Klumme

Ret skal være uret

Diskussionen om den kriminelle lavalder tilføres nye dimensioner. Forslag til ny målsætning for DF's hårde retspolitik
Debat
3. oktober 2009
Hvorfor kun sænke den kriminelle lavalder til 11-12- årsalderen? Hvorfor ikke længere ned? En syvårig kan også begå kriminalitet. Ja, selv en baby kan i en snæver vending anvendes som skalkeskjul for en forhærdet fireårigs forbryderiske bedrifter, anfører klummenisten sarkastisk som kommentar til den aktuelle  politiske debat.

Hvorfor kun sænke den kriminelle lavalder til 11-12- årsalderen? Hvorfor ikke længere ned? En syvårig kan også begå kriminalitet. Ja, selv en baby kan i en snæver vending anvendes som skalkeskjul for en forhærdet fireårigs forbryderiske bedrifter, anfører klummenisten sarkastisk som kommentar til den aktuelle politiske debat.

Keld Navntoft

Ungdomskriminalitet, det siger sig selv, kan være første skridt på en livsdefinerende kriminel løbebane. Men ungdomskriminalitet kan også vise sig i kriminelle handlinger der udøves periodisk eller som engangsknald, uden at denne adfærd følges op senere.

Ikke så få lemper i de unge år med rystende hænder et eller andet attrået ud af en butik og glemmer at betale. Forudsat at operationen lykkes, og ingen butiksdetektiv blander sig, tilbringer ni ud af 10 debuterende butikstyve de næste timer og dage i koldsved og med diarré udløst af slet samvittighed og afgiver et helligt introvert løfte om aldrig, aldrig nogensinde igen at gøre noget sådan. Et overvejende flertal holder hvad de lover.

De få der ikke hører samvittighedens røst, men blot glæder sig over aktionens vellykkede forløb og ikke tilbringer timer på tønden med selvopgivende lukkemuskel, kommer sjovt nok som regel fra hjem, hvor den måde at gå i butikker på i forvejen ikke er ukendt.

I den slags hjem har man det med at løse familiære og andre presserende problemer med et par på skrinet og efterfølgende afdæmpning af konflikter med en kasse øl.

Man kan tale om et samlet adfærdsmønster der i ulykkeligste og uheldigste fald lægger et godt og solidt grundlag for en kriminel løbebane. Fædrenes synder nedarves måske ikke på børnene (sønnerne), men deres adfærd gør det i skuffende grad.

Ulighed for loven

Man kan sådan set se det samme forhold i andre befolkningssegmenter. De to prinser, der er børn af en dronning og en prinsegemal, har i deres opvækst udvist ringe tegn på kriminelle tendenser. I deres ungdom kørte de vildt og uforsvarligt og forårsagede en ulykke, men denne adfærd - trods vrede indsigelser fra kongehusets øverste, deres mor, dronningen - var ikke af en sådan art, at de i almindelighed identificeredes med kriminel adfærd.

Vild bilkørsel var (og er) ikke automatisk ensbetydende med tab af social respekt og ankerkendelse. Ikke i det smarte og hurtige segment. Dertil kom i den pågældende sag at straffeloven ikke kunne bringes i anvendelse, da særlige retsregler er gældende for kongehuset.

Det kan man i en vis forstand tage om ikke andet så som symbolsk udtryk for at ligheden for loven - endog i et forholdsvis demokratisk samfund som det danske - skal tages med forbehold.

Lighed, uanset mange politiske forbehold og megen hyperliberalistisk afstandtagen fra begrebet, er trods alt det demokratiske samfunds forudsætning, men er samtidig et vidtløftigt begreb. Også når lighed konkretiseres ansigt til ansigt med loven og retssystemet. Visse befolkningssegmenter bringer sig ikke - bortset fra rene undtagelser - i kriminelt relaterede situationer, hvor andre segmenter derimod kan være rigt repræsenterede. Kriminaliteten er i bredeste forstand miljøbestemt.

Hestetyve på Nørrebro

Et ikke ukendt fænomen i retsfilosofien kan populariseres ved at henvise til det ringe behov for afstraffelse af hestetyve på indre Nørrebro, hvorimod retslige tiltag over for biltyverier vil være relevant.

