Kommentar

Når krig bliver et problem for demokratiet

Det er urovækkende at observere forsvarschefen blande sig i den politiske proces, der danner grund under vores demokrati
Debat
17. september 2009

Forsvarschefens henvendelse til juraen for stoppe bogen Jæger - i krig med eliten, som Politiken i går udgav som et særtillæg, er nok inden for spillets regler, men et brev direkte til landets redaktører, er ikke. Her er forsvarschefen på historisk kollisionskurs med demokratiet.

Forsvarsdebatten bærer traditionelt præg af ensidighed - enten er man for eller også er man imod den førte sikkerheds- og forsvarspolitik. Synspunkterne har ideologisk præg og er sjældent funderet i viden om praksis. Det er ofte så store følelser, der præger debatten, at grundlæggende spørgsmål, rationelle analyser og argument er opleves som truende, og ikke får megen plads. Dette hænger sammen med at fag om rådets sidste argument er drabet på andre mennesker. Denne yderste handling er derfor omgærdet med en række tabuiseringer, som skal hindre tvivlen og dermed rekrutteringen: For hvad nu hvis drabet ikke var retfærdigt, og at det måske ikke tjener hverken forsvaret af Danmark, demokratiets, sikkerhedens eller fredens sag?

Black-box

Forsvaret er en 'black-box', hvis faglighed ikke er let at få adgang til. Dette gælder i forhold til den militære faglighed, og den lukkede organisationskultur, som Forsvaret har. Dette styrkes af at indsigt i forsvarets fag og faglige praksis stadig er lagt ind under et låg af hemmelighedsklassificeringer, retsforfølgelse af brud på denne monopolisering af viden, forfølgelse og intimidering af intern kritik samt beskyldninger om illoyalitet i forhold til deltagere i den demokratiske forsvars- og sikkerhedspolitiske debat.

Hvilke fortolkninger af fredsoperationerne, der gemmer sig i black-box'en, og om denne faglighed er i overensstemmelse med de fredsoperationer, som det pålægges af Folketinget, får befolkningen ikke megen indsigt i. Spørgsmålet er, hvilken faglig kapacitet Forsvaret har til fredsskabelse, og hvad befolkningen mener om denne kapacitet.

Skaber Forsvaret gennem sine handlinger sikkerhed for den danske befolkning og fred for de befolkningsgrupper, som lever i indsatsområderne?

Manglende viden

Forsvaret er pålagt den opgave at skabe en militær faglighed, der kan håndtere konflikter lige fra forebyggelse over tillids- og fredsskabelse til direkte kamp, men det endelige mandat giver befolkningen.

Befolkningen kan give sin mening til kende om sikkerheds- og forsvarspolitikken i valghandlingen. Dette fordrer dog viden, som befolkningen ikke gives adgang til. Jeg taler ikke om indsigt i våbenteknologi eller forestående operationer, men om de faglige forudsætninger til at 'afkode' konflikter er til stede, eller om forsvaret eskalerer konflikter, fordi fagligheden mangler?

Misforstået mission

Noget kunne tyde på at Afghanistan-operationen håndteres ukyndigt, når man konstant blandt politikere, officerer og journalister hører fredsoperationen omtalt som 'krig'. Danmark er ikke i krig. Soldaterne er i kamp, men ikke i krig. Det er sådanne fejlforståelser, der først bliver tydelige i fremstillinger af soldaternes praktiske hverdag.

Hvis jægersoldater har ført en skjult krig, og danske konstabler samtidig har skullet vinde afghanernes hjerter, saver jægersoldaterne i den gren, som CIMIC-folkene (civilmilitære relationer) sidder på. Men måske er tilliden ikke så meget i fokus, når man samtidig kan man læse, at forbruget af ammunition til mortergranater fra 2005 til nu er steget med 700 pct. - tallet taler for sig selv.

Ved at lukke af for indsigt i dette område, spærres adgangen for den faglige viden, de paradokser og den dialog, som kunne udvikle både den folkelige, den politiske og forsvarets forståelse af, hvilke opgaver, Forsvaret er sat til at løse; hvilken faglig kompetence, hvilken udrustning dette kræver, samt hvilken ledelses- og organisations form, som kan skabe fred.

