Læserbrev

Læserbreve

Debat
9. september 2009

Sådanmark

Emilie Nura Gram-Hansen, gymnasielev

Tvangshjemsendte irakere. Burkavrøvleri. Israelsk undertrykkelse af et palæstinensisk folk og en manglende international fordømmelse. En VKO-regering under Pia's tøffel. Nultolerance og en misforstået værdi-kamp. Ulovlig krig. En statsminister, der i utide fløj mod varmere egne.

Der har på den politiske arena de seneste år ikke været meget at råbe hut-li-hut over, og ved en hurtig gennemgang af overskriften på de mange læserbreve, der efterhånden har fundet vej til køleskabslågen, står det klart, at vandene i landet er delte som aldrig før. Ikke én overskrift indeholder positivt stemte superlativer. Men dansk optimisme og håb må aldrig svinde ind, så lad os da juble over det, vi sammen kan juble over. Tillykke med 1-1 sejren drenge - Sådanmark!

Smilende hoveder

Rasmus Graakjær, Kbh K >

Uanset hvor kompetente afløserne er, er det et stort tab for dansk tv, at studieværten på DR2s 'Premiere', Mikkel Munch Fals, har valgt at sige ja til et andet (bedre) tilbud.

Symptomatisk at de værter på tv, der rent faktisk kan noget, vælger at søge videre - og gør det. Desværre må vi seere hænge på de talende og alt for smilende hoveder, der ikke har kompetencer til andet.

Stop skattestoppet

Ole Thorbek, Værløse

Det såkaldte skattestop er en mystifikation. Muligvis er der nogle, der tror, at skattestoppet handler om at sikre, at befolkningens private forbrugsmuligheder ikke undergraves af skattestigninger. Men man kan sagtens øge skatten uden at reducere det private forbrug. Ja, man kan endog øge det private forbrug gennem skatteforhøjelser. Hvis man gennemfører en skatteforhøjelse og bruger pengene til at øge folkepensionen for dem, der stort set kun får folkepension, så stiger det såkaldte skattetryk.

Men i realitetens verden sker der en omfordeling fra alle de skatteydere, der ikke modtager den pågældende pension, til modtagerne af folkepensionen. Dem, der kommer til at betale mere i skat, vil i et vist omfang reducere deres private forbrug. Mens modtagerne af den forøgede folkepension vil øge deres forbrug. Samlet set vil det private forbrug være uændret. Med mindre dem, der får en højere pension også har en større forbrugstilbøjelighed end gennemsnittet. For i så fald fører skatteforhøjelsen til en forøgelse af forbruget til gavn for efterspørgsel og beskæftigelse og med afledte budgetforbedringer for staten. Er S og SF ikke enig i det?

Ønsker du et fremtidigt blodbad?

Simon Mølholm Olesen, DSU Randers

Regeringen nedskærer på medicinstudiets midler i Finansloven for 2010. Nedskæringen omfatter et beløb på cirka 2,4 millioner kroner - alene på Københavns Universitet! Sammenlagt med de øvrige nedskæringer på universiteterne i de senere år, så vil Danmark til sidst stå i en meget uheldig situation fremover. En situation hvor medicinstudiet hurtigt vil kontraheres til et minimal-studie, hvor kun de mest nødvendige kompetencer videregives. Altså den viden og de kompetencer, som vi er så dybt afhængige af for, at det danske sygehusvæsen fortsat kan være konkurrencedygtigt og innovativt over for et stadigt større og stadigt mere globaliseret marked.

Derfor er det virkelig forrykt, at regeringen ønsker yderligere besparelser på uddannelsen, eftersom den allerede er hårdt spændt for. Vi risikerer jo blot på sigt, at vi ender op med inkompetente læger, som slet og ret ikke er gearet til visse sundhedsfaglige opgaver. Og det vil på sigt koste menneskeliv!

Derfor var det kun positivt, at medicinstuderende gik på gaden i København den 7. september 2009 for at vise deres frustrationer og utilfredshed overfor disse uintelligente nedskæringer. Nedskæringer som for alt i verden ikke må gennemføres, hvis vi også fremover ønsker, at vores børn skal have glæde af et godt sundhedsvæsen i Danmark!

Noget om helte

Hans Peder From, byrådskandidat for SF

Når farer truer, er vi mange, der er tilbøjelige til enten at fortrænge den ubehagelige sandhed eller blive så overvældede af den store udfordring, at vi bliver handlingslammede. Heltene er dem, der accepterer udfordringerne og formår at handle. I den globale opvarmnings tid er det måske ikke så underligt, at det er blandt ingeniørerne (oftest praktiske løsningsorienterede folk), at vi finder heltene. Men det er skønt.

