Kommentar

Kvalitetssikring risikerer at lukke gode uddannelser

Kvalitetssikring af universitetsuddannelser er meget vigtigt, men det er også vigtigt, at kvalitetsarbejdet ikke kvæler forskelligheden i uddannelsessystemet
Debat
3. september 2009

I Danmark er et omfattende og ressourcekrævende akkrediteringssystem for nylig blevet søsat, og det er positivt, at der nu er kommet øget fokus på god uddannelse. Vi ser imidlertid fra Danske Studerendes Fællesråds side nogle problemer i den måde, man fra politisk side har skruet det danske akkrediteringssystem sammen.

Vi vil her koncentrere os om to af problemerne: 1) det er et meget ressourcekrævende arbejde, og 2) man har reelt indført akkreditering på fagniveau, hvorved der er dele af en uddannelse, som ikke kvalitetssikres og der er nogle uddannelser, der mister 'point', alene fordi deres struktur er anderledes end andre uddannelser.

Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås: Kvalitetssikring og kvalitetsmåling kan være godt, såfremt det sikrer god uddannelse. Men der er en forskel på at forbedre uddannelser - og på at kontrollere dem. Akkrediteringsarbejdet er ressourcekrævende, så det er vigtigt, at de mange erfaringer og den viden, der indsamles i processen, kan blive brugt til at gøre uddannelserne endnu bedre. Ellers er der ikke tilstrækkeligt value for money. Der er behov for, at akkrediteringsinstitutionen, ACE Denmark, får iværksat en måde at dele alt den viden, som bliver skabt i akkrediteringsprocessen - viden, der kan og skal bruges til mere end at sætte et 'godkendt'- eller 'dumpet'-stempel på uddannelserne.

For høje krav

Desuden skal man være opmærksom på, at der er et stort krav til, hvad en uddannelse skal dokumentere, når den skal akkrediteres. Uden at der er kommet flere penge til universiteterne vel at mærke. Det betyder, at studerende, forskere og administrativt personale skal bruge mange timer og ressourcer på at blive bestå akkrediteringen. Vi frygter, at det kan resultere i, at særligt små fag vil dumpe akkrediteringen. Ikke nødvendigvis fordi kvaliteten er for lav, men ganske enkelt fordi, de ikke har ressourcer nok til at efterleve det høje dokumentationskrav.

Ufleksibelt

Det andet problem i akkrediteringssystemet opbygning er, at man laver uddannelsesakkreditering. Eller rettere forsøger at lave uddannelsesakkreditering: Stort set alle uddannelser i Danmark består af elementer fra mere end et fag. For eksempel har alle gymnasielærere et hovedfag og et sidefag. Men hovedfag og sidefag bliver akkrediteret hver for sig, for der laves reelt fagakkreditering, ikke uddannelsesakkreditering i Danmark.

Næsten alle studerende har elementer i deres uddannelse, som ikke er en del af deres hovedfag - det kan være tilvalgsfag, bifag, kombinationsfag eller lignende. Men sådanne kombinationer bliver ikke undersøgt i en akkreditering, for den fokuserer på et fag ad gangen, ikke på en uddannelse. Akkrediteringerne fanger derfor hverken de problemer eller fordele, der kan være i disse kombinationer. Det betyder bl.a., at når man sammenligner to uddannelser med samme navn på forskellige universiteter, så kan det, som de studerende lærer i løbet af uddannelsen, være vidt forskelligt. Det er som at sammenligne æbler og pærer. Og det resulterer i, at en uddannelse kan få problemer med at bestå akkrediteringen - fordi den er ene 'pære' i en kasse 'æbler', for at blive i analogien.

Det er et stort problem, at akkrediteringssystemet er sådan indrettet, at nogle uddannelser har nemmere ved at bestå af strukturelle grunde. I yderste konsekvens vil vi kunne opleve, at fremragende uddannelser bliver lukket, fordi de ikke passer ind i systemet!

Gode uddannelser lukkes

Den løsning, at akkreditere alle kombinationer hver for sig, duer imidlertid ikke, da der er uoverskueligt mange kombination, så antallet af akkrediteringer ville løbe fuldstændigt løbsk. Men akkreditering må ikke ensrette uddannelser, men skal sikre og udvikle kvalitet. Det er derfor nødvendigt, at man fra politisk side ændrer akkrediteringssystemet. Det kan f.eks. gøres, så man sikrer kvaliteten af uddannelsesinstitutionen frem for af uddannelsen. Så kan systemet rumme forskellige uddannelsesstrukturer, og så vil alle elementer af en uddannelse være omfattet af akkrediteringerne.

Det er vigtigt for os som organisation for de studerende, at der bliver taget hånd om disse problemer fra politikkernes side, for hverken vi eller samfundet har interesse i, at gode uddannelser bliver lukket på grund af et mangelfuldt og fejlkonstrueret akkrediteringssystem.

Nils Wiese er uddannelsespolitisk ordfører og næstformand I Danske Studerendes Fællesråd

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her