Kronik

Konservatisme er ikke DF-politik

Det konservative integrationsudspil var dråben, som fik bægeret til at flyde over. Med udspillet tilegner Lene Espersen sig Dansk Folkepartis retorik på indvandrer- og flygtningeområdet, som er stik imod de konservative kerneværdier, siger Peter Norsk, der stiller op til K-formandsposten for at bringe fokus tilbage på de konservative kerneværdier
Dansk Folkeparti søger blandt andet at genoplive en fortidig nationalkonservatisme i et desperat forsøg på at skabe en folkelig ideologi som modvægt til den tiltagende globalisering.   I modsætning hertil ønsker vi moderne konservative, at Danmark tager aktiv del i globaliseringen, siger hovedbestyrelsesmedlem Peter Norsk.

Dansk Folkeparti søger blandt andet at genoplive en fortidig nationalkonservatisme i et desperat forsøg på at skabe en folkelig ideologi som modvægt til den tiltagende globalisering. I modsætning hertil ønsker vi moderne konservative, at Danmark tager aktiv del i globaliseringen, siger hovedbestyrelsesmedlem Peter Norsk.

Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Debat
10. september 2009

En række analytikere og debattører har i de seneste uger bedyret, at Lene Espersen stadig vil være landsformand lørdag den 12. september 2009 efter afslutning af dagsordenpunktet 'Valg af formand' på det konservative landsråd, og at undertegnede hovedbestyrelsesmedlem ikke har en chance for at slå hende.

Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er jeg ikke så dum at tro, at jeg - »den politiske slumstormer«, som Niels Krause-Kjær skriver i Berlingske Tidende (28/8) - kan slå en af Danmarks mest magtfulde politikere. Spørgsmålet melder sig så: Hvorfor proklamerer jeg at stille op? Er det ikke en tom demonstration?

Det konservative integrationsudspil, hvor det foreslås, at burkaer skal forbydes i det offentlige rum, var dråben, som fik bægeret til at flyde over. Med dette udspil tilegner Lene Espersen sig Dansk Folkepartis retorik på indvandrer- og flygtningeområdet, som er stik imod de konservative kerneværdier. Min handling er et nødråb for at vise, at konservatisme ikke er - og aldrig bør blive - DF-politik!

For hvad er konservatisme? Konservatisme kommer af ordet konservere - at bevare. Konservatismens mål er at bevare to ting, og i al væsentlighed det: Den personlige frihed og det personlige ansvar. Det startede i 1915, hvor Grundloven blev ændret og den lige og almindelige valgret gennemført. I den forbindelse omdannedes partiet Højre til Det Konservative Folkeparti, som bl.a. byggede på følgende, som blev vedtaget på det første landsråd den 22. februar 1916:

»Den stærkt udvidede valgret kan blive en fare for samfundets rolige udvikling og en trussel mod selvhjælps- og selvstændighedsdrift, det private initiativ og den personlige ansvarsfølelse, ved at åbne mulighed for Socialdemokratiets og radikalismens hensynsløse fremtrængen. Derfor bør al sund konservatisme i vort samfund især samles til værn og støtte for mellemstanden i by og på land, så vist som det først og fremmest er på denne klasses samfunds- og kulturarbejde, det moderne Danmark er bygget op«.

Derefter kommer en meget vigtig sætning:

»Denne samling bør ske under den personlige friheds fane - og det er da denne, Det Konservative Folkeparti vil rejse som bannermærke i vort folk«.

Konservativ kerne

Den personlige friheds fane har været ledetråden for konservatismen siden 1916 og er det stadig. Hver gang Socialdemokrater, radikale, folkesocialister og andre - f.eks. Dansk Folkeparti - fremsætter lovforslag, som vil udvide den offentlige forsørgelse, står vi konservative vagt om den personlige frihed og det personlige ansvar. Det har vi gjort lige siden partiets dannelse i 1916, og det gør vi stadig.