Hvis Forsvaret udviklede egentlige fredsoperationer var der ingen grund til hemmeligholdelse eller begrænsning af demokratiske dialoger, tværtimod. Men når den førte sikkerheds- og forsvarspolitik udvikler stadig mere krigsførelse er der, og det bør befolkningen få demokratisk indsigt i og høres om.

Kritik og debat uden konkret viden bliver let til generelle ideologiske meninger. Fredsoperationen i Afghanistan er således dybt problematisk for demokratiet i Danmark - især efter forsvarschefens henvendelse til landets avisredaktører.

Claus Kold er militærsociolog, cand.scient.soc. og ph.d.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Under Karikaturkrisen var Jyllands Postens ytringsfrihed efter regeringens mening et helligt princip, der måtte forsvares uanset prisen. Nu hvor Politiken ytrer sig på en måde som regeringen ikke bryder sig om, forsøger man at knægte ytringsfriheden med alle tænkelige og utænkelige midler.

Regeringen er klædt af til skindet...

Sidst Claus Kold var bekymret, var det tonen i drengenes omklædningsrum, der stod for skud. Den forstod han ikke meget af, og han forstår tydeligvis heller ikke oprørskrigens væsen.

Der er forskel på statshemmeligheder og ligegyldig blasfemi.

Kim Vibe

Nu du er færdig med at gå efter manden, kunne vi måske få dit bud på, hvorfor forsvaret har handlet i denne sag, som de har?
Det virker ikke helt elegant....

Måske må det være tilladt at citere Joah Illum Pinje:

."Jeg mener, at disse reaktioner er meget sigende for den debatkultur der er opstået i kølvandet på Anders Foghs kommunikationsstrategi, hvor man enten afviser(‘der er ikke noget at komme efter’) eller ved simpelthen at gå efter manden/budbringeren, som der er blevet gjort med adskillige kommisioner, rigsrevisionen, div eksperter osv. Resultatet er at der aldrig opstår nogen debat. Kampen går derimod ud på at problematisere modpartens grundlag for at udtale sig, motiver eller evner. Som kommunikationstrategi er indsatsen lykkedes.”

Her får Joah Illum Pinje på en meget præcis måde beskrevet, hvordan debatten forgår i dagens Danmark. Vi ser hvordan Kim Vibe følger sin arbejdsgivers kommunikationsstrategi til punkt og prikke…

Mosbak,

Jeg har ingen konkret viden om det, udover hva jeg kan læse i aviserne, men nu er det jo i sagens natur, Forsvaret der bestemmer, hvad der er militære hemmeligheder, og bogen har nu i sin helhed fået det stempel. Så kan den selvfølgelig ikke udgives, og Thøger skal straffes.

Der er også forskel på statshemmeligheder og kriminelle handlinger Herr Vibe .
Statens sikkerhed kan ikke påberåbes blot for at dække over noget . Den der skal straffes er den der er ansvarlig for at danske soldater har rendt rundt i et fremmed land og leget krig, forklædt som civilister .

Christian Schultz Knudsen

Bogen var ikke klassificeret (hemmelighed). Forfatteren har uden tvivl haft adgang til klassificeret matriale, men argumentet er som bekendt ikke, at han har videregivet dette, men at han har videregivet generelle oplysninger, der er "til fare for sikkerheden og forhold til fremmede magter".
Oplysninger kunne være, at de danske soldater har klædt sig ud på en bestemt måde, hvis Forsvaret skønner, at Taleban ikke ville kunne regne det ud, medmindre vi ligefrem indrømmer at vi benytter forklædning.

Det eneste ulovlige, som Politiken har foretaget sig, er at bryde ophavsretten (noget så groft endda) og det er selvfølgelig lodret forkert og selvom jeg er glad for, at bogen blev trykt, så den ikke bliver bortcensureret, så mener jeg stadig at ansvarshavende, skal stå til ansvar overfor retssystemet og det betyder, som bekendt, at han risikerer op til 6 års fængsel..

At afsløre statshemmeligheder vel vidende, at det er det, man gør, er en kriminel handling.

