Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
16. oktober 2009

Ét dynamisk forskningsråd

Esben Søltoft, formand for Ingeniørforeningens Forskningsudvalg

Når man forsøger at danne sig et overblik over det offentlige finansieringssystem til forskning, fristes man til at sige: Keep it simple! Derfor er det heller ikke overraskende, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen med dens rapport om forskningsrådssystemet er kommet i stormvejr.

Situationen er nemlig den, at politikkerne på den ene side med god ret kan hævde, at de har initieret store mængder af forskningsmidler - mens forskerne på den anden side, med lige så god ret, kan hævde, at de ikke har set skyggen at forøgede midler.

Der er behov for en forenkling af forskningsverdens finansiering. Ingeniørforeningen fastholder derfor, at der bør oprettes ét enkelt og dynamisk forskningsråd. Et råd som hurtigt kan omsætte de forskningsmæssige nødvendige ambitioner til Danmarks fordel.

Det afgørende for den model er at få forskerne og deres forskningsverden tilbage i centrum for, hvordan midlerne skal udmøntes - frem for at forskerne skal tilpasse deres forskning, ansøgninger og samarbejde efter et komplekst rådssystem.

Flere rævestreger?

Niels Engelsted, København K

Kinas reaktion på Lars Løkke Rasmussens møde med Dalai Lama i maj var måske urimelig, men også absolut forudsigelig. Ingen kunne være i tvivl om, at samarbejdet med Danmark og dansk erhvervsliv ville blive kølet ned, som det efterfølgende skete.

Kineserne gjorde imidlertid en undtagelse med klimamødeforhandlingerne i København! Var det en streg i regningen?

Var det meningen, at Kina skulle have fremstået som årsagen til en kikset aftale i København?

Truet til EU-ja

Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU

Europabevægelsens Erik Boel og Jens-Kristian Lütken er igen på krigsstien (Information 14. oktober). Denne gang er det ikke Nordisk Råd, de vil lukke, eller FN, som de kritiserer. Nu roser de den irske ja-kampagne om Lissabon-traktaten, og så påstår de, at den irske nej-side stod for en løgnagtig kampagne. Men på trods af den alvorlige påstand kommer de ikke med eksempler på, hvad der skulle være løgnagtige argumenter fra nej-siden.

De to herrer burde også se nærmere på ja-kampagnen. For en ting er sikkert, og det er, at ja-siden primært fokuserede på andre ting end Lissabon-traktaten. Ja-siden spillede på trusler om job, økonomi, og at Irland ville blive isoleret, hvis de stemte nej. Hvis jeg var medlem af Europabevægelsen ville jeg ikke være særlig stolt af den kampagne og slet ikke de metoder, som er blevet brugt for at få EU-forfatningen og Lissabon-traktaten vedtaget. EU har virkelig et demokratisk underskud, og det er et alvorligt problem.

Bagsideleder under lavmålet

Vagn Toft Jensen, Malling

I bagsidelederen (13. oktober) om de aktuelle problemer i Klimaministeriet skriver signaturen dr om alle de genvordigheder, som chefforhandler Thomas Becker har været udsat for, og som må være årsager til, at han nu må tage sin afsked.

Ikke alene har Beckers chef - departementschefen og kontrolfreaken i Klimaministeriet - chikaneret den gode mand for noget så småligt som rod i bilagene. Underforstået at dette er helt ude af proportioner - den store klimasag taget i betragtning. Nej, den ædle Becker har så sandelig også været ude for urimelig og unfair konkurrence fra Statsministeriets embedsmænd.

Jeg tænker,når jeg læser lederen, at enten må Information ligge inde med oplysninger, der kan begrunde lederens udsagn - oplysninger som avisen endnu ikke har delt med læserne - eller også anlægger dr den betragtning, at når blot sagen er tilstrækkelig stor og rigtig, så kan man sagtens gætte sig til sagens rette sammenhæng, og så gælder ikke samme smålige regler, som andre embedsmænd og politikere er underlagt.

Fremmedfjendtlig afledningsmanøvre

Carsten Agger, Solbjerg

Et vigtigt aspekt af krisen, som vi kun hører lidt om i medierne, er det stigende antal familier, der må gå fra hus og hjem, fordi de ikke længere kan betale huslejen.

Antallet af udsættelser fra private boliger ved fogedens hjælp er vokset støt og roligt de sidste syv-otte år, fra 1.823 i 2002 over 3.762 i 2008 med en prognose om at nå 4.160 i 2009, som det bl.a. fremgår af tal fra Domstolsstyrelsen. Eftersom vi må gå ud fra, at det i en del tilfælde er hele familier, det går ud over, er det altså mere end en promille af Danmarks befolkning, der i år må opleve at blive sat på gaden. Er det, hvad vi forstår ved velstand? Her er der i hvert fald stof til eftertanke over VKO-regeringens nuværende satsning på en hård linje, retspolitiske stramninger og lavere kriminel lavalder, når man samtidig underminerer de mest udsatte familiers økonomi i en grad, så en del af Danmarks befolkning snart vil have oplevet at blive sat på gaden med fogedens hjælp.