Poul Schlüter var som formand for Det Konservative Folkeparti om nogen bannerfører for den personlige frihed. I 1975 sagde han på Det Konservative Folkepartis landsråd: »Det offentliges magt er for stor. Nu skal vi en anden vej for at få den naturlige balance, som mennesker har lyst til at vedkende sig. Det største sociale problem i Danmark nu er nemlig, at folk med almindelige indtægter betaler for meget i skat. Så lad os sige det og arbejde for at få det ændret.«

Derfor har vi konservative i den nuværende regering været de kraftigste fortalere for skattelettelser og for en mere effektiv offentlig sektor. Det har ført til skattelettelser og til en kommunalreform, som smidiggør offentlig virksomhed. På disse punkter er Det Konservative Folkeparti i nøje overensstemmelse med sit historiske grundlag, hvor partiet siden 1916 konstant har arbejdet for at holde skatterne i ave og for en effektiv og ikke for stor offentlig sektor.

Konservatismens kerne er således at beskytte den personlige frihed og den enkeltes dispositionsret over egne indtjente midler. Men konservatisme er selvfølgelig langt mere end det. Vi tror først og fremmest på individet og tager derfor udgangspunkt i det enkelte menneskes værdighed og ukrænkelighed. Ethvert individ bør bedømmes på sine handlinger og personlighed og ikke på det kollektive tilhørsforhold, som det tilfældig vis måtte have.

Her er den moderne konservatisme på kollisionskurs med et parti som Dansk Folkeparti. Hvor Dansk Folkeparti bedømmer den enkelte på geografisk oprindelse, etnisk baggrund og religion, så gør den moderne konservatisme det modsatte og tager udgangspunkt i individet. Det er derfor, at det konservative integrationsudspil er i modstrid med de konservative grundværdier, for tonen i udspillet er en 'dem' og 'os'-retorik, hvor der lægges op til at tvinge borgere med en anden religiøs opfattelse end flertallets til at tænke som alle andre. I konservatismen er det en grundværdi - ja det er selve livets mening - at kunne tænke frit. Det er handlinger og ikke tanker, som vi skal bedømmes på, for hvis vi i den hellige integrations navn ved lovgivning påtvinger et mindretal flertallets tankegang, forsvinder respekten for individet, som er en konservativ kerneværdi.

Farlig glidebane

Et forbud mod at bære Burka lyder umiddelbart rimeligt, for i vores kultur er det yderst aparte ikke at kunne se, hvem man taler med. Imidlertid er det en farlig glidebane og i strid med de konservative kerneværdier, hvis vi går så vidt som til at bestemme hvad for noget tøj, folk må tage på i det offentlige rum. Hvad bliver det næste? At tørklædet skal forbydes? Hvis det bliver tilfældet, får vi i sandhed indført det totalitære samfund.

I en radiodebat mellem mig og Søren Krarup på DR's P1 for et par år siden påstod Søren Krarup hånligt, at konservatisme er anti-idealisme og anti-globalisme. Det forholder sig helt modsat.

Konservatisme er idealisme, for konservatismens mål er at udbrede de vestlige demokratiske frihedsidealer og menneskerettigheder til flest mulige. Den konservative er ikke tilfreds med, at kun vi i Danmark nyder godt af demokrati og frihed, for hvis man, som Per Stig Møller tidligere har beskrevet det, tager det konservative menneskesyn alvorligt, må det medføre, at respekten for medmennesket og individet ikke kun gælder det danske medmenneske og det danske individ, men alle mennesker. Derfor tror vi konservative på, at det kan nytte at intensivere dialogen mellem de rige og fattige lande. Dialog på tværs af landegrænser og kulturer vil nemlig medvirke til øget udvikling i de mindre udviklede lande og til øget forståelse for frihed og demokrati.

Hvad forstås så ved dialog? Dialog er ikke kun høflighedsfraser og snak mellem statsledere. Ved dialog forstår vi konservative handling i form af udviklingshjælp, teknologioverførsler, uddannelsesprogrammer og massive investeringer i erhversliv og infrastruktur i tredjeverdenslande. Det er afgørende, at udviklingshjælpen kommer helt almindelige mennesker i de fattige lande til gode, således at denne handlingens dialog foregår mellem befolkninger og ikke kun mellem statsledere. På den måde vil der med tiden blive etableret en folkelig forståelse i tredjeverdenslande for frihed, demokrati, overholdelse af menneskerettighederne og respekt for det enkelte individ.

Globalister

Det er derfor, at moderne konservative kæder menneskerettigheder og udviklingshjælp sammen og føler et socialt ansvar over for de fattige i tredjeverdenslande. Det er derfor, at vi støttede befrielsen af Afghanistan og Irak med militær magt, og det er derfor, at vi er ubetingede tilhængere af EU. Det er derfor, at vi konservative altid har været tilhængere af NATO og for et ubrydeligt venskab med USA.

