Læserbrev

Læserbreve

Debat fra dagens avis
Debat
9. november 2009

Fremtidens boliger er bæredygtige

Ninna Thomsen, BR-kandidat, og Nanna Westerby, MF, begge SF >

Vi udleder rigtig meget CO2 via vores boliger. Energiforbruget i bygninger udgør i dag cirka 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Der kan med andre ord spares rigtig meget CO2 ved at skrue ned for energiforbruget i vores boliger. Én ting er de dagligdags råd om at slukke lyset og spare på det varme vand, men i et større perspektiv handler det også om at bygge og renovere med miljøvenlige materialer og at få reduceret energi- og ressourceforbruget ved f.eks. bedre isolering og brug af vedvarende energi.

I SF vil vi kæmpe for, at kommunernes lokalplaner fremover stiller skrappe energi- og miljømæssige krav til nybyggeri og renovering. Vi vil foreslå, at almene boliger bygges som deciderede lavenergi huse og stille krav om, at alt nybyggeri pr. 2010 skal være energiklasse ét boliger med et lavt energiforbrug.

Ud over store miljømæssige gevinster ved bæredygtige boliger, er der også sundhedsmæssige grunde til at bygge bæredygtigt. God isolering sparer på varmeudgifterne, og det modvirker også træk og kolde vægge. Miljørigtige materialer belaster ikke indeklimaet og nedsætter derfor risikoen for astma og allergi.

Endelig vil en målrettet satsning på bæredygtige boliger også skabe flere arbejdspladser inden for byggefagene. I SF glæder vi os til at få sat skub i den proces.

EU med 'møje og besvær'?

Peder Seibæk, Slagelse

I Information 5. november skriver Per Thygesen-Poulsen: »Siden vi med møje og besvær i 1972 fik Danmark knebet med i ... EF.«

Jeg tror ikke mine øjne: 'knebet' er da helt forkert, totredjedele stemte ja - det er ca. dobbelt så mange som nej-stemmerne. »Med møje« må dække over - efter at vi havde brugt formuer på en ondskabsfuld og løgnagtig skræmmekampagne. Men sådan opleves virkeligheden så forskelligt. To spalter bliver fyldt med 'kampe på diverse baner' og afslutningsvis et lettelsens suk over, at nu er Europa fixeret, så nu ved politikerne, hvad de har at rette sig efter.

Nej, nu skal danske politikere for alvor i arbejdstøjet: Nu skal vi - vælgerne i Danmark - definitivt bankes på plads >og fjerne - helst - alle vore forbehold. Det bliver en hård kamp, for vi er rigtig mange, der kan huske perioden op til folkeafstemningen i 1972. Og vi bliver ved med at stemme nej til tomme løfter. Så du skal ikke glæde dig for tidligt, Per Thygesen-Poulsen.

Udfordring

Michael Sandfort, Brønshøj

I Information 31. oktober afslår Susanne Sara Nyegaard, at pege på en DR-dramaserie med blå slagside som kunne være modeksempel til DR's anti-kapitalistiske Taxa-serie. Findes en anden debattør, som kan og vil?

Økonomer på tynd is

Jørgen Muldtofte, Ålholm

Ufaglærte butiksassistenter finansierer lægeuddannelserne via den skattefinansierede SU, ifølge professor Nina Smith m.fl. Rationalet bag dette guddommelige klarsyn synes at være, at hvis lavtlønsgrupper via skatten skulle komme for skade at bidrage til investeringer, der ikke føres direkte tilbage i deres egne lommer, så er de blevet udbyttet. Det er da en slags holdning, men den medfører i sin yderste konsekvens, at denne samfundsgruppe helt må skattefritages. Værre er dog, at holdningen hviler på en komplet fejlanalyse. Det skrå skatteloft gør jo i sig selv udsagnet til skamme. De højest lønnede læger betaler formentlig deres uddannelse tilbage en håndfuld gange; mon butiksassistenten når at finansiere sin egen skolegang? Ikke for at nedgøre - blot til perforering af argumentet.

I et velfærdssamfund må grunden for uddannelse og sundhed gødes tilstrækkeligt, og skulle et par individer søge udfordring oversøs, så fint, lykke til. Det viser at systemet virker.

Eneste vare jeg køber fra Smith og co.'s kræmmerbiks er det ekstra incitament ved egenfinansiering, men samlet set holder argumenterne ikke.

Goldstones rapport skal tages seriøst

Marianne Risbjerg Thomsen, Hareskoven

Goldstonerapporten, som anklager både Israel og Hamas for krigsforbrydelser i Gaza, er blevet afvist både af Israel, Hamas og USA.

Goldstone har i sin rapport krævet, at både Israel og Hamas foretager grundige undersøgelser af egne mulige krigsforbrydelser. Hvis dette ikke er sket inden seks måneder, vil sagen blive overført til den internationale domstol i Haag. Hamas har indvilliget i at foretage denne undersøgelse, mens Israel har afvist det.