Med andre ord kan hestetyve leve en forholdsvis uforstyrret tilværelse på Nørrebro, eftersom de kun sjældent i denne bydel konfronteres med en situation, hvor deres ulovligheder kan praktiseres med effekt. Hvorimod det ikke forholder sig helt på samme måde for folk med trang til tyveri af biler.

Kriminalitetsforebyggelse kan således tænkes som bestræbelsen på at forandre de grundlæggende vilkår, hvor ud af kriminaliteten naturligt udspringer. Dette er ikke altid nemt.

For nu at blive ved hestene, kunne man i det vilde vesten ikke fjerne disse dyr, men var afhængig af dem; derfor måtte man eliminere hestetyvene og for et godt ord klynge dem op i nærmeste bæredygtige træ. I langt rigere og mere differentierede samfund kan man sagtens forestille sig - eller det burde man kunne - omstændigheder, hvor man fjerner eller reducerer kriminalitetens årsagsgrundlag.

Årsagen til ungdoms- kriminalitet er jo ikke ungdom, og da man heller ikke kan bortskaffe ungdom, med mindre man venter til den går over eller udrydder den, hvilket jo er meningsløst, kan andre præventive overvejelser komme på tale.

At gøre børn fortræd

Én foranstaltning, som her i landet Dansk Folkeparti (DF) ynder at forlange gennemført, kunne være nedsættelsen af den kriminelle lavalder. På den måde udvider man ungdomskriminalitetsfænomenet ifølge partiet helt ned til 11-12 års alderen. Børn bliver gjort til unge, barndommen reduceres.

Fagfolk og andre med indsigt i disse ting fraråder et sådant skridt og gør opmærksom på, at en yderligere kriminalisering kun tjener til at fastholde de unge eller børnene på en kriminel løbebane.

De pågrebne unge og børn, ofte midt i søgningen efter en identitet, nu med en antegnet straffeattest vil således tilegne sig de kriminelle prærogativer og så at sige identificere sig med det kriminelle miljø og med kriminalitet som livsform.

Årsagen til kriminaliteten er imidlertid ikke identificeret ved en så beskeden nedsættelse af den kriminelle lavalder, ligesom man heller ingen samfundsmæssig sikkerhed opnår ved at unddrage børn under 11-12 år almindelig retsforfølgelse.

DF's retspolitiske ordførers argument for en nedsættelse henviser til at børnene under lavalderen skubbes frem foran deres egentligt kriminelle ældre søskende, der så går fri, ligesom dem under lavalderen jo gør det.

Grundige undersøgelser viser, at dette ganske vist ikke er tilfældet, at der vist ikke er et eneste eksempler til støtte for argumentet.

Men en sådan indvending er som bekendt af mindre betydning, når det gælder DF. Følelsen af muligheden for at kunne straffe strengt og gerne strengere end strengt vejer tungere end rationelt begrundede modsynspunkter af den nok som bekendte politiske korrekthed.

Derfor er en skærpelse af DF's lavaldersynspunkt relevant og bliver det utvivlsomt, når den animalsk alvorlige retsordfører næste gang får behov for en af sine opstrammere: Hvorfor 11-12 års lavalder? Hvorfor ikke længere ned? En syvårig-kan i et kriminelt forløb, selv om det altså aldrig sker, lige så nemt skubbes frem foran en 12-årig, således at den 12- årige går fri og den syvårige også gør det.

Grib ind ved undfangelse

Ja, selv en baby kan i en snæver vending anvendes som skalkeskjul for en forhærdet fire-årigs forbryderiske bedrifter. Derfor kan lavalderen med fordel, og så alle kan forstå, at kriminalitet ikke betaler sig, og at vi ikke vil have det, sættes ned til nul år.

Herefter er vejen banet for den ultimative skærpelse.

En ny målsætning for DF er klar: Nedsæt den kriminelle lavalder til minus ni måneder. Hvis man virkelig ønsker at få fat om nældens rod og forhindre al kriminalitet, bør potentielle forældre til potentielle ungdomsforbrydere straffes.

