Kommentar

Er kritik af Cepos-analyse mere et spørgsmål om smag?

Information og sundhedsøkonomer har intet belæg for indvendinger mod Cepos-analyse
Debat
3. oktober 2009

Information har den 1. oktober en artikel med kritik af en Cepos-analyse, der påviser, at privat producerede sygehusydelser ligger 5-44 procent under priserne fra de offentlige sygehuse, efter at der nu for første gang er afholdt udbud af sygehusydelser.

Journalisten ringede mig op dagen forud og præsenterede mig for to hovedindvendinger. Jeg indgik den udtrykkelige aftale med journalisten, at jeg ville få citater til kommentering inden trykning. Journalisten overholdt ikke den aftale. Interviewet med mig fremtræder derimod på en måde, som jeg aldrig ville have godkendt. Det fremgår således slet ikke, at jeg - stillet over for de to indvendinger - påviste, at undersøgelsen har taget fuldt højde for den ene og afvist den anden som misvisende.

'Creaming og dumping'

Den første indvending mod undersøgelsen drejer sig om, at man ikke kan sammenligne, hvad det koster at producere sundhedsydelser i offentligt og privat regi, fordi de private sygehuse overlader patienter, som ligger i den tunge ende af gennemsnittet, til de offentlige sygehuse. Denne indvending er såvel økonom ved Dansk sundhedsinstitut, Jakob Kjellberg, som professor ved Syddansk Universitet, Niels Christian Pedersen, refereret for at have rejst over for min undersøgelse. Som jeg gjorde journalisten opmærksom på, tager vi højde for dette i undersøgelsen, hvor vi skriver følgende: »Det har været fremført, at privathospitaler systematisk afviser de omkostningstunge patienter (dumping) og forsøger at tiltrække de lette patienter indenfor de enkelte behandlingskategorier (creaming), og at dette kan bidrage til at gøre privathospitalernes stykomkostninger lavere end de på offentlige hospitaler. Det har i de hidtil gennemførte danske undersøgelser ikke været muligt at dokumentere, at de danske privathospitaler foretager creaming og dumping

Mangler i artiklen

Jeg undrer mig derfor over det udsagn, som professor Pedersen, citeres for. Enten har han ikke læst min undersøgelse eller også er han blevet fejlciteret. Den anden hovedindvending drejer sig om, at jeg tager udgangspunkt i de såkaldte DRG-takster. Jakob Kjellberg og Niels Christian Pedersen siger begge, at man ikke blot kan sammenligne DRG-takster, fordi de offentlige hospitaler er pålagt flere typer af opgaver, som de private ikke er pålagt. Jeg er aldeles enig i denne betragtning. Derfor er fokus for min undersøgelse netop at tage højde for alle de momenter, som skævvrider en direkte sammenligning. Heller ikke dette fremgår af Informations artikel.

Et spørgsmål om smag?

Min undersøgelse trækker på anerkendte kilder såsom Sundhedsministeriet, Rigsrevisionen, Danske Regioner og Dansk Sundhedsinstitut. Det nu gennemførte udbud af sygehusydelser har givet os ny viden om, hvor billigt de private sygehuse er villige til at levere ydelserne, når de bliver udsat for sund konkurrence. Det er relevant at bruge disse nye oplysninger til at sammenligne omkostningsniveauet for offentlige og private sygehusydelser. Og til det formål har jeg taget udgangspunkt i den viden om, hvad der skal tages højde for ved sammenligning, som landets sundhedsøkonomer allerede har tilvejebragt. Det er såmænd Jacob Kjellbergs egne metoder og beregninger, som ligger til grund for vores analyse.

Spørgsmålet er derfor, om kritikken af analysens metodevalg måske i virkeligheden dækker over, at man ikke kan lide resultaterne.

Henrik Christoffersen, er forskningschef hos tænketanken Cepos

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Hvorfor fortæller Henrik Christoffersen ikke om sin metode han har brugt i sin analyse i stedet på at komme med nogle tågede bortforklaringer og hånende bemærkninger. Som økonom og tidligere underviser ved Økonomisk Institut i København burde Henrik Christoffersen let kunne beskrive sin metode.
Derudover virker beskyldninger om at journalister ikke overholder deres aftaler noget tåget. Mener Henrik Christoffersen virkeligt at en avis ikke må skrive andet end interviewpersonen kan godkende?

martin sørensen

Der er næppe noget der er mere sikkert end at cepos´s økonomer de altid vil anbefale flere privatiserende løsninger som der i sidste ende kan give flere skattelettelser, uanset hviklen økonomisk situation verden står i så er løsningen fra CEPOS 100% sikkert. flere privatiseringer og skattelettelser.

jo cepos de er et privatiserngen og skattelettelses kompas.

