Kronik

Skader Solen eller vi selv klimaet mest?

Klimaforandringerne og deres årsag skaber hed debat. De to lejre hælder enten til teorien om, at Solens aktivitet spiller den største rolle for klimaudviklingen. Mens de fleste mener, det er de over seks milliarder menneskers aktivitet og forurening, der rykker balancen i økosystemet
Forbrændingsanlæg i Hjørring ved solnedgang, hvor affald forbrændes og energien omdannes til fjernvarme og elektricitet.

Forbrændingsanlæg i Hjørring ved solnedgang, hvor affald forbrændes og energien omdannes til fjernvarme og elektricitet.

Debat
23. oktober 2009

I programmet Deadline på DR2 søndagen efter Dansk Folkepartis årsmøde sagde Pia Kjærsgaard om et indslag om regeringens klimadagsorden:

» ... der er andre forskere, som vi godt kunne tænke os komme på banen, professor Henrik Svensmark fra DTU eksempelvis, som har nogle andre ideer, som mener, at det kan skyldes andre ting end hele det klientel, som regeringen rådfører sig med, som siger, det er udelukkende menneskeskabt.«

Den 7. september, sendte svensk TV2 et afsnit i Vetenskapsmagasinet med fokus på Svensmark og hans solteori.

To af verdens førende eksperter på området, heraf den ene professor Jon Egill Kristjánsson fra Universitetet i Oslo sagde om Svensmark og hans solteori:

»Det er useriøst - slet og ret,« og den anden ekspert, professor Mike Lockwood fra det britiske Royal Society i London, sagde, at Solens aktivitet de seneste 24 år havde udviklet sig på en måde, der efter Svensmarks teori skulle medføre en afkøling af Jorden, og ikke den opvarmning vi i virkeligheden konstaterer.

Det betyder altså, at de faktiske observationer af Solens aktivitet og Jordens klima er i total modstrid med Svensmarks solteori.

Professor Lockwood - der tidligere har støttet Svensmark - tilføjede, at han gerne ville tro på solteorien, men at »man jo ikke kunne bruge spin og retorik til at ændre de videnskabelige fakta«.

Så der er forskellige meninger om fornuften i at bringe Svensmark 'på banen' og satse på hans solteori.

Jeg er sikker på, at såvel Kristjánsson som Lockwood med glæde over for offentligheden vil underbygge deres udtalelser med hårde videnskabelige kendsgerninger og på et alment forståeligt sprog, hvis de blev bedt om det. I deres publikationer er disse kendsgerninger allerede fremlagt i fagsprogets termer.

Det spørgsmål, vi her står over for, har en helt afgørende betydning for den globale klimadebat:

• Er det i det væsentlige Solen, der er årsag til de seneste årtiers globale opvarmning, sådan som det synes at fremgå af Svensmarks forskning?

• Eller skyldes opvarmningen menneskeskabte drivhusgasser, sådan som FN's klimapanel, IPCC, konkluderer?

Hvis Svensmark har ret, er det meningsløst at bruge kræfter på at mindske CO2-udslippene, og det kommende klimatopmøde i København er dermed også meningsløst. Har derimod IPCC ret, er CO2-reduktionen afgørende nødvendig for at undgå en global klimakatastrofe.

Talmanipulation

I denne situation er det relevant at se lidt nøjere på kvaliteten af Svensmarks bidrag til klimaforskningen, det vil sige undersøge, hvor velunderbyggede hans konklusioner er. Jeg vil her nøjes med at kommentere hans tidlige videnskabelige resultater, dem han blev verdensberømt på.

Disse tidlige resultater har jeg nemlig et indgående kendskab til, idet jeg publicerede en videnskabelig artikel i Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics' i 2003 med en sønderlemmende kritik af to artikler Svensmark publicerede i 1997 og 1998 (den første havde Eigil Friis-Christensen som medforfatter). Jeg påviste heri, at artiklernes tilsyneladende støtte til solteorien er opnået ved datamanipulation. Hvad angår hans nyere arbejder, vil jeg henvise til professorerne Kristjánsson og Lockwood.

Først lidt forhistorie: Jeg var i mange år videnskabelig rådgiver i klimaspørgsmål, først for Energiministeriet og derefter for Energistyrelsen. Min opgave var at følge den stadige strøm af videnskabelige artikler inden for klimaforskningen, og jeg skulle altid være parat til at gøre rede for den til enhver tid nyeste viden. Det gjaldt spørgsmål fra ministeriet, Folketinget og journalister. En væsentlig del af denne opgave bestod i at skelne mellem 'skidt og kanel', altså mellem god videnskab og dårlig videnskab.

