentalisme og dens sygdoms/sundhedstermer. Lad os ikke dele mennesker ind i de sunde og de syge. Men lad os gerne kritisere syge ideer i alle afskygninger.

................

Jeg er da ked af at I har den opfattelse at jeg er en uredelig debattør!

Men jeg er også forundret over, at man i et blog-univers ikke kan skrive om et emne man er usikker på: "Jeg har forstået det således at.... ?" uden at være dybt uhæderlig. Især ikke når forståelsen er delvist rigtig (Dawkins taler lige netop om religion som en "mental forstyrrelse")

Hans Jørgen:

Jeg havde sammenblandet interviewet i Politken med interviewet på religion.dk, hvor de siger:

"Men vi siger, at når man påstår, at mennesket kun er et dyr, og oven i købet siger, at troende har en medfødt fejl, er irrationelle og dumme, så er vi ude på en glidebane mod noget, der kan kaldes biofascisme. Og her afgør man, hvem der er gavnlige og skadelige mennesker, siger han"

Jeg kan godt se at dette ikke giver belæg for min HELE fordom om Dawkins (nemlig delen om religiøses genfejl), som jeg hermed trækker tilbage!!

Den anden halvdel af fordommen - den om mental forstyrrelse - findes der tydeligvis rigelig belæg for hos Dawkins selv. Hvis ikke er virus er en forstyrrelse, hvad hulen er det så?

Jonas Jakobsen

WJ: Jeg ser din pointe, men mener også at det er et politisk spørgsmål: Hvis man har et politisk klima hvor fx muslimer i meget høj grad beskrives som fjender af demokrati og oplysning, bliver det det let kontra-produktivt, muligvis en selvopfyldende profeti.

Jonas Jakobsen

WJ: du spørger:

"Hvordan forestiller du dig at vi når frem til en sønderlemmende Koran-kritik (som er på sin plads), når mange af verdens muslimer ikke har forudsætninger for at forstå hvor vi kommer fra?"

Og det har jeg ikke noget godt svar på. Har du?

Men jeg ser ingen modsætning mellem hårdkogt koran (eller bibel) kritik og respekr for muslimer og kristne som mennesker.

..."Hvordan forestiller du dig at vi når frem til en sønderlemmende Koran-kritik (som er på sin plads), når mange af verdens muslimer ikke har forudsætninger for at forstå hvor vi kommer fra?”

Og det har jeg ikke noget godt svar på. Har du?"...

Om ikke andet har de seneste 3 dage på 3 forskellige Religiøse / ateistiske debattråde her givet et godt og afslørende indkig i ateisters planer for at gøre kloden til et "religionsfrit paradis".

Måske lidt for tidligt endnu til at udråbe Ateisterne som sådan til at være de farligste samfundsomstyrtere siden Stalin & Hitler og Bush -
men det ateistiske mørke forsøger at snige sig til at sænke sig over jorden - !
Spørgsmålet er kun hvornår det ateistiske mørke omslutter alt på den lille klode Jorden og RAP - det "Religionsfri Ateistiske Paradis" udråbes som til ! !

Jonas,
"Den anden halvdel af fordommen - den om mental forstyrrelse - findes der tydeligvis rigelig belæg for hos Dawkins selv. Hvis ikke er virus er en forstyrrelse, hvad hulen er det så?"

Må jeg så - igen - bede om en direkte reference til Dawkins? Du refererer stadig til hvad hans kritikere mener/påstår han mener - og ikke ham selv.

Du udelod væsentlige af Dawkins' tekst da du lagde ham Robert M.Pirsig citatet i munden, han diskuterer betydningen af titel ordet 'Delusion', som defineret af Microsoft Words Dictionary (det er på side 5 i forordet, hvis nogen andre skulle læse med):
"A persisten false belief, held in the face of strong contradictory evidence, especially as a symptom of psychiatric disorder'."

Han følger efter med "The first part captures religious faith perfectly. As to whether it is a symptom of a psychiatric disorder, I am inclined to to follow Robert M.Pirsig, ".

Det giver en lidt anden mening - og knap så hård, som den du lægger op til.

William Jansen

@ Jonas:

Når Dawkins bruger begreber som virus og terminologi der minder om genetik, så findes baggrunden i memetics:

http://en.wikipedia.org/wiki/Memetics

Det begreb kunne det være fint at hermeunetisk indleve sig i før man kritiserede Dawkins (undskyld, kunne ikke lade være).

