Læserbrev

Om Informations dækning af Thor-sagen

24. september 2009

Journalist Claus Jessen, Ekstra Bladet, retter i Information den 22. september en skarp kritik mod artiklen Alle forældre kæmper for deres børn - også Helene og Bjarne. Kritikken fortjener et svar. Artiklen, der handlede om en af sommerens helt store mediehistorier, et forældrepars flugt til Tjekkiet med deres nyfødte barn, Thor, blev bragt i avisen den 18. september. Journalist Ulrik Dahlin, som stod for artiklen, gik blandt andet mediernes ukritiske viderebringelse af oplysninger om forældres misbrug og barnets abstinens efter i sømmene, samtidig med at sagens akter, som ligger til grund for tvangsfjernelsen af Thor, blev gransket.

Første gang Ulrik Dahlin mødte Helene, mor til Thor, og Thors farmor, indgik han en aftale med dem om, at de ville få lejlighed til at godkende den artikel, som Information ville skrive om sagen. Omvendt forbeholdt avisen sig retten til ikke at skrive artiklen, i fald at forældrene ville udelade aspekter ved sagen, som var afgørende for tvangsfjernelsen.

Det er forklaringen på, at artiklen i fredags allerede indledningsvis gør opmærksom på, at visse oplysninger er udeladt efter forældrenes ønske. Det er for Information en ganske almindelig fremgangsmåde, som avisen benytter ikke mindst over for 'almindelige mennesker', der ikke altid klart kan overskue konsekvenserne af kontakt til pressen, og må betegnes som god presseskik. I tilfældet med Bjarne (som er Thors far) og Helene, som i den grad har fået en hårdhændet behandling af medierne, var en sådan aftale begrundet og rimelig.

Den oplysning om et voldeligt sammenstød mellem forældrene, som Claus Jessen nævner i sit synspunkt i går, er én blandt flere oplysninger, som forældrene ikke ønskede frem. Helt ukendt for offentligheden er det voldelige sammenstød imidlertid ikke, idet dagbladet JydskeVestkysten berettede udførligt derom i en artikel bragt søndag den 16. august 2009.

Information har ment, at det udeladte alt i alt og efter en samlet vurdering ikke umuliggjorde, at vi bragte artiklen. Det er naturligvis et skøn, vi har anlagt, og derfor ville andre kunne være komme til andre resultater, hvis de var kommet på den idé at tale med Thors forældre. Men vigtigt i den forbindelse er, at episoden ikke er specielt fremhævet i det materiale, som vi har fået indsigt i - blandt andet kommunens afgørelse og begrundelse.

Presseskik

Claus Jessen er derudover utilfreds med Ulrik Dahlins presseskik: Ifølge Claus Jessen »lovede« Ulrik Dahlin under en telefonsamtale »udtrykkeligt« at »vende tilbage«, hvis der skulle skrives en artikel. Men Ulrik Dahlin vendte »aldrig« tilbage, i stedet brugte han »et fragmentarisk og løsrevet citat« fra Claus Jessen, lyder dennes kritik. Det er imidlertid ikke korrekt.

Ulrik Dahlin har ikke over for Claus Jessen (eller nogen andre) givet noget løfte om kun 'at tale til baggrund' eller 'vende tilbage', og det er sket med velberådet hu.

For den uindvidede læser bør det her nævnes, at Claus Jessen og otte andre journalister i dækningen af Thor-sagen ukritisk har viderebragt den - forkerte, har det vist sig - oplysning, at Thors forældre var narkomaner. Flere af journalisterne har også på egen hånd 'lagt lidt til', f.eks. har Claus Jessen uden konkret dokumentation beskrevet Thor som »den dødssyge dreng« (Ekstra Bladet den 17. juli).
Redaktionen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Heinrich R. Jørgensen

Tak til redaktionen for den replik. Særligt, da Ulrik Dahlin har vist sig et være én af pressens effektive vagthunde.

Måske Dagbladet Information i denne anledning burde benytte en omskrevet version af Ekstrabladets motto: Rigtige vagthunde gør gerne af en tæppetisser.

Jeg kan godt forstå Claus Jessen helst vil tale om alt muligt andet end at han ( og en hel del andre "journalister" )forsømte flere af de grundlæggende ting i hans profession og derved har bragt faktuelt forkerte oplysninger, der i øvrigt er på kant af at være ærekrænkende mm .