Jeg stiller et enkelt spørgsmål, hvad udover politi, og millitær kan cepos ikke se som et privatiseringes opjekt ?

som moderne praktisk socialist der benæger jeg ikke at privatiseringer godt kan være løsningen på nogen problemer, exembelvist så har togdriften som ariva har overtaget fungeret pålideligt og godt og billigt, bus driften der er privatiseret ja igen pålideligt godt og billigt men offenlige løsninger har skam vist sig ligeså gode, Så nej til privatiseringer for privatiseringens skyld, men ja til at offenlige og private i fællesskab kan finde gode løsniger hvor det er bedst at lægge fungtionen, ud i privat regi,

men privatiserier skal altid ske i harmoni med det samfund, som der ikke må lide overlast i tilpasingen ind til de private løsninger.

Her tror jeg helt enkelt ikke på at sundheds systemet egner sig til privatiserier.

for ganske som kritikken siger så er der creming og dumpning, dvs private selvskaber tager de nemme oprationer for at overlade de pleje krævende mediciske pasinter til det offenlige system. I dette lys der siger cepos haha, se selv private løsninger er best billigst.

og privatiseringes & skattelettelses kompasset viser stadigt mod flere privatiserner og skattelettelser jo her har vi et stabit og sikkert kompas som man aldrig kan blive i tvivl om altid viser mod privaiserigns nord pol.,

Dorte Sørensen

Martin Sørensen dit eksempel med Arriva i den vestjyske togdrift er ikke et eksempel, der kan sammenlignes med DSBs drift. Dels er det et begrænset område med en ikke kompliceret drift. Derudover havde Arriva store problemer i starten så da togdriften blev normal igen blev det set som et stort fremskridt.

Ivar jørgensen

"Privatisering er ALTID af det gode" siger aksiomet CEPOS opererer ud fra, og det er følgelig også her i højsædet.

Det er således ikke tale om noget der dybest set mestendels er en etisk problemstilling gående ud på hvordan det kan forsvares, at nogle tjener tykt på andres uheld, den kapitalistiske-liberalistiske pendant til at more sig på medmenneskets bekostning.

Nej her er tale om noget så teknisk som rentabilitet og effektivitet. Vi foretager nogle beregninger som rent matematisk viser os at vi kan spare nogle penge, ved at lade private forretningsfolk lukrere på mennesker med sklerose og bløderbørn, og så må det jo være berettiget, da det er i overenstemmelse med det altid sande aksiom "Privatiseringer er ALTID af det gode."

Imildlertid løber CEPOS økonom ind i en problemstilling her, for hvis privatisering ALTID er af det gode herunder i særdeleshed ledende til sundere økonomiske forhold, hvorfor befinder USA sig så på en 37. plads på WHOs kvalitative liste over verdens bedste sundhedssystemer, mens det samtidig er det dyreste sundhedssystem i verden. Hvis privatisering virkelig er vejen til sundhed, hvorfor dør så mange amerikanere så af livsstilsbetingede sygdomme, i et samfund hvis økonomisk model og dennes dominans, kommer tættest på opfyldelsen af CEPOS aksiomet.

."Henrik Christoffersen, er forskningschef hos tænketanken Cepos."

Ja, naturligvis er Christoffersen chef for et eller andet på CEPOS. Selv viceværten og rengøringspersonalet på CEPOS har angiveligt chef-titler.

Heinrich R. Jørgensen

Du mener vedligeholdelseschefen og sanitetschefen?

Er problematikken ikke at privathospitalerne udfører operationerne f.eks. en hofte-operation, men så siger farvel til patienten; genoptræningen foregår så i offentligt regi. Og dermed bliver behandlingen på et privathospital selvfølgelig billigere end på et offentligt hospital, da gen-optræningen ikke foregår på et privathospital.

Per Holm Knudsen

Måske skulle man slet ikke kalde CEPOS for en "tænketanke" - eller som onde mennesker nogen gange skriver en "sinketank" - måske er den rette betegnelse en "cheftank".