Under mit arbejde med at analysere Svensmarks artikler opdagede jeg, at den figur (fra 1998-artiklen), der for alvor gjorde ham verdensberømt, var manipuleret. Det drejer sig om en figur, der dels viser en kurve, der repræsenterer solaktivitetens variation over nogle år, dels en mængde målepunkter, som ifølge Svensmark er observationer af Jordens 'totale skydække' og som således har noget at gøre med Jordens klima.

Figuren viser, at skydækket i næsten hele perioden smukt følger solaktiviteten og dermed umiddelbart synes at understøtte teorien om, at solaktivitet og Jordens klima er nært forbundne.

Irrelevante data

Jeg opdagede imidlertid, at en del af de skydata, der er afgørende for at skabe denne overensstemmelse, slet ikke angiver 'totalt skydække'. De har i virkeligheden intet med sagen at gøre og hører slet ikke hjemme på denne figur.

Med andre ord blander Svensmark 'æbler og pærer' for at fremtvinge en overensstemmelse med solkurven: Der, hvor de gode data slipper op, tilføjer han nogle aldeles irrelevante data for derved at opnå overensstemmelse med sin teori.

Og så opdagede jeg yderligere en interessant detalje: På 1998-figuren er der - besynderligt nok - udeladt nogle af de nyeste og mest nøjagtige skydata som dengang var tilgængelige. Data som var medtaget på hans tilsvarende figur i artiklen fra 1997. Det er de data, der ikke stemmer overens med solteorien.

Den slags er ikke god videnskab, og det er vel heller ikke den slags 'snusfornuft' på klimaområdet, som Kristian Thulesen Dahl efterlyste i sin tale på Dansk Folkepartis seneste årsmøde.

Overbeviste millioner

Manipulationen af denne figur har - efter min vurdering - været helt afgørende for, at der i store dele af offentligheden er blevet skabt det indtryk, at Jordens skydække simpelthen følger solaktiviteten i dens variationer fra år til år.

Og det har formentlig overbevist millioner af mennesker - og ikke mindst politikere - i hele verden om, at det er solen, der er skyld i den globale opvarmning - og at det er god 'snusfornuft' at tro på denne forklaring.

Normalt ville en forsker, hvis videnskabelige arbejde kritiseres så alvorligt, udarbejde en tilbagevisning og så offentliggøre den i det tidsskrift, der bragte kritikken. Det er faktisk den eneste form for forsvar, der tages alvorligt blandt forskere.

Omtanke før topmødet

Alligevel er det endnu ikke sket - i dag, seks år efter offentliggørelsen af min kritik. I stedet har Svensmark nøjedes med uformelle kommentarer på internettet og er fremkommet med perfide angreb på min person. Angreb, der er bygget på løgne og citatmanipulation.

I december 2003 forsøgte Svensmark at imødegå min faglige kritik på en helt anden måde: Han klagede til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), bl.a. over, at jeg havde kaldt hans forskningsresultater for »vildledende«.

Efter nogle måneders sagsbehandling fik han i juni 2004 et brev med udvalgets afgørelse. Brevet konstaterer indledningsvis, at Svensmark har opfordret udvalget til at træffe en afgørelse om, »at nogle udtalelser, som forhenværende ingeniørdocent Peter Laut er fremkommet med« og som Svensmark opfatter som beskyldninger mod sig »for videnskabelig uredelighed« er urigtige, og konkluderer, at:

»Det er UVVU's opfattelse, at uoverensstemmelserne mellem Dem og fhv. ingeniørdocent Peter Laut reelt er udtryk for en faglig strid, som UVVU ikke kan tage stilling til«.

Bortset fra Svensmark og en meget lille kreds af kolleger omkring ham, er der ingen forskere i hele verden, der har kritiseret mit arbejde. Tværtimod har jeg kunnet glæde mig over de mange e-mails, der er kommet fra alverdens forskningscentre med anerkendende ord og et ønske om at få tilsendt min artikel fra 2003. Og den er i mellemtiden blevet refereret i over 50 internationale videnskabelige tidsskrifter.

Jeg vil udtrykke den mening, at såfremt man overvejer at bringe Henrik Svensmark 'på banen' som rådgiver i forbindelse med klimatopmødet i København eller som deltager i Dansk Folkepartis 'Alternative Klimatopmøde', så bør man nok først se en ekstra gang på troværdigheden af hans videnskabelige arbejde. Læsere, der er interesseret i nogle af de nævnte artikler, kan de blot sende en e-mail til peter@laut.dk.

Peter Laut er pensioneret ingeniørdocent fra DTU

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Skaarup

Aaahh..

Det er rart. at der stadig er plads til at diskutere årsager og virkninger af miljøproblematikkerne.