Nå, men problemet med EB løser jo sig selv når nu vi får det der forbud mod købe-sex, som Monrad og Rislund sagde engang : " Extra-Bladet, din guide til danske massage-klinikker og prostituerede"

Lad mig indledningsvis takke Information, fordi I dog på en fair måde har præsenteret mine synspunkter i dagens avis.
Også tak for en fair replik, der faktuelt forholder sig til min kritik, i stedet for at gribe til automat-retorik om Ekstra Bladet.

Herefter afblomstrer rosen.

Det er ganske enkelt forkasteligt - ud fra flere journalistiske kriterier - at I som et professionelt medie indgår en aftale med forældrene om at tilbageholde oplysninger overfor læserne om en alvorlig voldsdom, hvor forældrene henholdsvis slår med flaske og stikker hinanden ned med en kniv.

Hertil kommer retsoplysningerne om, at der er tidligere voldelige sammenstød mellem forældrene.

Disse oplysninger viser i høj grad, at forældrene åbenbart ikke er i stand til at løse konflikter på en fredelig måde.
Dette er dog uhyre vigtige oplysninger i den samlede bedømmelse af forældrenes evne til at give et barn en tryg og rolig opvækst, hvor barnet - og ikke forældrene - er i centrum.

(Hvorvidt forældrene iøvrigt er forældreegnede, skal jeg ikke blande mig i).

Men i denne sag svigter Informations og Ulrik Dahlins journalistiske dømmekraft fuldstændigt.

I kunne have bedt forældrene fremsende en kommentar, der repræsenterer deres synspunkter, hvis I ville støtte dem.

Hvordan kan I forvente, at læserne skal kunne tro på, at I redeligt fremlægger en sag, når I tilbageholder så essentielle oplysninger? Hvilke oplysninger bliver holdt tilbage i den næste større sag I går ind i?

I beder ovenikøbet tre eksperter vurdere tvangsfjernelsen af Thor uden at give dem den fulde sandhed at vurdere sagen på.

Det er dybt urimeligt overfor både eksperter og de læsere, der skal læse deres amputerede mulighed for et reelt svar.

Forældrene har naturligvis, som almindelige mennesker lov til at stille alle de krav de vil til journalisterne. De forsøger jo bare at kæmpe for deres sag bedst muligt.

I burde imidlertid som professionelle journalister pænt have takket nej til at tage sagen op, når I giver køb på den journalistiske frihed på et så væsenligt punkt.

At voldsdommen mod forældrene har været omtalt i JydskeVestkysten er ganske uvedkommende for jeres gennemgang i Information. Forventer I, at læserne skal forvalte et dobbelt-abonnement for at holde sig fuldt ud ajourført?

Netop i en artikel, hvor I har travlt med at skyde på hele den øvrige presse, havde det set kønt ud, at I selv optræder indenfor linjerne af gængs og god presseskik.

Det er direkte i strid med sandheden, når Dahlin nu hævder, at han lovede at vende tilbage, hvis han ville citere mig.

Jeg er som sagt bekendt med, at andre af de interviewede journalister er dybt overraskede over at blive citeret.

Jeg har tillid til, at de nu har mod til at stå frem, så Dahlins journalistiske redelighed - eller mangel på samme - kan blive ordenligt belyst.

Jeg bliver kritiseret for, uden dokumentation, at have lagt "lidt til" og kaldt Thor et "den dødssyge dreng. "

Denne vending er jo netop blevet brugt på baggrund af udsagn fra flere involverede politifolk og en overlæge.

Vicepolitikommissær Bent Eenberg fastlår den 3. juli, at barnet risikerer at dø, hvis han ikke bliver fundet. Det er født svækket og lider af abstinenser, fastslår han.

Eenberg oplyser også, at forældrene er misbrugere og det er derfor, at barnet er tvangsfjernet.

Vagtchef Erik Lindholdt fastslår, at "barnet har svære abstinenser på grund af morens narkomisbrug. "

I samme artikel, hvor ciatet anvendes, udtaler overlæge May Olofson (til RB), at det er et mirakel at Thor er i live. Hun har tidligere i sagen udtalt sig om diarre´, vejrtrækningsproblemer, dehydrering og ustabil hjerterytme hos spædbørn, der af født af en stofmisbruger.