Her er man så også for en gangs skyld i overensstemmelse med den ellers så foragtede kriminologiske fagkundskab: Miljøet er det betydningsfulde for børn og unges senere eventuelle kriminelle adfærd. Udryd miljøet. Spær de voksne inde gerne på livstid.

Gennemfører man en minus ni måneders lavalder plus nogle dage og skærper straffene for disse kommende forældre, vel at mærke inden undfangelsen af de ungdomskriminelle, forhindrer man dem i at blive sat i verden, og i at de uddrager sig deres fortjente straf.

Hvis nogen mener at dette er det glade vanvid, er der kun en ting at sige: Det er der meget der er.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Georg Metz, antyder du at mere end 80 pct. af den danske befolkning er vanvittige?
(Tv2-webenquete, 7540 svar)

Ifølge politiets statistik stiger omfanget af den kriminalitet, de unge begår, jævnt, fra de er 12 til de bliver 18 år. Der er med andre ord ingen markante udsving omkring den kriminelle lavalder på 15 år. (Arbejderen)

...men det skider vi danskere på...

...en ren Fritzelpakke fra borgerskabet til landets børn.

Dansk Folkeparti har i øvrigt en lille krølle til fremme af forståelsen for forslaget:

"Det er ligeledes vigtigt, at der tages højde for, at mange unge kriminelle har anden etnisk baggrund, og at der overfor disse skal sættes langt hårdere ind med et element af basal opdragelse."
(DF's hjemmeside)

Det glade vanvid.

Michael Skaarup

Fint nok at der tages fat i arvelig adfærd, og dette problematiseres, men kæden hopper helt af til sidst.

Det hjælper lige så lidt at rable om at spærre fok inde for livstid, i et kriminalpræventivt øjemed, så det gør at rable om stengere straffe.

Faktum er at der børn/unge i alderen 10-15 år som begår røveriske gadeoverfald, for lommepenge, mobiltelefoner og ipods, som ikke kan "straffes" eller konsekvenskorrigeres.
De børn har sikker ikke, sagt fåk til ipod'en, fodboldklubben, og det gode middelklasseliv, et kommende liv som lønmodtager og tænkt. Jeg vil sgu være kriminel.
Men de kommer, som Georg M, er inde på, kommer fra hjem, hvor skellet imellem andres og egen ejendomsret, er sat i eget favør.

De disse børn/unge og deres forældre skal kunne "dømmes" at lære at læse,skrive og regne, eller gennemføre 9/10 kl. afgangsprøve, en gymnasiel/teknisk uddannelse..osv..Der giver børnene flere muligheder for at erhverve sig en ipod, end ovenstående eksempel.

dømte over 15 år skal også dømmes til at dygtiggøre sig, og straffeattesters længde og omfang skal gøres fleksible, så borgeren efter endt afsoning, kan integreres i samfundet, på lige vilkår.

Mao. Vejen til mindre kriminalitet, findes i at bemægtigegøre, de ubemægtige. Med faglige, sociale og kognitive redeskaber og værktøjer, der anvendes til at interagere i samfundet og på arbejdspladser.

Disse unge misforståede unge uskyldigheder skal såmænd blot i arbejde, f. eks. med at bryde sten. Mon ikke der kan findes en ø i det danske farvand, som er bygget på klippesten eller lign., hvor de kan placeres i nogle år. At bryde sten er godt for kroppen og sjælen, giver god motion og så sover de godt om natten, i stedet for at rende rundt og lave mere kriminalitet.

Dorte Sørensen

Hørte i P1s Orientering i denne uge et længere indslag med et interview med formanden for Ungdomskommissionen Eva Smidt (ES). Her sagde ES i en bisætning at det koster samfundet omkring 2 mio. kr. at bure en ung inde et år. Her tænkte jeg med ES, at de penge kunne bruges bedre både for den unge og samfundet.

Rune Lysdal Nielsen

Nemlig Dorte, hele debatten lige nu bunder i at kommunerne har skåret det præventive arbejde væk, fordi de er hårdt presset økonomisk af kommunalreform og skattestop. Det er det der kan ses nu, sådan er det med de ting, der går lige et stykke tid inden de slår igennem... begge veje

Fængsel er symptombehandling ligesom en hovedpinepille, det løser jo ingen problemer... tværtimod bliver man først virkelig kriminel efter en tur i skabet...