Kim Vibe

Du mener tidligere statshemmeligheder - der nu kan findes på wikileaks....

Ja, nu er de jo lækket.

Straffeloven kap. 12
12. kapitel: Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed

§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 102. Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år.

Stk. 2. Som bistand til fjenden anses således følgende forhold:
4) Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

§ 107. Den, som i fremmed magts eller organisations tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver meddelelse om forhold, som af hensyn til danske stats- eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige, straffes, hvad enten meddelelsen er rigtig eller ej, for spionage med fængsel indtil 16 år.

§ 108. Den, som, uden at forholdet falder ind under § 107, i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningsvæsen sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig eller besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år.

§ 109. Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.

§ 110 a. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, som forsætligt eller uagtsomt uden behørig tilladelse
1) beskriver, fotograferer eller på anden måde afbilder danske ikke almentilgængelige militære forsvarsanlæg, depoter, enheder, våben, materiel el.lign., eller som mangfoldiggør eller offentliggør sådanne beskrivelser eller afbildninger,
2) offentliggør bestemmelser, der vedrører danske stridskræfters mobilisering og andet krigsberedskab.

Selvom der er formildende omstændigheder, er der masser af muligheder for at sende Thøger på spjældtur.

Marianne Mandoe

Kim Vibe
Du finder det slet ikke problematisk at forfatteren for næsten et år siden selv gjorde forsvarskommandoen opmærksom på at han var i gang med at skive en bog, og at forsvarskommandoen her er grebet i løgn nummer 1 når de påstår at de ikke kendte til bogen før i juli?
Du finder det heller ikke problematisk at det nu fremkommer at grunden til at forsvarskommandoen vil have bogen forbudt kunne være at den måske beskriver at forsvaret har opført sig kritisabelt i forbindelse med overførsel af fanger i Afghanistan, og at der i forvejen kører en sag om lige netop det emne?

Forsvarskommandoen har haft oceaner af tid til at reagere på denne bog. Problematisk overførsel af fanger er offentligt kendt.
Med hvilken ret går forsvarskommandoen så ind og opfører sig som om de var både den udøvende og den dømmende magt?

"Fredsoperationen i Afghanistan er således dybt problematisk for demokratiet i Danmark "

Hvilken Fredsoperation?

Mon ikke Bush er tilfreds! Obama arver opgaven, med at stå for en æreløs exit fra det fattige Afghanistan, og Bushs venner er veletableret i det olierige Irak - som i øvrigt intet havde at gøre med 9-11.

Der må da for fanden være nogen i lille Danmark, der føler at vores udenrigspolitk har været forfejlet …eller er der stadig ikke noget at komme efter?

Maria Francisca Torrezão

Ja, krig er (surprise!) et problem for demokratiet. Skal vi så ikke prøve at afskaffe krigen for at redde demokratiet? Så kan vi også, som en lille bi-ting, redde millioner af menneskers liv.

www.peaceoneday.org

Det er jo ganske interessant at offentliggørelsen af Thomas Rathsack bliver gjort til en sag om sikkerhed versus ytringsfrihed.

I den forbindelse er det svært ikke at drage en sammenligning med den såkaldte Karikaturkrise, og i her bliver det meget tydeligt, at vi populært sagt står overfor Karikaturkrisens anti-tese.

Karikaturkrisen har betydet at Danmark har fornærmet det meste af den muslimske verden, og de fleste eksperter er enige om, at krisen i meget høj grad har som konsekvens, at risikoen for terrorangreb mod Danmark og danskere er steget ganske dramatisk.

VKO og det politiske establishment har imidlertid hele tiden haft den holdning at det er nødvendigt at acceptere forringelsen af sikkerheden og de øvrige omkostninger i forbindelse med Karikaturkrisen, fordi det var nødvendigt for enhver pris at forsvare de demokratiske idealer, ikke mindst ytringsfriheden.