Så snart det kommer frem, at barnet i Tjekkiet har det overraskende godt, bliver det omgående fremført i medierne.

Information hævder hårdnakket, at forældrene ikke er narkomaner - og aldrig har været det. Jeg har ikke set den endgyldige dokumentation for dette. I det hele taget er opfattelsen af "narkomani" særdeles flydende i forhold til at være "misbruger."

I den forbindelse er det interessant, at Thors far i grundlovsforhøret i Sønderborg efter hjemkomsten til Danmark blankt erkendte, at han tidligere har haft problemer med stoffer - men at han nu var stoffri.

Så også her halter Informations research tydeligvis.

Tilbage står nu at få opklaret, hvad Ulrik Dahlin - som den øvrige presses etikforvalter - har holdt tilbage af væsentlige oplysninger - efter aftale og i samarbejde med forældrene!

Venlig hilsen

Claus Jessen
Journalist
Ekstra Bladet

Hvor er det dog befriende at Information tør tage et opgør med Ekstra Bladets magesløse hykleri og kynisme. Det er Davids kamp mod Goliath og hvor er det dog godt gået!

Charlotte Guldberg

Spørgsmål til Claus Jessen, EkstraBladet:

1. Kunne du venligst oplyse navnet på den lægefaglige ekspert, som angiveligt skulle have oplyst dig om urinprøvers validitet mv.?
2. Du har nu flere gange citeret og henvist til overlæge May Olofsson. Hun er mig bekendt ansat på Hvidovre Hospital og ikke på det hospital Thor har haft kontakt med. Har du spurgt hende, på hvilket grundlag hun faktisk udtaler sig? Om hun har konkret kendskab til Thors forhold?

Tak til Information og Ulrik Dahlin, for ikke bare at følge efter den flok tudende ulve, som kendetegner det meste af medieindustrien.
Det er forøvrigt ret morsomt at se hvor pivet EkstraBladet, og dets medarbejdere bliver, når man går lidt hårdt til dem, når de igen har kvajet sig, for gud ved hviken gang.
PS. Jeg læser aldrig EkstraBladet. ☺

Svar til Charlotte Guldberg:

Den lægefaglige ekspert er tidligere retsmediciner, nuværende overlæge i patologi. Han har arbejdet specifikt med emnet.

Jeg udelader hans navn alene fordi han ikke ønsker at blive rodet ind i et "journalistisk slagsmål." Det kan jeg ikke fortænke ham i :-)

Jeg er klar over, at det kan svække min bevisførelse. Af samme grund har jeg flere gange opfordret Dahlin til selv at finde en retsmediciner, som han har tillid til, for at få be eller afkræftet oplysningerne. Denne opfordring er indtil videre blevet mødt med tavshed...

Du har ganske ret i, at May Olofsson er ansat som overlæge på Hvidovre Hospital. Det er Ritzaus Bureau, der servicerer hele den danske presse, som har interviewet hende flere gange, hvorefter hun er blevet citeret af de fleste medier.

Jeg må gå ud fra, at hun havde et indgående kendskab til Thor sagen, siden hun udtalte sig så kontant og jævnligt om den.

Hun har mig bekendt aldrig dementeret eller taget afstand/forbehold for sine udtalelser.

To overlæger på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg har også udtalt sig i sagen.

Overlæge Margrethe Muff forklarede umiddelbart efter bortførelsen af Thor, at han var i livsfare, hvis ikke forældrene gav ham vand, mv. Hun var bekymret, fordi barnet ikke var i stand til at gøre opmærksom på egne behov.

Overlæge Frank Nielsen forklarede fire dage senere, at der var håb for Thor nu, hvis han stadigvæk levede - og forældrene i øvrigt passede ham som andre nyslåede forældre.
Overlægens udtalelser faldt i forlængelse af problemerne med Thors abstinenser.

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at jeg ikke selv dækkede sagen, før jeg skrev to artikler i forbindelse med anholdelsen af forældrene langt senere i forløbet.

Når jeg fremdrager kommentarerne fra Olofsson er det således primært for at belyse de oplysninger, som mine kolleger på danske medier kunne støtte sig til.