@Alfred Larsen
"Disse unge misforståede unge uskyldigheder skal såmænd blot i arbejde, f. eks. med at bryde sten. Mon ikke der kan findes en ø i det danske farvand, som er bygget på klippesten eller lign"

Hvad så Alfred, er du blevet blødsøden på dine gamle dage - en dansk ø - Må jeg være fri - de skal sendes til Grønland skal de. Man er alligevel ved at udvikle mineindustri deroppe så de ville sikkert blive glade for nogle slavearbejdere af hensyn til profitmaksimeringen.

Desuden så lever minearbejdere ikke så længe, så sparer vi også folkepensionen

Steen Erik Blumensaat

Giv hver nyfødt en million, som 10 årige en million mere. Nem og billig løsning.

@Dorte Sørensen

Er der nogen undersøgelser der viser at forebyggende foranstaltininger rettet mod de udsatte familier du nævner udgør en mindre udgift end straf og om disse tiltag virker?

Inger Sundsvald

Egentlig kan man jo ikke blive forbavset over Dansk Folkeparti. Det er straks værre, når en fra ”underklassen” har den slags holdninger.

»Underklassen mangler moral - ikke penge«
Underklassens moral er flosset, siger Karina Pedersen, der selv er vokset op i et kvarter, hvor man snyder det offentlige.
http://politiken.dk/debat/article801945.ece

Karina Pedersen skriver på den liberalistiske netavis 180 grader. Ikke ét eneste øjeblik stiller hun spørgsmål til ”overklassens” svindlere og bedragere, eller det politiske systems pilrådne moral, og dem der beriger sig på almindelige menneskers bekostning og tvinger både Danmark og verden ud i uoverskuelige problemer.

Man kan undre sig over, hvordan så mange mennesker i Danmark kan vokse op med så kyniske opfattelser, og så lidt medmenneskelig forståelse. Det er jo ikke kun DF og Cepos, men også V og K og langt ind i andre partier tv. For ”midten”.

Heinrich R. Jørgensen

Dorte,

Thomas Dahl har jo ret i, at personer der ikke evner at overholde de almindelige spilleregler (moral o.a.) der gør at de fleste af os kan omgås uden de store problemer, ikke kan tillades at ødelægge det. Konsekvensen er, at disse personer må ekskluderes. Om det skete på fangeøer, i fængsler, i behandlingsinstitutioner, i eget hjem med elektronisk overvågning, er blot forskellige midler, der alle har samme sigte - at de forhindres i at ødelægge idyllen.

At ekskludere nogen, bør naturligvis ikke være målet eller midlet. Det vigtigste er, at forsøge at inkludere alle, så de forstå spillereglerne, kan agere meningsfuldt ifht. dem, og føler sig som del af et lovlydigt fællesskab.

Dorte Sørensen

Heinrich R. Jørgensen og Thomas Dahl
Kunne I virkeligt tænke jer at bo i et sådan samfund?
I må undskylde men jeg kommer til at tænke på Stalins Rusland ol. steder.
I mine øjne er forebyggelse den rigtige vej frem.

Begrebet uoprettelig kriminel er da interessant, og lad os da bare lege at der er hold i det ... hvem skal så vurdere om en kriminel er uoprettelig eller ej?

Skal det være "three strikes, and you're out!"? Livstid for 3 gange kriminalitet, uanset om det er butikstyveri, skatteunddragelse eller mord?

Det er altid interessant at høre hvordan der er nogle mennesker der prøver at overgå hinanden i fantasifulde forslag til at straffe kriminelle. Men det må vel skyldes at de er bange for at de ikke selv kan holde sig i skindet, hvis ikke straffen bliver hævet.

Det kunne da være interessant at høre hvor langt straffen for bankrøveri skulle sættes ned, for at f.eks. Thomas Dahl ville beslutte sig for at røve en bank?

Anyhow, - det er spild af tid at diskutere med straffundamentalisterne, for de er jo i bund og grund ligeglade med hvad der virker begrænsende på kriminaliteten, - de vil bare have hævn ... koste havd det vil!