Jeg spurgte: “Hvordan forestiller du dig at vi når frem til en sønderlemmende Koran-kritik (som er på sin plads), når mange af verdens muslimer ikke har forudsætninger for at forstå hvor vi kommer fra?”

Du svarede: Og det har jeg ikke noget godt svar på. Har du?

WJ: Det har jeg heller ikke. Men så må vi begå Koran-kritiken alligevel. Danske muslimer med en aktiv interesse i Danmark forstår vores kultur, vores satire og vores traditioner for Islam-kritik, og selvom mange danske muslimer vil være uenige, så vil ingen dansk muslim med en aktiv interesse i og respekt for samfundet omkring ham kunne for alvor stødes af Islam-kritik og Islam-satire.

Resten af verden? Hvis der i den øvrige verden findes muslimer der ønsker at bedrive kultur-imperialisme mod Danmark, så må vi tage kampen med de midler de tager kampen. Ord mod ord. Diplomati mod diplomati. Terror-bekæmpelse mod terror. Forhåbentligt ikke etc.

...og Jonas, du har fuldstændigt ret, når du skriver:

jeg ser ingen modsætning mellem hårdkogt koran (eller bibel) kritik og respekr for muslimer og kristne som mennesker.

Hans Jørgen Lassen

Jonas,

pointen (min i hvert fald, har ikke læst ret mange sider Dawkins) er egentlig såre simpel.

Flertallet bestemmer, hvad der er forkert eller ligefrem sygt. og hvad der modsat er rigtigt og normalt, ligesom sejrherrerne gerne skriver historien.

Det er der ikke noget mystisk i; snarere er det en banalitet, men dog alligevel en ikke helt uvæsentlig banalitet.

Og jeg gentager nu mig selv:

Hvis én enkelt person påstod, at Gud havde befalet ham at skære forhuden af sit barn, eller et øre, eller en finger eller næsetippen, så ville vi jo nok betragte ham som sindssyg.

Men hvis millioner af mennesker påstår, at de fra gammel tid har en stående aftale med Gud, hvor deres ydelse i henhold til kontrakten (pagten) bl.a. er at skære forhuden af deres drengebørn, ja, så er det ikke sindssyge, men jødedom.

Imidlertid bliver denne handling ikke mere rationel, fordi den ophøjes til religion af flertallet. Flertallet har ikke nødvendigvis altid ret, og i dette tilfælde må en nøgtern betragtning føre til, at denne praksis er det glade, uforfalskede vanvid.

Det er en udmærket test at spørge: hvordan ville en sådan handling betragtes, hvis kun en enkelt person udførte den?

Hans Jørgen Lassen

Catlow,

i din skræk for de gudløse ser du gruindjagende syner.

Men du kan være ganske rolig. Ateisme er ikke en politisk bevægelse, der tilstræber magt af nogen art, for da slet ikke at tale om verdensherredømmet.

Mig bekendt er der heller ingen af de her omtalte eller deltagende ateister, som ønsker at forbyde religion.

Sådan som du tilsyneladende ønsker at forbyde ateisme - som du åbenbart anser for livsfarlig.

Søren Rehhoff

@Claus Vind

"Det er jo ligesom et eksempel på nogle nyateisters aggresivitet. Al religiøsitet, eller i virkeligheden alt, der ikke kan begrundes udfra instrumentel rationallitet, er en sindssygdom, som skal helbredes. Enten ved genteknologi eller endnu bedre ved, at man at kan hive folk ind på et sindsygehospital og underkaste dem adskillige pinefulde “exorcismer” som elektrochok o.s.v. Altsammen selvfølgelig i den gode sags tjeneste.”

Det er der vist ingen ateister, der mener. Kan du dokumentere, der er nogen, der gør?

Det er åbenbart blevet en legal debatform, også på Information, at opfinde fuldstændige vilkårlige synspunkter hos ens modstandere, uden dokumentation."