Claus Jessen
Journalist
Ekstra Bladet

"Du har ganske ret i, at May Olofsson er ansat som overlæge på Hvidovre Hospital. Det er Ritzaus Bureau, der servicerer hele den danske presse, som har interviewet hende flere gange, hvorefter hun er blevet citeret af de fleste medier.

Jeg må gå ud fra ..."

Claus Jessen: Du har oplysningerne på anden hånd, men "må gå ud fra", at de er rigtige - uden selv at checke det eller så meget som overveje, hvor godt hun selv er inde i sagen, herunder om hun f.eks. kun kender den fra pressens omtale?

Det er bare ikke godt nok. Hvad blev der af det med at checke sine kilder?

Lars Peter Simonsen

Det er jo ikke gode tegn, når en journalist ser sig nødsaget til at ty til læserbreve for at fastholde sine påstande. Hvis han havde researchet sine kilder og checket sine oplysninger ordentligt, havde disse artikler ikke haft nødigt at blive skrevet, og Dahlin kunne ha' undgået at spilde sin tid på andre avisers (i hvert fald EB's) underlødige og tarvelige efterligninger af journalistik. "Det er strenge tider, gamle jas!" (Citat fra gl. Anders And-blad, bare for at holde niveau'et)

Denne AA-historie er jo i sig selv en medie-satire.: Georg Gearløs har opfundet en talende hund, som AA tager med i et talk-show (1950'erne: Quiz-show) efter at have set ejeren af en trebenet høne vinde 64.000 US-dollars. Netop som han skal til at indkassere, kommer bud til TV-studiet: "Brødrene And har en hund, der kan synge" (Gearløs' nyeste opfindelse). Studieværten: "De interesserer os ikke længere, hr. And. Farvel!" Undskyld denne digression.

Heinrich R. Jørgensen

@ Claus Jessen

Tak og ros herfra, for at vove at tage til genmæle på disse sider, hvor der ofte bliver gået til stålet.

Ud fra en overordnet betragtning, undrer det dog, at EB bruger masser af spalteplads på historier der alt andet lige er temmeligt ligegyldige. Deltagelsen i efterlysningen havde selvfølgelig en relevans, men alt det andet er ikke meget andet end rent og skært sladder. Hvad med i stedet at finde indignationen frem, og bringe nogle historier hvor magtmisbrug, uansvarlighed, idioti osv. udstilles i stedet?

Den slags giver næppe færre læsere, og samtidigt ville Bladet påtage sig en nyttig samfundsopgave.

@ Claus Jessen og andre:

Forældrene er IKKE narkomaner og har aldrig været det. Det er og var direkte løgn, da politiet udtalte, at drengen er født med abstinenser. Ulrik Dahlins artikel viste dette med al ønskelig tydelighed; ingen spor af stoffer overhovedet.

Overlægen i den tjekkiske Brno berømmede faktisk forældrene for at passet så godt på lille Thor som de havde. Og Thor har på intet tidspunkt været 'døds-syg'. Faktisk har han haft det ganske godt i sin mors og fars hænder...

Og det er kun ifht. de danske medier, at Thor har det 'overraskende godt'. Netop fordi den falske præmis er godtaget; forældrene er narkomaner, ergo må Thor være født abstinent.

May Olofsson (eksperten fra Hvidovre) har udtalt sig på grundlag af den falske præmis; den om at Thor er abstinent, fordi hans forældre er narkomaner. Og hun har garanteret udtalt sig om hvordan et barn som er abstinent generelt har det og om hvad forældrene bør gøre for at passe på ham.

Og ja, politiet oplyser, at forældrene er narkomaner,
ngang i juli 2009...først var det vist misbrugere, som så siden blev strammet til narkomaner...
Men hvem er kilden til dette - andet end politiet selv? eller kommunen selv? som ganske sikkert har kigget i nogle papirer og fundet frem til, at der (måske?) for 4-5 år siden var misbrugs-problemer i familien og i omgangs-kredsen....

Den eneste person som oplysningen kan stamme fra er den sygeplejerske, som bemærker, at Thor sitrer en smule, da han får nyt tøj på en dag, da Helene er på sygehuset. Altså skriver hun dette ind i journalen. Denne information er så sikkert blevet videregivet ukritisk til alt og alle - af hvem. Og hvor er personalets tavshedspligt henne i det her tilfælde?