Jeg har dog, svært ved at tage såkaldte klima skeptikere seriøst, når skeptismen handler om at klamre sig til fantasifuld, og irrelevant støj.

Derfor undre det heller ikke mig, at DF, forsøger sig som tisset, på sukkermaden, der skal servers i København.
DFs ligegyldige, og tilfælgedige omgang med viden, sammenblanding med overtro, og tilbedelsen af en fortid, der aldrig har eksisteret, er netop kernen i DFs "politikker"

Anskuer man overskrift-spørgsmålet :"Skader Solen eller vi selv klimaet mest?"! som den gamle kriminalkommissær Columbo ville gøre det bemærker man følgende "indicier" i sagen.

Først lærer man, at Jordens atmosfære i praxis fungerer som et sol-filter - til menneskers og planters og dyrs og alt andet levendes gavn.

Mægtigt - tænker man.
Godt fundet på !

År senere får vi så at vide - at Jordens beskyttende Ozon-lag er under hastig nedbrydning og dagens Ozon-tal bliver fast ingrediens i vejrudsigten.
Et Ozon-tal på 4 er dengang alarmerende højt.

Idag har vi indtil videre set vejrudsigter med Ozon-tal på næsten det dobbelte - !.
Det nu forsvundne Ozon-lag er hermed første indicie i sagen.

En dag står man så uden for et Bilka supermarked og venter på en bus da en lille dreng på 5-7 år med den alders mest klagende stemme siger " Morfar - solen er så skarp - må jeg ikke få et par solbriller "
(Drengen tilføjer ikke solfaktor--tallet på de ønskede solbriller - men det ligger vel på omkring 400 normalt !)

Dette er så indicie 2 i sagen - idet at en lille dreng på 5-7 år burde forventes at have sine øjnes linsefunktioner i orden - iøvrigt er den lille dreng ikke det eneste vidne der finder Solen ufatteligt skarp - nu om stunder.
Dette her nævnte indicie kobles til et væld af andre iagttagne natur-beviser der grundigt indikerer at Soles Lys-Stråler nu ankommer i forøget styrke på Jorden.

Næste indice udgøres af udsagn fra begejstrede astronomer der i ca år 2008 melder at isen på Mars Poler og på Månen er begyndt at smelte.

Det er et bevis med en styrke - af den slags der kan få folk dømt i retten.

I retten er Solen så den anklagede.

Solen kan muligvis - hvis den gider - fremføre følgende til sit forsvar : "Jamen - sådan er Jeg - engang imellem stråler Jeg da mere end andre gange - OG det ved de godt - de der præstefolk der har papirer og notater liggende i deres hemmelige kældre i Vatikanet fra forrige gang JEG strålede - så de kaldte det for SyndFloden !

I Retsalen kan man høre en knappenål falde på gulvet i et modetempel i Paris - så stille er der.

Dette vil få vores Detektiv Colombo til at anmode anklageren om at anmode dommeren om udsættelse af sagen for at skaffe nye beviser der om muligt kan understøtte Solens påstande om sådan tidligere forekommet stråleadfærd fra Solens side.

Dette kan så føre til lidt skænderi med anklagerens videnskabelige eksperter i og med at IS-forskningen på Grønland og andre steder kan være funderet på HELT forkerte antagelser - hvilket anklagerens videnskabelige eksperter naturligvis bestemt vil afvise - på det aller-bestemteste .

Sådan er de jo - de forskere og videnskabsfolk !

Kriminaldetektiv Colombo - vil så skære igennem skænderiet og adressere ordet til Rettens dommer med ordene : "Ma'am - sagens stilling taget i betragtning har jeg lige et spørgsmål mere ! "

"Hvorledes- Hr kriminalbetjent Colombo" - vil dommeren spørge.

Hvortil Colombo vil svare - "Jeg har lige et spørgsmål der skal besvares af Vatikanet om deres hemmelige arkivers mulige viden om Solens tidligere adfærd på Himlen !"

Hvorefter kriminalløjtnant Colombo for en gangs skyld får mulighed for at komme uden for Amerika's grænser med sit berømte SIDSTE spørgsmål !

Jens Catlow: "Et Ozon-tal på 4 er dengang alarmerende højt."

Mmh. Der er ozontallet, ozonlagets tykkelse angivet i Dobson-enheder, og der er UV-indekset, et mål for intensiteten af den ultraviolette del af solindstrålingen. Mon ikke du har forvekslet de to størrelser?

Danni Madsen

Tak for hjælpen - du har ret.

"Et UV-tal på 4 er dengang alarmerende højt."

Videnskabsfuskerne Svensmark og Lumborg understøttet af bilagsfuskerne i Regeringen og de nye helte for bagstræberne i DF.

Det skyldes folk som dem, at vi er nået så langt ud som vi er.