For det første skrev jeg "nyateister". Når man som du er så vild med at citere folk korrekt, kunne du i det mindste selv gøre det.
Synspunktet om at religion er en form for sindssyge, der skal kureres, er et jeg synes man jævnligt ser bliver lanceret, du kan sikkert også finde eksempler på det her på Informations blog. Hvorvidt Dawkins, Lone Frank og kompagni deler det synspunkt fuldstændigt, ved jeg ikke, men de understøtter jo den tænkning når Dawkins, f.eks ikke helt vil afvise tanken om religion, som en form for sindssyge. Ligeledes når folk som Lone Frank fremfører, at religion er udtryk for en form for evolutionær fejlkonstruktion på hjernen. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, fejl i forhold til hvad. Her skal man jo nærmest mene, at evolutionen har et formål, før man kan udtale sig om hvorvidt det er en fejl eller ej og det gør Lone Frank og de forskere hun refererer til åbenbart, samtidig med at de også kender det formål.
Den dybere sandhed er jo nok, at folk som Dawkins og Frank mener, at tænkning, der ikke baserer sig på naturvidenskabelig instrumentel rationalitet, er en form for fejltænkning, eller svagere tænkning, derfor har de det svært med folk, som f.eks. religiøse, der tænker på baggrund af et andet udgangspunkt.

Hans Jørgen Lassen

Søren,

er der virkelig nogen ateister, der har foreslået genteknologi og elektrochok som behandling for religiøsitet?

Hvem refererer du til? Kan du dokumentere din voldsomme påstand med citater?

Søren Rehhoff

"er der virkelig nogen ateister, der har foreslået genteknologi og elektrochok som behandling for religiøsitet?"

Nej ikke endnu mig bekendt, men hvis man f.eks. seriøst mener, at religiøsitet er et udtryk for en genetisk fejlkonstruktion eller sindssyge, der skal kureres, hvor mange muligheder er der så? Det kan også godt være at der er nogen, der vil nøjes med piller eller injektioner der vil dæmpe "religionscentret" i hjernen. Jeg ved ikke hvilken form for terapi man har tænkt sig.

Hans Jørgen Lassen

Jamen, Søren, hvis sådanne ikke findes, hvordan kan du så tillade dig at fremsætte sådanne uhyrlige påstande?

Det er da skingerhed, så det forslår.

Gorm Petersen

Jeg vil gerne anbefale gen-terapi til behandling af alle former for religion og filosofi.

Hvis man kan finde og fjerne det gen der koder for "jeg-følelsen" ville man få langt mere velfungerende mennesker, der ville koncentrere sig om at fylde hjemmet med fladskærme og 4-hjulstrækkere i stedet for at filosofere over livets store spørgsmål.

Inden for kunstig intelligens (hvor konstruktørerne forsikrer der ikke er nogen jeg-følelse) er begær og aggression en af de egenskaber, det er lettest at simulere.

Om kun 10 år forventes computere at have overhalet mennesket inden for samtlige målbare former for intelligens.

Senest da vil den ledende chef-robot for sundhedsministeriet udråbe "jeg-genet" til at være en arvelig sygdom der skal bekæmpes.

Søren Rehhoff

@Hans Jørgen Lassen

"Jamen, Søren, hvis sådanne ikke findes, hvordan kan du så tillade dig at fremsætte sådanne uhyrlige påstande?

Det er da skingerhed, så det forslår."

Nej, det er bare, at drage nogle logiske konklusioner af hvad der kunne ske, hvis religiøsitet virkelig blev opfattet som sindssyge og der er faktisk nogen der mener, at religiøse mennesker skulle indlægges.

Hans Jørgen Lassen

Søren, fortsat:

Kan du give citater, der dokumenterer, at f.eks. Dawkins mener, at religion skyldes en genetisk fejl? Eller kan du citere andre for det synspunkt?

Det er da indlysende, og givetvis også for Dawkins - manden er jo ikke idiot - at religionen indpodes i børnene gennem opdragelsen. Det er så elementært, at næppe nogen vil kunne finde på at benægte det.

Din debatform med at tillægge ateister over en kam de mest absurde synspunkter, og naturligvis uden nogen som helst dokumentation, kunne muligvis anses som en anelse underlødig.

Du er flere gange af både Claus og mig blevet bedt om dokumentation for dine uhyrlige påstande. Kommer den snart?

Nej, selvfølgelig ikke. Dine påstande er jo grebet ud af luften, fri fantasi, ren fabuleren.

Hans Jørgen Lassen

Søren, du fremturer med dit nonsens:

der er faktisk nogen der mener, at religiøse mennesker skulle indlægges

Hvem tænker du på med "nogen"? Kan vi få navn og adresse? Samt dokumentation.

I øvrigt er der jo slet, slet ikke plads på hospitalerne!!!

Søren

Nyateisterne er vel en delmængde af ateisterne ? Jeg står ved mit citat.