I en rapport fra Ingeniørforeningen i Danmark IDA fremlægges en plan for, hvordan vi frem mod 2050 kan reducere vores CO2-udledning med 90 procent. Gennemføres planen vil vi spare penge, og vi vil skabe nye arbejdspladser. Det er kun den politiske vilje, der mangler. Det er på tide, at vi overlader styringen til heltene. Vil vi fortsat satse på dem, der vil bygge motorveje, eller satser vi på dem, der vil bygge fremtiden? I SF er vi ikke i tvivl.

De forkerte betaler prisen

Jesper Madsen, regionsrådskandidat (S)

Det kan ikke være rigtig, at det er de psykiske syge og handicappede, som kommer til betale prisen her i samfundet. Vi er nødt til betale mere skat for at vi kan have et godt velfærdssamfund.

Regeringen siger til kommunerne, at de skal spare, så de ikke har råd til betale regionerne, for at tage sig af vores handicapgrupper, som blandt andre omfatter psykisk syge, døvblinde, hjerneskadede, misbrugere, og udviklingshæmmede. m.f.

Vi skal betale mere i skat, så vi også har råd til at have et velfærdsamfund, så vi har plads til 'de svage' i samfundet.

Kommunerne skal spare og spare, så de skal slå bremserne i, og så de ikke har råd til at betale regionerne. Alene de nordjyske kommuner betaler regionen for tage sig af knap 1.300 psykisk syge og handicappede, men fra næste år vil kommunerne betale regionen fem procent færre penge for det samme arbejde.

Og det kan ikke være rigtig at spare på dette område, så derfor SKAL vi betale mere i skat. Det er forkert at spare på bekostning 'de svage' i samfundet.

Aktiv dødshjælp - ret eller uret

Karin Kjær, Åbyhøj

Jeg kan kun tilslutte mig det udmærkede indlæg ang. aktiv dødshjælp i Information den 7. september.

Det kan da ikke være en menneskeret at få andre til at slå sig ihjel. Desuden har jeg en tilføjelse ud fra et samfundsmæssigt syn. Hvis den nuværende lovgivende magt og deres parlamentariske grundlag indfører aktiv dødshjælp ved lov, vil det få nogle uhyrlige og risikable konsekvenser for det enkelte individ, da jeg mener, at 'magten' ikke er plaget af moralske anfægtelser, ej heller handler og lovgiver efter nogen form for etisk kodeks.

Man kan virkelig rystes, når der i forbindelse med aktiv dødshjælp, kan skrives og tales åbent om at minimere samfundsbyrder.

I det samfund vi lever i anno 2009, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at det der kunne synes som en god ret, meget nemt kunne blive til en stor uret. >

Mysteriet om den forsvundne ligestilling

Finn Borch Andersen, forbundsformand i DJØF

Den største barriere for ligestilling i Danmark er myten om, at der er ligestilling i Danmark. Blandt DJØFs privatansatte medlemmer er der en uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder på knap fem procent, når tallene er renset for bl.a. stillingsniveau og arbejdstid. Dertil kommer yderligere 17 procent 'forklarlig' lønforskel, som netop skyldes, at mænd i langt højere grad får adgang til ledende stillinger trods lige uddannelsesniveau blandt mænd og kvinder.

Der er med andre ord rigeligt at tage fat på for ligestillingsministeren og hendes embedsmænd. Alligevel kunne man i Information den 7. september konstatere, at Ligestillingsafdelingen er forsvundet fra Finanslovsforslaget. Fra ministeriets side hævdes, at der er tale om en ren teknisk forklaring, idet organisationsændringerne på Beskæftigelsesministeriets område ikke var faldet på plads inden forslagets færdiggørelse. Flytningen af Ligestillingsafdelingen til Arbejdsmarkedsstyrelsen blev imidlertid besluttet allerede i maj.

Vi ser frem til, at de 'tekniske fejl' bliver rettet på ændringsforslaget til Finansloven i oktober. At vi har ligestilling i Danmark er og bliver en myte. At aflive myten kræver politisk vilje - og med viljen de nødvendige medarbejdere og midler.

Vi bedre vide

Morten Bro, Broager

Hvor er det typisk dansk, at nu hvor FN/UNCHR slår helt fast, at vi bryder Flygtningekonventionen, så er »der intet at komme efter«.

DK ved altså mere om FN's Flygtningekonvention, end FN selv gør?!

Enhver kritik fra international side afvises pure - som i bananrepublikker. Samtidig belærer vi andre lande om at overholde Konventionerne ... Og nu er vi kommet dertil, hvor vi udleverer danske statsborgere til USA via fiksfakserier. Vorherre bevares en udvikling i andedammen. >

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her