Vi konservative er nemlig globalister.

Dansk Folkeparti søger at genoplive en fortidig nationalkonservatisme i et desperat forsøg på at skabe en folkelig ideologi som modvægt til den tiltagende globalisering. I modsætning hertil ønsker vi moderne konservative, at Danmark tager aktiv del i globaliseringen, for, som vi skriver i forordet til Det Konservative Folkepartis globaliseringsoplæg i 2006: »Den moderne konservatisme er globalistisk, idealistisk og frihedsorienteret. Derfor går vi konservative uden frygt og med udgangspunkt i en klar national holdning den globale verden i møde. Kun på den måde kan vores kultur og frihed bevares.«

Konservatisme er nemlig ikke - i modsætning til hvad nogen tror - DF-politik. Tværtimod.

Peter Norsk er hovedbestyrelsesmedlem af de konservative samt professor, dr. med. på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet.

De konservative holder landsråd lørdag den 12. og søndag den 13. september i Bella Center ved København.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Det er en interessant kronik af Peter Norsk, hvor han kritiserer Lene Espersens knæfald for DF.
Men inden Peter Norsks beskrivelse af forskelle mellem de konservative og DF beskriver han partiets værn om den personlige frihed.

Her vil jeg fremhæve hans glæde over Strukturreformen , der smidiggør offentlig virksomhed. Det lyder som en tilståelsessag over, at Strukturreformen sådan skulle hastes igennem, når målet åbenbart også KUN var at skabe bedre mulighed for private til at overtage de offentlige opgaver . Det har jeg tidligere mere set som et rent Venstre ønske.
En anden ting der undre mig er, at de konservative med deres værn om den personlige frihed er gået med til at den kontrol og styring som Fogh Rasmussen har indført, selv om han lovede før valget i 2001, at han ville afskaffe minuttyranniet . En anden uforståelig ting er indførselen af terrorlovene, hvor PET har fået store beføjelser til aflytning mv. og den mistænkte berøvet nogle vigtige retssikkerhedsforhold som viden om sin anklage og samtaler med sin advokat mv.

Heinrich R. Jørgensen

Dorte Sørensen har fuldstændigt ret i, at hverken den øgede kontrol og styring, og slet ikke terrorlovene, kan være udtryk for konservative grundholdninger.

Måske blev K fuppet i til at hoppe med på vognen? I det ene tilfælde af bulldozeren Fogh, som tromlede alt og alle, og også lille Bendt betjent? Terrorpakken udsprang af USA's anden Pearl Harbor, der fik den effekt i mange lande, at frihed, retssikkerhed og tillid blev afløst det modsatte.

K burde erkende, at begge dele var eklatante fejl, og forsøge at ændre på fortidige beslutninger. Ligesom det seneste DF-klo(v)neri straks burde smide på historiens mødding.

Peter Norsk har formodentligt ret, når han påstår, at han ikke har en chance. Personligt mener jeg, at det er en pligt ikke at afskrive håbet om, at fornuft, ansvarlighed, medmenneskelighed og tilsvarende, vil vise sig. Det er én grund til at ønske Peter Norsk held og lykke med weekenden. En anden grund, er, at Lene Espersen har demonstreret sig uduelighed, og naturligvis bør udskiftes straks K kan finde en troværdig afløser.

NB: Idet jeg aldrig har været medlem af, eller stemt på, K, er ovenstående betragtninger ikke del af et internt magtspil hos K. Det er blot observationer, fra sidelinjen.

Inger Sundsvald

Det er jo lige til at blive, om ikke konservativ, så lidt glad i låget over at læse, at der findes nogenlunde ordentlige konservative.

Det jeg ikke forstår er, at Peter Norsk kan sige, at bl.a.:

”Dansk Folkeparti - fremsætter lovforslag, som vil udvide den offentlige forsørgelse”.

Det er da en påstand med moderationer. DF har i den grad, lagt stemmer til forringelser af, ikke kun de dårligst stilledes vilkår, men også til det der skulle støtte op om at disse kunne forsørge sig selv.

Nedskæringer på erhvervsskolerne, svigt af de lavtlønnede blandt de offentligt ansatte, så de har mulighed for at forsørge sig selv og bevarelse af de mest uretfærdige dele af skattesystemet, hører til det DF gladelig har stemt for.