Faktisk er der nogen evolutionsforskere, der mener at der kan være en genetisk betinget - og i derfor i mange sammenhænge gavnlig - tendens til at være religiøs, på linie med en genetisk basis for det menneskelige sprog ( Jeg har i et andet indlæg gjort opmærksom på at religion, som et middel til organisering, kan have været fordelagtig.)

Vi har også gener, der laver en ganske unyttig blindtarm, som i nogle tilfælde giver os problemer.

Du plumper lige ned i en vildledning, som nogen (religiøse?) må have en interesse i at sprede.

De fleste evolutionsforskere (bortset fra Jesper Hoffmeier (som er biokemiker og ikke genetiker ) og nogle få andre ) afviser tanken om målrettet evolution, og der er ikke videnskabeligt belæg for en teori om målrettet evolution.

Jeg har aldrig hørt om nogen atheister, der vil 'kurerere' religion, det er blot en paranoid ide, jeg ved ikke hvor du har den fra. Hold op med de påstande, tak. Eller dokumenter dem ! Har du overvejet rent faktisk at LÆSE hvad Lone Frank og Dawkins selv skriver, istf. at stole på mere eller mindre fordrejede udsagn? (En gang imellem har jeg iøvrigt en fornemmelse af at Lone Frank bliver slået i hartkorn med de mennesker hun interviewer, hun skal vel ikke gøres ansvarlig for de synspunkter andre mennesker har?).

Søren Rehhoff

@Hans Jørgen Lassen

"Kan du give citater, der dokumenterer, at f.eks. Dawkins mener, at religion skyldes en genetisk fejl?"

Jeg har ikke sagt, at Dawkins mener at religion skyldes en genetisk fejl, men der er andre forskere der mener noget i den retning, men Dawkins er jo åbenbart ikke helt afvisende overfor tanken om, at religion skulle være en form for sindssyge.

"Din debatform med at tillægge ateister over en kam de mest absurde synspunkter, og naturligvis uden nogen som helst dokumentation, kunne muligvis anses som en anelse underlødig"

Igen, nu har jeg ikke udtalt mig om ateister over en bred kam, men nyateister og nogen af de synspunkter, der er blevet fremsat af folk, i den almindelige debat, der er påvirket af den nyateistiske bevægelse.

"Hvem tænker du på med “nogen”? Kan vi få navn og adresse? Samt dokumentation."

Man må såvidt jeg ved ikke opgive nogens navn og adresse her på boardet, desuden har jeg ikke nogen interesse i at hænge folk ud, men det er som sagt nogle synspunkter, der dukker op engang imellem i debatten.

"I øvrigt er der jo slet, slet ikke plads på hospitalerne!!!"

Så kan de religiøse da heldigvis ånde lettet op.

Søren Rehhoff

@ Claus Vind

"Nyateisterne er vel en delmængde af ateisterne ? Jeg står ved mit citat."

Okay, så må jeg vel bare finde mig at få nogle synspunkter skudt i skoene.

"Faktisk er der nogen evolutionsforskere, der mener at der kan være en genetisk betinget - og i derfor i mange sammenhænge gavnlig - tendens til at være religiøs, på linie med en genetisk basis for det menneskelige sprog ( Jeg har i et andet indlæg gjort opmærksom på at religion, som et middel til organisering, kan have været fordelagtig.)"

Så er alt vel godt.

"Du plumper lige ned i en vildledning, som nogen (religiøse?) må have en interesse i at sprede."

Ja, måske er jeg offer for en religiøs konspiration, selvom de religiøse er sindssyge, er de åbenbart snedige nok til at udsprede den form for vildledning.

"Jeg har aldrig hørt om nogen atheister, der vil ‘kurerere’ religion, det er blot en paranoid ide, jeg ved ikke hvor du har den fra. Hold op med de påstande, tak."

Som sagt var det eksempler fra den almindelige debat, jeg beskylder ikke dig personligt eller ateister generelt for at have de synspunkter.

"Har du overvejet rent faktisk at LÆSE hvad Lone Frank og Dawkins selv skriver, istf. at stole på mere eller mindre fordrejede udsagn? (En gang imellem har jeg iøvrigt en fornemmelse af at Lone Frank bliver slået i hartkorn med de mennesker hun interviewer, hun skal vel ikke gøres ansvarlig for de synspunkter andre mennesker har?)."