Politiet (Eenberg) må altså have fået oplysningen om at forældrene er misbrugere/narkomaner og at det er derfor barnet (Thor) er tvangsfjernet fra forældrene - enten fra sygehuset eller kommunen.
Gad vide om dette er et brud på tavsheds-pligten?
Lindholdt mener, at barnet har 'svære abstinenser pga. moderens misbrug'. Løgn er dette jo - viste det sig at være.

Jeg ved ikke hvorfor Claus Jessen mener, at det er forkasteligt at Information indgår en aftale om at visse informationer holdes tilbage for os, offentlig-heden. Visse interviews kan kun gives hvis man f.eks. ikke kommer ind på vissse ting. Woody Allen nægter at give interviews om sit forhold til den sted-datter, der nu er hans kone...Er det også forkasteligt? Norah Jones vil ikke svare på spørgsmål om hendes far, Ravi Shankar. Er det også forkasteligt. Visse politikere vil heller ikke svare på visse spørgsmål. Er det også forkasteligt?

Forstå dog, Claus Jessen, at almindelige mennesker ingen mulighed har for at overskue, hvad der sker, når pressen, som en flok glubske ulve stort set alle sammen løber i den samme retning....for at fortælle netop den gode historie om nogle forældre, som er narkomaner, som bortfører deres egen søn. (og hvordan man kan det, er mig stadig en gåde??)

Mht. Claus Jessens beskrivelse af et barns opvækst, tja, så er det netop middelklassens idealer, der dyrkers, fredelig samtale om alt kan løse stort alle problemer, intet misbrug af nogen art, også ideen om at barnet skal være i centrum, ikke forældrene er moderne middeklasse-idealer.
Børn skal have en tryg og rolig opvækst (hvorfor egentlig det?) - og hvad er det? Kan man nu ikke tage børn med på motorcykel til udlandet? eller tage på telt-tur sammen med dem?

Principielt mener jeg der kan tages flere diskussione her:

Må en kommune bare tvangsfjerne et barn, når
§ 50-undersøgelsen ikke er færdig?

Må et sygehus bare give et spædbarn Fenemal, alene på mistanken om at moderen er narkoman eller misbruger? Og hvem har så i fald givet oplysningerne til sygehuset?

Må en sagsbehandle sige til sygehuset, at de (kommunen) skal have besked, så snart moderen (Helene) henvender sig på sygehuset, da hendes barn skal tvangs-fjernes? Uden skriftligt samtykke fra moderen ?

Bygger sagen mon på diverse fordomme overfor folk af grønlandsk afstemning? Hvor man bare antager forud, at fordi moderen en grønlænder, er hun automatisk også misbruger og narkoman.

Igen principielt:

Masser af børn fra pæne familier ville skulle tvangs-fjernes, hvis det kom frem at forældrene er misbrugere. Masser af pæne middelklasse-familier, og overklasse-familier, har et kæmpe og stort alkohol-misbrug. Men i det her land er det jo intet problem, at folk drikker 10- 20 øl i weekenderne eller mere og skyller det ned med en flaske hård spiritus. Men et eller to hiv af en joint får straks alle alarm-klokker til at ringe...

Pointen er, at masser af børn i såkaldt pæne familier også går for lud og koldt vand; forældrene evner (heller) ikke her at sætte børnenes behov foran deres egne...

I forhold til sagen med Thors forældre er dybt interessant at se, hvordan Thors forældre åbenbart aldrig kan slippe fri af de tidligere sager om dem, som ligger hos kommunen. Er det ikke ligegyldigt, at Thors far tidligere har haft problemer med stoffer, sålænge han er stoffri nu? Er det ikke ligegyldigt at Thors mor tidligere har haft en depression, og et tvangsfjernet barn?

Systemet mener det åbenbart ikke. Hvis og når man først en gang for alle er stemplet som dårlige liv, dårlige forældre hos kommunen (systemet), ja så kan man stå på hovedet nok så meget...altid vil man være stemplet som dette; formår at undslippe dette 'helvede' kan man altså ikke...

"Du har ganske ret i, at May Olofsson er ansat som overlæge på Hvidovre Hospital. Det er Ritzaus Bureau, der servicerer hele den danske presse, som har interviewet hende flere gange, hvorefter hun er blevet citeret af de fleste medier.