Per Holm Knudsen
Chef-CEPOSchefanalytiker

Det har i de hidtil gennemførte danske undersøgelser ikke været muligt at dokumentere, at de danske privathospitaler foretager creaming og dumping

Klassisk eksempel på demagogi, -

For det første, så er det, i økonomisk sammenhæng, ligegyldigt om forskellen i patienttyper ml. private og offentlige hospitaler er et resultat af en aktiv indsats fra privathospitalerne eller ej - det er konstateret at denne forskel eksisterer, og så skal den medtages i en beregningsmodel.

For det andet, så behøver privathospitalerne ikke beskæftige sig med creaming og dumping, - det ligger nemlig indbygget i det danske system, hvor de stærke patienter, med deres statsstøttede privatforsikringer ganske frivilligt søger mod privathospitalerne, mens de svage og belastede patienter som kun har sygesikringen, sjældent har hverken overskud eller evner til at søge privathospitalerne.

@Per Holm Knudsen
Tillykke med dit nye logo. Ikke dårligt...

Per Holm Knudsen

Det er her fra http://forbydslips.dk/

Inger Sundsvald

Per Holm Knudsen
Mener du ikke at det ville være et overgreb på den personlige frihed, at forbyde mænd med slips adgang?

Jeg mener, mænd ligger jo under for så meget, så deres eneste mulighed for at slå sig lidt løs, er vel med slips i forskellige farver, for at live lidt op på jakkesættene. Jeg synes de pynter.

Tænk hvis nogen fandt på at forbyde kvinder i høje hæle adgang. Vi lever vel i et frit land?

"Tænk hvis nogen fandt på at forbyde kvinder i høje hæle adgang. Vi lever vel i et frit land?"

Ikke på mine bonede gulve...

men til sagen hvor kan man få den omtalte "rapport"?

Kære Bill Atkins,

Hvis ikke jeg gætter meget galt, så har den rapport den samme lille hage, som de fleste tilsvarende projekter: de koster skam penge!

Og bare lige før du smider penge ud til at købe et eksemplar: for det meste får du ikke noget der bare nærmer sig de anvendte kildedata med i rapporten, - kun udvalgte tal og lister, så det er næsten umuligt at imødegå forfatterens påstande, alene på baggrund af hans egen rapport.

Per Holm Knudsen

@ Inger Sundsvald

I en stærkt accelerende forbudstid vil det være et af de bedste forbud, der kan hjælp undertrykte mænd ud af slipsets kvælende greb om halsen.

Til Sven Karlsen

Tak for advarslen ... Jeg havde faktisk en lille mistanke, da jeg har læst Henrik Foghs "Amerikanske tilstande" ...påstand over påstand.

Michael Thomsen

Per Thomsen Abonnent siger:
"@Per Holm Knudsen
Tillykke med dit nye logo. Ikke dårligt…"

Tjek osgså Sven Karlsens logo. Mon den røde farve henfører til de mio. liter blod som er fosset ud af mennesker - ofre for det kommunistiske projekt?

Ikke på mine bonede gulve…

Ha ha - heller ikke på mine, og iøvrigt er Bill Atkins logo herligt uselvhøjtideligt ;-)

Søren Kristensen

@Per Thomsen

Et logo der kræver et link, før man kan se hvad det forstiller ER et dårligt logo - hvis du spørger mig.. Nå, men bortset fra det:

Hvorvidt offentlige eller private behandlinger er billigst kan vist kun en uvildig undersøgelse afdække. Men jeg tvivler på om regeringen er interesseret i at finansiere den. Der er jo ikke for meget at rutte med i disse tider.

Hvorfor kikker man ikke på det amerikanske system, det er der inspirationen kommer fra.
Kødmarkedet, made in U.S.A

Husk at regne en advokat med til næste operation, man ved jo aldrig.

Your body is our business.

As a formality, we would like you to fill out this form.

Can we have your liver...Yes or no......
If we break your leg, or lose any tools in your body, it's not our responsebility...yes or no....If no, we cannot help you.

Bla, and bla

Please hurt yourself and come back.

Thank you.

Og cepos er da blot en ultra fascitisk organisation, der har ligeså meget respekt for sine medmennesker, som Berlusconi i absolut topform.

