Klumme

Bøller og autonome i løs vægt

Når regeringens nidkære præliminære forholdsregler mod dem, der udfordrer Dansk Folkepartis normalitetsbegreb, rammer utilsigtet
Debat
24. oktober 2009

Man læste forleden sine avisforsider med velbehag. Retfærdigheden sker endelig fyldest. VK var kommet til fornuft. Vel sent måske, men det var sket.

Regeringen skærper kursen over for klimabøller, skrev flere dagblade i let divergerende formuleringer og med store typer på forsiden. Såfremt læseren herefter gjorde det klogeste, holdt sig til overskrifterne og sprang det med småt over, bibragtes han/hun en stakåndet illusion om et rimeligere Danmark regeret af fornuft og indsigt: Regeringen med justitsminister Mikkelsen i spidsen finder sig ikke i mere vrøvl, men forlanger
klimabøller straffet strengt.

I et kortvarigt limbo forestillede man sig, at regeringen ville kræve Pia Kjærs­gaards parlamentariske immunitet ophævet, og parti­lederen og flere af hendes nære medarbejdere stillet for retten under anklage for letsindig eller forbryderisk letsindig omgang med miljøet og klimaproblemerne.

Man så for sig Bjørn Lomborg i fængsel i 40 dage, så­ledes som minimumstraffen nu er fastsat for disse klimabøller. Tilsvarende måtte regeringen have sendt bud til NATO’s hovedkvarter i Bruxelles for at få organisationens generalsekretær udleveret til strafforfølgelse i hjemlandet samt forlangt Europa-Parlamentets immunitet for tidligere vicestats­minister Bendt Bendtsen suspenderet.

Skadefryd over Auken

Nævnte personer kan alle betegnes som klimabøller. Disse politikeres årelange bevidste sabotage af relevante for ikke at sige livsnødvendige initiativer med hensyn til CO2-udslip o.a. samt deres lodrette fornægtelse af problemerne eller levering af usaglige råd og vejledninger, ofte i samklang med andre klimabøller må og bør omgående retsforfølges med udgangspunkt i de nye straffebestemmelser.

»Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø« havde som bekendt fået det dårligere i Anders Fogh Rasmussens regering, det sagde den daværende statsminister engang med skærebrænderstemmen sat i trækgear på sit partis landsmøde.

Kun Svend Auken skulle til forsamlingens skadefro jubel have det dårligere, hans fine ministerium havde de netop smadret. Bekymringen for klimaet og miljøet var som hos den republikanske regering i Washington gjort til hadeobjekt.

Den hånligt udstillede politiske korrekthed blev et redskab til nedgøring af modstandere og af klima­eksperter med indsigt og
gode argumenter. De sidste, argumenterne, behøvede man ikke at tage hensyn til; flertallet bestemte at miljøet havde det fint som i gamle dage med Maren i mosen og Poul Reichhardt til hest.

Dansk Folkepartis ledende folk var og er i øvrigt revnende ligeglade. ’Efter dem syndfloden’; partiet har en særlig aftale med Vorherre om at menneskene ikke skal gøre det gode, fordi det gode er det onde.

Fornægtelse er også nemmest, man behøver ikke engang gå over til energi­sparepærer, vandstandsstigningerne er politisk korrekt pjank.

Bendt Bendtsen for sin del ymtede – ind mellem et par glade gratis jagtudflugter med ministerbiltransporteret bøsse – allerede i 2001 at nu havde man da nok af vindmøller og nedlagde som konsekvens af sin dybe indsigt i alternativ energi og det fossilers indflydelse på indlandsisen alle vindmølleparker, der ikke var påbegyndt samt høvlede forskningsbevillingerne ned i niveau med sin egen forståelse af problemernes omfang.

De sande klimabøller

Markedet skulle og kunne sagtens klare de energi­problemer forklarede den glade klimabølle. I øvrigt sekunderet af Folketingets nuværende formand, dengang landets finansminister, klimabølle Thor Pedersen.