Tak Peter Laut.

Enig med John Fredsted.

Glimrende artikel, selv om det naturligvis ikke ligefrem er en garanti for videnskabelig objektivitet, at man har arbejdet for politikere.

Mon man kan få en tilsvarende gennemgang af den talsvindel, der ligger til grund for Michael Manns ishockeystav?

http://bishophill.squarespace.com/blog/2008/8/11/caspar-and-the-jesus-pa...

Kære Erik Bramsen,

jeg har været inde og kigge på dit link.

Jeg er ikke statistiker, så når jeg vurderer tekniske diskussioner af så grundlæggende karakter, som dem der bliver behandlet her, så starter jeg for det meste med en vurdering af kildens troværdighed.

Også er der et par ting der umiddelbart falder i øjnene, og får mig til at droppe ethvert forsøg på at vurdere sandhedsværdien af de fremsatte påstande:

1. der er en liste over 8 referencer, som alle referer til siden selv - øhhh? Ganske vist skriver forfatteren at det både er en liste over quotations og referencer, men eftersom der altså ingen referencer er, forekommer det hele mig at være ret så pseudovidenskabeligt.

2. der er 112 kommentarer til artiklen på siden, - jeg har browset de første 60-70 stykker, uden at finde andet end lobhudling af artiklen. For somme vil dette vel blot blive opfattet som bevis for artiklens enestående og overbevisende kvalitet, men jeg må indrømme at for mig lugter det af BS.

Jeg hører ikke til den gruppe, der tror på at hele klimaeffekten er menneskeskabt, men jeg mener at det er sandsynliggjort at mennesket har en væsentlig tillægseffekt på en naturlig variation.

Og ud fra principperne "Liden tue, osv." samt "better safe than sorry", mener jeg at det vil være både fornuftigt og ønskeligt at tage så meget af menneskets "lille tue" ud af formlerne.

Man skal have læst for mange amerikanske tegneserier - hvis man stadig skal opretholde troen på at den videnskabelige >Klimadebat< handler om at løse "Klimaproblemerne" og derved frelse hele menneskeheden gennem glimrende videnskabelig rådgivning til de ansvarlige og vise politikere som åbenbart er svære at finde noget sted i forløbet.

Medens at Telegrammerne fra Ritzau mellen linierne antyder at der nærtkommende Store Klima-topmøde i København nu forventes at forblive resultatløst - forstår man effekten af manglen på enten dedikerede og ansvarlige personere i både videnskab og politik - eller man trøster sig med tanken om at det er svært at være et godt og klogt og idealistisk menneske i politik og videnskab - derved forstået at det åbenbart er hårdt at komme igennem med fornuft i disse 2 miljøer hvor status er ALT i det ene fag og hensynet til penge og erhversliv er ALT i det andet.

I Science fiction serien Stargate Atlantis som iøvrigt vises på kanal 6 iaften er Videnskabsmanden ellers blevet Helten.
Hvor det før var Helten Jens Lyn- med de skarpladte våben der klarede ærterne på missionerne i Galaksen er det nu den nørdede videnskabsmand der er omdrejningspunkt som helten.
Udenfor det kulørte univers ser det dog ikke ud til at
Videnskabens Chefer lader deres 'Underdogs' brilliere eller blafre meget med ørerne og fantasien i forsøget på at regne ud - hvad der bortset fra CO2 kan forårsage den globale opvarmning.

Hvis Solen modsat hvad vi indtil nu har troet ikke er så stabil som en gammeldags 100 Watts pære - skal vi så skændes 400 år om det - ligesom dengang diskusionen handlede om den flade Jord ?

Eller bør man indse at en stjerne som Solen kan pulsere og afgive mere varme selvom der ikke kan findes tegn på dette i de par hundrede års relevante forskning der åbenbart relateres til når videnskabsfolk diskuterer KLIMA-PROBLEMERNE - desværre som om det er en æressag at have ret.

For 1000 år siden var Grønland beboeligt for Nordboere.
Og En katolsk munk var på den tid på "spiontogt" / "turisttur" til Danmark. Så vidt jeg erindrer besøgte han Hedeby og Aggersborg i Nordjylland. Hans beskrivelse af klimaet i Danmark forligger og han kalder det Varmt og Behageligt.