Per Holm Knudsen

@ Michael Thomsen
Jeg tror, at Sven Karlsens røde farve handler om italiensk tomatketchup. Er dit logo en trist vandmand?

@ Søren Kristensen
Hvis et logo er utydeligt kan du altid trykke på brugeren og så er det ret tydeligt. Det er jo blot lidt svært at vide om det ér dig man ser.

Tomatketchup? tjahh, muligvis - men i såfald hjemmelavet og ihvertfald ikke italiensk ! ;-)

Anyhow, så er det da rart at se, at mine forventninger til at der nok skulle være nogen der ikke kan skelne imellem et kommunistisk og socialistisk symbol, blev opfyldt.

Per Holm Knudsen

@ Sven Karlsen

Jeg synes dit flag er flot - og med hensyn til kommunisme, så synes jeg i grunden, at tanken om at yde efter evne og nyde efter behov er smuk - og efter 10 år i kollektiv ved jeg, at mange nyder efter behov, og at langt færre yder efter evne.

Kære Per Holm Knudsen,

min kommentar var såmænd ikke en nedgørelse af kommunisme, - som ideologi finder jeg den både interessant og tiltalende, men utopisk - især fordi, som du skriver, : og at langt færre yder efter evne.

Iøvrigt, så er mit foretrukne symbol den femtakkede røde stjerne, som oprindeligt også var et socialistisk symbol. Desværre har en del pseudosocialistiske diktaturer misbrugt den ad nauseam, og det må jeg desværre bøje mig for.

forskningschef hos tænketanken Cepos
Ha - kender I den om værkfører Olsen.

Værkføre Olsen kommer ind til chefen med kasketten mellem hænderne:
"Ja det er ikke fordi jeg vil have mere i løn, men kan jeg ikke kalder mig overværkfører?"
Chefen: "Jo selvfølgelig Olsen."
Overværkfører Olsen takker chefen og går glad mod døren, hvor chefen stopper ham:
"og Olsen, sig til de andre der ude at de også kan kalde sig overværkfører!"

Hvis man vil påstå at det er forskning man bedriver, hvor er artiklerne i forskningstidskrifter så henne - bare nogle af de åbne nå nettet. Hvor er det man kan se metodegennemgangen, teoriediskussionen og de emperiske data?

Den meget kvalifiserede tænketank på Informations forum, burde også overvej at dele fine titler ud til hinanden.

Kære Stig Larsen,

god idé, - jeg vil hermed udnævne dig til

Overopinionsudvekslingsinspektør

Så vidt jeg husker, var "Forsknings-chefen" en "Chef-analytiker" sidst han var på banen her i avisen.

Men for at gøre en længere historie kort - jeg vil helt gratis gøre Cepos-tanken opmærksom på, at I har et image-problem.

I stedet for at levere kommentarer fra talende jakkesæt, skulle i da bruge Jacob Mchangama, noget mere.
Manden har jo en naturlig stor troværdighed, og selv om han kommer til at tale om ting han ingen forstand har på, er det jo fuldstændig uden betydning, der er intet nyt i det.

Nåh Niels - jeg ved nu ikke, hvor begejstret jeg er heller for 'de unge mand'. Og apropos smag: så vidt jeg forstår har CEPOS en ganske bestemt ideoligisk smag. Faktisk så fremtrædende, at ovennævnte artikel (læs: klynkeri) bør udløse en kogebog. Det ér, hvad kvaliteten kan bære. Forskning er det under ingen omstændigheder udtryk for. Meen, vi har da en udpræget kandidat til smagsdommerne...

Med venlig hilsen

Hvis cepos virkelig ønsker den pratiske oplevelse af uretfærdighederne, og pengepungens betydning i det system, så rejs til staterne, udklæd jer som vagabonder, og oplev patient dumping.

I nattens mulm og mørke bliver i smidt af under en betonbro, gerne i underbukser.

* Mareridts system

plus et link mere...søg selv

http://www.fiercehealthcare.com/story/la-files-more-patient-dumping-case...

Per Holm Knudsen

@ Sven Karlsen

Desværre har en del pseudosocialistiske diktaturer misbrugt den ad nauseam, og det må jeg desværre bøje mig for.

Det er sådan, jeg har det, når jeg en sjælden gang flager med Dannebrog. Det lugter efterhånden ikke godt.