Endelig er der Bjørn Lomborg, hvis omgang med statistik mest af alt minder om beviset hos Holberg at lillemor er en sten, fordi hun ikke kan flyve. 40 dage i spjældet med denne klimabølle!

Men ak og ve. Hvor længe var Adam i Paradis! Klimabøllebegrebet dækker ikke som man skulle tro og som her beskrevet de sande bøller. Klimabølle er ikke forhenværende præsident Bush, hvis administration end ikke gad åbne de advarende e-mail fra den amerikanske miljøstyrelse; ej heller er det tidligere vicepræsident Dick Cheney, hvis grove udfald mod de bekymrede kvalte alle initiativer.

Klimabøller er heller ikke de store liberale og konservative tænketanke, der har anvendt velvilligt tildelte formuer på at nedgøre advarslerne.

Skeløjet verdensbillede

Klimabøller er slet ikke Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen og Pia Kjærsgaard, skønt deres ansvar for forsinkelserne i det utaknemmelige arbejde det er at vende udviklingen (hvis dette overhovedet efterhånden mere er muligt), ikke er til at se bort fra.

Klimabøller er derimod i Brian Mikkelsens skeløjede verdensbillede demonstranter der måtte træde frem under det kommende og stadig mere vaklende klimatop­møde i København.

På forhånd benævner regeringen og folketingsflertallet mulige uregerlige demonstranter som bøller og beordrer domstolene til at dømme på et skærpet grundlag.

Når man ligeledes på forhånd ved at politiet i den slags situationer ikke altid har styr på sig selv og stavene, ved man også at justitsmordet her er lagt vel til rette. Adskillige – også fredelige demonstranter – vil blive udsat for urimelige overgreb. Nu med fordoblet og lettere grundlovsstridig tilbageholdelsestid i politiets varetægt. Vi ved det, for det sker næsten hver gang, der er optræk til den slags. Vi ved også på forhånd at sådanne skærpelser, der kan ramme i flæng og også gør det, på ingen måde vil forhindre eventuelle ballademagere – hvem de så end kan siges at være på forhånd – i at udfolde sig frit og uhæmmet.

Afvigelser undertrykkes

Den, der kaster den første brosten mod en politibetjent og kaster for at ramme, er jo skingrende ligeglad med om straffen er syv dage i spjældet eller 40, det siger sig selv; den slags folk kaster ikke med sten i forhold til straframmen.

Den eneste effekt af de nye bestemmelser er at fredelige folk bliver hjemme og afholder sig fra ytringer. Politikernes bestræbelser i disse tider på at inddæmme enhver afvigelse fra egen norm, som fastsat af et stadig mere snævert normalitetsbegreb, giver sig udslag i specialpræventive og besværgende retslige foranstaltninger, der så at sige for hver gang yderligere fjerner det danske samfund fra retsstatens grundprincipper.

Et medlem af DF’s gruppe vil for resten have tidligere elitesoldater sat ind mod rocker- og bandekriminaliteten.

En så syg idé, der ikke straks er tilbagevist af alle andre partier, er selvind­lysende tjenlig til at optrappe volden og øge råheden.

Et andet medlem vil have oprettet et bandekontor, og gudhjælpe én om ikke også Socialdemokraterne slutter op om den idé. Kan man ikke gøre andet i sin magtesløshed over for en ifølge sagens natur vanskelig håndterlig, men ikke på nogen måde samfundstruende eller
– omvæltende bandevold, og uanset hvor forfærdeligt det er, det de gør, kan man altid oprette en enhed med et dramatisk navn, der relaterer til problemet.