Nu skal finansloven på plads, og ingen ydmygelse er for stor at sluge for de konservative for at kunne bevare magten. De mest vanvittige forslag fra DF skal de konservative nok æde, og de gør det med åbne øjne.

Peter Norsk for President!

Heinrich R. Jørgensen

Eller i det mindste formandsskabet for Det Konservative Folkeparti ;-)

Peter Norsk er supersympatisk.

Problemet er, at flertallet af danske vælgere er for en superstram udlændingepolitik .

Det er derfor S og SF i realiteten følger efter DF ( med et par uklædeligt små skridts forsinkelse) .

Når DF strammer, så kommer S og SF (samt nu K) trillende bagefter med nye stramninger for at tækkes vælgernes flertal..

Lige her og nu, så tror jeg ikke flertallet af danske vælgere vil give mandater og regeringsmagt til partier, der ikke er nærmest totalt afvisende over for udlændinge.

Inger Sundsvald

Præsident eller formand – det kan ikke blive værre end nu – tror jeg.

Men jeg kan altså ikke holde ud hele tiden at blive mindet om de uværdige klaphatte, Per Thomsen…

Personligt ser jeg gerne de Konservative solidt placeret på bagsædet, men gerne under Peter Norsks ledelse.

Partiet har igennem årene med politibetjente fra Fyn, vor u-ærværdige medlem af Europa parlamentet, levet en rolle, en meget uheldig rolle ganske vist, i skyggen af Rasmussen (II).

De seneste måneder med succes-reformatoren i spidsen for partiet, er skyggerollen blevet forvandlet til en vel egentlig temmelig lattervækkende forestilling.

Mht den ”for” almægtige stat og Schlüter perioden, så husker jeg altså ikke perioden som en kæmpe succes. Tværtimod fik regeringen vistnok gjort den måske i forvejen mægtige stat endnu mere bureaukratisk, endnu mægtigere ... med mistet personlig fri til følge. Som påpeget ovenfor, har partiet også i under Rasmussen (II) regimet lagt en omend måske-næsten-usynlig ryg til den ene indskrænkning af den personlige frihed efter den anden.

Hvis Peter Norsk mener, at kommunalreformen giver mere personlig frihed - til borgerene, så mestre han demagogien til bunds. Han hører således fint hjemme i selskabet omkring Rasmussen (II og III) regimerne.

De Konservatives succeshistorie er ikke lang, og den bliver ikke længere af at gå tilbage i tiden til f.eks. perioden omkring anden verdenskrig ... jeg tænker ikke bare på støvletrampet og alt det andet fascist gejl.

Held og lykke på lørdag-søndag, Peter Norsk, og måtte du hurtigst muligt få lejlighed til at styre dine troppe fra bagsædet.

Søren Schnieber

Som Konservativ kan jeg da kun takke for de mange roser, de varmer ekstra når man kender jeres politiske grundholdninger.

Lad mig med det samme slå fast at der nu på bedste konservativ facon sendes et "budskab" til den nuværende ledelse.......

Jeg har før været inde på i anden tråd at dette her, er for den konservative betragter udefra et opgør med DF hverken mere eller mindre.

Om det så betyder at vi sidder i regering næste gang er mindre væsentligt, prisen er simpelthen blevet for høj.

Tunesersag.
Tørklæder.
Overvågning
Hemmelige domstole.

Et kerneområde Norske "glemte" var at vi står værn om den danske retsstat, inden nu alle her falder over mig med horrible eksempler på det modsatte så er det noget a. vi er klar over b. mange af os ikke er stolte af c. tiden er inde til at få dem rettet.

Husk på at det parti er "mestre" i kongemord.

Jeg "tror" tiden er inde til at se på S/SF projektet og se om der ville kunne findes en fællesnævner. Personligt så er VOK for mig en dødssejler, der er ikke mere luft eller visioner i det samarbejde, det vil kun blive værre.

Vi trænger sq til en ny kost i det her land, kan vi så holde DF udenfor for indflydelse og derved reducere dem til ingenting, tjaaa så kan jeg godt leve med lidt (meget) rød indflydelse.