Mezzano Montagna

Sven Karlsen:
"Begrebet uoprettelig kriminel er da interessant, og lad os da bare lege at der er hold i det … hvem skal så vurdere om en kriminel er uoprettelig eller ej?"

Eva Smith synes at være ekspert i alskens ting og sager, men hendes vurderinger ville nok være lidt forudsigelige, alternativt kunne vi slippe Lundin fri og se hvad der sker, han har jo talt med et utal af psykologer, så han må efterhånden være "kureret".

"de vil bare have hævn … koste havd det vil!"

Vrøvl, vi vil bare ikke risikere flere menneskeskæbner på grund af dine udokumenterede påstande!

Inger Sundsvald

Heinrich R. Jørgensen skriver:
”Konsekvensen er, at disse personer må ekskluderes.”

Engang imellem må man lige gnide øjnene.

Dorthe Sørensen
"I mine øjne er forebyggelse den rigtige vej frem."

Det er det formentligt - og forhåbentligt også i mange andres øjne.

Det er rent socialt, samfundsmæssigt og økonomisk set - den mest hensigtsmæssige tilgang og løsning.

Som Sven Karlsen så smukt siger, så handler for straffundamentalisterne om at straffe og føle at ens retssikkerhed kommer til udtryk. Det er småborgerligt og ikke mindst en degenerering af værste skuffe.

Mezzeno
"alternativt kunne vi slippe Lundin fri og se hvad der sker, han har jo talt med et utal af psykologer, så han må efterhånden være “kureret”."

Hvorfor har du et behov for, at komme det mest penslede skræmmebillede - som man vel kan komme med?

Prøv lige at arbejde med nogle proportioner, tak.

Mezzano Montagna

Jan Madsen:
"Hvorfor har du et behov for, at komme det mest penslede skræmmebillede - som man vel kan komme med?"

Du mener altså ikke, at Lundin kan kureres?

Mezzano, det er ikke længden af tid man snakker med psykologer, der afgør om man er kommet over de problemer, der lå til grund for snakken.

Man lukker ikke bare folk ud efter en psykologsamtale og sig: "Nu må vi se hvad der sker!"

Kan du ikke holde dig fra demagogi og forholde dig til den reelle debat?

"Du mener altså ikke, at Lundin kan kureres?"

Nogle mennesker er ude for pædagogisk rækkevidde, og han er sikkert en af dem. I mine øjne skal han ikke have muligheden for at komme ud i samfundet igen.

Og så synes jeg at vi skal skelne mellem en mand, som koldblodigt dræber sin kone og hendes to børn – på en så afskyelig måde. Og så mht. unge, som fx stjæler biler, røver banker etc.

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"Engang imellem må man lige gnide øjnene."

Inger, helt nøgternt er det hvad der sker nu. De utilpassede ekskluderes, på den ene eller anden måde. Om det sker fysisk, i form af overvågning, er blot varianter over det samme tema - eksklusion af fællesskabet.

Og helt nøgtern kan jeg ikke forestille mig én eneste, der mener, at patologiske regelbrydere uhindret skal have lov til at fortsætte med at bryde de fælles regler.

Hvis disse personer skal kunne begå sig blandt vi andre, må de kende reglerne, kunne begå sig meningsfuldt blandt alle andre, og naturligvis være integreret i et eller andet lovlydigt fællesskab.

Mezzano Montagna

Janus Agerbo:
"Kan du ikke holde dig fra demagogi og forholde dig til den reelle debat?"

Det eneste jeg blot siger er, at folk der er udenfor pædagogisk rækkevidde, ikke bør udgør en ekstra fare for samfundet, det handler sgu' ikke om at hævne nogen eller noget, hvis Sven Karlsen kan give en 100 pct. garanti på, at Lundin er uskadelig, kan vi for min skyld godt sætter ham fri!

Heinrich R. Jørgensen

Dorte Sørensen:
"Kunne I virkeligt tænke jer at bo i et sådan samfund?"

Bestemt ikke, men den aktuelle situation er jo, at regelbrydere ekskluderes på forskellig vis.

I andre må hjertens gerne diskutere, hvilken måde at ekskludere der er rigtigst.