Igen er det demagogernes sprogbrug der er mest skræmmende. Demonstranter er pr. definition ’klimabøller’ og bliver det herefter alle til hobe, fordi man i den slags situationer, hvor aggressionerne sidder løst, ikke gider skelne og da slet ikke de populistiske politikere der har lanceret sprogbrugen.
Hvad var det nu Birthe Rønn Hornbech – der af uransagelige grunde gik for at være en brav kone – over én kam kaldte Bedsteforældre for Asyl? Var de ikke autonome? Hvad kalder hun mon så de autonome? Klimabøller. Ja, hvorfor ikke?

geme@information.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen Rasmussen

OPFORDRING TIL ALLE
OM AT OPFØRE SIG CIVILISEREDE OG ULYDIGE
NÅR TIDEN KOMMER

Det styrende flertalstyranni lever op til forestillingen om det demokratiske flertals individualiserede ret til i fællesskab at ændre de klimatiske forudsætninger for livet, og skide det meste et stykke i fremskridtets og den hellige økonomiske væksts navn.

Ethvert begrænsende tiltag over for denne adfærd bliver i flertallets selvforståelse til miljøaktivistisk terror.

Man er i defensiven, og ved at magtens legitimitet vakler. Reaktionen på det kommer i form af stramninger af straffene over for de civilt ulydige, som almindeligt protesterende aldrig kan vide sig sikre på ikke at ende i bås med. Dialogen afbrydes, fordi den er for farlig for de herskende.

Spørgsmålet om den herskende ordens legitimitet fortrænges omhyggeligt fra denne ordens opmærksomhed med henvisning til de allerede nedskrevne love, som om den lovsikrede adfærd var legitimeret alene ved at være vedtaget af flertallet.

De mange forstår ikke, at de med retten til deres udbredte økonomiske aktivitet truer med at underminere sine og alle andres naturlige mulighedsbetingelser, og at deres flertalsbeslutninger derfor kun har tvivlsom forpligtende karakter.

Der er behov for den civile ulydighed og det at rage en kæp i hjulet på de misforståede demokraters forsøg på at beskrive sig selv,
- som om de havde forstået omfanget af den problematik, der bl.a. går under betegnelsen global opvarmning,
- som om de var i stand til at se sagen som andet end en mulighed for at profilere sig på verdensscenen,
- som om de var åh så gode,
- som om der ikke var grænser for, hvor meget godt de ville gøre, (hvis det altså ikke lige var for alle de andre lede ledere, læs misforståede demokrater, der lige som dem selv kan undskylde elendigheden med henvisning til alle de andre demokratiske demokrater).

Lad os markere begivenheden i København. Lad os påkalde den illegitime selvretfærdige vrede med lidt løjer. Lad dem bruge ordet terror som betegnelse for disse løjer, og lad det banke tilbage i hovedet på dem selv som det adækvate udtryk for deres eget flertalstyranni og illegitime form for selvnegerende adfærd.

De herskende tror global opvarmning er en politisk detalje, et trick, et påskud for at komme frem i det politiske rampelys, at der er tale om en problemstilling, de misforståede demokrater kan skalte og valte med, lige som de gør med alt andet af hensyn til dem selv, deres egen karriere.

Nu frygter man bare, at de mange uindbudte gæster skal ødelægge hele sceneriet, festen ministrenes og den medieskabte iscenesættelse af sig selv i sin ønskede rolle som jordens frelsere.
Vi andre bøller ved, at det bedste, der kan ske, er at hele forestillingen går i sort, netop der hvor det store dovne og tavse flertal med dets regeringer står med deres latterlige stykke papir, imens havet af civil ulydighed vælter ind over scenen, og udsendelsen går i sort.

Mvh Steen

Stor ros til Georg Metz for atter engang at stille skarpt på regeringens forsøg på at erobre hverdagssproget, der efterhånden er ved at flyde over af sprogligt affald som ”Indvandrer-krtisk”, ”starthjælp”, ”udlændingedebat” osv. - og nu også ”klimabøller”…

brian fritzner

Steen Ole Rasmussen:

Sidste gang civil ulydighed virkelig tog overskrifterne, og nu tænker jeg ikke på Genoa, Gøteborg, Rostock osv, disse demonstrationer bliver jo desværre af majonetmasserne opfattet på selvsamme vis som rakkerpakket af vores politikere ønsker det, som Georg Metz så rigtigt udtrykker det ved implementering af div. vrangsforestillinger, men det var da storkapitalen skulle underskrive deres sagnomspundne NAFTA-aftale i januar 1994. Da Zapatitisterne tog hele verden på sengen med et overaskelsesangreb på hele den "civiliserede" verden.