Omvendt er det med Thomas Rathsacks bog. Her er det kun forsvaret der kan se, at bogen skulle kunne udgøre en sikkerhedstrussel. Vi ser altså at Karikaturkrisen udgør en stor og reel sikkerhedstrussel mod danskerne, mens Rathsacks bog i øjeblikket har status af at være en meget abstrakt og symbolsk trussel mod et meget begrænset antal personer. Sikkerhedstrussel i forbindelse med karikaturkrisen er altså meget større, langt mere alvorlig og langt mere konkret end den eventuelle trussel der kan være i forbindelse med Thomas Rathsacks bog.

Derfor er det jo fuldstændigt forrykt at det politiske establishment på den ene side påstår at vi skal leve med en voldsomt forøget terrorrisiko som følge af Karikaturkrisen for at forsvare ytringsfriheden, mens vi samtidig skal undertrykke Politikens og Thomas Rathsacks ytringsfrihed, for at gardere os mod en trussel der er uendeligt meget mindre.

Regeringens argumentation er i denne sag dybt selvmodsigende og hyklerisk…

Mads Kjærgård

Jep!

Marianne,

Forsvarskommandoen kendte ikke til bogen før i sidste uge. Det gjorde Jægerkorpset derimod, men de fik ikke lov at gennemlæse den, på trods af, at det var det råd, manden fik.

Forsvarschefen er vel en blandt mange forvaltningschefer i Danmark, og generelt er vi vel interesserede i, at forvaltningscheferne kan sige, skrive og meddele sig uden at spørge det politiske establishment først.

Når Forvaltningscheferne falder i ryggen på deres politikere , så jubler vi på demokratiets vegne, og når de går andre ærinder, så kræver vi lige pludselig, at de skal holde mund.

Skal vi ikke lige vedtage, at forvaltningschefer skal have lov til at føre sig frem - klumrer de, så er der dermed taget mål af dem.

Når man har konstateret , at forsvaret vist ikke har nogen spin-doktorer ansat ( de trænger til at ansætte en håndfuld eller mere )og er intellektuelt underlegne i forhold til Politiken , så er realiteten vel, at bogen ikke indeholder oplysning om magtmisbrug, forbrydelser o s v og grundlæggende er positiv over for forsvaret ? - Kunne det så ikke have ventet lidt med at sprøjte bogen ud på gaden?

Det virker lidt som om Politiken er igang med at iscenesætte sig selv som demokratiets vogter med en lyn-udgivelse af bog, der ikke indeholder skandaler og ubehageligheder for Regeringen ?

Men hvad nu hvis der er noget ( måske bare en lille smule) , som kan skade danske soldater - det hensyn er ligesom tromlet ned af Politiken.

Visse ting skal være hemmelige - f eks koderne til pengeskabet, PC'eren, IT-systemet , persondatabaser , planer om devalueringer , pengeombytninger o s v - uden at der deri ligger noget udemokratisk, og forsvaret har sikkert en del ting, de ikke ønsker at dele med modspillerne i udlandet.

Thomsen,

Din analyse er i skoven. At knæsætte princippet om, at Danmark er en selvstændig nation med en fri presse, når man står overfor et udenlandsk pres, er et forsvar for rigets selvstændighed mod ydre fjender. Det er det, vi har et sikkerhedsapparat til at tage sig af. Konflikter med udlandet.

At lække militære hemmeligheder til offentlig beskuelse og til gavn for ydre fjender er derimod forædderi.

Jesper Frimann Ljungberg

Robert Kroll:
"Men hvad nu hvis der er noget ( måske bare en lille smule) , som kan skade danske soldater - det hensyn er ligesom tromlet ned af Politiken."

Med sådan et gummi argument kan man få hvad som helst gennemført.

Lad os dog starte med a censurerer Internettet ved
at fjerne al information der omtaler Special styrker og danske soldaters udstyr etc .etc.

Og lad os dog indføre seriøse baggrund checks af alle der er i militæret det kunne jo være at de havde en onkel eller noget der var med i Taleban.

Lad alle artikler, tv udsendelser der omhandler noget med militæret gennemgås af militærets media afdeling så vi kan se at der ikke er noget hemmeligt der.

Hvor stopper skruen ?

Der er skrevet så mange bøger om Special styrkers operationer i Afghanistan og Iraq at det halve kunne være nok.
Bare prøv og gå på amazon og lav en simpel søgning. Og ja der er også en del hvor der er passager om danske special styrkers indsats.
Hvorfor er der så ikke nedlagt fogde forbud mod disse bøger ?