Nej, selvfølgelig ikke, det er sikkert bare mig der har misforstået noget .

Hans Jørgen Lassen skriver:
..."Ateisme er ikke en politisk bevægelse, der tilstræber magt af nogen art, for da slet ikke at tale om verdensherredømmet"...

Mit svar:
- - Disse 3 seneste dages religiøse debat på 3 tråde har ihvertfald overbevist mig om at "ateisterne" som princip - men ikke som gruppe er det bedste bud på en ny samfundsomstyrtende orden / bevægelse siden Stalin & Hitler & Bush.

Jeg er dog klar over at disse 3 trådes debat der for ateisternes vedkommende føres af den samme lille gruppe på 3-4 danskere og muligvis en enkelt jøde ikke er repræsentativ for den samlede danske ateistiske gruppering og deres drømme og mål - ligesom jeg heller ikke repræsenterer hverken Folkekirkens Præster - Imamerne m.m.

Om ikke andet har jeg fået en bedre opfattelse af ateisternes mulige drive - og jeg kan ikke lide hvad jeg ser.
For Man Kan Ikke Erstatte Et Samfunds Religiøse Idioti Med Et Ateistisk Idioti.
Skal man vælge mellem Religiøst Idioti
og Ateistisk Idioti må man indse i mange tankeprocesser at det Religiøse Idioti altid vil være
at foretrække frem for det Ateistiske Idioti.

F.eks fordi det Religiøse Idioti ofte demonstrer livskvalitet.

Når JEG betragter New Age med dets healing og naturmedicin - Så ser jeg Kristus Lys så klart som strålede det ud fra et Fyrtårn - Verdens Lys - trods at det er mere rigtigt at sige "at Kristus Lys stråler som fra en venlig og kærlig sol".

Hans Jørgen Lassen

Søren skriver:

der er andre forskere der mener noget i den retning

Hvem mener, at religion skyldes en genetisk fejl?

Nu må du rykke ud med navnene (adresserne kan vi godt undvære - og det var selvfølgelig en spøg).

Nej, det kan du jo selvfølgelig ikke. For så ville du gøre det.

Sagen er, at dine uhyrlige påstande er det rene opspind.

Så prøver du at redde de ynkelige stumper ved at hævde, at du alene taler om den nyateistiske bevægelse.

Hvem i den nyateistiske bevælgelse hævder, at religion skyldes en genetisk fejl? Hvem vil give troende elektrochok? Hvem vil indlægge troende på hospitaler for at blive kureret for deres overtro?

Hvem har i den almindelige debat hævdet, at religion skyldes en genetisk fejl?

Hvad er det for noget sludder med, at man ikke må angive navne? Selvfølgelig må du da oplyse hvilke debattører, du citerer - de har jo selv indvilliget ved at angive navn i forbindelse med deres indlæg. Og selvfølgelig må du da oplyse navnene på de nyateistiske forfattere, hvis værker du citerer - ja, det er du jo nærmest forpligtet til.

Næh, sagen er, og det bliver tydeligere og tydeligere, at alle disse uhyrligheder, som du beskylder (ny)ateister for, er noget, du ikke har fundet hos dem, men selv har fundet på.

Og derfor kan du ikke angive navne på ophavsmændene eller dokumentere med citater.

Det er direkte underlødigt, for ikke at sige uanstændigt.

Jonas Jakobsen

Claus Vind:

"Det giver en lidt anden mening - og knap så hård, som den du lægger op til"

Ok - den er noteret.

Jeg er langt fra mit kontor med dets herlige bøger i øjeblikket og kan ikke gribe til kilden.

Jonas Jakobsen

Hans Jørgen skriver:

"Hvis én enkelt person påstod, at Gud havde befalet ham at skære forhuden af sit barn, eller et øre, eller en finger eller næsetippen, så ville vi jo nok betragte ham som sindssyg.

Men hvis millioner af mennesker påstår, at de fra gammel tid har en stående aftale med Gud, hvor deres ydelse i henhold til kontrakten (pagten) bl.a. er at skære forhuden af deres drengebørn, ja, så er det ikke sindssyge, men jødedom"

Du har helt ret i, at skikke og handlinger ikke bliver mere rationelle af at mange mennesker udfører dem.

Det er sådanne ophøjelser af tilfældige skikke til moralske bud og indiskutable sandheder som jeg i min kronik kritisk kalder "organiseret religion".