Inger Sundsvald:

."Men jeg kan altså ikke holde ud hele tiden at blive mindet om de uværdige klaphatte, Per Thomsen…"

Beklager men fejlen ligger hos Dagbladet Information. Der er tilsyneladende nogle tekniske fejl på Informations system, der gør at jeg ikke kan ændre min profil. Der er også to forskellige billeder, nemlig et under mine kommentarer og et andet i min profil.

Inger Sundsvald

Per Thomsen

Det var meget bedre. En stikkende kaktus er et godt valg. Jeg ser dig nu mere som en slags sort panter i dig – uden sammenligning med andet. Om lidt uploader jeg midlertidigt et billede, som forklarer hvad jeg mener.

Inger Sundsvald

Søren Schnieber
Jeg er nok lidt mistroisk, men måtte du og Peter Norsk få held med jeres ”signaler”.

Lennart Kampmann

Jeg håber at Peter Norsk kan genskabe respekten omkring de konservative. De har virkelig brug for at sunde sig, særligt efter burka-mørket.

Det vil glæde mig hvis regeringssamarbejdet blev genovervejet.

med venlig hilsen
Lennart

Inger Sundsvald

Per Thomsen

Nå, det kan åbenbart ikke lade sig gøre. Eller også er det ikke tilladt…

Jeg er nu også yderst tilfreds med Bensimons logo, som beskriver mig fint ;-)

Inger Sundsvald

Og så alligevel.

Mads Mikkel Tørsleff

Jeg har altid syntes - og gør det endnu mere efter at have læst denne kronik - at en SKR regering kunne være rigtig interessant. Kunne være super at holde superliberalisterne og de nationale socialister uden for indflydelse et par valgperioder.

Så ja, lad endelig K se nærmere på hvor fællesnævneren med S-SF projektet evt. kan findes.

En stemme på de konservative er en stemme på DF.

Anders Mortensen

@ Søren Schnieber

Det kan da godt være, man ikke skal underskrive dødsattesten for den borgerlige anstændighed lige med det samme. Jeg stemmer selv på venstrefløjen, men jeg håber virkelig, at du, Peter Norsk og jeres meningsfæller får væltet Espersen af pinden - og at socialdemokraterne kommer af med Thorning i samme omgang. Hele den groft populistiske muslim-dagsorden har antaget fuldstændig groteske proportioner, og jo før, vi andre kan komme til at diskutere "rigtig" politik igen, jo bedre!

Hvad er så DF-politik ...

- afpresning af regeringen ...
- etnisk udrensning ...

{ fortsæt selv }.

De Konservative værner om den personlige frihed .
Derfor koster det nu minimum 7 dage i Villa Gitterly
at have en Schweizer-kniv i lommen .. Jeg kan næsten ikke holde al den personlige frihed ud mere !

"Derfor bør al sund konservatisme i vort samfund især samles til værn og støtte for mellemstanden i by og på land" .. Tja, bum bum ...
Som en eller anden sagde engang :
" Folket og kun folket er drivkraften i skabelsen af Verdens-historien "

Søren Schnieber

@ Anders Mortensen

Vi slipper kun af med den dagsorden ved at stikke hovederne sammen hen over midten i dansk politik.

På den lange bane vil man vinde på at at S/SF på den ene side og V/K på den anden ser efter om ikke der er nogle fællesnævnere, det ville for alvor gøre op med blokpolitik, underforstået at så ville de respektive partier ikke skulle rende efter pia's dagsorden. Så kan de finde tilbage til "core values" uden at træde hinanden over tæerene.

Det medfører også at man ikke vil skulle forhandle med R/DF for enhver pris, vi ved jo alle hvad den opskrift består af.

Robert Kroll har helt ret i, at det er et problem, at flertallet af danskere er tilhængere af en superstram indvandringspolitik, ikke mindst den demografiske udvikling taget i betragtning.

Karin Bennedsen

Glimrende kronik af Peter Norsk, hvis indlæg i debatterne rundt omkring jeg altid har nydt at læse, selvom jeg ikke altid er enig med ham.

Peter Norsks redegørelse for konservatismens ideologiske grundsynspunkter omkring personlig frihed og enhvers ansvar for sig selv, er der vel ikke mange, heller ikke på venstrefløjen, der ikke kan skrive under på.

Alligevel må jeg anholde PN's idealiserede baggrund for, at Danmark gik med i USA's ulovlige krig i Irak og også grunden til, at man efter 11/9 angreb Afghanistan.