Desværre er myndighederne mestendels forberedt på angreb af denne karakter og har taget deres facistoide forholdsregler og er forberedt på nedslagtning i alle henseender. Vi mangler en ulydig presse, først og fremmest ku man ønske sig at text-tv blev invaderet af en civil ulydighed blandt deres afskrivere, tilsyneladende er det der, at folk som flest opsamler deres verdensbillede...

"go kamp"

Kære Georg Metz,

al respekt for dit forsøg, men er det ikke lidt anakronistisk at forsøge sig med logiske og reflekterede argumenter imod emotionelt motiverede lovovergreb fra den siddende magt?

leif rasmussen

Jeg forstår de borgerliges frygt og udvilje imod at se kendsgerningerne i øjnene, alle deres privillegier bygger jo på rovdrift på planeten og arbejderklassen. Nu er der et massivt flertal af verdens befolkning, som vil tvinge dem til at opføre sig anstændigt.
Og bag dem står en virkelighed, som end ikke Venstre kan ignorere. For lykkes det ikke for mennesket, at standse dette vanvid, så gør planeten det for os.

Kære Leif Rasmussen,
du må forstå, at de borgerliges - vel især de konservatives - påstand om, at familien er samfundets bærende kraft, kun er et skalkeskjul.

I virkeligheden er de hamrende ligeglade med hvordan det går deres børn, bare de selv kan få sparet nok op på pensionskontoen, til at betale for et årskort på en eller anden sydspansk golfbane.

Dorte Sørensen

Tak til GEORG METZ
Men det er desværre ikke første gang, at fredelige demonstranter bliver opfattet som et onde. Den lille flok på ca.. 50.000 mennesker der demonstrerede mod Fogh Rasmussens første ”grønhøster kørsler” hvor de tidligere besluttede havvindmølleparker blev halveret og statslige midler til forskning og udvikling til alternativ energi blev næsten helt taget væk. (Fx led vor hjemlige forsøg med solenergi og bølgeenergi et stort knæk) blev kaldt et HYLLEKOR og andre ”pæne” ting af Fogh Rasmussen.
Senere kaldte Fogh Rasmussen bekymrede forældre for socialistiske ballademager, så retorikken er bestemt ikke ny, men det gør den ikke mere rigtig.
Det værste er dog at regeringen og DF med denne Lømmelpakke giver politiet mulighed for at hindre næsten enhver demonstration, da politiet har fået mulighed til forebyggende anholdelser og opløse enhver demonstration og hvis folk ikke forsvinder hurtigt nok efter politiets skøn kan straffes med bøder eller 40 dages fængsel. Er det ikke at gøre enhver kriminel, der vil bruge sin ytringsfrihed til at demonstrer og er disse forhold ikke dem vi tidligere kritiserede Østblokken for.

Steffen Dickhudt Christensen

Tror i skal klappe hesten og se hvordan det går.

Og når i er ude at lave demo, så sørg lige for at der ikke er nogen som smider alt muligt efter politiet, og selvf. heller ikke udøver hærværk.

Dorte Sørensen

Steffen Dickhudt Christensen
Jeg har deltaget i mange demonstrationer – bl.a. dem fra den amerikanske ambassade ind til Christiansborgs slotsplads mod Irak krigsdeltagelsen. Her var mange mennesker i alle aldre uden at der var den mindste uro.
Ved sid ned demonstrationen foran Brorson kirke var det politiet der udførte volden. Tidligere ved ligene demonstrationer er de siddende båret væk . Er det rimeligt, at politiet selv optrapper anvendelsen af vold over for demonstranter. Denne Lømmelpakke vil også ramme en almindelig faglig blokade , mener du at det er rimeligt?

