Kronik

De ku' jo bare være blevet hjemme

Det uhyggelige ved Brian Mikkelsens kælenavnsdøbte 'lømmelpakke' er, at den gør det uigennemskueligt for demonstranter i Danmark, hvornår de handler i strid med loven og hvornår de ikke gør. Magten skræmmer borgerne fra at demonstrere ved hjælp af uklar, direkte mudret jura
Kunne disse børn også blive ramt af lømmelpakken, da de københavnske børneinstitu-tioner protesterede på Rådhus-pladsen?

Kunne disse børn også blive ramt af lømmelpakken, da de københavnske børneinstitu-tioner protesterede på Rådhus-pladsen?

Keld Navntoft

Debat
20. november 2009

Der har længe været god grund til at være på vagt, når man hørte et regeringsmedlem eller en politiker fra Dansk Folkeparti holde skåltale over demokratiet og dets fortræffeligheder. Med Brian Mikkelsens såkaldte 'lømmelpakke' eller Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed, som den også hedder, er tvetungetheden blevet endnu mere frapperende.

Parallelt med en glad og fro fejring af Murens fald og »de vestlige demokratiers sejr« fremlægger man nu en lov, der i bedste fald - og vel kun i ens mest blåøjede stunder - kan opfattes som eklatant lovsjusk.

I værste fald er den noget helt andet og i demokratisk henseende ubehageligt. Nemlig et bevidst forsøg på - under dække af en forestående verdensbegivenhed: FN's klimatopmøde i København - at skræmme borgerne fra at demonstrere ved hjælp af uklart formuleret og flere steder direkte mudret jura. Men hvad skal det repræsentative demokrati da også med al denne nyttesløse politiseren fra utilpassede unge og andre mindretal?

Mindretallet har en slags rettigheder i demokratiet, men hvis de ikke opfører sig som det siddende flertal ønsker, så vanker der, så er de selv ude om det.

Helt i tråd med ovenstående 'logik' er lovforslagets ubetaleligt afslørende navn 'lømmelpakken' da også. Uanset om det er Brian Mikkelsen selv, et lyst hoved i Dansk Folkeparti eller måske en praktikant, der har fundet på dette 'kælenavn', gør det arbejdet til fyldest rundt omkring i de små stuer.

Demonstrationer? Jamen, det er jo sådan noget lømler tager til. Og en lømmel, det er en ballademager. »Ergo, lillemor, er demonstranter ballademagere« i bedste Erasmus Montanus-logik.

Og hvis de ikke er, hvad bestiller de så til en demonstration? Men nu er 'lømmelpakken' jo blot et kælenavn, et lille jovialt sprogkrydderi, der skal gøre det hele lidt mere folkeligt og fornøjeligt, kunne man indvende.

Regeringen og DF, de demokratielskende væsener, elsker ytringsfriheden, pressefriheden, forsamlingsfriheden og alle mulige andre friheder alt for højt til at ville file selv det mindste i dem. Terrorpakken justerede lidt i frihederne, det må medgives. Men det var alt sammen velment, eventuelle rettighedsmæssige underskud retter vi op på senere, når der er faldet lidt mere ro over gemytterne. Det lover vi. Baggrunden for at 'lømmelpakken' fremsættes nu, er ganske enkelt og uskyldigt det forestående klimatopmøde, hvor vi i Danmark risikerer at fremstå blødagtige, hvis ikke vi sætter hårdt mod hårdt og tager hånd om de udenlandske ballademage/lømler/demonstranter. Så er den faktisk ikke så meget længere. Jo, det er den!

Umuligt at selv vurdere

Jeg er klar over, at regeringen og DF i fællesskab uden videre kan tilbagevise de forskellige høringssvar, som er yderst kritiske over for, hvis ikke ligefrem stærkt betænkelige ved, lovforslaget.

Regeringen og DF vil sige, at Danske Advokater da rigtignok i deres svar bl.a. skriver, at det: »... efter Danske Advokaters opfattelse er dybt problematisk i forhold til hensynet til at sikre den fornødne lovkvalitet, at lovforslaget er sendt i høring meget kort tid før forslagets fremsættelse for Folketinget...«.

Og det kan da meget vel være, at advokaterne finder det »meget uheldigt«, at der »ikke i forbindelse med det lovforberedende arbejde er sket en inddragelse af f.eks. advokater og dommere...«.