Ingen af de krige handlede i sit udgangspunkt om at 'befri' befolkningen i de to lande og indføre frihed og demokrati. Og det ved Peder Norsk også godt.

Desuden er der i løbet af VKO's 8 år ved magten i Danmark indført så mange frihedsberøvende og retssikkerhedssvækkende love og regler, ikke mindst terrorlovene, som i høj grad burde stride imod PN's frihedselskende konservatisme.

Og det er jo også med de konservatives medvirken, at det offentlige bureaukrati er eksploderet i paranoide kontrolfunktioner, der i høj grad fritager mange mennesker for det personlige ansvar for at gøre et godt stykke arbejde - selvfølgelig med risiko for, at der ind imellem begås fejl.

Staten under VKO har overtaget en mere centralistisk og magtfuld position, hvor nærdemokrati og selvstyre i kommunerne er blevet kraftigt beskåret på en lang række områder.

I det hele taget blander staten sig i alt for mange detaljer i danskernes liv og hverdag, og det kan vel ikke være i overensstemmelse med konservative idealer og kongstanker, og alligevel har magtbegæret hos også K fået partiet til at hoppe med på en vogn, der hastigt bevæger sig imod magtmisbrug og fascistoide tendenser.

Heinrich R. Jørgensen

Søren Schnieber:
"Så kan de finde tilbage til “core values” uden at træde hinanden over tæerene."

Præcis. Kontrolfreaken AFR ønskede at kunne styre slagets gang, og kunne gøre det, selv om Pia & Co. givetvis krævede kraftige indrømmelser og sikkert ikke altid var den sjoveste dansepartner.

Nu er der ikke længere nogen der kan styre tropperne, endsige sig selv. K er efterhånden ved at falde helt fra hinanden, og fortsætter galskaben, skal vanviddet på et tidspunkt såmænd nok også melde sig hos V, selv om de indtil videre ikke er blevet smittet med galskaben.

V kan ikke længere styre tropperne. De mangler den store rorgænger, der evnede dét spil. Det bedste for V og navnligt K er at opgive blokpolitikken. Det er faktisk ikke utænkeligt, at både V og K på mange områder vil få bedre muligheder for at deres traditionelle værdier blev omsat til praktisk politik.

Det samarbejdende folkestyre tilbage, tak. Det er punkt nr. 1.

Heinrich R. Jørgensen

Karin Bennedsen:
"Ingen af de krige handlede i sit udgangspunkt om at ‘befri’ befolkningen i de to lande og indføre frihed og demokrati. Og det ved Peder Norsk også godt. "

Det interessante er, hvad Danmarks (statens) motivation var for at hoppe på USA's galej.

I min optik, er det ene punkt, at übermennesket Fogh Rasmussen ikke blot kender sin Niccolò Macchiavelli til fingerspidserne, men bruger den som sin rettesnor.

Som fyrste af Danmark, forstod Fogh, at når nogen rasler med sablen i en grad hvor man næppe kan undslå sig for én eller anden politisk tilkendegivelse, er det nøgtern set tåbeligt at erklære sig neutral. Som neutral, vil ingen af de (kommende) stridende parter fremover betragte en som venligtsindet. Det er således bedre at satse på den ene part, så man har en chance for at blive begunstiget i fald denne part sejren. Satser man på tabende part, er man næppe synderligt værre stillet end hvis man havde erklæret sig neutral.

Det giver bonus hos USA, verdens pt. eneste supermagt , at Danmark (staten) stiller helhjertet op til tjeneste for USA's dagsorden. Det er naturligvis ydmygende at nation at agere bjæffende tæppetisserhund på denne måde, men det giver beskyttelse, og måske nogle bonus-kødben hist og pist.

Anders Fogh Rasmussen tænker super-rationelt. Også i spørgsmålene om Danmarks deltagelse i USA's erobringskrige.

Karin Bennedsen

Ærgerligt, ærgerligt at Peter Norsk nu trækker sig i kampen mod Lene Espersen om formandsposten.

Hvad var de flotte ord om den ægte konservatisme så værd?

Karin Bennedsen

@Heinrich R. Jørgensen

"Anders Fogh Rasmussen tænker super-rationelt. Også i spørgsmålene om Danmarks deltagelse i USA’s erobringskrige."