Repræsentanternes Hus har nu formuleret en ikke-bindende resolution, der opfordrer Obama til at holde fast ved sin afvisning af Goldstones rapport som ensidig i sin fordømmelse af Israel.

Goldstone har kritiseret ordlyden af denne resolution. Der er faktuelle fejl, unøjagtigheder og eksempler, hvor informationer og udtalelser er taget ud af deres sammenhæng. Han foreslog en række rettelser og afklaringer i ordlyden.

Repræsentanternes Hus rettede dernæst i teksten, så det fremgik, at Goldstone havde bedt om en udvidelse af sit mandat, således at han også kunne undersøge, hvorvidt Hamas havde overtrådt internationale krigslove.

Tirsdag den 3. november vedtog Repræsentanternes Hus så resolutionen, som fastholdt, at Goldstones rapport var forudindtaget mod Israel, og at undersøgelsen af Hamas' rolle under krigen var useriøs. Goldstone har efterfølgende stillet sig uforstående over for den amerikanske vurdering.

Videnskabeligt indspark i klimadebatten

Bent Sørensen, professor emeritus,

Planter og træer assimilerer CO2 fra atmosfæren, og i et modent økosystem udsendes præcis ligeså meget CO2 ved visning, død og efterfølgende nedbrydning af mikroorganismer. Det gør ingen forskel om mennesket opsamler de døde dele og afbrænder disse. Balancen er stadig nul og derfor kaldes planter og træer CO2-neutrale.

Hvis mennesket høster en afgrøde eller fælder en skov, så ophører både assimilation og emission af CO2 i første omgang. Først hvis træet fra en fældet skov brændes sker der et stort udslip af CO2. Den CO2, der udslippes til atmosfæren ved afbrænding af fældet skov, svarer til en assimilering der fandt sted for måske mange hundrede år siden, da skoven var ung og ikke endnu i CO2-ligevægt. Nyplantes træer, indfanges mere CO2 end der udsendes, indtil skoven når sin modne fase. For korn sker det hele på et år.

Hvis det ryddede areal i stedet bruges til motorveje eller landbrug, så forværres den øjeblikkelige CO2-balance med hele udslippet fra afbrænding. Fældning af skov kan desuden have andre klimapåvirkninger, idet refleksionen af sollys fra landbrugsafgrøder er større end for modne skove.

Facit: hvad CO2 angår, kan vi fælde skove med sindsro, så længe vi blot bruger træet til huse og møbler som ikke genudsender det bundne kulstof før de engang skrottes og bruges til f.eks. flydende brændstof. Der er stadig mange andre grunde til ikke at fælde modne skove såsom naturbevarelse og respekt for Jordens økosystemer.

>Retssamfundet lever

Marlene Harpsøe, medlem af Folketingets retsudvalg og MF for Dansk Folkeparti

Ruben Vesterdahl mener i Information den 6. november, at »VK(og O)- regeringen nu forsøger at kriminalisere i sit forsøg på at komme meninger til livs, der ikke falder i denne regerings smag«.

Vesterdahl tænker på den såkaldte lømmelpakke, men han tager ganske fejl. Enhver har lov til at demonstrere lovligt i forbindelse med for eksempel klimatopmødet, det er der ikke ændret på. Til gengæld skal det koste dyrt at deltage i gadeoptøjer, begå hærværk eller vold mod politiet. Ting, vi desværre har set gentagne gange i forbindelse med topmøder rundt om i Europa. Det vil vi ikke se i København til december. Det er ikke bare drengestreger og harmløs aktivisme, når bydele bliver smadret og betjente udsat for vold. Det skal aktivister med urent mel i posen vide inden, de bryder loven. Og hvis de begår ulovligheder, skal straffen være rimelig i forhold til forbrydelsen. Sådan er det i et retssamfund.

Endnu en mur burde rives ned

Ulla Jessing, Virum

I Tyskland og hele verden fejrer man i dag 20-års-dagen for Berlinmurens fald. Man fejrer dagen som folkets sejre over undertrykkelse efter massiv civil ulydighed med møder i kirker og på offentlige pladser. Man minder i disse dage, at præsident Kennedy og Ronald Reagan ved besøg i Vestberlin altid har krævet, at muren fjernes. Men der findes andre frygtelige mure, som er ikke fjernet endnu. Der er muren i Jerusalem, som deler byen og forhindrer at den palæstinensiske befolkning kan frit bevæge sig i sit eget land.

I dag kommer den israelske udenrigsminister, Avigdor Lieberman, på officielt besøg til København. Han er en varm fortaler for apartheidmuren mellem Israel og det besatte Palæstina - specielt i Øst-Jerusalem.

Den danske regering, som fejrer murens fald i Berlin, må også kræve af den israelske regering, at man river muren ned.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her