Læserbrev

Rigets sikkerhed - samfundsdebat, pålidelige kilder og afsløringer

Den tidligere chef for Jægerkorpset, Poul Dahl, har været en flittigt brugt kilde i forbindelse med den kontroversielle trykning af bogen, 'Jæger'. Her forsvarer han, hvorfor han stadig er en troværdig og vægtig kilde.

Den tidligere chef for Jægerkorpset, Poul Dahl, har været en flittigt brugt kilde i forbindelse med den kontroversielle trykning af bogen, 'Jæger'. Her forsvarer han, hvorfor han stadig er en troværdig og vægtig kilde.

Debat
26. september 2009

I den aktuelle debat om bogen, Jæger - i krig med eliten sættes der ofte spørgsmålstegn til mine kompetencer for så aktivt at deltage i debatten og så ofte at blive citeret af andre i samme debat.

Det gælder således også når journalist John Kreiner, i sit læserbrev (21. september) i Information sætter spørgsmålstegn ved min 'pålidelighed' som kilde. Argumentet er alene det, at jeg forlod Forsvaret i 2004 efter næsten 40 års aktiv tjeneste.

Jeg skal gerne indrømme, at jeg ikke ved præcist, hvad der aktuelt foregår i Forsvaret eller ved Jægerkorpset. Men med min baggrund i Forsvaret og min fortsat store interesse for samfundet og det beredskab, der skal skabe tryghed og sikkerhed for os alle, vil jeg vove den påstand, at jeg, når det gælder krig, de militære styrker, efterretningstjeneste og samarbejde med fremmede magter ved mere end de fleste. Det er vel også derfor, jeg så ofte bliver spurgt.

Det er da også på den baggrund, jeg har udtalt mig og hævdet, at jeg har svært ved at finde passager i bogens tekst, der efter min opfattelse kan udgøre en forøget risiko mod vores soldater eller Rigets sikkerhed. Ligesom jeg har svært ved at forstå, at bogen skulle kunne give anledning til særlige problemer i vores samarbejde med vores koalitionspartnere.

Vide hvilke passager

Det, der hidtil er kommet frem i debatten om bogens indhold og dens udgivelse, har ikke ændret den opfattelse - tværtimod. Og som Forsvaret selv hævder, så er det jo kun, hvis man (læs: Forsvaret) selv afslører præcist hvilke passager, der vil kunne udgøre en risiko, de også bliver til en risiko.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke på alle områder har den største tillid til den nuværende ledelse i Forsvaret, men netop i denne situation har jeg stor tillid til, at man kan holde på den hemmelighed.

Hvis det viser sig at være tilfældet, kan alle vi andre almindelige borgere nøjes med at glæde os til at læse en god bog, der blot, ligesom mange andre bøger, tv-udsendelser og film om samme emner, kun indeholder afsløringer, der afslører, at der ingen afsløringer er.

Poul Dahl, tidligere chef for Jægerkorpset

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Peter Simonsen

Godt gået, Poul Dahl!

Godt gået, - men:

kan alle vi andre almindelige borgere nøjes med at glæde os til at læse en god bog ...?!

- efter at have læst det ene kapitel der blev offentliggjort i Information, tror jeg næppe jeg gider at bruge tid på at læse hele bogen - ren fristil fra folkeskolen.

Tjae Poul Dahl...

Naturligvis er der grund til at sætte i relief, når man beklikkes på troværdigheden. Også en del af min erfaring. Med PET i hovedrollen. CEPOS m.fl. Og dermed vende anklagen 180 grader.

Men der er så samtidig al mulig grund til ikke at lade sig gå for meget på. Danskerne kan jo godt tænke selv og hár fundet ud af, at der er alvorlig ged i den i feltet imellem almindelig retspraksis og så klassifikations-området. Naturligvis er såvel ytringsfrihed som offentlighedens muligheder for at orientere sig svært alvorligt i vælten for øjeblikket. Det kan man sige meget mere om, end der indtil vidrere er gjort. Men du har i princippet ret: det ser ikke for kønt ud for tiden...

Med venlig hilsen

Poul Dahl

Du har den rigtige indstilling - Tak for det.
Set i lyset af de sidste dages begivenheder, må jeg alligevel udtrykke en vis betænkelighed ved både forsvaret og deres IT afdeling. Nok mest at de fjoller sådan rundt med uoverlagte retslige handlinger, efter at have sovet dybt i flere måneder. Jeg mener - de var jo orinteret om bogen i forvejen.

Men godt det er kommet frem i lyset. Måske de har lært et eller andet.

Netop idet Poul Dahl er FORHENVÆRENDE er han ikke nærmere på at vurdere dette spørgsmål end nogen som helst andre.
Det fremgår jo netop direkte af Ratshacks bog, at korpset IKKE var operativt indsat i noget som helst andet end øvelser, dengang i 1990'erne, hvor
Poul Dahl var chef.

