Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens bogsektion
Debat
10. december 2009

Aksel Haaning I

Hans Siggaard Jensen og Frederik Stjernfelt, professorer Aarhus Universitet

Idehistorikeren Aksel Haaning hævder i interviewet med Karen Syberg (Information den 26. november), at Oplysningen og sækulariseringen udelukker beskæftigelse med bestemte, især kætterske religiøse tekster. Som eksempel nævner han idehistorieværket Tankens Magt, som undertegnede redigerer. For os at se blander Haaning her to ting sammen. Eet emne er sækulariseringen af politik i Vesten, som Haaning vrænger ad som en »solstrålehistorie«. Vi vil dog godt spørge Haaning, hvor han ser et bæredygtigt demokratisk alternativ til sækularismens princip, at staten bør være neutral i religiøse anliggender. Et helt andet emne er interessen i afvigende, kætterske religiøse tekster. Her er vi ganske enige med Haaning sådanne tekster har ikke mindre idehistorisk interesse end de religiøse tekster, der blev ortodoksi. Men sådanne tekster kan man sagtens interessere sig for, selv om man går ind for oplysning og sækularisering. Ja, måske er det endog mere nærliggende for sækularister at værdsætte sådanne tekster, end det er for ortodokse troende, der ofte vil afskrive dem som vantro. Da vi redigerede Tankens Magt, bestræbte vi os netop på at få sådanne tekster dækket. Derfor inviterede vi da også som skribent en ekspert på området, som leverede et godt bidrag til værket. Eksperten var Aksel Haaning.

Aksel Haaning IITom W. Petersen, Frederiksberg

Angående artiklen om Aksel Haanings bog:

Det er mit indtryk, at en af teologiens vigtigste funktioner er at udøve damage control ved at bortforklare de mange uspiselige dele af religionen. Blandt andet mange af de synspunkter, fundamentet under den danske folkekirke, Martin Luther, står for. Men man kan gå bag om alle forsøgene på at undskylde hans udtalelser med, at tonen på reformationstiden var generelt grov, etcetera, og læse ham selv. Jeg citerer om jøderne:

»De er de rigtige Løgnere og Blodhunde Aldrig nogensinde har Solen skinnet paa et mere blodtørstigt og hævngerrigt Folk end dette « > »Vogt dig derfor for Jøderne og pas paa, hvor de har deres Skoler, da disse ikke er andet end en Satansrede, hvori der kun findes Indbildskhed, Løgn og Modbydelighed « > »Derfor giver man dem i Historien ofte Skyld for, at de forgifter Brøndene, stjæler Børn og udsuger deres Blod De siger ganske vist nej. Men enten det er saadan eller ikke, saa ved jeg vel, at det ikke mangler den paa fuldstændig Beredvillighed dertil, dersom det kunne lykkes dem hemmeligt eller aabenlyst at gøre dette i Gerning.« >»De lever hjemme hos os, under vor Skærm og Beskyttelse, de bruger vort Land og vore Veje, vore Marker og Gader, og imens sidder Fyrsterne og Øvrigheden og snorker med aaben Mund, tillader Jøderne at tage af deres Punge og Kasser, at stjæle og røve, hvad de vil Thi Jøderne, der er Udlændinge, havde jo bevisligt intet, saa hvad de har maa være vort.« > »Saa er det vel ogsaa vor Fejl, at vi ikke slaar dem ihjel, men tiltrods for alle deres Myrderier, Forbandelser, Laster, Løgne og Skændselsgerninger lader dem sidde frit hos os, beskytter og skærmer deres Skoler, Huse, Liv og Gods, saa de kan dovne og føle sig trygge og trøstigt kan udsuge os for vore Penge og vort Gods. Og yderligere kan spotte os og spytte paa os, og tilsidst blive saa mægtige, at de for vore store Synders Skyld kan slaa os ihjel, tage alt vort Gods, hvad de dagligt beder om og haaber maa ske.« »... de er en svær Byrde for os, en Plage, Pestilens og lutter haard Ulykke for vort Land.« »Hvad skal vi Kristne nu gøre med dette fordærvede, fordømte Jødefolk?« Luther siger, at man bør brænde deres synagoger og deres boliger, tage deres skrifter fra dem, forbyde undervisning i jødedom, fratage dem enhver retsbeskyttelse, forbyde dem at tage renter af lån (her benævnt åger) og sætte dem til hårdt legemligt arbejde og iøvrigt drive dem ud af landet, hjem til deres land ved Jerusalem.

Der er meget mere af samme skuffe, men lad dette være nok. Der er meget kort vej herfra og til nazismen.

P.S.: Jeg ved ikke, hvorfor netop Søren Krarup af alle teologer skal høres i denne forbindelse; er det for længe siden, at han har været i avisen?

Citaterne er fra: Martin Luther: Jøderne og deres Løgne, oversat af Olga Eggers, 1938. Fotografisk genoptryk på DNSUs Forlag 1972 (et nazistisk forlag).

Stor tak til Jess Ørnsbo

Inge Hald, Bøjden

Stor, stor tak til Jess Ørnsbo for i sidste torsdags Bøger at sætte ord på al den frustration og afmagt, man har haft over kulturministre og kulturforvaltning i Danmark siden 2001. Aldrig før har man følt sig så langt under acceptabelt niveau i Danmark. Desværre tror jeg ikke, Brian og Carina overhovedet vil være i stand til at skelne mellem pop og kultur og med en Kenneth som chef for DR, er muligheden >for via det medie at råde lidt bod på de tos hærgen fuldstændig usandsynlig.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her