I Wor-Thing-Borg (Vordingborg) bygges Vordingborg slot og nutidens Videnskabsfolk kan tage dertil og se på selve Borgkonstruktionen og af denne og de omkringliggende voldgrave lære at den almindelige HAV-vandstands højde på Valdemar Atterdags tid må have været omkring minimum 2 - 3 meter højere end den er i dag.
Medbring en landmåler med højdemålingsudstyr og få syn og lærdom om fortids høje hav-vandstandlinier i Danmark via borgbyggerne i VorThingBorg.
Da der ikke var nogen jetfly der penetrerede himlen dengang - ingen oliefyr - ingen biler - og end ikke så mange mennnesker på jorden at deres lejrbål kan have forårsaget den tids varmeperiode og højere hav-vandstande - er det mere end fristende at lande på resultatet - At Solen varmer mere i nogen perioder end i andre perioder.
Dette kan så forgå i visse rytmer - men kan dog også have andre universielle årsager - som JEG ikke skal gætte på her.
Skal det ikke gå Danmark som som det gik glorværdige Atlantis - kan vi jo bygge diger fremfor ubrugelige broer - eller drukne - alternativt blive klimaflygtninge - ! ! !

I Peter Lauts artikel stilles problemet op, som det er enten solen eller CO2, der påvirker Jordens klima. Det er jo en forkert problemstilling. Sagen er at prøve at finde ud af, hvordan Jordens klima vil udvikle sig, når man tager hensyn til BÅDE eventuelle ændringer i solens udstråling til Jorden OG ændringer i atmosfærens sammensætning.

Sven:
Bishop Hill henviser ikke til sig selv, men til climateaudit.org, Steve McIntyres hjemmeside. Jeg henviste til Bishop HIll fordi hans gennemgang er overskuelig og relativt letlæst.

At Steve McIntyre har ramt hovedet på sømmet, fremgår af, at IPCC (efter mange års tovtrækkeri) har trukket Manns paper fra deres tilstandsrapporter - svindlen var simpelthen FOR grotesk.

Men i mange år byggede FN's forudsigelser på en statistisk analyse, der ikke var det papir værd, den var skrevet på, eftersom reliabiliteten var nær nul. Det er den historie, jeg godt ville høre i massemedierne.

Og så har John Larsen i øvrigt helt ret. Hvordan vi på fornuftig vis forvalter naturkapitalen er nok vores generations mest presserende spørgsmål, men den debate findes ikke - eller rettere kan ikke få ørenlyd pga. det massive drøn fra IPCC's dommedagsbasuner og deres myopiske fiksering på CO2.

Og så tror jeg vist ikke vi er enige om betydningen af ordet lobhudle. Bishop Hill fik nærmest stående applaus. Selvfølgelig mest af sine egne proselytter, naturligvis, men jeg synes artiklen taler for sig selv.

Wow! Er det min browser, eller er det Informations hjemmeside, der sænker totallet, når jeg skriver CO2? Smart.

Klaus Flemløse

Jeg har en Dr. Jekyll/Mr.Hyde opfattelse af Svensmark.

Se for definitionen af begrebet "Dr Jekyll/Mr.Hyde":http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde

Dette betyder, at Svensmark på den en side lader sig spænde for Dansk Folkepartis ideologisk stridsvogn og laver videnskabeligt svindel og på den anden side producere forskning, som ikke helt kan afvises. Læs f.eks. Realclimate.

Jeg savner i den grad kvalificerde klimaforskere, der har andre supplerende opfattelse af klimaets udvikling. Det er beskæmmende, at Svensmark og Lomborg er de ypperste blandt disse.

Jimmi Thøgersen

Der er vel sådan set ikke noget nyt i at blande æbler og pærer i den branche, men godt at se, at der svares igen...

Men ja, Klaus Flemløse: Blandt benægtere af mainstream-videnskab, uanset gren, er det som regel svindlerne eller tosserne, der råber højest.

Erik Bramsen:

Nah, den sænker ikke som sådan 2-tallet (så skulle det ned under linjen).

Generelt forsøger koden på Informations side, at bruge "små kapitæler" når der skrives flere store bogstaver efter hinanden (evt. kombineret med tal) - hvilket er typografisk fordelagtigt for at få dem til at flugte med højden på de små bogstaver. Udover at tallene i forvejen flugter i den skrifttype Information anvender på siden, hvorfor de bliver for små i dette tilfælde. Men det gælder altså generelt. Derfor DR i modsætning til D og R, TV2 i modsætning til T og V og 2 etc.

Det er i øvrigt samme kode, der hjælper til, at indledende anførselstegn rykkes mod venstre, at et afsnit aldrig afsluttes med en linje med kun ét ord, at anførselstegn laves korrekte (frem for de tegn for sekunder/tommer, der sidder på tastaturet) etc. Og den har mulighed for at bruge korrekte tankestreger --- frem for bindestreger, der er kortere (det gør man ved at sætte to eller tre bindestreger frem for én - det afhænger af, hvordan Information har sat det op).

To bindestreger: a -- b
Tre bindestreger: a --- b

Den korteste af de to vil være en "dansk tankestreg (n-tankestreg), mens det for mange andre lande er den lange (M-tankestreg)... Den korte anvendes også i andre lande til f.eks. at skrive "28-29".