Tjoh, men nu er advokater sådan set en slags juridiske eksperter og alene derfor (i henhold til regeringens åbenbart uopslidelige ekspertlogik) stærkt partiske, elitære og ude af trit med folkets vilje. Det samme gælder selvfølgelig Dansk Fængselsforbund, som også i deres høringssvar falder i fælden og bliver typisk ekspertagtigt bedrevidende og vel nærmest uforskammede, når de udtrykker »... en bekymring i forhold til, at der med lovforslaget sker en kriminalisering af 'almindelige' lovlydige borgere, hvilket Fængselsforbundet anser for en uheldig udvikling...«

Det mest uhyggelige ved Brian Mikkelsens 'lømmelpakke' er, at den gør det uigennemskueligt for demonstranter i Danmark, hvornår de handler i strid med loven, og hvornår de ikke gør. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at personer, der i »et område, hvor der foregår omfattende forstyrrelse af den offentlige ro og orden 'hægter sig sammen' for at blokere adgangsveje mv. og således hindrer politiets, brandvæsnets eller ambulancetjenestens arbejde« kan straffes med 40 dages fængsel i førstegangstilfælde.

Der vil dog kunne være formildende omstændigheder: »... hvis der alene er tale om en enkelt person, som i periferien af et område, [min fremhævelse, RJJ] hvor der er uroligheder, uafhængigt af andre holder fast i en lygtepæl for at undgå anholdelse«.

Af sidstnævnte formulering begynder man måske at ane den begrebsmæssige elasticitet i ordet 'område'. Hvornår er man i et 'område', hvornår er man i periferien af det, og hvornår har man mon forladt det?

Et tænkt eksempel: 100.000 danskere med slagside mod den borgerlige fløj bevæger sig i demonstrationstog fra Christiansborg over Knippelsbro mod Christiania for at kræve fristaden normaliseret eller på anden måde usynliggjort. I spidsen af demonstrationstoget har der indfundet sig nogle voldelige personager.

Pæne ældre i kachotten

De antænder parkerede Christianiacykler og udøver anden hærværk, mens andre hærdebrede typer går i nærkamp med politiet. Samtidig - »mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted« (lovforslagets ordrette ordlyd) - i den anden ende af demonstrationstoget, på Knippelsbro, sætter seniormedlemmerne af Lions Club Nivå sig ned i spontan protest over hippiernes årelange tyveri af offentlig/militær ejendom.

Straks efter kommer politiets salatfade fra Christiansborgsiden og vil forbi. Det kan de bare ikke umiddelbart komme. Ældre borgere har sat sig.

Spørgsmålet er nu: Kan seniorerne idømmes 40 dages fængsel, hver og en? Spiller det nogen rolle, at de ikke kendte til urolighederne i den anden ende? Og hvad hvis de gjorde? Har de pådraget sig et medansvar for lømlernes gerninger alene ved at deltage i samme demonstration? Er de i 'området' eller er de ikke? Hvor langstrakt kan et område være? Er det op til politiet at vurdere disse ting i kampens hede? Sådan ser det ud.

I bemærkningerne kan man f.eks. læse: »«Den nærmere fastlæggelse af området, hvor der i en given situation foregår uroligheder, må bero på en konkret vurdering bl.a. af urolighedernes omfang og udstrækning og af de geografiske forhold det pågældende sted«.

Klokkeklart er det slet ikke, men på den anden side er det nok heller ikke meningen, at borgeren selv skal kunne foretage denne vurdering. Det er helt op til politiet.

Jeg antyder ikke nødvendigvis, at politiets situationsbestemte vurderinger altid vil føre til vilkårlighed i udmøntningen af loven. Jeg fastslår bare, at den potentielle vilkårlighed i, hvem der vurderes at være 'i et område' med uroligheder og samtidigt 'hindrer' politiet i dets arbejde, kan tænkes at skræmme mange fra at tage del i en lovlig demonstration. Kunne det være hensigten bag 'lømmelpakken'?

Ifølge lovforslaget har seniorerne ved deres sit-down- aktion 'hindret' politiet i dets arbejde. Og det er strafbart. Principielt set forståeligt nok. Problemet er bare: Hvornår hindrer man politiet i dets arbejde, og hvornår besværliggør man det bare? Lovforslaget - og partierne bag - er ligeglade med den sondring.

X

Man kriminaliserer med et pennestrøg enhver form for passiv modstand. Man vil ikke have modstand af nogen art. Man vil have lovlydige borgere - som vel at mærke holder sig indendøre. Dét er nemlig også en art demokrati. Et demokrati, hvor man fremover også, med hjemmel i 'lømmelpakken', kan præventivt tilbageholde skumle typer, som vurderes at være til fare for den offentlige fred og orden. Brian M. har efter sigende forklaret, at hensigten med dette er at give politiet mulighed for at frihedsberøve en busfuld seniorer fra Nivå (nej, målgruppen er nok snarere betydeligt yngre og frisuremæssigt mere udfarende borgere), uanset om der foreligger en konkret mistanke om ufredsstiftere i blandt dem. Det sker jo under alle omstændigheder for den fælles sikkerheds skyld. De kunne jo bare være blevet hjemme.