// Jesper

@ Per Thomsen

Regeringens argumentation er i denne sag dybt selvmodsigende og hyklerisk…

Specielt med tanke på hvor svært det har været, at give soldaterne den beskyttelse som soldaterne har krav på, her tænker jeg bl.a på det udstyr de længe har skreget til himlen efter (panseret mandskabsvogne m.m) Men her har forsvarsledelsen være påfaldende mere stille, måske fordi de allerede havde brugt for mange penge på tanks etc., der kan vi tale højlydt om forfejlet sikkerhedsvurderinger. Inkompetencen længe leve!

@ Kim Vibe

At lække militære hemmeligheder til offentlig beskuelse og til gavn for ydre fjender er derimod forædderi.

Gør det så Poul Dahl, tidligere chef for jægerkorpset til en forrædder? Eller viser det bare, hvor meget regeringen og forsvarsledelsens er fedtet ind i deres eget lort?

Lars Peter Simonsen

§100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.
Hov, hvorfor var det lige, at der blev brændt ambassade og flag af, og hvad er det der sker når man håner andre landes kultur religion? Så bliver de vrede på Danmark og danskere og brænder flag og ambassader. Kan man derudaf slutte, af de berømte tegninger, samt mange hånlige bemærkninger og ytringer idet hele taget i det offentlige rum burde straffes efter denne paragraf? Så bli'r der s'gu travlt i retssalene og godt fyldt op i fængslerne...

Jesper Frimann Ljungberg

Brian Fritner skrev:
"Eller viser det bare, hvor meget regeringen og forsvarsledelsens er fedtet ind i deres eget lort?"

Den reelle grund til den her modstand mod denne her bog er nok, at man kunne forestille sig at 'Grundlovskomiteen' ville bruge den i deres sagsanlæg mod statsministeren. '

// Jesper

Poul Dahl har af gode grunde et horn i siden på forsvarstoppen. Han taler mod bedre vidende for at oppuste sin politiske platform, og hvad der bliver hemmeligtstemplet i Danmark, er ikke rigtigt op til ham.

Lisbeth Johnsen

Claus Kold har mange gode pointer her, bl.a.:
"...drabet på andre mennesker. Denne yderste handling er derfor omgærdet med en række tabuiseringer, som skal hindre tvivlen og dermed rekrutteringen"

I sidste instans har vi efter min mening at gøre med det paradoks, at krig er uforeneligt med demokrati. Krig er uciviliseret og primitivt, mens demokrati er civilisationens højdepunkt indtil videre.
Når et demokrati fører krig er det at sammenligne med at save den gren over, som man sidder på, eller at forsøge at sætte sig mellem to stole. det første er dømt til at mislykkes, og det andet medfører, at man havner et sted, hvor man ikke ønsker at havne.

Politiken kan i dette tilfælde se, hvor vi er i færd med at havne og udviser civil courage.
Stor respekt herfra for det.
Min respekt gik også til Jyllandsposten i sin tid, fordi et muslimsk mindretal ikke kan diktere det offentlige rum i værtslandet, følelser eller ej.

I det højere perspektiv er man imidlertid ifærd med at indføre fascisme med små skridt, jvnf. lømmelpakke og politiets nye virkemidler og fremfærd, og de færreste opdager desværre, hvad det er, der foregår (se www.theflucase.com).

Vi har brug for, at denne regering bliver standset, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Min anbefaling til oppositionen er at forsøge at få et flertal for et mistillidsvotum. Jeg er ligeglad med, hvad anledningen kan være, hvadsomhelst, bare det sker.
Det kan være for sent, før nogen kan nå at sige "retssamfund".

Lars,

Hvis vi havde haft en svag stat, ville den paragraf sikkert være blevet taget i anvendelse. Det har vi heldigvis ikke.

Lars Peter Simonsen

Poul Dahl er en hædersmand og burde udnævnes til forsvarschef eller måske ligefrem forsvarsminister! Men det vil han sikkert ikke...

Lars Peter Simonsen

Og heldigvis kan jeg osse tænke (mit)...