Nok typografi-nørderi. Move along.

Er Solen eller CO2 årsagen til klimaproblemerne ?

Husk - at denne her aktuelle diskussion i Information afviger fra den opvarmnings-problematik som der forelægges for den jævne befolkning af "Den hemmelige Verdensregering" fra dens kontorer i diverse eksklusive Loger og Golfklubber og Regerings-Korridorer !

CO2 er nu engang blevet udvalgt til at være problemet. Om så sund fornuft vil eller kan se andre løsninger på årsagerne til Klima-problemerne !

Hvad DF og deres vælgere i øvrigt mener om klima-problemerne rager da 'Eliten' i den uofficielle Verdensregering.
CO2 er blevet aftalt til at være problemet og med CO2 som "prygelknabe" kan samfundets forbrug af brændstof reguleres og påføres skatter og øgede afgifter - i denne nærværende ulvetime - inden magthaverne får den afgørende vished om det bliver knald eller fald med klimaet.

Hvis klimaet kollapser totalt og den helt store SyndFlod venter jordboerne er personer fra eliten sikret billet til gigantiske nybyggede og nyrenoverede beskyttelsesrum i bl.a USA hvor disse elitære mennesker kan overleve et par generationer eller tre ? !
Mellemlederne i eliten vil få baghjul og en lang næse når de supersikrede døre forsegles i de store bunker-komplekser.

Skulle Ragnarok imidlertid blive afblæst satser man sikkert men klogt på at begrænse menneskehedens CO2 udslip med mere.

Diskussionen her på sidsen om Solen er årsag til den globale opvarmning er kun en midlertidig parentes der der som emne næppe når ud til folket.

Den hemmelige Verdenregering kan og vil ikke præsentere befolkningerne for forskning som peger på Solen som skurk - hvadenten denne forskning kunne yderligere begrundes af tilvejebragte hemmelige manuskripter fra Vatikanets hemmelige arkiver om den eller de forrige SyndFloder af smeltet is og sne.

Skulle nogen tro at magthaverne på jorden er så store idioter at tro på CO2 som den eneste mulige årsag til Klimaproblemerne - gør man regningen op uden at kende værten.

Når man som sidetegnede har cruiset seriøst rundt på alverdens Konspirationsteorier i mere end 25 år - og skildt falsk fra ægte - skidt fra kanel - kommer man til den erkendelse at der uset af den almindelige befolkning - medregnet de fleste videnskabsfolk - arkæologer og militærfolk o. lign - findes en Hemmelig Verdensregering som er alt andet end dum og uvidende - og som ved adskillelige lejligheder har demonstreret et uhyggeligt misbrug af oldgammel sand viden i uhyggelige overgreb på den til enhver tid eksisterende befolkning op igennem middelalderen såvel som i vor tid.

Jeg tøver ikke med at kategorisere den her skimtede og skitserede 'Hemmelige Verdensregering' som endnu mere ond og beregnede end nogensinde antydet om lignende tyrannier i bøger som Orwells '1984' og Huxley's 'Fagre nye verden' !

Velkommen til realiteterne !

Kære Erik Bramsen,

Bishop Hill henviser udelukkende til sig selv i sin reference-liste (at han så har links til andr sites i sin tekst, er en anden sag).

Det er muligt at du foretrækker "Bishop HIll", fordi hans gennemgang er overskuelig og relativt letlæst, men som jeg pointerede, så er hans site faktisk ret odiøs i sin fremtræden.

Jeg sidder ikke og efterprøver folks statistiske analyser, - for det første, fordi det er hårdt arbejde for mig, som jeg kun kaster mig over når jeg bliver presset til det, og for det andet fordi jeg sjældent kan få de nødvendige - og oblejktivt verificerede - kildedata til en analyse.

Derfor tager jeg i et stort omfang hensyn til folks umiddelbare troværdighed i deres offentlige fremtræden, og som jeg påpegede, så er Bishop Hill ikke særligt tillidsvækkende, medmindre man tror på at der ikke er en eneste tilhænger af drivhusteorien der har opdaget hans site.

PS: "lobhudle" betyder at skamrose, - ihvertfald iflg. min fremmedordbog ;-) og det jeg pointerer er, at der ikke findes andet end skamros og support i de 113 kommentarer til den link du henviser til.

Mon ikke, der blandt debattørerne er nogle, der forveksler begreberne "statistiske værktøjer" og "statistiske analyser".