Du har sikkert ret i, at Fogh tænker superrationelt, men samtidig er han også en meget sammensat personlighed, der har sine egne, personlige kæpheste: Samarbejdspolitikken under besættelsen, som han skammer sig over, fodnoteperioden under Schlüter, som for ham var et forrædderi imod NATO-alliancen, opgøret med de ydmygende, elitære medstuderende på Viborg gymnasiun, der i modsætning til ham selv havde fået det hele foræret fra højtuddannede, akademiske forældre, venstrefløjen, som stod for alt det, han foragtede mest af alt og ikke mindst en ukærlig og alt for hård barndom, som bl.a. fremelskede en næsten manisk stædighed hos ham for at bevise sit værd, en stædighed, der gjorde ham nærmest paranoid af frygt for, at den mindste slinger i valsen kunne true hans position.

Alle disse forskellige bevæggrunde og sikkert også nogle af dem, du nævner, samt selvfølgelig de erhvervsmæssige fordele en krigsdeltagelse ville få for især Møller-Mærsk, men også andre danske virksomheder, har sikkert været bestanddele i hans overvejelser om, hvorvidt Danmark skulle være Bushs lille skødehund.

Men når bortses for erhvervslivets fordele, så ville Danmark efter min mening have været bedre tjent med at stille sig på linie med Tyskland og Frankrig og i det hele taget arbejdet på et stærkt EU, der kunne stå enigt imod en ulovlig krig og som modvægt til et USA, der havde udnævnt sig selv til verdens politibetjent.

Heinrich R. Jørgensen

Dorte,

jeg har stor respekt for Frankrigs og Tysklands værdige og fornuftige måde at forholde sig til USA's krigsplaner og NATO dominans på.

Men - for at blive i hundeanalogien - så har kongepudler og schäffere trods alt mere pondus, når de stiller sig op, end en chihuahua.

Frankrig og Tyskland har ikke ligefrem opnået anerkendelse fra USA for deres linje. Men disse lande kan ikke ignoreres på sigt, og vil blive tage til nåde.

Maniske Anders' tvangstanker og -handlinger kender de fleste vel efterhånden.

Inger Sundsvald

Jeg trækker mine ord om den ”nogenlunde ordentlige konservative” Peter Norsk tilbage.

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"Jeg trækker mine ord om den ”nogenlunde ordentlige konservative” Peter Norsk tilbage."

Hvorfor? Fordi han ikke vil gå planken ud? Fordi han lader sig besnakke? Fordi han er til studehandler? Fordi han resignerer overfor overmagten? Fordi de andre komplot-magere ikke tør, eller hellere vil vente med rygdolkningen? Eller hvad?

Lennart Kampmann

Everybody talks the talk, but nobody walks the walk.

Jeg græmmes.

Jeg kan ikke få øje på et eneste parti i dansk politik, jeg kan støtte.

Med venlig hilsen
Lennart

Heinrich R. Jørgensen

Lennart Kampmann:
"Jeg kan ikke få øje på et eneste parti i dansk politik, jeg kan støtte."

Der kan formodentligt siges pæne ord om samtlige partier, men ét hvor hele pakken er værd at støtte - næh, også jeg må give fortabt.

Og selv om der var ét, ville det såmænd være ligegyldigt i praksis. Det arbejdende folkestyre, med respekt for tillidshvervet og dialog (også med borgerne), vender næppe tilbage til Folketinget, uanset hvem tingets sæder udlånes til, under de gældende vilkår.

Inger Sundsvald

Heinrich R.

Når man farer ud med den slags øregas om ædle motiver og kerneværdier, og dagen efter trækker sig, så passer samtlige dine forslag til hvorfor.

Endelig øjnede man (jeg) en åbning, og så er skuffelsen næsten ikke til at bære. Jeg kan forestille mig at konservative vælgere føler det endnu værre.

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
skuffelsen næsten ikke til at bære

Hvad skulle Peter Norsk bruge et Pyrrhus-nederlag til?

Dronningemordet kommer ikke til at ske for åben skærm. Ærgerligt - for en gangs skyld noget jeg gerne ville have set i TV. Men ske, skal det såmænd nok - blot ikke lige med det samme.

Søren Schnieber

@Karin Bennedsen

Som konservativ er vi jo mestre i den diciplin der hedder de lange knives nat, hvor sosserne kun er novicer.