Sjovt at Poul Dahl, nu skal roses for åbenhed i denne sammenhæng. Manden blev fyret for som chef for Jægerkorpset, da han gik ind for tortur, bare det blev holdt hemmeligt.

Kim Vibe

Endnu mere sjovt at se hvor loyal du er! Bare man har kasketten på!

Kære Brian,

I denne sammenhæng er jeg tilfældigvis enig med Forsvarets ledelse og ministeren. Det er jeg langtfra altid, hvilket enhver, der har læst mine skriblerrier burde vide.

@ robert kroll

Når man har konstateret , at forsvaret vist ikke har nogen spin-doktorer ansat ( de trænger til at ansætte en håndfuld eller mere

Tja, det var da en fornøjelse at se Søren Espersen få tørt på af Tøger Seidenfaden i Deadline i går aftes, men hvor ville det dog ha vakt større glæde, hvis det var helle-pigen eller villy-drengen der havde taget handskerne på!

Kære Kim

Det tager jeg da hatten af for, men den uenighed har jeg desværre ikke haft fornøjelsen af at møde, ser frem til at blive overrasket

Hans Jørgen Lassen

Kim,

der er ikke nogen af de af dig citerede bestemmelser, der rammer Politiken.

Den relevante bestemmelse er straffelovens § 152 d, stk. 3, den samme som man i Grevil-sagen forgæves forsøgte at bruge over for Berlingske Tidende.

Hans Jørgen Lassen

@Robert Kroll

Forsvaret er vist den virksomhed i Danmark der har flest presseofficerer ansat - i omegnen af 60 styks, hvor du bl.a. vil møde dem i disse spalter, hvis de ikke lige er udsendt til Afghanistan, hvor de så sorterer, hvilke nyheder forsvaret synes er opportunt at bringe.

Til sammenligning har Carlsberg en eneste pressemedarbejder, der dækker deres globale forretninger - men de har selvfølgelig også et populært produkt.

Når danske soldater farer rundt i civil på deres undercover operationer, øger de faktisk risikoen for de civile hjælpeorganisationer i Afghanistan (NGO'er)
jf. beskrivelsen i afsnittet af Jæger bragt her på Information:

"Som eksempel kan nævnes, at en simpel oplysning, som den om Landcruiseren alene reelt kan øge risikoen for, at NGO’er kan operere overhovedet - hvormed også jægerne kan fortabe eller få forringet den reelle mulighed for at bruge deres beskyttede køretøj fremover."
(Citat: Peder Pedersen.)

Problemet er her tilsyneladende at oplysningerne slipper ud til en bredere kreds - men de facto problemet er, at Jægerkorpset overhovedet opererer på den måde - idet det alene er deres handlinger der udsætter NGO'er for risici.

Det afslører nemlig, at de militære operationer har højeste prioritet, uanset at midlerne betyder en alvorlig sikkerhedsrisiko for civile organisationer der arbejder med genopbygning.

Det afslører også hulheden i argumenter om at vi er der for at genopbygge pigeskoler, og alt det andet hurrasnak befolkningen er blevet fyldt med - man kan nemlig ikke både føre krig og genopbygge samtidig.

De nyeste tal for udviklingen viser at Taliban er fast tilstede i 80% af Afghanistan i dag, vi har haft et valg hvor sandsynligvis 1,5 millioner stemmer er fusk og antallet af udenlandske soldater der bliver dræbt er stigende - det kan man ikke "spinne" sig ud af.

HJL,

Det er muligt, at man i sagen ikke tager bestemmelserne i anvendelse, men især den sidste ville jeg nok have brugt.

Grevilmetoden hænger ikke sammen i denne sammenhæng.

Hans Jørgen Lassen

Kim,

du tager slet og ret fejl. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 12 kan ikke bruges i dette tilfælde.

Jeg er ikke i tvivl om, at forsvaret gerne ville, men det er juridisk umuligt.

Man har kun § 152 d, stk 3 at holde sig til. Kun den dækker et sådant tilfælde.

Så tager vi den lige igen.