Jeg er tilhænger af meningsfuld inklusion af alle, i det omfang det lader sig gøre, og er tilhænger af, at det er et fælles ansvar at det til at lykkes. Jeg er principielt modstander af straf, men tilhænger af kompensation, forståelse, forsoning, hjælp, vejledning og støtte, og mener at det burde være de sanktioner regelbrydere idømmes.

Naturligvis vil det ikke kunne lykkes altid, men hvad der skal gøres med de det ikke lykkes at forbedre tilstrækkeligt, er ikke dér, hvor den vigtige diskussion ligger.

Kære Mezzano Montagna,

du skriver: Vrøvl, vi vil bare ikke risikere flere menneskeskæbner på grund af dine udokumenterede påstande!

I modsætning til dig, så fremsætter jeg faktisk veldokumenterede påstande, al den tid at vi har klare beviser for at den danske kriminalpræventive indsats har været en af verdens mest effektive.

Men du bekræfter jo blot hvad jeg skrev: at straffundamentalisterne kun tror på deres egne (hævn-)følelser, uanset hvor mange beviser de stilles overfor.

Dorte Sørensen

Heinrich R. Jørgensen
Det havde jeg heller ikke forstillet mig, at du ønskede et sådant samfund.

Udover forebyggelse så kunne vi også se vor lovgivning efter. Fx forslaget om køb af hash i særlige butikker ol. kunne jo få kriminaliteten ned og politiet og retsvæsnet kunne få flere kræfter til mere alvorlige overtrædelser.
Vi må jo huske at det er en politisk beslutning, der bestemmer hvad der er kriminelt

Mezzano Montagna

@Sven Karlsen

Igen, Sven Karlsen, det handler ikke om hævn, blot en afvejning af risici, og så ville det være rart, at se disse veldokumenterede undersøgelser, med nøjagtige angivelser af, hvor mange der er undgået at blive dræbt, grundet forebyggelse og præventive indsatser.

Kriminalpræventivt arbejde skal ske med en tilgang, som ligner den man følger i f.eks. NASAs rumfartsprogram: at man ikke har held med hvert eneste projekt, betyder ikke ta princippet er forkert.

Og det grundlæggende princip er det diametralt modsatte af menneskets spontane konklussion på hvordan man håndterer kriminelle: det går nemlig ud på at inkludere dem socialt i samfundet - ikke at ekskludere dem.

Langt de fleste kriminelles motivation for deres ulovlige handling udspringer nemlig af en følelse af at være ekskluderet fra samfundet, og de søger derfor ofte imod en kultur der er i opposition til samfundet ... nogle bliver DFere, nogle bliver liberalister, nogle bliver kirminelle, osv.

Og uanset hvor meget du straffer den kriminelle, så får det ikke vedkommende til at opgive sin sociale kontekst, - og da slet ikke hvis der ikke findes noget alternativ.

Kære Mezzano Montagna,

at Danmark har en af verdens laveste kriminalitetsrater er velkendt, og at vores system virker - og at virkeligheden er langt fra historierne i BT, EB, TV2 og de andre pop-sprøjter, kan du f.eks. læse om på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside ... prøv f.eks. :

http://www.dkr.dk/emner/undersaagelser/danskernes_udsathed_for_kriminali...

Per Holm Knudsen

Georg Metz overdriver temmelig meget, den kriminelle lavalder skal kun ned på 4 år, det må selv Metz kunne forstå, men sådan er det jo nok med de kulturradikale!!

.Svend Karlsen
".....men er jo næppe noget man kan påvirke med forebyggelse."

Men det kan stadig - og er sikkert en del af det imaginære arbejde/resultat, som forebyggelsen også bygger på.

Man kan jo forestille at nogle af de personer, som man har fået fat i og vendt om til en ressource for samfundet - at de kunne være tilbøjelige til at være med i den omtalte sammenhæng senere hen,

Selvfølgelig er et øjebliks vanvid umuligt at forebygge. Men mon ikke man undgår for meget af den slags samtidig med at man har den forbyggende indsats.

Og skal man endelig komme en dokumentation på, hvad der i hvert fald ikke virker. Så falder VKO-flertallet til tanke.