René Jean Jensen er oversætter, forfatter og redaktør ved Forlaget Basilisk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

VCO KU'JO'BAR' FØLGE GRUNDLOVEN.
Kan hænde, at en yngre generation må fortie, at vi for ikke så længe siden havde forbud mod at samles på gader og veje, udgangsforbud, spærrezoner og -tider, og forbud mod at ytre vores mening, og at politiet var sat til at jagte selv regeringens politiske modstandere samt terrorister. VCO gik også dengang forrest for at sikre, hvad de sagde var lov og orden, men var beskyttelse af egne interesser. Og det var ikke dem, der gjorde modstand og blev arresteret og straffet.
Dengang fik jeg og andre mere end nok af Dansk Folkeparti, for det er bestemt ikke fornøjeligt at blive stræbt efter livet. Når tilstanden varer længe nok, sætter sig spor i kroppen, der siden reagerer over for de samme signaler. DF i dag er et ekko for hine tider, de samme over- og undertoner, der gør enhver national tanke nationalistisk, et parti, som må søge beskyttelse hos verdensmagten, dengang Tyskland, i dag USA. Lyt blot til lydene fra Søren Espersens krigsmaskine, og du kan høre bulderet fra Wilfred Petersen og frygte for fremtidens flygtninge.
DF skal nok sørge for, at andre ikke bliver stuerene, ja, fra tid til anden ekskluderer partiets diktatoriske top sågar enkelte højreekstremister for at forskønne partiet, men bemærk, at alle de 800, der alene til regionsvalget for Sjælland satte kryds ved Danmarks nationalsocialistiske Bevægelse og ved Danmarks nationale Liste, vil stemme på Dansk Folkeparti til folketingsvalget.
Så længe den gamle praksis og måske ideologi forbinder Venstre og DF, må vi væbne os med tålmodighed og stedse vanskeligere demonstrationer for ret og retfærd, der kræver stedse større straffe for tage grundloven i egen hånd, selv om det måtte ende med endnu en besættelse af landet.

Fantastisk kommentar, Per Diepgen. Jeg kunne ikke være mere enig. Hvis samfundet skal så langt ud som til en ny fascistisk besættelse før vi kan få vores rettigheder igen, stiller jeg mig gerne op til første parket.

Inger Sundsvald

Det er så uhyggeligt som det næsten kan blive. Og det er ikke engang DFs ordfører på området, men de konservatives og Venstres ordførere, der står på Folketingets talerstol og (bort)forklarer og forsvarer uhyrlighederne med næb og klør af det man forstår ved ”frihed” i et retssamfund.

Den ”frihed” som Rasmussen III har den frækhed at indføje i sit ”våbenskjold” som den vigtigste af alle værdier.

Jeg kan ligefrem se det for mig, hvordan disse seniorlømler klamrer sig til lygtepæle mens knippelsuppen regner ned over dem.

Men der er ingen pardon – selv når de ligger ned og forsøger at rejse sig og komme væk, får de lige et par ekstra drag over nakken, og hvis det ikke foregår tjept nok, bliver de slæbt i kachotten i 12 timer, hvis politiet har en mistanke om at de har andre skumle hensigter.

Hvem skulle være bedre til at vurdere den slags end politiet?

Brian: Hvad skal vi kalde dem?

Spin doktor: Vi har, blandt andet ved studium af "Tin-Tins Oplevelser" og "Anders And & Co." overvejet starutter, banditter personager, svumpukler og ballademagere, men er nået til det, måske lidt gammeldags, LØMLER - det ved folk derude, hvad er, og det signaler ungdom og uberegnelighed, lidt i stil med "læderjakker" og "langhårsnarkomaner", som de fleste lidt ældre nok kan huske. "Klima-starutter" kom ind som nr. to.

Brian: Lømler? Klima-lømler? YES!!

Marcus Lund

Vi er jo alle et produkt af det samfund vi er vokset op i, også du.
Du er for høflig - man får ikke sine rettigheder igen - rettigheder, også i Danmark er noget der er kæmpet for.
Vores forfædre kæmpede, fik tæsk, blev mishandlede og fængslet for de rettigheder, der i løbet af de sidste 8 år, uden opmærksomhed fra befolkningen som sådan, nu er fjernet.

Der er kun en vej til rettigheder....

Er tiden efterhånden ikke løbet fra, at smadre biler og ligge sig på gaden og råbe op? Der findes da langt mere intelligente, og mere effektive måder at gøre den slags på idag - internettet som det fremmeste eksempel.