§ 110 a. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, som forsætligt eller uagtsomt uden behørig tilladelse
1) beskriver, fotograferer eller på anden måde afbilder danske ikke almentilgængelige militære forsvarsanlæg, depoter, enheder, våben, materiel el.lign., eller som mangfoldiggør eller offentliggør sådanne beskrivelser eller afbildninger,
2) offentliggør bestemmelser, der vedrører danske stridskræfters mobilisering og andet krigsberedskab.

Jeg har svært ved at finde en paragraf i straffeloven, der dækker bedre.

Udover selvfølgelig 152.:)

Hans Jørgen Lassen

Kim,

jeg er klar over, at det ikke fremgår umiddelbart. Men det er altså en slags spionageparagraf.

Det er da også oplyst i pressemeddelelserne, at forsvaret påberåber sig "statens sikkerhed og rigets forsvar" - nøje svarende til ordlyden af § 152 d, stk. 3.

Disse udtryk forekommer ikke i straffelovens kapitel 12.

Ja, ja. Jeg har jo givet dig ret.:)

Sociologen Claus Kold skyder som sædvanlig ved siden af.

FKO har al mulig ret, ja, pligt til at appellere medierne om at overholde loven. Mere er der sådan set ikke at sige om det.

Franz Michelsen

Det som er en trussel mod landets sikkerhed er ikke bogen (som ikke afslører en skid - mere er udgivet internationalt) men den idiot-institutionaliserede lemminge-mentalitet, som ikke kan se at truslen er vores tilstedeværelse i Afghanistan som kun skaber langt mere usikkerhed for os...og dem.
STAKKELS UVIDENDE U(D)DANNELSESSKADEDE OS Virkeligheden er langt mere grum og radikal end vi i vores idiot-institutionaliserede nyttige idioti af ufunderede overbevisninger fatter.HØJTRANGERENDE ex-CIA-CHEFER DER OVERTRUIMFER VORES HJERNEDØDE MENTALITET I DK VISER 100% AT VOR SIKKERHED FORVÆRRES VOLDSOMT VED VORES TILSTEDEVÆRELSE I AFGHANISTAN - DET HAR INTET MED SIKKERHED AT GØRE http://www.youtube.com/watch?v=hjE2wMWMJwI

"Jesper K. Hansen, formand for CS, Centralforeningen for Stampersonel, som er faglig organisation for den tidligere jægersoldat, Thomas Rathsack, forfatter til bogen "Jæger - i krig med eliten".Han nævner krigen i Irak, krigen i Afghanistan, Muhammed-tegningerne og det faktum, at Danmark står side om side med USA som langt mere farlige for danskere i udlandet end en bog af en tidligere jægersoldat"

Alt er omvendt; Bogen viser at folketinget er blevet holdt hen i mørke. Blot påstanden om at jægerne har været I afghanistan når dette blev benægtet. Men ingen se dette enkle faktum som dybt kritisabelt. Thomas Rathsack kunne i princippet blot have forelagt offentligheden denne ene påstand hvilket alene er nok til at se hvor problemet ligger; det ligger hos regeringen

kommentar fra anden bruger på POL: "Har nu læst bogen og eftersom Jeg har en fortid som officer i Flyvevåbnet må Jeg desværre tilstå at dette er dybt pinligt for det danske forsvar..Der er INTET i den.. INTET som er kontroversielt eller ikke allerde er tilgængeligt i mange andre bøger fra specielt SAS i England og bøger om DELTA i USA Forsvarskommandoen lever i en anden tid."

Mr. jægersoldat afslører intet eksplosivt men lever blot sin våde top-gun drøm ud. Der er ikke en skid millitære kompromitterende afsløringer som kan skade landets sikkerhed.Det som er en trussel mod landets sikkerhed er ikke Mr. Jægersoldats bog (som ikke afslører en skid - mere er udgivet internationalt) men den idioti-institutionaliserede lemminge-mentalitet i Danmark

HVAD KAN DET KOMPROMITTERE SIKKERHEDSMÆSSIGT? INTET...ANDET END AT REGERINGEN LYVER, AT FORSVARSMINISTEREN LYVER, AT FORSVARSCHEFEN ER INKOMPETENT

Bottomline: Anmeldelsen afslører kun forsvarets inkompetence og at forsvarsministeren lyver, at de fleste papegøjer som siger det-er-farligt-for-rigets-sikkerhed er dumme eller uvidende (tænk at kammeradvokaten nu også leger papegøje – det hele STINKER af politisk fadæse og nu er forsvaret for stolte til at trække i land fordi de ellers ville miste ansigt). Og at en redaktør bryder et forlagsophavsret.