De har simpelthen ikke svarene på, hvad vi skal gøre ved den stigende kriminalisering og den igangværende bandekrig(i øvrigt fænomener, som er skabt under deres forvaltning og ledelse)

Det er meget enkelt at konkludere på dansk kriminalstatistik over de sidste 20-30 år: præventivt arbejde virker.

Og den nemmeste måde at se det på er (paradoksalt nok), ved at betragte de statistikker som straificerer efter etnisk baggrund: der er nemlig et rigtigt tydeligt fald i kriminaliteten hos ”gammeldanskere”.

Og så har vi altså en højre kriminalitet bland indvandrere/efterkommere, og hvad er så straffundamentalisternes konklusion på det? Den logiske: at når vi nu ved at den kriminalpræventive indsats virker, så skal der naturligvis blot satses noget ekstra overfor disse grupper? … Næhhh, - deres racistiske instinkt fortæller dem jo klart at disse personer ikke er mennesker som os andre, så de skal naturligvis behandles på en anden måde.

Problemet er bare, at dansk lovgivning forbyder at der skelnes mellem indvandrere og gammeldanskere ved strafudmåling, så genierne får måske nok deres hævn over de forhadte ”fremmede” når der strammes den ene gang efter den anden, men disse stramninger rammer altså også gammeldanskerne, og dermed smadrer man det gode resultat af årtiers kriminalpræventiv indsats.

Hold da kæft for en gang Ebberød Bank!

Der er åbenbart ingen der tager udgangspunkt i DF's motiv for at stille forslaget om indespærring af børn > 12 ...

Motivet er "storebroreffekten" og denne effekt eksisterer ikke i følge politiets egne statistik. (se 1. indlæg)

Forslaget er ren hetz mod en befolkningsgruppe - og 80% af danskerne støtter forslaget...

Hvorfor er danskerne bange for en 12 årig? - fordi DF siger, at det er de...

Metz har ret det er "Det glade vanvid" ... og Benny Andersen også "Jeg skammer mig"

Heinrich R. Jørgensen

Dorte Sørensen:
"Fx forslaget om køb af hash i særlige butikker ol. kunne jo få kriminaliteten ned "

Bestemt. Det er bedre at give folk kontrolleret adgang til hash, narkotika og prostitution under ordnede forhold, end at totalforbyde det, og dermed skabe grobund for organiseret kriminalitet m.v.

Forbud virker jo stærkt ekskluderende i sig selv, og nogle gange må man jo tøjle sin velmenende og puritanske formyndertrang en smule. Det er jo fint nok at mene, at det er bedst med en "hænderne over dynen" politik, men det lader sig jo i praksis ikke gøre, at håndhæve en sådan politik rigidt, med forbud, kontrol og straf.

@Dorte Sørensen
"I mine øjne er forebyggelse den rigtige vej frem."

Jeg er enig men i mit tilfælde henviser jeg til de tilfælde hvor de kriminelle unge er uden for pædagogisk rækkevidde og som har valgt en kriminel karriere, hvad vil du selv gøre ved dem?

Hvis kriminalitet var en unik adfærd, så ville der vel egentlig ikke være det store problem i f.eks. at "dømme dem ude"af samfundet efter X antal lovovertrædelser.

Men ét problem er, at kriminalitet kun er én form for afvigelse fra den typiske adfærd, så hvis det er rimeligt at ekskludere kriminelle, hvad så med alkoholikere, narkomaner, nynazister, notoriske fartbøller, osv.?

Før eller siden er samfundet blevet renset så meget, at den næste dør de banker på, er din eller min, for vi tilhører alle på en eller anden måde et mindretal der irriterer nogle andre.

Anita Storr-Hansen

Jeg synes, at Georg Metz kommer lidt for let om ved problemstillingen.
Skal vi bare sigt til de unge kriminelle under 15, at det er helt i orden? Nej, vel. Det kan vi formentlig nok blive enige om.
Skal vi sige til dem, at det er ikke deres skyld, at de ikke kan finde ud af at skelne mellem dit og mit i den alder? Vel, lad os erkende, at nogle er sent ude, men en del af dem har sikkert haft succes tidligere, da de var yngre og uden reaktion.
Eller skal vi sige, at det ikke er i orden, og at det har konsekvenser?
Jeg synes, samfundet skal reagere, da de unges ophav tilsyneladende ikke magter at opdrage .