Jeg er efterhånden ligeglad med en demonstrations formål - så snart, der dukker ødelæggelser op, så er jeg på den anden side. Jeg kan ikke stå inde for idioti, uanset formålet.

Det er fint, at der tidligere er kæmpet for rettigheder. Jeg savner bare, at nogen kæmper for anstændighed og retten til at opføre sig ordenligt - man kan faktisk godt protestere, uden brugen af hærværk, stenkast og vold. Ja, det kan man godt!

Jeg fornemmer, at man støtter op om hærværk og vold herinde? For i mine øjne, er det hvad lømmelpakken handler om - ikke om, at give fru jensen tæsk. Men, det er selvfølgelig rart, at kunne dreje debatten i den retning - og så den evindelige DF retorik, århhh.

højrefløjen har aldrig haft mod og mandshjerte til at gå på gaden og demonstrere for deres idealer, og det har nok i tidens løb givet et stik i deres hjerter, hver gang de så venstrefløjen samles i solidaritet.

Og det er da klart, at når ens politiske modstandere på den måde demonstrer de idealer om at kæmpe med åben pande for hvad de for alvor tror, så må de stækkes.

Retorikken og demagogien bliver sendt på overarbejde, og ethvert spørgsmål om, hvorfor en anerkendt demonstrationsform som sit-down pludselig skal kriminaliseres og straffes med 40 dages fængsel, bliver besvaret med den sædvanlige svada om, at man ikke vil acceptere vold og hærværk. Goddag mand, - økseskaft!

Højrefløjen er en flok dovne kujoner, der ikke tør stille offentligt op bag deres holdninger, medmindre nogen udleverer dem brune uniformer med skrårem de kan gemme deres usikkerhed bag, og mor så ellers har tid til at binde deres snørebånd!

@ Sven
Velkommen til 2009. Muren er faldet, og solidariteten du vist snakker om, kaldes idag egoisme.

John V. Mortensen

Der er een bestemt gammel regel, man aldrig hører om i denne diskusion: Det er indbyderne til et møde eller samling, der har ansvaret for ro og orden, enten det foregår i et forsamlingshus eller på offentlig plads. Det gælder både strejkevagter, demonstrationstog, protest- og valgmøder samt musikfestivaler. Indbyderne i dag bruger uromagerne som pauseklovner, der skal sætte fut i fejemøget (og andre folks biler) det give omtale. Bagefter lyder det: "Det var ikke os, vi var - bare med".

lol,.. mon landets dommere lader koste sådan rundt med sig?, jeg tror nu også de er i stand til at bruge deres sunde fornuft, jeg håber at resultatet bliver at når der skal dømmes efter den såkaldte ' lømmelpakke ', vil dommeren erklære loven for grundlov-stridende eller i strid med andre gældende love, og frifinde folk.

'Det mest uhyggelige ved Brian Mikkelsens ‘lømmelpakke’ er, at den gør det uigennemskueligt for demonstranter i Danmark, hvornår de handler i strid med loven, og hvornår de ikke gør.'

Det kan godt være at Brian Capone er justitsminister men det er da åbenlyst at det her udspil kommer fra DF.

.. ville lige tilføje at jeg ikke snakker om folk som alligevel vil blive anholdt for hærværk eller andet uorden/vold, men om den gruppe demonstranter som ikke har gjort noget forkert, som efter denne lov kan nu blive anholdt for noget andre har gjort,.. det er dem jeg snakker om.

Kære Lars Anderson,

vi kan da gidt blive enige om, at egoismen forekommer mere udbredt idag, men det tror jeg nu mest skyldes at den er blevet legitimeret af både medier og underholdningsindustrien. Eneren, der kæmper for fællesskabet, er blevet reduceret til en latterlig taber, - skal man kæmpe, skal enhver gevinst naturligvis helst kunne sættes ind på egen bankbog.

Men det betyder ikke at egoismen har erstattet solidariteten, - den har blot taget overhånd.

Vi er stadig et par gammeldags idioter hist og her i landet, som tror på solidariteten - både den nære og den internationale.

Der er mange almindelige borgere, der ønsker at deltage i de lovlige demonstrationer, som dog er i tvivl.

Ingen har lyst til at komme i klemme mellem politi og hærdede aktivister.

Jeg er selv spændt på, hvordan det skal gå.
Og jeg overvejer stadigt, om det kan lade sig gøre at komme uskadt hjem.

Hin enkelte bliver ikke anarkist af at modarbejde systemet, men demonstrerer et andet system. Og systemet bliver ikke demokratisk af at bruge de politistatsmetoder, som det anklager andre for at bruge.