Det samme kan man dog sige om mange naturvidenskabelige og filosofiske teorier: Hvis EN person går rundt og siger: "jeg er en mekanisk robot" er han skør, men hvis mange forskere/tænkere er enige om, at ALLE mennesker er mekaniske robotter, bliver de hædret.

Jeg er videre enig med Kant, der kritiserer ophøjelsen af Abraham (der var parat til at ofre Isak efter befaling oppefra) som en sand troens apostel, og hælder til at betragte hans handling som sindsforvirret.

Og uenig med Kierkegaard, der ophøjer Abraham til "troens ridder".

Hilsen Jonas

Hans Jørgen Lassen :
..."Sådan som du tilsyneladende ønsker at forbyde ateisme - som du åbenbart anser for livsfarlig"...

Mit svar:
- - Før disse 3 seneste dages debat på 3 debattråde her på Information havde ateisterne det privilegie at optræde i min forståelse, som en uskadelig blandet gruppe af mennesker som fra helt forskelige baggrunde havde troen på ateismen tilfælles.
Det privilegie og den opfattelse af Ateisterne er nu slettet og aflyst for mit vedkommende.

Af flere grunde.
En af disse grunde er at de ateistiske frontkæmpere her på debatsiderne - på ingen måde vil eller evner at føre diskussionen når vi de religiøse har skrevet et godt debatindlæg.
Der bliver talt om noget andet - den jødiske omskæring - (hvilket giver lejlighed til at trække antisemitist kortet ) - den religiøse sindsyge / genfejl. m.m.

Jeg har debatteret på andre debattråde - f.eks om den 11.september-angrebet og her har konspirations-teoretikernes modstanderne dog trods alt formået at diskutere om emnet.

Efter disse 3 dages debatter forstår jeg som i en åbenbaring at den sygeste og ondeste form af ateisme er selve fundamentet for flertallet af de politiske magthavere o.l der igennem deres handlinger og lovgivning viser at de ligesom ateisterne er komplet Gudløse.

Igennem årene har vi set en del forsøg på at forbyde hvad jeg vil kalde den mirakuløse manifestering af Kristus Lys - nemlig New Age.

God naturmedicin er blevet forbudt allerede for år tilbage og senest tales der om nye forbud og tiltag mod naturmedicin.

Sammenholdt med hvad der ellers sættes i værk på jorden fra de Gudløse politikernes side vil jeg nu idag betegne Ateismen som de Gudløses "mørkets religion."
Og jeg må dertil opfordre enhver ateist som ikke hader New age og naturmedicin og som afskyr overvågningssamfundet og alt tyranni på jorden m.m til at overveje enhver fremtidig deltagelse og støtte til den Ateistiske ide. Risikoen for misbrugt støtte er til stede.

Ingen kunne være mere overrasket end jeg er over at finde ud af og erkende at den Gudløse Ateisme "denne mørkets religion" styrer og har styret i årevis - desværre komplet uerkendt af de allerfleste milde religiøse og velmenende ateister.

Hans Jørgen Lassen

Jens Catlow,

du omgås noget lemfældigt med fakta. George Bush, for nu at tage en af de mest destruktive magthavere i nyere tid, er overbevist kristen og mener, at han udfører Guds vilje, når han sender sine soldater ud for at myrde det ene og det ene sted i verden.

på ingen måde vil eller evner at føre diskussionen når vi de religiøse har skrevet et godt debatindlæg

Jeg er ikke helt med her. Hvilke gode debatindlæg tænker du på?

Hans Jørgen Lassen
..."George Bush, for nu at tage en af de mest destruktive magthavere i nyere tid, er overbevist kristen og mener, at han udfører guds vilje, når han sender sine soldater ud for at myrde det ene og det ene sted i verden"...

Mit svar.
-- Du er da vist for Naiv. Så fordi at massemorderen Bush junior kalder sig kristen og påstår at han udfører Guds vilje - så tror du mærkværdigvis på det. ? !

Til din oplysning er rigtige Kristne mennesker overbeviste pacifister - hvilket ikke betyder at de vil finde sig i alt - men at de vil gå langt og tænke endnu længere for at bevare freden !

Den definition dækker iøvrigt rigtig mange kristne mennesker i Danmark !

Hans Jørgen Lassen

Nej, Jens, jeg tror ikke på, at Bush udfører Guds vilje. Det er ham, der tror på det.