Jeg må gå ud fra, at hun havde et indgående kendskab til Thor sagen, siden hun udtalte sig så kontant og jævnligt om den."

Har hun vitterligt et indgående kendskab til Thor-sagen, så er det meget svært at se hvordan hun har fået det kendskab uden at overtræde loven!

Det er jo ikke tilladt for sundhedspersoner at snage i andre folks patientjournaler osv. hvis det ikke er fagligt relevant.

Det ville være meget interessant hvis politiet gad tjekke hvem der har søgt oplysninger om Thor, Helene eller Bjarne under forløbet.

Tak - det er efter min mening sagen i en nøddeskal, som man siger.

Fjernelserne hjælper forresten ikke - en tredjedel af de 18-29 årige i fængsel er tidligere anbragte - nøjagtigt samme andel som i 2003!

Nu kan jeg ikke lade være med at nævne at i den i 1951 filmatiserede Morten Korch-roman Det gamle Guld får Poul Reichhardt såkaldt ordinært arbejde direkte ude af fængsel - der har ikke været en eneste sagsbehandler indover i hele forløbet og ingen spørger efter ren straffeattest! Man kalder hans ikke nærmere definerede forbrydelse et "fejltrin"; han får ikke diagnosen "kriminel" og behøver derfor ikke melde sig ind i en fagforening = bande.

"Helt ukendt for offentligheden er det voldelige sammenstød imidlertid ikke, idet dagbladet JydskeVestkysten berettede udførligt derom i en artikel bragt søndag den 16. august 2009."

anbefaler Information læsning af JydskeVestkysten i kombination med Information ?
Jeg mener for vi som gerne vil have alle tilgængelige oplysninger og ikke kun de som Information finder egnede?

Karsten Aaen

Forældrene er IKKE narkomaner og har aldrig været det. Det er og var direkte løgn, da politiet udtalte, at drengen er født med abstinenser. Ulrik Dahlins artikel viste dette med al ønskelig tydelighed; ingen spor af stoffer overhovedet.

Det er muligt du har ret, men må jeg have lov til at minde dig om at disse stoffer, på nær cannabis, er ude af kroppen efter ganske få dage, hvilket er årsagen til de voldsomme fysiske abstinenser.

Karsten Aaen

"Politiet (Eenberg) må altså have fået oplysningen om at forældrene er misbrugere/narkomaner og at det er derfor barnet (Thor) er tvangsfjernet fra forældrene - enten fra sygehuset eller kommunen.
Gad vide om dette er et brud på tavsheds-pligten?"

Politiet har fået oplysningerne, både fra kommune og sygehus, kommunen fordi det var den forvaltningsmyndighed der havde tiltaget sig forældremyndigheden, og derfor var rette efterlysende myndighed, og sygehuset, fordi det var "gerningsstedet" hvorfra Thor blev fjernet.

Politiet har jo ingen mulighed for at underkende hverken kommunen eller sygehusets journal, så de måtte jo handle på oplysningerne, at drengen var i livsfare, pga. abstinenser og at forældrene var misbrugere.
Politiet har jo ingen lægefaglig uddannelse, så de kan jo ikke stille spørgsmålstegn ved de oplysninger.

Jow, meen er do no sikker å de??? Naarh, ka de no pass???

Det kan man ikke rigtigt forestille sig...

Så politiets oplysninger er 2. håndsoplysninger, men de er nødt til at handle ud fra "worst-case" scenario, at Thor virkelig er i livsfare, og gå ud i offentligheden med det - og så er det ikke et brud på tavshedpligten, men simpel nødret (strfl. § 14) - at man tilsidesætter tavshedspligten, for at redde drengens liv.

Jeg synes at det vil være dejligt, hvis fokus blev flyttet
fra:
Forældres ret til deres børn
til:
Børns ret til en tryg opvækst

Med venlig hilsen Lise Petersen, medabonent

skrevet af medabonnent Lise Petersen

Jeg synes det vil klæde debatten hvis fokus bliver flyttet fra:
Forældres ret til deres børn
Til:
Børns ret til en tryg opvækst

Inger Sundsvald

Lise Pedersen

Ja, det ville klæde debatten. Men da ingen af debattørerne har forudsætninger eller anden eksakt viden om sagen andet end fra medierne, er det lidt svært at udtale sig om hvad der ville være bedst for barnet.