Det relevante statistiske værktøj for klimaanalyser er Eulers formel: (ex+iy = ex(cosy+i siny),
hvor x og y er reelle tal. Analysen af klimaforhold, baseret på denne formel er udviklet af Jay W. Forrester. Hvis man vil undgå tungt læsestof, er flg. en mulighed for oplysning:

http://mitworld.mit.edu/video/606

Det er så spændende, om den alternative klima - analyse benytter relevante statistiske værktøjer. Jeg er ikke stødt på oplysninger herom.

@ Sven Karlsen

På bishop hill siden er reference = steder hvor ovenstående artikel er blevet refereret. Det er linkene inde i teksten, der fører videre til bla. climate audit

@Peter Laut: Grundlæggende fungerer videnskab således at dem som har en afvigende teori end nulhypotesen skal fremlægge bevis for denne teori. Er der intet bevis så er det kun en teori.

Det "at flere mener" en given ting har ingen videnskabelig signifikans. De fleste store videnskabelige opdagelser er sket på den kedelige baggrund at flertallet tog fejl. Ligeledes er "konsensus" ikke et videnskabeligt argument, dette er alene et politisk begreb. Antallet af citater er heller ikke nok til at løfte en bevisbyrde.

Og det er bestemt heller ikke et bevis eller modbevis at man har gammelt nag mod en person som fremsætter en teori, eller at denne person tidligere har fremsat forkerte teorier. Det sidstnævnte er meget almindeligt såfremt en forsker ellers er produktiv og selv Einstein har givetvis taget fejl i adskillige tilfælde.

Det er heller ikke et bevis at man har set det ene eller det andet lokale naturfænomen, alene af den grund at spørgsmålet her handler om årsagen og ikke effekten.

Back to basics...

Nulhypotesen hvad angår klimaet er som alle andre nulhypoteser formuleret efter princippet "Ocams Razor". I dette tilfælde må det nødvendigvis være at klimaet ikke er "i stykker", men fungerer på præcis samme måde som det har gjort de sidste millioner år.

Altså status quo. En nulhypotese som har større overensstemmelse med Occams Razor kan ike findes.

Alternative hypoteser kan f.eks. være at klimaet er "i stykker", at klimaet er "unaturligt varmt" og at det specifikt skyldes CO2.

Dette er faktisk tre hypoteser, ikke en:

(1) Klimaet fungerer anderledes nu end det historisk har gjort

(2) Temperaturniveauet på jorden nu er unaturligt højt i forhold til tidligere i historien

(3) Den faktor som er årsagen til temperaturstigninger på jorden er CO2

...og hver af dem skal bevises. En hypotese skal nemlig bevises. Sådan er videnskab.

Hvilke af de tre hypoteser er nogensinde blevet bevist? Tænk dig nu godt om før du svarer...

Se, det er nemlig målt, både ved optegnelser, iskerneforskning, sattellit og havbøjer at temperaturen har været stigende fra ca 1870 til omkring 1998 hvorefter der er diskussion om hvorvidt temperaturkurven tager en pause i stigningen eller om den reelt er knækket

Der er ingen "skeptikere" som jeg har kendskab til som benægter dette ene punkt, at temperaturene er steget gennem mange år op til cirka Al Gores berømte film - og dette ene punkt er svjv det eneste som er sikkert i hele denne debat.

Men dette er ikke bevis for punkt 2. For temperaturen er ikke højere i dag end den historisk har været. Da vikingerne kolonialiserede Grønland var temperaturerne f.eks. højere. Ditto vandstanden. Og de havde ikke bil.

Beviser savnes fra CO2-teoretikerne. Og nej, IPCC beskæftiger sig (mod forventning) ike med beviser. De har ca 24 computermodeller som de beskæftiger sig med.

Disse 24 computermodeller (som i parantes bemærket er langt mindre avancerede end meteorologernes vejrmodeller) forventes at kunne forudsige et langt mere komplekst globalt system ca 50 år frem i tiden, hvor meterologernes modeller for lokale fænomener mangler forecasting-kvalitet ud over et par dage.

I øvrigt forklarer ingen af IPCC modellerne hvorledes temeraturene kan undlade at stige siden 1998 på trods af at CO2 indholdet er steget uophørligt.

Men der er mange ting man kunne sige om IPCC ... Først og fremmest skal man lægge mærke til ordet interGOVERMENTAL - det er altså ike videnskab vi har med at gøre i de executive summary's som verdens ledere diskuterer, men politik. Og hvad videnskabsfolk skriver i selve rapporten er ikke altid det samme som står i dette executive summary. IPCC er politik, ikke videnskab - helt uanset at der er mange videnskabsfolk som arbejder for IPCC. Der arbejder også mange videnskabsfolk for Mærsk uden at det bliver til en videnskabelig institution af den grund.

Men lad det ligge for nu...