Steen Rasmussen

brian fritzner
Jeg giver dig ret i, at vi mangler en "ulydig" presse.

Den kære lille modstandsavis kunne jo f.eks. aldrig drømme om at opfordre folket til at give ledererne fingeren sådan rigtigt fundamentalt.

I stedet laver man en hel udgave, hvor man forsøger på at illudere, at resultatet af mødet i København skulle kunne gøre en verden til forskel, som om der virkelig var grund til at tro på, at de selv og tror på at de sammen med den herskende orden er på højde med problemet, og at mødet virkelig vil gøre en verden til forskel.

De har ikke forstået problemet på den kære lille avis. Den ene dag handler lederen om, at vi må stimulere forbruget efterspørgslen, så vi ikke får for mange arbejdesløse i forbindelse med finanskrisen, den næste handler den om, at vi må rede planeten ved at sætte forbruget ned.

De fundamentale paradokser er ikke feset ind under lyshatten endnu. Den klapper barer lige som på resten af nationens pladderoptimistiske roligans.

Klimatopmødet skal diskutere genopretning af miljøet.
Klimademonstranterne demonstrerer for genopretning af miljøet.

Er der mon nogle samarbejdsparametre mellem de to grupper?

1. Det officielle Topmødeoplæg opfordre så mange til at møde op ved Bella-centeret som muligt. Der vil være opstillet boder fra alle de deltagende organisationer

2. Topmødet og demonstranterne bringes via taler og storskærme samt vandrende mikrofoner så tæt på hinanden som muligt under hele topmødet. Måske vil Obama him self svare på spørgsmål fra demonstrationen.

3. Hele arrangementet afsluttes med en koncert og dans til ud på de små timer. Der vil kunne købes eksotiske retter fra alle verdens lande (Ambassaderne mobiliseres.)

4. Regeringens provokatoriske udmeldinger, som er et udtryk for Brian Mikkelsen og Pia Kjærsgårds ligegyldighed overfor klimaaftalerne, samt et forsøg på at slå politisk mønt på at banke klimademonstranterne, trækkes øjeblikkeligt tilbage - og der udleveres to Dummepeterhatte.

Steen Rasmussen

rettelse af 3. afsnit:
I stedet laver man en hel udgave, hvor man forsøger på at illudere, at resultatet af mødet i København skulle kunne gøre en verden til forskel, som om der virkelig var grund til at tro på, at de selv på redaktionen sammen med den herskende orden er på højde med problemet, og at mødet virkelig vil gøre en verden til forskel.

Steen Erik Blumensaat

Hyrdeindens hyrdehunde holder flokken sammen, og bider enhver indtrænger i eventyrverden, en eventyr-verdenden som monarken har tegnet kulisen til, og farvelagt, icenesat, slut med ørehviskende skrædere. Her, sættes stykket af monarken selv.

Steen Erik Blumensaat

Drengen, ja ham har de gjort klar til, så må vi se om det lykkes ham at råbe! Se, en nøgen homo sapiens.

Ivar jørgensen

@ Steen Ole Rasmussen.

Ja jeg studsede også en del over Informations fremtidsavis. Den endte for mig med at fremstå som en garant for den neoliberale herskende orden, qua dens fremhævelse af, at hvis bare klimatopmødet bærer frugt ser fremtiden såmænd lys ud, altimens man talte de eneste egentligt radikale modstandere af denne orden ned, ved at fremstille disse fiktive modstandere, som proponenter for en orden der som konsekvens ledte frem til økofascisme - Ja man fremstillede dem faktisk i relation til Jonestown massakren, et ret sigende greb. Når den såkaldte venstreorienterede intellektuelle avis således helt frivilligt taler magtens sag, og agerer talerør for den neoliberale politisk-økonomiske orden, er der vist ikke meget krudt tilbage i bøssen.