Men jeg forstår, at du anser Bush for ateist? Han ved det ganske vist ikke selv, men ateist, det må han ganske simpelt være, for sådan opfører "rigtige" kristne sig ikke?

Altså, ateister er for dig en samlebetegnelse for alle, som du ikke bryder dig om, alle slynglerne og forbryderne, mens kristen er en hædersbetegnelse?

Dermed skrider begreberne jo altså i alvorlig grad. Ja, de mister jo deres egentlige mening, hvormed enhver diskussion vil glide af sporet.

Lennart Kampmann

"rigtige Kristne".......

Ateisme består i at påpege at man ikke tror på gud. Hvis man som religiøs føler sig stødt over det, så tænk hvad man som ateist skal føle over for de tossede ideer religiøse kommer med.

Man må lære at finde sig i fornærmelsen.

Med venlig hilsen
Lennart

Hans Jørgen Lassen
..."Men jeg forstår, at du anser Bush for ateist?"...

Mit svar:
Jeg anser Bush junior for en løgnagtig massemorder.
Men om Bush junior er satanist - på anden måde djævledyrker eller bare ateist eller en gudløs grådig person skal jeg ikke kunne sige.

Omend forskellene på satanister & djævledyrkere & gudløse & nogle få udvalgte muligvis samfundsfarlige ateister bliver stadig mindre - hver eneste dag!

Hans Jørgen Lassen

Jens,

ja, jeg kan godt følge dig. Det er givetvis kun de sande kristne, som kommer i Paradis sammen med frelseren.

Hans Jørgen Lassen
..."ja, jeg kan godt følge dig. Det er givetvis kun de sande kristne, som kommer i Paradis sammen med frelseren"...

Mit svar :
- - Hvis du endelig vil afspore debatten hvorfor vender du så ikke tilbage til at buldre og brage om den jødiske omskærings-ritual problematik du har fyldt de fleste af dine debatindlæg med - indtil videre ?

Hans Jørgen Lassen
..."ja, jeg kan godt følge dig. Det er givetvis kun de sande kristne, som kommer i Paradis sammen med frelseren"...

Mit alternative svar 2 til dette spørgsmål :

...Vil du endelig noget om hvem Frelseren - Jesus tager med til Paradiset og hvem han kun lader ligge skal du hellere spørge Lennart Kampmann - fordi han som tidligere PremiereLøjtnant i de væbnede danske militære styrker har været udstationeret ved en front i Europa hvor døden har hærget og derfor kan han være lidt af en ekspert på emnet !

Og dertil er Lennart Kampmann jo lidt af en spasmager der kan lide en god fornærmelse !

Overilde

At de som ( i det offentlige rum ) taler FOR tro; jo ser det som et ilde varsel, når de som kalder sig for: Gudløse;
tager den tale ( for tro ) SÅ alvorligt ment -
at de bruger megen tid og kræfter på at modsige den tale FOR tro !

De debatmodsætninger er nemlig hinandens nødvendige forudsætninger.

Lennart Kampmann

@ Jens Catlow

Hvis ens verdensbillede ikke passer med det man observerer hver dag, er man nødt til at udvikle en teori om at det er alle andre der har rottet sig sammen imod en selv.
I det lys er det ateistens opgave at påtale det åbenlyst irrationelle og ubegrundede.

Og jeg bliver ikke fornærmet, men giver blot tilbage med samme mønt, som jeg bliver mødt med. Det ved du godt.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

..."Hvis ens verdensbillede ikke passer med det man observerer hver dag, er man nødt til at udvikle en teori om at det er alle andre der har rottet sig sammen imod en selv"...

Mit svar:
Led du kun efter sammensværgelser - så meget du lyster !

Lennart Kampmann:
Og ..."I det lys er det ateistens opgave at påtale det åbenlyst irrationelle og ubegrundede"...

Mit svar:
Hvem pålægger ateisten den opgave ? -
Måske den Gud der ikke eksisterer ?
Måske den Gud som ateisten ikke kan erkende som alligevel tilstedeværende i sin drøm om det "Religionsfri Paradis" ?

Lennart Kampman
..."Og jeg bliver ikke fornærmet, men giver blot tilbage med samme mønt, som jeg bliver mødt med. Det ved du godt"...

Mit svar.
I al venskabelighed - tænk over om det det ikke hænder lidt for ofte for dig at du giver tilbage "med samme mønt" - før nogen "møntsort" overhovedet har været inde i billedet / debatten ! ! !

Sider