Det giver også stof til eftertanke, hvad angår Dansk Folkepartis påståede 'sociale profil'. Alt det her med 'de fremmede', som Dansk Folkeparti excellerer i, er åbenbart ikke andet end en afledningsmanøvre, mens de tømmer vores tegnebog. Det var måske værd at tænke over, næste gang du diskuterer med nogen, som er faldet for den.

Billederne i Information

Jytte Hasemann, Risskov

I modsætning til andre er jeg glad for jeres billeddækning, godt med lidt pauser i læsningen. Der skal jo være tid til lidt undren og eftertænksomhed, og jeres billedredaktion, hvis I har en sådan, gør det godt. Fotojournalistpraktikanterne skal have lov til at eksperimentere, og det gør ikke mig noget, at de ikke altid rammer plet, bare billedet fortæller en historie, dækker en begivenhed.

Jeg frydede mig over det følsomme portræt af Svend Auken.

Uetisk Flygtningenævn?

Jørgen Christian Wind Nielsen, Hellerup

Ved anvendelse af tolke gælder et anerkendt etisk kodeks, der kan koges ned således: 1) Uanset hvem der rekvirerer eller betaler tolken, er tolken uafhængig og repræsenterer ingen af parterne. Tolken er neutral. 2) Tolken tolker det, der bliver sagt på mødet, hverken mere eller mindre. 3) Tolken har tavshedspligt.

Nu læser vi (Inf. 8. oktober), at Flygtningenævnet i sagen om de afviste irakere har efterspurgt 'en redegørelse fra den eller de tolke, der har været til stede under fremstillingen af de pågældende irakiske statsborgere', og at denne redegørelse har ført til dokumentation for, at Rigspolitiet har 'overværet, hvordan den irakiske delegation fremsatte trusler ...'

Uanset hvordan man ser på sagen om de irakiske asylansøgere, har både tolken og Flygtningenævnet dermed krænket det etiske kodeks og sået tvivl om den professionelle tolks etik, tavshedspligt og troværdighed. Skal tolken først være en neutral mediator og dernæst vidne mod den ene part?

Den 26. november stiftes i Antwerpen en europæisk forening for retstolke, EULITA, bl.a. på initiativ af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for retlige anliggender, frihed og sikkerhed. EULITA skal bl.a. arbejde for, at tolkene følger et etisk kodeks. Det er der tilsyneladende god brug for. Eller hvad mener Flygtningenævnet?

Havfrue og DF

Ole Kløcker, København V

Søren Espersen vil forbyde, at den lille Havfrue bliver sendt til Kina. Var det så ikke en idé i stedet at sende Søren Espersen siddende på en sten venligt smilende til hele Shanghai?

Der vil være tale om et gennembrud af format, ikke alene for dansk turisme, men også som en gestus til imødekommelse af den almene høflighed, somKina efterlyser i den opståede situation.

Mørklægning

Niels Henrik Hjøllund, Århus V

Hvis du har pakket fisk ind i Information fra den 13. oktober, skal du skynde dig på biblioteket. Jeg blev så fnysende arrig efter at have læst Adam Qvists kronik, at jeg var nødt til at gå ud i haven og fælde et træ. To af mine værste idiosynkrasier i én og samme kronik om danske mediers kollektive mørklægning af situationen i Gaza - og af en halsbrækkende og modig aktion så spektakulær, at medierne under normale omstændigheder ville have strukket hals og ryddet forsider.

Men med Palæstina er der aldrig normale omstændigheder. Ikke nok accepteres en besættelse - vi ignorerer en systematisk mishandling og kollektiv afstraffelse af en besat og indespærret befolkning. Og ve den, der offentligt formaster sig til at lede efter historiske paralleller: så er presse-Danmark på pletten - og dermed er vi ved den næste idiosynkrasi: medierne.

Denne sælsomme blanding af stupid uvidenhed parret med et - på den baggrund - uforståeligt præcist instinkt for, hvilke historier man nok helst skal lade ligge. Ellegaards artikler er en sublim undtagelse.

Siden jeg meldte mig ud af folkekirken som følge af 'krig mod islam' og 'min-religion-er-bedre-end-din-religion', har jeg parkeret sparet kirkeskat på en konto. Nu er der så et godt bud på en anvendelse.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her