Vi kan bare være forundrede over den lemfældighed der tilsyneladende er udvist, lige fra kommunen til den lægefaglige vurdering.

Skal vi lige fåfat i tråden igen:

som jeg oplever sagen, så laver Ulrik Dahlin en sober feauture på de oplevelser Thor og hans forældre har været igennem.

I denne feature redegør han bl.a. for, hvordan der sker nogle mærkelige skærpelser under sagens forløb (misbruger bliver til narkoman, osv.), og hvordan forældre kan komme til at føle sig utrygge, når myndighederne overvejende optræder mistænksomme og rigide.

I sin feauture har Dahlin så også nævnt hvordan EBs Claus Jessen i vid udstrækning baserer sine artikler på anden- og trediehånds-viden (seriøst: man kan da ikke være journalist og så anse nyhedsbureauerne for uangribelige og autoritære informationskilder!).

Og det kunne Jessen så have håndteret lidt fornuftigt og diskret, ved blot at erklære sig uenig med Dahlins opfattelse af sagen.

Men istedet kommer Jessen så med det mest latterlige modangreb man kan tænke sig: han beskylder Dahlin for at tage stilling til om belsutningen om tvngsfjernelse var berettiget eller ej ... duh! Jeg har genlæst Dahlins artikel, og kan da sagtens få øje på kritik af myndighederne, men jeg kan hverken på eller mellem linierne se, at Dahlin opkaster sig til dommer i sagen.

Tilbage står, at Claus Jessen har udstillet sig selv som en journalist der naivt tror på alt hvad han læser i telegrammerne, og som bruger flere kræfter på at bagtale forældrene yderligere, fremfor at opføre sig som et mandfolk, og sige undskyld for at han har medvirket til atsprede falske rygter om dem.

Yn-ke-ligt!

Ole E. Mikkelsen

Jeg skal blot her gentage at EB's journalistiske metode (som jeg i øvrigt ikke vil kalde journalistik, men derimod 'reality fiction') virkelig er afsløret til sit inderste væsen.

Det handler om at kunne lave fiktion på basis af virkelige hændelser. Fakta, kildekritik, dokumentation er ligegyldige.

Men det er der vel ikke noget nyt i andet end at det hermed er dokumenteret konkret i Thor-sagen.

Det, der virkelig er bekymrende, er dels myndighedernes systematiske misbrug af pressen, dels at den den øvrige såkaldt seriøse presse tilsyneladende er totalt prostitueret, når bare myndighederne fodrer den med salgssuccces'er.

Hvor var det nu lige vi havde en såkaldt presse der altid fulgte myndighederne?

Tak til Information!!

Og så har jeg en kommentar til både Claus Jessen og selve tvangsfjernelsesinstrumentet under de to øvrige artikler.

Til almindelig orientering har Ankestyrelsen den 29. september givet Tønder Kommune medhold i, at kommunen handlede korrekt ved at tvangsfjerne Thor umiddelbart efter fødslen.

Forældrene kan få sagen genoptaget tidligst om et år.

Imens skal Thor blive hos sine plejeforældre på et sted, som hans forældre ikke kender til, da man frygter at de vil bortføre drengen igen.

Kommunen skal nu udarbejde en forældre-evneundersøgelse, hvilket er standardprocedure i alle tvangsfjernelsessager. Samtidig får forældrene lov til at se Thor lidt oftere.

Jeg har forgæves ledt på Information.dk og i Infomedia for at se Informations omtale af Ankestyrelsens afgørelse.

Umiddelbart håber jeg, at jeg har overset noget. For ellers er det svært at fastholde opfattelsen af Information som et seriøst medie, når man husker bladets stort opsatte artikel om Thorsagen.

Jeg skal understrege, at jeg ikke fremkommer med ovennævnte oplysninger for at tage stilling til, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse er korrekt eller ej. Jeg har ikke grundlag for at vurdere, om Thor burde være tvangsfjernet.

Dette indlæg skal udelukkende ses i forlængelse af min tidligere fremsendte kritik af journalist Ulrik Dahlins meget tendentiøse journalistik i sagen, hvor vigtige oplysninger blev tilbageholdt efter aftale med forældrene.

Indlægget er lagt i samtlige debatter om Thorsagen.

Claus Jessen
Journalist
Ekstra Bladet