Det, vi kan konstatere er derimod, at FKO også har spurgt den NUVÆRENDE Jæger- Chef, og han er således blandt kilderne til af fastslå, at bogen er et sikkerhedsmæssigt problem for bla. soldaternes og agenternes sikkerhed, - se således :

http://www.berlingske.dk/article/20090921/krigen/709210068/

Sludder Peter Pedersen. Poul Dahl er da i særklasse nærmere end hvermand til perspektiverne omkring Jægerkorpset. Det er perspektiverne omkring offentligheden, der angår Maren i kæret på lige fod med andre...

Hvad der undrer i den sammenhæng er unægteligt det forhold, at Forsvaret har valgt at åbne endnu en front: hjemmefronten. Og det ydermere formidlet over det statslige voldsmonopol (her juraen, men andre midler kunne have været valgt). Anliggendet drejer sig om forsøget på at inddrage friheds-rettigheder over magtrelationer. Jo mindre offentlighed, jo mere en beslaglæggelse af offentlighedens indsigt i virkeligheden. Man kan også beskrive anliggendet som forsøget på at erstatte offentlighed med forestillingen om offentlighed som et myndighedsforhold. Men det fratager individet sit forhold til offentligheds-begrebet. Og den går ikke, Grønberg. Jeg lytter således fortsat gerne til Poul Dahl, fremfor journalister i nærværende debat. Man piller ved demokratiets spilleregler under nærværende Regering - og derfor lytter vi videre med en udelt skarpere opmærksomhed...

Med venlig hilsen

Berlach

Der er ikke tale om at inddrage frihedsrettigheder, idet disse rettigheder både i Grundloven og i EMRK allerede er begrænsede, når det drejer sig om informationer, der er omfattet af forhold som skal beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige tryghed - se fx. selv EMRK Artikel 8.

Naturligvis skal vi som vælgere i et demokratisk samfund have så megen indsigt som overhovedet muligt i, hvad militæret går og laver.

Det ville dog være aldeles uansvarligt, hvis man valgte at overhøre, når chefen for Jægerkorpset siger, at dele af denne bog udgør en fare for jægernes liv og førlighed, fordi bogen fortæller, hvor få jægerne rent faktisk er, og ret detaljeret om, hvordan jægerne udfører deres opgaver.
Den nuværende chef er jo netop den person i kongeriget, der ved mest om, præcist hvordan jægerne udfører deres operationer i dag.

Dahl der i dag er pensionist og vist lever af at holde foredrag, var chef i jægerkorpset helt tilbage i 1991-92 - hvor det danske Forsvar (ihvertfald Hæren) på alle områder udførte sine opgaver totalt anderledes i forhold til i dag. Det gælder i særdeleshed også for Jægerne, som det også klart fremgår af Th. Ratchaks bog,

Du har ikke ret i, at Forsvaret har nogen som helst andre midler end de juridiske - hvis man ser bort fra militærkup, hvilket må anses totalt umuligt at gennemføre i DK.

Derimod er jeg helt enig i, at det er en særdeles klog indstilling du har, at du ikke så gerne vil lytte til journalister.

Det skal bemærkes, at jeg har enorm respekt for - og tager hatten af for, - at Poul Dahl bla. har gennemført den særdeles krævende jægeruddannelse, og den tjeneste han har udført der, og han har naturligvis ret til at ytre sig på lige fod med alle andre, ligesom han kan af og til skrive noget underholdende,
Men som han jo selv indrømmer ovenfor, er han er nu engang lige så lidt noget ekspertvidne som andre pensionister, som fx. tidl. General Kjeld Hillingsøe, eller... Hans Engell.

Rettelse:

Der skulle ikke stå EMRK art. 8, men derimod Art. 10, beklager.

Eftersom at det er en subjektiv vudering om hvorvidt et emne er farligt i forhold til rigest sikkerhed, er der egentligt ikke noget problem i at Poul Dahl og den nuværende forsvarschef er uenige i deres vurdering.
Uden en detaljeret gennemgang af bogen fra begge parter hvor de beskriver hvad der er problematisk eller ikke syntes jeg som ikke-indviet at det kan være svært at overskue hvem af parterne der har ret.
Man da det er rent subjektive skøn kan de som sådan godt begge have ret, ud fra egne betragtninger uden at dette er et problem.

Men dog problematisk i debatten i dag er at de konflikter som Danmark har haft soldater udsendt til generelt har været omgivet af tavshed og manglende information om hvad der rent faktisk foregår på missionerne.
Fx har danske soldater været i kamp og hvor mange gange har vi så det?
Er de missioner lykkedes danske soldater har været udsendt på - hvorfor/hvorfor ikke?
Ud fra et demokratisk synspunkt er det ved at blive et problem at der ikke er en reel offentlig indsigt i hvad danske soldater foretager sig når de er udsendt.
Derfor er det også blevet usædvanligt svært at kunne bedømme hvad der er "i rigets interesse" og hvad der bare skal holdes hemmeligt pga "dårlige vaner" fra forsvarets side.