Der er 2 ting man skal gøre sig klart a. det har aldrig været meningen at Lene E, skulle vippes af pinden, det var meningen at få stukket en "huskekage" til FT gruppen om at vi har nogle kerneværdier hvorfra det der foregår i maskinrummet udgår, det sker ikke ved at kigge i meningsmålinger eller focusgrupper.
b. De skal ikke vide sig for sikre i sadlen, hvis de ikke sadler om, der er reelt kun et eller 2 FT mandater hvor personerne skal skiftes så er det jo et helt andet parti. Det er ikke første gang der er blevet panik når undertegnede og et par andre møder op til et opstillingsvalg.

Nu har vi fået det ud af det at der kommer en slags burka Townhall meetings og det er der vi skyder med skarpt på gruppen, for at vise dem sort på hvidt, hvem der støtter den slags og især hvem der ikke gør det.

Landsrådet nu her bliver den rene MAO partikongres i bedste sendetid, de har jo noteret sig modstanden, vi fik hvad vi gik efter, nu skal vi så vise muskler på disse møder og ved opstillingsvalg. De lange knive er blot lagt under hovedpuden til senere brug.

Det var ikke tilfældigt at HK gik i morgenradioavisen med det budskab hun havde, den var ikke til PN.

I har fået et lille eksklusivt kursus i konservativ partilogik.

Heinrich R. Jørgensen

Søren Schnieber:
"I har fået et lille eksklusivt kursus i konservativ partilogik."

Herfra mange tak :-)

Karin Bennedsen

@Søren Schnieber

Tak, for kurset. Det bliver så spændende at følge med i, om I konservative kan arbejds jer ud af 20 års forvirring og ideologisk dødvande og igen blive et anstændigt, borgerligt parti, der tror på den personlige frihed og ansvar :-)

Søren Schnieber

@karin
En kan jo kun kaste sin ydmyge stemme, sammen med sit store sorte manipulerende hjerte ind for denne så gloværdige sag.......:-)

Når vi nu har manglet en samlet opposition i så mange år, må vi jo skændes med os selv (hopper lige i beskyttelsesrum, med natpotten på hovedet, svingende med en plastickniv af legal størrelse)

Godt ord igen

Men for dem der kendte til KREMLologi og syntes det var svært skulle prøve at deltage i konservativ partipolitik på de indre linjer, sommetider har jeg følelsen af at det er skak i 11 dimensioner.

Han trak sig. Jeg kan sagtens forstå, at de måske ville savne ham på universiteter i København, så det er sikkert godt, at han bliver dér.

Det er nok sværere, at forestille sig, at nogen savner Reform Lene, der hvor hun kommer fra, så det er sikkert godt, at bliver bliver, hvor hun er. Så kan vi andre også fortsat kan få vores ugentlige, billige grin.

Efter at have fulgt debatten her og i andre dele af pressen og som nylig studerende på statskundskab så vil jeg komme med min teori:

K ledelsen ved at der både i baglandet og i den generelle befolkning er en følelse af at K bibeholder en snært af moral og etik og holder DF for døren med det mest rabiate. Dog ved de også at der er massive stemmer at hente ved DF-segmentet. Hvordan kan man tilfredsstille 2 oponerende stemmegrupper?

Man gør som de gjorde.

Kommer ud med et åndssvagt forslag der aldrig bliver til noget, men som markerer at K prøver på at være skrappe mod en minoritetsgruppe, der giver stemmer, at være skrappe ved.

Men så mister man jo den førnævnte status og ledelsen står overfor et bagland der er lettere forarget.

Løsningen er at få Peter Norsk til at agere frivillig talerør for den gruppe, så den ikke føler sig overset. Bonus er at man får ham til at lave dette debatindlæg, lad os kalde det fri reklame, for gode konservative dyder i en "rød" avis. Så fortæller man nogen af de samvittighedsfulde danskere at der trods alt er nogen i regeringen der keerer sig om udlændinge/flygtninge. Folk klapper da også i hænderne i disse kommentar-felter.
En anden bonus er også maksimal omtale før et landsmøde.
For ikke at skabe for meget uro på bagsmækken, så er det jo aftalt at PN trækker sig inden landsmødet og får en lille gave med til de kritiske. Så man tager en spirende utilfredshed ved roden.

Det her er jo opskriften på god spin af en dårlig situation og en kold beregning af en bibeholdelse af magten, tilslutning og måske nye stemmer.