@HOCKEY-STAV

Der har været fremført en teori om at temperaturen udviklede sig eksponentielt; det er den såkaldte "hockey-stav" - dette ville, såfremt det kunne bevises, være et kraftigt indicium for punkt 1.

Imidlertid er de træ-kerner som hockeystaven er baseret på udvalgt så bevidst at der reelt er tale om at udvælge målepunkter som passer til teorien, i stedet for at se om de målepunkter der nu engang eksisterede kunne be- eller afkræfte hypotesen.

Desuden var den statistiske model som blev anvendt således indrettet at den tenderede mod at producere tidsserier med et "hockey-stav" udseende.

Alt dette er (som ovenfor anført) bevist ved revision, af Steve McIntyre ved hjælp af de originale data og ved hjælp af de korrekte statistiske metoder. En proces som tog adskillige år.

Finsk TV YLE1 havde et program om netop dette kaldet "Climate catastrophe cancelled " den 11 november 2009 kl 20:00

Her deltog Steve McIntyre, samt Richard Lindzen (professor i klimavidenskab ved MIT)

Hvis du er i tvivl om førstnævntes meritter så skyldes det at han egetlig er statistiker fra et helt andet felt end klima, så han har ikke den store historik på klima-området. Men at hans metode er 100% i orden kan der ikke være tvivl om, og han har endda den statistiske kode til download på hans hjemmeside for de forsøg han laver, så enhver kan køre det selv og verificere det.

At Richard Lindzen har merit kan der ikke være tvivl om. Men læs selv direkte fra kilden:

Her er et "Transscript in English":
http://ohjelmat.yle.fi/mot/viime_viikon_mot/transcript_english

Her kan i med al tydelighed se både data og få en menneskelig forståelig forklaring på hvorfor denne ishockeystav ikke er en gyldig teori.

Det var alt jeg havde på hjerte for denne gang. Jeg håber at i allesammen vil forholde jer lidt mere sagligt og kritisk til tingene fremover, uanset om i "tror på" det ene eller det andet. Tro kan sagtens flytte bjerge, men det er ikke videnskab.

Ønsker i flere links til både klima spin, klima videnskab og klima politik, så finder i en udførlig liste med links her:

http://mediavejviseren.dk/tema/klima-co2-cop15.php

En afklaring:

Når jeg skriver (beklager slåfejlen og den lettere arrogante formulering, det var ikke fint):

"Og nej, IPCC beskæftiger sig (mod forventning) ike med beviser. "

Så refererer det til den normale videnskabelige metode som er:

(1) Etabler nulhypotesen
(2) Formuler alternativ-hypotesen
(3) Forsøg at invalidere alternativhypotesen ved hjælp af fakta (indsamlede data).

I punkt 3 ligger "bevis" delen. Det forsøges normalt gentagne gange på forskellig måde og hvis det slår fejl at modbevise teorien efter man har prøvet adskillige gange siger man at hypotesen eller modellen er "robust".

Dermed er den ikke direkte bevist i alle tilfælde, da det nogle gange ikke kan lade sig gøre at føre positivt bevis, men den er i hvert fald ikke til at skyde ned. Kommer der senere ny viden eller nye data som skyder teorien ned, så er den tilbage på hylden og har kun akademisk interesse.

Det jeg mener med min påstand er at IPCC i højere grad leder efter data som kan bekræfte deres hypoteser end data som kan invalidere deres hypoteser. Gjorde de ikke det, så ville deres 24 modeller allerede være invalideret, idet modellerne ikke har forudsagt den manglende stigning i temperaturen de seneste ca 10 år[1]. Selv IPCCs egne folk indrømmer at modellerne ikke er pålidelige [2]

I øvrigt er der mange måder at opgøre temperatur på som alle sammen har deres svagheder. Og historiske data er slet ikke så let tilgængelige som man tror [3] Først for nylig (siden 2003) har vi fået en ret god metode ("ARGO-netværket") som viser en faldende temperatur[4] de sidste 5 år. Andre beregninger viser 15 eller 17 år uden opvarmning [5]

Men uanset om det er 5, 10 eller 15 år i træk at IPCC-modellerne har været forkerte: En model som ikke kan forudsige allerede kendte historiske data kan ikke forventes at sige noget gyldigt om ukendte fremtidige data.

---

[1] http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/2009/11/global-temperatures-and-th...

[2] http://www.newscientist.com/article/dn17742-worlds-climate-could-cool-fi...
"Model biases are also still a serious problem. We have a long way to go to get them right."

[3] http://www.theregister.co.uk/2009/08/13/cru_missing/

[4] Kilde: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14504
Havtemperatur ved 2000 meter, 3400 målepunkter geografisk globalt

[5] http://noconsensus.wordpress.com/2009/11/12/no-warming-for-fifteen-years/