Jeg sad engang i en klassisk blokade. Vi var kendt som fredelige folk, og havde på forhånd pænt og skriftligt orienteret politiet om vore hensigter.

For aktionens skyld ville vi ikke forlade området frivilligt, men lade os fredeligt bære bort - det rationelle i alt dette er en helt anden diskussion. Alle var trænede og anbragte sig i bærevenlig positur, så to betjente uden at forslæbe sig, kunne bære os væk som en kuffert. Og det fungerede så også på nydeligste vis.

Jeg måtte dog bagefter informere indsatslederen om, at et enkelt hold af betjentene trængte til yderligere træning. For mens alle øvrige blev båret pænt, slæbte de en enkelt person på maven op ad en stenet skråning, hvilket gav ham en del knubs. Det var helt tilfældigt vores talsmand.

Georg Metz i topform.

Steen Rasmussen

@ Ivar Jørgensen

Avisen har sin niche på markedet for holdninger og nyhedsformidling. Den er henvist til markedet som vilkår, og den burde i højere grad være i stand til at reflektere åbent og udtalt over markedet som vilkår for medievirksomhed.

Metz gør det en lille smule en gang imellem, hvor han reflekterer over publicservice institutionernes rolle. Han distancerer sig fra markedet og fra den position, der anbringer markedet som det ultimative meningskriterium i alle livets spørgsmål. Han overlader således heller ikke kritikken af markedet til markedet, sådan som det stort set ellers sker over hele linien, hvor kritikken af markedet går under for markedet, simpelt hen fordi den ikke kan sælges på markedet, og hvor medierne, markedsaktørerne tager det som bekræftelse af, at markedet har ret, og at de som kommercielle medier derfor selv har ret til at lade videnskabelig og intellektuel kritik af markedet gå under på markedet for markedet. Budskabet om at markedet er ved at smadre sine egne mulighedsbetingelser kan f.eks. ikke sælges, det er ikke populært, det passer ikke ind i den selvfede bærmes billede på sig selv, som går ud på at deres overforbrug og svineri er løsningen på alle problemer, og som medierne lever fedt af at sælge.

Han tegner ikke linien på avisen. Han er altså hverken diktator, eller repræsentativ for linien. Tværtimod er den lille søde modstandsavis blevet så mainstreams orienteret, så den for at blive værd at forholde sig til, må holde op med at leve for at overleve på de gældende betingelser.

Spørgsmålet er for mig at se, om miljøproblematikken ikke også rammer den traditionelle venstrefløj lige så hårdt, som den gør markedstilhængerne. Jeg anser ikke mig selv for at være traditionel venstreorienteret. Faktisk mener jeg ikke, det er arbejderklassen/folket, som er verdenshistorien. Det gjorde den unge Marx, så vidt jeg er informeret, heller ikke. Og spørgsmålet, som tilfalder de skriftkloge, er om de følgende bind af Kapitalen er hans, og han som ”das Ding an sich”, den oprindelige kapitalismekritik, mente at lønarbejderen er historiens sande subjekt og skaber. Hvis han gjorde, så er jeg fløjtende uenig med ham, lige som jeg er med meste af venstrefløjen, som forguder produktion i økonomisk forstand og billedet på lønarbejde til alle.

Vi er for længst kommet ud over den tærskel, hvor yderligere produktion og vækst i økonomisk nominel forstand, dvs. pengeværdi, er løsningen på de problemer, vi står over for. Fast arbejde, lønarbejde og fast beskæftigelse i moderne forstand er langt fra vejen frem, men vejen tilbage i evolutionsmæssig forstand.

Mere arbejdsfrihed, bedre fordeling af det arbejde der skal udføres, mindre lønarbejde (det er jo dybt fremmedgørende at gøre noget mod betaling), arbejdsdeling (men ikke for enhver pris, slet ikke på social standard, ikke på trods af omkostninger i transport og ressourcer) er vejen frem.