Kære Anita Storr-Hansen,

hvem siger at alternativet til en nedsættelse af den kriminelle lavalder er, at man bare lader stå til?

Selvfølgelig skal man da ikke se igennem fingre med at børn under 15 bliver kriminelle, men man må bruge den tid og de penge på at gribe ind, som er nødvendigt - og problemeter, at nogen falder for, at det umiddelbart er billigere at straffe end at hjælpe.

De kendte præventive metoder hjælper, men det betyder ikke at de ikke kan forbedres og videreudvikles. Personligt mener jeg f.eks., at det ofte er et problem at der ikke er råd til at gribe samlet ind overfor en hel klike (eller bande hedder det vel idag).

Det kræver selvfølgelig mange ressourcer/medarbejdere på sådan en enkeltopgave, men i det lange løb er jeg sikker på at det vil være billigere.

Hvor får nogen den ide fra, at fordi man er under 15 år, så sker der ikke noget?

Hvis et barn under 15 år forøver kriminalitet - og det vel at mærke bliver opklaret - bliver de sociale myndigheder underrettet af politiet, hvorefter de sociale myndigheder tager stilling til hvad der videre skal ske med den unge.

Og unge i aldersgruppen 15-18 år bliver ligeledes indberettet til de sociale myndigheder.

Og de sociale myndigheder iværksætter foranstaltninger efter bedste evne - og pengepung - i den unges hjemkommune - og hvis man ikke synes at der bliver gjort nok, eller at det ikke hjælper i form af faldende kriminalitet, så kunne man jo passende se på om ens egen kommuneskat er høj nok!

Og hvis man tror at det er billigere at "bure dem inde" - glem det - det koster betydeligt mere!

CIVIL ULYDIGHED OVER PEDANTERI.
"Sandt at sige går vore forældres omsorg kun ud på med stor bekostning at proppe vore hjerner med viden, men om dømmekraft og dyd spørges der ikke.... Børn skal dog lære det, de skal gøre, når de bliver voksne." Sagt i slutningen af middelalderen af Michel de Montaigne for at minde os om de gamle grækere.
Således som terror er et udslag af krig, er tortur en forhørsmetode og straf blevet omsorg og opdragelse. "Kom herhen lille Peter, så skal fars ferle lære dig dyd og dåd." For lov er, ikke sandt, både magt og ret, og lille Peter er skam født ulydig. Og alligevel har vi så vist ikke andre børn end vore egne og må altså straffe syndebukken i os selv.
Humanisme består således i, at vi ganske vist straffer, og straffer mere og mere, men dog endnu afviser dødsstraffen, og her viser Dansk Folkeparti den sande humanisme i poltik, når den atter og atter sætter regeringen i gabestokken, men aldrig fører den til skafottet. Når 'ret bliver uret', bliver folkestyret gadens parlament og civil ulydighed lovformeligt.

Sven Karlsen Abonnent siger:
Begrebet uoprettelig kriminel er da interessant, og lad os da bare lege at der er hold i det … hvem skal så vurdere om en kriminel er uoprettelig eller ej?

Kendte lægers definition på sygdom:
SYGDOM ER DET, VI KAN KURERE.
(underforstået: Med de midler, vi anvender)

Uoprettelig kriminel må man således være, hvis man fortsætter med at blive opdaget trods fattigdom, overvågning og indespærring og vel at mærke ikke er politiker eller på anden måde ansat i byrokratiet.
De sidstnævnte er til for at bestemme, om vi andre er kriminelle - måske uoprettelige.
Deres egen vandel tør vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. De definerer jo virkeligheden.

Hvad med Forsvarskommandoen?
Hvem er til større fare for landets sikkerhed og velfærd?
Er de folk mon indenfor pædagogisk rækkevidde?
Eller er de netop et produkt af fejlslagen pædagogik?
Er de mon taget for tidligt fra deres mor i lighed med de kattekillinger, Det er justitsministeren så magtpåliggende at beskytte.

- 9 måneder er så sgu' for blødt, Georg !!

I det øjeblik man ser en fra hvert køn nærme sig hinanden med det foremål at forøge bestanden, skal "afkriminaliseringen" påbegyndes.