Her er noget virkelighed: Hamid Karzai er en marionet regent for CIA, Afghanistan er en fuldgyldig narko-stat, og valmuer blomstrer der endnu ikke er blevet udryddet, hvilket blev bevist i 2003, hvor Bush-regeringen afviste at ødelægge de afgrøder, selv om chancen var der for at gøre det.

Lad blot Seidenfaden have sit ego - desuden er forlaget sandsynligvis blevet marketing begunstiget (såfremt de får medhold til at udgive den) i form af en enorm fis i en hornlygte og alle tror på kejserens nye klæder og skræpper op i kor fordi de bliver mindfucked af teleprompteren der blæser det hele op fordi bogen IKKE afslører ting som er farlige for rigets sikkerhed

Når DK-zombierne og deres hjerneløse lemminge-efterplapren gentager: "Det er farligt for rigets sikkerhed" UDEN at komme med ét eneste konkret eksempel, så er det et bevis på at irrationalismen hersker.Lad nogle komme med blot ét eksempel på hvor Thomas Rathsacks bog er kompromitterende for rigets sikkerhed.

Franz Michelsen

Om militære bøger overhovedet efterhånden kan udgøre en sikkerhedsrisiko, er Christian Le Miére i tvivl om.

»Spørgsmålet er, om det ikke er en tabt kamp efterhånden at holde informationer tilbage. Der ligger så mange oplysninger og informationer ude på åbne kanaler, på internettet, på blogs og så videre. Det er allerede ude af kontrol«.

»En soldat skal være meget specifik, hvis han skal kunne skade operationerne i Afghanistan. Det skal være oplysninger om, hvordan man konkret patruljerer eller aflytter radioer eller noget i den stil. Og selv mange af de ting kan man, helt ærligt, google og få masser af oplysninger om i forvejen«, siger Christian Le Miére.

Franz Michelsen

Det sidste fra politiken

Franz Michelsen

Dvs. et uddrag fra Chefredaktør for det anerkendte militære analysetidsskrift Jane’s Intelligence Report Christian Le Miére

Hans Jørgen Lassen

Franz skriver:

Bogen viser at folketinget er blevet holdt hen i mørke. Blot påstanden om at jægerne har været I afghanistan når dette blev benægtet. Men ingen se dette enkle faktum som dybt kritisabelt.

Jo, vi er mange, der kan se dette som dybt kritisabelt. Og er klar over, at det er en af grundene til, at forsvaret reagerer i noget, der ligner panik for at lukke kæften på folk.

At kammeradvokaten leger papegøje, er en helt forkert beskrivelse. Fuldstændig forkert.

Den rigtige beskrivelse:

kammeradvokaten er statens betalte lejesvend, der er villig til mod god, særdeles god betaling, at forsvare hvad som helst, som den siddende regering måtte have gjort i nælderne.

Kammeradvokaten er til fals, som kvinder i et ældre, og mere respekteret erhverv.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Kammeradvokaten er til fals, som kvinder i et ældre, og mere respekteret erhverv."

Mange tak for denne perle, Hans Jørgen :-)

Forsvarschefens henvendelse til juraen for stoppe bogen Jæger - i krig med eliten, som Politiken i går udgav som et særtillæg, er nok inden for spillets regler, men et brev direkte til landets redaktører, er ikke. Her er forsvarschefen på historisk kollisionskurs med demokratiet.

Jo tak... det er der jo ikke noget nyt i, og nu forsøger "Forsvaret" sig med nye tiltag for at dækker over deres langmodige reaktion på bogen, ved at anklage jægeren.

Lad det så være en lektion for alle dem der mener at en professionel hær er at foretrække frem for tvunget værnepligt. Man kan ikke stole på militærets demokratiske sindelag - ganske enkelt.

Sider