Demokrati, medbestemmelse, masser af demokratisk indførte handelshindringer, ejendomsret til det basale, brandbeskatning af alt hvad der ligner destruktivt overforbrug, indsigt i det at øget produktion ikke legitimere overforbrug, i det hele taget andre succeskriterier end de kvantitative, flere forskelle i kulturel, biologisk og fysisk forstand, dvs. større geografiske afstande, kognitiv autonomi (dvs. semantisk differentiering og mangfoldighed), osv.

Den lille søde modstandsavis sidder uhjælpelig fast i det traditionelle modsætningsforhold mellem højre og venstre. Venstrefløjen kan i mainstreamudgaven af avisen såvel som højrefløjen ikke få for meget af det hele. Og alt hvad der ikke fører til mere af det hele, det er rigtigt nok fascisme i den lille modstandsavis´ fattige kognitive referenceramme. Det har du helt ret i Ivar Jørgensen http://www.information.dk/206247#comment-178193

Den fatter simpelt hen ikke at mere til den ene betyder mindre til alle andre. http://www.google.dk/search?hl=da&safe=off&rlz=1T4HPEB_daDK236DK236&q=kn... Den fatter ikke, at samtlige løsningsforslag hos samtlige nuværende politiske grupperinger, som den diffelerer sine sørgelige afsæt ud iblandt, er del af elendigheden. Og alt hvad der ikke føjer sig den økonomiske effektmaksimerende adfærd, dvs. alt hvad der ikke bidrager til effektmaksimeringen, det der skal stimulere de svage sanser, det er derfor fascisme, kort og godt. Det har du ganske ret i.

Jeg mener slet ikke, at den traditionelle venstrefløj er løsningen på de problemer, vi har, og anser langt fra mig selv som traditionel venstreorienteret. Min kritik er mestendels formuleret, så den falder sammen med venstrefløjens, men det er fordi vi rent faktisk lever i et samfund, hvor den økonomiske rationalitet med dens særegne funktionalitet er essensen i dette samfunds livsstil. Venstrefløjen er fundamentalt med på overforbruget, men vil fordele det anderledes.

Afgrænsninger og indskrænkninger over for denne selvnegerende effektmaksimerende rationalitet er langt fra at være fascisme, sådan som avisen forsøger på at fremstille det i sit fremtidsscenarium.

Dens latterlige tro på at de nuværende ledere kan gøre en forskel med aftalen i København, sætter den i et klamt skær.

Fundamentalt set har den ikke fattet en skid. Og stående på dens mainstream platform for kommerciel forhandler med bekvemme budskaber må det anderledes tage sig truende ud. Derfor bliver det til fascisme, eksplicit implicit. Surt men sandt.
Men i virkeligheden er det selvfølgelig muligt at være radikal i sin kritik af det moderne samfund og have alternativer for sit eget indre øje uden at være fascist. Døm selv, om jeg f.eks. er fascist ud fra følgende lille tekst: www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-52.pdf

Hvad der også burde være klart, er, at jeg langt fra er traditionel venstreorienteret. Men den slags lader sig slet ikke forstå inden for den herskende mainstream. Alt må man partout indpladseres i den fattige ramme, som de mange den herskende orden forstår. Ellers er det farligt (det er det så også for deres fattige referenceramme, men ikke for andet, og da det er den herskende mainstream der er er det farlige, så er der vendt op og ned på alt).

Tænk hvis vi havde en politisk neutral TV station der turde finde de gamle klip frem fra 2001- indtil Fogh fandt ud af han holdt på den forkerte hest. Under Nyrup var de da ret godt til at finde gamle klip frem!

Tænk hvor vi kunne have været i dag (40% CO2 reduktion?) hvis en del af de opståede friværdier var blevet investeret i isolering, solfangere, møller, biogas.. - uden det havde kostet os noget - kun politisk vilje. Det havde da været herligt at kunne byde verden velkommen til klimatopmøde med Samsø eksemplet opskaleret til et helt land (godt nok et lille et).

Nu står vi med 8 spildte år.

Søren Kristensen

Den eneste effekt af de nye bestemmelser er at fredelige folk bliver hjemme og afholder sig fra ytringer. Ja ytringer på gadeplan, men det kunne også repræsentere en ny form for civil ulydighed. helt at overlade gaderummet til klimabøllerne og politiet, dvs. lade den egentlige oppsition ytre sig fx i Information og andre steder. Gadedemonstrationer hører en tid til hvor der ikke var de samme muligheder for at ytre sig som vi kender idag. Kort sagt, god idé, bliv hjemme og skriv kronikker og læserbreve, undgå at blive beskyldt for at være klimabølle ved at holde stien ren, så der ikke er noget at komme efter. Alt tyder alligevel på at klimatopmødet sagtens kan blive en skuffelse uden "hjælp" fra demonstranter.

@Søren Kristensen

Det nytter ikke noget at skrive læserbreve. Hvis man vil redde klimaet og sig selv, må man tage sagen i egen hånd, da magthaverne er alt for meget i lommen på erhvervslivet til at kunne gøre det eneste rigtige: at stoppe CO2-forureningen fuldstændigt.

Kort sagt, vi har brug for folkelig, civil ulydighed. Folkelig, fordi Shut It Down og resten af den venstreradikale klimabevægelse ikke kan gøre det alene. Og hvorfor skal man det? Derfor:

"Politisk magt vokser ud af et geværløb"
- Mao Zedong

USA har fattet det. Rusland fattede det. Nordkorea har fattet det. Iran har fattet det. De eneste der dog endnu ikke har fundet ud af det er FN og pladderhumanistiske debattører på blandt andet denne webside.

@Markus Lund

Øh- var det ikke: " AL politisk magt vokser ud af et geværløb" ?

Det passer så ikke helt! For et samfund der virkeligt belønner sine medlemmer med mere og mere virkelig selvbestemmelse ( dvs. fælleseje til produktionsmidlerne ) OG velgrundet udsigt til en fortsat levende jordklode - behøver jo næppe nogen nævneværdig statsmagtanvendelse.

---------

Derfor.

Hårde straffe kan nu kun være tegn på ét:

Magthavernes udulighed

Anita Storr-Hansen

Georg Metz er somme tider god, men det bliver lidt ynkeligt, hvis vi hver eneste gang skal have hans uforbeholdne mening om DF og alt det hjemlige fnidder-fnadder. Vi er klar over det, Georg!
Hvad om du i stedet kom ud over det, og i stedet for gjorde dig nogle tanker om den opreklamrede UN Climate Change Conference?
Selv om Danmark kan alt efter nogens mening, er konferencen for stor en mundfuld. Uanset de bedste intentioner. Og Danmark for lille. Somme tider er det en god ide at kaste et blik paa landkortet.

Jørgen Nielsen

Jeg skal da ellers lige love for at "aktivisterne" er i fuld gang med at udstede sig selv carte blanche til december måneds topmøde.

Den folkelige opbakning kan næppe være målet - det løb er kørt.

Bizarre eufemismer om " ikke-voldelig konfrontativ civil ulydighed" og "flertalstyranni" fyger gennem luften.

Alle kender på forhånd udfaldet; "aktivisterne" får naturligvis ikke lov til at storme noget som helst - men det er jo tydeligvis heller ikke det der er meningen.

Det drejer sig naturligvis om at maksimere antallet af konfrontationer med ordensmagten, så man efterfølgende kan krybe tilbage i sub-subkulturen og spinne videre på de genopfriskede myter om at være marginaliserede, forfulgte uskyldigheder der jo egentlig ved meget bedre end den sanseløse pøbel.

Gabende forudsigeligt - men desværre bliver det, vanen tro, uden tvivl forbundet med store omkostninger for byen og dens borgere.